.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

6 Ocak 2015 Salı

ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR AYLARINDA...

Mehmed Şevket EygiMehmet Şevket Eygi

Ekselans Hazretlerine Telgraf 

Önümüzdeki bahar aylarında, başta İstanbul olmak üzere yurt çapında sokak hareketleri, Gezi kalkışmaları, sivil darbe teşebbüsleri başlatılacaktır. Öncelikle bir kısım lise gençlerini ve üniversitelileri kullanacaklardır.

Huzursuzluk, anarşi, kaos üreteceklerdir… Eylülde Diyarbakır’da ve bazı yerlerde yaptıkları ve yaptırdıkları gibi işyerleri tahrip edilecek, yağmacılık olayları sergilenecek, kan dökülecek, döktürülecektir. Memleketi büyük bir güvensizlik ve hercümerç ortamına iteceklerdir.

Şu anda bazı liselerde çok sinsi, fakat çok yoğun faaliyetler yapılmakta, militan hazırlanmaktadır. Bunlar (J) günü gelince sokağa dökülecektir.

Hükümet bunlara karşı etkili tedbirler almazsa çok kötü duruma düşebilir.
27 Mayıs 1960 darbesinden önce de böyle şeyler yapmışlar, üniversite gençliği kışkırtmışlardı. Sokaklara dökülen gençlerin başını, bilahare vurulup ölen, dıştan Müslüman gibi görünen, aslen Ermeni olan bir öğrenci çekiyordu.

Birinci gezi hadiselerinde iktidar önce gafil avlanmış, biiznillah toparlanmıştı. Bu seferki darbe çok şiddetli olacaktır. Halk bizi tutuyor, bize bir şey olmaz düşüncesi vahim bir kuruntudan ibarettir. Adnan Menderes de böyle demişti…

Milli Gazete