.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

6 Ocak 2015 Salı

FİLİSTİN VE GAZZE MAHZUN OLMASIN


Cübbeli Ahmet HocaCübbeli Ahmet Hoca

"Yakında imamları Mehdi olacak"

Müslümanlar vahiye tabi. Hadis-i şeriflerin de vahiy olduğunu düşündüğümüz noktada İslam’ın dünyaya hâkim olacağını biliyoruz. O yüzden Gazze üzülmesin. Yakın bir zaman sonra imamları Hazreti Mehdi olacak.

Şu anda biz önümüzde neler olacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Amik Ovası’nda savaş çıkacağını, Rumlar’ın, Avrupa’nın, Amerika’nın 80 sancakla oraya geleceğini, her sancakta 12 bin kâfir olacağını ve bunun 960 bin kişilik ordu olacağını biliyoruz.

Biz Hazreti Mehdi’nin çıkacağını, Mescid-i Aksa’nın kurtarılacağını, Mescid-i Aksa’da Hazreti Mehdi’nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin, Filistin mahzun olmasın. Yakın bir zaman sonra imamları Hazreti Mehdi olacak.

Hadisler sahihtir. Müslim’de de var.

Biz Hazreti İsa’nın gökten beyaz minareye ineceğini Sahih-i Müslim hadisleriyle biliyoruz.

HAZRETi MEHDi VATiKAN’I FETHEDECEK

Yahudi ve Hıristiyanlar’ın ona tabi olarak Müslüman olacaklarını biliyoruz. “Gecenin ve gündüzün girdiği yere İslam girecek.” Bunları biliyoruz.

Avrupa’da Hazreti Mehdi’nin 7 sene kalacağına, her yerde camiler açacağına, Vatikan’ı fethedeceğine, altından hazineler çıkaracağına, Kâbe’nin hazinelerini çıkaracağına, bu malı bütün millete dağıtacağına, hiçbir fakir kalmayacağına, İslam’ın dünyaya tek hâkim olacağına biz iman etmişiz. Kur’an’a inandığımız gibi bu hadislere de inanıyoruz. Çünkü hadisler sahihtir ve mütevatirdir.

Onun için bugün yeise (ümitsizliğe) düşmemek lazım. Bugün Yahudi’nin 40-50 senelik devletinden dolayı ümitsiz olmamak lazım. Bugün Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin gücünden dem vurarak dinden, İslam’dan taviz vermememiz lazım. Önümüzdeki günlerde İslam’ın dünya hâkimiyeti gerçekleşecek.

Buna hiç şüphe yok. Biz görsek de görmesek de ruhlarımız görecek inşallah.

KENDiSi DECCAL HALBUKi

Zürriyetlerimiz yetişecek inşallah. Allah Hazreti Mehdi’ye askerler yetiştirmeyi nasip eylesin. Ama tabi ki biz hadislerin sahih olanlarına bakıyoruz. Önüne gelen “Ben Mehdiyim” diye çıkmış. Halbuki Deccal kendisi. Önüne gelen “Mesihim” diye çıkmış kafayı yemiş. Bunlara itibar etmiyoruz. Çünkü bunlar büyük alametleri olan dünya çapında olaylar. Kâbe’de biat alınacağını, Hazreti Mehdi’ye biat edileceğini, buluttan nida geleceğini biliyoruz.

iSLAM’I DÜNYAYA YAYACAKLAR

Bu zat Rasûlüllâh (Sal­lâllâhu Aleyhi ve Sellem)in torunlarından gelecek. Hazreti Hasan Efendimiz’in neslinden gelecek. Medine’de doğacak, Mekke’de 40 yaşında biat alacak ve böylece İslam’ın bütün dünyaya hâkim olma süreci 40 sene içinde gerçekleşecek.

Hazreti Mehdi biat aldıktan sonraki 40 senelik dönemi söylüyorum. Bu 40 senenin son 7 senesinde İsa (Aleyhisselâm) da nüzul edecek. İkisi beraber olacaklar ve İslam’ı dünyaya yayacaklar.

KORKUP ÜRKMEMEK LAZIM

Şimdi mesele bizim bu çorbada ne kadar tuzumuz olacağı meselesidir. Bizim o günlere ulaşacak Müslüman nesiller yetiştirme çabamız ne derecededir? Buna bakıyor Mevla. Mevla’nın bize hiç ihtiyacı yok. Onun için hemen eğilip bükülmemek, taviz vermemek, korkup ürkmemek lazım. Çünkü Mevla sizin bilmediklerinizi bildi. Ona göre vaatlerde bulundu. Rasûlüllâh (Sal­lâllâhu Aleyhi ve Sellem)i bize gönderdi. O bize neler olacağını bildirdi, beyan etti. Biz bunlara inandık ama vazifemizi yapmakla meşgul olacağız. Kaç kişiyi yola alabiliriz, hidayetine nasıl vesile olabiliriz? Bizim sebebimizle kaç kişi Allah’ı sever, Allah’a döner, Rasûlüllâh (Sal­lâllâhu Aleyhi ve Sellem)e tabi olursa bizim kazancımız o olacak.

Gazete Vahdet