.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

4 Nisan 2016 Pazartesi

2018

Mehmet Ali Bulut / Haber 7
İki ay aradan sonra huzurunuza çıkabilmek ne güzel.
Derin ve yoğun bir karanlığın ardından Rabbimin izniyle aydınlığa çıkmak yeniden bir zuhur gibi oldu çok şükür.
Göklerin ve yerlerin nuru O’dur. İşleri O görür çevirir, tedbirler O’na aittir. Nur’u Tur’a indiren O’dur. “Kitabı Mestur”da yazdı ve onu bir “kader” ile “mahbur” nebiye (dolayısıyla insana) indirdi. O, nuru var etmeseydi âlem karanlıktan ibaret kalırdı. Hamdolsun âlemlerin Rabbine ve binler binler salat ve selam olsun rahmetin müsebbibine!
Bu sürede dua eden binler binler dostlara minnet ve şükranlarımı sunarım. Allah bu ümmete ve bu güzel insanlara zeval vermesin. Hatırımızı soranlara ve ulaşamadıkları için soramayanlara selam olsun… Bildiklerimiz zaten dilimizde, duamızda, bilmediklerimi ise Rabbim kendi hazinesinden sevindirsin diye niyazdayım! Rabbim iki cihanda aziz kılsın…
......
İki aydır ahval-i âlemde pek bir değişiklik olmamış. En azından bizim penceremizden bakıldığında…
Bir şey müstesna! 
Türkiye’nin safı değişmiş. Nereden anladım. Çünkü tüm mütegallibe güçler ve şer ve terör odakları ona karşı birleşmiş.
Şu çatlamalar, patlamalar, terör örgütlerinin birleşmeleri, bazı ülkelerin vatandaşlarını Türkiye’den ayrılmaya çağırmaları, gösteriyor ki Türkiye doğru yönde ilerliyor. Yoksa Amerika şu kadar yıllık ‘stratejik ortağı’ (!) (peştamalcısı demek daha doğru olurdu) Türkiye’yi neden PYD için harcasın ki!  
Esasında Amerika hep öyleydi de Türk yetkililer görmüyordu. Belki de görüyorlardı. Görüyorlardı ama halka öyle gösteriyorlardı, şimdi zahir olmuş.
Keza eskiden Rusya ile Amerika iki düşman sanılırdı. Bilen bilirdi olmadıklarını amma öyle görünürlerdi, âlemi pay etmek için. Çünkü ikisi de şu artık ‘nesh’ edilme zamanı hayli yaklaşmış olan “habis medeniyet”in aynı kökünden tev’em etmiş (çıkıp ayrılmış) iki dalından ibaretti.  
Amerika, dünya şehrinde, Flamingo Yolu dizisindeki Şerif Titus (Taytıs) gibidir. Her türlü pisliğin altından o çıkar hep. Tabii Dallas dizisindeki Jr. tiplemesini de unutmamak lazım! İkisinin de pislik ve entrika kabiliyetleri insan havsalasını aşar. Rusya ise o tip adına iş gören ama zahirde ona karşıymış gibi görünen ahmak yardımcı rolünde. Önüne bir kavanoz bal koydun mu Rusya, Taytıs gibilerin tüm oyunlarına canla başla alet olur… Şener Şen ile İlyas Salman’ın birlikte oynadıkları, Şener Şen’in saf kayın biraderi İlyas Salmanı her seferinde kandırdığı bir film vardı (Adı Dolap Beygiri miydi ne). Türkiye’nin Amerika ile dostluğu işte İlyas salmanın o filmdeki tiplemesiyle birebir aynıydı.
 Türkiye dolap beygiri olmayı artık kendine yediremiyor. Türkiye’ye yönelik legal illegal tüm saldırılar bu yüzden. Onu eski statüsüne çekmek istiyorlar. Ne uzalan ne kısalan. Avrupa’nın yedeğinde bir ülke…
Zaten Firavunlar hep böyledir. Asırlarca hizmet edersin, “yoruldum” dediğinde seni bir kaşık suda boğmak isterler ama bilmezler ki Allah’ın adetidir “O da Firavunları boğar”!
Kendilerini yenilmez bilirler. Hatta bazen Allah'a bile meydan okurlar. Döneminin Amerika’sı olan Ad Kavmi de öyle yapmıştı: “Yeryüzünde kimsenin gücü bizimle baş etmeye yetmez!”
Cenab-ı Hak, Kur’an’da insanlığa “Allah’ın gücü onlara yeter” diye sesleniyor. Nitekim şimdi yerlerinde kumlar esiyor. 
Öyleyse ey bugünün “beni İsrail’i”; ey Allah’ın yolunda yürüdüğüne inanan siz ey Türk halkı, unutmayın Allah’ın eli sırtınızdadır. Korkmaya gerek yok. Yaratılmak istenen paniğe kapılmayın. Yeryüzünde ancak Allah’ın muradı olur. Unutmayın ki, zalimleri hak ile yeksan etmek Onun âdetidir. Zalimlere mühlet verir ama aman vermez.
Haa bugün yaşadıklarımızın imânî zaaflarımızdan olduğunu da unutmamakta yarar var.  Bununla birlikte mümin hiç zararda değildir. Başına gelen her musibet hatasına kefaret, mükâfatına mukaddime olur. İnancımızı ve ahlakımızı kaybederek insafsız zalimlerin insafına kendimizi mahkûm ederiz. Bugün yaşananlar da budur. İnanç zafiyeti.
Nitekim Cenab-ı Hak, bize birçok kere “inanıyorsanız üstünsünüz!” buyuruyor. Demek ki mesele burada! Biz üstün değilsek inanmıyoruz. İnansak üstün geleceğiz zaten! Bu ümmetin sınavı bu! İnancını kaybettiğinde rezil olmaktan kurtulamıyor!
Mamafih insan hak etmeden Allah ona bela ve musibet vermez. Umumi bela ve musibetler de ekseriyetin hatasına bakar. Topum ekseriyeti belayı hak edecek hale gelmedikçe bela inmez. Bu Afganistan için böyledir, Irak için böyledir, Suriye için böyledir, Filistin, Karabağ, Mienmar, Bosna… vs. hep böyledir. Hiçbir şey Allah’a rağmen olmaz. Ne Nebukadnezar Allah’ın izni olmadan girip Kudüs’ü yakıp yıktı, ne Amarika O’na rağmen gelip yurtlarımızı taru mar etti ne de Cengiz Han!
Hatırlayın Hayber Savaşı sırasında yaşanan hurmaları kesme stratejisini bile Canab-ı Hak kendisine atf eder. Ve der ki “(Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.” (Haşr Suresi, 5)
Dolayısıyla yaşananlardan ümitsizliğe kapılmayın. Yaşadıklarımız 1900’ların başında yaşadıklarımızda bire bir aynı olduğu için bir takım insanlar bu kere de cumhuriyetin yıkılacağını sanıyorlar. Batılalar da öyle sanıyor Ama böyle değil… Çünkü o zaman ilahi hüküm mağlubiyetimizden yanaydı bu kere galibiyetimizden yanadır…
Osmanlının yıkılması, şu habis medeniyetin yıkılmasının da başlangıcı oldu. O gün kader bizi mazlumlar safına itti ki bugünün galibi olalım. O günün galiplerine ise derin bir mağlubiyet tattıracaktır Allah. Zahirdeki üstünlükleri sizi aldatmasın. Bu bir süreçtir. İnşallah tek tek birbirilerine düştüklerini göreceğiz. Gücümüz onlarla yetmez ama Allah’ın vadidir ki, yeryüzü müttakilere miras kalacaktır!
Osmanlı’nın yıkılması, zaten inkıraza başlamış bir saadeti bizden aldı. Ta ki müstakbelin ihtişamlı saadeti bizim payımıza düşsün. Şimdi o parlak istikbalin şafağındayız inşallah.
Rüyada Bir Hitabede  Bediuzzaman “Biz bu mağlûbiyetle (Birinci Cihan Savaşı) bir saadet-i âcile-I ( ) muvakkate kaybettik. Fakat bir saadeti âcile-i (  ) müstemirre bizi bekliyor. Pek cüz’î ve mütehavvil ve mahdut olan hâli, geniş istikballe mübadele eden kazanır." diyor. O gün kaybettiğimiz saadete bedel bizim payımıza düşen müstakbel saadete doğru hızla gidiyoruz. Hem de idarecilerimizin acemiliklerine ve düşmanlarımızın kahir güçlerine rağmen… Onun beşaretinin görüleceği zaman 2018’dir. 
Bunun için Türkiye’nin safını belirlemesi gerekiyordu. Elinde olmaya olmaya belirledi. Türkiye’nin safını belirlemesi gerektiğini ilk defa 16 eylül 2013 te yazdığım “Rum Yenildi Amma..” başlıklı yazıda dile getirdim:
“Türkiye, Batı Ligi içinde kalarak Asya'da sözünü dinletemiyor. Esasında Batı müsaade etmiyor etmeyecek. Onlar bizi kendi kapılarında uşak kalmamızı yeğlerler. Kader de bizi zorluyor ki efendi olalım. Defalarca yazdım, medeniyete sahiplik etmek bir doğuya geçmiş bir batıya. Şimdi Doğu'nun sırası geliyor. Eğer Türkiye ciddi pozisyon almaz ve vaktinde davranmazsa, Asya Medeniyetinin ana kurucuları arasında yer alamayacak.” …..
İkinci temasım ise 9 Ekim 2015’te “İranı Bekleyen Firaz’dır…”( ) başlıklı yazı ile oldu. Bir göz atmakta yarar vardır. 
Bu iki ay içinde gördüm ki Türkiye safını değiştirmiş. Daha doğrusu şartlar onu ayıktırmış! Kader ona zorla yerini buldurtmuş.
Elhamdülillah. Artık Türkiye ne batının, ne doğunun kendisine yar olmadığını gördü. Ne Amerika ne Avrupa… 
Bu milletin yeniden ayağa kalkması söz konusu olunca tüm düşmanlıkların bertaraf edilerek bütün güçlerin ona karşı birleştiğine bir kere daha şahit oluyoruz. İşte bakın İran’la dost oldular. Amerika ile Rusya dost oldu, PYD bile Türkiye’den daha kıymettar hale geldi…
Artık biz mazlumlar safındayız. Bu da demektir ki o haber verilen istikbal yakında. Hele bizimkiler, şu Suriye ve Suriyeli mültecilerle alakalı yanlış stratejiler tatbik etmeseler çok daha hızlı netice alınacak. Suriye’de ne kadar Arap ve Türkmen varsa alıyoruz. Boşalan yerleri de PYD, YPG ve PKK’nın Suriye kolu dolduruyor. Rejim güçleri de buna hizmet ediyor. Birazcık mızıklanan her kesi Başbakan “alın getirin” diyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Hele derin stratejilerden haberdar olanların bunu yapması… Maalesef ricat Süleyman şah Türbesinin geri çekilmesiyle başladı. O konuda da Amerika’nın derin oyununa düştük! Oralara Türkmenleri iskan ettiren Yavuz Sultan Selimin kemikleri sızlıyordur eminim..
Kimse bunlara tarih bilinci dersi vermiyor mu? Bu nasıl bir hariciye ve bu nasıl bir strateji? Onu yazacağım inşallah… 
Mehmet Ali Bulut - Haber7

77 yorum:

 1. Nusaybinde uzun süredir verdiğimiz bu gün de 1 binbaşı 1 astsubay şehitlerinden sonra bu yazı gönlümüzü ferahlattı
  Mustafa Özbağ 'ın 2007 de yorumladığı hadisleri kardeşlerimizin yeniden yorumlamasını istirham ediyorum.
  “Bir başka vakada Şırnak’ta görüldükten sonra.” Bir vakada Şırnak’ta görülürmüş. Şırnak’a dikkat edin. “Sağ ucunda bir ben bulunan haşimi bir gencin komuta ettiği siyah bayraklı bir ordu çıkar ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehinde bir vaka olur. Bu haşimi karayolu ile ilerler Şuayb bin Salih Tememinin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek Elsaid kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşların atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allahu Teala başında beni Hadiden bir adamın bulunduğu ve Siccistan’dan gelen bir orduyla yardım edecektir. Rey vakasından sonra Meydayidede büyük bir vaka olur” bunlar çok önemli buraya dikkat edin “Kerkük’te de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vaka görülür.” Kerkük. “ve sonra büyük bir katliam meydana gelir, Nusaybin arzındada bir vaka olacak. ……………………………kendilerine husup denilen …..de Küfe ve Basra’da bir topluluk çıkıp Küfe’de esirleri kurtaracaktır”. Memleketimizi ilgilendiren Nusaybin var. Memleketimizi ilgilendiren Şırnak var. Haftaya.

  Evet. Şırnak’a dikkat edin, Nusaybin’e dikkat edin, Küfe’ye dikkat edin, Bağdat’a, Kerkük’e dikkat edin. Hayırlı geceler hepinize. Haftaya bunları etraflı bir şekilde soru az olursa anlatçam.

  YanıtlaSil
 2. Başka nerde olcak? Küfe’de olcak. Küfe’de de katliam olcak. Küfe neresi? O da Irak’ta. Evet katliam olcak ve bu katliamlardan önce Şırnak’a dikkat edin. Şırnak’ta olaylar olcak. Daha da büyük olaylar olcak. Nusaybin’e dikkat edin. Nusaybin’de de olaylar olcak. Dikkat edin! Nusaybin’de Hıristiyanlar var. Şırnak’ta da var. Orda şuanda olaylar devam ediyor, belki de bu olayları Allah Resulu bize bildirdi. Ama ben biraz daha büyük olaylar bekliyorum, diyorum ki burada daha büyük olaylar olması lazım.

  Önümüzdeki on yıla bakıyoruz, on yıldan sonraya değil bakın, önümüzdeki on yıla bakıyoruz. O zaman Kerkük, Şırnak, Nusaybin. Türkiye’yi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Dikkat edin! Türkiye’yi ilgilendiren konular bunlar. Devam ediyoruz.

  YanıtlaSil
 3. Ve hadisi şerifte diyor ki: “Horasan’a bir ordu gönderir” Aaa demek ki Horasan’a bi ordu gönderirlerse süfayanın bi tane ordusu yok. Bi ordu da diyor en doğuya gönderir. Yani, Afganistan’a. Bi ordu da diyor dikkat edin! Bi ordu da nereye göndercekmiş? Geçen hafta dersimiz vardı. Nusaybin’de vaka olur, Şırnak’ta vaka olur. Bu vakalar ne? Savaş, çatışma. O zaman bi ordu nereye göndercek? Nusaybin’e göndercek ve Şırnak’a göndercek. Önümüzdeki on yılı konuşuyoruz kardeşler. Ve orda diyordu ki, aynı bunlarla alakalı “Tunus’ta bir olay olur, Rey şehrinde bir olay olur.” Bu Tunus’u siz normal Tunus ülkesi zannediyonuz öyle değil mi? Eskiden Tunus İran’da bi şehir, Rey de İran’da bir şehir. Biliyonuz mu İran’da bir Rey şehri olduğunu? Biliyosunuz. Ozaman bi ordu da nereye gitçek? İran. Bi ordu? Şırnak Nusaybin. Etti iki ordu. Bi ordu nereye? Küfe’ye. Etti üç ordu. Bi ordu nereye? Dimeşk’e, Şam’a. Orası hakkında hadis var. Dimeşk’in katledilceğine dair. Etti kaç? Beş oldu. Normalde bi ordu da nereye gitçek? Afganistan’a. Altı oldu. Burada diyor beş tane kabile, beş tane kabile onun emrine girer. Bu kabileyi ordu olarak ta alabilir miyiz? Alabiliriz. Bakın bi tane kocaman süfyan var, o kocaman süfyanın her yerde küçük örnekleri var. Ya kocamanı küçük örneklerle, ya küçüğü kocaman örneklere adapte etçez. O zaman meseleyi, yani hani deriz ya makro alemden mikro aleme, mikro alemden makro aleme. Yani küçük, küçük büyüğün örneğidir, büyükte küçüğün örneğidir. O zaman süfyan da aynı, süfyanist güçler de aynı. Büyük bir süfyan gücü var, bi de onun küçük güçleri var. Aynısı, tıpkısı. Onları isimlediğimizde aynıyı, tıpkıyı görcez biz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun

   Sil
  2. birde kral abdullahın meleketi var tabi... en çok hasar orda olur. maveünnehirde toplanacak ordu var birde maveünnehirde deki ilk direniş haris bin harras ve mansur tarafından olabilir süfyana karşı.

   Sil
  3. Haris bin Harras ve Mansur ayni kisi olsa gerek
   Toplanacak ordu da Maveraunnehirde degil Turkiyden ciksa gerek

   Sil
  4. bence farklı kişiler haris bin harras andolu seçlçuklu hükümdarı kılıç arslan gibi mansurda kara murat gibi sanki mehdide osamanlı gibi sonuçta andadolu selçuklu evleti osmanlya zemin hazırlamış onlara anadoluya yerleştirmiştir.

   Sil
 4. O Süfyan ki, Hz. Ali'nin belirttiğine göre büyük cüsseli biridir. Önce etrafını yakıp yıkacak, sonra da Doğu ülkelerini dolaşıp meliklerini mağlup edecektir.

  (ellşâa, li Eşrati's-Sâe, s.167,168.)

  YanıtlaSil
 5. "Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden tecerrüd eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır."

  (Şualar, 585)

  YanıtlaSil
 6. Süfyani, Recep Ayı’nda,görünür, Suriyeyi işgal eder ve tahta oturur, ancak tahta 9 aydan fazla oturamayacak zira tahta oturur oturmaz Yamani Ayaklanır ve onu 9 ay sonra tamamen yok eder.

  İmam Sadık
  Süfyani, Recep ayında kıyam edecek, Şam bölgesini ve etrafını ele geçirdikten sonra Irak’a saldıracaktır. Orada da büyük katliamlar yapacaktır.

  [ Gaybet-i Numani, bab.18, h.1, s.310]


  YanıtlaSil
 7. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından O'nu hiçbir engel alıkoyamaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez, hakkı haykıran sesi susturulamaz, tevhid kılıcı için bir hudud çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz, hiçbir iş ona güç gelmez, hiçbir kapı önünde kapalı durmaz, açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O hak tealanın huzruna varıncaya kadar hiç kimse O'nu durdurmaya güç yetiremez.

  Seyid Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s)
  Fethu Rabbani 60.Meclisi
  O'nu kendi hücresinde uyutur lutuf ve fazlından yedirir, ülfet badesinden içirir. Bunları bulduktan sonra hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Hak tealanın fazlını keremini bulduktan sonra halk arasına tekrar katılır.

  Sebebi onlara hidayet yolunu göstermesi ve mülk sahibi kılmasıdır. Çünkü O Kul sonsuz manevi bir mülke sahiptir. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketi ile diğer insanlara feyz saçar rehberlik ve hidayet öncülüğü eder.

  O öyle bir kuldur ki, hakka vasıl olmuş O'nu görmüş masiva denilen hakkın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır, yerine göre halkın tepesinde bir tokmak olur, hak ile batılı birbirinden ayırt eder, Mü'minleri Aziz ve Celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi bir kılavuz olur.

  Bu zata melukut aleminde AZİM ismi verilir. Bütün halk O'nun kalbinin ayakları altında durur ve O'nun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma.

  Seyid Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s)
  Fethu Rabbani 60.Meclisi


  YanıtlaSil
 8. efkar ali bey ağızımıza bal çalıp bırakmışsınız gibi oldu.Yazınızın devamını istiyorum

  YanıtlaSil
 9. z. Ve size o Sahabelerle aynı cennete koyacak olan sebep de bütün firavunların ittifakına rağmen Ümmet’in şerefi için saf tutan liderinizin etrafında savaşmanızdır. Allah bizi temizledi. Allah bu ülkenin zalim müttefiklerle arasını bozdu. Allah bu ülkeden şeytanı lağvederek kendi zâtı ile müttefik kıldı ve bize onun için ölme şerefini bahşetti.
  Nitekim tarihinden koparılmış olan bu millete yakışan da final resitalini şerefli bir zaferle bitirmek değil mi?
  Son sözüm Başkomutana! Tarih bizi büyük bir zaferle hatırlayacak Ey Erdoğan. Yanındayız Uzun Adam. Sen üzülme. İçeride darbe yapacaklarmış. Dışarıda bütün güçleri ile saldıracaklarmış. Birleşmiş Milletler bizi çıkartacakmış. Gelsinler bakalım. Bedir’de geldikleri gibi, Malazgirt’te geldikleri gibi, Kosova’da geldikleri gibi gelsinler. Yemin ediyorum hem içerideki hem de dışarıdaki zalimlerin kafataslarından koleksiyon yapacağız.
  Ve sen yine çayımı eksik etmeyen, kendisinden razı olduğum Hanımım. Bir teşekkürüm de sana ve sabrına. Bir özrüm de sana ve kızıma. Yanında olamadığım onca zamana ve olur ya bir gün yine gidersem bundan sonrasına… - Bisimit

  YanıtlaSil
 10. http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/1894141-ak-partinin-misyonu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Açık ve net söylüyorum Ayasofya’yı açacak olan “Halkın beklediği Mehdi”dir. Halkın beklediği “siyaset âleminde çıkacak Mehdidir!” zira. Onun tanımanın remzi Ayasofya’yı açmaktır. Nasıl ki, “Süfyanın sembolü secdeye mani serpuş” idiyse… Siyaset âleminde zuhur edecek Mehdinin sembolünin bir diğeri de tüm Müslümanları aynı hassasiyet ile kucaklamasıdır. Ayasofya açıldığında, gidin bu işlerin tezahür etmesine hizmet eden zatın elini öpün ve ona biat edin. Çünkü o Mehdidir!
   (Mehmet Ali Bulut'un yazısından...)

   Sil
  2. Bu mana Mehdi'nin İstanbulu tekbirlerle fethedeceği mana ile uyum içindedir. Hakikati Allah bilir.

   Sil
  3. Milletin iradesi bir kaç yıldır Amerikadan esen rüzgarlarla devrilmeye çalışılıyor. Belki idare bu yüzden Ayasofya manasına teveccüh edebilir. Ayasofya inşallah camiye çevrilecektir. Ma bu mana kime nasib olacak onu Allah bilir. Ya cesaret ya zillet...

   Sil
  4. Ya cihan hakimiyeti ya da masum Türk milletinin kendi vatanında azınlıkların tasallutu altına düşmesi...

   Sil
  5. Acaba Avrupanın bizi dışlaması ve Nato'dan çıkış bu sebeple olabilir mi?

   Sil
 11. Ruslar savaşa hazırlık yapıyor. http://www.liveleak.com/view?i=9ac_1460575944

  YanıtlaSil
 12. bi simitin son yazısı kafalarından koleksiyon yapacağız yazısını paylaşır mısın

  YanıtlaSil
 13. Soruyorum, Suudi Arabistan bölünebilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet. Hzç Mehdi çıkmadan önce Medine ve Mekkede savaş olacak. Hatta israil uçakları medineyi vuracak.

   Sil
 14. Muhyiddin-i Arabiye göre Mehdi Mekkede çıkacak. Ilk işi yanaklarında sakal olmayan bir taifeyi ortadan kaldırmakla işe baslayacak der.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 4782 - Ebû Said ve Enes radıyallahu ‘anhümâ anlatıyorlar: "Resûlullah (‘avs) buyurdular ki: "Ümmetimde ıhtilâf ve ayrılıklar meydâna gelecek, (Onlardan) bir grup lâfıyla güzel, ‘ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur´an'ı okuyacaklar, ancak köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, Dîn'den tıpkı okun avu delip geçmesi gibi çıkarlar. Onlar, ok kirişine dönmedikçe bir daha Dîn'e geri gelmezler. Bunlar mahlûkâtın en şerîridir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne mutlu! Onlar insênları Kitâbullah'a çağırırlar, fakat Kitâb'dan zerre kadar nasîbleri yoktur." Yanında bulunan ´Ashâb: "Ey Allah'ın Resûlü dediler. Onların ‘alâmeti nedir?" diye sordular da:

   "Tıraş olmak!" buyurdular."

   Sil
  2. 4783 - Hz Enes'den gelen bir rivâyette (Resûlullah şöyle) buyurmuştur:
   "Onların ‘alâmeti tıraş ve saçın yolunmasıdır. Onları gördüğünüz zemân öldürün!"

   Sil
  3. Görüldüğü gibi III. Mehdî resûl II. Erbakan'ın ilk işi tabi ki siyasi rakibi olan AKPyi ortadan kaldırmak olacak ki Havaric hadislerinde de haber verildiği gibi dikkat çeken ayırıcı özellikleri klasik geleneksel sakal MG müslümanlarından farklı olarak metrûş olmaları.

   Arabistan Mekke denilen de döngüsel manada ve TR demek zaten.

   Sil
  4. Asli unsur olan Türk milleti siyasetle ilgilenmezse, kripto Yahudiler ve Ermeniler ilgilenir ve devletin başına geçerler...Bu millet Erbakanın kıymetini bilemedi. Emperyalistler ve siyonistler onun iktidarına 9 ay bile tahamül edemediler...

   Sil
  5. suud ailesi olabilir belki. bildigim kadariyla yanaklarinda sakal yok,genelde cogu top sakalli.

   Sil
 15. ince işaret var, yüzlerinde değil yanaklarında olmayan diye zikretmiş.

  YanıtlaSil
 16. "Müminlerin Emiri dedi ki: "İki ordu Şam'da ihtilafa düştüğünde, Allah'tan bir işaret dışında bir sona ulaşmayacaktır." Sonra ona soruldu: "Bu işaret nedir Müminlerin Emiri?",
  Dedi ki: "Yüz bin kişiden fazla kişinin yok olduğu Şam'da bir deprem. Allah bunu inananlara rahmet, inançsızlara azap olarak yaratır. Bu meydana geldiğinde Şam'da durana kadar ilerleyecek sarı sancaklı boz atlı binicilerin geldiğini görürsünüz. Büyük bir dehşet ve kızıl ölüm olacaktır. Sonra Haresta denen bir Şam köyünün battığını görürsünüz. Sonra ciğer-yiyicinin oğlu Şam minberinde oturmak için Yebis vadisinden gelir. Bundan sonra Mehdi'nin (as) çıkışını bekleyin."

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şamdan kasıt Türkiye,ordumuz ikiye bölünür rus tarafı-abd tarafı; İzmir depremi ve sonrasında pydnin içeri(g.dogu) girmesi.izmir depremi doğal olacak.eger İstanbulda deprem olursa bilin ki yapaydır.

   Sil
  2. Yine çarpıtılıp yanlış tevil edilmiş bir alamet. Bu Buradaki Şam'dan kasıt Şam-ı Balad'dır yani Şam ülkesi. Peki hangi Şam ülkesi: fitnelerin en çok cereyan edeceği balad yani Suriye.
   Ayrıca iki ordunun orada ihtilafa düşmesi veya karşılaşıp çarpışması var olan iki ayrı ordu/mızrak ile olur. Henüz hiç var olmayan yani ortaya çıkmamış olan ordu/mızrak ile karşılıklı ihtilaf ve çarpışma yoktan nasıl var olsun! Bunun ad ancak, tek ordunun kendi içinde ihtilaf edip bölünmesi olur ki Türkiye'de ileride bu da olacak.

   Sil
  3. "İki ordu Şam'da ihtilaf" hadîsindeki 2 ordu federe Türk-Kürt iç çatışması.

   Ege depremiyle Batı saldırıyor TRye. Yapaysa Ege depremi yapaydır. 2 İstanbul depremi ise işğal altında olacağı için ne diye yapay olsun.

   Ordunun 2ye bölünmesi ise işğalden sonra askerî darbeyle olacak. 3 aylık kızıl tertîb yani.

   Sil
  4. 9. Siyah bayraklar zuhur ettiğinde evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.

   Sil
  5. Süfyan nın kim olduğu ile bir fikriniz varmı? Şu anda faliyettemi? Türkiye nin Suriye ye girmesinin esas maksadı Esat rejimi olduğu ortaya çıkmıştır...

   Sil
  6. Fetulahta bahsediyordu marmara fayından sanki senin dediğin yapay haarp deprem konusuna işaret vardı inceden

   Sil
  7. Pei bu bölünme cabir baştayken mi yoksa yıkılınca mı olacak

   Sil
  8. Kürşad!

   Hüseyn Nihal Atsız, benim döngülerimden biri ama kendi uzmanlığı olan bir konuda nasıl böyle bir yanlışlığa düştü:

   Kürşad müspet biri değil, sahte kahraman menfi bir tip ve dolayısıyla da zaten döngüsü de 3 aylık komünist tertibin başı olan hadiste AB işğaline güya karşı çıkıp direnen kafir Asheb diye geçer.

   Sil
  9. Hadislerde 3 ayrı Câbir'den bahsedilir:

   Sırayla ilki zorba cebbâr anlamında III. Süfyanü'd-deccâl Beşşâr Esed.

   Diğeri ABnin 70 şehrini zorla alacağı için III. Mehdî resûl II. Erbakan.

   3. ve sonuncusu da AD anayasası gereği MG ve ADden dönüp mürtedd olan Mehdî'nin yerine geçen kişi ile iç savaş yapıp kazanacak olan IV. Mehdî nebî Ka.

   Sil
  10. 3 Mehdî resûl, 3 Millî Görüşçü Erbakan demek. Süfyânlar da karşı çıktıkları negatifleri olmaktadır.

   TR seneye 1 yıl sınırda komşularıyla Türk-Kürt çatışması yaşayacak. Bunun ayarlaması için ABD dolandırıyor işte. Batağa iyice çektikten sonra arkadan AB7yi TRye saldırtacak tıpkı askerî darbe saldırısındaki gibi.

   Sil
  11. Abbasoğullarının ihtilafı ile ordunun ihtilafı bölünmesi birbiriyle ne alakası var

   Sil
  12. III. Mehdî II. Erbakan, Esat kafir olabilir. Lakin son seçimde yüzde 80 oy aldı. Rivayetlerde Esadı devirecek olanın süfyan olacak. Süfyanda gelmiş geçmiş en büyük fitnedir. Esadı mumla ararsınız...Hüseyin Nihal Atsız, bir duayendir. Edebiyatçı ve tarih uzmanıdır.Türk milleti onun fikirlerini dikkate alsaydı, bu duruma düşmezdi...

   Sil
  13. Ahir zaman süfyanı çıkmıştır. Suriye bataklığı Türkiye'nin işgal edilmesine sebep olacaktır. Buna sebep olanlarda ahirette mahvolacakları gibi bu dünya dada kahru perişan olacaklardır.

   Sil
  14. Süfyanı Mısır işgalinden sonra bekleyin. Hadislerde süfyanın alametleri bellidir. Şu an fikir yürütülemez. Çünkü alametleri gerçekleşmedi. En büyük alameti Mısır işgalinn batılılar tarafından olması. İşte bir ifşaat. Mısır işgalinden 6 ay sonra süfyan çıkacak. Fetö büyük süfyan değildir.

   Sil
  15. Kötülük ve benzer şekilde iyilik katsayıları yanında fizik özelliklerinden nasıl ki Mehdî'nin ğâib ve kâim Mehdî şeklinde I. ve II. Erbakan olduğu anlaşılıyorsa (40 yaşındaki görüntüsüyle geri dönmesi) benzer şekilde Süfyân’ın da Esed ailesi olduğu anlaşılıyor. Buna göre 3 Süfyân, halef-selef baba-oğul Esed ve arada da askerî Câlût bir tip olacak. Tıpkı 3 Mehdî de halef-selef baba-oğul Erbakan ve arada da Yemânî diye geçen döngüsel askerî Tâlût olacak birinin olacağı anlaşılıyor.

   Buna göre Türk-Kürt çatışması tezgahını hazırlamak için Esed’i dedesinin Nusayrî köyüne gönderecekler. Sonra TR helak olunca eline 3 kimyasal verip tüm Orta Doğu’yu helêk ettirecekler.

   Hadisteki Mısr zaten döngüsel manada ve TR demek. Buna göre de tabi ki Süfyan'ın TRnin helakini fırsat bilip çıkacağı makuldur.

   Sil
  16. Eskiden Libya diye bir devlet yoktu. Mısır topraklarıydı. Dolayısıyla Libya işgali Mısır için,söylenmiştir.

   Sil
  17. 2. doğu Göktürk Kutluk devleti kurucusu Îlteriş Kutluk kağan ve dahi kapan (fâtih) anlamındaki Kapgan kağan da ismiyle müsemma III. Mehdî resûl II. Erbakan (Muhammed Alî Fâtih Erbakan) olmaktadır. Buna göre Ergenekon’dan çıkarıp kurtaran efsane Asena ailesi de Erbakan ailesi olmaktadır.

   O gün bunu istismar eden Kürşad da bugünkü İslâm karşıtı ulusalcılar olmaktadır. Kuru vatan millet edebiyatıyla bu işlerin olmayacağı görülecektir. Milleti ancak Allah’tan gelen bir hidayet şuur cevherin kurtaracağı görülecektir.

   Sil
  18. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  19. Tarihte misir nil nehri uzerinde olan ve etrafindaki bolgelerdir. Libya Misir degildir. Carpitma olmasin. İnşallah rabia sisiyi isaret eder. 2013+4=2017. Gelecek sene inş sisi gidicidir. 2-3 senedir bunu yazmisimdir. Sisi yerine dindar bir yonetim gelecek ve buda nato veya abd tarafından isgaline sebep verecek. Yani kisacasi 15 temmuzun etkisi yakinda misirda hissedilir bi iznillah

   Sil
  20. Hâfız ibn ‘alî ibn süleymân el-Es‘ad
   Hâfız el-Es‘ad
   ‘Alavî bir ‘â´ile
   Nuseyrî

   Bashar al-Asad

   Sayyêd (Sâid (avcı)’in mübâlağa sîgası)
   ibn Sayyâd

   Sâfi bin es-Sayyêd veya es-Sâid
   Beşşâr bin el-Es‘ad veya el-Esed

   ibni’s-Sayyêd
   ibn el-Es‘ad (Esed’in oğlu, oğul Esed)

   ibn Sayyêd
   Beşşâr Es‘ad

   ibn Sâid
   Beşşâr Esed

   Esabeb (Yezîd ehlinden, fesêd yayacak!)

   Esabeb
   Es‘ad

   Esabeb
   Esed

   ‘amcâ´zêdem
   kuzenim

   Saharî
   Sûriye

   Cârife
   Sûriye

   Cârife
   Sayriye

   Cessêse (cêsûs, Deccâl AB7 ajanı!)
   Beşşâr

   Sebe´ melikesi Belkîs
   İsrâîl fâtihi Beşşâr

   cebbâr oğlu cebbâr (babasının oğlu!)
   Es‘ad oğlu Es‘ad
   Esed oğlu Esed
   fesêd oğlu fesêd!
   eşek oğlu eşek!

   “Haddâm’dan birisi” (hş)
   hâdim: yıkan, mahveden.
   “haddâmdan birisi”

   Mısr’dan el-Ebka’
   TRden ‘Apo

   Kureyş’ten sivri (çökük) burunlu bir adam
   TRden ´ahnes (dessês) Ç2

   ‘Arab yarımadasından el-´Asheb
   Anadolu yarımadasından Ç2

   من المغرب رجل أعرج من كندة
   “mağribden el-´A‘rec el-Kindî”
   “mağribden Kindeli (Kinde kabîlesinden) topal bir adam”
   Batı Avrupa AB7 FR

   Sil
  21. KürŞad ve kırk çerisi olmasaydı, tarihteki hiç bir Türk devleti olmayacaktı. Selçuklu,Osmanlı Türkiye vumhuriyeti gibi Türk devletlerinin var olma sebebidir. KürŞad binlerce yağı askerini kızıl tamuya göndemiş, atın üstünde uçmağa varmış, ama yenilmemişti.

   Sil
  22. Tang’a geliş
   27 mart 630 tarihinde Yin dağları (Çogay) civarında meydana gelen Yinshan muharebesi’nde yenilen Illig kağan’ın esir düşüp doğu Göktürk kağanlığı’nın yıkılmasından önce, 21 aralık 629 tarihinde ağabeyi (aynı zamanda Tai Tsung’un kan kardeşi) Tölis kağan’ın Tang hanedanı’na sığınmasıyla birlikte geldi ve zamanla yükseldi. Ancak Chieh-she-shuai düzenbaz olduğu için Tölis kağan tarafından dışlandı. Chieh-she-shuai ağabeyine karşı kin besledi ve Tölis kağan'a iftira atıp Tang hanedanı’na karşı isyan etmeyi planlamakta olduğunu Tai Tsung’a ihbar etti. Ondan sonra imparator Tai Tsung, Chieh-she-shuai’yi önemsemez oldu ve rütbesi uzun süre yükselmedi.
   https://tr.wikipedia.org/wiki/Chieh-she-shuai

   Ahmet Taşağıl’ın bildirdiğine göre, T'u-li’nin kardeşi olan Chie-Shih-Shuai, Çin’e sığınır. Ancak daha sonra, Göktürkleri bağımsızlığa kavuşturmak amacı ile bir plan yapar. Göktürk kabile reislerinden 40 kişiyi yanına alır. Plana göre
   http://acukbitig.blogspot.com.tr/2010/12/tarihin-arka-odasnda-kur-sad-tartsmas.html

   yalnız, adamın daha önce Çin’e sığınmış olması, abisini imparatora şikayet etmesi, daha önceden aklında bağımsızlık fikrinin olmayışı ayrı başlıklardır.
   https://eksisozluk.com/kursad--167849?p=2

   Mete Tunçay tarafından hakkında anlatılanların palavra olduğu ve hiçbir zaman kahraman olmadığı bilakis tam tersi bir figüran olduğu beyan edilmiştir.
   https://eksisozluk.com/kursad--167849?p=3

   Bak orda nal gibi Orhun yazıtları var. Ama Kürşad hakkında tek satır bulamazsın.

   Muhtemelen ortada bir bağımsızlık hareketi var ancak idealist temellere dayanmıyor. “Türk milleti esarete katlanamaz” durumu yok yani, bu Chele Hölö prens Çin’den istediği makamı koparamayınca bir nevi küskünler hareketi oluşturmuş. Çin tarihinde bin tane benzerini bulabilirsin.

   Orhun kitabeleri’ne bakarsak, Kutluk kağan’ın bağımsızlık hareketi övgüyle anlatılır. Kürşad’dan yaklaşık yüz sene sonra dikilmiş olan kitabeler bu kahramanı hiç anmaz, halbuki Kürşad’dan çok daha önce yaşamış olan Bumin kağan ve İstemi yabgu’dan bile bahsederler. Demek ki o Türkler Bilge han, Kültigin, Yollug tigin hiçbiri Kürşad’ı zikretmeye değer bulmamış. Bu da Kürşad’ın derdinin ikbal olduğu fikrini güçlendiriyor sanki ya da en azından tosunların abarttığı kadar epik bir durum yok ortada.
   https://eksisozluk.com/kursad--167849?p=3

   Pek kullanılmayan bir Türkçe doktora tezinde de ismi geçer. Çin kroniklerinin derlendiği 1968 tarihli bu kaynakta olay şöyle anlatılmaktadır:

   “İmparator T’ai-Tsung Chiu-cheng-kung sarayına geldi. Önceleri T’u-li kağan’ın kardeşi Chieh-she-shuai ağabeysiyle birlikte Çin sarayına gelmiş ve kendisine chung-lang-chiang rütbesi verilmişti. Bu zat çapkın idi ve bundan dolayı da T’u-li kağan tarafından azarlandı. Bu yüzden Chieh-she-shuai bir kere ağabeysini hainlikle suçlayarak imparator T’ai-Tsung’a ihbar etti. Bundan sonra imparator onu küçümsediği için uzun bir zaman terfi ettirmedi. Bu sebeple Chieh-she-shuai eskiden kendi kabilelerinden gelen 40tan fazla Göktürk asilzadesiyle birlikte gizliden gizliye bir isyan teşkilatı kurarak çalışmağa başladı.
   https://eksisozluk.com/kursad--167849?p=3

   Sil
  23. “O kafir Eshab ayaklanacak başkent ve çevresinde barınamayacak ve çok geçmeden öldürülecek ve Türkler oraya hakim olacaklar”.

   http://tr.abna24.com/special-issue/news-analysis/archive/2012/03/28/304996/story.html

   Sil
  24. Hadîste “kâfir Asheb” diye haber verilen kişinin “3 aylık kızıl tertîb” askerî darbe başı olduğu anlaşılıyor.

   Bu kişinin en yakındaki döngüsü bildik Çevik 1 olduğu için adına Ç2 diyebiliriz.

   Döngü listesinde Kürşad'ın da olduğu anlaşılmaktadır.

   Sonra Kutluk kağan yani Mehdî resûl II. Erbakan gelip II. TCyi kuracak. Başkenti Konya'ya taşıyacak. Antakya'ya sefere çıkıp III. dünya savaşı’nın finalini yapacak..

   Sil
  25. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  26. • Mısr’da Kureyş’ten Çıkacak Bir Adam Hâdisesi

   H.30--- Deylemî, Ebû ‘Alî Merdânî'den (râvî silsilesiyle) o da Ebû Zerr'den, o da Resûlüllâh (s‘av)’den rivâyet ettiler. Buyurdu ki:

   Mısr’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlûb olur ve mülkünü zâil eder ve Rûm’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve Müslümânlarla savaşır ve ilk melhame evvelü’l-melâhim bu olur.

    ÇÖZÜM

   Mısr : (Yûsüf, Fir‘avn, Mûsê) TC
   Mısr : (XII. hânedên kurucusu babasını öldürten oğlu I. Sesostris, 1962) TC
   Mısr : (XII. hânedên kurucusu babasını öldürten oğlu I. Sesostris, 1962) TC
   Kureyş : (Emevî) CHP
   bir adam : Amerikancı kızıl komünist ‘askerî darbe başı
   çökük burun : reculün ´ahnesü bi-Mısra (Mısr’da dessês biri)
   Rûm : ABD
   İskenderiyye : İskenderûn (körfezi)
   Müslümânlar : (II. TC kurucu Meclis) Millî Görüş MSP
   ilk melhame :

    Yorum   H.31--- İbni ‘Asêkir Têrîh'inde Ebû Zerr'e dayanan râvî silsilesiyle rivâyet ettiler. Resûlüllâh (s‘av) buyurdu:

   Mısr’da Emevî soyundan burnu çökük birisi çıkar. Mağlûb olur veya mülkünü zâil eder, Rûm’a kaçar. Onları İskenderiyye’ye getirir ve ehl-i İslâm ile savaşırlar. Bu, melhamelerin ilki evvelü’l-melâhim olur.

    ÇÖZÜM

   Mısr : (Yûsüf, Fir‘avn, Mûsê) TC
   Mısr : (XII. hânedên kurucusu babasını öldürten oğlu I. Sesostris, 1962) TC
   Mısr : (XII. hânedên kurucusu babasını öldürten oğlu I. Sesostris, 1962) TC
   Emevî : CHP
   burnu çökük : reculün ´ahnesü bi-Mısra (Mısr’da dessês biri)
   biri : Amerikancı kızıl komünist ‘askerî darbe başı
   Rûm : ABD
   İskenderiyye : İskenderûn (körfezi)
   ehl-i İslâm : (II. TC kurucu Meclis) Millî Görüş MSP
   melhame :

    Yorum

   Sil
  27. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  28. Hadislerde şâm ve Mısr döngüsel anlamda ve TR demektir. Kontextinden de kesin emîn olunabilir acaba döngüsel midir diye. Çok önemli bir şey anlatıyorsa. Yoksa bildik Irak Mısr İran vs nin hiç bir önemi yoktur ki anlatsın. Tüm anlatımlar TR hakkındadır ve tarihteki tüm önemli olaylar da döngüsel olarak anlatılmış oluyor. İşte aynen böyle tarihte de olduğu gibi ve için yine öyle olmakta ve de olacaktır diye..

   Benzer şekilde şişleyecek AB vs de çok önemlidir. Onlardan da döngüsel olarak haber verilmekte. Buna göre de Kinde de tarihte Kindetü'lmülûk diye geçmekte ve döngüsel anlamda ve AB demektir. AB7nin TRye saldıracağını haber vermektedir hadîs.

   Sil
  29. *Mısır'a gelecek dindar yönetim ile 15 Temmuz'un ne ilgisi var, hatta Bedir harbi ile bağdaştıranlar bile var...

   Mısır’ın geleceği
   -Recep ayının başına denk gelen bir yılda, Hz Ali (ra)'ın neslinden yeşil bayraklarla Abdullah isminde bir liderin cemaati Mısır'ı hemen fethedecek ve Karkısa bölgesine kadar ilerleyecek.
   -Hemen ardından Recep ayının ortasında Nato Mısır'ı ve Şam coğrafyasını işgali eder. Sonra Şevval ayında 3. Cihan Harbi çıkar.
   -Bundan 3 yıl sonra Recep ayında Mısır'dan Alacalı/Alaca karga/Benekli/Çilli/Abga çıkacak ve mezhepsiz bir teşkilat olan ihvan-ı müslimin örgütü ile Mısır'ı ve Şam coğrafyasını işgal edecek (Bununla ilgili 'Mısır ehline ve onlardan olacağına yazıklar olsun.' hadis-i şerif'inin manası budur.).
   -Bundan 6 ay sonra Batı'dan (Fas'tan) Batılılar'ın [Berberi kavminin (Fas, Tunus, Libya)] öncülüğünde çıkacak Abdullah isminde (bundan önce çıkıp Mısır'ı fetheden Abdullah ile karıştırılmamalıdır) Fas'ın kralı olan Kindi/Kindeli/Topal Adam (bir ayağı hafif aksamlı) Mısır'ı ve Şam coğrafyasını işgal edecek.
   İzahat: Şam kelimesi hadis-i şerifler’de yerine göre il, ülke veya bölge olarak kullanılmaktadır.
   Mısır bazı hadis-i şerifler’de Şam (bölgesi) yani Şam-ı Kübra, halkı da Şamlılar olarak geçerken; bazı hadis-i şerifler’de de Batı (bölgesi), halkı da Batılılar olarak geçmektedir.

   ✦Ürdün’ün el-Yabis vadisinden Utbe bin Ebu Süfyan’ın oğlu kızıl beyaz ve mor suratlı Süfyani’nin Ceziretü’l Arap (Arap Yarımadası) bölgesine inen ordusu, Arap Yarımadası’nda Yemen’in başkenti Sana’nın Sinhan ilçesine bağlı Belad er-Rus (Al Balad) adasında/bölgesinde çıkarak ordularını işgal için Arap Yarıdaması ve Şam coğrafyasına gönderen Curhem kabilesinden El-Hakam'ın oğlu mavimsi ve kızıl Ashab/Esheb'i öldürecek. Bu ordunun içinde Süfyani’ye tabi olan Türkler de olacağı için aynı zamanda Türkler de o bölgeye hakim olmuş olacaklar.

   Sil
 17. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 18. süfyani fetulah.abdyi(rumlar) kotuleyin ancak kotulerken ülkenin celladı rusları ovmeyin putini temiz gostermeyin.napolyon da mısıra girmeden bir takım hainlerce musluman ilan edilmişti.
  Gün gelir ruslarla bir olan süfyanilere(fetulah ve ortakları) karşı rumlarla (abd) ortak mucadele edilir, sonra deccale karşı tevbe eden ve samimi olan sufyanilerle ortak mücadele edilir;deccali kızdıracak olan süfyani fetulah konusunda uyanacak ancak henuz süfyani fetulaha bağlı kimselerin itirafı.
  Düşmanını çok yerme ki
  Dostunu çok övme ki

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yani ruslar anadoluyu işgal ederken fetullah onlara yardımcı mı olacak seyf bazı velilerin bildirdiği istanbul depremi ruslardan öncemi sonra mı olacak süfyani medineye de ordu gönderecek ve ordusu beyda da batırılacak o halde suudi arabistan cökecek mi hatta gecenlerde fatih nurullah efendi hz. Türkiyenin rejim degişikliği mehdi a.s. ın ve onun yardımcısı osmanlı soyundan birinin ortaya cıkması olur demişti ve son sorum ışid ve suriyeye yapılan operasyon ile abd koalisyon işbirliğinin gerçek yüzü yani madolyonun diğer yüzü nedir

   Sil
  2. Türkiyedeki komünist tertip biat olayından sonra mı öncemi olacak

   Sil
  3. Sakarya senin dogru seyler söylediğine inanıyorum lakin Ruslar ülkenin celladı diyorsun seyf erdoganı onlar hedef alacak diyosun cabiri yutacak olan bahsettiğin canavar bu ruslar mı anlattıklarının bazılarında bağlantı kuramıyorum dogru söylediğine kanaat getiriyorum ama bazen de şüpheye düsüyorum

   Sil
 19. abd denen rezillerin cerablus hattına karışması işidin geri kazanımını artırıyor..girdikleri her yerde savaşı sonlandırmak bir yana daha fazla kanın peşin olan bu batı mimsiz medeniyete taviz verilmemelii..sakarya uçma kardeş d
  lin ve kalbin farklı konuşuyor bariz net konuş

  perinçek denen maocu twetde abdülhamid düşdü düşecek daha da düşecek diyecek kadar millet ve islam düşmanı onu bu kadar cesur konuşturan bizleride rencide eden uslup nerden akıyor kızıl kafasına 2 ci geliyor diyor gelen nedir ?? nerden biliyorsun ? senmisin sebebi kimleri tasallutun altına aldın ??

  YanıtlaSil
 20. Sakarya Seyf kardeşim sizce de yakın bir gelecekte türk-kürt çatışması gerçekleşecek mi?Eğer Türkiye bölünürse bu bölünme kaç sene kadar sürer?Bizlere herhangi bir tavsiyeniz var mıdır?Allah'a emanet olunuz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. blogda surekli dikkatimi ceken bir durum var. birileri surekli Sakarya Seyf denen kisiyi ovup duruyor, sanki herseyi biliyormus, daha once ne dediyse bugun hepsi gerceklesmis gibi bir algi uyandirilmaya calisiliyor. Sakarya Seyf in gecmisde yazdiklarini okumaya calisdim, hicde boyle bir durum yok. dolaysiyla bu sahsi oven pohpohlayan kisilerin de onunla baglantili kisiler olabilecegini dusunuyorum. eger dusuncem dogruysa admin dikkat et, birileri bu blog uzerinden algi calismasi yapmasin. yok yaniliyorsam ozaman Sakarya Seyf denen kisi ciksinda bizi biraz aydinlatsin. ne demisde bundan once gerceklesmis. bukadar ovulmesinin sebebi ne?

   Sil
  2. ayni dusuncedeyim

   ayrica gaybi sadece Allah bilir, ve diledigi evliya kuluna diledigi kadarini bildirir..

   bu Sakarya Seyf evliya ise ne ala, degilse bazi seyleri biliyormus gibi bir havaya burunup kimseyi yaniltmasin burada ..

   Sil
  3. Övmüyoruz kardeş bizde sen gibi merak ediyoruz sorduklarımızında yüzde birine ancak cvp alabiliyoruz onun kim oldugunu onu sahsen tanımasamda biliyorum diğer arkadaşlardanda bilen var mı bilmiyorum ve dediği seylerin gerceklesecegeni düşünüyorum yani yalan konuşmadıgını dogru söylediğini düşünüyorum kendisini saklamasının aslında kim olduğunu söylememesinin bir hikmeti vardır muhakkak yoksa bende cok istiyorum şahsen tanımayı ama nasip etmiyor Rabbim vesselam

   Sil
  4. Ysn Krt, yorumunuza katılıyorum. Sözlerine delil ve şahit aramayan Sakarya Seyf'in hangi sözüne güveneceğiz ki. Bu blogu yaklaşık 1 yıldır takip ediyorum, sakarya seyfin eski yorumlarına baktım. Cabir diye tarif ettiği Erdoğan ona göre 2014 yılında kesin ölecekti... bunun gibi bir sürü şey...
   Bu blogda sakarya seyf gibi kişileri okuyunca fikirlerim karıştı adeta onlara inanmaya başlamıştım ama zaman onları haksız çıkardı. Gördüm ki bu şekilde Mehdi bekleyen herkes bu vatanda bir yıkılma bir talan bir işgal bekliyor. Yani 15 temmuz darbesi gerçekleşseydi Hah! biz demiştik diyeceklerdi.

   Ben ise şöyle düşünüyorum: Neden herkese terakki dünyası olsun da bize tedenni dünyası olsun!

   Sil
  5. Seyyahül alem kardeş evet dediğin gibi sakarya seyfin dediklerinden çıkmayan seylerin oldugunun bende farkındayım soruyoruz kendisine ya gizemli konusuyor ya da hiç cvp vermiyor lakin söylediklerini hadisi seriflerle karşılastırırsak abkanın mısırdan cıkması dısında ve bazı özellikleri mehdi a.s degil de hatemül veliye yüklemesi dışında hemen hepsi uyuyor

   Sil
 21. tr de yıkılma talan işgal zillet ancak istikametden sapıtmışların eli ile olur o halde öyle şeyler hayal etmeyin her şey iyi ise

  YanıtlaSil
 22. kısa ve öz yazacağım.

  yanlış ve sözde rehberlerin sözleriyle, zayıf hadislere inanarak ömür çürütüyorsunuz.

  gaybi kimse bilemez.

  bilim ve fen olmadan kurtuluş gelmeyecek.

  ömürleriniz bitecek,dediklerinizin hiçbiri olmayacak..

  YanıtlaSil
 23. Gaybihadisler zamanında 2019 ile ilgili basit bir analiz yapmıştım.

  Şöyle ki, 2019 yılı Hz.Mehdi a.s için zuhur olacaksa 40 yaşındaki zuhurunu ifade eden hadisi şeriflere bakarak 40 yıl gerisine de bakmakta fayda var.

  Bu da 1979 senesine götürür bizi.

  Şimdi burada düşünürsek, ismi Efendimiz sav ile mutabık olan, Seyyid olan ve birçok yönden Efendimiz sav ye benzeyecek olan Hz.Mehdi a.s 'ın doğduğu yılda da Efendimiz sav nin doğumundakine benzerlikte büyük olaylar olabilir miydi?

  1979 yılında
  -2500 yıllık İran şahlığı son bulmuştur (Efendimiz doğumunda Mecusi ateşi sönmüştü)
  -Sahra çölüne tarihte ilk defa kar yağdı (Efendimiz zamanında da hava olayları oldu)
  -Sovyetler Afganistana işgal girişimini başlattı
  -Kabe baskını oldu (Sahte mehdi hareketi) ve Kabede kan aktı
  -İran devrimi oldu
  -İstanbul boğazında indepenta adlı romen tankeri haftalarca yandı (isme dikkat)
  -1980 darbesi öncesi karışıklıklar 1979 yılında hat safhadaydı tam bir cahiliyye dönemi gibi

  1979 yılını meraklı arkadaşların dikkatine sunarım.

  Bediüzzaman ks hazretlerinin de kendisinden yüz sene sonra gelecek zat dediğinde Bediüzzaman ks doğumunun da 1876-1879 yılları arasında olduğu yorumları vardır ki 100 sene ifadelerinde birkaç senelik fark olması da çok normaldir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tahminleriniz doğru gözüküyor. Allahu alem Benimde tahminlerim bu yönde...

   Sil
 24. Sakarya seyfin dedigine katılıyorum fakat bence ıstanbul depremi dogal izmir depremi yapaydir.Enerji erzincan depreminden beri balkanlara doğru kayıyor.99 'dan sonra sira istanbulda.Allah bu imanli insanlara yardim etsin

  YanıtlaSil