.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

26 Şubat 2018 Pazartesi

KUDÜS'ÜN FETHİ / MUHYİDDİN-İ ARABİ

İnsanlık fetret dönemine girecek ve
kurtuluş Konya’dan başlayacaktır.
Dini necm eden adamın alameti 28 kez ihrama girmesidir.
O merih şafağa çalındığında zalim hükümdarlar düşürüldüğünde ölür.
Onun ölümünden sonra hilafetin merkezinde büyük sarsıntılar olur
Ve o diyarlar yerle yeksan olur.
Kısa bir süre sonra da Müslümanların üzerine feci katliamların vuku bulduğu savaş çıkar.
Tam bu esnada Allah’ın izniyle dini necm eden öğretilerini üstlenen bir kumandan Müslümanlardan bir ordu teşkil eder,  
Kudüs feth olunur.

“Muhyiddin-i Arabi”


18 Şubat 2018 Pazar

ESKİ NOTLAR 1 / MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA

22.12.1995
“Genç nesiller çok büyük hizmetler ve fetihlerle şerefleneceklerdir. 21. Asır Türk ve İslam dünyasının asrı olacaktır. ABD, Rusya Federasyonu, AT ve Çin de dağılacak ve yıkılacaklardır.
Batının yıktığı, kestiği islam ormanındaki genç filizler nice fetihler görecektir. Fahr-ı Kainat, İstanbul’dan sonra Roma’nın da fethedileceğini beyan buyurmuşlardır. Kızılelma olgunlaşmakta, zamanı geldiğinde layık olan Müslümanlar tarafından koparılacaktır.”
***
06.09.1995
Yakın gelecekte Rusyanın da dağılan Sovyetler Birliği gibi dağılacağını ve Kafkasya’dan bir daha geri dönmemek üzere ricat edeceklerini şimdiden müjdeliyorum.”
***
Ocak 1996, Türkiye Gazetesi
“Müslümanların uyanması için şer gibi görünen aslında islam düşmanları için felaket ama müslümanların uyanış, asla dönüş ve müslümanları ezenlere karşı kin barajının öfke selleri ile dolmasına ve çok yakında bu baraj yıkılarak müslümanların ve onları destekleyen mânâ ordusunun önünde bu şer güçlerin helak olacakları günler yakındır.
Gaybı elbette Allahu Teala bilir. Mü’minlerin ferasetleri vardır. Rus ordusu Afganistanı işgal ederek zulme başladığında ‘2000 yılına varmadan Sovyetler Birliği dağılacaktır’ yazılarımı en yakınlarımdan bile tuhaf karşılayanlar olmuştu. Bana zır deli diyenler çok oldu.
Şu anda isterseniz zır deli deyiniz. Herşey inceldğinde kopar, ama devletler ise zulmü kalınlaştığında kopar, yani yıkılırlar. Bu yazıyı saklayınız. Çoğunuz göreceksiniz inşaallah !...
1.       Rusya Federasyonu dağılacaktır.
2.       Bağımsız Devletler Topluluğu dağılacaktır.
3.       Rusya Kafkasya’dan ve Orta Asya’dan hezimete uğrayarak çekilecektir.
4.       Çin yıkılacaktır.
5.       Avrupa Birliği dağılacak ve Avrupa ülkeleri korkunç felaketlerle yaşanmaz hale gelecektir.
6.       ABD de yıkılacaktır. Son yıllarda üst üste gelen tabi felaketler bu yıkılışın ilk işaretleridir.

7.       21. Asır Türk ve İslam Dünyasının asrı olacaktır.
***
      "Kafkasya'da Ermenilerin sayısı birkaç bine kadar inecektir. Sırplar çok büyük bir darbe yiyip Bosna'nın intikamı alınacaktır. Filistin'de yahudilerin sayısı bir kaç binlere kadar kırılacak. Amerikan askerleri ölülerini Toros dağları eteklerinde bırakıp, yenilerek geri çekilecektir."