.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

12 Şubat 2016 Cuma

İHVAN FORUM’DAN KEŞFİYAT ÖZETİ…

İHVAN FORUM’DAN 2014 YILINA AİT BİR KEŞFİYAT ÖZETİ…


Merhum Abdullah Gürbüz efendi, Rusyayla ilgili olarak şunu demiş: "Mehdi As. zuhurunda Türkiye ve Rusya 3 gün işgale uğrarlar..."

Merhum Abdullah Gürbüz efendinin sözlerini özet olarak hatırlayalım:

İsrailSuriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak.

- Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak. Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek...

Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; ‘Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım’ deyip orada toplanacaklar.

- Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini ve Marmara’daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar. Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek.

- Mehdi Ali Resul döneminde İslam’ın başkenti Konya olacak.

- Mehdi Resule de Merih (Mars) gezegenindeki cinler yardım edecek. Merih yıldızında suret halinde gözüken cinler var, insan suretinde inip yardım edecekler. Hatta Mehdi Ali Resul gelmeden önce; Amerika Merih yıldızına uzay aracı ile gidecek. Orada bulunan cin taifesinin UFO olarak bilinen kendilerine göre araçları var. Merih gezegenindekiler cin taifesidir. Amerika onların binitlerini (araçlarını vuracak, ama içindekiler latif oldukları için kaybolacaklar. Orada işleri çok zor olacak...

- Ülkemizde deprem olacak, birçok il hasar görecek, İzmir yerle bir olacak.

Türkiye ve Rusya üç gün işgal edilecek, ABD Müslüman olacak, birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacak. Avrupa İslam’a hamile, Türkiye ise Avrupa’ya...

(Allahu alem)

***

Abdullah Dağıstani efendi ise Rusyayla ilgili şunu demiş:

Sovyet Rusya gün gelir dağılıp yıkılır. Amerika tek başına güç olarak kalır”

Herkes, bundan sonra artık savaş olmaz dediği bir zamanda Türkiye’nin komşusu Rusya, Türkiye’ye saldırır, Amuk (Antakya Amik) ovasında, Amerikan ve müttefikleri güçlerine de saldırır, savaş çıkarır. Rusya’ya karşı birleşirler ve mukavemet gösterirler”

Abdullah Dağıstani efendinin sözlerini özet olarak hatırlayalım:

Sovyet Rusya gün gelir dağılıp yıkılır. Amerika tek başına güç olarak kalır. Gelir Ortadoğu’ya yerleşir. Savaşlar olur. Müslüman devletler dahi birbiriyle savaşır. Çok kanlar akar, savaşlar, saldırılar olur.

- Sonra hepsinin arkasına bir barış dönemine girilir. Batı ile doğu, araplar ile israil barış sağlarlar.

- Herkes, bundan sonra artık savaş olmaz dediği bir zamanda Türkiye’nin komşusu Rusya, Türkiye’ye saldırır, Amuk (Antakya Amik) ovasında, Amerikan ve müttefikleri güçlerine de saldırır, savaş çıkarır. Rusya’ya karşı birleşirler ve mukavemet gösterirler... Melheme-i Kübra (Büyük Savaş, Armageddon) budur.

- Ardından korkunç bir dünya savaşına dönüşür. Savaş dünyanın tamamına yayılır. İnsanlardan çoğu ölür. Büyük bir felaket olacaktır. Mesela 7 milyar dünya nüfusunun 6 milyarı ölüp yok olacaktır. Melhame-i Kübra’da Rus ordularının hepsini Müslümanlar süpürür geçecektir.

- Dünyayı saran savaş ise üç ay sürer, savaşın sonuna doğru Mehdi As. teşrif eder. Bu arada İstanbul işgal edilir. Müslümanlar İstanbul’u fethederler (işgalden kurtarırlar).

(Allahu alem)

***

Seyyid Hacı Osman Akfırat (Beykozlu) efendi Rusyayla ilgili şunu demiş: “Rusya, Türkiye’ye ve Avrupa’ya saldıracak. Avrupa’da taş üstünde taş bırakmayacak. Türkiye’den 6 ayda geri çekilecek.”

Seyyid Hacı Osman Akfırat (Beykozlu) efendinin sözlerini özet olarak hatırlayalım:

(sırayla)

1- Türkiye’de idare önce çok bozulacak.
2- Zorlu ameliyatlarla Türkiye düzelecek ve başlarında Müslüman (dindar) kimseler bulunacak.
3- Türkiye Avrupa’dan dışlanacak. Amerika Türkiye’ye destek verecek.
4- Yunanistan Türkiye’ye saldıracak ve bozguna uğrayacak.
5- Rusya, Türkiye’ye ve Avrupa’ya saldıracak. Avrupa’da taş üstünde taş bırakmayacak. Türkiye’den 6 ayda geri çekilecek.
6- Suriye bize düşmanlık edecek. Hatay’ı isteyecek.
7- İsrailSuriye’yi işgal edecek.
8- 3. Dünya savaşı çıkacak.
9- Mehdi As. teşrif edecek.

(Allahu alem)

***

 Seyyid Fatih Nurullah Efendi:
"Dünya bir ameliyat masasına yatırılmış durumda. 2013'de bir büyük dünya savaşının çıkması söz konusu. 3,5 sene İranla, içindeki Şiayla ve alevilerle savaşılacak. Kuzey Irak karışacak. Çok kişi ölecek. Her yüz kişide 99'u... İran'dan bir cephe. Iraktan bir cephe.Suuddan bir cephe. Bunun üzerinden bütün dünyayı saracak bir sıkıntı... (Dünya Savaşı) Fakat elhamdulillah Türkiye bu savaşa girmeyecek... Erenler müsaade etmiyor. Türkiye için inşallah sadece ekonomik sıkıntı olacak. Biraz işler karışacak. Sonrasında Türkiye'de hareketlenmeyle dini gayret duyguları kuvvetlenecek. (Kitap ve sünneti koruma hususlarında gösterilen gayret ve titizlik artacak) Türkiye'de İslam hareketleri öne çıkacak.

Ve onun akabinde de Allah'ın lutf u keremiyle Mehdi As. sancağını açacak. Tekbirlerini getirecek. Dünyanın nura gark olacağı o dönem başlayacak. Hepimiz görüp erişeceğiz inşallah... Ömrü olan Allah'ın izniyle İsa As'ın nüzulünü de görür."

Bu efendi, bir başka videosunda Millet Meclisinin kendi kararıyla İstanbul'a tekbirlerle naklolub orada açılacağını ve İstanbul'un yeniden başkent olacağını da söylüyor.

--------------------

Zatlar içinde Fatih Nurullah efendinin söyledikleri en çok uyan kelamlar.

Biz, 2012’nin Temmuz ayında Fatih Nurullah efendinin bu videosunu izlediğimizde 2013’te hemencecik bir dünya savaşı kopacak sanmıştık. Fakat öyle olmadı; Gezi ve Haşhaşi girişimleri 2013’teydi. Bu sözleri üzerinde yeniden dikkatle düşününce, 2013’te olanlar, dünya savaşına götürecek sürecin başlangıcı. 2013+3,5 yıl… Dünya savaşının 2016-2017 gibi patlayacağını anlattıyor mübarek. Allahu alem.

*****
 http://ryksel.blogspot.com/   ‘da  bir takım keşfi istihraclar yazılmış. Keşiflerde hata olabileceğini bir kez daha ikrar ederek ve Allahu alem (doğrusunu ancak Allah bilir) diyerek birkaçını buraya da kaydetmek istiyorum. Kaynak bahsi geçen sitedir.
Alıntılar:

Mahmud efendi hazretleri biliyorsunuz çok yaşlı. Geçenlerde hastaneye kaldırıldı. O esnada bir rüya görüldü. Rüyada, hazreti Nebiyullah (sav) efendimiz geldiler. Bir matara su getirip o Allah dostuna içirdiler. Hastaneden, bir gün sonra sağlığı çok iyi açıklaması yapıldı. Bu Allah dostunun fazla vekili yoktur. Henüz halifesi de yoktur. Sünnete en çok yapışan camia olmaları hasebiyle herkesçe çok kolay bilinecek bir guruptur. neyse, efendi hazretlerine hastanede benim de bulunduğum ortamda bu rüyayı anlattılar ve kendileri dediler ki:

“Artık bu suyu gaybi alemde içmiş olmamla birlikte sağlığım çok iyi oldu. Direncim arttı. Çok şükür. Allah cc. Beni sevindirdi. Bu sevincim hazreti Mehdi aleyhisselama biat etmeden ölmeyeceğimin müjdesidir'

- 'Türkler Cuş Ettiğinde Mehdiyi Bekleyiniz' hazreti Ali Kv.

Seyda Muhammed Raşid hazretlerinin (ks) sofileri onu, mübarek hazretin isminden ve babasının isminden dolayı ve dahi milyonlarca Müslümanı ve binlerce gayri müslimi irşadından dolayı hazreti Mehdi zannetmişlerdir. çünkü birçok alamet kendisinde vukuu bulmuş ve bu alametleri bilip te mübareğin üzerinde görenler, Seyda Hz.lerinin Mehdi olduğunu düşünmüşlerdir.ve bir çoğu bu soruyu kendisine zahiren sormuşlar ve şu cevabı almışlardır:

'Evladım, Allah sizlerden razı olsun. Bu zannınız hüsnü zandır. Allah hayy Teâlâ bize bu görevi vermemiştir. Hazreti mehdi aleyhisselamın vazifeleri daha geniştir. Kendisi de hayattadır. Ancak biz ona tebaası olacak olan Müslümanları yetiştiririz'

Hadis-i Şerif: “Onun Zamanında Kabir Ehli Dahi Ordusunu Görüp Gıpta Eder, Onların Arasında Yer Almak İster. Kabirlerinden Kalkmak Arzusu, İştahı ve Aşkı İle Kalkmak İsterler”... C.Suyuti.

- Cübbeli Ahmet Hocanın İlgili Videosunu Delil Göstererek, Kutuplardan Mübarek Mahmud Efendi Hazretlerine Ait Olan Bir Zuhuratı Paylaşmıştık. Orada Efendi Hazretleri, Şianın Durumuyla İlgili Anlatımlarda Bulunurken Birden Yavuz Sultan Selim Hazretlerinin Ruhaniyetlerinin Geldiğini Ve Şimdi Yaşamış Olsa Yine İran'a Saldıracağını İfade Ettiğini Buyurmuşlardı.

A. Dağıstani Hazretleri, İsrail’in Suriye'ye Vuracağını ve Türkiye İle O An İçin İyi İlişkiler İçerisinde Bulunacağını Beyan Etmiştir.

Başbakanımızın Bu Kadar Mert Ve Açık Konuşma Yapmasına Zemini Yakın Bir Zamanda Görüşmüş Olduğu Büyük Bir Allah Dostundan Aldığı Şu Manevi İşarete Bianen Cesaretle Yapıyor Olmasıdır; Sana Biz Dua Ediyoruz. Sen İnşaallah Resulullahın (Sav) Yanında Haşr olasın Diye...

- "300 Alimin Konstantiniyye'de (İstanbul'da) Toplanmasından 72 Ay Sonra Mehdi Zuhur Eder....."

- 'Süfyani dımeşkten (Şam şehrinden) çıkar. Ondan önce orada zalimlerden biri vardır. O zalim gönderilir. Sonrasında süfyani çıkar ve sonrasında Mehdi çıkar' C. SUYUTİ HZ.

Hadis-i Şerif Silsilesinde, Önce Süfyan Çıkar, Sonra Hazreti Mehdi Çıkar Şeklinde Açık Beyanlar Var Ve Biz Bu Beyanlara Dayanarak, Dımeşk Şehrinden Çıkacak Olan Süfyan Melunu İçin Esadın Gitmesi, Yerine Yeni Bir Hükümet Tesis Edilmesi ve Bu Hükümetin de Harici Özellikler Taşıması Gerektiğine İnanıyorduk. Zaten Bu İnancımıza Ait Sürecin Yarısı Gerçekleşti.

ÜLKEMİZDE EVLİYALARIN BAZILARININ ÇOK AÇIK BEYANATINA GÖRE BU HÜKÜMETİMİZ SON HÜKÜMETTİRHalk PartisiIrkçı-Ulusalcı-Bir Yörüngeye Kayacak, Peşinden De Mezhepçi Bir Fitnenin Başını Çekecektir. Ancak Türk Ordusu Kendi Ayağına Kılıç Vurmayacağı İçin Bu Fitne Hareketi Tersine Çok Olumsuz Sonuçları Halk Partisi Adına Fatura Edecektir. Diğer Bir Nokta İse, Bu Fitne Hareketinin Süresidir. Bu Süre Üç İle Altı Ay Sürebilir.

- Bu Konuda İsim Vermeden Bazı Hayatta Olan Evliyalardan Birisi Şöyle Söylemiştir:

Yakında Bu Tayyib'e Bir Fitne Başlatırlar Ve Kötüler Bu Memleketi Karıştırır.

Tarikat Merkezleri Kapanır.

Ama Sonunda Çok Güzel Bir Hükümet Vukuu Bulur. Yani Dağıstani Hazretlerinin Dediği Gibi Olur. Yani Muhiddini Arabi Hazretlerinin Dediği Gibi Olur.

Kısaca Önce Suriye Olayı, Sonra Fitne, Sonra Albayın Kurduğu Bir Hükümet, Müslüman ve Çok İyi Bir Hükümet, Sonra Rusya Yakınlaşması, Sonra Yunan Saldırısı, Sonra Rusya Saldırısı, Sonra Nato İle Mehdi Aleyhisselamın Komuta Ettiği Ordusu İle Türkler Sebebiyle -Türklere Yardım Etmek Maksadıyla- Savaş; Armegedon

Sonra Bütün Dünyanın Hazreti Mehdi Aleyhisselamın Kontrolüne Girmesi. Yani Gariplerin Sevinmesi....

Tabi Bu Arada Sürecin İçerisinde Daha Başka Olaylarda Vukuu Bulacaktır. Mesela, Kürtlerin İttihadı İslam Hareketi İçerisinde Yer Alması Veya Süfyan Melunun İlk İş Türklere Saldırması Gibi...

Allah Hayy Hazretleri Bundan Sonrasını Hayır Etsin ...İnşallah.... Allah’ın Selamı Üzerinize Olsun..... Abdülsamed Yüksel....

- Mevlevilik Ahir Zaman Dairesinde İçerisine En Fazla Bidatin Sokulduğu Yollardan Birisi Olmuştur. Ancak Mustafa Özbağ Hazretleri Neredeyse Her Sözünde Kuran Ve Sünnete Vurgu Yapan, Bu Değerlerimizi Hayata Uygulamaya Çalışan Ve Tam Bir Ehli Sünnet Mutasavvıflığı İçerisinde Tariki Yürüten Mübarek Bir Zaattır. Bu Zaatın 2007 Yılında Yapmış Olduğu On Derslik Ahirzaman Sohbetlerinde Bir Çok İfşaatı Zamanla Tam İsabet Olarak Ortaya Çıkmıştır.

Hazret, Makro Planda Bir Deccaliyetin Olduğunu Ve Dinimiz İslamiyetin Çerçevesinin Dışında Yer Alan Her Türlü İsteğin Deccaliyetin Bizim Bilinçaltımıza İşlemiş Olduğu Bir Pislik Olarak Görülmesi Gerektiğine İnanır.O Allah Huuu Hazretlerinden Uzaklaştıran Mal Mülk Ve Kadın-Makam Hırsının Deccal Zihniyetinin Bir Yansıması Olduğuna İnanır. Bununla Birlikte Aynı Durum Süfyaniyet İçinde Geçerlidir.Bununla Birlikte Şahıs Olarak Bir Deccalin Ve Süfyanın Olduğunu Söyler.

Ve Hazret Buyurur Ki:

Suriye İşgal Edilecek. İşgalden Önce Perişan Olacak...
Türkiye’nin Güneydoğusunda da Özellikle Şırnak ve Nusaybin’de Büyük Fitneler Görülecek...
Süfyan Türkiye’ye Saldıracak...
Arab Ülkeleri Karışacak...
Barajlar Yıkılacak...

Süfyan Bir Çok Yeri Düşürecek ve Ordusunda Yabancı Askerler de Bulunacak...
Türkiye’de Süfyan Fitnesi Çıktığı İçin En Geç 2015 Yılına Kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselamın Ordusu Türkleri Ondan Kurtaracak...
Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam 2007 ile 2017 Yılları Arasında Hurucunu Bulacak... İnşaallah...

Türkler Onun Askeri Olacak... İnşaallah...
Memleket Karıştığında Hazreti Mehdiyi Bekleyin Çünkü O Bu Topraklarının Gözetleyicisidir...
Sonra Deccal Çıkacak. Allahın Laneti Üzerine Olsun....
Sonra İsa Mesih Gelecek...


31 yorum:

 1. birbiri ile çelişen rivayetler mevcud

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Keşifler ve değerlendirmeler farklı olabilir. Hakikat Allahındır.

   Sil
 2. Bazen Allahu Kerim tehir eder kaderi muala vardır dua ve sadaka ile degişebilir . ama kaderi mutlak degişmez . ehLi keşfin bazen gördükleri Tarih bazı salih müslümanların dua veya sadakası ile tehir edebilir Allah u zül celal zanımca işitiklerim den 2019 İLE 2027 veya 2029 arasıdır (MEHDİ ZUHUR) bu yazılan cizilenlerin bi benzeri Türkiye için şunu dermim ki üzerinde koruma kalkanı var savaşlar cıksada Türkiye kısa süreli hanler işbirlikciler yüzünden kısa süreli belli bölgeler işgale ugruyo gibi gözüksede akıbete Türkiye iflaz etmez İslam la daha cok müşeref olur . aslına ecdadı OsmanLı ya rücü eder. Kürt gözüken veya Alevi gözüken bazılarının bozguncularla işbirligi etmesi Tüm hepsini gercek müslüman Kürt kardeşlerimizi ve gercek ALi radıyallahu anhayı sevenleri kapsamaz Müslümanlar tek bayrak altında birleşceklerdir. Türkiyenin Üzerinde dua var kalkan var .Bu hükümet evet son gibi... bir daha sı gelirse daha islami ama eLi sopAları LİDER daha köklü temizler.. sistem de böyle olmuyabilir . Türküm diyen kürdüm diyen aleviyim diyen >>> ( islam münkirleri sahde olanlar ) <<< ama gercek de olmuyyanlar İslam karşıtı olanlar temizlenir .. Köministler ateİstler kafir yalakalarıda yok olur. !!!!! Zafer ısrarLa diyom yazıyom İSLAMIN dır İslamındır İSLAMINDIR. - Rumuz var anlatımlar - Harra-Dan bi babayigit cıkar dünyaya kafirlere meydan okur. onun kılıcı karşında hiç bi orduda duramaz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rumuz var anlatımlar -
   Harra-Dan bi babayigit cıkar dünyaya kafirlere meydan okur. onun kılıcı karşında hiç bi orduda duramaz
   ............
   Bu ilginç oldu... M.

   Sil
 3. suriye konusuda şeyh said merhumun asılırken sarfettiği bir söz var
  “-Ahmed Zihni Bey’in Fütühat-ı İslamiye’sinde yazılıdır. Mehdi’nin hurucunda Türkler üç yüz bin asker vereceklerdir. Anlaşıldı ki Türkiye, kıyamete kadar İslam’ı koruyacak. Fena yaptık. Çok kötü yaptık. Bundan sonra iyi olur inşallah..”
  Fütühat-ı İslamiye kitabını internette tarattım adı var kendi yok
  türkiyede ama ordu ama akil dediğimiz çevreler suriye konusunda elimizdekileri kaybetme korkusu ile karşılar
  ancak güneyimizin işgali hacca körfeze giden bir uçağın ypg den izin alma ihtimali enerji koridorununypg ye geçmesi ihtimali
  yine güneyde kurulacak devletin meşrulaştıktan sonra türkiyedeki terörü desteklemeve toprak talebi ve türkiye ile savaş ihtimali bizim suriye ye müdahele etmemizi gerektiriyor
  iran a gelince suudlarla oluşacak bir savaşda iran körfezi kapatmak isteyecek ve kendisine müdahele edilecektirki batının petrolu burdan gidiyor
  ayrıca ben ruslardan savaşta çok endişe etmiyorum türk ordusu ruslara karşı koyabilirki iş nükleere binerse o silahdan bizde de olduğuna inanıyorum pakistan la epey ittifakımız çalışmamız var

  YanıtlaSil
 4. süfyani 2012 ve 2013(mit olayı-17aralık) Türklere saldırıyı başlattı.Türkiye'yi karıştıran süfyaniye biat eden ilk 7 kişi yani 7 kafir.rusların hamleleri bitirir Cabir'i ve ailesini...Beklenen'in uyanmasından önce açlık,uyanmasından sonra korku.Nurullah Efendi önceye bakıyor,sonraya da bakması gerekir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hakikaten bir anda olaylar gelişti.Çok sıkıntılı günler var önümüzde bir öneriniz var mıdır?

   Sil
  2. Mehdi'nin ilk kuracağı orduyu Türk'e göndermesinin sebebi ordumuzun Cabir'den sonra süfyaniye bağlı(haddam) biri tarafından yönetilecek olması.Cabir'in yıkılmasından sonra bahçıvan da süfyaniye biat eder medusa da tekrardan cb olur.
   süfyaninin verimsiz vahşi batıdan gelişinden önce pyd içeriye kadar girer.pyd kuvvetleri,Abbasi kuvvetlerini yener.Muhtemelen izmir depreminden sonra pyd içeri yürüyecek.Cabir'e destek vermeyen bm ve nato kuvvetleri süfyaniye destek verecek.Nato askerleri sebebiyle süfyani kuvvetleri pydyi yenecek.süfyaninin çıkacağı 3 kılıç;nato...
   Kalbiniz doğru safta olsun yeterli.Hakikatı bilin.Ancak diliniz bazen onlardan gözüksün eğer zarar verebilecek veya onlardan olan birileri varsa onlardan gözükün.

   Sil
  3. aklıma gelen şey....
   gülen ekibi türkiyede iktidarı ele geçirecek
   batı ve israil desteği ile önce ülkede hakim olup
   sonrada suriye ve ortadoğuya gireceği
   alemi islama zararı dokunan pyd ve uzantılarını yok edip iranı ırakta da yok etmeye çalışıp halk nazarında puan ve itibar kazanacağı fakat anlamadığımız
   küçük süfyan,birçok başlangıçta Müslüman olacağı fakat Fırat'ı geçince kafir olacağı sahihse rivayetleri var
   kim olabilir...
   türkiye devleti yanlış politiklarla ki kaderin cilvesi veya milletin buna müstehak olması ile şehirlerinde güven ve asayişi sağlayamaz hale gelince batı tarafından desteklenen bir büyük ihtimalle asker gelir
   büyük süfyan başlangıçta ne diyordu
   En son olarak niyazım şudur ki, Cenâb-ı Vacibü’l-Amal Hazretleri, Habib-i Ekrem’i hürmetine, bu mübarek vatanın sahip ve müdafii ve diyabeti celile-i Ahmediye’nin ilâyevnilkıyâme- haris-i estakı olan millet-i necibemizi ve......ila ahir sanırsın camii hocası konuşuyor
   fıratta ne olacakda kafir gececek bilmiyorum
   diğer zayıf ihtimaller batı destekli pyd ordusu
   rus destekli iran-ırak ordusu
   mehdi kimdir onuda bilmiyoruz ama şartlar yerine geliyor bakın suud uçakları geldi turan ordusu kuruluyor
   onu tanıyabileceğimiz alametleri
   1-Tamamıyla hâkimdir, silahı var, askeri var.
   2- Çok zengin ve cömerttir.
   3-Çok âlimdir.
   şu anda onu tanımıyoruz demek daha zamanı var

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

   Sil
 5. http://odatv.com/3.-dunya-savasi-ne-kadar-yakin-0412151200.html

  YanıtlaSil
 6. şöyle bir ihtimal yok mu? mesela mübareklerin bu keşifleri illa gerçekleşecek demek mi? şunu demek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. o mübarekler doğru görmüştür, bunu tespit etmek haddim değil ama belki bazı sebepler vesile kılınarak o ağır şeyler yaşanmayabilir. bir dua, bir üzüntü, bir yakarış... olabilir mi? bu konuda bilgisi olan aydınlatırsa çok mutlu olurum.. Allah'a emanet

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mübareklerin gördüğü keşifler genellikle Levh-i mahv ve isbat levhalarıdır. Burada yazılanlar sebeplere bağlı kader levhalarıdır. Keşifler eğer şartlarını bulmazsa ya ertelenir yada şartlar ümmet tarafından oluşturulmamışsa iptal edilir. Bedava yok... Hak etmek lazım.

   Sil
  2. Burada veli zatlara görünen keşifler o kişinin ferasetine kalmış olduğundan tabir lazımdır. Keşifler aynı aynına çıkmaz. Tabiriyle çıkar. Ama hadisler ise Hz. Peygambere ait olduğundan onda ne yazıyorsa öyle bekleriz. Mehdi diyorsa Mehdi çıkacaktır.

   Sil
 7. Naim, Selman b. İsa’dan tahric etti, o Dedi ki:
  Duyduğuma göre, Mehdi’nin elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis’de O’nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar.  Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, dedi ki:
  Mehdi, Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. O’nun fıkıh bilgisi on aliminkine bedeldir. O Tabut-u Sekine’yi de Antakya mağrasından çıkarır.  Naim, Kaab’dan tahric etti, dedi ki:
  Mehdi, düzenlediği bir orduyu Türk’e gönderir, onları hezimete uğratır, esirleri ve mallarını alarak Şam’a getirir. Daha sonra köleleri azat ederek sahiplerine bedellerini öder.  Keza (N.b. Hammal) İbni Mes’ud’dan tahric etti, O şöyle dedi:
  Hz. Mehdi, yanındakileri arkasına alarak, üzerinde bir entari ve cübbe olduğu halde çıkar ve Hazim’e gelir. Burada da biatları kabul eder. Ancak Kelp kabilesi, onların biatlarına kızarak bir ordu hazırlar, fakat Hz. Mehdi onları yenerek yok eder ve Allah O’nun eliyle Rumları’da hezimete uğratır. Allah O’nun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam’a iner.


  ·
  Keza (Naim b. Hammad) Hasen’den tahric etti.
  O dedi ki, Resullulah (s.a.v.) Ehli Beytinin karşılacağı bir musibetten bahsederek şöyle buyurdu:
  Bu musibet Doğu’dan siyah bayraklı bir ordu çıkana kadar devam eder. Kim bu orduya destek olursa, Allah ona yardım eder, kim engellemeye kalkarsa da onu perişan eder. Sonunda onlar ismi benim ismim olan birisine gelerek O’nu başa geçiririler, Allah da onları zafere ulaştırır.

  Ebu Davud Hz. Ali (r.a.)’dan tahric etti.
  Dedi ki Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  Maveraünnehir’den bir adam çıkar, adına “Haris” denir, o çok savaşçıdır. Onun önünde ise, ismine “Mansur” denen birisi bulunur ve Kureyşliler Resullah (s.a.v.)’e nasıl yardım etmişlerse, o da Ali Muhammed’e öyle yardım eder. Her mümine ona yardım etmek vacip olur. Yahudda O’na icabet vacib olur dedi.


  ·

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. rivayette çelişki var burada yahudiler müslüman olur denirken hadisde garkad ağacının ardına saklanacak bir savaştan ve yok oluşlarından bahsediliyor

   Sil
 8. İbni Mace ve Tabarani, Abdullah b. Haris b. Cüz Zebidi’den tahric etti.
  O şöyle dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
  Şark’tan bir cemaat çıkar ve Mehdi’nin saltanatına yardım ederler.  İbni Hacer-i Mekki’de şöyle dedi: Mehdi’ye yardım edecek olanların doğu tarafından geleceği rivayeti ile, Irak tarafından geleceği rivayet arasında bir zıtlık yoktur, zira pek çok nakilden de açıkça anlaşıldığı gibi, onlar Şam ehlinden olacaktır.


  ·
  Ebu Ganem Kufi, Fiten’de Hz. Ali b. Ebi Talib’den tahric etti.
  O şöyle dedi: Talikan’a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi’sinin yardımcılarıdır.

  İbni Said ve Ebni Ebi Şeybe, İbni Ömer’den tahric ettiler.
  O şöyle dedi: Ey Küfe ehli, siz Mehdi sebebiyle insanların en mes’udusunuz.

  Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den,
  O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki:
  Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.


  ·
  İbni Ebu Şeybe ve Tabarani İfrad’da, Ebu Naim ve Hakim İbni Mes’ud’dan tahric ettiler,
  O dedi ki: Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  Mehdi ile müjdelenin.  Ebu Naim, Huzeyfe’den tahric etti,
  O dedi ki, Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
  Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler, kendilerine itaat edenler hariç, sessiz mutileri bile korkuturlar. Muttaki mü’min, diliyle taraftar gibi görünse de, kalbiyle onlardan nefret eder. Allah Teala, İslamı aziz olarak iade etmek murad edince, her muannid zalimi helak edecektir. O, bir ümmeti, istediğinde, fesadından sonra islah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatır, taki Benim Ehli Beytim’den bir kimseyi Melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklasın. O vaadinden dönmez ve hesabları seri olarak görücüdür.

  "Biz, Resulullah Aleyhisselâm'ın yanında iken Benî Hâşim'den bir grup genç geldi. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onları görünce, gözü doldu ve rengi değişti. Ben: 'Ey Allah'ın Resul'ü! Şimdiye kadar, mübarek yüzünüzde hoşumuza gitmeyen bir manzara hiç görmemiştik, (şimdi ne oldu da bizi üzen bir ifade ile karşılaşıyoruz?)' dedim.
  Şu cevabı verdiler:
  "Biz öyle bir Ehl-i beyt'iz ki, Allah bizim için dünyaya mukabil ahireti tercih etmiştir. Benim Ehl-i beyt'im benden sonra belâ, kaçırılma ve sürgüne maruz kalacak. Nihayet, doğu tarafından beraberlerinde siyah bayraklar olan bir kavim gelecek. Bunlar hayır (saltanat) isteyecekler, fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine onlar savaşacak. Allah onlara yardım edecek. Bundan sonra istedikleri (hükümdarlık) kendilerine verilecek. Ne var ki, onlar bunu kabul etmeyip emirliği Ehl-i beyt'imden bir adama tevdi edecekler. Bu (Emîr) de, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
  Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın)."
  (İbn-i Mâce: 4082)


  YanıtlaSil
 9. "Ali ibn Ahmed Ubadullah ibn Musa’dan, o da Muhammed ibn Musa’dan, o da Ahmed ibn Abu Ahmed, o da İsmail ibn Eyaş’dan, o da Muhacir ibn Halim’den, o da Mugira ibn Saad’dan, o da İmam Muhammed Bakır’dan tahriç etti:
  Müminlerin Emiri dedi ki: “İKİ ORDU ŞAM’DA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜNDE, Allah’tan bir işaret dışında bir sona ulaşmayacaktır.”
  Sonra ona soruldu: “Bu işaret nedir Müminlerin Emiri?”
  Dedi ki: “YÜZ BİN KİŞİDEN FAZLA KİŞİNİN YOK OLDUĞU Şam’da bir deprem. Allah bunu inananlara rahmet, inançsızlara azap olarak yaratır. Bu meydana geldiğinde ŞAM’DA DURANA KADAR İLERLEYECEK SARI SANCAKLI BOZ ATLI BİNİCİLERin geldiğini görürsünüz. Büyük bir dehşet ve kızıl ölüm olacaktır. Sonra HARESTA DENEN BİR ŞAM KÖYÜNÜN BATTIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ. Sonra CİĞER-YİYİCİNİN OĞLU ŞAM MİNBERİNDE OTURMAK İÇİN Yebis vadisinden gelir. Bundan sonra Mehdi’nin (as) çıkışını bekleyin.” (Gaybet-i Numani)

  Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki:
  Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. Ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi karayolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vak’asından sonra Medayinde de büyük bir vak’a olur. Kerkük’de de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vak’a görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir. Nuseybin arzında da bir vak’a olacak veAhvaz’da kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır.

  Süfyani, Fırat’ı ancak kafir olduğu halde geçer.
  Kab-ül Ahbar (r.a.)  (Bu hadisi, İmam Ebu Amr Ed-Dani Süneninde, Keza İmam Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah el Kısai’de Kısas-ı Enbiya’sında nakletmektedir.)

  Mehdi'nin vezirlerinin ihtiyaç duyacakları şeyler, görevlerini en iyi yapmaları için dokuz tanedir, bu şeylerde O'na ulaşamaz. Bundan az da olmayacaktır. Bu şeyler sırasıyla şunlardır;
  Keskin bir görüş,
  İlka anında ilahi hitabı tanımak,
  Allah'tan geleni terceme etmesini bilmek
  Emir sahiplerinin mertebe ve derecelerini bilmek,
  Gazap anında merhameti bilmek.
  Melik'in ihtiyaç duyacağı arzakı mahsusayı ve diğer şeyleri bilmesi,
  İşlerin birbiriyle olan münasebetini bilmesi,
  İnsanların ihtiyaçlarını yerine getirmede aşırılığı ve kısıtlamayı bilmesi,
  Kendi özel müddeti içerisinde ihtiyaç duyduğu gaybı ilimleri bilmesi.
  İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden, Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor.
  Mehdi, din bakımından rey ve kıyasa başvurmaktan masumdur. Ona böyle davranması haramdır. Zira Allah'ın dini konusunda hüküm vermede Nebi yani Peygamber olan birinin kıyas yapması doğru değildir. Şayet kıyas yapmasına izin verilseydi, Allah onu peygamberin Hz. Muhammed'in diliyle bildirirdi. Ayrıca Hz. Peygamber imamlardan hiç birisi için benim izimde yürüyecekler hata etmeyecekler dememiştir. Bu ifadeyi sadece Mehdi için söylemiştir. Onun masumluğunu halifeliğini ve vereceği hükümleri konusunda masumiyetini bildirmiştir.
  ("Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

  YanıtlaSil
 10. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 11. Sufi Seyyah kardeşim. Mısır'da yapılan darbe Mısır işgali sayılmaz mı ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet öyle

   Sil
  2. darbe işgal sayılmaz sürekli yontmayın bir şeyleri!İşgal ne demek olduğunu topal adam,Mısır'a muhtelemen 2016 ikinci yarısında tanıtır.topal adamın işgali iyi olacak çünkü amacı Beklenen'e yardım etmek olacak.

   Sil
 12. “Denildi ki; “Ey Emr-il Müminin, bu Mehdi kimdendir?” Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki; “Mehdi Ben-i Haşim’dendir. O Mehdi öyle bir denizdir ki; o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sınırsız gelişebilir.”
  Kitab-ül Gaybet Bihar-ül Enval Cilt 51, Muhammed Bakır El Mecisi 2003, sayfa 183. 2003 baskısı

  Peygamberimiz Aleyhisselam;
  “Hz. Mehdi (a.s) Allah’ın azameti karşısında çok huşu edendir.Kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibidir.Allah’ın varlığında yok olmuştur.''
  El Mehdiyy’il Mev-ud cilt 1 sayfa 280

  YanıtlaSil
 13. Ebu Basır'dan;
  İmam Caferi Sadık şöyle buyurdu:
  Abbasiler, mervan’ın minberinin tahtalarının üzerine oturduklarında, abbasoğullarının hükümeti kökleşecektir.
  ve buyurdu ki: babam (İmam Muhammed Bakır ) bana şöyle buyurdu: “Azerbaycan’dan mutlaka bir ateş çıkacak ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. böyle olduğu zaman evinizden dışarı çıkmayın. biz sükünet ediyorsak, siz de sükunet edin. ve bizim kıyam edicimiz harekete geçtiğinde bir adım dahi olsa ona doğru koşun. Allah’a andolsun ki yeni bir kitap üzerine kabe ile makam arasında halkın ona biat ettiğini görür gibiyim. bu, araplara çok zor gelecektir.”
  buyurdu ki: yaklaşan şerden dolayı Araplara eyvahlar olsun.”

  YanıtlaSil
 14. https://www.youtube.com/watch?v=Qj7Cps-mOjI

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mehdi(a.s)'da kutbiyet nuru zuhur etmiştir, fakat fütuhat henüz yapılmamıştır;zamanı geldiğinde bir gecede yapılacaktır.
   www.Nuranitv.com

   Sil
  2. Selamualeykum
   Mustafa bey bu konuyu biraz açar mısınız.Yönlendirdiğiniz linkten bir çıkarım yapamadım.
   Saygılar

   Sil
  3. ahmt_arsln_ 'in verdiği linkteki cümleyi aldım. Konunun ehli değilim. Fatih Nurullah Efendinin talebelerinden kardeşlerimiz bunu açıklayabilir.

   Sil
  4. Peygamber efendimiz diyor ki " zalimlerden sonra Cabir vardır Cabirden sonra Mehdi gelir "
   Biz şu an Cabir döneminde yaşıyoruz.
   Cabir in harfleri C B R
   Yer değiştirelim R C B
   Arapçada p harfi yoktur.

   Sil
 15. ahmt_arsln_ gönderdiği linki izledim .. teşekkürler

  YanıtlaSil