.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

21 Aralık 2015 Pazartesi

SEDDİ AŞARAK SICAK DENİZLERE İNMEK

Mustafa Özcan
mustafaozcan@gazetevahdet.com

Yecüc ile Mecüc’ün Zülkarneyn’in yaptığı seddi aşmasıyla Rusların sıcak denizlere inmesi arasında bir paralellik, bağ var mı? Kısaca bugün Putin’in sıcak denizlere inme hülyasıyla Suriye’ye gelmesi tepeleri aşarak Yecüc güçlerinin bölgeye inmesi arasında bir bağlantı var mıdır? Hatta Rus uçağının düşürülmesini bile ahir zaman havadislerinin arasına katıyorlar.

Türkiye ahir zaman sahnelerini değerlendirme açısından çok fakir ülkelerden birisi. Araplarda daha zengin literatür var. Yahudiler ise bu meselelerle yatıp kalkıyor. Doğru ya da yanlış bu hususlarda en çok literatür üreten onlar. Tevrat’ın müteşabihatını güncel meselelerle karşılaştırarak yorumluyorlar. Sözgelimi, Yahudi gazeteci Michael Drosnin, The Bible Code/Tevrat’ın Şifresi adlı kitabında Tevrat’ın şifrelerinin Rabin’in cinayetini gösterdiğini ileri sürmüştü. Bununla birlikte söz konusu kitapta ifade edilen veya dile getirilen bazı kehanetlerin doğru çıkmadığı da bir gerçek. Bununla birlikte Tevrat’ta birçok kehanetin veya geleceğe dönük haberin yer aldığı bir gerçektir. Hahamlar bunun üzerinde çalışmışlar, bunlardan da bir gizli ilimler literatürü doğmuştur. Bu oldukça zengin bir literatürdür. Bu gerçekleşmeyen literatürlerden veya kehanetlerden fırkalar da türemiştir. İslam’da Mehdi meselesi üzerinden bazı Şii fırkaların türemesi gibi. Tevrat şifrelerine dayalı olarak gelişen fırkalardan birisi de Sebatay Sevi ve Dönmelerdir! Dönmeler dinen Museviliğin dışına çıksalar da başka dine girmediklerinden dinen heterodoks kalmışlar ırki olarak da Yahudilik çemberinden çıkamamışlardır.

Tevrat kodlarıyla Kur’an veya hadis kodları arasında bir münasebet var mıdır? Kurulabilir mi? Mesela Yahudiler de bi’set öncesinde bir peygamber bekliyorlardı. Bakara Suresinde bu gerçek şöyle ifade edilir: Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar! Fakat peygamber Yahudiler arasından değil de ümmiler arasından çıkınca hemen inkara yeltenirler. Hazreti İsa’yı da kral peygamber olarak beklerken onun melekut peygamberi olarak gelmesi inkarlarına neden olmuştur. Demek ki Allah’ın iradesine göre değil kendi tasavvurlarına göre bir peygamber bekliyorlardı. Dolayısıyla Allah’ın dinine değil nefislerinin dinine tabiler. Bu açıdan Tevrat ve Kur’an arasında ahir zaman haberleriyle alakalı mutabakat olsa da meseleyi hakkaniyet üzerinden değil asabiyet hatta şuubi (ırkçı) bir eksen üzerinden okuyorlar. Kainatın tek objektif varlık olan Allah’tan taraf tutmasını ve kendilerini kayırmasını bekliyorlar. Zira onlar Allah’ın halkı oluyorlar! Dolayısıyla beklentileri hakka değil, nefislerine tabidir. Beklentilerinin dışında gelince inkara yelteniyorlar. Bu nedenle ahir zamanla ilgili veriler olaylar açısından objektif olmakla birlikte yorumu açısından sübjektif ve ikilem arz etmektedir. Zira Yahudiler kendilerini Peygamberlerinin dönemindeki gibi hak bölük veya cephenin temsilcileri olarak görüyorlar. Halbuki, o zemini terk edeli yüzyıllar olmuştu. Hakkı temsiliyetleri ellerinden alınmıştır. İslam içinde Şiilik de böyledir. Onların ki, hakka tabiiyet değil hakkın kendilerine tabiiyetidir. İşte burada dini ve hakkı millileştiriyorlar!

***
Yeltsin Deccal’ın adamı idi halefi Putin ise Yecüc ile Mecüc’ün adamı olmalıdır. Yahudiler Ruslarla ortak olmasına rağmen ya da Netanyahu ile Putin arasında su sızmamasına rağmen kimi Yahudi ilahiyatçılar veya yazarlar Putin’in Suriye’ye hamlesiyle Yecüc ile Mecüc’ün bölgeye inmesi veya seddi aşması arasında bağ kuruyorlar. Buna göre Rusların ötedenberi rüyası olan sıcak denizlere inme politikası ile Yecüc ve Mecüc’ün Seddi aşması arasında bir bağ var. Sözgelimi Ruslar geçmişte sıcak denizlere inselerdi bu Yecüc ile Mecüc hamlesi sayılmazdı. Zira Ruslar Çarlık döneminde Ortodoks bir yapıyı temsilen Yecüc karakterini yansıtmazlardı. Çarlık ve Komünizm sonrasında Ruslar yeni vahşi politikalarıyla veya dünyayı tehditleriyle Yecüc ve Mecüc hadisesini akla getiriyorlar.

Adam Eliyahu isimli yazar bu hususta 27 Ekim tarihli makalesinde (2015) Haham Haim Shvili’nin kehanetlerine gönderme yapıyor veya öngörülerine dayanan bir makale kaleme alıyor (http://www.breakingisraelnews.com/52225/75-year-old-vision-predicted-russias-role-syrian-conflict-final-war-gog-magog-jewish-world/#BmpdiZG46MyY9gal.97). Heshbonot Hageula adlı eserinde Haham Haim Shvili Tevrat’ın Hezkiyal kitabının 38’inci bölümü ve ilgili 2-3’üncü ayetlerini yorumlamaktadır. Buradan Rosh ifadesinden Rusları çıkarmaktadır. Elbette Rusları da Putin temsil etmektedir. Sonuçta Yecüc ile Mecüc kuzey kavimleridir. Kehf Suresinde bahsedildiği gibi Yecüc ile Mecüc’ün panhzehiri Zülkarneyn’dir. Onların bendlerini aşma ve taşmalarına karşı bir set yapmıştır. Elbette Yecüc ile Mecüc’ün taşkınlığını bertaraf edecek manevi güçler olacaktır. Bu salih ve karşı güçleri temsil edenlerden birisi de çağdaş kisvesinde Zülkarneyn olacaktır.

2 yorum:

 1. https://youtu.be/V24BHyDKJ_k

  https://youtu.be/qaVrt2n0HB4

  https://youtu.be/0Cq340CtbW4


  ingilizce'niz iyiyse anlatılanlar yol gösterecektir...dünyanın gündemi de bunlar üzerinde....

  YanıtlaSil
 2. http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/serdar-demirel/kapitalizmin-kadinsi-erkek-projesi-13204.html

  Kapitalizmin kadınsı erkek projesi
  Yeni Akit / Serdar Arseven

  Erkekler arasında yaygınlaşan kadınsı / feminen eğilimler bütün dünyada kendisini hissettirmektedir. Feminen, yani kadınsı erkek. Bizim geleneğimizde hünsa denmektedir. Kadını andıran, kadına benzeyen, kadın gibi, kadınımsı. Hareketlerinde kadınsallık olan, erkek olduğu hâlde kadın hissiyatıyla yaşayan iki cins arasında bir yerde duran bir ara form.

  Bunun doğuştan gelen hormon bozukluğu veya yetiştirme tarzından kaynaklanan davranış bozukluğu gibi kadîm sebepleri vardır. Ancak son on yıllarda ivme kazanmış bu trend kendi iç dinamikleriyle gelişen bir durumdan ziyade inceden inceye yürütülen planlı bir projenin ürünüdür.
  .......
  Asıl tehlikeli dediğim ikinci sebep ise, kapitalizmin kârını büyütmek amacıyla erkeğin feminenleşmesini planlayıp teşvik etmesidir.
  ........
  Kapitalizm pazarını daha da büyütebilmek uğruna erkeği de kadın gibi, kadın kadar, en azından ona yakın tüketmeye programlamak çabasındadır. Bunun yolu da erkeğin kadınsallaşması, kadın refleksleriyle hareket etmesinden geçer.
  --------------------------------------------------
  Yazının tamamını gazeteden okuyunuz. Burada benim dikkatimi çeken bu hususa kıyamet alameti olarak bildirilmiş olmasıdır.

  İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.

  Buhârî’nin bir başka rivayetinde de (Libâs 61) “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti” denilmektedir.

  * Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22

  YanıtlaSil