.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

15 Mayıs 2018 Salı

KUDÜS YALNIZ DEĞİLDİR

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı gün 59 Filistinli şehit oldu, 2000'e yakın Filistinli de yaralandı.
Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi. En sert tepkiyi Erdoğan dile getirdi. Buna karşılık ABD uydusu Arap ülkelerinde sessizlik hakim. Arap birliği etkisiz kalıyor.
...
Kahraman ordu elindeki kılıncı ayağına vurdurmaz. Düşmanına vurdurur. Kur'ana hizmetkar eder. Ağlayan Alem-i İslamı güldürür.
....
Bir gün bu tayyareler islama büyük bir hizmet edecekler.

27 yorum:

 1. Ergün Diler bugünkü yazısında Savaş başladı. Dün resmen ilan ettiler dedi.
  Takvim / Düğmeye bastılar.

  YanıtlaSil
 2. http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/1965825-erdogan-ve-armageddon

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1*Neocon-Evangelizm modası bizde yenidir. Yani bizim için yenidir. Herşeyi o gözle görmek. Koca bir küresl gücü bir küçük Siyonist fırkasiyle değerlendirmek hatadır. Bizde eski değer yargısı daha kapsamlı idi, yani Masonlardı. Belki 80-90 yıl olan biteni Masonlara bağlamak modası vardı. Bir önceki asırdaki fitneleri yaşayanlar sonradan 80-90 yıl her şeyi ona bağlamak gibi bir özellikleri vardı. Düşman Masona bir de 1945 sonrası komünistler eklendi. Yani masonla başlayan fitne, Evangelist ve neocon kılıflı çeşidi de ortaya çıktı. Coğrafi konuma bağlı olarak. Amaç tekti. Büyük İsrail ve bütün dünya buna hizmet etti. Türkiye dahil.

   Meseleye külli bakılması lazım. Bu da kitap veya sünnet veya zamanın yani 13. kutbun bakış açısı esasıdır. Ortalama görüş bu da Yahudi hakimiyetidir. Şimdiki medeniyet Hıristiyan-Judo medeniyetidir. Bu medeniyetin ana motoru Yahudilerdir. Çünkü planlayan da, uygulayan da, sermayeyi ortaya koyanlar da onlar. Genel bir bakışla 1773 öncesi Yahudiler Haçlı seferlerinin başladığı ve sürdüğü 400 yılda sermaye birikimi elde ettiler. Onunla önce Hıristiyanlığı ifsad edip kurulan yeni mezheplerle kendilerini sevdirdiler ve kendilerine benzettiler. Sonra siyaseti de etkilemeye başlayarak söz dinleten ve yaptıran oldular. Esas ejderha yani çağdaş deccaliyet 1773 zirvesinde start aldı. Avrupa’nın bütün para piyasalarına sahip olundu. Bir asırda yeni teknoloji medeniyeti kuruldu. Felsefe, ilim, finansı onlar beyninden çıktı. Öyle ki, İlahi ceza olarak içlerinden bazı zümrelerin maymuna çevrilmesinin bir nevi intikamını alırcasına bütün insanlığın maymundan geldiğini bilimsel olarak yutturup kabul ettirmediler mi?

   Yeni medeniyetin ana efendisi Yahudilerin baskın gücü ile Osmanlı yıkıldı. 1860-1918. Kaç yılda 58 yılda. Yıktıkları yetmemiş gibi dinsizliği Süfyan ile hakim kıldılar. Kılmadılar mı? Bizde yıkımı yapan Masonik odaklar ve fesad komiteleri. Bir asır sonraki dünya hakimiyeti için 1897’de kolları sıvayan Siyonistler ABD’deki bir ifsadları Evangelizim oldu. Yahudi din adamlarının bir kısmı din değiştirip Hıristiyan oldular ve Evangelizmi kurdular. Yani Evangelist mezhebin kurucusu dönme Yahudilerdi. 50 yıl sonra da ABD’de güçlü bir şekildi etkili olup neoconluğu icad ettiler. Önceleri 1960’ların başında Demokratlarla işbirliği yaparken Kissinger’la birlikte Cumhuriyetçi kanada geçip işbirliğine başladılar.

   Denebilir ki Armageddon politikasının ilk delisi ve ağzına alan Başkan Reagan’dı. Yani 1400’lü yılların başında Yahudiler Büyük İsrail için kolları sıvadılar. Bunun için de 1970’lerde küresel sermaye tesis edildi. Bizde ilk etkileri 12 Eylül. Hatta Özal’ın da bir nevi başa geçmesinden olabilir düşüncesiyle ses çıkarmadılar. Ama askeri darbe küresel sermayenin eseridir. 1990’ların sonu Büyük İsrail kurulması planlanmıştı, ama kurulamadı. Sebebi hayalin gerçeğe uymaması yüzünden oldu. Bir de Mehdi sed çekti. Bunu anlamak için bilgi ve bakış açısına sahip olmak lazım. O tasarlanan tarihte Mehdiyetin 3. Faslı arz-ı endam etti. Ak Parti onun neticesidir. Bakın Reagan’la birlikte Armageddona niyetlenen ABD Yahudi ve Hıristiyanları iki fitneyi aynı anda ateşledi. Irak-İran Savaşı ve PKK. Bu da yetmeyince be kez 1. Körfez Harekatı ateşlendi. O olmayınca bu kez bütün bölgeyi hedef altına almak için 11 Eylül’ü tezgahlayıp karşı atağa geçitler. 11 Eylül Ruşen Çakır’ın deyimiyle küresel 28 Şubat’tı. İkisinin de tarih rakamı aynı 1417. Biri Hicri, biri Rumi. Bediüzzman 28 Şubat’ı zımnen ana deccal ile küçük deccalin yani Süfyanın yandaşlarının ittifakının eseri olarak niteler. 11 Eylül ise doğrudan doğruya ana deccal yani siyonizmin Hıristiyanlardaki kuklaları ile düzenlediği komplodur. Ama oyunu bozan önce Türkiye oldu. 2006. Buna bilmeden katkıda bulunan ise Suud-Mısır ikilisinin BOP’a demokrasi söylemi sebebiyle direnmesi. O zaman bugünkü tablo tezgahlandı 2006.

   Sil
  2. 2*Şimdi Armageddonun bizim İslam literatüründe yeri ve ihbarı yok. Ahir zamanın 3 melhemesi vardır. Bunlardan en önemlisi İslam açısından 1. Melheme, yani melheme-i kübra. 2. Melheme ise İslam düşmanlarının şükürsüzlük sebebiyle birbirini yemesi. 3. Melheme ise bir hesaba göre 1979 veya 1990’dan beri devam eden düşük yoğunlikli savaşlardan oluşur. Bir hesaba göre 13 bir diğerine göre 20 milyon Müslüman katledildi. Ve bütün İslam dünyası işgal altındayken görmediği kadara belalara uğradı. Dünyevi ve dini.

   Onun için Armegeddon derken Yahudilerin Hıristiyanları kullanarak (vekalet) emellerine nail olmak için dini rivayetleri kendilerine yontup onları Hıristiyanları yutturmasından ibaret. İslami değildir. Bir husus daha var bu pek bilinmez. Yahudilerin cihan hakimiyetini kendileri zemin hazırlayarak tesis edecekler ama topraklarına vekalet yoluyla kavuşacaklar. Çünkü beşeri güçleri yok. Yani başkaları savaşacak onlar konacak. İslam imparatorluğu batarken cephede Yahudi askeri yoktu. Haçlılar vardır. Onları fitne ve ifsadla tahrik edip piyasaya süren ise Siyonistlerdi. 1897 sonrası bu aleniyet kazandı. Yahudi kavminin dünyevi dehasına hiçbir kavim erişememiştir.

   İsrail ortadan kalkacak ama nasıl? Yani yeniden ayetin bildirdiği gibi “zillet ve meskenete” tabi olacaklar. Burada bir İslam işi yani farklılığı var. Haçlılar Kudüs’ü aldıklarında şehirdeki 70 bin Müslümanı kılıçtan geçirdi. Selahaddin Eyyübi ise o tip bir zulmü işlemedi, kılıçtan geçirmedi. Şimdi de biz kurşuna dizip katliam yapmayacağız. Çarpışanı temizleyeceğiz ve Kudüs’ü kurtaracağız. Mesele şu: İsrail’in tırnakları ve dişleri sökülecek ve siyasi hakimiyetlerine son verilecek. Yine nasıl? Biraz sabredin anlayacaksınız.

   Yani bölgede bütün ülkelerin ve sonra Avrupalıların sonra Amerikalılar karışacağı büyük bir savaş söz konusu değildir. Ve milyonların ölüp binlerce şehir ve kasabanın harap edilmesi değildir. Onlar cahillerin ve kafirlerin kafasında türeyen hayallerdir. Kaldı ki Mehdi ile Mesih’in en büyük maksatlarından biri din hakimiyeti ile dinsizliğin eseri Ye’cüc ve Me’cüc olan anarşist ve teröristleri ortadan kaldırıp insanlığa sulh ve huzuru hediye etmesidir.

   Yani külli bir savaş değil operasyondur. Nasıl olduğunu söylemek mahremiyetine binaen sırra büründürülmüştür. Dikkat edilirse bu konuda hiçbir dini rivayette ne tarih veriliyor ne de ipucu. Çünkü bu bir hikmet işidir.

   Sil
  3. 3*Hz. Mesih ilk teşrifinde dünyevileşen ve sekülerleşen ve gözlerini siyasi hakimiyeti diken Yahudiler onu kabul etmediler. Hıristiyanlar da şimdi Mesih geldiğinde öyle diyelim onu kabul etmeyeceklerden çok tanımayacaklar. Zaten Mesih geleli yıllar oldu. Mehdi gibi. Aralarında 20 veya 40 yıllık bir hizmete başlama fasılası var.

   Bütün mesele şu: Bölgede gerilim tırmanacak, tırmanacak ve bir anda bir kıvılcım kadar bir şey gerilimi bitirecek. İşte kafir Yahudi ve Hıristiyanların şişire şişire bitiremedikleri Armageddon bu. Hıristiyanlar, Yahudilerin şişirmesi ile onlara alet olduğu için gerçeği göremiyorlar. Yahudilerin büyüklük taslaması şu neticeyi veriyor. 2 bin yıl süren hayallerinin bitmesinin ancak ve ancak büyük ama hayal gibi büyük bir savaşla sona erebileceğinden Armageddonu icad etmişler. Öyle tahayyül etmişler. Yani habbe kubbe oldu. Yahudi mübalağasının karakteri budur.

   Armageddon denen İsrail’in siyasi hakimiyetinin bitiş meselesinde verilen tarihlerin tutmamasının küçük bir hesabın gözden kaçırılması var. Birinin asrı 100, yıl diğerinin ise 103 yıl. Böyle olunca 20 asırda bu 60 yıl fark atar. Bu da hikmetin gereği. Siz 2109’daki gelişmelere iyi bakın. Zaten bu birkaç yıldır cereyan eden olaylar onun zeminidir. Çünkü 1439-1441-1444 tarihleri çok önemli hadiseleri bünyesinde barındırıyor. İçinde yaşanan zamanı ve asrı değerlendirmek ancak ve ancak ilim sahiplerini işidir.

   İsrail’in öfkesi onu hataya düşürüyor. Hata uçurumuna. Elindeki sayısız kartlardan biri olan ve 98 yıldır oynadığı Kürt kartını kana bulayarak siyasi avantaja dönüştürmek için fiilen ve göstererek sahaya indiği an İsrail bitecektir. Sır bu. Şu anda İsrail’in elinde 200 nükleer başlıklı füze var. Peki nasıl sonları gelecek? O da hikmet-i İlahi’nin bir sırrı. Sekülerleşen, dünyevileşen, siyasetleşenlerin kafası ve idrakı manevi konuların tebşiratına çalışmaz, sıfırdır. Küfrün merkezinde yaşayıp bir zamanlar Nasır’a sonra Saddam’a sonra Esedlere Süfyanlık izafe edenlerin ilmi hükmü nedir ki. Güler geçersin. Büyük beyler de kale yapar, çocuklar da kumda yapar. Olay bu.

   Her Aşil’in zayıf olan noktası olan bir topuğu var.
   Serdar Turgut yakın zamanda yani son 30 yılda ABD’de görev yapan en iyi gazetecilerden biridir. Türkiye’de 11 Eylül’ün gerçek manada ne anlama geldiğini bir veçhesini yazan tek adamdır. 2001 Eylül ve Ekim yazılarını okursanız orada klasik teknolojisi askeri ile yeni elektronik silah askerleri arasındaki çatışmanın 11 Eylül’ü doğurduğunu yazar. Esas 11 Eylül 1993 yılında tezgahlandı. Patlayıcı yüklü bir kamyoneti Dünya Ticaret Merkezine sokulup patlattılar. Ancak istenen sonuç alınamadı. Ayrıca Bill Clinton yeni başa gelmişti ve onun politikası başka idi. Neoconların soytarısı oğul Bush gelince bu kez bu yeni teknoloji ile bu komployu düzenlediler.

   Sil
  4. 4*Serdar Turgut o yazısında ortalığı karıştıranların arzu ve gözünde tütenleri yazmış. Ama en ilginci Türkiye’nin hedefte olduğu hususu. Niçin Türkiye’ye kızıyorlar. Mesele bu. Eğer ahir zaman ihbaratında adı geçenlerin başarısı olmasa idi aksi durum olurdu. Türkiye’nin yıllar süren batıya tek yanlı bağımlılığından sonra böyle bir durum sevindiricidir. Armageddonmuş bilmem neymiş. Beyler Çin’den Atlantiğe kadar bütün Müslüman ülkeleri ateş içinde, daha ne Armageddon bekliyor. Onların kafasındaki hayal. Gerçeği ise yakında çakacak bir kıvılcımdan ibaret olan İsrail’in sonu. Yani bazen elektrik kontağı yapınca çıkan yangın gibi bir şey. O da Türkiye’ye bakıyor. Türkiye’de sadece AK Parti ve Erdoğan düşmanları dışında herkesin gözü açıldı. Herkes diş biliyor. Şöyle diyelim. Bir uçak filosu gitti gök kalkanına rağmen İsrail’i bombaladı veya bir filo gemi gitti deniz kalkanına rağmen bombaladı. Buna kimseye itiraz eder mi? Etmez değil mi? İyi de buna kim zemin hazırladı. 1343’ten beri patlamış mısır yetiştirmedik.

   Şimdi düşünelim, tek yanlı batı bağımlılığından masaya eşit şartlarda oturan bir Türkiye’ye nasıl gelindi. Yani bağımlı Türkiye’den müstakil bir Türkiye’ye karşı hazımsızlık var. Onlara Tevhid sodasını içirir mide ağrıları geçirince sıkıntıları biter. Buna nasıl gelindi: Bir başka 4 aşamanın değerlendirmesi: DP-AP,DYP-ANAP-Ak Parti. The end.

   Sil
  5. Dunyada mustakil bir ulke varmi ki Turkiye mustakil bir ulke olsun? Ne Amerika ne Rusya ne de Cin, hicbiri tam bagimsiz degil. Uzaya gidebilen, kendi silahini kendi uretebilen bu super devletlerbile ekonomik yonden birbirlerine bagimlidirlar.Dunyada tam bagimsiz mustakil bir devlet yok ve bundan sonrada olmayacak. Samani ve eti bile yurtdisindan ithal ediyoruz. Lutfen biraz mantikli olun Abdurrahim bey, ucmadan ve hislerinize hakim olarak yazin lutfen. Mustafa bey bu sozum de size : Kudus konusunda yazdigim yazida hicbir hakaret unsuru olmamasina ragmen yazimi yayinlamadiniz. Hani dikensiz gul bahcesi yoktu? Siz boyle yaparsaniz yeni fikirler uretemeyizki...

   Sil
  6. musty. dunyada elbette mustakil bir devlet yok.ama ekonomik olarak.siyasi olarakta zaten gerek yok.

   tum devletler turkiyedeki sebatayci ve ergenekon gibi yahudi yada kripto yahudi yada yahudi uşaklari tarafindan yonetilir.perde arkasindan.

   dunya siyaseti denilen şey tamamen bir danisikli dovustur.bir algidir.

   amaç toplumlari yahudilerin isyedigi gibi yonlendirmektir.yahudiler ne isterse o olur.(allah ne isterse o olur ama allah onlara musade vermis)

   mehdiye tabi olmakta bu sistem ve alginin disina çikarak sistemin kendi ve toplum menfaatine aykiri olarak sistemin çokmesini arzu etmektir.

   yanliş anlasilmasin bu kaos kriz darbe anarşi yada teror yolu ile olmaz.bu teblig irsad ve ilimle olur.

   sistemin adamlari deccaliyet ve sufyaniyete taabi olur. sistemi elinden hiçbirsey gelmesede sadece reddetme ve savunmama tavri i takinanlar ise mehdiye taabi olurlar.

   mehdi sisteme eror yaptiracak kisa devre yada şase yaptiracak olan kisidir.

   bunu siyasi olarak algilamayin.armegeddonu aç kalmak yada çok buyuk sıkıntilar çekmek pahasina arzu etmektir.

   bunu etrafinizdada gorebilirsiniz.
   armageddon için "allah korusun" diyenler mevcud sistemi seven ve onu benimseyen insanlardir ki sufyana tabii olurlar.

   yok armegeddonu altincaga girmek icin bir anahtar ve bir kapi olarak gorup onu arzulayanlar ise mehdiye taabi olurlar.

   mehdiye taabi olmak tabiri caizse sıkıya girmektir.duzenim bozulmasin diyenler ise sufyana şimdiden biat etmiş saysinlar kendilerini.

   bakmayin mehdi severler cemiyetinden olan bizim gibi insanlarin laflarina.lafim meclisten dişari.

   mehdi ile ilgilenlerin ćoğuda aslinda sistemin devamini cani gönulden arzular.

   musty ye yazacaktim biraz umumi oldu affola.

   Sil
  7. 1*Siz galiba ittifak ile ittihadı karıştırıyorsunuz. İttifak istiklale zarar vermez, ama ittihad tarafları bir şemsiye altında toplar tek vücud yapar. Hz. Peygamber ehl-i kitaptan Hırıstiyan ve Yahudilerle ittifak yaptı. Ne için, ortak bir düşmana karşı. Ama o istiklalini Yahudi ve Hıristiyana vermedi. Hatta ittifak sözünü bozan Yahudileri anlaşma gereğince kılıçtan geçirtti.

   Türkiye hür ve müstakil bir ülke değildir. Türkiye batının vesayeti altında olan bir ülke. Türkiye Cumhuriyetinin yapay istiklal senedi Lozan Anlaşmasıdır. O da İngilizle-Fransızla-Yunanlı ile yapılmıştır. Meşruiyetini onlardan alır. Alınca ne olur? Otur tarih oku. Mesela onların dine bakışı ne ise onlar gibi olunur. Sonra Amerikan Bizans Vakfı istedi diye Ayasofya Puthaneye çevrilir. Sonra tek yanlı ve gönüllü batıya bağlılık gereği batının her değerinin dayatmasına eyvallah denir. Mesela uçak yapmaya kalkarsanız kapattırırlar. Silah imal eden fabrikaya havaya uçururlar. Menderes ABD’ye gider yatırım için para istediğinde (Biz sizinle askeri konular için işbirliği yaptık kalkınmanız için değil) denilerek kovulur. Rusya’da yardım almaya kalkışınca idam ettirilir. Sonra Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçları için devreye Almanya sokulur. Ekonomimiz Almanlara verilir. Almanya 20 yıl bizim ekmeğimizin bulmamıza yardım etti. Öyle ki Alman başarısının baş aktörü Erhard'ı Türkiye’ye gönderilerek kurulmakta olan Ortak Pazar’a üye yapması istenir.

   Başbakan İnönü 1963’te Kıbrıs’a müdahaleye kalkışınca ABD Başkanı Johnson “Silah bizim Kıbrıs’a çıkamazsınız” mektubu yazar. Ve Washington'a çağrılır. İnönü ABD'de iken hükümeti devrilir. Ve siz de itaat edersiniz.

   Demirel, ilk işi Türk hükümetinden habersiz İncirli’den kalkan casus uçaklarının Rusya üzerinde uçuşunu durdurunca NATO’nun sivil-askeri gücü gladyo devreye sokularak sokaklar çalıştırılır. Dinci parti kurdurulup iktidarı zayıflatılır. Şimdi olduğu gibi dövizle oynanır 1970 devalüasyonuna zorlanır. Söz dinlemeyince bu kez muhtıra ile iktidardan indirilir. Bundan da önceden Türkiye’de kimsenin haberi olmaz ama İran Şahı’nın haberi vardır. Ve iktidar olmaması için her türlü tedbir alınır.

   1973 Arap-İsrail Savaşı olunca bölgede İsrail’in güvenliği için bölgesel ve küresel bir plan yürürlüğe konur. Kıbrıs’ta Rus yanlışı iktidar ağırlık kazanınca ne olur? Bir yıl sonra Türk Genelkurmay Başkanı ABD’ye çağrılır. Ve ona yakında Kıbrıs’a çıkacağımız haberi verilir. Başbakan Ecevit Afyon ekimi için uçağa bineceği sırada Kıbrıs’ta darbe olur. Genelkurmay Başkanı hemen Havaalanı’na koşar, Ecevit’e gitmemesini ve Kıbrıs için karar alınmasını ister. Ve sonra Kıbrıs’a çıkılınca ne olur. Neler olmaz ki. Ambargo koyarlar. Türk askerini bir mermiye muhtaç hale getirirler. Ve daha önemlisi 20 Temmuz 1974 tarihine kadar ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Masası’nda gözüken Türkiye hemen oradan alınıp Avrupa Masası’na bağlanır. Niçin? Türkiye’yi Ortadou’da istemiyorlar. Orası İsrailin malı. Lozan da bunu öngörmüştü. Ve Türkiye AET’in kapısına diktirilir. Sonra sokaklar çalıştırılır çalıştırılır ve malum 12 Eylül olur.

   Sil
  8. 2* Bu arada ambargo yüzünden yedek parça sıkıntısı baş gösetir. ABD vermez ama ABD firmasının Hollanda şirketi bize 100 dolarlık parçayı 2-3 bin dolara satar. Ege’de Petrol arama kirzi çıkınca asker MC’nin Başbakanı Demirel’den uçak ister. Batı satmıyor, Rusya’ya teklif edilir. Bir hafta sonra bir Fransız uçak şirketi gelir Demirel’e uçak satalım der. Bunlar müstakil Türkiye’nin hali mi? Kim haber vermiş Fransızlara. Müstakil Türkiye'nin müstakil adamları. Pardon Batı'nın uşakları.

   12 Eyül’ün ertesi Pentagon’dan 12 general gelir. Evren’e talimatlar verilir. Biri de sakın okullarda kamuda başörtüsüne izin vermeyin direktifi masaya konur. Birkaç yıl sonra Özal’a iki emir verilir. FETÖ ile çalış ve İsrail’le arayı düzelt. 1990’larda ABD’nin emriyle Meclis’e ve hükümete sormadan İsrail’le asker, askeri işbirliği anlaşması yapar. Askeri açıdan İsrail'e bağımlı hale gelinir. Bunu yaparken de dindarlara asla göz açtırılmayacağı sözü verilir. Ve o 28 Şubat'la ispatlanır.

   İsrail Başbakanı 1958’de gelir Menderes’e istihbarat için işbirliği teklif eder. Red edilir. 27 Mayıs darbesi olur. Cuntacı soytarılar o tekrarlan teklifi kabul eder ve bunun 1958’de yapılmış gibi gösterilir. Türk istihbaratı ABD ve İsrail’e bağlanır. İhsan Sabri Çağlayangil CIA-MOSSAD-MİT yılda birkaç defa toplanarak strateji belirlediğini ve karşılıklı ajanlar yerleştirildiğini açıklamıştı.

   Şey Türkiye müstakil mi? Dini inançlara zincir. Başörtüsüne yasak. Nurcu evleri basılır. MİT Türkiye’de dindar izler. Niçin? Ayasofya’nın anasını ağlatan elbette milletin anasını ağlatacaktı. Efendim Türkiye müstakilmiş. O sırada NATO müttefiki ülkeler kendi milli çıkarları için ne isterlerse yaparlar. Biz onları yapmayın etmeyin demeyiz.

   Sen önce bir düşün. Bir ülkenin İstiklal Marşı’nın şairini yazan başüstü mü yapılır, yoksa ülkeden Mısır’a mı kovulur. Çünkü bir değil birçok çılgın zincir vurmuş da ondan. Hür yaşamak şiirde zincir hayatta. Al sana hakikat al sana rüya. İşte istiklal işte bağımlılık.
   Türk’ün Anadolu’da ve İstanbul’da iki kılıç hakkı var. O 2 kılıç hakkından biri Ayasofya’dır. Onu İslam mabedi yapamıyorsa bunun sebebi müstakil olduğu için mi değil mi? Bu arada bir kanunla 5 bin camiye satılır ya yıkılır ya meyhane olur.   Sil
 3. Savaş 11 eylülde başladı, dünyaya hakim olmak için gün sayan Küresel Sermayeye Pentagon savaş açtı. Pentagon, İngiltere ile ilişik bütün Küresel Sermaye kontrolündeki ülkeleri işgale devam ediyor...du.

  Birden, İngiliz Kraliyet ailesi, Küresel Sermayeye ile bağlarını kopararak Pentagonla anlaştı.

  Brexit ile ABden (Avrupa) ayrılan, casus zehirlenmesi haberleri ile Rusya ile bağlarını kopardığını dünyaya duyuran İngiltere, bizimle de bağlarını kopartmış,büyük ihtimalle

  Bahsettiğiniz yazıda, TRnin Avrupa (AB) ile aynı çizgide (gibi) olduğu,tercihini yapmış (gibi),karşıdaki rakib(imiz)in ABD ve yanındaki İngiltere olduğundan bahsediliyor.

  2 defa dünya savaşlarının kaybedeni Almanya tarafındayız...

  Dünya savaşlarının sahnesi kuruluyor ,anglosakson-germen karşıtlığı yeniden hortladı...

  YanıtlaSil
 4. Gaybı yalnız Allah bilir. İsrael ölüm fermanını imzaladı. Çok sürmez 2 yıl sonra zillet ve meskeneti tadacaklar. Ecellerini kendi elleriyle çabuklaştırmakta pek istekliler

  YanıtlaSil
 5. Onlarin plani varsa Allah'in da plani vardır ve o en hayırlı plandir.

  YanıtlaSil
 6. INSALLAH RABBIM AGLAYAN ISLAM ALEMINI TOP YEKUN ORDUMUZLA MILLETIMIZLE GULDURUR.

  YanıtlaSil
 7. http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/1967973-kudusun-arka-plani

  YanıtlaSil
 8. Irlanda tv kanalı RTE muhabiri: Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?
  Israil hükümet sözcüsü: Bu kadar çok insanı hapse atamayız. !?

  YanıtlaSil
 9. Gazzedeki yaralıların Türkiyeye tedavi için getirilme talebi Israil ve Mısır tarafından reddedildi.

  YanıtlaSil
 10. Abdurrahman bey kardesim armegedon savasi yok diyorsun ustadin bundan bir asir sonra gelecek olan zulumati mehdinin sakirtleri dagitacak ne demek bu ucaklar islama cok hizmet edecek ne demek daha oncede sordum cevabini alamadim A.B.D ALMANYA JAPONYA TURKIYE ITTIDADI ISLAM MUTLAK KUFRE KARSI SAVASACAK NE DEMEK KESIN BUYUK BIR SAVAS VAR AMA NE ZAMAN BILEMIYORUM BU KONULAR HAKKINDA BILGILENDIRIRSEN MEMNUN OLURUM.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1*Ahir zaman uzun bir süredir. Biz ahir zamanın bir faslındayız. Ahir zamanda İslam aleminin ne halde olacağı konusunda bir bilginiz var mı? *Dinsizlik en üst düzeyde olacak. *İslam dünyası vesayet altında olacak. *Artık eski hal muhal olacak. * İnsanlık tarihinde yeni yepyeni bir küfr-ü mutlakın veçhesine karşı rahmet-i İlahi’den gelen bir iman şahikası göreceğiz.. **Bir nokta daha var. Ahir zamanın çok önemli hususiyeti daha vardır. O da şu: “Nev-i beşer, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir.” (20 söz). Peki o zaman dini mücadele ve cihad hangi esas üzerine olacaktır. Talim-i Esma’ya. Yani Allah’ın isimlerine dayanan ilimlerle Allah’a inanma, bilmek ve tanımakla. Ahir zamanın hizmetinde bu en faik husustur. Alternatifi yoktur. Mahiyetini sadece ve sadece Hz. Peygamber (as) ile ilim beldesinin kapısı Hz. Ali (ra) biliyordu. Yani silahı eline alıp öfke krizinde insan katletmek o zaman İslam’ı şiarına uygun olmayacaktır.

   Kader-i İlahi Bediüzzaman’ın klasik tarzda ayet ayet Kur’an’ın tefsiri yapmasına, iman hakikatlerine olan ihtiyacın zirve olması hikmet gereği mecrasını değiştirmiştir. O tefsirin yazıldığı savaş cephesinde onu esir düşürerek o hizmetini hem tebdil etmek hem de yeni hale hazırlamak için esarete göndermiştir. Öyle ki klasik tarzdaki tefsir olan İşarat’ül İ’caz tam da bu esma ile ilgili Bakara Suresi’nin 33-35 ayetlerin nazara verilen Adem’in bütün varlıklara rüçhaniyet kazandıran talim-i esma noktasında kesilmiştir. Artık sadece talim-i Esma’nın hakikatleri iman ışığında tefsir ve izah edilecektir. Çünkü:
   “Cenab-ı Hakk’ın arzda beşerin halife olması Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise tam bir ilme mütevaffıktır. Ve keza birinci ayette kelamın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir olacaktır. Adem’i halk etti, kesviye etti, cesbedine nefhe-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı talim etti ve hilafete namzet kıldı” (İşarat’ül İ’caz).

   Rusya esareti sırasında Bediüzzaman’ı kader Büyük Deccal’in hurucuna şahitlik ettirir. Sonra firar eder. Yolda karşısına Hızır (as)ı çıkarır ve gelmekte olman tehlikelere karşı esasları akla getirir. Esaret dönüşü herkes Bediüzzaman’daki değişime şaşarır. Eli silahlı bir mücahid değildir. Artık başka biri var. Ve 6 yıl sonra İbrahim Suresi’nin 4. Ayetine mazhar olur. 1300’lü yıllara yani 14. Sure ile 14. Asrın irşad ve iman fetvasının sahibi kılınır.

   Bu kadar uzatmamın sebebi artık ahir zamanda kılıçlı-silahlı cihad olmayacaktır. Bazı yorumcular benim bazı şeyleri tekrarladığımdan şikayetçi. Ne yapalım. Beyinler fehmedinceye kadar bunu yazmak lazım. İslam’ın ikinci büyük temsilcisi Osmanlı’nın silahlı cihadı ve gücü 1222 (1806) tarihinde sona ermiştir. Ve yıkım başlamıştır. O tarihi takip eden asırda Deccallerin ileri karakolları olan fesad komiteleri sahneye çıkar. Hem Osmanlı’da hem Batı’da. 14. Asırda Deccallere hakimiyetin zeminini hazırlar. Ve İslam dünyası yok olur (1918) . Önce işgale, sonra haçlı-siyonist vesayetin altına girer. Daha hiçbir İslam ülkesi bu vesayeti tamamen söküp atma başarısını gösterememiştir. Vasilerimiz emreder, biz yerine getirir. Birazcık Türkiye 2006’dan bu yana bu “vasilerle” çekişme halindedir. Yıllarca süren batıya hayranlık ve tek yanlı bağımlılıktan kurtulma ve istiklal elde etme mücadelesi içerde-dışarda tepkilere ve komplolara maruz kalmaktadır. Kapatma davası, 2007C.Başkanlığı seçimi, 15 Temmuz gibi.

   Sil
  2. 2*Bütün bunlar olurken bütün mürşidlerin, evliyanın, ilim adamlarının fark etmediği bir devir başlar. 1928’de. Kur’an işareti ile yeni bir devre girildiği anlaşılır. (Evet, evvelâ başta (Dinde zorlama yoktur , doğruluk sapıklıktan) cümlesi, makam-ı cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mânâ-yı işârî ile der: Gerçi o tarihte, dini, dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur-u siyasî oluyor ve hükümet, lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak. Çünkü, dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur’ân’dan çıkacak diye haber verip bir lem’a-i i’caz gösterir.”(Asa-yı Musa)

   Bu ahir zamanda küfr-ü mutlakın hakimiyet yıllarının zirvesinde iken Kur’an’ın işareti şu: (mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak. Çünkü, dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur’ân’dan çıkacak.)

   Bu da manevi cihaddıdr. Talim-i esma ile olacak bir manevi cihaddır. Beşere ta cennette ilk Adem’e öğretileni ahirde yani sonda yeniden öncelik verilerek Adem’in hakiki çocuklarına da yine üstünlük veriliyor. Beşer ilk atanın mesleğine dönüyor. Talim-i Esma.

   Sözün kısası harp-darp-kan dökmek-can almak gibi insanlığın vahşet yıllarına ait halleri Mehdiyet’in ilk başladığı günden itibaren tedavülden kalkıyor. Çünkü Hazreti Peygamber’in ahir zamandaki melhemelerden bahs ederken birinci ve ikinci melhemeye dikkatle atıf yapar. Ve bu iki melhemede çok insanın öleceğini gayb aşyina gözle haber verir. Nitekim 1. Cihan Harbi ile İslam alemi çökmüş. Ve hakim milletin yarısının içinden Süfyan çıkmış, diğeri yarısı Büyük Deccalin zulüm ve gadrına uğrayarak istilaya uğramıştır. Milletin 1000 yıllık manevi mahsulatı yakılmıştır. Ve de alem-i İslam haçlı-siyonistin önce işgaline sonra vesayeti altına girmiştir.
   İşte o zaman harp ve darp söz konusu değil.

   Bediüzzaman’ın geleneksel ve gündemden düşen eski halin gözüyle bakanların İsrailiyatın etkisinde sözünü ettiğiniz Armegeddon dahil harp darp yoktur. Cihad manevidir. Çünkü İslam dünyasının çoğu işgalden tek kurşun atmadan 1950’lerin ortasında Mesih’in cemaatinin yardımıyla kurtularak vesayetli istiklal kazanması bunun bir delilidir.

   Beidüzazman ittihad-ı İslam derken bunun İslam Cumhuriyetlerinin birleşmesini ve hilafet-i Muhammediye’yi ihyasını ve istiklalini bu suretle elde etmesini öngörmüştür. Bunun için de önce Müslümana yani hakiki Müslümana ihtiyaç var. Talim-i esma ile iman hakikatlerine vakıf Müslüman şuurlanacak ve alem-i İslam’ın istiklalini manevi cihadla elde edecek. Çünkü manevi cihadla iman ve hayat fasıllarından sonra dini cemaatlerin özellikle al-i beytin milyonarı bulan mensupları devreye girerek bu ittihadı sağlayacaklardır. Bu da İsrail7in ortadan kaldırılmasını gerektirir.

   Sil
  3. 3* Sizin vahşet döneminin cihad tarzı olan silahlı yöntemle Amerikalılarla, Avrupalılarla küfre karşı cihad falan rivatlerde yer almaz. Ancak manevi cihad olacaktır. Yani Hz. Peygamberin “bürhan” olarak nitelediği Kur’an’ın delille ispat yöntemiyle iman ve Kur’an hakikatlerini ilimle açıklamaktır. Batıda Hz. Mesih’in cemaatinin yapacağı Mehdi’ye Tevhid’de iştirak ancak ve ancak medeni insana galebe tarzı olan ilimle iknadır. Risale-i Nur baştan aşağı esma-yı İlahi’nin açıklaması ve tefisiridir. Ki bununla ilmin yaygın olduğu bir zamanda ilimle arşa bağlanmaktır. Risale-i Nur’da silahla cihada tek satır yoktur. Sizi kafanızdaki fikirleri Risale-i Nur’un hakikatleri ile karıştırmışsınız. Bana bu hususta tek satır gösteremezsiniz . Uçaklar, Kıbrıs operasyonunda, terör ile mücadele ve Afrin ile Bab’ta da kullanıldı. Onlara kast edilmiş olamaz mı? Bunun Armageddon ile ne alakası var. Çünkü Armageddon diye bir tabir İslam literatüründe bir savaş yoktur. Siyonist-Hıristiyan literatüründe vardır. İslam’da Hermecüddin olarak tabir edileni Armageddon ile karıştıranlar var. Hermecüddin’i 1. Cihan Harbinde doya doya yaşadık daha hala Hermecüddin bekleniyor. İslam dünyası işgal altında. Bütün tabii kaynaklarını gavurun sömürüyor. Ve en fenası ve kötüsü ümmet İslam’dan uzaklaştırılmış. Ehl-i imanın en temiz lakabı gerici olmuştur. Müslüman=Gerici. Bunu hangi Süfyan’ın yalakları uydurdu. O hal sizi düşündürmüyor mu?
   Bakın 2. Cihan Harbi sırasında ve sonrası yaşananlar Amerikalılarla Avrupalıların gözünü açtı. Fen ve ilmin ortaya koyduğu dehşetli silahlar batıda bir dehşet dengesi ve çatışmasızlık oluştu. Ve artık birbirleriyle silahla değil siyasi-ekonomik usullerle savaşıyorlar. Bize gelince. 7 trilyon dolar harcanmasına rağmen alem-i İslam’a tam hükmedilmeyince 1. Cihan Harbi taktiğine dönüldü. Ve etnik ve milli bölünmelerine tahrikle bu kez silahla çarpıştırarak hükmetme yolundalar. Ki bu taktik ahir zamanda ortaya çıkacağı belirtilen Ye’cüc ve Me’cüc denen terör ve anarşistleri içimizden çıkardılar.

   Dünyadaki terörist ve anarşistlerin yüzde 90’ı İslam dünyasında faaliyet gösteriyor değil mi? İlk örneğini de 1960 sonrası Türkler verdi. Vesayeti delmeye kalkınca sağcı-solcu, ülkücü-komünist bölünmesi ile sokak savaşları ile bizi 20 yıl sokakta, sonra PKK ile de 36 yıldır uğraşıp duruyoruz. Ve bu hal silahlı cihadın başarısızlığının sonucudur. Kur’an manevi cihadı, yani Kur’an’ın elmas hakikatlerini ve iman hakikatlerini yeni nesillere nakşederek terör ve anarşi ancak bitirilebilir.Bir de terör ve anarşinin uzanmadığı alanlarda ise FETÖ gibi münafık –örgütler devreye sokularak siyasi iktidarların ABD’nin emrinde olmasını öngörmüştür. Ve İsrail’in güvenliğini esas alınmıştır. FETÖ’nün Türk Silahlı kuvvetlerinde havacılığa ağırlık vermesinin sebebini İsrail’le açıklasam inanır mısınız. Evet Türk hava gücünün İsrail’in güvnelkiğine tehdit unsuru olmaması için Hava Kuvvteleri fetöcü kışlasına döndürülmüş.

   Sizin har-darp işini Bediüzzaman’a izafe etmeniz büyük bir günah ve bühtandır. İslam dinin maruz kaldığı en önemli tehlikelerden biri de İsrailiyettır. Beni İsrail İslam’a gelirken eski gelenek ve görenekleriyle birlikte inançlarını da getirdiler. Ve onları İslam’a mal ettiler.Bugün İsrailiyat hala hükmünü sürdürüyor ki, Armegeddon’u İslam’a mal etmek gibi bir garabetin içine giriliyor. Armageddon İsrailiyat ve Hıristiyanlık safsatasıdır. Armageddon binlerce sene önce ahir zamanın ahvalini keşfeden Kohenlerin haberini verdiği İsrail’i yıkılmasını bir felaket olarak görmelerinin hurafelerle şişirilmiş halidir. Armageddon denen yerin bir özelliği dolayısiyle küçük bir operasyonla yok olmalarını şişire şişire cihan savaşı haline getirdiler. Hadi onlar Beni İsrail. Ya siz?

   Sil
  4. 4*Büyük büyük melheme olacak. Eeeee. Bütün milletler çarpışacak. Eeee. Bütün şehir ve kasabalar bombardımanla yıkılacak ve milyonlarca insan ölecek. Ne için? Kıçı kırık İsrail’i ortadan kaldırmak için mi? Böyle bir hurafe olur mu? Müslüman Armageddoncu olur mu? İsrail’i rotada kaldırılması küçük bir operasyondur. Siyasi-askeri gücünün kırılmasıdır. Yoksa külli bir katliam değildir.Ve bunda Mesih ile Mehdi’nin desteklediği siyasiler karar verecek. Ve bir gecede. Veladdalin amin.

   Bakın büyük deccal nasıl sona erecekti? Deccal Mesih’i görünce tuzun suda erimesi gibi şipşak. Ya Süfyan’ı bid’a rejimi. O da manevi cihadla ıslah edilecek. İsrail ise, bir külli tokatla yok edilecektir. O da çok yakın bir zamanda hesabı tamamdır. Deccaliyetin bütün sırrı Arz-ı Mev’ud ve Kudüs’ü ele geçirmek. Kader onların bu dünyevi azgınlıklarını cezanın günahın cinsinden olmak sırrıyle cezalandıracak.

   Siz kendi görüşlerinizi Risale-i Nur’a yakıştırmayın. Ayasofya sonrası batıda oldukça yaygınlaşma temayülü gösteren Tevhid’in aleniyete çıkma hususu var. Risale-i Nur bu konuda bir hüccet olacak. Şu anda 70 ülkede Risale-i Nur okunuyor. 40-50 dile çevrilmiş halde. Mesih cemaatinin çalışması ile Avrupalı ve Amerikalı Müslüman Hıristiyanlar ortaya çıkacak. Gargad Ağacı’nrın sırrı şu: Dünyadaki bütün kaliteli finans kağıdı Gargad ağacından yapılır. Her fitnenin Yahudilerce işlendiği bilindi-biliniyor-bilinecek, ama Gargad ağacından yapılan kağıdın arkasındaki yani sahibi hariç. O da finans kağıdı ile oynayan Yahudilerdir. O kağıt koruma kalkanı olacak. Ama İsrail’li Yahudiler yeniden zillet ve meskenete tabi edilecek. Unutmayın Yahudilerin hepsi kötü değildir. Onlar ehl-i kitaptır ve: “Musa'nın kavminden bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.”(Araf-159)

   Bir husus daha. Yahudiler ehl-i fesaddır. Nereden darbe, ihtilal varsa parmak bulaştırır. Bu halden Hıristiyanlar da rahatsız. Özellikle Yahudi fesada ile Protestanlığın içlerinden çıkarılarak gücü etkisiz hale getirilenler Katolikler.

   Bunu yakında öğreneceğiz. Suriye ve Irak’taki bölünme yıllarca önce planlandı. 1991 sonrası fiiliyata döküldü. 3. Melheme ile bu yapılıyor. Bölgede 40 dünya devleti var. Bu Melheme’nin sonu İsrail’in ortadan kaldırılmasıdır. Nasıl mı? Yakında görürsünüz. Biraz sabır. Bütün mesele Türklerin Duhan’ın etkisinden ve Deccaliyetin saphıklığından kurtulmasına bakıyor. O defter 2007’de kapandı. Onun için üstümüze geliyorlar. Batıya senelerce tek yanlı bağımlı olan kapı bekçileri birden bire ittat etmeden üstelik masalarına eşit şartlarla oturmasını hazmedemediler. İngiliz-ABD vesayeti çöktü. En fenası Siyonist düşmanlığı zirve yaptı. Araplar 4 savaş yaptılar. O zaman Türkler yardım etmedi. Burun kıvırdılar. O zaman kader “pisliği sen temizle” diyor. Ve öyle olacak.

   Şimdi Türk’ün kilidi açılıyor. Arkasından alem-i İslam’ın.

   Sil
  5. " Ve bir gecede. Veladdalin amin. " :):):)
   sen çok yaşa Abdurrahim ağabey harikasın...

   Sil
  6. "Gargad Ağacı’nrın sırrı şu: Dünyadaki bütün kaliteli finans kağıdı Gargad ağacından yapılır. Her fitnenin Yahudilerce işlendiği bilindi-biliniyor-bilinecek, ama Gargad ağacından yapılan kağıdın arkasındaki yani sahibi hariç. O da finans kağıdı ile oynayan Yahudilerdir. O kağıt koruma kalkanı olacak. "
   müthiş ufuk açıcı tebrik ediyorum...

   Sil
 11. Ahir zamanda buyuk bagdattan buyuk bir alim cikacak mehdiye karsi gelecek mehdide o adami oldurecek hadi diye biliyorum.tamda bizim kacaklara benziyor. mehdi hz geldigi zaman bunlarin butun evanelerinin kokunu ic destekcileri ve dis destekcileri ile birlikte insaallah kokunu kaziyacak.

  YanıtlaSil
 12. Siyasetci icin vatan millet hepsi palavra kendi menfatleri en ust duzeyde bizim mollalar guli guli dansi yapmaya gitti Allah cc islah eylesin

  YanıtlaSil
 13. Habertürk yazarı Serdar Turgut bugünlerde ABD evanjelik yönetici elitinin okuduğu bir kitabı yazmış.
  "Türkiye Israili işgal ediyor: Armageddona az kaldı- Şimdi uyanmanın zamanı."
  Yazarı Craig C. White

  Kitaba göre Erdogan incilde bahsedilen magog oldugundan, eski Asur krallarının yaptığı gibi İsrail üzerine yürüyeceğini ve Armageddon savaşının çıkacağını yazmış.
  Erdogan hakkındaki önyargının nedeni bu olmuş oluyor.

  YanıtlaSil