.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

1 Mayıs 2017 Pazartesi

BATI'NIN VE BATILILAŞMANIN GERÇEK YÜZÜ

MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA
Türkiye Gazetesi

Dış Politika

Batı ve Batılılaşmanın tahlili aslında ciltlere sığmaz ölçüdedir. Ancak çok kısa da olsa sizlere bu mevzuda bir iki şey söylemek isterim... Hıristiyan Batı’nın İslamiyete ve ona hizmetle şereflenen Türk milletine düşmanlığı yeni değildir çok eskilere dayanır. Bu düşmanlık ve kin, mevcut şartlara göre taktik ve strateji değiştirmiştir. Ama asla sona ermemiştir. Ermesi de mümkün değildir. Her geçen gün çığ gibi artmaktadır.
CHP iktidarının 1000 yıllık Türk İslam medeniyetini yıkarak Batılılaşma maskesi ile bu asil milleti tarihinden, dininden, dilinden, millî ve manevi değerlerinden koparmıştır. Bu değerler ise bir milletin olmazsa olmaz değerleridir. Gelecek, geçmişe dayanır. Bitkilerde kök ne ise tarihten gelen değerleri de bir milletin kökleridir. Tarihte olmak tarih ile beraber olmaya bağlıdır. Jön Türkler, Tanzimatçılar, İttihat Terakki ve onların temsilcileri CHP ve bu zihniyeti devam ettirenler Batı’yı taklit ile İslamiyete ve Türkiye’ye karşı en büyük suçu işlemişlerdir.
Allahü teala Kur’an-ı azimüşşanda “Şahsiyetini feda etme, hiç kimseyi de taklit etme, muktedabih (kendisine uyulan) bir ümmetsin, taklit olursunuz fakat taklit edemezsin.” (Âyet-i kerime meali) Ve Hıristiyan Batı potasında eriyen yerli ve millî olmayan aydınlar Allahü tealaya isyan ettiler. Allahü zülcelal hazretleri Kur’an-ı kerimde “Öyle bir kavim getireceğim ki, onlar Allah’ı severler Allah da onları sever” buyurmuştur. İslam âlimleri 1000 yıl İslamın bayraktarlığını yapan, İslamiyete hizmet ve Müslümanlara muhafızlık yapan Türk milletinin bu müjde ile şereflendiğinde ittifak etmişlerdir. Jön Türk, Tanzimat, İttihat Terakki, CHP ve onların zihniyetindeki gafiller bu milleti (çok azı hariç) bu nimetten mahrum ettiler. Allah sevgisi yerine nefis ve çeşitli şeylere yönlendirdiler. Bazılarını putlaştırdılar. Küçümsenmeyecek bir kısmını  Allahü teala ve Sevgili ve Şerefli Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) düşman yetiştirdiler. Islaha muhtaç kişiler İslamiyeti ıslah projesi (layihası) hazırladılar. 30 senelik bir proje ile "Allah ve Peygamber ismini bile unutturacağız" dediler. (İnönü’nün Sofya ziyaretinde)
CHP’nin İslam harflerini kaldırmak başta olmak üzere "devrim" diye yaptığının hepsi, halkı İslamiyetten koparmak için yapılmıştı. Devrimler İngilizlerin isteği ile yapıldı. İngiltere devrimlerden ve hilafetin kaldırılmasından sonra Avam ve Lordlar Kamarasında Lozan’ı tasdik etmiştir. Lozan’dan dönen İngiliz heyeti başkanı Lord Curzon, Lordlar ve Avam Kamarasında hesaba çekildi. "Türkiye’ye nasıl bağımsızlık verirsin?" sorusuna karşılık şu cevabı verdi:
“Lozan’da Türkiye’nin elinden yer altı ve yer üstü servetlerini aldık. Ve yakında onları bize benzeterek en güçlü servetleri olan Kur’anı ellerinden alacağız ve İslamiyetten koparacağız. Sabırlı olun ve bekleyin...” (Bu sözleri üzerine ayakta alkışlandı.)
Karabekir Paşa’nın hatıralarında İnönü, Karabekir’e "Batı’nın desteği için Bulgarlar gibi Hıristiyan olalım" demiştir. Ankara Garı salonunda Mustafa Kemal başkanlığında bakanlar kurulu ve üst düzey bürokratlar Teşkilat-ı Esasiyeyi (Anayasa)da değişikliği konuştu. Karabekir hariç "Türkiye’nin dini İslam kalsın" diyen olmadı!.. Hıristiyanlıktan Protestanlık gelsin teklifleri oldu. Peki neden Protestan? Çünkü Protestanlıkta temel vahiy değil akıldır. İbadet şart değildir. Ve Protestanların fıkhı yoktur. Herkes istediği gibi yaşar. Halide Edip Adıvar ile yapılan röportajda itirafı: “CHP’li bir ileri gelen Protestanlığı methetmemi istedi. Ben bu manevi yükü yüklenemem dedim...”
Samsun’a çıkanlardan Hüsrev Gerede hatıralarında “Harf devriminin halkı Hıristiyan yapmak için yapıldığını” itiraf eder...

Batı’nın ve Batılılaşmanın gerçek yüzü -2-

Bugün diz boyu ahlaksızlık, cinayetler ve kötü alışkanlıkların gerçek suçlusu Jön Türkler, Tanzimatçılar, İttihat Terakki, CHP, yerli ve millî olmayan Batı’nın devşirme aydınlarıdır. Tarihin seyri içinde yüzü aşkın Türk Devletinin tamamı içeriden yıkılmıştır. Hristiyan Kiliseler Birliği Genel Kurulunda başkanın itirafı şöyledir: “803 yıllık Endülüs’ü ve 622 yıllık Osmanlıyı yıktık. Türkiye’yi de yıkacağız. Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar bizim için önemlidir.”
Geçmişteki Haçlı ordusu Hristiyan idi. Şu anda Haçlı ordusu PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, yerli ve millî olmayan aydınlardır. Batı’nın Türkiye’ye dost olmasını beklemek akrepten bal yapmasını beklemek gibidir. Şu anda Türkiye’ye karşı Hristiyan Batı dünyası savaş açmıştır. Birlik ve güçlü olmaya mahkûmuz. Umutsuz olmayın yarınlar bizimdir. Zaman bizim lehimize işliyor. 21. Asır Türk-İslam Dünyasının asrı olacaktır. “Öyle bir kavim getireceğim ki, onlar Allah’ı sever Allah da onları sever” müjdesi İnşallah gerçekleşecektir. Reçetesi bellidir: Âlemlere rahmet olarak gönderilen güzeller güzeli Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizin ahlakı ile şereflenmek ve tebliğ ettiği emir ve yasakları aşk ile yerine getirmektir. Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyurdu ki: “Osmanlının İslamiyete hizmeti Eshab-ı kiramdan (rıdvanullahi teala ecmain) sonra gelir. Makamları ise Tabiinden (Kuddise i sirruhuma) sonra gelir. Ben Ehl-i Beytim. Şayet dünyada hiç Türk kalmasa idi Türklüğü temsil etmekle şeref duyardım. Ama asla ve asla Jön Türk olmazdım.”
Jön Türkler, Tanzimatçılar, İttihat Terakki, CHP ve bu zihniyeti taşıyanlar bu asil milletin İslamiyete hizmetle şereflenmesini önlediler. Ve bazılarını İslamiyete düşman yaptılar. 803 yıllık ilim deryası Endülüs, Hristiyanları taklit ettiği için yıkıldı. 622 yıllık Osmanlı Batı’yı taklit ettiği için yıkıldı. Bizans, Roma’yı taklit ettiği için yıkıldı... CHP’nin yaptığı devrimler halkı İslamiyetten koparmak için yapıldı. Metin Toker’in “İnönü Hatıraları cilt-2 sayfa 213" 
Referandum öncesi ve sonrası Hristiyan Batı Türkiye’ye savaş açmıştır. CHP Batı’nın müttefiki olmuştur. Hayır oyu veren inançlı kişiler ise dolaylı olarak Hristiyan Batı’ya destek vermişlerdir. CHP çifte standartlıdır. Geçmişte mühürsüz zarflar geçerli olsun diyen (vesikalarla sabit) CHP, bu sefer geçersiz olsun diyor. CHP cumhuriyetin kurucusu değildir. Cumhuriyetin kurucusu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetidir. CHP daha sonra kuruldu.
51.4'ü az gören CHP’ye hatırlatırız: Mustafa Kemal sadece ve sadece 1 oy farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi. Halen Batı afyonu ile uyutulan bazı gafiller Türkiye’ye hazırlanan tuzağı göremiyorlar. Mesele Erdoğan değildir. Erdoğan ara hedeftir. Asıl hedef Türkiye’yi bölmek, yıkmak yeniden Türkiye’yi Batı’nın vesayeti altına sokmaktır. Nihai hedef ise İslam Dünyasını esaret altına almaktır. Çünkü Türkiye yıkılırsa bu hedefe ulaşılır...
Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz. Tenkit edebilirsiniz. Ama şu anda Türkiye’ye Hristiyan Batı Haçlı Seferi açmıştır. Haçlı ordusuna karşı savaşanların başkomutanının emrinde ve ona destek vermeye ve yanında olmaya dinen mahkûmuz. Savaştayız tiyatro sahnesinde değiliz. Ne zaman uyanacaksınız? Mazlumların sığınağı Türkiye’dir. Bizim sığınacak yerimiz yoktur. Haçlı ordusunun yanında mısınız? Yoksa karşısında mı? Gafletten uyanalım. Allahü teala; Batı’nın ve onun haçlı ordusu olan PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, yerli ve millî olmayan Batı’nın devşirme aydınlarının şerrinden ülkemizi ve halkımızı korusun. (Amin)

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-necati-ozfatura/596530.aspx
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-necati-ozfatura/596588.aspx