.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

23 Şubat 2015 Pazartesi

BİR AHİRZAMAN ŞAHIS PORTESİ OLARAK 'CEHCAH'

                                                                                                                                                       
Erdoğan ÇELEBİErdoğan Çelebi


Hadislerde bir ahirzaman şahsiyeti olarak "cehcah"tan bahsedilir. Cehcah o Zat'ın adı olmaktan ziyade o şahsın bir nevi sıfatıdır, özelliğidir, diyebiliriz.
Cehcah'ın özellikleri;
-Ahirzamanda gelecek olması,
-Dobra dobra olması,
-Törpülü törpüsüz konuşması,
-Belki bazı sözlerini bir kısım insanların patavatsızlık olarak yorumlaması,
-Hakikati konuşması, doğruyu söylemesi,
-Yani "söylediğim odun olsun, yeterki hakikat olsun tek" anlayışında birisi olması.
İslama ve İslam ümmetine yapılan haksızlık ve tehlike karşısında; feveran etmesi, nara atması, feryad etmesi, sayha atması, yüksek sesle, bağırarak konuşmasıdır.
Kıvamında delikanlı, kıvamında kabadayı olması ve haksızlık karşısında dik durmasıdır.
Bu zat konuşmasıyla ehli İmanın kalbine huzur, sükun ve ferahlık verdiği gibi; Ehli küfrün, ehli zalimin, ehli zındıkanın kalbine ise, korku ve endişe salar.
Esas ve en önemli çabası "İttihad-ı İslamın gerçekleşmesi için çalışır ve müminlerin, islamların kalplerinin tevhidi, telifi ve İslam birliği yolunda teshiri için çaba gösterir. Buraya kadarki özellikleri Cehcah'a ilişkindir.
Eğer İttihad-ı İslam yolunda gayret gösterir ve bütün çalışmalarını bu yönde teksif eder ve gaye-i yeganesi bu olursa bir nevi siyasi Mehdiliğe inkilap edebilir. Ancak bu halde diğer bütün müsbet özelliklerinden, niteliklerinden maksimum verim, azami fayda sağlanmış olur. Yoksa bütün faaliyetleri faydasız, âkim kalır, kadük olur, neticesiz kalır.
Geniş yorumları bana ait olmak üzere ancak bir kısım görüşlerinden, yazılarından, konuşmalarından istifade ettiğim ve şahsen de katıldığım muhterem abim yazar M. Ali Bulut ve kıymetli hocam ve abim Hasan Akar'dan istinbat ettiğim haliyle bu öyle bir şahsiyettir ki;
-Deccal'in şahs-ı manevisini temsil eden veya Deccal'in en mühim yardımcı kuvvetinin başı olan şahsa karşı dik durur.
-Zalime zalim olduğunu haykırır ve mazlumun yanında olur.
-Darbeye darbe, darbeciye darbeci der ve mağdurun yanında olur.
-Zındıkaya karşı 'dik durur' zındıka şebekesine karşı siyaset noktasında mücadele verir, bu konuda verilen hukuki mücadelenin arkasında durur.
-Kuvvetten ve kuvvetliden yana değil; hakkın ve haklının tarafıdır.
-Müsbet Avrupa'ya birinci Avrupa'ya karşı hoşgörülüdür ancak müstebid ve İslama karşı cephe alan ikinci Avrupa'ya karşı ise kinini muhafaza eder.
-Alemi islamı heyecana getiren ve İslam aleminde birçok oyunların döndüğü, peşpeşe altüst oluşların yaşandığı anlarda, zamanlarda öyle feveran eder ki, sesi Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve yeni dünyada Amerika'da duyulur.
-İnananların, mazlumların, mağdurların kalbine ferahlık salar, "oh be şimdiye kadar nerdeydi" dedirtir.
-Zamanımızda cereyan eden bir kısım olayların, tezgahların, halk hareketlerinin ve bunlar karşısında segilenen "bana göre basiretli ve cesur duruşun" bu durumu tefsir ettiği düşünce ve kanaatiyle işbu yazıyı kaleme alma ihtiyacı hissettim.
Suriye olayında, Mısır olayında dünyaya karşı yalnız kalmayı göze alarak tavır belirlemek, insiyatif almak takdir edilecek haklı, doğru dinamik bir duruştur.
Ayrıca ülke içinde Ergenekon'a, balyoza karşı sergilenen duruş, barış ve kardeşlik sürecindeki cesaretli kararlılık meramımızı anlatmaya yeter sanırım.
Bu bir siyasi yazı değildir. Ancak siyasi ve tarafgir olarak anlaşılacak ve eleştirilecektir. Bundan kaçış yok.
Bu anlatılanlardan, görüşlerimden mevcut siyasi iktidarın eleştirilecek yanları olmadığını kasdetmiyoruz, elbette.
Burada siyasi anlayıştan ziyade bir ahirzaman şahıs portresinden bahsederek Cehcah konusunu dikkatli nazarlara sunmuş olduk.

Kaynak: http://www.risalehaber.com/bir-ahirzaman-sahis-portresi-olarak-cehcah-15128yy.htm

30 yorum:

 1. Tâc’dan nakledilen 988. hadis meali şöyledir: “Cehcah adındaki bir adam idareyi ele alıncaya kadar günler ve geceler (Süfyan’ın devre-i istibdadları ve dalalet karanlıkları) gitmiyecektir. (Müslim, Tirmizi) Zübdet-ül Buhari Tercemesi 958. hadî­sin haşi­ye­sinde, Er-Raid Lügatı’nın beyanına göre “Harbte na­’ra atan kah­raman” mânâ­sında olan “Cehcah” vas­fıyla tavsif edilen bir zâtın geleceği (Şarkavî Şerhi’nden naklen) şöyle ifade edilir :

  “Bu kişinin adı Cehcah’tır. Çok kıymetli bir zat olup Mehdi’den sonra ortaya çıkacak, onun yolunu tutacaktır. Çoban koyununu nasıl sürerse, Cehcah da cihangir olarak bütün ülkeleri idare edecek, herkes ona boyun eğecektir.”(Şarkavi Şerhi) (Cehcah şahsın ismi değil vasfı olsa gerek, Bak: İbn-i Hanbel 3,89)

  YanıtlaSil
 2. Risale Haber'de yayınlanan Erdoğan Çelebi'nin yazısını yorumsuz yayınladık. Bu da kendisinin fikridir. Ancak altına Cehcah ile ilgili hadisleri koyduk.
  Tac'daki hadiste Cehcah, Süfyanın devrini sona erdiren şahıs olarak belirtildiği halde Diğer hadiste Onun Mehdi'den sonra zuhur edeceği ifade edilmiş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Düzen hazırlayan ile Mehdi'den sonra gelecek şahıs aynı kişidir yani mahzumiyi öldüren 21 yıla yakın dünyayı yönetip uzay keşfini sağlayan kisi ...Acayip kişi Mehdi değil, o kişidir.Mehdi Hz.Ebubekir karakterli iken, o kişi Hz.Ömer karakterlidir ve ALLAH Rasulu(sav)nun evladım diye bahsettiği kişi o kişidir,Mehdi değil.Mehdi, o kişiyi Mekke'de beklemektedir zaten her ne kadar henüz birbirlerini görmüş olmasalar bile Mehdi ile o kişi dosttur.Mehdi'ye ait gösterilen bazı özellikler o kişiye aittir.Mehdi'yi kimseyi incitmez ancak o kişi hikmet gereği kafirleri öldürdüğü gibi bazı İslam alimlerini de öldürecektir.

   Sil
  2. Mehdi Alehiselam Resullullah alehiselam efendimizin evladıdır züriyetinden ehLi beytindendir. hadisi şerife mealen __ Ebu Davud, ibnu mace, Tabarani, ve Hakim ,Ümmü selemeden TahriÇ etiller.. Oda Ben Resullullah Sallallahu aleyhi ve sellem den duydum , şöyle buyurdu MEHDİ BENİM SOYUNMDANDIR VE FATİMA NIN EVLADIDIR.___ şunu da geçmiş asırların büyük kübarı evliyalaırndan tabakatüL kübra adLı kitabın yazarı (evliyaların hayatını yazmış) Büyük imam imamı ŞARANİ eserinde şöyle buyurmuş _ Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellem efendimiizin sevilmesinin Alemetlerinden biride ismi geçtigi zaman salavatı şerife getirmekdir. ve bir cok ların eserlerinde SAV yazmaları hatadır. onu mürekebi katar sevmemişlerdir demek dedir. yani hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi vesellem efendimiizn adı gecen bir yazıda es geçiyo gibi SAV yazmayı dogru bulmamış sevgi alameti olarak belirtmiş__ kişi en sevdigi birinden bahsederken nasıL itina gösterir mehdu sena eder Ki Allahın Habibim (Sevgilim dedidi Alemleri onun Hürmetine Yaratıgı peygamberimiz HAZRETİ MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEM Yaratılmışların en şereflisidir. peygamberlerin en üstünüdür. Bilgi paylaşımı idi okuyucu kardeşlere

   Sil
  3. Hazreti Mehdi Alehiselam yada komutanları sahdekar hoca ları karşı gelenleri susturur. ama gercek islam alimlerine dokunmaz saten onlarda Mehdi Alehiselama tabidir. sapık fırkaların sözde hocalarına ilişir hangi fırkadan sapık lık edip Ayet ve hadisi şerfilere muhalif olanlar varsa Mehdi Alehiselam ve komutanları onlarıda temizler kendilerine karşı gelenleri Allahu alem Mehdi Alehiselam kendiside savaşlarda bulunacakdır. hem hükümdar hem kumandandır. her girdigi cephedede zafer kazanır, Allahın izni İle.. zahir ve batın ordusu vardır.

   Sil
 3. Aşağıdaki hadiste ise eli sopalı kişinin Cehcah değil, Kahtani olduğu beyan edilmekte...
  ...........................
  Kahtanlı Birinin Ortaya Çıkması

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Kahtanlı bir adam çıkıp değneği (asası) ile insanları yönetmedikçe kıyamet kopmaz!’ buyurdu.”

  Buhari 3320

  Kurtubi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

  ‘insanları asası ile yönetir’ ifadesi insanların doğru yolda olmasından, ona bağlılıklarından ve onda bir araya gelmelerinden kinayedir. Asanın bizzat kendisi kastedilmemiştir. Bu asa, insanların Kahtanlıya boyun eğmelerinin ve onun insanlara lider olmasının bir deyimidir. Ancak asa denilmesi, Kahtanlının diktatör olmasına ve insanlara katı davranmasına da işaret olabilir.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Azatlı kölelerden Cehcah isimli biri melik olmadan gece ve gündüz gitmez! (Kıyamet kopmaz!)”

  Müslim 2921

  Bu, Kahtanlı Cehcah değildir! Çünkü hadiste bahsedilen Kahtanlı, hür insanlardandır! Yemen ehli, neseplerinin son bulduğu Himyer, Kinde, Hemedan vb. kabilelerine ayrılan Kahtan’a nispet edilmiştir. Cehcah ise azatlı kölelerdendir. Bu görüşü, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ın naklettiği yukarıdaki hadis teyit eder.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mansur,cehcah,kahtani,yemani,Suayb'ın dışındaki bayraktar aynı kişidir. Said Nursi'nin bahsettiği acayip kişi Büyük Komutan,Mehdi değildir.Said Nursi şahısta kesif hatası yapmıştır!

   Sil
  2. Bediüzzaman hata yapmaz. O keşifler de Bediüzzaman'a ait değildir. Bediüzzaman sadece Mehdi'nin ve şahsı manevisinden bahseder. O kadar. Sallama bir daha.

   Mehdi ve Mensur aynı zattır. Kahtani, Mehdi'ye bitişik olan bir talebesidir. Ve Cehcah'a kadar olan dönem onun hükmündedir. Bazıları Kahtani ve Cehcah aynı kişidir demiştir, Ama arada bir 50 sene olacağı biliniyor.

   Bediüzzaman'ı hakkında onun eserlerini okumadan hüküm yürütme. Cehlini ortaya çıkarması bir yana, iftira söz konusu. Müfteri olmak istemezsin değil mi?.

   Bediüzzaman da keşif yoktur. Hak ve hakikati konuşur. Ve manevi illiyeti olmayan hiçbir şey için imada bulunmaz. Beidüzzaman tevafuklardan, işaretlerden, remizlerden ve kat'i delillerden bahseder. Onlara da senin gibilerinin ilminin malumatı değildir.

   Bediüzzaman'ın 1930'larda harf inkilabı sırasında 2 yıl müddetle Kur'an'ın mucizevi cihetlerini göstermek için yaptığı bir çalışma vardır ki, ibn-i Abbas'tan beri bir benzeri yoktur. O eser gayri münteşirdir. Biraz ararsan bleki bulursun. O çalışmadan sonradır ki,Levh-i Mahfuz'daki tevafuklu Kur'an'ı yazdırmıştır. Orada öyle işaretler var ki, nutkun kurur ve bir daha konuşamazsın.Kuru ve yaş nasıl olur, nasıl bulunur. Mucizevi yönler hep sıralanmıştır. Beidüzzaman'ın mesleği meczupluk değil, hak ve hakikatttir. Değil mi ya?

   Sil
  3. Bediüzzaman (eğer kabul ederse) üstadımızdır. Amenna.. Ancak kendisi "üstadınız layuhti (hatasız) değil" der. Dolayısıyla bu sözü tadil etmek lazım. Üstadın hatası (varsa) onu sevmemize mani değil...
   Hamiş: Eğer kabul etmezse de biz onun kapısından ayrılacak değiliz.

   Sil
  4. Bir hikmete binaen içerde değil, dışarıda soğukta onun kapısında beklemeyi tercih ettik. İçerdeki lüksten mahrum kaldık.

   Sil
  5. Mehdiyet binasında toprak altında temel taşı olmak, hiç kimse tarafından bilinmemek dileğimiz...

   Sil
  6. üstaz Bediu zaman saidi Nurside (Rahmettullah ) keşfin alası vardır. Evlİyanın keşifleride derece derecedir. Keşif evliyada tek başına delil degiL. bir cok haleri daha vardır, Makamının büyük lüne göre Resullullah dan soranıda vardır. bediu zaman saidi Nursi (Rahmettullah) cemu cem makamıyla şereflenmiş ender Allah dostlarından dır 1900 Asrın itikatta müceddididir. Cemu cem makamı en der Allah dostlarına nasip olan bi makam oldugunu üstazı azam Seyit İsmaiL Çetin eL abbasi de (rahmettullah) eserlerinde belirtmişdir. büyük zevatlar tek keşifle yetinmez bir cok degişik erbabına mahsus Nisbet vardır. yanında ki degişik makamlarda Allahın evliyaya hizmetinde kolaylık bilgi için hizmetlerine verdi meleklerde vardır. evliyalarda meşreb meşreb dir. EkmeL ulema bediu zaman ( rahmettullah) bir konu hakında bir şey demişse dogruluk olasılıgı en yüksek olan Allah dostlarındadır. keşif de gözlük vardır, dürbün vardır, teleskop vardır, yanılma olasılıgı en düşük olan da Allah u Teala kübar evliyasına eL basiru (herşeyi gören ) esması İle teceli etigi zaman ayan beyan gösterir. Nakşibendi meşayıhı olan evliya nisbet le bedeninde yaşayarak akıl dairesi dışı mevzular Bedu zaman saidi nursi (Rahmetullah) a hata yapmış diye bilmek için onun makamından daha Ali bi makamda olcak evliya zevat Ki oda müceddidin 1 hatasına dahi 1 sevap vardır. zan ve vehim le olmaz bu işler .ki Bediu zaman saidi nursi ilmi Deryadır her Alim in biLe anlıca düzeyde degildir . derinLi gi cokdur.hazreti Mehdi Alehiselama zemin hazırlıyan bi zattı zattları ölçmek BABAYİGİT işidir acizane onlara hata diyen bir kişi maşallah onlardan makam olarak daha büyük se bilelimde edebli olalım ) dilin kemigi yok her kez her şeyi diyebilir. Hakikat hakikattır. evliyalar Allahın esmasının Tecelisi İle müşeref olduguna daha itiiba edilir. ama peygamberler gibi Masum degilerdir evliya MAHFUZ dur . korunmuş demek dir. üstazı Azam demişki eserimde adına yer verdim Allah dostu meşayıh Ruhaniyeti yanıma gelmez se sözünü aktarmam Burdan Anlıyoz Ki eski zevatların dahi sözlerinde aktarırken eserlerde bir cok Allah dostu ruhaniyeti İle istişare etmiş bu sözünüzün açılımı nedir gibi Allahu aleM . af buyurun burda yazıyoz da millet bizi hoca filan sanmasın düz avam biriyiz. gercek ehLi sünneten bilgilendimize öyle zan hayal iki keşifle iki zuhuratla oldum sanmak da hatadır. ilhamın bile çeşitleri vardır. nur ların bile bir sürüsü vardır. adam iki ışık görür oldum sanır, bunlar vartadır. bazı Allah dostları muhiplerine zikir esnasında melegi bile görsen iltifat etme demişler . Tasavvufi eserlerde buna benzer konular vardır. şunu da belirtmek isterim Ki üstaz bediu zaman saidi nursi gibi ekMeL Allah dostlarında onun zamanında ve ondan sonrada gelmişdir. kısa kısa düz anlatımla okuduklarımı paylaştım

   Sil
  7. Bediüzzaman der ki,"Bu eserler benim değil. Kur'an'ın malıdır. Ben onun tercümanıyım" der. Tercümanın çevrisinde bir hata olabilir mi? Zannetmem. Bediüzzaman’ın fiil ve amelinde hata olabilir, olmuştur da. Ama Risale-i Nur, vehbi ve naklidir. Hata olmaz. Çünkü kaynağı vahiydir. Veraset-i Nebiyeye dayanır. Sünnet-i seniyeye ayna olmuştur. Sonra Bediüzzaman’ın söylemediği bir şey için hata yaptı denebilir mi? Denemez. İftiraya girer. Denemeyince hata yapmamış olur. “Bediüazzaman’a ait olmayan bir sözü vesile ederek ”keşfinde hata yapmıştır” denemez. Risale-i Nur meydanda. Şeriatın kaideleri de meydanda. Yani Şeriat mihengi ortada. Onu vurun. Hata yok der. Mesele bu. Beğenmemek ayrı, hata yaptı iftirası ayrı. Ona verilecek cevap budur. Olmayanın hatası olmaz.

   Şimdi Bediüzzaman’ı dinleyelim:
   “Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima sûret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.
   İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.” Münazarat

   Hodri meydan

   Sil
  8. Bediüzzamanın 40 000 keşfi olduğu ve Risale-i Nur'da yazılan bütün hakikatlerin keşfen levh-i mahfuzdan yazdırıldığı, ona şahsen hiç bir müdahalede bulunmadığı, bir yöne dikkatle bakıp oradan hızla söylediği, yanındaki katip talebelerin bir kaç elden yazdıkları, sonra bunların dikkatle Bediüzzamanın nezaretinde birleştirildiği, bir kelime ve noktasına dahi dikkat edildiği, başkaca hiçbir müdahale edilmediği ehlince malumdur.
   Hatta üstadın Risale-i Nur üslubu ile kendi konuşma şivesi birbirinden farklı olduğu onu tanıyanlar tarafından bilinmektedir.

   Üstadın ben layuhti değilim ifadesi de elbette Risale-i Nuru değil, kendi şahsi ahvalini kastediyor.

   Sil
  9. Bir husus daha. Başka meslek ve meşreplerin Bediüzzaman’ı ve Risaleleri beğenmeme hakkı olabilir. Ama edepten dolayı eleştirmez ve iftira atmaz.

   Ben ömrüm boyunca bir hususa hep dikkat ettim. Bununla da bütün kriptoları deşifre ettim, arkadaşlarım da. O da basit bir ölçü.

   Risaleleri rejimin babası ile barıştırmak ve ona bağlamaktır. Yani ona ilişmeyin ne yaparsanız yapın ne olursanız olun, şartı. Bunun için çok yaman çalışma yürütülmüştür. Nur talebelerini ikna edemeyince sızarak bölmeye çalıştılar ve sun’i cemaatler icad ettiler. Onlara birtakım menfaatler ve kolaylıklar göstererek geliştirip babalarını ve rejimini yaşatmak istediler. Bu cemaatlerden biri Fetoş, diğeri ise Mehdi olmak isteyen ancak modern Ebu Hureyre kesilmekten öteye gidmeyen biri ve cemaati. Hele onun “Said Kürt’tür ehl-i beyt olamaz” diye çırpınması yok mu? Neuzubillah. Sebebini bir araştırın kimden destek aldılar.Ve bu iki cemaat Risalelere yandaş görünür. Onu kendilerine basamak yaparlar. O öncü devri geçti derler. Ve bu iki grupta çok kuvvetli bir kavmiyetçi damar var. Çünkü Süfyanizmin bir güç ayağı da bu görüş. Veya Risalelerdeki hakikatleri alarak kendi batıl görüşlerine mehaz yaparlar veya tahrif ederek kullanırlar. Bunlardan başka bir de bazı ilahiyatçı prof.lar. Hani “Kur’an var, Esas olan Kur’an İslam’ı. Hadisler uydurma. Mehdi-Mesih palavra” diyen malum rejimin uleması diğer bir tabirle ahir zamanda gelecek ulema-i su’. Ve bu prof.ların bir vazifesi de Süfyanın rejiminin muhafızlığı ve bekasıdır.Onu ajanı gibi çalışılar.

   Onun dışındaki bütün dini cemaat ve meşrepler ise edebini ve kardeşlik muhabbetini ve tesanüdünü muhafaza etmiştir. Bunların bir kısmı o batıl cemaatlere karşı çıkınca yakın zamanda kumpaslarla zindanları boylamıştır. Ama bunların hepsi hava. Çünkü artık “İza cea nasrullahı vel fethü” asrındayız. Çoğaldık biiznillah, onları kahredeceğiz, öfkeden kuduracaklar. Biz Tuba ağacının dal, yaprak ve meyvalarıyız. Fetih Suresi böyle biter mealen değil mi? Onlar ise Zakkum ağacının dal, yaprak ve meyvaları.

   Sil
  10. Aynen öyle. Kasdımız da budur. 33 ayetle işaratı olan bir eser için hüsn-ü zan ederiz.

   Sil
 4. Gaybi Hadislerde okumuştum. Hz.Hızır as ile irtibatta olan bir Allah dostuna göre Cehcah henüz doğmamıştır ve doğumuna çok çok az kalmıştır. Doğduğu gün kıyamet alametleri ortaya çıkacaktır. Yanılmıyorsam 10 tane büyük alamet vardır ve herbiri ardı ardına gerçekleşecektir.

  YanıtlaSil
 5. Cehcah Hz.Mehdi'den sonra çıkacak bir zattır. Risale Nurda Süfyaniyeti devirecek zatın Cehcah olduğunu nerden çıkardınız? Süfyaniyeti Hz.Mehdi ve şakirtleri son verecektir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Risalelerdeki çoğu keşif hatalıdır bilgiler birbirine karıstırılmıstır Said Nursi samimiyeti vesilesiyle veli oldu, ancak müceddid değildi zaten 1977'de Risalelerin hükmü doldu!

   Sil
  2. Mehdi'nin bir kumandanı olan Cehcah, Ayasofya'yı aslına iade edecek olan zattır. Mehdiyet'in 3. faslının önündeki bütün manilerin kalktığının delilidir. Geçen yıl açılacaktı. Mendebur paralel yapı engel oldu. Her neyse. O camide her şey hazır.Zadece karar ve ezan bekliyor.

   Cehcah'ın bir vazifesi daha var. O da İslam'ın kalbinde bir ur gibi duran o devleti söküp atılmasına zemin hazırlamaktır. Hatta atmaktır.OD muharebeyi idere edecek olan zattır. Ve şu anda vazife başındadır. Nerede ve kim? O perdelidir.

   Sil
  3. Sakarya Seyf kardeş... Bu görüşlerine katılmıyorum. Üstad istikbale ait keşiflerindeki hataları izah etmiş ve siyaset perdesi ile baktığı için hata ettiğini belirtmiştir. İnşaallah bu görüş 100 yıl sonra gerçek olacak demiştir. Hakaik-ı imaniye konusunda hiç kimse hata ettiğini şimdiye kadar iddia etmemiştir. Bediüzzamanı Bediüzzaman yani -zamanın müceddidi yapan iman hakikatleri cihetinde yaptığı tecdiddir.
   Risalelerde Kur'an ve hadisin işaretleri delil gösterilerek Nur hizmetinin kıyamete kadar baki kalacağı ifade edilmiştir. Ahirzamanda sırat-ı müstakim mücahid taifesinin içinde mühim bir cemaat olacağı haber verilmiştir. Artık bundan sonra hakikat Allah'a kalmıştır. Tarzımız islam alimlerinin kadrini kırmak olmamalıdır. İslam büyüklerini tenzil etmek islama iyilik etmek değildir. Selam ve dualar...
   Ayrıca Bediüzzamanı savunmak benim hiç haddim değildir. Biz islama hizmet eden herkesi severiz. Başımız üstünde tutarız.

   Sil
  4. Sacramental Life kardeşim, yorumsuz olarak hadislere dayalı konuştuğun için gerçekleri söylüyorsun elhamdulillah!
   Sakarya Seyf kardeşim, Risale-i Nur keşfe değil ilham ve yoruma dayalıdır. Bediüzzaman bilgi karıştırması değil de hüsn-ü zanna dayalı yorumlar yaptığı için bazı ilhamları ve yorumları yanlış olmuştur. Zira her zaman ümitvar olunuz prensibini benimsemiş, teşvik ve tatbik etmiştir.

   Sil
 6. Mehdi Alehiselam olsun cehcah olsun kahtani hadisi şerfilerde belirtilmişdir. Hadisi şerifler gizli degil Ki açık kıyamet alametleri hakında ehLi sünnet oLan imam suyuti ve imam muhammed berzenci (Rahmetullah) cok tedayLı deginmişdir. itiiba onlaradır.

  YanıtlaSil
 7. Bediu zaman saidi Nursi hakında_ üstazı azam Bir cok Tarikat Hilafetide olan medineyi münevereden 150 yakın kamiL mürşid le görüşmüş 5 yaşından itibaren bircok medreselerde İLim tahsiL etmiş bir cok ilim içazesi almış, Gavsu azam abdulhakim bilvanisinde molası ve hilafet aldıgı, (yaşarken fitne cıkmasın diye gizledigi) cübbeli hocanında içinden cıkamadıgı konuları sordugu istişare yaptıgı bir cok hak üzere olan menzilde dahil konyevi rh dahil eserleri nden faydalanıldıgı bi Allah dostu bediu zaman saidi Nursi İlede yaşarken istişaresi oLAN Asrın büyük Alimlerinden KamiLi Mürşid olan çift kanatLı zevat SEYYİD İSMAİL ÇETİN EL ABBASİ (Rahmettullah) eserlerinde __ bediu zaman saidi nursi hz nin 1900 asrın itikatta imamı oldugunu mücedidid oldugunu belirtmişdir. Cemu cem makamıyla şereflenen büyük Allah dostlarından oldugunu bildirmişdir. okudum Allahın en Nur esması İle teceligi ettigi ekmeL ulemadan ..... acizene okudumu payşladım .. üstaz bediu zaman saidi nursi eserlerini ihlas samimiyet yorumlamadan okuyanlara feyz ve bereketinden faydalanırlar. bu diger ehLi sünnet eserleri ve üstazı azamın eserleri içinde geçerlidir. evLiyanın vefatıyla himmet ve Tasarufu kesilmez bu onlara Allahın bir Lütfüdür. kapasitesince Allahın müsade etigi kadar (Allahu Alem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Düzetme___ üstazı azam sözlü buyurmuş. eserinde adını yazdımız Allah dostu ruhaniyeti hazır olmasa sözünü kulanmayız diye eserinde ise buyurmuş ki_ Allahın izniyle eserlerimiz irşaad eder bize bu Allahın bir Lütfüdür. sözlü olarakda bizimle sohbet etmek isteyen eserlermizi okusun

   Sil
  2. üstazı Azam KamİL mürşid seyyid ismaİL çetin eL abbasi (Rahmettullah) hazreti Mehdi Alehiselamın ŞAHIS olcanı 4 alametini bildirmişdir. 1 hükümdardır. 2. en büyük ekmeL aLimden en az iki kat daha fazla ilmi olacagını 3. Türkiyenin en zengininden en az iki kat daha fazla zengin biri olacagını 4. her girdigi cephede savaş kazanacagını __ Mehdi alehiselamın manevi bi şahsiyet degiL, her kezin işitecegi, bircoklarınında görecegi ŞAHIS dır.Sultan dır Halifedir. Mehdi ALehiselama HİLAFETTULLAH denir. düz bi anlatımla, okudum ve işitiklerimi payLaştım

   Sil
 8. Bediüzzaman Hazretleri çok üst düzey bir alimdir. Ledün, tarikat, şeriat ilimlerine sahip tir. Levhi Mahfuza bakıp konuştuğu vakidir. Risalei Nuru ayrı zamanlarda okuduğunuzda eğer ruhunuz tekamül etmişse farklı anlarsınız. Onu en iyi Mehdi efendimiz anlayacaktır. İşari dili kullanmıştır. Mesela "TABİİYYUN TAUNU" ile haşhaşileri kapalı olarak işaret etmiştir. Daha birçok mevzu anlatılabilir. Herkes haddini bilmeli. İslamın şartı beş.......

  YanıtlaSil
 9. Ehl-i velayet mertebe mertebedir. Halleri farklı farklıdır. Çoğu birbirinin makamını bilmez. Onun için veli zatlar arasında zaman zaman tenkidler olagelmiştir. Velilerin birbirini tenkid etmesi onları makamından düşürmez.
  Bizim işimiz kendi mürşidimize veya üstadlarımıza bağlanmak, başkaları tenkid etmemektir. Zaten hizmette hissemiz zayıf, bir de üstüne büyük zatları tenkid etmek çok zarardır. Şeriata bağlı bir mürşid bizim başımızın tacıdır. Ayrılık noktalarını, farklı keşifleri, ayrı görüşleri şeriata havale ederiz. Keşiflerin ehlince tabir ve tevil edilmesi gerekir. Bunu da ilimde rasih olanlar yapar.

  YanıtlaSil
 10. Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis
  لاَتَزَالُ طَۤائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهِ * 1

  Ramazan-ı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi.
  لاَتَزَالُ طَۤائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى 2 —şedde sayılır, tenvin sayılmaz—fıkrasının makam-ı cifrîsi bin beş yüz kırk iki (1542) ederek nihayet devamına ima eder.
  لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ * 3

  ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ 4—şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1506 edip, bu tarihe kadar zahir ve âşikârâne, belki galibane, sonra tâ 'kırk iki (42)'ye kadar gizli ve mağlûbiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ * لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ 5
  حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهِ 6—şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ

  YanıtlaSil
 11. Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis
  لاَتَزَالُ طَۤائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهِ * 1

  Ramazan-ı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi.
  لاَتَزَالُ طَۤائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى 2 —şedde sayılır, tenvin sayılmaz—fıkrasının makam-ı cifrîsi bin beş yüz kırk iki (1542) ederek nihayet devamına ima eder.
  لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ * 3

  ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ 4—şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1506 edip, bu tarihe kadar zahir ve âşikârâne, belki galibane, sonra tâ 'kırk iki (42)'ye kadar gizli ve mağlûbiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ * لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ 5
  حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهِ 6—şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ

  YanıtlaSil