.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

31 Ekim 2015 Cumartesi

19 MUHARREM 1437


19 Muharrem 1437

Sayın Mehmet Ali Bulut’un maşallahı var. Bir coştu mu, dağdan akan ırmaklar gibidir. Hiçbir engeli tanımaz önüne takar götürür. Üstelik yer yer gaybaşina hakikatleri terennüm etmiyor mu, deme gitsin..

Biz kıştan çıktın. Bahardayız artık. Belki nisan yağmuru olabilir ama, kış soğuğu olmaz. Zemhari ve kocakarı soğukları bitti. 4 Mustafa da öldü. Devirleri bitti. The End’in tarihi bir hesaba göre 2002 bir hesaba göre 2006. 2006 gelecek 10 yılın fihristi idi. Anlayana.

Bediüzzaman iki harici tehlikeye, dinsizlik ile terör ve anarşiye mutlak tavır alırken, ittihad-ı İslam’ı ruh-u canıyla tavsiye edip hararetli taraftarı olmuştur. Çünkü işgal veya vesayet ile bizi hakimiyeti altına alan harici düşman bu avantajını sürdürmek isteyecektir. Direnç gördükçe fitne-fesadla baskısını artıracaktır. İşte o baskıya ittihad-ı İslam karşılık verildiği ölçüde hücumları akim kalacaktır.

7 Haziran seçimi bir gerçeği gösterdi. AK Partisiz bir şey yapılamaz. Şimdi ikinci kez sandığa gidiliyor? Milletin oyu ile seçilen ilk Başkan olan Tayyip' siz Ak Parti toparlanıyor. Oy düşmedikçe yine şöyle veya böyle ipler milletin elinde olacaktır. Bunun devamı ise milletin ihtiyarı dahilinde. Biz halis niyetle oy vereceğiz, gerisi ise Allah’a ait bir vazifedir. Yeterli destek verilirse kader-i İlahi kendi hükmünü icra edecektir. Aksi halde müjdeler tehir olur ve art arda şefkat tokatları gelir. Hatamızın kefareti olarak bizi cezalandırır.

Şahsi kanaatim AK Parti’nin oy oranı kapasitesi yüzde 46.5. Haziran seçiminde bu yüzde 4.6 eksikle tecelli etti. Ama Meclis’te bu 46.9 olarak yansıdı. Şimdi ne olacak? Yazacağım 2. kez yazacağım, aşağıda..

Her ne olursa olsun madalyonun iki tarafı da bizim. Destek verilirse 4 yıl seçimsiz bir ortamda çok iyi hizmetler yapma fırsatı var. Bölgenin ve alem-i İslam’ın selameti ve ümidi için. Tablonun değişmemeşi halinde 2 yıl sonra seçim var. Kasım 2014 tarihinde bir arkadaşım Türkiye’nin 2 yıllık bir sıkıntılı dönemi olacağını hatta terörün azdırılacağını hem de Hazıran 2015’te olacağını söylemişti. Bu son vartadır.

Evet Türkler ilahi misyonu olan bir Millettir. Bediüzzaman gibi çok ciddi bir müceddidin bu fitne asrındaki hizmeti buna işaret eder. Türkiye daha nice hizmetlere imza atacaktır.

Türkiye, yani halkçı olmayan cephe demokratik gücüyle iyi direndi. Mala, mülke, medeniyetine ve iktidarına sahip çıktıkça harici baskı arttı. 4 darbe geldi. Ama inayet-i Rabbani devrede olduğunda yine kazandık. Şimdi millet rekor kırarak 13 yıl aralıksız iktidarı elinde tuttu. Peki ne olacak? Şimdi tevafuklara bir bakalım.

 Seçim 1 Kasım-19 Muharrem günü yapılacak. Besmele kavgası var biliyorsunuz. Besmele düşmanları yasak koydurdu. Ama biz her hayırlı işe onunla başlarız. Besmele 19 harf. Bu 19’uncu harf ise mim. Muharrem bir çok olayın Besmelesidir. Ayrıca Hz. Muhammed’in (as) risaletine, hatta Hz. Mesih’e hatta veraset-i nübüvvet sahibi Hz. Mehdi’ye işareti var. Ayrıca ilk huruf-u mukatta Elif, Lam, Mim ile Anadolu’daki hadisata işaret eder.

Seçim miladi takvimin 304. Kameri takvimini 19. Günü yapılacak. 19 ve 304. Pusulada Ak Parti 15. Sırada.

Kur’an’ın 304. Sayfasında 19. Sure başlar. Adı Meryem Suresi. Bu surenin ilk ayeti (kâf-hâ-yâ-ayîn-sad) Bir hesaba göre ebcedi toplamı (285). Meryem ismi ebced değeri (290). Yani 285 ve 290’a işaret var.

Peki 19 Muharrem günü ne yapılacak? 550 milletvekili seçilecek. Kur’an’ın 550. Sayfasında hangi sure var? Saf Suresi. Bu Sure 14 ayet. Besmele ile 15 ayet. 15. Ayet (Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki İsa Havârilere 'Allah yolunda bana yardım edecek kim var?' diye sormuş, Havâriler de 'Allah'ın yardımcıları biziz' demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir zümre iman etti, bir zümre ise kâfir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve onlar üstün geldiler.)

Burada "bir grup inandı cümlesi" iki tarihe işaret eder. İlki genel olarak H1567, bu inananların misyonunun son tarihi. Ama Tenvin ve harf-ı atıf saymazsanız özel bir gruba bir misyona işaret olduğundan H1437 ebcedi rakamı çıkar. (19 Muharrem 1437.)

Bu ayette bir tevafuk daha var. “Onlar düşmanı üzerine galip geldiler.” cümlesi Osmanlıca yazılışı ile 19 harftir.

Bir de 15. Sure Hicr var. Onun 87. Ayeti: “Biz sana Seb’a Mesani (tekrarlanan yedi)yi ve azametli Kur'ân'ı verdik.” Bu ayetin ebcedi değeri ise 1439. İki sene sonrası için acaba bu ayet ne mesajı veriyor? Yani 2017-18’e. 87 yıllık yeni bir hayırlı devre. Veya 67 yıllık döneme. Bir şey daha var. Bu 1439, 1444’te başlayacak manevi fütuhatların fecridir. Cin Suresi 16. ayetinin işareti ile. Mehdi zamanına ait bir dönem bu. Yani Mehdi-turuk ittihadı (ittihad-ı İslam)gibi bir şey. Mmmmm, mis gibi.

Bir şey daha var

Bu seçim 1.11’de Bir anlamda 3 bir yan yana. 111 ayetli hangi sure var? İlki iki önemli şahsiyetin Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefatı üzerine teselli için gelen Yusuf Suresi. İkincisi ise 281. sayfada başlayan 17. sure. 2017’ye işaret eder gibi. İlk ayeti Mirac ile başlar, Kudüs’ü de hatırlatarak. Sonra 2. Ayette Yahudilere döner. Nimeti hatırlatan ve ikaz eden 7 ayet var. Sonra 101-102-103-104. ayet ile Yine Yahudilerden bahseder. Yani İsra Suresi’nin 281 ayetinden 7 ve 4 olmak üzere 11 ayeti ile Yahudi’den bahseder. O 11. Ayet (İsra 104) ahir zamanda Yahudiler’in kafileler halinde Filistin’e geleceklerine işaret eder. Sonra onları geldikleri zaman “iyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz, kötülük ederseniz, o da kendinizedir” diyerek İsra-7 ayeti ile vade dolduğunda cezanın geleceğini haber verir. 

İki deccalin anası ve Ortadoğu’daki fitnenin perde gerisinde baş aktörü Siyonist-israil-neocon ittifakı olduğunu herkesi biliyor. İlk grup 7 ayet. Sonraki grup 4 ayet. Yani 1948'den 74 yıl sonra 2022’de cezaya döneriz. Kim mi? İlk 7’li grubun devamındaki ayette haber veriyor: “Gerçekten bu Kur’an yolun en doğrusuna iletir ve güzel işler yapan mü’minlere (ittihad-ı İslamcı Mehdiyete) büyük bir mükafaatı hak ettiklerini müjdeler.” Ama Yahudileri ikinci 4’lü ayeti takip eden 105. Ayet ile de uyarıyor: (Biz Kur’an’ı hak ile indirdik; o da hak ine indi. Seni de ancak Allah’ın rahmetiyle (Mehdiyete) müjdeliyici ve (Yahudi’yi) azabından sakındırıcı olarak gönderdik)

Biliyorsunuz bu Sure’nin devamı Ashab-ı Kehf’in adını taşır. Hani rivayetlerde Mehdi’ye yardım edecek olan (imana hizmet tarzlarıyla) ashabı anlatan sure. Ve sonra Mehdi-Mesih ittifakının 2. Sultanı Hz. Mesih’in annesinin adını taşıyan sure gelir. Bunlar ahir zamana ait bir devrin bir çok hadisesine işaret ediyor. Ve hepsi Anadolu’ya bakıyor.

Bir tevafuk daha var. 110. Sure Nasr’dan yani zaferden sonra gelen 111. sure. Ebu Leheb’in şahsında vesayetçi küresel sermaye ile yerli nemacıları zenginlere “elleri kurusun”, buyurur “Ne malları ne kazandıkları onları kurtarmadı-kurtarmayacak.”

Bir küçük şey daha: Şemsi takvimin 304.’üncü günü ve kameri takvimin 19. Günü. 304/19= 16. Kur’an’ın 16. Suresi Nahl, kıyametin de habercisidir. İnkarcı ve müşrikler, haberi verilen kıyamet hemen kopmadığı için itiraz ettiklerinde o surenin başındaki ayetleri nazil olarak adeta asr-ı saadetin kafirlerini ikaz eder. Ayrıca peş peşe gelen bu 4 sure ile ahir zamanda olacak hadiseleri ve şahıslarını parça parça işaret eder ve haber verir.

Biz ahir zamanın bir dilimindeyiz. Deccalizm yıkıldı. Ama enkazı kaldırılmadı. Onun da iki işareti Ayasofya ve Kudüs’tür. Ondan sonra bazı rivayetlerde Mehdi’nin 7 yıl ile ifade edilen 70 yıllık hakimiyetine işarettir.

Ahir zamanın takarrübü zaman özelliği sebebiyle 7 aylık yol 7 saate iner. 7 yılda eski zamanın 100 yıllık hadiseleri olur. Bir olayın nefesi bitmeden diğeri başlar. Her şey çok çabuk gelişir. İşte o zaman paniklememeli, iman kuvveti, sabır ile dimdik ayakta durmalı. Yani ibadete ve itaate devam. Allah'ın vazifesini karışmamalı. İbret alınmalı.

Bazı hadiseler var ki çirkin görünür. Ama değil çünkü kader imtihanı kaybedenleri tesbit ve teşhir ediyor. Bize "Bir kenarda durun şu keferelerin maskelerini düşürelim de mahşerde şahit yapalım" der. Çünkü Cenab-ı Allah seri-ül hesap. Amenna ve saddakna. Ama inayetini de üzerimizden eksik etme Ya Rab. “İyyake na’büdü, ve iyyake nestain.”

Not: 19 Muharrem 1437. 7 Haziran + 258 + 19 = 284 mü, 304 - 19 = 285 mi? Yoksa sus sus.


30 Ekim 2015 Cuma

DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAKSIN EY MİLLET, PES ETME !

Mehmet Ali BULUT / Haber 7
Telaş etmeyin, bu millete daha çok iş düşecek. Daha çok işimiz var, insanlık adına yapacağımız. O yüzden cesur olun.
Evet, geçici bir kış dönemine giriyoruz ama bu, eksikliklerimizi ikmal etmek içindir. Malum bu millet hala vaktinin çocuğu olamadı. Önümüzde duran çetin günleri, kendi ürettiği vasıtalarla geçemeyen tüm milletler dökülecek zira.
Âlemin kuralıdır; vaktinin çocuğu olma kabiliyetini kaybetmiş her toplum, başkalarının kölesi olmaya mahkûmdur. En azından başka kavimlere hizmet etme utancına çarpıtılır.
19. yüzyılın başına kadar İslam dünyası -ve tabii Osmanlı- dış etkilere direnç gösterecek imkân ve kudrete sahipti. Fakat o kudret, artık bilim üreten kavimlere karşı direnecek gücünü kaybetmişti. Nitekim İslam dünyası, kendisini çağın bilimsel gelişmelerine adapte edemediği için, kısa süre içiresinde, bilim üretmeye başlamış Hristiyanlık dünyası karşısında acz içine düşmüştür. Bu acz ve cehalet, 1850’lerde itibaren yıkıma dönüşmüştür. O tarihten sadece 75 yıl sonra İslam’ın hamisi, koruyucusu Osmanlı yıkılmış, İslam sahipsiz kalmış, halkları ve arazileri paylaşılmış, İslam halkları bir daha bir araya gelemeyecek halde mikro devletçiklere bölünmüştür. Bu paylaşım sonrasında Türklere de kendi devletini kurma fırsatı verilmiştir.
Gerçi millet, gayret ve azim göstermeseydi o da olmayacaktı. Bu millet (Türküyle, Kürdiyle, Laz’ıyla, Arabıyla) güç birliği yaparak şu Anadolu’yu elinde tutmayı başardı, Allah’ın da yardımıyla.  Osmanlıdan kalan son kara parçasını yedi düvele karşı savunma azmi ve kabiliyeti göstermemiş olsaydık eminim bugün bu topraklar üzerinde pekâlâ Rum ve Ermeni devletleri olabilirdi. Fakat şükür ki Cenabı Hakkın da ikramıyla bu topraklar, İslam’ın yurdu kalma azmini sürdürdü.
Gerek Çanakkale muzafferiyeti, gerekse hemen ardından gelen ve imkânsızlıklar içinde gerçekleştirilen İstiklal Harbi, kader diliyle, insanlık âlemine demiştir ki “Bu milletin daha işi bitmedi. İslamiyet ve insanlık adına yapacağı işleri var!”
Mademki kader o kadar güçlü kavimler karşısında bile bu milletin bütün bütün yok edilmesine fırsat vermedi, öyleyse bugün de bu halkın yok edilmesine, birilerine yem olmasına fırsat verilmeyecektir, müsterih olun. Kaderi ilahi ve hikmet buna müsaade etmeyecektir.[1] Bediuzzaman Hazretlerinin Rüyada Bir Hitabe’de temas ettiği gibi bu millet, hak ve adalet namına, inşallah, geleceği haber verilen “cennet asa istikbalin”inşasında da istihdam edilecektir. Kur’an’ın üç temel açılımından biri olan Risale-i Nur’un[2] bu milletin lisanıyla yazılması dahi bunun işaretidir!
Evet, bu millet İslamiyet’e yaptığı bin yıllık bir hizmetkârlıkla büyük bir millet olduğunu göstermiştir. Çok az kavme nasip olmuş parlak şeref levhalarıyla tarihe adını yazdırmıştır. Cesareti ve azmiyle Kur’an’ın[3], İstanbul’u İslam topraklarına katmasıyla da Hz. Peygamberin (asv) senasına da mazhar olmuştur.
Bugün de, biri elinden tuttuğunda neler yapabileceğini göstermeye aday bir millettir. O yüzden de başından bela eksik olmuyor. Her gün bir başka badire açılıyor başına ki fırsat bulup ayağa kalkamasın. Yüzlerle, binlerle telef olur da kimsenin kılı kıpırdamaz. O kendini muhafaza için bir şey yapsa barbarlıkla suçlanır. Son iki yüz yıldır sahipsiz. Zaman zaman onun adına öne atılanlar da el birliği ile boğulmuştur. Kim ona sahip çıksa, hain ilan edilir. Cumhuriyet ile birlikte devleti idare eden kadrolar tarafından istiskal edilmiştir. Cumhuriyet rejimi adeta, onu imha etmek üzere tasarlanmış bir projeye dönüştürülmüştür.
Oysa hakikaten bu millet elinden tutulduğunda, yol gösterildiğinde ve ona sahip çıkıldığında neler yapabileceğini sayısız kere göstermiştir. Namık Kemal'in Osmanlı'nın son dönemindeki yıkılmalar ve çözülmeler karşısında feryat ederek söylediği;
“Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim / Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten” (Biz öyle yüksek himmet sahibi, hamiyetli, çalışkan ve güçlü bir toplumuz ki, bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet çıkarmışız)  diyerek Osmanlı'nın bir avuç insanla nasıl kurulduğuna ve nasıl başarılı bir ulu devlet yapıldığına atıfta bulunmuş, bu yıkılıştan da bir çıkış var edilebileceği ümidini gündeme getirmiştir…
Akif ile Namık Kemal, geçmişin örneklerini önümüze koyarak, o yüce himmetli dedelerimizden bahis açarak, yüreklerimizi heyecana ve himmetlerimizi gayrete getirmek istemişler. Elbette boşa gitmemiştir. Bu milletin yedi düvele karşı istiklalini yeniden kazanmasında o yüce himmetli insanların teşvikinin de büyük payı vardır… Hatta denilebilir ki cumhuriyeti kurabilmemiz şu ümidin meyvesidir.
Aynı dönemde, bu milleti hakikaten sevmiş ve eserlerini onun diliyle telif etmişBediuzzaman hazretleri de o en meyusiyetli, üzüntülü zamanlarda bu millete, önünde parlak bir istikbal olduğunu müjdelemiştir. "Niçin dünya, herkese terakki dünyası olsun da bize tedenni dünyası olsun?” diyerek umut aşılamaya çalışmıştır.
Ona göre Anadolu’yu, eskisinden daha ihtişamlı bir gelecek bekliyor. Çağımızın insanlarını da o parlak istikbal ile ihtişamlı geçmiş arasındaki en zayıf/kötü halkaolarak dile getiriyor. O yüzden de, cumhuriyetin kurucu ekibinin baskı ve eziyetleri altında inlerken, onu başka yerlere götürmek isteyenlere “hayır!” demiştir, “Mekke’de olunsa bile ilay-ı kelimetullah (=hakka, adalete; insanlığın huzur ve barışına hizmet edebilmek) için Anadolu’ya gelinmek icap edecek” diyerek o büyük geleceğin inşasında pay sahibi olmayı tercih etmiştir. Çünkü ona göre İslamiyet ağacı burada kesilmiştir ve bir gün yeniden filiz sürecekse bu topraklardan fışkıracaktır.
Biz dahi umutvarız. Geleceğe dair büyük umutlarımız var. Umutlu olmak için de çok gerekçelerimiz var. En azından, İslam'ın içine düştüğü şu utançlı durum, her hamiyet sahibini gayrete getirecek ve sonunda bu zilletten kurtulmaya sevk edecektir.
Nitekim son beş on yıldır, tüm İslam dünyasında büyük bir uyanış var. İslam’ın uyanışı, uyanmasına vabeste kılınmış Arap da uyanmaya başladı. Arabın eski yol arkadaşlarını (Türkleri ve Kürtleri) tanıması gerekiyordu, tanımaya, görmeye başladı. Şimdilik halklar seviyesinde olan bu uyanış, inşallah devletler ve siyasetler seviyesinde de bir kamet kazanacaktır.
Türk Milleti de uyandı, uyanıyor. Kendisine sahip çıkana sahip çıkıyor artık. Eskiden o refleksi yoktu. Büyük bir aşkla sevdiği Menderes, gözünün önünde darağacına götürülürken tepki vermemişti. Özal, halka hizmeti canıyla öderken, halk yine sessiz kalmıştı. İki geri zekalı generalin batı uşaklığı (Batı Çalışma Grubu) adına Erbakan’a“hal’ name” verirken de insanlarımız tepki göstermemişti. Sahipsizlik, onda,“alıştırılmış çaresizlik” haline gelmişti. Çünkü seksen yıldır medyası onu karalıyor, sermaye sahipleri onu küçümsüyor, elit kesimleri onunla alay ediyor (Hatırlayın, Aşık Veysel’in başındaki kaskete rağmen köylü kıyafetiyle Çankaya’ya girmesine izin vermemişlerdi), siyasetçisi onu aldatmayı hüner biliyordu…  O da “alıştırılmış acziyet”içinde kendine sahip çıkanların linç edilmesine bile ses çıkarmıyordu. Milletin bu noktadan da artık değiştiği kanaatindeyim. Yanılıp yanılmadığımı 1 Kasımda göreceğim!
Son Dönemeçteyiz İnanın
Millet yine çetin bir badireden geçiyor. Sağımız solumuz yeniden tutuşturulmaya başlandı. Dört bir yanımız kan ve gözyaşı… Her gün yeni felaketlere gözümüzü açıyoruz. Huzurumuz tar umar. Kardeş bildiklerimiz, küçücük bahanelerle birbirine kan düşmanı olabiliyor. Tahammülsüzlük kemiğe dayanmış. Her an birbirimize saldırmaya hazır durumdayız. Ayrışmaya sebep olacak en zayıf emareye en büyük hakikat gibi sarılıyoruz. Bir olmamızı zorunlu kılan sayısız vesilelere rağmen ayrışmayı körüklüyoruz. En küçük dostluk ve meslek birlikteliklerini bile sürdüremez olmuşuz. Kibrin adına duygusallık demişiz. Duygusallığın şeytanın işi olduğunu unutarak birbirimizi kırıyor, incitiyor, yüz yüze bakacak hal bırakmıyoruz. Sonra da dönüp yabancı parmaklarından, yabancıların içimize fitne sokan çabalarından sızlanıyoruz.
Bunu hep yapmışız mamafih. Cemel Vakası’nın suçunu da Abdulah bin Übey bin Selül’e atmışız. Sanki zulmün o boyutlara gelmesi, iki ordunun toplanıp orada karşıya gelmesi onun eseri!
Böyle olunca da, fitnelerimizden dolayı başa gelenlerden ders çıkarmak, mümkün olmuyor. Sanki biz pir u pakız. Sanki biz masumumuz ama fitneciler zorla içimize ayrılık atıyor. Oysa fitne bizatihi İslam toplumlarının ahlakı haline gelmiş.  Birlik ve beraberlik için Kur’an’ın ve Sünnetin sayısız emir ve talimatları varken, sen en küçük bir çıkar için fitne yolunu seçersen, başına bela gelmeye müstahak olursun. Birlik ve beraberliği merkeze alabilseydik islam tarihi acılarla dolu olmazdı. Ne diyordu Akif,“Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!”. Yürekler toplu atmayınca bu da nifakçıların iştahını kabartacak tabii!
Sadece şu durum bile aklı başında insanlara bir şey söylüyor olmalı. Neden bu millet bu kadar hırpalanıyor. Neden bütün oyunlar bizim başımızda dönüyor. Hakikaten merak etmiyor musunuz?
Evet, kusurun çoğu bizde! Ama gidişata müdahale edilmediği de söylenemez. Her şeyin kendi mecrasında aktığı, olandan bitenden insanın şüphelenmediği bir güne bile muhtaç olduk. Artık ne kazanın kaza, ne rastlantının rastlantı olduğuna inanası geliyor insanın… Her taşın altından bir ihanet, her çapanın içinden bir yılan çıkıyor…
Son dönemeçteyiz, inanın. Biraz dişinizi sıkınız ve nefsinizin zarar görmüş olmasına rağmen birlikten yana tavır koyunuz ki imdad-ı ilahi gelsin!
Cumhuriyet Büyük Nimettir
Dün cumhuriyeti kutladık. Bilmiyorum cumhuriyet ilan etti diye bayram yapan başka bir millet var mı? Hür yaşamak, insanca ve özgürce yaşamak, her milletin hakkı iken, şu gariban vatandaşlar, cumhuriyete geçtik diye bayram ediyorlar.
İnsanın, “münafıklık yapmadan yaşamını sürdürmesine fırsat veren” bir yönetim biçimi olduğu için elbette Cumhuriyet, kutlanmayı hak edecek bir yönetim biçimidir! Ama gelin görün ki cumhuriyet adı altında bile bu millete kan kusturulmuş. İslamiyet’inden vaz geçmeye, laikliği din kabul etmeye zorlanmış. Olmamış. Sayısız kere seçtiği hükümetler alaşağı edilmiş. Buna rağmen o bıkmadan istikbaline doğru emin adımlarla ilerlemiş, etrafı Sevr sıradağları ile çevrilmiş bir ergenekondan çıkarak bu günlere, yani ‘batıya uşaklık yapmak istemediği’ günlere gelmiş.
Şimdi birileri, içimizdeki sevgisizlikten ve öfkelerden de yararlanarak bu millet, eski pozisyonunda tutmak istiyor. Gelişsin, ayağa kalksın istemiyor! “Eski Uşak”, daimi Uşak kalsın istiyor!
Yıllar önce bir batılı mütefekkirin itiraf ettiği gibi, Batı Türkiye’yi dizleri üstüne çökertmiş. Ne zaman başı düşecek gibi olsa ona destek veriyor ki düşmesin. Ne zaman ki gayret gösterip ayaklarının üstüne dikilmek istemişse de arkadan sırtına bir darbe indirerek yeniden eski pozisyona gelmesi sağlanıyor.
Mısır’ın, güya alacaklarını tahsil etsinler diye bir süreliğine İngilizlere bırakıldığı bir dönemde, bir sefirimiz, İngilizlerin Mısır’daki komiserini ziyaret ediyor. komiser iki ayağını masaya dayamış şekilde sefiri kabul ediyor. Sefir bozuluyor ve diyor ki, “Siz neye güvenerek bu kadar rahatsınız. Bir bölük askerle mi bu konforu sağlayıp sürdüreceksiniz?” buraya Osmanlı bir daha gelmeyecek gibi davranıyorsunuz!
Komiser şu cevabı ilginç! “evet bir daha buraya gelemeyeceksiniz. İstanbul’da başınıza o kadar iş açacağız ki Mısır'a gelmek aklınıza gelmeyecek!”
Öyle de oldu mamafih. Bugün aynı oyunlar bir kere daha oynanıyor…
Ey Türkler Ve Kürtler
Şimdi beğenelim beğenmeyelim şu iktidar sayesinde halk bir kere daha cesaret buldu ki ayakları üzerine kalksın. Ben iktidarın her yaptığı doğrudur demiyorum. Topluma bir cesaret verdi diyorum. Bu cesaretle toplum yeniden ayakları üzerine kalkmak isteyince işte gördünüz, yedi düvel -Müslüman kardeşimiz İran dahil- bir araya geldi. Sanki dünyanın tüm kabahatlerini Tayyip Bey işlemiş - tabii ki kabahatleri yok değil-  de bu insanlar insanlık namına ona saldırıyorlar. Ama inanın konu Tayyip değil. Başka bir lider bunu yapsaydı ona da aynısını dayatırlardı. Birazcık dik durdu diye Ecevit’in başına getirilenleri unuttunuz mu?
Benim içimi yakan, yabancıların yaptıkları değil. Bu pis işleri, içimizdeki adamlarıyla yaptırıyor olmalarıdır! Zora giden, içimizi yakan bu!
Ey Türkler! Vallahi geleceğiniz İslamiyet şemsiyesi altındadır. Ondan ayrılsanız mahvolursunuz. Siz geçmişteki hizmetkârlığınızla Araplar gibi ağabey olduğunuzu gösterdiniz. Şimdi o övüncünüzden vaz mı geçeceksiniz? Kürt kardeşiniz, haksızlığa uğradığını söylüyor diye ondan vaz mı geçeceksiniz? Eğer ırkçılık kaygısıyla hareket ederseniz, emin olunuz ki Anadolu’da varlığınız yüzde 30’u geçmez. Ama İslamiyet namına hareket ederseniz, biliniz ki bütün bu insanlar aynı babanın çocuklarıdırlar anneleri aynı da olsa!  
Siz ey Kürtler! Siz de dikkat ediniz. İslamiyet’ten ne zarar gördünüz ki şimdi Yezidilerin ve ateşperestlerin yoluna koyuldunuz?
Vallahi şu çekişmeler ve ayrışmalar yüzünden İslam’ın başı derde girse siz de en az ırkçılık yapan Türkler kadar mesulsünüz! Elinizden geldiği kadar şahsi teşebbüs ile ittihad-ı millete ve birlik ve bütünlüğe hizmet etmek zorundasınız. Birlik ve beraberliğin temininde sadece Türkler ve devlet mesul değildir. İndi ilahi de siz daha mesulsünüz!
Vallahi sizin beklediğiniz huzur ve saadet dahi şu milletin birlik ve beraberliğine bağlıdır.Bediuzzaman size “siz Türklerin gücü onlar sizin aklınızdır” dememiş mi? Siz ona da mı sırt çeviriyorsunuz? Hâlbuki o sizin yüz akınızdır! Şuna inanın, Anadolu’da birlik bozulsa, ne İsrail, ne Amerika sizi koruyabilir. Afganistan, Irak sizi yetmedi mi gözünüzü açmak için?
Bakın tam yüz sene önce Bediuzzaman hazretleri şöyle sesleniyor:
“Ey umum ekrâd!.. (Ey Kürtler) Gözünüzü açınız, sabah geldi. Ve müteyakkız(uyanık) olunuz. Sizin ihtilâf ve vahşetinizden (gafletinizden) efkâr-ı fâside sâhibi(kötü niyetli bozguncular) istifâde etmesin. Bu şanlı olan ittihad-ı milleti (Türk-Kürt kardeşliğini) fena bir hastalığa (ayrılıkçı düşüncelere) hedef etmesinler. Zîrâ o vakit bütün millet ve İslâmiyet size davacı olacaktır.
 Zaman size sille vurmakla o ihtilâf ve keşmekeşi atacaktır... Nâmusunuzu isterseniz, tokat yemeden atınız! (Ayrılıkçılara destek verir ve bu milletten ayrılırsanız aklınız başına gelir ama iş işten geçmiş olur!) (….)” Asar-ı Bediiyye - 473
Birlikten beraberlikten yana olmak İslam adına hepimizin boynunun borcudur. Biz Türkler, müfsitlerimizin ifsadına mani olamadık ve aramıza kabil-i iltiyam olmayan ayrılıklar düştü. Laikler ve dindarlar diye asla menfaatleri uzlaşmayan, birinin zararının ötekinin karı olduğu bir hale düştük. Siz de aynı tezgâha gelmeyin.
Terörist sizin en fazla dünyevi hayatınıza zarar verebilir! Hıyanet ve İslam’a karşı Yezidiliği tercih etmek gibi bir ayrılıkçı tercihler ebedi hayatınızı mahveder. Ama üstadın dediği gibi namusunuzu isterseniz, tokat yemeden uyanın ki ahiretiniz de mahv olmasın!
Ben bir nur talebesi olarak umuyor ve bekliyorum ki, her milletin içine yayılmış olan Kürtler, ittihad-ı islamın zamkı olsunlar. Bediuzzamanın size yüklediği görev bu! Türk kardeşinden ayrılırsan bu amacı ta kökünden yıkmış olursun!
İnsanlar akıbetlerini kendi elleriyle tayin ederler! Ey millet ve bu millet kavramı içine giren umum halklar! Ya birlikten yana olacaksınız, ya da Türkiye’nin de bir Afganistan, bir Irak, bir Suriye olmasına zemin hazırlayacaksınız!
Sonra olacaklar senin eserin olacak!
Muaviye, Hz. Ali karşısında yenileceğini görünce, askerlerinin mızraklarına Kuran ayetlerini taktırdı. Hz. Ali taraftarları hileyi anlamadılar. Hz. Ali bunun bir tuzak olduğunu söyledi “savaşa devam!” dedi. Ordu içindeki safdiller, hemen tezvirata inandılar ve “Biz Kurana kılıç çekmeyiz” dediler.
Hz. Ali öyleyse bundan sonra olacakların mesuliyeti size aittir dedi. Maalesef 1300 yıldır o gafletin acısını yaşıyoruz. Sizi de yolsuzlukla, yoksullukla, size doğruymuş gibi gelen bir takım “sureti haktan” sözlerle kandırmasınlar. Sanki gelecek olanlar daha temiz olacakmış gibi!
Ne olur kandırıkçıların kandırmalarına kanmayınız. Birlikten yana beraberlikten yana tavır koyunuz ki gözyaşlarımıza kan da karışmasın!
[1] Ancak aranızdaki İslam bağlarına rağmen, sırf siyaset saikiyle birbirinizi hırpalar ve yok sayarsanız, kader dahi sizi kurtaramaz!
[2] Diğer ikisi Abdülkadir Geylani’nin müktesebatı ve Mevlana’nın Mesnevisi’dir. (MAB)
[3]Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Maide, 54). Müfessirler hemen hemen ittifakla bu ayetlerin Türk milletine baktığını kabul ederler. Eğer Türkler, laiklik masallarına kanıp bu dini terk etselerdi, Allah onların da yerine başka bir kavmi ikamed ederdi. Ama bu millet kendiine oynana tüm oyunlara rağmen dininden ve ona hizmet etmekten vaz geçmedi. O yüzden de İslamiyet namına âleme nizam verme hakkını da hala uhdesinde bulunduruyor. Bu görevini üstlenmeye başladığı için âlemin tüm şer güçleri onun üzerine çullanmış durumda. (MAB)

HALİL MUNZİL CİRFÎ HESAPLARI

Takdim:
Halil MUNZİL kardeşimizin cifri hesapları ile ilgili mesajlarını üslup ve imlâsına dokunmadan bir araya getirip yayınladık. Bu konudaki emeğini Allah kabul etsin. (Gaybi Haberler)
    
BU MESAJLARIM YILLARIN EMEĞİDİR. O ADÂLETLİ O MUBÂREK HALÎFETULLÂHı İNANIN Kİ İÇTEN ARZULAYAN 1 MU'MİN OLARAK 14 YAŞIMDAN BERÎ MEHDİYYET KONUSU HAQQINDA ÇEŞİTLİ DÜŞÜNSEL ÇIKARIMLARI ARAŞTIRMAKTAYIM. 

7 Eylül 2015

10 MUHARREM HİCRÎ QAMERÎ 61 tarihı, 10 Ekim 680 olarak yazılıyor ve hafta günü cumartesi (yewm-u sebt) değil Çarşambadır. 1 ansiklopedide 10 Ekim 680 i Cuma yazmışlar iyi mi. Ancak gerek İstanbulun fethınin 20.05.HQ 857=29.05.miladi 1453 (hicri 138inci gün olarak) Salı olması gerekse 30 Ağustos 2019un 1441inci Hicri AY senesinin başı olması (hicri 1inci gün olarak) ve her 30 sene 354x30+11=10 bin 631 gün formülüne göre 16/17 değil 15 Aralık 608in H.Ö. orijinal hilal -14ün başı (-14+870>29x30 sene) ve 15/16 değil 14 Temmuz 622 Çarşambanın 1inci sene başı ve 1+30+30=61inci senenin başı 29 Eylül ve 10.01.aşura 61in 08 Ekim 680 Pazartesi olması gerekir. 

''Cumartesi günü Yahudiler[i] gibi''=avlanmak / balık tutmak yasağına muhalefet ederek kılık değişmesi ifadesi olayın cumartesi günü olduğu anlamına mı çekildi. Eğer cumartesi ve aşura ifadeleri doğru ise en erken 30 Eylül 2017 Cumartesi, zuhur tarihı olur. 

''Rumlarla 3üncü Dünya Savaşından önce yapıcağı anlaşmada 40 yaşındadır. 2inci ğaybeti ve 9 yıllık anlaşma 7 yıl sürer.'' Ya`ni Melhame-i Kubra/Uzmadan önceki barışı yapıcak olan taraflardan 1i bizatihi Mehdinin kendisidir. 

Armagedon, 3üncü Dünya Savaşı anlamında değildir. Aramageddon olsa olsa Her-Meciddun/Filistin Dağı Savaşının kelime karşılığıdır. Bu hata yüzünden 2001=HQ 1422de 3üncü Dünya Savaşı başladığına dair kitap basan bilir var.

7 Eylül 2015

'' Şiddetli sıcak bir Zulqı`de ayında (Hicri ayların 11incisi olan Zilka`de) kabileler arasında savaş (savaştan sonra ayrılır ve veya kabileler ayrılır da 1birleriyle savaşır)''. 

Zilkade, günümüzde sıcak mevsim olan yaza denk gelmekte=01 Zilkade 1436=16 Ağustos 2015. ''300 küsur alim (en çok 309 eşhas/şahıs) İstanbulda / Kostantıniye toplandıktan 72 ay sonra'' 303 zat 16 Zilkade 1431=24 Ekim 2010 Pazar tarihınde İstanbulda toplandı. 

Zilkade 1431 yani AY takvimine göre 72 ay Zilkade 1437+36 [ay]+[72] gün=24_25 Muharrem HQ 1441 Leyl-i Yewmul İsneyn=Pazarı geçilen Pazartesiye girilen yani Pazartesi gecesinde 22_23 Eylül 2019da yatsı vaktinde. Yani 04 Ağustos_01 Eylül 2016 civarı/kadar olan Zilkade 1437de Kudüsün fethı başlar. 

13 Temmuz 2019 Cumartesi=12 Zilkade 1440, Şuayb bin Salih Temimi Kewsec/Köse=Haris bin Harras çıkar+72 gün/gece=zuhur. 1kaç ay=en az 3 en çok 9 ay. ''Horasanın (İRAN) doğusunda 18 ay savaşır...''+1 kaç ay. 12 Zilkade 1440-3 ila 9 ay ve ondan 18 ay öncesi. 

HİCRİ QAMERİ olarak hesaplarsak: 29 Şaban civarı 1440-3 ila 9 ay/ eşhur-i bı`Z=Zilkade 1439 ila Cemazil Evvel/ Cumade Ula 1440. Zilkade 1439 ila Cemazil Evvel 1440-Cemazil evvel 1438 ila Zilkade 1438. 


Neden 25 Muharrem çünki Minaya 8 ve 10 Zilhiccede çıkılır (nebevi uygulama öyledir). Mina veya Arafat+15 gece denmiş. Yani 8 / 9 / 10 Zilhicce (Terviye Arafe Kurabanın 1inci günü)+15 gece=23 / 24 / 25 [Muharrem 1441 pazartesi]. 

Neden Zilhicce değil de Muharrem çünki ''hacc yolu 3 yıl [peş peşe] kapanır / hacc engellenir''. Dolayısıyla hacc [tamm] vaktinde yapılmaz. 

ĞAYBI, YARATAN BİLİR.

 8 Eylül 2015

DOĞRU BİLGİ, HERKESİN HAKKI.

her 30 HİCRÎ SENE / AY yılı 354ün 30 katının 11 fazlesı=10 bin 631 gün. 


30.08.2019, 01.01.HQ 1441 (1441inci senenin ve o ayın başı) olursa ondan 1440 sene öncesinin başı=01 Muharrem Hicrî Qamerî 1in başı 14 Temmuz 622 Çarşamba olur. 

15 Perşembe ve 16 Cumua 2 ve 3 Muharrem olur ya`ni 15i ve veya 16sı tarih başlangıçı olamaz. 

Peki neden 16sı ve 15i yazılıyor. 23 Mart 624 Cuma, 17 RameZâN hq orijinal 2nin karşılığı olarak yazılıyor. O halde o ayın başının 07 Mart olması gerekir. 

4 ay sonra senenin (ya`ni Muharrem ayı olan HQ 3ün) başı 116_120 gün sonra 01_05 Temmuz 624 olur. 

HQ 1 ve HQ 2 senelerinden 1i 354 ve diğeri 355 (ya`ni toplam 709) gün olsa HQ 1in başı 15 ve 16 değil 23_27 Temmuz 622 olması gerekir. 

Hani 16sı veya 15i idi. Mademki Ashap, 16sı demiş. O halde 15i yazmak nedir. 

Madem 16sı, takvimin HİCRİ BAŞLANGIÇI, o halde nasıl olur da 23 Mart 624, 17 Ramazan orijinal Hicri 2nin karşılığı olsun. 

Eğer 23_27 Temmuz 622, gerçek başlangıç idiyse H.Ö.-1 ve H.Ö. - 2 seneleri (354erden) 708 gün diyelim. 

(AY ayları, 354 ve 355 ve 353 çeker. Evet 353 de çeker. Bu HQ 1424 ve HQ 1430da böyleydi=05.03.2003_21.02.2004 ve 29.12.2008_16.12.2009; 353er gün. 

Zaten Yahudi AY-GÜNEŞ karma takviminde de ekleme yapılmayan seneler 353 ve 354 ve 355 çeker). 

23_27.07.622-708=14_18.08.620, HÖ -2nin başı olur. Zaten 26_27 Racep HÖ 3 anlamında 13_14 Temmuz 620 Pazar_Pazartesiyi İsra ve Mİ`RAC yazdıklarına göre ... 

Çeviri formüllerini yazayım: * Her sene 354,3472 ki her 30 sene 10.630,416 olur ve her sene [(354x30)+11=)10.631 günden 0,584 gün farqlı / az olur. 

* [(29,12,44,03)x12=354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniyex30=10 bin 631 gün+18 dakika. 

Her 2400 AY senesinde 18 dakikalar 1 gün eder. 36 saniyenin salise kesri ve onun da ân kesri var]. 

*Her sene 354 gün 20 buçuk saat=354,20,30 ki ErZurumlu İbrahim Haqqının Ma`rifetname adlı eserinde yazmaktadır ve aynı kitapta mesela Martın başı 33 yıl sonra tekrar Muharremin 01i olur yazmakta ki her 33 tamm GÜNEŞ yılı tamm 34 AY senesi anlamındadır . 

Ancak 15.11.2012de başlıyan 1434ün başından tamm 34 sene öncesi olan 1400ün başı 15 değil 21.11.1979 olduğuna göre ... 

Hem 354 gün 20 saat 30 dakikanın tamm 30 katı 10 bin 645 gün+ 15 saat eder (10 bin 620 gün+600 saat+900 dakika). 1436nın hilali / ru'yet 24.10.2014 Cuma saat 16.49 idi. 

10645,15 formülüne göre HQ 1in başı 622 değil 14.08.620 saat Türkiye geri/kış saati ile 23.19 (S. Arabistan ileri/yaz saati ile 15.08.620 02.19) olur. 

Ya`ni 14/15/16 Temmuz 622nin başlangıç olmasına göre 10/11/12 Muharrem HQ 1 olan 25.07.622 Pazar Tgerisaat ile 16.19, HQ 2nci senenin sonu ve HQ 3üncü senenin hilali olur. 

Hesaplama yapılırken 1582den 1900e toplam 13 gün fark olduğunu dikkate almak gerek (Julyen_Gregorien). Tabi, 365er gün üzerinden hesap yapılırken 1582deki 10 günlük ileri atmak sabit kalır. 

HQ 3ün başı olan 26.07.622yi HQ 1in başı dersek 10.01.HQ 61in karşılığı 19 Kasım 680 Pazartesi olur. Ya`ni ister 10.631 gün ve 30.08.2019 üzerinden ister 02.09.2019 ve 354,20,30/10.645,15 üzerinden olsun aşura 61in karşılığı hafta günü olarak pazartesidir (08 Ekim veya 19 Kasım 680). 

Eğer aşura 61in karşılığı gerçekten / gerçekte cumartesi idiyse ... 

Öncelikle rivayetlerin ve çevirilerin farklı olduğunu sarf-ı nezar / göz ardı etmemek gerek. 

Ya`ni aşura 61 cumartesi, ancak neden pazartesi çıkıyor. İşte MEHDİYYET ''gerçek nushaları / asl tarihleri çıkarmak'' görevini yapıcağından tarih söyliyen rivayetleri böyle uzun ele aldım / mutale`a-ı `amîq . 

Aslında çok uzun 1 mesaj yazacaktım ancak ne demek istediğim zamanı gelince YARATAN BİLİR anlaşılır. 

16 Temmuz , ..., tarihı aslında neyle ilgili. BUNLARI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ. Qur'ânda YARATANımız, Ey peygamber FİL OLAYINI görmedin mi diye sormamış mı. Nasıl olur da Fil senesinde daha geniş ifade ile FİL OLAYINDAN sonra doğmuş olur. BUNLARI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ. aşuraDAN kasıt 17 recep olabilir mi

19 Eylül 2015

Nuh Tufanı başladıktan beri ba`Zı önemli olaylarda/tarihlarde geçen yıldız ''haccda katl-i amm olduğu gecede'' de çıkacak imiş (RameZandaki tutulmalardan sonra ve RameZan akabi/sonu_hemen sonrası> Şewwal başı ila aşuranın da bağlı olduğu Muharremin sonunda). 


Peki bu hangi yıldız. Halley olabilir mi. Eğer HALLEY ise, 28 Temmuz 2061 Perşembe/ Yewm-i Hamis 10 Rabia Ula HQ 1484 tarihınde geçicekmiş. 

Hacc ''3 yıl engellenecek''se Halleyin geçiceği Rebiu Evvel ayı, muhtemel zuhur vakti olabilir. 

Zaten Minaya AY ayının 08 ve 10unda çıkıldığına göre 10+15 gece=25.03.1484 (24ünü 25ine bağlıyan cumu`a) gecesi olması muhtemeldir=11_12 Ağustos 2061 Perşembe_Cuma (kameri 84üncü gece). Tabi doğudan batıya parlak bir kuyruklu yıldız artık hangisi/hangıleri ise ve hangi tarihte geçişiyle ilgiliyse ... 

Zaten önemli olan bunun başını ya`ni Mehdiyyetin başlangıç tarihıni bilmek. 04 Temmuz 5596 Cuma=01 Muharrem h.ö. 6409 Adem A.S.ın yaratılış tarihı olabilir. 

DÜZELTME YAZI: Ma`rifetNamede 354 gün+1/5 yahut 1/6 gün ve ortalama olarak 29,5 gün yazılı. Bunu yanlışlıkla 354,20,30 olarak yazmışım. Özür dilerim. 

08 Eylül 2019da hangi yıldız geçip de her yeri aydınlatacak. Zulqı`de 1437=04.08.2016_01.09.2016 i`tibarıyle İsrail haşat olabilir. 

ĞAYBI ve HER ŞEY'İ, HER ŞEY'İ YARATAN bilir. 2016 ile 2061. Ya`ni 1 ile 6 ancak 16 mı 61 mi ...

19 Eylül 2015

Her 2 senede 1 ay ekleme ile Muharrem 1, 5 ay öncesi olan Şa`ban qablel hicret -1 ve 22 Şevval -1 cuma=07 Mayıs 622 22 Rebiu evvel HQ 1 olur. 

Zaten 04 rebiu evvelin pazartesi olduğu Salih SURUÇun ödüllü siyer kitabında yazılı. Hatta o kitapta 20.04.571 ve 12.03.-53 yazmasına rağmen ne hikmetse Aişe ile Şevval HQ 1de evlendiğinde 55 yaşındaydı yazmakta. Ya`ni sanırım hiç kimse bu tevarih konusunu dikkate almamış olacak ki peygamber hicri hesap ile gah - 55te gah -53te doğmuş !? 

Böyle kitaplar, nasıl olur da ödül alır Ey Rabbim. Ya Rabbi, senin `indinde kaç o tarih. Hicretin tarihıni vahy etmemişsin ancak TAQWA MESCİDİnin temeli, MEDİNEye geldiği ilk gün atıldı buyurmuşsun. O mescid, o kitapta KubaDAki Cuma Mescidi mi yoksa Medinedeki Mescid-i Nebevi mi. 

Ey Allahım sen buyurdun: Allahın kelamından daha doğru söz var mı ve dinde tefrikaya düşmeyin diye. Peki ey müslimanlar bu mezhep gibi hizbler/ kutuplaşmalar niyye. Peygamberin mezhebi yoktu ki.

  19 Eylül 2015

Ba`zı rivayetlerdeki 1425 senesi, her 2 senede 1 eklemeye / nesi' göre ne hikmetse Zilhicce 1483te başlar ve 28.07.2061 tarihı de 1425 eder.

19 Eylül 2015

1)Herkes bu yıldızın, 24 Şubat 2009'da dünyanın en yakınından geçen Lulin Kuyruklu Yıldızı olduğunu söylüyor; fakat Lulin yıldızı geldiğinden beri (4 seneden) beri) henüz öyle büyük bir fitne falan görmedik çok şükür. 


Ben rivayette kastedilen yıldızın, UB-313 (Nibiru=Marduk=ELE=Hercolubus=Kanatlı Muhrip Yok Edici)gezegeni (yıldızı) olduğunu düşünüyorum. Zira bu yıldız ileride yakın bir zamanda doğduğunda (çıktığında) dünyaya çok büyük felaketler getirecek, tüm devlet rejimleri çökecek ve Hz. Mehdi'nin öncüleri olan siyah bayraklılar çıkana kadar da Krallıklar kurulacak deniyor.

EVET bu Halley mi başka bir yıldız mı. Kral Abdullah (ölümü 22.01.2015=01.04.HQ 1436) ile alaqalandırılan 1 rivayette Suudi Kral Abdullah ölür, kaç yıllık devletler yıkılır ve artık 1 kaç ay ve 1 kaç hafta ve 1 kaç gün süren hukumetler (en az 3 hukumet) kurulur ve bu iş uzun sürmez denmiş. 


1kaç/ bi`Z, en az 3 ve en çok 9 demektir. 11.11.2015te hicri kameri olarak en çok süre olan 9 ay bitecek. 

Bakalım Kral Selman ve ondan en çok 9 hafta sonraya qadær halefi ve ondan da en çok 9 güne kadar halefinin halefi, değişecek mi. 

Ya`ni bir halifenin (yöneticinin) ölümü anında (ehl-i hal ile `aqd / zuhur arasında) fitne olur+15 gece (nefs-i zeki/ma`sum-temiz-suçsuz günahsız kulların haccda şehid olması)= Mehdinin çıkışı. 

Bu KRAL rivayetine göre 11 Kasım+en çok 63 gün+en çok 9 gün=ya`ni 11 Kasım+ en çok 72 gün Şuayb ile Mehdi arasındaki 72 / az bir_çok yakın bir zaman/ 72 gün>72 gece ifadesine uyar desek bile RameZanda nida'/ses, zuhurdan önce Recep/Zilhiccede gökte el, Mehdiden 3_9 ay önce veya Recepte Süfyani gibi olaylar henuz olmadığına göre ... 

Hem bir kitapta gökte el ifadesi telefon gibi mecaza çekildi ve o kitabın yazarı olan H.Y.=C.Y.=A.O. (1956_ ), sonra bu EL olayını mecazdan orijinale çevirircesine !? 

Rabia Sani / Rebiu AHır HQ 1430=15 Nisan 2009a yorUMLadı. Neden kelimelrin asli ma`naları muhtemel ve mümkin iken iş ya`ni anlamları luğat anlamı dışına ve veya yan anlamlara çekiliyor da tali` / 2inci yollara sapılıp sonra rivayete benzer olay olunca heman gerçek ma`nası tercih ediliyor. 

Kelimeler haqqında tercih etme / ağır gelme sebebi ya`ni ruçhan hakkımız yok ki. Ya`ni evirmeye devşirmeye ne lüxümüz var. Gün gelicek 2061miş denicek desem KEHANET YASAK. 

Halley 09.02.1986 saat 06.39=29.05.HQ 1406da ve Lulin 24.02.2009=29.02.HQ 1430da geçmiş. 2si arasındaki süreyi Lulinin geçtiği tariha eklesek 11.03.2032=28.11 HQ 1453 Perşembe eder ki 4 aylık haccın 2nci ayına ve irtihal yılından miladi 1400 yıl sonrasına denk gelir. 

11+15=26 Mart 2032 Cuma=13.12.1453 (Qurbanın 4üncü gecesi) ki Kıyamete 1 (yalnızca son ) gün kalsa bile o gün uzatılır da gönderilir ya`ni hem 12 Ağustos 2061 hem 26 Mart 2032 tarihı her 2si de Kıyamet günü denen cuma olduğuna göre ... '' 

Peygamberden sonra Hulefa ,umera , muluk , zalim yöneticiler / diktatörler ve ardından adil halife Mehdi.''

Şu an mesela Suudi Arabiyyede yönetim muluk yani krallarda olduğuna göre sanırım daha var. 

Hem asrın son 25i ve ilk 25i (asrın sonları/başları) HİCRİ KAMERİye göre 1484e yani 2061_2062yle uyuşan bir ifade olduğuna göre ... 

Ümmetin ömrü 11+1500=1511=miladi 2087_2088 veya 632+1500=miladi 2132=1556_1557 veya bir asrın başları olarak dendiği gibi HURUF-i MUQATTA`nın temamının cifri / geliceğe aid ebced karşılığına göre 3405=miladi Mart 3925_3926 eder ki aceba Mehdiye Asr-ı Seadetten günümüze kadar geçen 1425 seneden daha uzun süre mi var.

20 Eylül 2015

''Suûdi Arabistânın Wehhâbî inançından Kral / Melik ABDULLÂH (1923_22.01.2015>1.04. HQ 1436) ölür. 


Kaç yıllık dewletler yıkılır. Artık 1kaç ay we 1 kaç hefte ve 1kaç gün süren hukûmetler (en az 3 hükumet) kurulur. Bu iş uzun sürmez.'' 

1kaç/ bi`Z en az 3 ve en çok 9 demek. 01 Rabîa Sânî 1436+en çok 9 ay+en çok 9 hafta+en çok 9 gün=30 Muharrem 1437>12 Kasım 2015+63_69 gün+9 gün=14_20 Ocak+9 gün+15 gece=23_29 Ocak+15=07_13 Şubat 2016 Pazar_Cumartesi=Rebîu ÂHır_CemâZil ûlâ HQ 1437. 

Ya`ni en az 3 kral olıcaksa (ki Arapçada cem`/çoğul en az 3tür) Şubat 2016ya kadær Mehdînin göreve başlaması gerekir. 

Ancak ''Peygamber a.s. dan sonra hulefâ , sonra umerâ , sonra mulûk / krallar , sonra cebâbir/ zâlim yöneticiler-dikta rejimler , sonra âdil halîfe Mehdî Qâim Ğâib İmâm Muntezar/Beklenen we Mew`ûd/ Wa`d edilen Aleyhir RıZwân'' ma`nâındaki hadîs , Kral Abdullâh, Kral Selmân ve Selmândan sonraki en az 2 kral rivâyetine göre daha doğru sanırım. 

Çünki Mehdiyyetin i`lânından önceki senede Recep ayında yâ da Zîlhicce ayında (yahut 4 aylık hacc döneminde= Şevvâl, Zûlqı`de , Zûlhicce ve âşûrâın bağlı olduğu Muharrem aylarında) gökte el ve RameZânda (15_20sinde veyâ 23ünde Cuma gecesinde) gökten nidâ/ ses , zuhûrdan 3 / 6 / 9 veya 3_9 ay önce veyâ Recepte Sufyânî= Muhammed bin Ebû Utbe , Şuayb bin Sâlih, Kudusün fethı+36 [ay] ve [72] [gün] ve Mâlı toplıyan yönetici ve diğer kimi olaylar ve şahslar çıkmadığına göre ... 

Şu 2016=1437_1438i öngören velî dediğiniz zât yaşıyorsa ona sorunuz, belki 2016 fikrinden vazgeçmiştir. Bu konular uzun ve derin ve esâsen ve temâmen ğayb olduğu için illa da 2016 dersek yanılabiliriz ve sanırım daha var.

20 Eylül 2015

''Kindeli Topal / a`ruc'' hadîsini Ö.Ö. adlı 1i kendine atf u isnad u mal ederek '' Hâtem-i Welîyim ve Mehdî 10.01.1457 Pazartesi aşura=19.03.2035te çıkacak'' dedi. 


Topalı, Topal Ördek denen Obamaya yoran oldu. 

Yine 3üncü Dünyâ Savaşının çıktığını kitaplaştıran biri, Kendeli kişinin General Mayers olduğunu sandı. Tabî onların bu ifâdeleri, zanndan öteye gitmez. Kaldı ki 1birini zâten tutmaz. 

Ancak ''Bütün Dünya ile harp eder'' hadisi bir bakıma 3üncü Dünya Savaşı anlamına gelebilse de kimi rivayetleri 1leştirerek yazayım: 

''Haccda katl-i amm çıktığında gençtir (30_33 yaşındadır). ''O [çıktığında] gençtir [genç 1 surettedir].'' 

''5 senede Şâma hazâini indirir.'' ''Şâmda minbere oturduğunda 18 [belki 35] yaşındadır.'' 

''1inci ğaybeti 5 yıldır.'' ''Mu`tâd / uzatılmamış-asıl hayâtı 40tır.'' ''2inci ğaybetinde ömrü uzatılacaktır [belki 63-40=23 yıl].'' 

''3üncü Dünya Savaşından önceki 9 yıllığına 4üncü anlaşmayı yaptığında 40 yaşındadır. 

Anlaşma ve 2inci ğaybeti 7 yıl sürer ve 20 yıl hukm eder.'' ''[Zuhur edene kadar] hayatı 30 yıldır.'' 

''[Normal ömrü]=beqâı 40 yıldır.'' Bunları 1leştirirsek çıkan sonuç şu olur : 

En az 30 yaşındayken katl-i amm çıkar ve zuhur eder.'' 24/25 Zilhicce+15 gece=09_10 Muharrem aşura gecesi. 

Haccda katl-i âmm çıktığında en az 30 yaşında. Zilhicce 12inci ve Muharrem diğer senenein 1inci ayı. 15 gece, 1 ay ya`nî 1 yıl farq eder. 

5 senede ifadesi parmak hisâbıyla 31den i`tibâran olsa 35 yaşında (31 ve 35 dâhıl ki matematiksel olarak zuhur+4 eder) 

1inci ğaybet ki 5 yıl sürer=35+5=40 yaşında 1inci ğaybeti biter. 2inci ğaybetinde ömrü uzatılır. 

4üncü anlaşma ve 2inci ğaybet 7 yıl sürer ki 3üncü Dünya Savaşında=Melhame-i Kubrâ / Uzmâ , 47 yaşında olur. 

Her ne kadar 7 ay içinde ve 7 yıl diye 2 farklı 7 [zamanlık] süre rivayet olunsa da doğru olan 7 yıl (Savaş başladıktan 6 yıl sonra feth+1 yıl=7) ise , o halde İstanbulu (Qati şehri) feth ettiğinde 47+6=53 yaşında ve Deccâl aleyhil la`ne ile Îsâ Mesîhın gelişinde 47+7=53+1=54 yaşında olur. 

Nebewî yaş 63 dersek 63-47=16 eder ki Kudüste 7+7 ya`ni 14 değil 7+9 ya`ni 16 yıl kalır demek olur. 

63ten 20 yılı çıkartınca 43 eder. 5+7=12 ya`ni 2 ğaybetin toplam süresini çıkartınca zuhurda 31 yaşında olacağı sanılabilir. 

Kısacası 20 yıl hukm eder ifadesi , eğer 40+20 yâhûd 47+7 anlamında değilse bunun anlamı , fi`len 20 ve ğaybeten 12 toplam 32 yıl hukm eder olsa gerek / olabilir. 

Özetle 1inci ğaybeti 5 ve 2inci ğaybeti ondan 2 yıl daha uzun olup 7 ve tek başına hukmetmiyeceği süre olan 9 yıl , adeta 3üncü 1 ğaybettir ki o da 7den 2 faZledır. 

Mâmâfîh , 7 süren bir anlaşmadan sonra gelir demek hatâ' olur. Ancak '' hayr olur, şerr olur , şerrden sonra sulh olur '' anlamında ifadeler de naql olunmuş.

10 Ekim 2015

Malı Toplıyan halifeden sonra 2 yıl içinde azl edilen kişi 1277de başı geçen Baybars . 


Afrikada 12 yıl hukm eden emir Sudanda 1885_1897. Bu yıldız Halley veya Lulin olabileceği gibi [ Sufyani çıktıktan 2 ay sonra] Ramezan ayındadır. 

Kızıl Gezegen=Marduk=Nibiru=Nemesis=UB 313. Ancak UB 313 , yıldız değil ve parlak değil.


16 Ekim 2015

10 muharrem aşura riwayeti olduğu gibi ramazan bayramı[=01_03 Şewwal](den sonra) riwayeti de var. 

Çeviri yaparken her 30 seneyi 354x30+11=10bin631 gün üzerinden yapabilirsiniz. 

NOT: aşura , Kerbela olayından sonra çıkan bir kelimeymiş. Ya`ni Peygamber zamanında aşura kelimesi yokmuş. 

10 tışri / 25 Eylül. 25 Eylül 622 Cumartesi= 13 / 15 rebiu evvel HQ 1 (her ayın 13ünde ve 14ünde ve 15inde oruç tutardı). 

10 muharrem HQ 61 tarihı, 01 Muharrem orijinal hilal HQ 1=14/15/16 Temmuz 622 Çarşamba/Perşembe/Cumua+60 sene (21bin262gün) üzerinden 08/09/10 Ekim 680 Pazartesi/Salı/Çarşambadır ki cumartesi ifadesi doğruysa ... 

aşura, 10uncu gün anlamındadır. Muharremin 10uncu günü, yılın da o ayın da 10uncu günü ancak 10.01.61 tarihı neden cumartesi değil de çarşamba !? oluyor. 

''Cumartesi günü Yahudiler[i] gibi balık tutmak ...'' ifadesi , olayın cumartesi olduğu anlamına mı çekildi. 

Aşura , bir kitapta yazdığına göre nurlu yaşamak demekmiş. 

Nuhun gemisi aşura değil 18 Zilhicce gününde karaya oturmuş. Hem 19 Zilhiccede (veya aşura günü) gemiden çıktıklarında ya`ni o günde oruç tuttularsa gemide oruçlu olmaları gerekmez mi. 

Ya`ni hem oruçlu imişler hem aşura yapmışlar (iftar için olabilir). Gerçi oruça niyyet kuşluk (öğleye doğru) vaktinde de yapılabilir ancak imsaktan sonra yeme-içme-cima` yasağına uyma şartıyla. 

Ayrıca günlerin geceden mi geyarısından mı sabahtan mı öğleden mi başladığı değişkendir ve belli değil.

17 Ekim 2015

'' Onun çıktığı yıl haccda katl-iamm olur. '' Haccda katliamm 20 Kasım 1979=Zilhicce 1399da olduğu gibi Temmuz 1987=Zilhicce 1407de de olmuş. 

Riwayette haccda nefs-i zeki/ma`sum-temyiz insan[lar] şehid edilir ve 15 gece sonra zuhûr denmiş. ''...

MedîneNİN 3 mil uzağına yayılır...'' 

A.OKTAR bunu 01.05.1977=HQ 1397de yaşanan Taksim olayı ile alaqalandırarak ''ne `alâqa ...'' dedirten bir kurgu !? yapmıştı. 

01 Mayıs 1977 için yazılan ''Bu meydan , kanlı meydan..'' dizeleri okunurken 26.12.HQ 1436=10.10.2015te Ankarada maqtul olanların cesedlerinin de 3 km öteye savrulması ... Medîne , büyükşehr, Ankara da öyle. Hem olay , hacc aylarında oldu. Kurgu işte böyle olur. 

Adnan , ''gökte el'' ifadesini mecaza alarak ''telefon''a kurguladıktan sonra 4üncü Rabia Sani ayında (15.04.2009=HQ 1430) gökte el görüldükten sonra olayı hemen 2009la alakalandıran 1i ki adeta we belki de cımbızla çekerek yaptığı yorumlar ! `akla Zarar türden. 

Bilmiyorum 2014te AYda insan yüzü (`Ali silüeti) ve önceki yıllarda tek gözlü Deccal resmleri internete konmuştu. 

Faqat kısacası `zuhûr öncesi `alametler devam ediyor ya`ni olay oluyor ancak gelecek-çıkacak olan Mehdî hep sonraya kalıyor. 

Ba`Zan Mehdiyyeti 28.07.2061 Perşembe=10.03.HQ 1484te geçicek denen Halley ile alakalandırıyorum. Çünki Nuh Tufanından beri geçen o yıldız HALLEY ise evet eğer HALLEY ise nasıl olur da 2016da zuhur olur. 

Kral `Abdullah ile ilgili riwayet doğru ise hukûmetler ifadesinin en azı 3 hükumet anlamında olduğu için ve 1kaç ay ifadesinin en çoğu 9 ay olduğu için HİCRÎ AY hisâbıyla 22.01.2015=01 Rebiu Ahir 1436+9 ayın sonu olan 12 Kasım 2015 Perşembe=30 Muharrem HQ 1437ye dek Kral Selmanın gitmesi gerekir diyorum. 

Ancak Kralın 15_16 Kasım 2015te G-20 için İstanbula geliceği yazıldı ... 

Ayrıca ''kaç yıllık düwel yıkılır. 1 kaç [zaman]lık hükümetler kurulur'' ifadesini 62inci kabineNEyle de alakalandırmıyor değilim. Ya`ni bir yerde ateş olur da onun etkisi sadece düştüğü yerle sınırlı kalmaz sanırım. 

Zaten ''fitneler Şamda başlar , Iraqa musallat olur'' we ''1 yerde biter, başka yerde başlar'' ... riwayetleri, olayların bölgesel we ülkesel olmadığını anlatmıyor mu. 

1973=HQ 1393teki petrol krizi 1 yana bırakılırsa ''Efganistan'' ile ilgili riwayetleri de sarf-ı nezar etmezsek ''Taliqan'' HQ 1400=1979 ve HQ 1410=1989 ve HQ 1422=07.11.2001de işğal ediliyor, peşinden döne dolaşa haqiqaten ''Bağdad'' alevlere ma`ruz kalıyor. 

Fitneler ile ilgili riwayetlerde 4 fitneden we [4üncü] fitnenin 18 [zaman] sürmesinden bahs edilmiş. 

Bu fitneler 1979 ve 1989 ve 2001 ve x olabileceği gibi Tunusta başlayıp ülkelere yayılan ve `Iraqı da sallıyan `Arap Kışı (Ekim 2010=HQ 1431) de olabilir. 

Zaten Recep 1367=1948+ 70 yıl / 76 yıl (we ''Arabın dehşet saçıcı felaketi= 6 gün savaşları 21.08.1967=HQ 1387)+73 yıl 7 ay we İstanbulun başkent olmasıyla ve dolayısıyla Rus-Ermeni-Sırp işğali ile alaqalı olabileceğini sandığım 2029 yılı için kehanetler ortaya atılmamış değil. 

Ateş çenberindeki ` alev topu ne zaman nerede patlıyacağı inanalım ki ğayb. Ancak şu qadar yazayım ki zuhur dönemi ALLAH BİLİR bu asır olabilir. 

Şimdiden gelecek `asrın sonuna HQ 1586=2160_2161 ciwarına göndermeler yapanlar da yok değil.

17 Ekim 2015

b+s+m=2+60+40=102 (ism kelimesinin elifi dahil 103 , ancak düz okunuşta elif mahzuf / yok hükmündedir ya`ni hukmen sîn harfine qalb olur). 

ALLAH lafzı ebced u cefr (şifre)nin temamında 66 sayısıyla hesaplanır. er rahman er rahim okurken er in elifi düşer ve hisaba dahıl olmaz. 

rahman kelimesinin ra sı ( r harfi) şeddesiz alınırsa 200+8+40+50=298 eder ancak rahmân ın â sı dahıl 299dur. 

rahîmın raqamSAL değeri 200+8+10+40=258dir. 

Bunların toplamı asl / küçük ( sağîr) hesap ile 102+66+298+258= ya`nî 724tür ki hawass kitaplarında 786 yazar. 

Hem 2016 raqamını çıkartsak (bulsak) bile 2016yı miladi denen Julyen_Gregorien takwim değil de Hicri denen QAMERİ (orijinal_hilal) takwimi olarak dersek miladi 2500den sonrası olur. 

Ebcedte kurallar vardır ki sebepsiz we dayanaksız / mesned olmaksızın küçük ebced dışındaki hesaplamalar geçerli değildir. 

Huruf-eraqım hisapları değişik şekllerde yapıldığı gibi değişik olaylara yorumlanabilir. 

Cümleden çıkartılan rakam ile cümlenin anlamının 1birini tutması gerektiği gibi eldeki diğer bilgilere (riwayetlere) de uygun olması gerekir cifrin qawaidıne/kurallarına göre. 

Ayrıca ''Arapça alfabe, Latince / ecnebi alfabeye devşirilince Deccali bekle'' riwayeti de sanırım Alî kerramallahu wechehuDENdir we 01.11.1928=HQ 1347de Harf Inqılabı olmasına rağmen Deccal piyasada yok. 

30a yakın (27) veya 70 Deccal ifadeleri de riwayetlerde geçer. 

Aslında harflerin inkılabının 1928le ilgili olup olmadığı da meçhul olup ayrı bir konu istifham/soruDUR. 

Zaten 40 ve 70 gibi ifadeler qılleti we kesreti (azlığı we çokluğu) da ifade edebilmekte mesela 40 yılda 1 , 40 yılın başında , 40 yıllık dost , 40 fırın ekmek, bir şeyi 40 kez söylemek , 40 yıllık hâtrı olmak , ... gibi Türkçe örnekleri de yok değil.

Bunun yanında miladi takvimin 300 / 400 yıl eksik veya 1 asır kadar fazla olduğu (Kutlu Doğumdan 440 ila 963 yıl önce 33 / 120 yıl yaşamış) söylenir de ebced hesabı yapılırken bu durum neden hiç hatra gelmez.

Öncelikle şunu söyliyelim: Armagedon , 3üncü Dünya Savaşı değildir. 

3üncü Dünya Savaşı ya`ni Melhame-i `UZma Melhame-i Kubra (lahm=et , büyük kanlı savaş ki kahramanlık savaşı demek te doğru olmaz), Mehdî 40 yaşında 9 yıllığına 4üncü anlaşmayı imZaladıktan 7 yıl sonra Mehdînin 7 yıl sürecek olan 2inci ğaybeti bitince başlar (1inci ğaybeti 35inden 40ınadır). 

Şimdi Mehdî , 31 yaşında olup çıksa 47-31= 16 seneden ya`ni HQ 1453=23 Nisan 2031_11 Nisan 2032den önce 3üncü Dünya Savaşı olmaz. 

Buna göre 7 ay içerisinde yahut 6+1=7 yıl=HQ 1460=2038_2039dan önce Deccal we İsa Mesih gelmez.

Hz. Mehdiyi arayanlar için Hz. Ali (r.a.) tarafından besmele üzerinden bir şifre vardır.

Şöyle ki: اذا بلغ الزمان على حروف * ببســـم الله فالمهدى قاما


Zaman besmele adedi ile tamamlanınca, Mehdi çıkar.
(Kaynak: Levamiul Ukul Şerhi Ramuz ElEhadis2-676. Resim aşağıdadır)

12.Emir sahibi ile ilişkili olarak بســـم الله besmeleyi ebced hesabına göre 12 kez tamamlandığında ya da tekrarlandığında 2016 yılına denk gelir. 


eğer sadece bismillah=102+66 ifadesi ise 168 x 12= 2016. Ancak besmelenin tamamı , bilindiği üzere bismillâhirrahmânirrahîmdır ki 724 x 12 ...
12 sayısı imamlar ile ilgili. 

Mehdi 13üncü imam ise 168x13= Miladi Şemsi 2184=HQ 1610_1611 eder. Besmele harflerinin toplamı 19 denir. 19 x 168 = 3192 YANİ BESMELENİN ADEDİ NEYE GÖRE HESAPLANACAK. Bunu bilmek gerekir.

25 Ekim 2015

Kral Selman zehirlendiğine göre 12 Kasım 2015+63_69 gün+3_9 gün= MEHDÎ weya 303 zat toplandı+72 AY ayı=Zilqa`de 1437=Ağustos 2016da MEHDİYYET bekliyebiliriz. HER ŞEY'İ YARATAN BİLİR.

30 Ekim 2015

Eğer 1996da 20 yıl dedi diyen veli !? dediğiniz kişi , olayı 168 x 12 = 2016 şeklinde algıladıysa ya`ni 2016 demesinin nedeni 168le 12 sayısını çarpmak ise ya`ni tek sebep bu çarpmak ise yanılmış mı yanılmamış mı 2016ya ve 2017ye az kaldı , görürüz âmîn (neyi görürüz bilmem ancak hayr olsun). O veli !? ya 2016 değilmiş derse , sorun bakalım hangi rakamı sunacak.

10 muharrem aşura 61 tarihi, cumartesi değil çarşambadır.

İlla da aşura ve cumartesi diyorsanız aşura cumartesi , 2016da değil 2017dir= 30 Eylül 2017 Cumartesi. Ortaya atmak , iddia etmek kolay ancak 2016 olup olmadığı anlaşılacak. Sonra 2017 filan demeyin. 

Ben , zaten çoktandır ya Şubat 2016ya kadar ya 04 Ağustos_23 Kasım 2016da çıkar diyorum yahut 2016nın tersyüzü olan 2061=HQ 1484 veya belki 1431+72 ay değil de 16.11.1431+7 yıl 2 ay ise aşura 1439=2017 veya 1431+72 sene ise 10.01.aşura 1503=03 ? Kasım 2079 Cuma ? diyorum.

ĞAYBI, ALLAH BİLİR.   

30 Ekim 2015

Hadislerde okuduğum kadarıyla Önce Türkler Batılılar ile birlikte Araplara hücum eder. Süfyani (Arap diktatörü) her yere saldırdığı gibi Türklerle de savaşır. Daha sonra Mehdi zuhur ettiğinde ilk hazırladığı orduyu Türk’e gönderir. Bu durumu Türkiye’nin bir istilaya uğraması nedeniyle Mehdi’nin ilk önce Türkiye’yi kurtarmak üzere harekete geçeceği şeklinde anlamaktayım. YORUM : Bu olayın 2029=Hicrî Qamerî 03 Şa`bân 1450_1451de olabileceğini yazayım. 


Rus-Ermeni-Sırp işğalinin 2029 olabileceğini weya 2029da İstanbulun başkent olıcağını sandım. 

Ancak 2016da ne olıp olmıyacağı belli değil. 2016=Hicrî 21.03.1437_1438. 2012 yılında internette 1 vidyo vardı : 19 sayısı ile ilgili ve 24 Ekim 2010 / 16.11.HQ 1431de 303 zâtın (en çok 309 anlamında 300 küsûr `âlim) + 72 ay + 7 yıl = 2023 planı diye. 

Gerçi o 300 küsûr kişi , M . U. adlı 1 zâta ( o zamanki yaşı miladi 79du her hâlde) `ASRIN MÜCEDDÎDUDDÎNi `unwânını yakıştırmak için toplanmış. 

Ancak M. U. 2012de ''Ölmeden inşâAllâh , Mehdî `Aleyhir Rıdwânı göriceğim'' demiş. 

Sonradan izlediğim bir vidyoda A. M. Ü. , Mehdiyyetin 1586=miladi 2160_2161de başlıyacağını we bu asrın müceddidinin weya müceddidlerinden 1inin M. U. olduğunu 2006=HQ 1427de vidyoda iddi`â` etmiş. 

(Mehdiyyetin bu `asırda olduğunu söyliyen A. OKTAR , tabî hâliyle / doğal olarak !? Cüppeliye we İ.Ağa ceme`atine çok kızıyor) . 

Anlamadığım şu : Mehdi , müceddidse veya çıktığı / yaşadığı asrın müceddidlerinden 1iyse we bu asrda (hicri 15inci asrın =1400le başlıyan yüzün ilk 25i sonuna=09.02.2005e qadær) çıkmadığına göre en erken 1476_1500 weya 1501_1525te çıkar ki en erken miladi 2053_2054=HQ 1476dır bu görüşe göre. 

Eğer haqîqaten durum bu ise 2016 olması mümkin olmaz. ANCAK `Asr-ı Se`âdette 12şer aydan oluşan QAMERÎ SENELER değil ekleme usûlü kullanıldığına göre bu ilk 25ler son 25ler eklmeye göre ise ... veyâ GÜNEŞ (mîlâdî) veya AY-GÜNEŞ (Yehûdî) yılına göre ise ... 

Denir ki o dönemde genellikle 3 yılda 1 , 1 ay eklenirdi [tabî` işin hilâl yönü dışında konak / menzil boyuta da var ammâ AY TAKWÎMİ denince MENZİL değil HİLAL anlaşıldığı için] . 

Ancak Allahın kitâbında bu ertelemelerin (nesi' nesee) 2 yılda 1 yapıldığı vahy edilmiş : 1 yıl halâl ve 1 yıl harâm saymak , AY ertelemelerinin 2 yılda 1 yapıldığını ifâde etmez mi. 

Faqat âyette (Tewbe Sûrasi) 2 yılın sürekli olup olmadığı we her 2 yılda 1 anlamı yok. AY we GÜNEŞ , 1birinden farqlı 2 yörüngede (ecram) döner. 

Bunun yanında meselâ RAMEZÂN ayı , hîç1 mevsime bağlı olmadığı gibi siz ne kadar eşitlerseniz eşitleyin , AY TAKWİMİ ile GÜNEŞ TAKWİMİ 1birlerine tâmm eşit olmaz ki. 

Eğer her 2 yılda 1 , bir ay eklersek Muharrem 1400 , 01 Ramazan HQ 1439=2017 olur , 2 yılda 1 , bir ay eklersek Muharrem 1400, 01 Zulkıde 1457=31.12.2035 eder. 

2 yılda 1 , bir ay eklemeye göre 10 Safer 1438=09 Kasım 2016 tarihı, 10 Muharrem aşura 1381 eder ki hem Çarşambadır hem 16.11.1431den [3 ekleme ile] 72 ay sonrasıdır. 

Zaten miladi olarak da 72 ay sonrasıdır: Julyen Ekim 2016= günümüzde 14 Ekim_13 Kasım 2016 olduğu için. 

Zaten 16 Temmuz 622+her 30 sene 10bin631 gün formülüne göre 10 Muharrem aşura HQ 61in karşılığı cumartesi değil , 10 Ekim 680 Çarşambadır. Eğer AYın 10unda değil de 08 / 09 / 10 + 15 gece= 23 / 24 / 25inde çıkacaksa 24 Safer 1438=23 Kasım 2016 Çarşambaya dek vakti olur 24.10.2010+72 ay ifadesine göre . 

Siz sitedeki 10 Muharrem aşura cumartesi ifadesini çarşamba diye niyye değiştirmiyorsunuz. ''Cumartesi Yahudiler[i] gibi muhalefet'' olayın cumartesi olduğu anlamına mı çekildi. 

Yoksa HQ aşura 61 , 22 Ekim 679 Cumartesi miydi , yoksa 20 Eylül 622 Pazartesi=08 Rebiu evvel HQ 1 , aslında Yahudi 20 Eylülü olan 05 Ekim 621 miydi. 

Ya`ni 632 değil de 17 Haziran 631 miydi. 20 Nisan / 12 ? Rebiu evvel aslında 13 ? Rebiu evvel -54= Yahudi 20 Ab günü olan 05 Mayıs 570 miydi. Veya AY TAKWİMİ mi yanlış.