.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

15 Şubat 2015 Pazar

AHİR ZAMAN ALAMETLERİ

1. Kral Fahd’ın ölmesi ve kardeşi Abdullah’ın tahta geçmesi:
Rasullullah (s.a.a.s.) buyurdu ki: “Hicaz’da (Suudi Arabistan) ismi hayvan ismi gibi olan birisi hükümete geçecek. (Fahd = Çita). Eğer uzaktan bakarsanız onun gözünde şaşma göreceksiniz ama yaklaştığınızda herhangi bir kayma göremeyeceksiniz. Onun veli ahdi ve vasisi, kardeşi Abdullah olacak. O zaman vay ümmetimin haline ki, ondan çekecekleri var.” Ve Hz Muhammed (s.a.a.s.) üç defa böyle buyurdular. “Onun ölüm haberini bana veren, Hüccetin zuhur haberini benden alır.” – Ma etan vel Hamsun Alamet s.122
Sadık (a.s.) buyurdu: “Abdullah’ın ölümünü kim haber verirse, Kaim’in (Mehdi a.s.) çıkışına (ayaklanmasına) kefil olurum. Ve eğer Melik Abdullah ölürse, kimse bir kişinin etrafına toplanamayacak ve bu emir bir sona varamayacak. Sahibiniz gelinceye kadar; yılların hükümeti bitecek ve hükümdarlık aylara hatta günlere kalmış olacak.” Sordum bu durum çok uzun sürecek mi diye?” Buyurdular: Hayır.” – Gaybet’ül Şeyh Tusi S.447, Bihar’ül Envar c.52 s.210, İsbatül Hüda c.3 s.728, Bişaret’ül İslam s.118, El İhra’ec c.3 s.1163
Şüphesiz ki; gözlerinde şaşılık olan ve adının anlamı hayvan olan kişi Fahd’tır. Ve Fahd’ın ölümü; Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu; kardeşi Abdullah’ın ölümü ise; Hz. Mehdi (a.s.)’ın ayaklanmasını müjdeler. Ve tüm bunlar bize, zalimlerin hükümranlığının son bulacağının habercisidir.
İmam Bakır (a.s.) şöyle der: “Kral Abdullah’ın hakimiyetinin bir kısmı, bizlere Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu kolaylaştıran, savaşlar zamanında olacağını gösteriyor. Ayrıca; Kral Abdullah’ın hükümranlığı; Süfyani güçlerinin, Irak’a girmesiyle ve sonraki dönemlerde de, devam ediyor olacak.”
İmam Bakır (a.s.): “Süfyani; Abkaa, Mansur, Kindi, Türk ve Rumlar’ı yendiğinde; Irak’a doğru yönelecek ve işte o zaman Abdullah’ın yok olma zamanıdır.” – Mu’cem El-Mevdui Li-E hadisil-İmam el-Mehdi, El Şeyh-El Korani s.553
2. Bağdat’ta seçim yapılması:
Huzeyfe bin El Yaman ve Cabir El Ensari, Peygamber Efendimiz’den (s.a.a.s.) şu rivayeti naklediyorlar: “Benden sonra büyük ve küçük şuradan dolayı, vay ümmetime haline!” Ne olacak diye sordular. Şöyle buyurdu Allah’ın Peygamberi (s.a.a.s.): “Büyük şura; ben vefat ettikten sonra şehrimde; hilafeti kardeşim Ali’den (a.s) gasp etmek ve kızım Fatima’nın (a.s.) da, hakkını gasp etmek için yapacaklar. Küçük şura ise; Zevra’da (Bağdat), büyük gaybet döneminde (zuhurdan önce), sünnetimi ve emirlerimi değiştirmek için yapılacak.” – Menakibul-İtra, Mieten ve Hamsune Alameten s.130
Malum ki, Zevra Bağdat’tır ve orada tarih boyunca ilk kez 2005 yılında seçim yapılmıştır. Son dönem alimleri, bu seçimlerin vacip olduğu ile ilgili fetva verdiler. Hatta seçimlerin, namaz ve oruçtan da önemli olduğunu açıkladılar.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.s) bu okuduğumuz hadisteki uyarısına rağmen; onlar, kadınların bu seçimlere katılışlarını, Hz Zeynep’in (a.s.) Kerbela savaşına katılmasına benzettiler.
İmam Ali (a.s.): “Hilafet, Zevra’ya geri dönecek ve o şura olacak. O zaman Süfyani çıkacak ve 9 ay hüküm sürecek ve milleti rezil edecek.” dedi sonra ekledi: “Sonra, sancağı İsa bin Meryem’in (a.s.) elinden teslim alan Mehdi (a.s.) zuhur edecek.” – Almelehim vel-fiten s.134
3. Irak’ı Kürt liderlerin yönetmesi:
İmam Ali (a.s.): “Zil çalındığında ve Irak’ı Kürt liderler yönettiğinde, Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu bekleyin.” – Bişaret’ul İslam s.104
Hülasatul Alamet kitabı’nda, Şeyh Muhiddin şu sözleri söyledi: “Türk orduları Kudüs’e kadar yürümeye devam edecek ve Kürt’ler Bağdat’ı Horasan’a kadar yönetecekler ve haykırma sesi işittiğinde o zaman hiç kimse kurtulmayacak.”
4. Mısır Devlet Başkanı’nın Devrilmesi:
Müminlerin Emiri İmam Ali (a.s.): “Mısır sahibi, alametlerin alametidir ve onun özelliği, hükümet sahibi olmasıdır. İsminin kalbinde Hasan ve başında Muhammed. Ve o, soy ismini değiştirecektir. Eğer çıkarsa ve düşerse, Mehdi (a.s.) kapılarınızı çalacaktır. Kapılarınızı çalmadan önce, ona (a.s) doğru gidiniz. Hatta gerekirse buzların üstünde sürünerek ya da bulutların üzerinde uçarak gidiniz.” – Maza Gal Ali (a.s) En Ahiril Zaman s.330
Malum ki, eski Mısır’ın hâkiminin ismi Muhammed Hüsni Mübarek’tir ve o soyadını Seyid’ten Mübarek’e değiştirmiştir. Ve onun babasının adı da Hasan’dır.
5. Arap Hükümdarlarının Devrilmesi:
Arap’ların, hükümdarlarına karşı devrim yapması, İmam Mehdi’nin (a.s.) zuhurunun en önemli alametlerindendir.
İmam Sadık’a (a.s.), Şii’lerin ferahlığının ne zaman olduğunu sorarlar ve o da şöyle cevaplar: “Abbasi’nin oğulları (yani din adına hüküm sürenler), ihtilafa düştüğü, hükümleri zayıfladığı, onların mülküne hırs etmeyen kimseler hırs ettiği, Arap’ların hakimlerine karşı devrim yapıldığı, Süfyani ve Yamani zuhur ettiği zaman… Hz.Mehdi (a.s.) de zuhur edecek.” – Ravdatul Kafi s.224 : h285
6. Kırmızı Çekirgelerin Gelmesi:
Kuran’da, Allah-u Teâla, İsrailoğullarını çekirgeyle cezalandırdığını buyurmuştur.
Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Mehdi’nin (a.s.) zuhuru sırasında, kırmızı ve beyaz ölüm olacak. Yerli ve yersiz yerlerde kan renginde çekirgeler çıkacak. Şüphesiz kırmızı, kılıçtan çıkan ölüm ve beyaz ise, veba ve taun’dur.” – İrşadul Mufid s.438, El Gaybeti Numani s.277, Gaybeti Tusi s.438
Bu alamet, çoğu ülkelerde gerçekleşti ve 2009 yılında doğu ve güney Afrika’da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kırmızı çekirgelere karşı başarılı bir hamle yaptı.
7. Gökyüzünden çıkan el:
İmam Rıza (a.s.): “Gökyüzünde, “bu” diye işaret eden avuç sureti gözükecektir.” – Gaybet El Numani s.280
İmam Sadık (a.s.) buyuruyor ki: “Mehdi’nin ayaklanmasından önce çıkacak 5 alamet kesindir. Yamani, Süfyani, Seyhe (semadan gelen münadinin seslenişi), Nefsi Zekiye’nin öldürülmesi ve gökyüzünde görünecek el, kesindir.” – Gaybeti Numani s.262, Bihar’ül Envar c.52 s.233

Kaynak: https://ahmedelhasan.wordpress.com/takvim/

63 yorum:

 1. Kürtlerle ilgili olarak araştırma yaparken bu siteye rastladım.Bu şia sitesinde Ahmed el Hasan'ın Yemani olduğu iddia ediliyor. Bazı farklı bilgiler içerdiği için değerlendirilmesi lazım diye düşündüm.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sünni hadislerin yanı sıra vebale girmemek için şia hadislerine de inanıyoruz ancak sünni hadislerle zıt olmayanlara. Hatta bazen şia hadisi doğru olmasına rağmen sıralama yeri ters olabilir, örneğin bizler sünni kaynaklara göre; Yemani as'ın Süfyani'nin ardından çıkacağını biliyorken, şia hadislerinin bazılarında aynı anda çıkacakları, bazılarında da Yemani'nin önce çıkacağı yazmaktadır. Burada önceliğimiz daha sahih olan sünni rivayetler olur.
   Ayrıca sapık olan imam Ahmed el-Hasan sahte Yemani'dir ve Şii'leri de sapıktır. Onların sitelerinde yer alan '...Ve Basra'dan Ahmed çıkar...' gibi benzer şekilde yayınladıkları Şii rivayetler incelendiğinde aslında burada anlatılmak istenen Yemani as'ın olmadığı, kara bayrakların adamı olan Basra'dan çıkacak olan ve kendini hak'tan gösterecek olan yenilmez Şeysabanı'nın sahtesi olma ihtimali epey kuvvetli; zira iyi-kötü olsun hepsinin sahtelerinin çıkması kıyamet alametlerindendir ve baas partili olan bu sapık sahtekarlar da savaş başladıktan sonra en sonlarda çıkacak olan Şeysabanı ordusunun sahtesini oluşturacaklar. Bu tür oyunlar her zaman çok sinsi ve çok tehlikeli stratejik hamlelerdir.

   Sil
 2. şia kaynaklarına güvenilmez onlara göre kuran 17000 ayettir https://www.youtube.com/watch?v=mg5X3nIq6rw

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. DECCÂL’IN TÜM ÖZELLIKLERI VE YAPACAKLARI ŞEYLER NELERDIR?
   2240- Nevvâs b. Sem’an el Kilabî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) bir sabah Deccâl’den bahsederek sesini bazen alçaltıp bazen de yükselterek konuştu ki biz Deccâl’ın Medîne hurmalıkları tarafında olduğunu sandık… Rasûlullah (s.a.v.)’in yanından dağıldık sonra tekrar ona döndük, durumumuzdan anlamış olacak ki nedir derdiniz? Diye sordu. Ey Allah’ın Rasûlü! Dedik: Bu sabah Deccâl’den bahsettin sesini alçaltıp yükselterek anlattın biz de onu Medîne hurmalıklarına kadar yaklaşmış olabileceğini düşündük… Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Sizin için korktuğum şey Deccâl’den başkadır.” Eğer Deccâl ben sizin aranızda iken çıkarsa onu sizin yerinize ben delillerle mağlub ederim. Ben aranızda yokken çıkarsa her Müslüman kendi delilleriyle kendisini savunacaktır. Ben tüm Müslümanları onun şerrinden Allah’a emanet ediyorum. “Deccâl, kıvırcık saçlı bir delikanlı şeklindedir, gözü dışarıya çıkmış şekildedir. Abdulazza b. Katan’a benzer. Sizden kim onunla karşılaşırsa Kehf sûresinin ilk ayetlerini okusun. Rasûlullah (s.a.v.), konuşmasına şöyle devam etti: Deccâl, Şam ile Irak arasından çıkacaktır, sağ sol her tarafı çabucak bozmaya çalışacaktır. Ey Allah’ın kulları o günleri görürseniz Allah’ın dini üzerinde kalmaya özen gösterip dininizde sebat ediniz. Biz de Ey Allah’ın Rasûlü! Dedik; Deccâl yeryüzünde ne kadar kalacaktır? Buyurdular ki? “Kırk gün kalacaktır; bir günü bir sene uzunluğunda, bir günü bir ay uzunluğunda, bir günü de bir hafta uzunluğunda olacak diğer günleri ise sizin bu günkü günleriniz durumunda olacaktır.” Ey Allah’ın Rasûlü dedik. Bir sene kadar olacak günde bir günlük namaz bize kafi gelecek mi? Ne dersiniz? Buyurdular ki: “Hayır sizler namaz vakitlerini bu günkü kıldığınız şekilde hesap ederek takdir edip ayarlarsınız.” Ey Allah’ın Rasûlü! dedik; Deccâl’in yeryüzündeki hızı ne kadar olacaktır? “Rüzgarın önüne kattığı bulut gibi olacak bir topluma gelip onları kendisine inanmaya çağıracak onlarda onu yalanlayacaklar ve sözlerini reddedeceklerdir. Bu kimselerin malları Deccâl’in arkasından gidecek sabahladıkları vakit ellerinde bir şey kalmamış olacaktır. Sonra başka bir topluma gelecek onları da davet edecektir.

   Sil
  2. Sonra başka bir topluma gelecek onları da davet edecektir. Onlar da Deccâl’e inanacaklardır. Deccâl göğe yağmur yağdırmasını emredecek te gök yağmurunu indirecektir. Toprağa bitkileri bitirmesini emredecek toprakta bitki çıkaracaktır. O toplumun küçükbaş ve büyükbaş hayvanları o gün her zamankinden daha fazla etlenmiş semiz durumda memeleri sütle dopdolu olarak döneceklerdir. Rasûlullah (s.a.v.), sözlerine şöyle devam etti: “Deccâl bir harabeye uğrayıp hazinelerini çıkar diyecek ve oradan ayrılıp gidecek oradaki hazineler de arıların arı beyini takip ettikleri gibi Deccâl’ın peşinden gidecektir. Sonra Deccâl genç sağlam atik birini çağıracak ve kılıç darbesiyle iki parça edecektir. Sonra onu çağıracak oda yüzü parlayarak ve gülerek gelecektir. Tam bu esnada Meryem oğlu İsa; Şam’ın doğusunda beyaz minarenin yanında iki güzel elbise içersinde ellerini iki meleğin kanatlarına koymuş olarak inecektir. Başını eğdiğinde başından damlayarak başını kaldırdığında ise başından gümüş suyu kadar berrak inci taneleri gibi su damlacıkları dökülecektir. Rasûlullah (s.a.v.) sözlerine şöyle devam etti: “Onun nefesinin rüzgarı kafirlerden her isabet ettiği kimseyi öldürecektir. Onun nefesinin rüzgarı gözünün görebildiği yere kadar ulaşacaktır. İsa; Deccâl’ı arayarak ve onu Kudüs’ün yakınlarındaki Dûd kapısında ona ulaşarak onu öldürecektir. Sonra Allah’ın dilediği vakte kadar böylece devam edecektir.

   Sil
  3. Sonra Allah; İsa’ya kullarımı Tur dağına doğru götür diye vahyedecek çünkü ben, bazı kullarımı indirdim ki onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmez ki bunlar Ye’cuc ve Me’cuc kavmidir. Bunlar her bir tepeden seller gibi akarcasına inip yeryüzüne dağılacaklardır. İlk gurup Taberiyye gölüne inecek ve oranın suyunu içip bitireceklerdir. İkinci gurup o göle uğrayacaklar ve önceden burada su vardı diyeceklerdir. Sonra Beyti Makdis dağına varıncaya kadar yürüyecekler ve şöyle diyecekler: Yeryüzündekilerle savaştık ve hepsini öldürdük haydin şimdide gökyüzündekileri öldürelim diyecekler oklarını fırlatacaklar da Allah onların oklarını kana bulanmış olarak geri çevirecektir. Meryem oğlu İsa ve çevresindekiler kuşatılacaktır. O gün bir öküz başı sizin için yüz dinardan daha kıymetli olacaktır. Sonra Meryem oğlu İsa ve arkadaşları Allah’a dua edecekler de Allah o kavmin boyunlarında kurtçuklar meydana getirecek ve tek bir kişinin ölümü gibi ölüp yok olacaklardır. İsa ve arkadaşları bulundukları yerden dağılacaklar da yeryüzünde ölüp yok olan Ye’cuc ve Me’cuc kavminin yağlarının kokmuş etlerinin ve kanlarının bulunmadığı bir karış yer bile bulamayacaklardır. İsa ve arkadaşları tekrar Allah’a dua ve niyaz edecekler de Allah o leşlerin üzerine deve boyunlarına benzeyen kuşlar gönderecek bu kuşlar onların leşlerini derin bir çukura atarak yeryüzünü temizleyeceklerdir.

   Sil
  4. Müslümanlar bu toplumun geride kalan oklarını yayları ve ok koydukları torbalarını yedi yıl yakıt olarak kullanacaklardır.” Rasûlullah (s.a.v.) sözlerine şöyle devam etti: “Allah onlara bir yağmur gönderecek ve kıldan yapılmış kerpiçten yapılmış tüm evler bu yağmurdan zarar görecektir. Bu yağmurla yeryüzünü leşlerin kokusundan ve her şeyden temizlenmiş olarak tertemiz çıkacaktır. Sonra yeryüzüne meyvelerini ve bereketini çıkar denilecek ve her taraf bereketlerle ve meyvelerle dolarak o derece ki bir nar bir topluluk tarafından ancak yenebilecek ve nar kabuklarıyla insanlar şemsiye gibi gölgeleneceklerdir. Süt bereketlenecek kalabalık guruplar yeni doğmuş bir deve yavrusunun etiyle yetineceklerdir. Bir kabile yeni doğmuş bir sığırla yetinecektir. Bir oymak ta yeni doğmuş bir davarla geçinebilecektir. Onlar bu durumda yaşayıp giderken Allah bir rüzgar gönderecek bu rüzgar tüm müminlerin ruhunu alıp götürecektir. Geri kalan insanlar eşeklerin çiftleşmesi gibi ulu orta her yerde çiftleşecekler ve kıyamette onların üzerine kopacaktır.” (İbn Mâce, Fiten 33; Müslim, Fiten: 20)
   ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir. Bu hadisi sadece Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir’in rivâyetiyle bilmekteyiz.

   Sil
 3. ayrıca şu an için ırak iran dahil kürt nufus 30milyon civarındadır bağdat horasan arası ise iran ırak türkiye ve türki cumhuriyetler dahil 200 milyon civarındadır 30 milyon nufusun 200 milyona hükmetmesi olamaz israil örneği buraya uymaz kürtlerle alakalı olarak talabani barzani .....barzani -pkk.......kürt-şii ırak.......işid -kürt....türk kürt çatışması ihtimal dahilindedir bu kadar çok düşmanı olan yaşayamaz faraza akp hükümeti düşse gelen iktidar habur u kapatsa yeter kuzey ırak ı bitirmeye türkiye ise bölgedeki varlığı nufus artışı kendi uçak ve silahlarını yapabilmesi ve kendi nükleer silahına sahip olmasından geçiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. akdoğan kardeşim, biraz geniş düşünülürse eğer, savaşlarda kürtler haricindeki yerler büyük ölçüde yerle bir edilecektir ve kürtler suriye, ırak ve iran'ın tamamında değil; lübnan, suriye ve ırak'ın kuzeyinde, türkiye'nin güneyinde ve iran'ın batısında (horasan'a kadar) hükmedecekler. Haçlılar'ın projeleri hazır ve nerede ne yapacaklarını ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar ve sabırla her şeyin bir zamanını bekliyorlar.

   Sil
 4. Ahirzaman'ın büyük alametlerinden olduğu için yazımı buraya yazıyorum :

  FG hakkında araştırmalarımıza devam ediyoruz :

  Deccal'in kelime manasının 'çok yalancı','aldatıcı','hilekâr' biliyoruz.

  Hicret meselesinde Said Nursî mücadelenin Türkiye'de yapılmasının Mekke,Medine'de olmaktan çok çok daha önemli olduğunu söylerken FG tam tersine bayrağın düştüğü yer olanHilafet merkezinden küfrün merkezi olan ABD'ye kaçmıştır,bunu da taraftarlarına 'hicret' diye yutturmuştur..Said Nursî ölümü göze alıp Rusya'daki esaretten Türkiye'ye dönmüştür.Çektiği eziyetleri hepimiz biliyoruz. İşte burada FG'in bir aldatması var hicretle alâkalı.

  Dine karşı saygılı ve müslümanlardan müteşekkil bir hükümete isyan eden ve çeşitli aletlerle saldıran kimliği belli Berkin Levan için taziye yayınlamıştır. Bunu insan hakları,demokrasi vb.kılıflara sokarken kardeşimiz Furkan, Mavi Marmara hadisesinde -inşaallah- şehid düştüğünde 'Otoriteye başkaldırdılar,boşu boşuna öldüler' demiştir.Müslümanın karakteri bellidir : Kardeşine merhametli,kâfire şedid. Ancak burada FG'de ta tersini görüyoruz ki bu da onun 'aldatıcı' yönüne işaret eder. Ayrıca kalbime gelmişken : 'Yıkılasın İsrail,enkazını göreyim,Sana Otorite diyenin,Yüzüne tüküreyim' satırlarını haykırmak istiyorum Pensilvanya'ya..

  Mossad'ın eğittiği siyonist kafalı Mandela'ya taziye yayınlarken aynı zaman aralığında idam edilen Müslüman Abdülkadir Molla için susmuştur.

  En büyük özelliği aldatıcı olmasıdır 'Deccal'in ve Erdoğan gibi kurt bir siyasetçi dahi 'aldatıldık' demiştir. Yani bu yönü açık ve saçık tescillidir.

  Bunun yanında Said Nursi küçük deccalin (yani İslâm deccalini kasdettiğini varsayıyorum) büyük deccalin ileri karakolu olacağını söylemiştir. Büyük Deccal taktik,emir verip Küçük Deccal'e uygulatandır. Bunun ap açık örneğini 'HalkBank' operasyonunda gördük. 17-25 Aralık operasyonunun Büyük ve Küçük Deccal'in ortaklaşa operasyonu olduğunu Ergun Diler'in yazısından anlıyoruz,buyrun : http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2014/12/24/bize-kim-saldirdi

  Deccal'in alim olması ve ilmiyle yanlışa düşmesi ise 1995-1996 yıllarına rastlar. Önceki ve sonraki yıllardaki Zaman Gazetesi çizgisine bakmamız bu konuda yeterlidir. Bu değişikliği Kadir Mısıroğlu youtube'daki videolarında tahlil etmiştir. Ve yine aynı şey O bile kanmıştır bu FG'e. Deccal'in aldatıcılığı yine devrededir.

  Said Nursi'nin ifadeleri de birebir FG'e oturuyor,nasıl :

  İlkokul mezunu,asillik ve cesareti olmadığı halde zekâsıyla onca yüksek tahsilli kimseyi etrafında toplaması ve alimleri de kendisine fetvacı yapması ki bazı FG sempatizanı hocalar 'FG'in Fıkhı' diye kitap bile çıkartmışlardır.

  Ayrıca devlet yönetecek diye bir tabir yok,devlet gücünü kullanacak tabiri var. Adamlarını yıllarca kadrolaştırdı,bu dinlemeler hep devletin gücüyle yapıldı.

  Süfyani Şam'dan zuhur edecek deniyor. Erzurum da Kuzeyde(Medine'ye göre) Şam diyarında. Horasan'da Erzurum'da. Horasan'dan deniyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. deccal süfyan geldi 1400 yıllık hilafetimizi yıktı......O .başta halife olmak istiyordu ancak ingilizler bastırınca onu da kaldırdı islamla alakalı herşey yok edilmek istendi ömrü yetmediği için çocukları sünnet camilerde sıra doldurup türkce ibadet i gerçekleştiremedi
   Gülen deccal süfyan v.b değildir çünkü mekke ve medineye gitmiştir yaptığınız sui zandır
   ne diyor üstad
   Hazret-i Ali meşhur ve matbu’ kasidesinde demiş ki: (İşte bu kasidede Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’dan aldığı derse binaen diyor ki:) Huruf-u Arabiye, Acemi yani Frengi hurufuna tebdil edildiği zaman deccali intizar ediniz.
   deccal süfyan bunlar küfr üzere olan insanlardır ..gülen deccal süfyan demek onu küfr ile suçlamaktır namazını kılana bu isnad itikaden tehlikelidir.

   Sil
  2. Akdoğan kardeşim,

   Hadisleri iyi incelersek iki adet deccal tarifi olduğu görünüyor. Birisi İslâm Deccali diğeri Hristiyanların Deccalı. Bu ayrım hristiyan kaynaklarında bile geçiyor aslında ve false prophet yani sahte peygamber ve antichrist sahte mesihi deccal olarak bariz görünüyor.

   Süfyan olarak iddia edilen şahsı Süfyan olarak kabul ediyorum amenna. Fakat İslâm Deccalı ap ayrı birşey. Evet İslâm Deccalı küfür üzeredir. İtikaden küfür üzere olduğu için namaz kılması ya da tonla kitap yazması sohbet vermesi vs.boşadır.

   O bahsettiğin isnadı ben üzerime alıyorum. O şahıs hayatının her döneminde değildir belki ama 90'lı yıllardan sonra küfre düşmüştür.

   İki Deccal birbirinden farklıdır. Bizim belamız bizim içimizden çıktı ve çok temiz insanları aldattı,zaten temiz olmasalar(cemaatin tabanı) aldatamazdı. Onları Allah ile aldattı. Belki halen Deccal olduğunun farkında değildir kendisini bir inkilapçı zannediyordur.

   O şahıs ismi lazım değil şu anki durumuna göre küfre çok derin bir şekilde saplanmış durumdadır. Bilmem anlatabildim mi ? İsnad dediğini birebir yapıyorum : K-F-R'dir maalesef..Maalesef derken kendisine gram merhametim yok ama peşinden sürüklediği yüzbinlere acıyorum,Allah itikat nasip etsin..

   Sil
 5. Sacramental,Furkan,Fahrettin kardeşlere sevgilerimle,

  http://i.hizliresim.com/oAEDWq.jpg
  http://i.hizliresim.com/lkEaGp.jpg
  http://i.hizliresim.com/VlEqnR.jpg
  http://i.hizliresim.com/nAE86a.jpg
  http://i.hizliresim.com/vgZ12D.jpg
  http://i.hizliresim.com/1YNQWb.jpg
  http://i.hizliresim.com/LpQVzz.jpg
  http://i.hizliresim.com/rgElkz.jpg

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. alnında kafir mi yazıyor . arapça bilmediğim için soruyorum

   Sil
  2. Ömer kardeşim işin püf noktası burada zaten. Kur'an yazısı okuma bilen bilmeyen her Müslüman okuyacak diyor. Harfler arapça kef fe ra değil tam tersine latin harflerle K-F-R harfleri. R harfi küçük olarak görünüyor r şeklinde yani. Açıkça okunuyor. Sevgiler.

   Sil
  3. tam tersine arapca allah yazıyor allah yazısını google yazın her iki rsme bakın benzerligi göreceksiniz

   Sil
 6. Farkında mısınız ? Son tecavüz olayıyla birlikte aslında herşey çok açık ve net görülebiliyor : Sünnî Alevî çatışması. Öldürülen Alevî kız üzerinden sosyal medyada o kadar çok kışkırtıcı şeyler yazılıp çiziliyor ki..Kılıçdaroğlu bu meseleyi bile Ak Parti'ye bağlayıp 'sokağa çıkma çağrısı' yaptı.

  Vurulanlar,öldürülenler,tecavüz edilenler genellikle hep Alevî,yapanlarda Sünnî.

  Şu en son tecavüz olayında adamın facebook unu hacklemişler,diyarbakır girişinde durmuş bozkurt yaparken ki resmini yayınladı haber siteleri..Bu kadar tesadüf bir arada olur mu ? Üstelik Alevî ve Kürt nüfusun yoğun yaşadığı neredeyse Sünnî ve Türk Nüfusa denk geldiği bir şehir olan Mersin'de oluyor bu hadise..

  Üst akıl laboratuar/prototip olarak bazı yerleri seçiyor ve ona göre nabız yokluyor bence..

  Bütün bunların üstüne Birleşik Haziran Hareketi(GEZİ'yi kastediyor/Haziran) geçenlerde laik bilimsel eğitim diye nümayişler tertip etti,boykot yaptı. Bu olaylarda özellikle cezaî ehliyeti olmayan yaşı küçükler seçiliyor. İç güvenlik paketi geçip yanlışlıkla(!) bu küçük liseliler vurulup öldürülmeye başlayınca daha fazla benzinle olayların üzerine gidecekler..

  Yalnız daha önceden dediğim gibi Alevîlerin tamamını ancak büyük çapta ölümlerle ayaklandırabilirler. Bunun içinde Hatay biçilmiş kaftan onlar için. Hem sınır ili,Hem Nusayrî Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer.

  Olaylar daha da artarak devam edecektir Allahu alem..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. son günler de sürekli sokağa çıkın çağrıları yapılması ilmik ilmik dokunduğunun göstergesi. pkknın bitmek üzere olması(inş) dış mihrakların yeni senaryoları hemen ardına devreye sokmasıdır. inşalllah bu fitneyi de yeneriz

   Sil
  2. tmm gördüm türkçe KFR

   Sil
  3. Ömer kardeşim gördüğüne şükrettim Allahın izniyle bir daha fitnesine kapılmassın..Peşinden gidenlere dua edelim doğru itikatı bulsunlar,içlerinde çok güzel insanlar var.

   Sıradaki fitne Aleviler üzerinden öldürmeler..Hatay'a dikkat..Halk Lis örgütüne dikkat. Haziran Hareketi ve Eğitimi protesto gruplarına dikkat.

   Ama bu fitneyi de inşallah Seyyidler Cemaatiyle savuşturacağız.

   Sil
  4. Hayati Sır'ın bugünkü yazısı:

   Yapay Zekanın mekanik sinekleri!

   Savaş var!   İnsanın bildikleri bitti! Bundan sonrası yok! Bilinmez! Bildiklerini sananlar için de bilinmez! Şeytan ve şürekası! Bilemez! Olasılık hesapları ile mümkün değil! Sayısallarla! Yok! 'Yapay Zeka' da bilemez! 'Tapınak'cılar da! Tapınağa gelecek olan da bilemez! İsterse 'Dünya Kralı' olsun! İsterse de Kraliçe! Bilemezler...

   Kim bilecek peki? En sıradan olan ümmi 'bir' kul! Rabbine en yakın olan... Bu dünyaya ait ne varsa terk etmiş olan! Kendi vücudu dahil! Terk etmiş! Maddenin karanlığından çıkmış! Kurtulmuş... Rabbine yaklaşmış...

   İnsanın karanlık yanı! Terk edilebilirse vücut! O zaman uyanmaz... Vücudun terk edilebilmesi için... Ölmeden önce ölmek şarttır! Yoksa savaştır! Gelecek!

   İç içe yazıyoruz bu yazıları! Tasavvuf! Ruhun mana sonsuzluğu! Kur'an'ın ruhudur! Ve şu an! Ne varsa... Siyaset, teknoloji, genetik, uzay... Ve HAARP! Metafizik savaş! Ve sonunda da fiziksel bir savaş! İnsan çaresizlik içinde... Hapsedilmiş elindeki küçücük ekranın içine... Bir sinek gibi! Çırpınıyor! Yazık! Hiç kimse zorlamadı ki sizi! Bir sinek olmaya... Mekanik bir sinek! Yapay Zeka hücresi! Trilyonlarca hücreden birisi! Haz içinde! Kobay gibi!

   İnsanın kendini düşürdüğü durum bu kadarla kalmayacak! Savaşa sürülecek! Kendine ait olmayan bir savaşta şeytan adına savaşacak! Zombi gibi! Ruhsuz! Bir sinek gibi öldürülecek! Sivrisinek! Onca masum çocuğun kanını emdikten sonra! Ezilecek hepsinin başı... Üzerleri kan içinde kalacak...

   Kim şeytana mekanik bir sinek olmayı göze almışsa o gün geldiğinde... Bilsin ki! Şunu iyi bilsin ki! Hesap verecek!

   Ey kalbin erenleri! Tarihteki her mazlumun hakkı sizlere emanettir! Kraliçenin ezdiği her insan için! Sömürdüğü! Ve şimdi de perde arkasına gizlendiği küresel şirk-etlerdeki yöneticilerine karşı! Bu ümmet ayağa kalkacak! Şeytanın şirk-etlerini devirecek! Elinizdeki o küçücük ekranların enerjilerini kesecek! Şeytan artık kendini sizinle şarj edemeyecek! Kurtulacaksınız! Sinek olmaktan! Yeter ki iç organlarınız mekanikleşmemiş olsun! 'Yapay Zeka'ya bağlanmamış olun 'bölünmüş hücre'yle! Kablo görevi yapan bir interfaz! Fıtri yazılımınıza kalıcı bir müdahale yapılamasın! Matrix gibi!

   Hollywood'un Nuh'un gemisini 'Tapınak' olarak gösterdiği filmleri unutmayın... Hollywood'un filmlerinin hepsi aslında tek bir film içindir! Cinler ve Tapınak! Bu gözle seyredin hepsini... Tüm insanlık hallerini! İnsanın karanlık yanının uyandırılması! Görebildiğiniz ve göremediğiniz karelerle! Tek tek işleniyordur hepsi! Şeytan kareleri! Karanlık yanınızı uyandırmak için! İşte şimdi yıllarca süren o ayrıntılar! IŞİD'in katliamlarıyla o karanlık yanınızı kışkırtacak! Çünkü savaş var!

   Ey mekanik sinekler! SAVAŞ VAR! VE SİZİN ZİHİNLERİNİZ DÜŞMANIN İŞGALİ ALTINDA! VUR DEDİĞİ AN! KARDEŞLERİNİZİ VURABİLECEK MİSİNİZ? Soru budur! Şeytanın tapınağı için... Bizleri vuracak mısınız?

   Yoksa! Şeytanın ağından kurtulup! Sizler de! 'Tuğrul Kuşu'nun o göksel hakikate uçması için kanat mı açacaksınız bizimle Kudüs'e?

   Ey müminler! KARDEŞLERİNİZE SAHİP ÇIKIN! KAPTIRMAYIN ONLARI ŞEYTANA... Uyandırın kalplerindeki 'Hidayet'i! Tek 'bir' Mehdiyet için tüm gayretimiz...

   Belki de çok az zaman var artık!

   Rabbim yardım et...

   Hayati Sır

   Sil
 7. Son 2 gündür Özgecan cinayeti üzerinden toplum üzerinde sosyo-psikolojik bir mühendislik çalışması var. Toplum bu şekilde belli bir kıvama, belli bir kolektif bilince/ruh haline getirilmeye çalışılıyor. Bu ruh hali, korku, endişe, nefret ile çatışmaya, kavga etmeye, intikama daha meyyal hale getirildi. Bu kırılma ve hassasiyet üzerinden yeni bir plan kurgulanabilir. En ufak bir fitilin ateş almasıyla, bu oluşturulan "kolektif bilinç" patlatılabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Özgecan olayı ile ilgili hayati sır'ın tweetleri:


   Ayin gibi hepsi! O masum cana kıyma biçimi! Cin deresi! Ve protesto Dansı! İnanılır gibi değil! Uyuyor musunuz? Uyanmayacak mısınız? Yazık!

   Dünyayı toplu olarak Kaosa taşıyorlar! Tarihin Vahşeti! Yıllardır hazırlandılar! Bizimle KOBAY gibi oynuyorlar! Metafizik Şirk-Ehli! Yazık!

   Toplu kan aksın diye! MASUM KANI AKITIYORLAR! Kimler? Metafizik Kraliçe!Ve acı içinde kıvranmak yerine! Bunun siyasetini yapanlar var!Yazık!

   KRALİÇEnin metafizik ailesi devreye girdi! TÜRKİYE için! En yapılmayacak olanı yapıyorlar! Masum kanı! Bakmayın görünenlere! GERÇEK FARKLI!

   Bu işin sonu iyi değil! Kendiliğinden olan olaylar değil bunlar! Görünen o ki bir üst akıl var! Vahşi bir akıl!KAN İSTİYOR! Oyuna gelmeyin!

   Sil
 8. Genelde şia kaynaklı rivayetler.
  Temkinli yklaşmak lazım....

  Yemani hakkında şunu söyleyeyim.
  Usame bin laden'in soyu yemendir. Hadramut.
  yemaninin laden olma ihtimali yüksektir.

  YanıtlaSil
 9. FG'i iyi anlamak için onu iyi tahlil etmek gerekiyor. Benimde araştırmalarımı destekleyen yazı dizisi burada,okumanızı tavsiye ederim. Nasıl paranoyak/psikolojik bir vaka ile karşı karşıya olduğumuzu görmek lâzım :
  (unutmadan bu siteyi robot şakirtler zamanında hacklemişti)

  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-2-dil-ve-uslup/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-3-fikir-mi-ansiklopedi-mi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-4-kesif-mi-kelam-mi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-5-fikir-kabizligi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-6-imam-i-rabbani-hazretlerini-tahfif/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-7-tertip-ve-tasnif-zafiyeti/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-8-makam-sahibi-mi-hilekar-mi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-9-mistik-merkez-insasi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-10-muceddit-ve-mistik-sahsiyet/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-11-velayet-hirsizligi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-12-tefekkuru-iptal-ediyor/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-13-sahsi-iktidar-insasi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-14-mefkuresizlik-ve-menfaatcilik/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-15-nefs-ahlakinin-sahikasi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-16-istibdat-ustasi/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-17-ruhi-istibdat/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-18-mistik-istibdat/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-19-manevi-istibdat/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-20-insa-edilmis-zihni-evren/
  http://www.fikirteknesi.com/fethullah-gulenin-fikir-hilesi-21-akil-uzerinde-istibdat/

  Kendi adıma,şiddetle tavsiye ederim.

  selametle.

  YanıtlaSil
 10. ŞİAA kaynaklarına temkinLi yaklaşmak lazım iBaresine katılıyorum.

  YanıtlaSil
 11. Allahın izni İLe seçim öncesi Fitne ci camia Türkiyeyi zora sokmak istesede halKı miletimizi sokaga dökmek için kışkırtıcı açıklamalar yapsada Allahu Alem işitim ki __ seçimler oLur Ak aLIR. yarı yarıya işitimi paylaşdım, Gaybi Allah bilir. seçim önceside cok cidi büyük çapta kaos olcanı zan etmiyorum , vehme kapılmaya gerek yok. . Allahım musade etmesinde, Türkiye nin güçLenmesi her sektörde büyümesi Lazım işlh. karamsar olmıyaLım.. Allahımız Türkiyemize insanımıza hizmet etcek vatan sever imanLı yöneticileri cogaltsın işlh

  YanıtlaSil
 12. Batılı zalimler Osmanlı’yı onu oluşturan unsurlara tahrikle bölerek yıktılar. Yani fitne ırki bölücük üzerine. Ortaya çıkan tabloda ayrılanlar emperyalistlerin tuzağına düştü. 25 yıl İngiliz-Fransız-İtalyan işgalinde kaldı. Osmanlı sonrası iki deccal huruç etti. Ve o tarihte yıkılan iki imparatorluğa hakim iki ırk deccallerin hakimiyeti altına girdi. Slavlar ve Türkler.

  “Onlar, dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar, uzak bir dalâlet içindedirler. “Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir.” İbrahim/3-4

  İşte Kur’an’ı bu işaretiyle Kur’an deccal fitnesine uğrayan ve 1000 yıldır İslam’a hizmet eden Türklere, atalarının yüzü hürmetine ondan tereşşüh eden Risale-i Nur imdada gönderildi. Buna dair sayısız işaret var. Demek ki aslan yerden kalkacak. Hem Mesih, hem Mehdi vasıtasiyle. Bilindiği gibi Mesih ile Ortaasya Türkleri, Mehdi ile Anadolu Türkleri hemen hemen aynı tarihlerinde büyük bir işaretle ayağa kaldırıldı.Sovyet sonrası oraya ilk giden Nur talebeleri oldu.

  İlginç nokta şu Osmanlı’nın çöküşünde ona ihanet etmeyen bir ırk vardı. Kürtler. Onlar Kürt Şefik Paşa’nın batılı emperyalistlerin oyununa gelerek Paris’te Ermenilerle anlaşmasına rağmen Bediüzzaman’ın ikazı üzerine bütün şark aşiretleri ayağa kalkarak buna karşı çıktı.

  Ve emperyalisler Kürtleri af etmedi ve onları bölüp parçalayıp boyunduruk altına soktu. Şeyh Said’in isyanı dini idi. Irki değil. Davasında haklı idi. Ama yöntemi yanlıştı. Onun hesabını verdi. Öbür Said ise müsbet hareket etti. Kur’an’a uydu ve melek-i ilham ile o Mehdiyet’in üstadını vücuda getirdi. Mehdi’nin 9 önemli işaratının ilk üçü Allah’a ve ilahi kitaba tam tabiyetidir. Nitekim Yusuf 108 “De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur.” Buna işaret eder.

  Ve Kürtler, dini saiklerle isyanları sebebiyle zulüm gördüler, ama inançlarını muhafaza ettiler. Kürtler’in menşei konusunda Bediüzzaman tarihi delil göstererek Arab asıllı olduklarını söyler. İranlılar da. Berezenciler aşireti Hüseynidir. Eski ve yeni Araplar Kerbela sonrası birbirine karıştı. Ancak eski Kürtler geldikleri coğrafyanın dilini kullandıları için kendilerini başka bir kavim sanırlar.

  Kur’an mü’minleri kardeş ilan ettiğinden kavmi farklılıkları tanışıp görüşmek için üstünlük taslamak için değildir. Sonra herhangi bir ırk övülmemiştir. Ama Peygamberlerin ümmetleri övülmüş. Bir de işaretle övülenler ise ırklarının hususiyetinden dolayı değil hizmetlerinden dolayı, (Türkler örneği). Kıyamete kadar bir kavmin değil bir topluluğun, cemaatin dine hizmet edeceği belirtilir. Böyle olunca kavmi tefahürü işmam eden rivayetlerden kaçınmak gerekir. İnnel mü’minune ihvatün, bunu gerektirir.

  Bir husus daha var. Mehdiyet’in her beldeye, her eski hilfat merkezine, Mekke ve Medine’ye varması zuhuru, hükmünü sürdürmesi zamana mütealliktir. Şurada 40, ama Mekke’de 7, Bağdat’a 18 şeklinde rivayet edilmesi bundandır. Her kaşif kendi yerini görerek rivayette bulunmuş veya keşifte.Bu gözardı edilmemeli.

  YanıtlaSil
 13. Şia’nın Al-i beyt sebebiyle Arap düşmanlığı ve Osmanlı ile rekabeti rivayetlerinde ve keşfiyatta tarafgirliğe yol açmış olabilir. Bu siyasete de tesir etmiş. Öyle ki İran 1960’larda Şat-ül Arap meselesi dolayısiyle İsrail ile işbirliği yapmış. Irak Kürtlerini isyan ettirmek için eğitim ve silah vermiş. 1980’lerde Türkiye’ye karşı da aynı tutumu ve taktiği uygulamış. 1990’larda Kürt tahrikleri neredeyse İran’a askeri operasyon yapılacaktı. Son anda Demirel önledi.

  Hal böyle iken Şia menşeli rivayetler veya gaybi haberlerin sıhhati tartışmalıdır. Şia’nın bir kısmı hilafet meselesinde siyasi ve dünyevi davranabiliyor. Ve rivayetleri kendi görüşlerine uygun hale sokup sitelerine tahrifen koyabiliyor.

  Unutmayın 1850-1980 arası İran İngiliz ve Amerikan vesayeti altında idi. İslam’ı karıştırma planları onlara da uygulandı.Türkiye’nin 1960 sonrası Arap ve Sovyet açılımı üzerine ABD-İngiliz, Demirel’i devirme kararı aldı. Bu kararı İran Şahı biliyorrdu. 1970 yılı sonu Çağlayangil, Pakistan gezisi dönüşü İran üzerinden geçerken İran Şahı’nın daveti üzerine Tahran’a iner. Yemekte İran şahı üstü kapalı askerlerin bir şeyler yapacağını ima ederek “Üzülmeyin” gibi laflar eder. 4 ay sonra 1971 Mart muhtırası verilir. Demirel devrilir. Demek istediğim Acem diyarı farklı bir iklimdir. Onlar hem mezhep farklılığı hem coğrafya farklılığı ifrat ve tefrite düşürebiliyor.

  Bu gibi durumları iyi analiz etmek lazım. Şia’nın Mehdi anlayışı ile bizimki farklı. Mehdi’nin onlardan çıkacağına inanırlar. Onun için dikkatli olmak lazım. Birçok evliya seyr-i sülukta aynı hakikati şuhud derecesinde vakıf olmalarına rağmen farklı hatta birbirini nakzeden rivayet edebilirler. Her rivayetin sağlığı konusunda dikkatli olmak lazım. Rivayetler teşbih ve mecazla ifade edilmesi sebebiyle veya şahsi yorumların karışması hatalara yol açabilir. Yukardaki rivayetler cüz’i miktarda doğru olabilir. Gerisi? Kafa karıştırır cinsinden.

  YanıtlaSil
 14. "Kürt’ler Bağdat’ı Horasan’a kadar yönetecekler" Gaybı Allah bilir. Böyle bir durum İran'ın vurulup parçalanmasından sonra olabilir. Horasan'da dahi Kürtler vardır. Bu ibareden çok geniş bir alanda Kürtlerin söz sahibi edileceği anlaşılabilir.

  YanıtlaSil
 15. Şia kaynaklı hadis ve haberlere temkinle yaklaşmak gerek. Ancak bunların tümden yalan ve yanlış olduğunu düşünmek de hatadır. Zira Şia bu hadislere inanıyor ve davranışlarına onları rehber ediniyor. Bu nedenle bu hadisleri dikkatle değerlendirmek ve doğru olan tavrı bulmak gerekiyor.

  YanıtlaSil
 16. "Türk orduları Kudüs’e kadar yürümeye devam edecek" ibaresi bir anlamda Horasan'dan gelecek Türkleri ifade etse de blogda yazdığımız bir çok yorumda bunun Türkiye'den gelecek ordulara işaret ettiğini de aklımızın bir köşesine koyuyoruz.
  Bediüzzaman "Bir gün bu tayyereler İslamiyete büyük bir hizmet edecek" demiş. Yine Bediüzzaman Kahraman ordunun elindeki kılıncı düşmanına vurduracağını beyan etmiş.
  2017 ye kadar bir zaman içinde Türkiyenin İsraile vuracağı keşfen haber verilmiş. Manisa ve Kütahya civarından 1200 kişilik bir bir birliğin kılınçlarıyla Kudüs'e gireceği beyan edilmiş. Bu birlik 300 yıl evvel Anadoluya göçle gelen Arap Tibyani aşireti imiş. Ayrıca Mehmet Ali Bulut'un kuzeyden gelecek ve İsraili yok edecek aslanın Türkiye olduğu ifadeleri mevcuttur.
  İsraile tehdit olan bu ülkenin bir an önce zayıflatılıp tehdit olmaktan çıkarılması için onlarca fitne bu sebeple çıkarılmakta ve önümüze dizilip durmaktadır. Allah gaybı bilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kütahya ve Manisa çevresindeki dağlardan gidecek 1200 kişi Türk değil, Tibyani Arap aşiretinin neslinden gelen Araplardır. Türkler üçe bölünecek ve dağlarda imanını muhafaza eden dağınık Türkler de Hz Mehdi as Anadolu'ya geldiği zaman duyup birleşecekler ve ona tabi olacaklar. Said Nursi Hz.'lerinin o zamanki Anadolu insanlarını -ki içlerinde sadece Türk yok her ırktan insanlar var- göz önünde hüsn-ü zanda bulunması bir yana kastettiği müminler bu kişiler olacak biiznillah.

   Sil
 17. İyi ya! “Kürtler Horasan'a yürüyecek” demek yeni Horasan olan Anadolu. Yani Horasanlıların yeni yurdu demek. İttihad-ı İslam'ın ilk alameti olan Bağdat Paktı’na darbeyi vuran kimdi. Kürt General Ebul Kasım. Ve 5-6 sene kadar hüküm sürdü değil mi? Sonra yurda dönmesine izin verilen Kürt Barzani isyan etti ve devrildi. Sonra devreye İsrail ve İran girdi ve fitne kaynatıla kaynatıla sonunda özerk oldular ve sınırımıza dayandılar. Sonra ne oldu? Hoş geldin PKK’ya. Hepsinin muharriki bir. Kim olduğunu söylemeye gerek var mı? O rivayetler buna işaret etmiyor mu?

  Bunların hepsi hikaye. Mehdiyet’in 3. Safhasında Ortadoğu sükun ve huzura kavuşunca ortaya hilafet-i İslamiye adına cemahir-i müttefika çıkacak. O zaman sınırlar da, devletler de şu da buda kalkacak. Eski tarz değil ahirzaman mantığıyla gaybi ihbarları tevil etmek gerek. İran her şeye rağmen bir İslam ülkesi. Üstelik bizim gibi homojen değil. Kürt, Acem ve Türk topluluklarından oluşur. Tahran’da Eminönü’nde yürür gibi yürürsünüz. Türkçe konuşmanıza hemen karşılık verilir. Hata şu, ırki taassupla dini hayat olmaz. İran bunu öğrenecek. Şimdi bizim öğrendiğimiz gibi.

  Mehdiyet’in merkez üssü neresidir? Türkiye. Bazıları Bağdat’a gidiyor, bazısı Mekke’ye bazısı Şam’a. Bir türlü anlatamadık ki oralar hikaye, vazife burada. Şimdi gaybi hadisat için tarih verilir bir keşiftir. Ama onun olacağı kesin değildir. Birine verilen müjdenin şartları yerine getirilmediği takdirde, meşiet-i İlahi devreye girer ve ya tehir ya da iptal olur. Bunun örnekleri çoktur..

  Tarih vermememin sebebi herkes Mehdi’nin 2019-21’de geleceğini söylerse ona başka tarih vermek akla hem zaid hem de ziyan olur. Yalnız İsrail’i ortadan kaldıracak silah şu anda hazır. Her şey hazır. Ama biz iki tane hocanın yüzünden biri 1967, biri 1993 ortaya çıktı ehl-i imanı siyaset ve dinle böldü. Kuvvet-i İslamiye Süfylanistler karşısında etkisiz kaldı, ilki yüzünden. Diğeri ise Hem Süfyanizmin yıkılışını geciktirdi hem de neocon-siyonist çeteye güç verdi. Bugün dökülen kan ve şiddetin hissedarlarından biri oldu. Cibalı Babalık fetih geciktirir. Olan bu. Bu da ittihad-ı İslam’ı tehir ettirdi. Bağdat Paktı’nın tarihi ne? Kaç yıl oldu. 60 mı? Salaklık bizde. Düşünebiliyor musun. Sahte Nurculuk için bir molla bozuntusunu derin mihraklar devreye sokuyor. Bir yığın mü’min de onun peşinden gidiyor. Ve mikser gibi her şeyi sümük-salya yüzüyle karıştırıyor. Foyasının ayan beyan ortaya çıkması 40 sene sürdü. Daha ne diyeyim? Bugün gene zırvalamış Kıtmir mıtmir diye. Ve kendisine tabi olanların kurutulacağını söylemiş.

  2017’ye bir 7 yıl ekleme ihtimali daha var. Şimdi bazı şeyleri mümkün olduğu kadar hafi tutmak lazım. Hem geveze çok, hem tembelliğe yol açar, hem de man kafa fazla iş görmez. Çünkü böyle rivayetler darbe ve suikast ihtimalini artırır. Bugün Cumhurbaşkanı çıktı açık açık “tehdit ediliyorum” dedi. Ya Davutoğlu’nun başında dolaşan tehlike. Hiç kimse farkında değil. Afaki ve hayali ufuklar peşinde koşanlar, turfa müneccimler gibidir. Ham yapayım derken ham olur.

  YanıtlaSil
 18. bir başka hadisi şerif.
  şeytanın boynuzunun ırakta çıkacağı ve fitnenin ıraktan yayılacağı ...
  sanki ışid in ortaya çıkışı ve libya, mısır, suriye, yemen başta olmak üzere tüm dünyada yaptığı yıkım...
  ..?

  ///

  İbni Abbas (r.a) şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah (s.a.v):

  -Allah’ım! Sa’ımıza ve müddümüze bereket ver/mübarek kıl. Mekke’mize ve Medine’mize bereket ver/mübarek kıl. Şam’ımıza ve Yemen’imize bereket ver/mübarek kıl, diye dua etti. Toplulukta bulunan bir adam:

  -Ey Allah’ın Peygamberi! Irak’ımıza da (dua et), dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v):

  -Şeytanın boynuzu orada ortaya çıkacak ve fitne orada yayılacaktır, buyurdu.

  (Taberani’nin rivayeti esas alınmıştır. Şam’a bereket duası farklı varyantlarıyla Buhari, Tirmizi, Ahmed, İbni Hibban ve diğerlerinde geçmiştir.)

  YanıtlaSil
 19. Osmanlı sonrası Türkiye’de rejimin adı ne oldu? Kemalizm? Peki Rusya’da kim hakim oldu? Komünizm. Kemalist ve Komünist birbirinin neyi olur? Tıpkı Deccal-Süfyan gibi. Akademisyen ve aktivist Murat Belge, Taraf Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde bakın Kemalist-Komünist ilişkisi ve PKK-Komünist ilişkisi konusunda ne diyor? Hep birlikte okuyalım:

  *Sosyalizm, dünyadaki bilinen şekliyle bütün Batı’nın korktuğu bir rejim. Onun için de ülkelerin demokrasiyle kurduğu ilişkiyle orantılı olarak, bu ideolojiyi savunanlara karşı baskıcı davranılıyor. Bizim memlekette falanca kişi “ben sosyalistim” deyince, korunmaya ihtiyacı var. Bir ağaç altında bir gölge bulması lazım. Bu hangi ağaç olabilir? Batı ülkeleri en demokratik ülkeler olduğu için orada komünistleri öldürmüyorlar. Komünist partileri örgütleniyor. Latin Amerika’da komünistler liberal partilerin koruması altında durabiliyorlar. Burada ise Kemalizm var. Bizim iç koşullarımız içinde komünistler oraya bakar olmuşlar. Ayrıca, Kemalist kadrolarla komünizmi benimseyenler fiilen akraba, kardeş çocuğu falan. Aynı zamanda Sovyet devrimi yaşanmış, Komintern kurulmuş. Uluslararası komünist hareket bakıyor ki, bizim memlekette ne kapitalist var ne de proleter. Burada bir takım aydın adamlar cumhuriyet ilan etmişler, İslam’a karşı modern bir toplum yaratmaya çalışıyorlar… Diyorlar ki, “Kemalizm desteklenmeli.” Uluslararası komünist hareketin de bizim komünistlere gösterdiği yol bu. Dolayısıyla Kemalist bir sol çıkıyor ortaya.


  *Türkiye’de yaygın genel ideoloji öteden beri İslam. Evlenmede, cenazede hep İslam inancı rol oynar. Türkiye’de bir genç, “ben solcu olacağım” dediğinde bunu İslam’a karşı yapıyor. Doktriner bir İslam değil ama bir tür İslam yine. Solcu olmak dine karşı olmaktır. Solcu olmaya karar vermiş bir adam diyor ki, “birinci vazifem bu adamlarla mücadele etmektir.” Ben 70’li yıllarda solun liderlerinden Harun Karadeniz’le tanışıyorum. Başta çok dindar bir genç. Benden büyük Rasih Güran’la tanışıyoruz. Rasih Güran gençliğinde çok dindarmış. Bach dinlemezmiş, Handel dinlemezmiş. Çünkü onlar kilise müziği yapıyormuş. Aralarında 40-50 yaş fark olan insanlar hep aynı hikâyeyi anlatıyorlar. İslam’dan kaçmak için Kemalist oluyor insanlar. Ondan sonra da Kemalizm paçalarını bırakmıyor.  *PKK komünizm içinde bir akım olarak çıktı ama toplumun koşullarıyla karşılaştığında o da milliyetçi bir renk almaya başladı. Buna rağmen hâlâ bir farklı duruşu koruyor. Selahattin Demirtaş’ın sözlerine baktığımızda, en sol lafları onlar söylüyor. Tabii onların alternatifi de din. Kürtler dindar bir halk. Seküler Kürt hareketi sayıca bir hegemonya kurmuş değil. Bu hareket bir direniş hareketi, genel olarak Kürtlerin saygısını kazandı. Akil adam kıyafetini giyerek oralara gittiğimizde toplantılar yaptık. En önde din adamları oturuyor. Onlar da konuşurken “Sayın Öcalan” diyorlar. Türkiye’ye karşı biz beraberiz mesajını veriyorlar. Her halde kendi başlarına kaldıklarında dindarlıkları ağır basacaktır.

  YanıtlaSil
 20. bir başka hadisi şerif.
  siyah bayraklar arasındaki ihtilaf ve üzerlerine sarı bayrakların gelmesi. ve bu sarı bayraklar ki ben pyd diyorum mısır köprüsünde toplanacaklar.

  şu an mısır komşusu libyadaki ışid unsurlarına saldırıyor.
  pyd nin mısıra kadar gelip ışide karşı savaşması olabilecek bir durum.

  ilk önce el kaide ve ışid anlaşmazlık yaşadı yani siyah bayraklar birbirine girdi.
  üzerlerine pyd yani sarı bayraklar geldi.
  şimdi siyah bayraklar mısırı tehdit ediyor.
  sarı bayraklar siyah bayraklarla kapışmak için mısıra gelme durumları vardır.

  buraya not düşelim.

  ilgili hadisi şerif.

  ///

  Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır’ın köprüsünde toplanırlar. Ehl-i maşrık ve ehl-i mağrib arasında 7 (gün veya hafta veya ay veya yıl mı olduğu hadîste belirtilmemiştir) harb olur**.
  (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-160)"

  ///

  tarihin hiç bir döneminde iki ayrı siyah bayraklı ordu birbirine girip
  üzerlerine sarı bayraklı bir ordunun saldırması durumu olmamıştır sanırım.
  Hadisi şerifin mucizesi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Amerikanin ilk bayrağı sapsarı bir renktir. Bu hadisin tevilini Gaybi Hadisler sitesi yapmıştı. Yazıyı bulursam paylaşacağım

   Sil
  3. sacramental kardeş sanırım bahsettiğiniz yazı bu:


   SARI BAYRAKLILAR KİMDİR?

   Salı, Nisan 01, 2014
   Rivayetlerde Siyah Bayraklılar ile Sarı Bayraklıların Suriye ve Mısır'da birbirlerine karşı mücadele edeceklerdir. Bununla beraber Siyah Bayraklıların kendi aralarında ihtilaf içerisinde olacaklardır. Bu fitne ve ihtilaflar esnasında Süfyan sonra Hz.Mehdi çıkacaktır. Peki Hz.Mehdi çıkmadan önce Suriye'de mücadele eden Siyah Bayraklılar Gerçek Siyah Bayraklılar mı? Batıdan gelen Sarı Bayraklılar kimi rivayetlerde farklı adı olan batıdan gelen Kindeli Adamın ordusu kimdir? Rivayetlerde Gerçek ve Sahte Siyah Bayraklıları nasıl ayırt edeceğiz?

   Abdurrahman ibni el Ğâz ibni Rebia el Cerşî şöyle dediği işitildi:
   İşittim ki Resulullah’ın s.a.v arkadaşı Amr ibni Murre el Cemlî, şöyle derdi: Elbette Horasan’dan siyah sancaklar çıkacak. Öyle ki atlarını şu zeytin ağaçlarına bağlayacaklar.Dedik ki: Şu dediğin yerlerde zeytin ağacı görmüyoruz. Dedi: Buralara zeytin ağacı dikilecek, şu sancaklılar oraya inecekler ve atlarını onlara bağlayacaklar.Abdullah ibni Âdem, Abdurrahman ibni Süleyman bu rivayeti söyleyince, şöyle dedi: Ancak, birincinin (Sahte Siyah Bayraklılar) peşinden, ikinci olarak çıkan siyah sancaklılar (Gerçek Siyah Bayraklılar) atlarını buraya bağlayacak. Onlar buraya inince, üzerlerine şu belde ehlinden olan hariciler gelir, ilk siyah sancaklılar saklanmaktan başka çare bulamazlar.(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten)

   Öncelikle İmam Suyuti tarafından nakledilen hadis şöyledir."Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Küfe’ye (Irak) iner, ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, O’na biat için elçi gönderirler." Hz.Mehdi çıkmadan Gerçek Siyah Bayraklılar Suriye'de ve Mısır'da mücadele etmeyeceklerdir. Hz.Mehdi öncesi bu bölgelerde mücadele edenler Sahte Siyah Bayraklılardır. Çünkü bu fitne zamanında imkanı olan herkes Siyah Bayrak alarak ya fitne ya da cihad içerisinde bulunacaklardır.Yukarıdaki rivayet günümüzü anlatıyor. Çünkü ilk çıkan Sahte Siyah Bayraklılar olan El-Kaide ve türevi IŞİD, Suriye'de fitne içerisinde faaliyet göstermektedirler. Hariciler olan Suriye Halkı ile savaş içindeler. Rivayette belirtildiği gibi Sahte Siyah Bayraklılar, Suriye topraklarında galibiyet ve hükmetme içerisinde değildir. Lakin Gerçek Siyah Bayraklılar, Irak'a geldiklerinde Hz.Mehdi zuhur edecektir. Sonra istikamet İsrail olacak şekilde Suriye'ye hareket edeceklerdir.

   Muğayre bin Said şöyle der: İmam Muhammed Hazretleri şöyle buyurdu: “Emirülmüminin (aleyhisselam) şöyle buyurdu: Şam’daki bir depremde yüz bin kişi ölecek Allah bu depremi müminlere rahmet, kafirlere ise azap olarak gönderecektir. Böyle olunca siyah-beyaz ve kulağı kesik atlara binen süvarilere ve sarı bayraklara bakın ki onlar batıdan (Amerika) gelerek Şam’a ulaşacaklar. O sırada en büyük dehşet ve kızıl ölüm gerçekleşecek. Sonra Şam yakınlarındaki Heresta köyü toprağın altına girecek. Tam o sırada ciğerler yiyen kadının ( Süfyani) kurak çöllerden ortaya çıkacak ve Şam minberine hakim olacak. Böyle olunca Mehdi’nin zuhurunu bekleyin. (Gaybeti Numani)
   Bugün batıda bulunan ve ilk kurulduğunda bayrağı sarı olan Amerikadır. Demek ki rivayetlerdeki Sarı bayraklılar Amerikadır. Başka rivayetlerde Batılı Kindeli Adam olarak geçer. Kindeli Adamın Amerika'ya işaret ettiği ebcedi hesaplamalarla olan bir makalemiz mevcuttur.
   http://www.gaybihadisler.com/2013/11/barack-obama-sifresi-ve-msr-isgali_26.html
   Bu rivayet bize Amerika öncülüğünde Nato’nun Suriye’ye girmeden önce büyük bir depremin olacağını, Türkiye ve Nato’nun Suriye’yi işgal edeceğini, büyük bir savaşın olacağını ve ardından Süfyanın huruc edeceğini ve en sonunda Hz.Mehdi’nin ortaya çıkacağını anlatıyor.

   Sil
  4. Amerikan'ın kurulduğu zamanda Sarı Olan İlk Bayrağı
   Zührî’den şöyle rivayet edilmiştir:
   Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır’ın köprüsünde toplanırlar. Ehl-i maşrık ve ehl-i mağrib arasında 7 (gün veya hafta veya ay veya yıl mı olduğu hadîste belirtilmemiştir) harb olur.(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-160)
   Amr bin Şuayb babasından şöyle nakletti: Haccac Kabe’ye girdiği zaman Abdullah bin Ömer’in yanına girdim, o şöyle diyordu: “Doğudan siyah bayraklılar, batıdan da sarı bayraklılar hareket edip Şam’ın göbeği denilen Dimeşk'de (Suriye'nin başkenti Şam) karşılaştıkları zaman, işte bela o zamandadır, işte bela o zamandadır. (Hammad bin Naiym fitneler kitabı-cüz.1 sf.272)
   Yukarıdaki rivayet Hz.Mehdi çıktıktan sonra Mekke'nin kontrolü alacağı sırada Suriye'de bulunan Gerçek Siyah Bayraklılarla Amerikanın İsrail sınırına yakın Şam şehrinde ve Süveyş kanalı civarında savaşacaklarını belirtir. Bilindiği gibi Gerçek Siyah Bayraklıların amacı Kudüs'ü feth etmek yani İsrail'i ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden kanlı mücadeleler İsrail sınırında olacaktır. Bu mücadele içinde Siyah Bayraklıların Şam'da savaşırlarken kendi aralarında ihtilaf içerisine düştükleri bir zamanda Amerika onları mağlup edecektir. Sonra Siyah Bayraklılar toplanıp Süveyş kanalı civarında Amerika ile tahminimizce 7 ay savaşacaklardır.

   Diğer yorumlardaki gibi bu ihtilaf, Suriye'nin kuzeyindeki İŞID ve El-Kaide ihtilafı değildir. Çünkü rivayetteki ihtilafın olduğu yer İsrail'in sınırıdır, Suriye'nin kuzeyi değildir.
   Şunu da belirtmek gerekir ki Siyah Bayraklılar ile Amerika arasındaki mücadele, Süfyan'ın ölümüne yakın ya da ölümü sonrasındaki zamanda vuku bulacaktır. En doğrusunu Allah bilir.

   Gaybi Hadisler Grubu

   Sil
  5. Yorumcu kardeşlere not:

   Sarı bayraklılar Avrupalı-Haçlı ülkelerini özellikle İngilizleri sembolize eder. Rivayetlerin yapıldığı tarihlerde ABD yoktu. Ama onun adı çok ilginç bir sembolle geçer. ABD'yi temsil eden (keşfi ihbarla) Hürriyet Heykeli'ne izafeten zaniye denir. Çünkü Avrupa'ya hakim olduğu gibi ABD'ye hakim olacak veya ittifak edecek Yahudilerin, kendi hususiyetleri olan ahlaksızlığın çoğunlukla dünyaya sinema örneğiyle yaymalarına kinaye olarak zaniye denir. Bugünkü gayri İszlmai görüş ve aile düzeninin zir ü zeber eden pornografiyeye de yataklık eden Hollywood'dur.

   Sarı Bayraklıların batılı müstevlileri, siyah bayraklıları (uydurukları değil) ise Türkleri ve Hilafet-i Osmaniye’yyi ve Mehdi’nin hakikatleri doğrusunda hareket eden ve ittihad-ı İslam’a çalışan Türkiye’yi temsil eder. Bu hakikatten hareketle İngiliz donanmasının 1807’de İstanbul önlerine kadar gelişinden itibaren Osmanlı topraklarını istila ve işgaline anlatır. Ki bu tarih aynı zamanda Deccalin ön karakollarının çıkış işaret eder. Ondan sora masonik komitalar Osmanlı’ya orduya, mülkiyeye, edebiyata hakim olarak çöküşü hazırlamıştır. Mısır’ın işgal eden, Kudüs’e giren ve Osmanlı’yı Ortadoğu’da mağlup eden İngiliz’dir. O müğlubiyetlere Osmanlı paşalarının birbirine düştüğü bu cephedir. Siyah bayraklılar onların arasında ihtilafa dikkat çekiyor. O paşaların biri de sonradan Süfyan olacak paşa da vardır.

   Bazı Arap tevilcilerinin Avrupalıları Deccal olarak göstermesinin bir sebebi de topraklarının onlar tarafından işgal edilerek 50-100 yıl hakimiyetlerine kinayedir. Deccaliyet çağı 1222 H. İle başlar. Bir asır sonra hakimiyet kurur. O hakimiyet döneminde Mehdi zuhur eder arkasından da Mesih nüzulü eder ve o tarihten 100 yıl sonra Mehdiyet ve Mesihiyet dünyaya hakimiyet kurur.. Halife ve hilafet nasıl ki farklı anlamlardır, Mehdi ve Mehdiyet, Mesih ve Mesihiyet farklı kavamlardır. Biri şahıs biri de şahs-ı manevidir.

   Affnıza sığınarak hatırlatayım dedim.

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 21. bir başka hadisi şerif

  tunusda yaşanan gelişmeler malum,
  şırnak da ki olaylar ise şu an cizrede yaşanan gelişmelere bakmak yeterli.
  bir vakada iranda tahran yada rey şehrinde olması lazım. belki ileride, belkide yaşanmış bitmiş bir durumdur.

  ne kadar gerçekci değilmi.

  bu yorumların altına şu ifademide muhakkak ekliyelim.
  en doğrusunu Ellalh c.c. bilir.


  /////

  Tunus’ta bir vak’a (olay) olur. Bir vaka da Rey (Tahran) şehrinde… Bir vaka da Şırnak'ta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. .....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selamunaleykum kardeş
   şırnak be nusaybin de olacak olaylar için hazırlıllar hız kesmeden devam ediyor.hendekler kazılıyor,çadırlar kuruluyor halk muhakeme ediliyor korkutuluyor.v.s

   Sil
 22. http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2015/02/17/yatta-istifa-baskisi

  Suudi Arabistan'ı önemsiyorum! Orada garip şeyler oluyor! Ne diyorsunuz?
  Suudi Arabistan, yeni rotasına girdi.
  Şu anda kesinlikle seninle aynı fikirdeyim.
  Nayef, Arabistan'ın aslında yeni kralı. Yüzde 100 İngiltere tandanslı biri.
  Ondaki İngiltere tutkusu, kızına Sara adını koyduracak kadar güçlüdür. Sara adı, İngilizler için çok özeldir. Birçok kraliyet ailesi üyesinin isimlerinden biri Sara'dır. Nayef'in kızı Sara da, İngiltere'de yaşadı... Bence her şey çok açık ortada! Senin de yazdıklarını biliyorum! Aynı noktadayız! Ama orada çok ilginç şeyler olacak!
  Nasıl yani?
  Obama'nın güçlü ekiple Arabistan'a gitmesi, onlara verdiği değerin göstergesiydi. First Lady Michelle'in klasik hali ise, Amerika'nın güç göstergesiydi. Yani bu konuda da seninle aynı fikirdeyim... Tabii, ABD bu işin peşini kolay kolay bırakmaz. Çünkü İngiltere ile yakın olan Derin Amerika'nın savunucuları Neo-Conlar'dı... Bu güç, Amerika'yı güçlü yapmak için çabalarken, aslında Londra'nın isteklerini yapmıştır.
  Tarihte ilk kez Neo-Conlar'la İngiltere, Arabistan'da savaşacak. Bu savaş, çok sert olacak. O bölge sizin dininiz için çok önemli. Bu savaşın dışında kalma ihtimaliniz hiç yok. Hem de Ortadoğu'da bu kadar söz sahibi olmaya başlamışken.
  Tabii, siz bunu yaparken içerde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız.
  Ne gibi?
  Neo-Conlar'ın yayın organı Washington Times'ı dikkatle takip ettiysen, Obama karşıtı yayınların dozunu arttırdı...
  Yani?
  Çözüm süreci gibi işlerde garip sürprizler olabilir! Birileri bunu bozmak için ciddi gayret içinde! Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en önemli seçimine giriyor.
  Evet!
  Plan şu! Kirli ve tehlikeli! Ama yapmaya niyetlenenler var!
  Anlatır mısın?
  Seçim öncesi çok ciddi bir plan için gelecekler! Büyük bir saldırıyla... Belki çok şehit verilecek bilemiyorum! Ama canınız yanacak! Saldırıdan hemen sonra PKK jet hızıyla açıklama yapacak!
  Diğer kolları da aynı şeyleri söyleyip "BİZ YAPMADIK! BİZİMLE İLGİSİ YOK!" diyecekler! Türk hükümeti de bu saldırının dış güçler tarafından yapıldığını haykıracak. Ancak halkta, güven sona erecek. Sokak gösterileri, metropollerde yaşanacak. Hedeftekiler ise Kürtler olacak. Doğu'dan da karşılık gelecek.
  Seçim öncesi yaşanacak bu kriz için her türlü çalışma yapıldı...
  Amaç Türkiye'yi durdurmak yani?
  Seçim öncesi yaşanacak bu kriz için her türlü çalışmalar yapıldı. Bu kaosun ortasında, Türkiye'deki Suriyeliler de üzerine düşeni yapacak. Çünkü saldırının bir bölümü onlar üzerinden yapılacak.
  Gezi protestolarında tek bir güce karşı mücadele verdiniz. Başarılı da oldunuz!
  Şimdi daha büyük bir KOALİSYONLA gelmeye hazırlanıyorlar! Herkesi sokağa dökecek bir çalışmayla... Uyanık olun!
  Bunları bilin!

  YanıtlaSil
 23. Haşmet Babaoğlu / Sermaye'nin tuzluklarına dikkat.

  Bu yazıyı tavsiye ederim geçen hafta toplu istifa depremi olabilir demiştim bu yazı bugün beni ve bilgi kaynaklarını teyid eder nitelikte.

  YanıtlaSil
 24. 5816 ile korunan Sufyan 8822 ile saldıracak. Lakin mana aleminden gelen 8822 sayısının sırrını henüz zuhur etmiş değil. Bu arada yakında bir kac yil icinde Türkiye İsraile karşı bur ordu gönderecek ama İsrailli yikamayacktir. Çünkü onun yıkılışı Hz. Mehdinin elinde olacaktır. Gaybi ancak Allah bilir.

  YanıtlaSil
 25. Mustafa Bey başınız sağ olsun. Allah CC rahmet eylesin.Şimdi öğrendim.Allah CC sizlere sağıklı ve hayırlı uzun ömür versin İnşaallah. Tekrar başınız sağ olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun.

   Sil
 26. Dün akşam cemaatten bir arkadaşımla çok samimi muhabbet ettik. Kendisini severim ancak gittiği yol yanlış..Nasıl bir hıyanetin içinde olduğunun farkında değil..İşte sohbetimizden bazı satırlar..tamamı kendi anlattıklarıdır..

  -Cumhurbaşkanı'nın uçağı Houston'a neden indi biliyor musun ? Kalp krizi geçirdi. Zehirlendi sandılar,ödleri koptu danışmanlarının.(peki kardeş sizin nasıl haberiniz oluyor bundan dediğimde 'bizim heryerde adamımız var'dedi.

  -Bu seçimler yapılır mı dersin ?

  -Askeriyeden bir hareketlilik olabilir.

  -Seçime az kala Ak partinin kendi vekilleri Erdoğan'ı satacak,evet yolsuzluk hırsızlık var diyip partiden istifa edecekler peşpeşe.

  -Erdoğan'ın en güvendiği ekip bile onu satacak(Davutoğlu,Fidan dedi.)

  -Erdoğan bir yurtdışı ziyaretine gittiğinde tr'de büyük bir olay olacak,oradan geri gelemeyecek.

  -Parti içten çökünce Gül'ü öne sürecekler ama bu yetmeyecek.

  -Seçimde Chp iktidarı kaçınılmaz olacak.

  Benim en çok dikkatimi çeken yer seçimlere az kala özellikle bu milletvekilliği adaylığı sürecinden sonra partinin içten yıkılacağından bahsetti. Çok sayıda kişinin yolsuzluk var hırsızlık var diyerek partiden istifa edeceğini söyledi. Erdoğan'ın kendisine en yakın zannettiği ekibin bile Erdoğan'a ihanet edeceğini söyledi.

  Bunun yanında geçenlerde bir cemaatten arkadaşın söylediği gibi askeriyeyi de işaret etti ve içeride elemanları olduğunu ima etti.

  Doğrusu bu olanlara şaşırmadım çünkü aklıma Talut-Davut kıssası geldi.

  Şimdi daha iyi inandım ki seçimlere az kala Erdoğan'ı satmayan çok az kişi kalacak,A Parti'nin oylarını dip yaptıracak gelişmelere yaşanacak..

  Ancak Cenabı Allah umuyoruz ki Talut'a Davut'u bahşedecek ve Calut'u yendirecek..

  Henüz azınlık ve yalnızlık aşamasına gelmedi Erdoğan ama benim tahminim hali hazırda 40 civarı vekilleri var. Bunun yanında 3 dönem kuralına takılan 70 milletvekili var. Bunlardan da satanlar çıkar diyorum,giderayak partiyi topa tutup istifa edenler olabilir,başka partiye geçenler olabilir,koltuk tatlıdır.

  40+70= 110 diyorum kaba hesapla elden gidebilecek milletvekili sayısı yani istifa etme ihtimali bulunan. Bu hafta toplu istifa yaşanabileceği söylentisi vardı ama an itibarıyla olmadı,belki Cuma'ya olur. Yalnız dananın kuyruğu milletvekilliği kesin aday listelerinden sonra olur diyorum..

  Ayrıca milletvekilliği listelerine Erdoğan'ın müdahalesi Davutoğlu'nu istifa ettirebilir. Davutoğlu başka partiye geçebilir,orada kimsenin gölgesi olmadan siyaset yapabilir.

  Son derece kritik bir seçim. Gözlemlerime göre gün gün hafta hafta seçime kadar yapılacak her türlü siyasî,ekonomik operasyon inceden inceye çok iyi hazırlandı. Yavaş yavaş uygulamaya koyuyorlar. 17-25 Aralık,7 Şubat'tan ders aldıkları için bu sefer çok temkinliler..Bu arada İbrahim Karagül yazmış İşid geliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biz bu sürece detay vermeden -daha doğrusu detayları bilemiyoruz-Talut ve Davud kıssasını rumuz olarak vererek işaret ettik. Gaybı bilemeyiz, Kısaca Talut, Davud'un ön plana çıkmasını istemeyecek. Davud ona saygılı davranacak. Sonra savaş içinde Talut çok düşmanın kendisini öldürmesinden endişe edecek. Talut savaş içinde ölecek. Yerine Davud geçecek. Kıssa bu... Davud savunma sanayini geliştirecek. Yeni devleti o kuracak. Ancak gaybı Allah bilir.
   Bir ara Uğur Tanış "Akp'nin patlaması rumuzunu kullanmıştı. Hatta bir Nato darbesinden söz etmişti. Şimdiki süreçte Amerika'nın (Amerika'daki ve İngiltere'deki İngilizlerin) Erdoğanı devirmek için ardı ardına yaptıkları teşebbüslere bakacak olursak bu ihtimal güçlüdür.
   Ancak bize ümit veren Haktan Aydemir kardeşimizin ifade ettiği seçimleri yine Akparti'nin kazanacağıdır. Belki seçim arkasındaki Başkanlık seçim sürecinde böyle şeyler olabilir.
   Akparti içindeki küskünleri kullanarak böyle bir olay tetiklenebilir.

   Sil
  2. davut hainlik yapmaz o mehdi as. komutalarından inşaallah
   abdullah gürbüz baba akp 4, seçime giremeyecek diyor israil(işid) güneyden saldıracak erdoğanı koltuğundan indirecekler diyor bence bu olacak
   gaybi ALLAH bilir istediğinede bildirir

   Sil
  3. Mustafa abi gaybi en dogru Allah bilir . ayet hadis degildir. tahmin veya duyum diyim detaysız seçim olur, ak kazanır, Allahın izni İle yarı yarıya civarı 3 aşşagı 3 yukarı,büyük çaplı kaos yok___ 2017 burdaki yorumcu arkadaşlarında paylaşdıgı gibi savaşların başlangıç zamanı karışıklıkların dünyada Tahminim ____ mehdi alehiselamın zuhuru 2019- 2027 arası____ mehdi alehiselam zuhuru öncesi ise ön savaşlar hep başlangıç 2017 - 18 daha bariz Allahu alem tahminim işitim duyduklarım, Allah bilir Mülk onundur hüküm ve takdir Allahındır. istedigi zamanda hükmünü içraa eder geri alır ileri alır erteleye bilir. __Mehdi öncesi büyük dünya capında savaş var__ işte onun sonu na dogru zuhur eder. en bariz mehdi ALehiselamın zuhur zamanı büyük çapta savaş öncesi ise ufakLı cedeleşme restleşme vuruşma bölgeseL Allahu alem savaşlar bir sürü ülke var. net şu Tarih demek asla dogru olmaz etikde degildir. net bilgi sahibleri ise zamanın gavsu azamıdır. gavsu azamın 3 yardımcısı olan kutubların başı olan 3 zevattır.Allah biz müslümanlara yardım etsin imanımızı muhafaza etsin fazlı keremiyLe şu an Türkiyede kutub ebdaL ricayı gayb lar vardır. Allahu alem Dedaysız anlatım

   Sil
  4. Allahu alem Türkiyeden mehdi alehiselama komutan ve Asker ler var. birde avamdan tarafdarları cok, kutub ve ebdaL Allahın Arifi billah has kulları ileri gelenleri . Askerleri ise sufi zikir ehLi,, nur şakirtlerinden de var bazı ehLi sünnet itikatında olan Allaha kulukla iştigal eden müslümanlardanda Tarikat ve cemmatlerden de var. yine avamdan halkdan ise cok tarafdarı var ilk mehdiye evliyalar tabi olur. ilerde Allahu alem müslümanlar 3 cebhe ye ayrılır. 1. ehLi sünnet olan sünniler, 2. Şiaa olanlar, 3 ler vahabiselefi akımı , agırlık bu üçünde digerleri yerini alır. savaşların akabinde Mehdi Alehiselamın zuhuru iLe bu ayrılık biter. tek bayrak altında hazreti mehdi Alehiselam birlşetirir. karşı gelenler ise heder olur. ve Romaya kadar feth ler ve osmanlıdan daha büyük topraklara müslümanlar hakim olur. küdüs istanbuL şam merkezleri Allahu AleM

   Sil
 27. IRAK BABİL İlindeki İmam Zeynel Abidin a.s'ın Camisi ve makamında Ziyaret duası şöyle başlıyormuş :

  Allah'ım Muhammed ve Ali Muhammed'e, İmamlara ve Mehdilere salat eyle.

  NOT: Bu makam Kerbela Faciasından sonra kurulmuştur.

  YanıtlaSil
 28. Esselam

  Bazi ifsaatlerde gecen tertip doneminde 3 ay yonetimde olacak eli sopali asker fidan olabilir mi ?
  Malum asker emeklisi..!

  Allahu alem..
  Hasbiyallahu venivmel vekil

  Allahu ekber ve lillahilhamd

  YanıtlaSil
 29. aslında Rüya İle ameL yokdur bek anlatma tarafdarıda degilim de . site gaybi olduna bi müslüman kardeşimin Rüyası 1 hafda içinde muhalefet Liderlerinden biri kılıçdar mitink esnasında biri tarafından 3 5 yumruk atılmış cenesine filan miting esnasında anlamadım Rüyasını Allah hayır etsin. bakalım cıkcakmı Rüyası olmasın isteriz. ama manası nedir bilemedim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Düzeltme rüya 1 hafda içinde görülmüş.

   Sil
 30. apo (artin agopyan) süfyani mi?

  http://hepar.org.tr/ocalanin-kadinlari.aspx


   http://www.islamustundur.com/sonhalka.html

  YanıtlaSil
 31. http://safaasya.blogspot.com.tr/2014/12/sufyan-apo-olabilir.html?m=1

  YanıtlaSil
 32. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 33. apo öçalan denen zalim cani küçük süfyani deccaliye zihniyet akımdır. Büyük asıL şam minberine oturcak olan süfyan öncesi bunlara küçük Süfyani de dene bilir. nasıL ki Ahir zaman büyük mehdisi zuhur etmeden hazreti Mehdi Alehiselama zemin hazırlıyan müceddid aLim evliyalara mehdiyun deniyosa Ahirzaman büyük deccali İsa Alehiselamın cıkmadan önce onun yolunu Tercih eden İSLAM karşıtları fitnecilerede deccaliye akım denebiliR. her biri ŞAHIS DIR. HADİSİ ŞERFİLERE GÖRE

  YanıtlaSil