.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

29 Aralık 2014 Pazartesi

AMERİKA, İSRAİL, İRAN ÜÇGENİNDE ERDOĞAN VE CİFİR SAVAŞLARI

Haberseyret.com yazarı Bi Simit yazısında, Fethullah Gülen'in bedduasının normal bir beddua olmadığını belirterek, ". Bu beddua girişimi dönüşü olmayan, dönüşü durumunda bizzat beddua sahibini öldürecek bir kabala ritüeliydi." ifadelerini kullandı.


Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr).

Meali; Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. De ki: 'Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) yoludur.' Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (istek ve arzu)larına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Başta İmam-ı Şafii olmak üzere bir çok imam ve alim bu ayet-i kerimeden "Küfür tek Millettir" sonucuna varmışlardır. Yazımızı okurken bu ayeti kerimeyi de bu sonucu da aklınızın bir köşesine kazıyın ve bu bilinçle okuyun.

Allahuekber velillahil hamd.

Allahuekber!

Bir yazı kaleme almadan önce yazıda geçecek olan bir çok hususun okuyucu tarafından temel anlamda da olsa bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ara ara tarihe yolculuklar yapabiliriz.

Tarih okurken bugünle mutlaka bağdaştırın. Mutlaka bir yerden bir şeyler çıkacaktır. Bugün olanların aynısının veya benzerinin geçmişte de olduğuna şahitlik edeceksiniz. O kadar net ki her şey, görmemek için kör olmak gerekir. O kadar net ki, at gözlüklerini çıkarmak gerekir. Hazır mısınız?

Bize hep saldırdılar. Biz hep tuzak kurulan olduk. Biz hep sırtından vurulan olduk. Biz hep ihanet edilen, arkasından iş çevrilen, ihmal edilen, görmezden gelinen olduk. Ama şunu unutmayın. Bütün bunlara rağmen biz hep KAZANAN TARAF olduk. İşte onları çıldırtan da hep bu oldu. Pusu kurdular belki. Şehitler verdik belki. Suikaste gittik belki ama bize kazandıran da bu şehitlerin varlığı olmadı mı? Tarihe bakın, geçmişe gidin. 1400'lü yıllarda da saldırmışlardı. Allahın sıfatını kendisinde taşıdığını iddia eden Fazlullah Esterâbâdî isimli bir İran beslemesi Yıldırım Bayezid'e suikastlar düzenlemiş, kurduğu Hurufi tarikatı ile Hanedanın içine kadar girmeyi başarmıştı. Sultan Bayezid vefatından bir kaç yıl önce Fazlullah Esterâbâdîyi astırsa da Hurufi tarikatının uzantıları Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayda önemli konumlara sahip olmuş ancak ne Sultan'a ne de Devlet'e başta Allah'ın inayeti, sonra da devrin âlimlerinin uyanıklığı sebebi ile zarar verememişlerdi.

Kılıç kullanmıyorlardı. Zehir kullanmıyorlardı. Akıl ve ilimden başka silahları olmayan bu insanlar Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye öğrettiği ve günümüze kadar gelen Cifir ilmini çok aktif bir şekilde kullanıyor, bunu zehirli sözlerle (SİHİR) bir araya getirerek devleti devirmeye çalışıyorlardı. Devlet yönetmek kolay değildi. Sadece kas gücü yetmiyordu. Kılıçlar, süvariler, toplar, yüksek surlar yetmiyordu. İlim adamlarını da yanından ayırmamak gerekirdi. Düşmanın silahı ile silahlanmak için bir ilme daha ihtiyaç vardı. 1100 yılından sonra Doğunun zenginliklerini çalmak için akın akın Kudüse gelen Fransız Soylusu Hugues de Payen önderliğinde yaklaşık 10 şövalye Kudüs'te bir mağaraya denk geldiler. Mağaranın girişi bir yamacın dibinde olduğu için, önü de yüksek çalılıklarla kapanmıştı. Mağarayı keşfeden şövalyeler derinlere gittikçe öyle bir şey buldular ki bu onlar için Kudüsten de, doğunun bütün zenginliklerinden de çok daha önemliydi. Buldukları şey Hz. Süleyman'ın cinleri dahi kontrol altına alabildiği öğretilerin olduğu bir kitaptı. İşte bu kitap yaklaşık 50 yıldır Holywood filimlerine de konu olan kara kaplı sahafın temsil ettiği gerçek kitaptı. Bu kitaptaki ilim kara ilimdi. İnsana doğa üstü bazı varlıkları kontrol etme gücü veriyordu. Sözlerin ve harflerin gücü sihirle birleştiği zaman Allah muhafaza insanın yapamayacağı şeyler nadirdi. Daha sonra Tevratı tahrif edip yerine Kabalayı koyan sapık yahudiler de Kabala'yı bu öğretiler üzerine temellendirmişlerdi. Bu öğretiler o kadar cezbediciydi ki Hz. Musa ümmetini bir kaç gün bile yalnız bırakıp dağa çıksa, döndüğünde ümmetini sihire bulaşmış, kabalaya tapmış buluyordu. Bu alıkoyamadıkları öğretiler yüzünden Hz. Harun da Hz. Musa'dan tokat yemişti. Bir lanet gibi yahudilerin üzerine çöken bu öğretilerin, kabalanın kaynağını bu 10 şövalye bulmuştu. Buldukları an orada durmadılar. Güney Batı'ya çekilerek ellerindeki bütün altınlarla işçi toplayıp büyük bir tapınak yaptırdılar. Bu tapınak ulaşılması güç, o zamanın teknolojisi ile zaptedilmesi imkansız bir kale gibiydi. Normal şartlarda bile bir insan yardım olmadan o tapınağa ulaşamazken, dışarıdan müdahele edilmesi neredeyse imkansızdı. İşte bu tapınakla beraber Fransız Soylusu Hugues de Payen şövalyelerine Tapınak Şövalyeleri ünvanını verdi ve başta Avrupa olmak üzere bütün dünyayı zehirlemeye başladı. Hikaye bu şövalyelerin Avrupa dahil bütün dünyaya yayılması, ekonomik kaynakları ele geçirmesi, Simya ilmine sahip olması (parantez : simya ilmi toprağı bile altına çevirebilme gücü dahil bir çok metafizik olayı kapsar ki şu anda dünyada bu ilmi bilenlerin sayısı bir elin parmağı kadardır) ve sonunda Osmanlıyı yıkarak dünya düzenini kurmalarına kadar devam eder. Bu şövalyelerin uzantıları bugün ki Rotschield, Rockerfeller, Mitshubishi, Monsanto gibi ailelerdir.

Konudan konuya geçmiyorum. Anlattıklarım tamamen kronolojik ve tarihi gerçekler. İnanmayanlar tek tek isimleri, tarihleri, olayları araştırabilir. Varsa bir çelişki yazabilir. Keşke konuyu baştan ve tamamen, tek ayrıntıyı atlamadan anlatma imkanım olsa ama bunun için koca bir kitap, hatta kitaplar silsilesi yazmak gerekir. Neyse devam ediyorum.

Zaman geçtikçe Hz. Süleyman'ın tapınağının derinliklerinde bulunan bu kara kaplı kitabın muhtevası da nesilden nesle aktarıldı. Bu ilimler sadece Müslümanlar değil Allah inancını taşıyan Hristiyan ve Yahudilere karşı da kullanıldı. Yine bizzat Yahudi olduğunu iddia edenler tarafından. İşte Yahudi ile siyonisti birbirinden ayıran nokta da burasıydı. Siyonistler tapınak şövalyelerini kucaklamış ve davalarında bu öğretileri kullanabileceklerini düşünmüşlerdi.

Osmanlı zamanında başta Hacı Bayramı Veli hazretleri olmak üzere bir çok rehber başta cifir ilmi olmak üzere, kabala öğretileri ve ebced ile de devletin bekası için meşgul olmuşlar, ileride olabilecek bazı şeylere işaret etmişlerdi. Bu yüzden Tapınak şövalyelerinin hedefinde sürekli Müslüman alimler vardı. İbn'i Arabi, Gazali, Hacı Bayramı Veli gibi bir çok rehber hayatları boyunca yüzlerce suikasta maruz kalmışlar ancak Allah'ın izni ile hepsinden kurtulmuşlardı. Bu alimleri ortadan kaldırmak istemelerinin sebebi bu alimlerin kurduğu savunma mekanizmasıydı. Yazımızın belki de en önemli kısmı burası. Bütün bu ilimleri bilmenin tek anlamı dışarıdan gelecek saldırılara karşı yine aynı ilimlerle savunma hattı oluşturmak, Devleti Âli Osmaniyeyi ve kumandanı yani sultanı korumaktı. Ve defalarca da korudular. İstanbulu fethetmek bize nasip olacak mı diye soran 2. Murad'a "Padişah’ım sana İstanbul’u almak nasip değildir. Fakat Yüce Peygamber’in hadisinde de belirttiği gibi İstanbul mutlaka fetholunacaktır. İstanbul’u senin şu beşikte yatan şehzaden Mehmed’le yanımızda oturan müridimiz köse Akşemseddin alacaktır. Fethi mübin bu ikisine nasip olacaktır. Ben dahi bu fethi göremeyeceğim" diyen Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin bunu cifir ve ebced ile çözdüğü tartışılmaz bir gerçektir.

Dostlar günümüzle ve başlıkla bu olanların ne ilgisi mi var?

Anlatayım. Aslında nerden başlayacağımı çok bilmiyorum. Erdoğan'ın attan düşme sebebini mi anlatayım. Buna sebep olan Londra'da uzun yıllardır yaşayan ve İngiltere'nin beslediği İranlı mollanın ismini mi vereyim? Tahşiye operasyonlarında yakalanan Kör Hoca Molla Muhammedin neden ortadan kaldırılmak istendiğini mi yazayım? Makam aracında üzerine kapı kilitlenen Başbakan'ın maruz kaldığı bu olayın aslında yine kara sözlerle işlenmiş suikast olduğunu mu anlatayım? Erdoğana Pensilvanyada yapılan bedduanın normal bir beddua olmadığı ve cifir ile kabaladaki ritüellere göre yapıldığını mı anlatayım? Yapılan bütün bu operasyonlara karşı Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yine 3 tane molla (Mela Muhammed, Mele Abdullah ve Mele Şirin) ile beraber kurdukları savunma hattını mı anlatayım? Bütün bu beddua seanslarına karşı alınan önlemleri mi?

Fantastik bir filim gibi geliyor değil mi size? Turgut Özal'ı hatırlayın o zaman. Özal'dan alınan örnekler üzerine yapılan bütün analizler zehirlenmediği ama bir sorun olmadan öldüğünü göstermekte. Özalı nasıl öldürdüler sizce? Yıllar önce 2014 yılında Gülen örgütünün sonunun geleceğini yazan Kör Molla Muhammedin hangi ilmi kullanarak bunu kaleme aldığını düşünüyorsunuz?

Soru sormadan anlatamam işte. Allah-u alem elimde bu örnekler olmasa size nasıl anlatacaktım onu da bilmiyorum. Ama bana susma Bisimit diyorlar. Yaz diyorlar. Yazayım da kime yazayım? Yazacak çok şey olunca ve işin içinde bizim doğa üstü dediğimiz ama aslında Kur'an ile sabit varlık ve ritüeller olunca sadece susup ölesi geliyor insanın.

Tekrar konuya geçelim. Erdoğan'ın attan düşme olayını basit gören bizler bazen güldük, bazen ah,vah ettik. Bu düşüşü atın huysuzluğuna bağlayacak kadar aptaldık. Evet maalesef aptaldık. Bu düşüşün arkasında yıllardır Londra'da İngiliz sermayesi ile kendine kanal kuran, akşama kadar kanalında Hz. Ebubekire, Hz. Ömere, Hz. Aişeye küfür ve lanet okuyan Yasser Al-Habib olduğunu nereden bilebilirdik? Bu bir deneme atışıydı. Ve başarılı oldular. Bu bir uyarı ateşiydi. Ve uyardılar. Bu düşüşü analiz eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez bunun normal bir düşüş olmadığını anlamıştı. Mehmet Görmez normal bir profesör değildi. Medresede diz çökmüş. Büyük mollalardan ilim tahsil etmişti. Eski usullere göre medresenin tozunu yutmuş, yaman bir alimdi. Hemen hiçbirimizin bilmediği, unvanında ne doktor, ne doçent ne de profesör olmayan danışmanlarını topladı. Bunlar Doğu'nun önde gelen medreselerinin yaman Mollalarıydı. Bu düşüşün tamamen bir saldırı olduğu kanaatine vardılar ve hemen ardından Özal'ın ölümünün tekrar araştırılmasını talep ettiler. Özal'ın üstüne bu kadar düşme sebebi buydu. Amaç katilleri bulmak değil, ortada kabala ve cifirden başka katil olmadığını ıs-bat ederek ikinci bir suikasta karşı önlem almaktı.

Özal'ın otopsisini yapanlar kesinlikle zehirlenme olmadığını tekrar dile getirdiler. Daha sonra devlet arşivleri açıldı ve Özal'ın konuşmaları, mimikleri, enerjisi incelendi. Dışarıdan bir el dokunuyordu. Normal değildi. Bütün bu saldırıların Özalı yıprattığı ve hasta ettiği anlaşıldı. Aynısını aslında yıllardır Erdoğan'a da yapıyorlardı. Bunu anlamak güç oldu ama geç olmadı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez hemen bir savunma hattı kurulması emrini verdi. Enerji savaşlarının Dünyada petrol, doğal gaz, madenler üzerinden yapıldığını sanan bizler ilk defa gerçek bir enerji savaşına tanıklık ediyorduk. Erdoğan'ı koruyan mollaların yetiştirdiği talebelerden bazıları danışmanlık vasfı ile yakınında oldu. Bazıları koruma unvanı ile. Ama hepsinin bir amacı vardı. Tam 1000 yıl önce Hugues de Payenin başlattığı savaş devam ediyordu. Cumhuriyetin kurulması ile beraber bir kenara itilen Mollalar ve Medreselerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor, Hacı Bayramı Velilerin, İbni Arabilerin, Gazalilerin eksikliği had safhada hissediliyordu. Cifir ilmi ile Said-i Kürdinin kurulacak olan devletin İslamı ortadan kaldırma girişimi olduğunu anlaması da bir İngiliz oyunu ile örtbas ediliyor, bu ilmi bilen alimler tek tek ortadan kaldırılıyordu. Özellikle Özal'ın ölümünden sonra savunma hattında kimse olmadığını düşünen şeytanın işbirlikçileri bu sefer Erdoğan'ın kellesini istiyordu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i çok hafife almışlardı. Meydan savaşı olmadan kelle koparacaklarını düşünmüşlerdi. Yanılacaklardı. Mehmet Görmez ve Kürt Mollalar devletin ve ümmetin izzeti için öyle bir savaş vereceklerdi ki, dillere destan bu savaşı sadece ŞEREFİN VE İZZETİN suskun tarihi yazacak ve bu gerçek amel defterleri ile beraber ortaya çıkacaktı. Birileri bunu çıkıp yazmasaydı !

Dünyada İsrail'den sonra en çok Yahudi'nin yaşadığı ülkeyi Amerika veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesi sananlar yanılıyordu. En çok Yahudi İRAN'da yaşamaktaydı. Bunu eskiden saklayan, günümüzde ise bunun dillendirilmesinden rahatsızlık duymayan Yahudiler kurdukları ÜÇGEN hat ile Türkiyeyi ortalarına almışlardı. Amerika'dan beddualar geliyor, İranlı mollalar kirli ve kara sözlerle Erdoğan'ı sınıyor, İsrail ise medyanın gücünü kullanarak yıpratma operasyonunu meşru kılarak bir yandan asıl failmiş gibi görünmeye çalışırken diğer taraftan da bu operasyonun üstünü örtüyordu. Bu millet bu operasyonla sadece istihbaratın değil diyanetin de tetikte olması gerektiğini anlayacaktı. Diyanete ayrılan bütçenin, Mehmet Görmez'in medrese mezunu mollalara imamlık hattı tanımak istemesinin, doğudaki diyanet açılımının, kanalın ve radyonun Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in medrese vizyonunda ve bu vizyonun arkasında yatan yaman bir mücadele olduğunu bu millet çok sonra anlayacaktı. Aslında Mehmet Görmez buna hazırlıklıydı. Ve Özal'ın ölümünün bu minvalde araştırılmasını bizzat istemişti. Arka planda bunu nasıl dile getireceğini, medyayı ve hatta Başbakanı nasıl ikna edeceğini bilmiyordu. Ama olaylar öyle gelişti ki Hz. Allah'ın yardımı ile Erdoğan bizzat bu olaylara şahitlik ederek ve hatta bazen olayın MEF'ULU olarak inanmak zorunda kaldı.

17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Pensilvanya'dan yapılan bedduayı normal bir beddua sanarak dalga geçenler, animasyon hazırlayanlar, caps yapanlar, yani bizler malesef yine aptalık ettik. Bu beddua girişimi dönüşü olmayan, dönüşü durumunda bizzat beddua sahibini öldürecek bir kabala ritüeliydi. Hem de en tehlikelisi. Bunu daha önce Hz. Süleyman'ın yükselişini önlemek için yapanlar yanlışlıkla Hz. Süleymanın eşlerinden birini öldürmüşlerdi. Ve bu sihir dönüp dolaşarak ritüelin sahibini bulmuştu.

Bütün bu olaylardan sonra böyle bir ritüelin olacağını tahmin eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez yine hazırlıklıydı. Molla Muhammed, Molla Abdullah ve Molla Şirinin önderliğinde 27 aralık gecesi Bitliste bir Norşin medresesinde yaklaşık 100 medrese talebesi ile bir araya geldiler. Yapılan dualar, zikirler ve ritüeller ile bedduaya karşılık verildi. Bu bedduaya karşı bir beddua değildi. Bu bir antivirustu. Bunu en iyi firaset sahibi müminler anlardı. Efendimiz sav'den Hz Ali ve Hz Ebubekire, oradan Geylanilere, Hacı Bayramı velilere, Gazali ve İbni Arabilere, Ebu Vefa Hazretlerine, Somuncu Babalara, Mevlana Siracuddinlere kadar gelen gelenek sadece İslam ve İnsan gerçeği değil, insan ve islamı tıpkı Mevlana ve Şems gibi birbirini tamamlayacak hale getiren ve Devletin bekası için elzem olacak olan bu gerçekti. Cumhuriyet ile ortadan kaldırılmak istenen bu gerçek Hz. Allahın emri ile var olmaya devam edecekti. Bunda şüphesiz hakiki İslam geleneğini ayakta tutan Doğu medreselerinin ve Kürt mollaların yeri büyüktü.

Tahşiye operasyonlarında göz altına alınan Kör Molla Muhammedin tek suçu vardı. O da Cifir ilmine vakıf mollalardan bir tanesiydi. Etrafındakilere akıl almaz şeyler söylüyor, ilginç tarih ve bilgilerden bahsediyordu. Bu bilgiler zamanla kulaktan kulağa aktarılıyor, Pensilvanya dahil bir çok karanlık zümrenin haberdar oluyordu. Kör Molla Muhammedin ortadan kaldırılması dikkat çekecekti. Bunu biliyorlardı. Bu yüzden kumpas kuruldu ve terör örgütü uzantısı suçlaması ile yapılan operasyonda tutuklandılar. Hiç bir haber sitesi veya televizyon buna yer vermedi. Hiç kimsenin haberi olmadı. Herkes günü birlik yaşamaya devam ederken bu operasyonların arkasında Cifir ve Kabala gerçeğini gören birisi vardı. Ama cesaret edemiyordu. Bunu nasıl anlatacaktı devlete? O kişi yine Diyanet İşleri Başkanı Görmezdi. Görmez 17 Aralık operasyonlarından sonra cesaretini toplayarak tek tek bütün olayların analizini bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan'a sundu ve asıl mücadele ondan sonra başladı. Bir yandan saldırı hattındaki Amerika, İsrail ve İran, diğer taraftan Türkiye'nin bekası için yeri geldiğinde Gazali olan, İbn-i Arabi olan Görmez ve Kürt mollalar. Sonunda Kürt mollaların fendi zalimleri yendi. Ve arka planda düşman öyle bir mağlubiyet aldı ki Hz. Allah bu millete adaleti bir kez daha emanet etti.

Yazının daha uzun olması gerektiği kanaatindeyim ama buraya kadar yazdıklarımı siz de takdir edersiniz ki acaba yazsam mı yoksa yazmasam mı minvalinde kaleme aldım. Nitekim yazmak kolaydır belki ama bunun sonuçları olacaktır. Yazdıklarımın sonuçlarına katlanacağım elbet ama bunlar ulu orta söylenecek şeyler değil. Yine de Şevki Yılmaz'ın 1990'lı yıllarda dediği gibi bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Kur'ana dönmek için bu hayat Allah'a satılmıştır.

Ne istihbaratınızı, ne diyanetinizi, ne de medreselerinizi küçümsemeyin. Biz diri bir milletiz. Bizi geçmişimizden kopardıkları için bu yazdıklarım belki size acayip geliyor. Ama 100 yıl önce bu yazdıklarım derslerde öğretilen, anlatılan şeylerdi. Bizi ne Doğu'daki medreselerden, ne Kürt kardeşlerimizden, ne Devletimizden ne de ALLAH'TAN koparmalarına izin vermeyin. Cesur olun. Pısırık olmayın. Şu an savaş devam ediyor. Her gün düşman yeniliyor. Her gün biz şehid veriyoruz. Düşmanın yenilgisi bizim kaybımız olmadığı anlamına gelmiyor. Allaha şükür esefimiz yok ama en büyük kaygımız gün gelip bunlar anlatıldığında milletimizin bunları anlamaması olacaktır. İşte o gün bizim kaybedeceğimiz gün olacaktır.

Bisimit

97 yorum:

 1. Beddua,lanet fiilen yapılan ancak görünmeyen yollarla ilerleyip 2 taraftan (ya edilene veya edene ) dönen bir olaydır.Beddua edenin bedduası edilene gider eğer onda yer edinemezse geri döner edeni vurur.Hadis-i Şeriflerde nehyedilmiştir.Müslümanın beddua ve lanet etmemesi tavsiye edilmiş,hatta müslümana beddua etmek onu öldürmek gibidir denmiştir.Burada dikkat edilecek husus beddua etmektir ,bedduası tutan öldürmüş demek değil,ettiği anda öldürmüş gibi olur.Müslümanı hadisi şeriflerin yasakladığı bir halde öldürmek ne demektir yorumuna girmeyecem.İnsanlara nasıl davranırsak bu dünyada ve ahirette Allah da bize öyle davranır şeklinde meşhur evliyaların sözleri var.Bu manaya gelen hadis-i şerifler var.Örneğin ''İnsanlara merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez'' tam hadis aklımda kalmasa da mana böyledir.Lanet ve beddua ise edilen kişinin -Allah'ın rahmetinden mahrum olması için yapılır.Evliyalar canlı veya cansız gördüğümüz ''Allah'ın yaratmış olduklarına beddua etmeyin,lanet etmeyin '' diye uyarıyorlar.Beddua ve lanet üzerine çok uzun yazılır ,burda virgülleyelim.
  Yazının konusu doğrumudur ? değilmidir bilmiyorum,ama 17 aralık 2013 den sonra o bedduaya evliyalar razı olmamış ve bedduanın edilen tutmaması için kalkan olduklarını biliyorum.Bu sadece 3-5 mollanın bir araya gelmesiyle sınırlı değildir.(yazıda sınırlanmış) diğer evliyalar da aynen kalkan olmuştur,dualar etmişlerdir.O beddua yı duyduğumda şahsen ben çok üzülmüş,şaşırmıştım,netice nasıl olur diye düşünürken aldığım haberler doğrultusunda iddialı olarak beddua tutmayacak demiştim.Öyle uzattılar ki bu tutacak sürecini 1 hafta,1 aya kadar hatta başı secdeye gidiyor o halde 40 gün sonra tutacağa kadar uzattılar.Hatta o beddualarının üzerine ne beddualar kattılar,yazdılar,okudular topluca amin dediler.Ben yine de tutmayacak dedim.Ben den kastım ben değil,evliyalara olan itimatım neticesi onlarda da bulunmayan bendir:Yoksa ben ,ben değilim.Ben de yanlışlık oluyor yazarken,örnek olsun diye yazıyorum...

  YanıtlaSil
 2. İslam dini nazar,büyü gibi olayları kabul eder fakat büyü,falcılık gibi yapılmasını yasaklar.Bazıları bu yollara başvuruyor olabilir.Peygamber Efendimiz korunmak için bazı dualar okurlarmış ve Felak ve Nas suresi inince o duaları etmeyi bırakmışlar bu sureleri okumuşlar,şeklinde benim okuduğum yazılar vardı.1-2 ayet şeklinde de sığınma duaları Kur'an da mevcuttur.Evliyaların yanında namaz kıldığım zaman şuna şahit oldum ''Felak ve Nas '' surelerini tesbihata eklemişler her namazdan sonra cemaat halinde ama her birey kendisi okuyor.Zamanımızda demek ki ihtiyaç var.Günümüzde böyle bir yollarla müslümanlar etki altına alınabiliyor demek ki,ama her bir zehrin panzehiri Kur'an da mevcut yapışırsak İnşaallah faydalanırız.Tayyip Erdoğana yapılıyor da bizlere yapılmıyor mu ? buralarda dahi yapılıyor,Allah'a ,Kur'an-a sıkı sıkıya yapışırsak İnşaallah şaşırmayız,şaşırtılmayız.

  YanıtlaSil
 3. İsTiazeler i (korunak duaları. günümüzde her müslümanın okuması lazımdır. kala olur Allahın izniyLe AyeteL kürsi nas felak, müsait bi ara bazılarını korunakların paylaşırım şimdi bir kaçını (___Bismillahillezi layedurru measmihi şey un fil ardı velæ fissemai ve huv-es-semiu-L-aLim (amin) diyen kimseye hiç bir şey zarar vermez ve ona Zehir tesir etmez (ebu Davud,Tirmizi) bazı eserlerde nazrın da degmiceni yazmışlardır. yine başka bir istiaze __ Eüzu bikelimat illah it tammati min şerri ma halak (amin) sabah akşam veyada gecede diyene Zehir büyücülük tesir etmez (ibnu Habban) tesir Allahdan dır Ahir zaman olmasımünasebetiyLe istiazeler korunak dualarının yeri cokönem teşkiL etmekdedir. zamanımızda hased buguz fitne fesad cok dur şeytani bakışlar cokdur. azda olsa devamLı 3 7 11 aded gibi evliya kamil mürşitler müntesiplerine tavsiye etmilerdir. 2 tanesini paylaşdım Ashabı kiram da okudukları okunma şeklİ duaların okuyan nefesini içine ceker avcuna üfürür ve bedenine ovar bereketini niyetiyLe sünnettir bu şekİL

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hah Allah razı olsun.Ben de onları okuyorum da kaynak araştırıyorum,ayet mi hadis mi bilemedim:) benim açımdan faydalanmak esas olduğundan bazı hadisleri mana itibari ile bildiğimden ancak tam aktaramadığımdan rivayet diyorum ki hadisi şerifleri farklı nakletmiş olmayayım.Allah razı olsun senden.

   Sil
  2. Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman

   "Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına sığınırım. Ey Rahman olan Allah'ım "

   Sil
  3. Çok dua var.Araştırılır okunursa fayda Allah'tan beklenirse netice hasıl olur,İnşaallah.Rabbim tüm müslümanları korusun,fitnelerin şerrinden.

   Sil
  4. Felâk ve Nâs Sureleri İle İlgili Hadisler:
   1- Ukbe İbnu Amir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eüzu bi-rabbi'l-felak ve Kul eüzu bi-rabbi'n-nas süreleri". Müslim, Misafırin 264, (814); Tirmizi, Sevabu'1-Kur'an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Davud, Salat 354, (1462,1463); Nesai, İstiaze 1, (8, 251-254).

   2- Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "Ey Cabir oku!" dedi. Ben:
   "Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?" diye sordum. Bunun üzerine:
   " Kul eûzu bi-rabbi'l-felak ve KuI eûzu bi-rabbi'n-nas sürelerini oku!" dedi. Ben de onları okudum. Resûlullah ilaveten:
   " Bu iki sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın!"dedi. Nesai, İstiaze 1, (8, 254).

   3- Ukbe bin Âmir radıyallahü anh anlatır:
   Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resûlullah, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
   Ey Ukbe,bu iki sûre ile Allaha sığın; zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz!

   4- Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
   Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.

   5- Hazret-i Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, "İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir."
   ----Bir siteden aldım bazıları kaynaksız verilmiş

   Sil
  5. Dünya Gurbet

   Çok iyi etmişsin. Bunlar okunup bir kişiye veya birden fazla kişiye de adlarını sayarak hediye edilmesi halinde inşallah tesir eder. Ayrıca Ayet-ül Kürsi ve Cevşen’i de unutma. Cevşen mücahidin için vahiy ile gelmiş bir duadır ki, adı üstü zırh demektir. Bir defada veya hergün birkaç sayfa okunarak hem kendinize, hem sevdiklerinize hem de paralel çetenin musallat olduklarına armağan edilir. Biliyorsun mü’minin en büyük silahı duadır. Böyle kritik zamanlar bir çeşit vadesi gelmiş ibadet vakitleri gibidir.

   Sil
  6. Evet Ayetel kürsi ayetleri, cevşen okunmasında fayda var.Ben deniyorum evden çıkarken ,eve girerken faydasını hissediyorum,kazalara belalara dahi kalkan oluyorlar hissediyorum.Bunlara daha fazla ilave olabilir,kısıtlamadım.Bazı kardeşlerimiz olabilir ki duaları ezberleyemez diye en etkili ve herkesin ezberinde olabilecek felak ve nas surelerine tavsiyeyi yaptım.Başka dualar da olur ,ayetler de olur,hadislerde belirtilen dualar da olabilir.Her işe,aldığına verdiğine besmele ile başlamak da şeytanın üzerimizde olan baskısını kırar,etkisini yok eder buna da alışmalıyız.Besmele dahi çok önemlidir,abdestli olmak ayrı öneme haizdir.....Dua etmek,sadaka vermek önemlidir...

   Sil
 4. Kur`an ı Kerim de herderde deva vardır. (ALLAHIN KELAMIDIR) yeterki insan iyi niyetle hayırlara vesile olsun. Ayet ve hadisi şerfilerde ki dua ve istiazeler okunur. hiç bir bilgisi olmuyan AyeteL kürsi, felak, nas, ve havkale (la havlevela kuvvete illa billahiL aliyil azim 99 şer kapısını kapatır 99 hayır kapısını acar cennet hazinelerinden bir hazinedir. daha bir cok faydası vardır) en azından bunları namaz ların akabinde okuması faydalıdır. kalakan olur nurani koruma buguz hased isabet edemez NURA NAR galabe calamaz. bu babdan

  YanıtlaSil
 5. KAOS RAPORU : http://www.yenisafak.com.tr/dunya/kaos-raporu-2053576

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Blogda İsrail'in 2015 Ortadoğu kaos raporu adıyla yayınlanmıştır.

   Sil
 6. Arkadaşlar. 2015 sonu itibariyle parelel çete diye bir yapı kalmayacak. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız inançlı ve dirayetli insanlar şükürler olsun. Allah'ta yardım ediyor. Allah ABD, siyonistler ve onların içerdeki mihraklarının oyunlarını bozsun devletimizi korusun. İslamın son kalesi güçlü Türkiye. Her oyunu deniyorlar. İnşallah oyunları boyunlarına devrilecek. Dikkatli olalım. Hükümetimizi yedirmeyelim bu zalimlere. Allah hakkımızda hayırlısını versin.

  YanıtlaSil
 7. başlıktaki yazyı dehşet ve kahkahalarla okudum....

  nasıl bir insan bunlara inanabilir...nasıl içinde ayet okunan bir duaya hadi beddua olsun muabele olmasın onuda geçtikte .....nasıl kabala ritüeli dersiniz....

  yetmezmiş gibi molla muhammed denen katil yobaz sahtekar ve tam bir türk düşmanına nasıl evliya dersiniz.....

  KAFAYIMI YEDİNİZ...MİLLETLE DALGAMI GEÇİYORSUNUZ...ÇOCUKMUSNUZ AJANMI?

  AJANSANIZ BAK UYARIYORUM ....BU MİLLET YEMEZ...

  YOK ÇOCUKSANIZ BIRAKIN BU İŞLERİ VEBALİ KORKUNÇTUR....

  ALLAH AŞKINA ŞU VİDEOYU İZLEYİP BU ADAM HAKKINDA ÖYLE YORUM YAPIN...

  NE HALT YEDİĞİNİZİN FARKINDAMISINZ....?


  http://www.youtube.com/watch?v=RoURU7bzwuo

  allah aşkına 2 dakika ayırında izleyin şu videoyu...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Arkdaş Allah aşkı için video yu 2 dakka izleyin demişsiniz izledim video kesit Li montajLı netlik yok Türkdüşmanılı gibi bi sözde görmedim sadece cihat için devletin şeriat devleti olmadıgını ima etmiş ona biri birinin sözünü aktarıyor böyle demiş oda yorum yaparken kısa kısa farklı yerleri sunmuş paso spiker konuşuyo anlaşılan net lik yok biraz piskolojiK algıya benziyor. burda bile istedimiz adamın yorumunu kesitlesek vay halimize .. Amerikanın vahşetine bu kadar hıncınız varmı ben Molla Muhammed denen amcayı tanımam . ama video da sohbeti net degiL kesitlerler halinde sunulmuş montajlanmış gibi şahsen bana öyLe geldi

   Sil
  2. Şu an adamalr Misyonerler incili bangır bangır en lüks semtlerde dagıtsa kimse tıkı cıkmaz şirin gözükmek içinde hg derler tabiii ne demek dagıtın dostuz filan Müslüman gariban fakir oldumu savunmasız Linç etmek kolaydır. biz 3 kişinin Allah sohbeti edip komşusu tarafından irticacı diye 6 katlı aşagıda sorgulandını biliriz. komşu aşırı din düşmanı 2 sakllaı amca misafir olur lüks bi semte sahiL kenarı iki dakkada irticacı bunlşar diye şikayet 12 yıl önce Allahu alem esnaf ticaret yapan emekLi asker biride amca alıp götürüler Algı oparasyonu kolaydır Medya güçün varsa adaammm zorla Atom bombasını Japonyaya asıL atan bendim dahi dedirtiriler . medyada Atan buymuş 2 reklam bitii her habere şahsen inanmam heLe Hle yahudilerin elinde olan medyalara hiç

   Sil
  3. arkadaşım...kafamı buluyon....o videoyu yiğit bulut çıkardı...hidayet karaca değil...o zaman hidayet karaca niye içerde....operasyon emrini siz vermedinizmi...hsbc bank önünde ölen mslmanların katillerini yakalama emri cemaatten gelmişmiş...kimi kandırıyorsunuz yaa...artı diyelimki montaj....kim montajlamış...yiğit bulutmu....adam resmen el kaideye katılmak farz diyo....inkar da etmiyo...inkar etse susarz...adam inkar etmiyo siz neyi inkar ediyorsunuz ....?

   Sil
  4. Hükümet’in bugün mağdur olarak gösterdiği Tahşiyeciler’i 4 yıl önce de kullandığı ortaya çıktı. MİT’in 2004’te, Emniyet’in de 2008’de takibe aldığı Tahşiyeciler grubuna, ABD ile yapılan terörle mücadele anlaşması gereği 2010 yılında operasyon düzenlendi. Gerekçe olarak grubun El Kaide örgütü ile bağlantılı olması gösterildi. Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, operasyonun ardından yaptığı açıklamada “El Kaide’ye darbe vurduk.” dedi. Yakalanan şüphelilerin, 27 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı HSBC ve sinagog saldırılarıyla ilgili olduklarını ifade etti.

   Sil
  5. Tahşiyeciler adlı grubun kurucusu olduğu iddia edilen ve özgür basına darbe operasyonunun gerekçesi olarak gösterilen emekli imam Mehmet Doğan önceki akşam CNN Türk’te Akif Beki’nin sunduğu ‘Baştan Sona’ adlı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “17 yıl iki gözü görmeyen bir insanı bütün bir operasyonun başı diye yakalayıp 122 kişiyi içeri alanlar bunlardı. İki gözü yüzde 90 görmüyor.” diye bahsettiği Mehmet Doğan’ın canlı yayın esnasında elindeki belgeleri okuyarak yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Doğan, ayrıca 11 Eylül saldırısını düzenleyen eski El Kaide lideri Üsame bin Ladin ile ilgili de enteresan açıklamalarda bulundu. Üsame bin Ladin’i sevdiğini söyleyen Doğan, “Mümin olduğu için severim. Bin Ladin’i Müslüman olduğu için severim. Başka bir iman bilmiyorum. Bin Ladin’i Allah için, ‘La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’ dediği için severim. Onun dışında El Kaide örgütü falan bilmem. Ben münzeviyim, radyo televizyon bile izlemem.” ifadelerini kullandı. Tahşiyeciler grubuna polisin yaptığı operasyonun ardından açıklama yapan eski İşçileri Bakanı Muammer Güler, yakalanan zanlıların El Kaide ile irtibatları bulunduğunu söylemişti.

   Mehmet Doğan, gazeteci Akif Beki’nin, “Üsame bin Ladin ve El Kaide ikiz kulelere saldırdı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?”, sorusuna ise yine Bin Ladin’i mü’min olduğu için sevdiğini belirterek cevabı verdi: “Bu suçsa bunu kabul ederim. Bunun dışında hiçbir alakam yoktur. Ladin’i Müslüman sıfatıyla tanıyorum. Diğer sıfatı devletler arasındaki iştir. Ben onu anlamam. Ben her mü’mini iman sıfatıyla seviyorum. Yanlışı, günahı, katli, doğrusu varsa kendine aittir. Şu dar-ı İslam’da içkiciyi, kumarcıyı, katili, zanlıyı da severim. İmanından dolayı, günahından dolayı değil. Üsame bin Ladin de onlardan biridir. Bu noktada severim. Cihadı haktır batıldır, ben içinde değilim ki fetva vereyim.”

   Sil
  6. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kitaplarını okumadığını söylemesine rağmen Risale-i Nurlar’ın ve Kur’an-ı Kerim’in Hocaefendi tarafından tahrif edildiğini iddia eden Mehmet Doğan, “Bir defa Fethullah Gülen ile 1977’de sabah kahvaltısında birleştik. Fazla da konuşmadık ayrıldık. Onu da tanımıyorum, kitaplarını fazla okumamışım.” dedi. Akif Beki’nin “Said Nursi ve Risaleleri yorumlamalarınız arasında uçurum var?..” sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı: “Bilmiyorum o ne anlıyorsa anlasın. Risale-i Nur Kur’an’ın tefsiridir, kitap sünnet icma ve kıyas usul esastır. Risale-i Nur bunlardan ayrılmamış. Usul-ü fıkıh akide ilminden ayrılmamış. Ona göre kitabını yazmış. Benim şahsi fikrim yoktur. Bediüzzaman’ın da şahsi fikri olamaz. Biz bunun davasındayız. Başka bir tarafa götürüp tahrif etmek elbette ki hakarettir. Kim olursa olsun burada Fethullah Efendi muhatabım değil. Çok insanlar Risale-i Nur’u bozmuşlar. Benim muhatabım tek Fethullah Efendi değil. Biz olan tahrifatı, doğruyu yazmışız. Bu meyanda bir tek o değil yüzlerce insan var risalenin içine girmiş bozmuş. Bir şahsa götürüp bağlamak yanlıştır. Ama bu zat getirdi bizi şikayet etti. Sebebi yok.” cümlelerini kullandı.

   Emniyet’in 2008 yılından itibaren takibe aldığı Tahşiyeciler grubuna yönelik 25 Ocak 2010’da operasyon düzenlenmişti. Grubun lideri olduğu iddia edilen Mehmet Doğan, 17 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ise söz konusu operasyonu şu sözlerle duyurmuştu: “Bazı örgüt üyelerinin, El Kaide’nin Avrupa, Türkiye ve Suriye sorumlusu olarak bilinen Louai Sakka ve 15-20 Kasım 2003 bombalı saldırılarından dolayı aranan ve Irak’ta öldürülen Habip Aktaş’la irtibatları tespit edilmiştir. Aynı operasyonda Şanlıurfa’da gözaltına alınan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Reşit B.Hayrullah Camii İmamı Yusuf Ç. ve Yalçın U. tutuklandı.”

   Sil
  7. el kaidenin islama islamın imajına müslümanların alnına çaldığı MÜSLÜMAN TERÖRİSTTİR DAMGASI YÜZÜNDEN aşşağılıktır....din dşmanıdır...kişi sevdiğiyle beraberdir...

   onu sevende aşşağılıktır...zülmü alkışlayamam zalimi asla sevemem...yada yaşasın zalimler için cehennem...

   Sil
 8. 14 Aralık medya operasyonuna gerekçe olarak 2010 yılında başlayan ve devam eden Tahşiyeciler isimli gruba yönelik dava gösteriliyor. Tahşiyeciler operasyonunun başladığı dönemde Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut da Habertürk Televizyonu'nda yayın yönetmenliği görevindeydi. Aynı zamanda kanalda "Sansürsüz" isimli programı sunuyordu.

  GÖRÜNTÜLERİ İLK DEFA YİĞİT BULUT YAYINLADI

  Bulut programında Tahşiyecilere yapılan operasyonun detaylarını anlatan bir haber yayınlandı. Grubun El Kaide ile bağlantılı olduğunun anlatıldığı haberde Tahşiyecilerin lideri Mehmet Doğan'ın silahlı mücadele çağrısı yaptığı sözlerinin görüntülerine de yer verildi. Yiğit Bulut görüntülerden sonra Tahşiyeciler soruşturmasını destekleyen sözler sarfetti. Konuğu da Cübbeli Ahmet Hoca'ydı.

  TAHŞİYECİLERİ TERÖRİST İLAN ETTİ

  Yiğit Bulut programda Tahşiyecilerin liderini El Kaideci olmakla suçladı. Terörist ilan ettiği grup hakkında ise ''İslam, bu El Kaidecilerden kurtarılmalı'' ifadelerini kullandı.

  İNSAN ÖLDÜRMEYE ÇAĞIRIYORLAR DEDİ

  Yiğit Bulut, Tahşiyeciler grubuna ait görüntülerin ilk defa Habertürk televizyonunda yayınlandığını defalarca vurguladı. Görüntülerde Tahşiyecilerin lideri Mehmet Doğan'ın grubuna silahlı mücadeleye girmelerini tavsiye eden sözlerine değinen Bulut "Bunlar 'Peygamberi referans göstererek insanları adam öldürmeye çağırıyor. Bizim İslam dinini bu adamlardan kurtarmamız gerekiyor.'' diyor.

  TAHŞİYECİLER 14 ARALIK MEDYA OPERASYONUNA GEREKÇE YAPILDI

  2010'da yapılan operasyonda Tahşiyeciler isimli örgütün bazı yöneticileri Mehmet Doğan ile birlikte tutuklandı. 17 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiler. Davaları halen sürüyor. Bu dava 14 Aralık medya operasyonuna gerekçe yapıldı. Tahşiyecileri Fethullah Gülen'in 2009 yılındaki bir konuşmasında hedef gösterdiği öne sürülüyor. Soruşturma dosyasındaki belgelere göre ise Tahşiyeciler operasyonu 2008 yılında MİT'in emniyete gönderdiği bilgiyle başlamış. Yapılan operasyon sonrası Tahşiyecilere ait ilk görüntüleride Yiğit Bulut yayınladı.

  İşte Yiğit Bulut'un şok eden görüntüleri

  kaynak..

  http://www.haberler.com/cumhurbaskani-nin-danismaninin-sok-gorunutuleri-6782132-haberi/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yiğit Bulut'un o dönem hizmet verdiği o Televizyonun kadrolarında paralelcilerin olduğu dinlemelerin sızması sonucu anlaşıldı.Yani cemaatçilerin mensuplarının olduğu biliniyor.Yiğit Bulut'u besleyen kim? Aynı zamanda kim Cumhrubaşkanını, Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı dessas bir şeytan gibi kandırdı ise o bilgiyi veren de besleyen de odur. Arınç ne diyor(Bbeni kullanıp kozmik odaya girdiler.)

   Bazı emniyetçilerin bir taktiği var. Bir operasyon öncesi medyayı yalan-doğru bilgilendirir. Sonra Operasyon olur. Gizli tahkikat çarşaf çarşaf sızdırılır. Hukuk çiğnenir. Medya alet olur. Ve aylar sonra dava beraatle biter. Ama o kişiler sahte kahramanlığını göstermek uğruna masumların şerefiyle oynanır. Bu müstakim bir yol değildir.

   Mehmet Barlas Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığını yaptığı Güneş Gazetesi’nde bir yazı yazdı. Bir Emniyet Müdürü şikayet etmiş. Demiş ki: "Bazı arkadaşlarımız size bilgi veriyor; siz (yani gazeteciler) bunu araştırmadan aynen yayınlıyorsunuz. Siz ne biçim gazetecisiniz” Mehmet Barlas hayatta. Açıp sorabilirsiniz. Veya gazetenin kütüphanedeki arşivinde duruyor.

   Şerefli ve namuslu ve asayişin yılmaz bekçileri (ki Bediüzzaman'ın onlara duası vardır) emniyetin içinden türeyen sütü bozuk çeteler şimdi yine mıntıka temizliği ile aynı birimler tarafından temizleniyor. Düşünebiliyor musunuz. Devletin bütçesinden para alınıyor ve Danimarka’ya gidiliyor. Böcek alınıyor.. Resmi yazıyla. Sonra gelinip Başbakan ve bakanlar dinleniyor. Şifreli olan bu böcekler, Başbakan ve bakanlar o yere geldiğinde koruması olacak soytarı, uzaktan kumanda ile cihazı çalıştırıyor. Ve şifreli çalışan cihazlarla dinleme yapılıyor. Sonra Pansilvanya’daki neocon-siyonist istihbarat şebekelerinin uşağına transfer ediliyor. O böcekleri yerleştirenler nerede. Yurt dışına kaçtılar. Cemaatin himmet paralarıyla besleniyorlar.

   Neymiş efendim Yiğit Bulut’un eline düzmece görüntüler verilip yanıltılıp konuşturulmuş. Bunu yapmak iblisane fitnedir. Sahte Mehdi ve Mesih ve imam ve kainat imamlığının zırvalarıdır bunar. Allah onları kahrediyor. Hep beraber seyrediyoruz. Ve siz kalkmış iki gündür aynı teraneleri tekrarlıyorsunuz. O kadar Yiğit Bulut’a tabi iseniz niçin onun fikriyatına tabi olmuyorsunuz. Kimden yanasın Pansilvanya’dan mı 5 Tepeden mi?. Yoksa dansöz gibi kıvırıp kıvrıp El Kaid vel kaide safsatasını mı yayacaksın. Muhammed Doğan ne olursa olsun onun zühtü, samimiyti, takvası, ilmi, irfanı bütün cemaatin milyon kere fevkindedir. Pansilvanya’daki kaçak onun ayak tırnağı bile değildir. Hataları var ama, yolu müstakim ve nurludur. Zulümatlı ve dalalet değildir. Allahü Alem ehl-i beyt menşeli bir Kürt’tür sen kabil etmesen de velayeti bile vardır, sapık değildir. Selam olsun ona.

   Not: Dinlemeler nasıl anlaşıldı. Bu bir mü’min feraseti sayesinde. Gizli konuşmaların servis edildiği yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmede Başbakan Tayyip Erdoğan mahrem bilgilerin ortalıkta dolaştığını anlıyor. Ve Yurda dönünce Aralık 2011. Mit Müsteşarı ile Danışmanı Mustafa’yı çağırıp gizlice çalışma mekanlarda böcek taraması yapılmasını istiyor. Neyse bunlar bulunuyor, ama açıklanmıyor. Yerlerinden de alınmıyor. Mit’te çalışma yapılırken TÜBİTAK’tan gelen cemaatin ajanı konuyu anlıyor ve imamına ihbarda bulunuyor. Cemaatin veletleri panikle hemen harekete geçiyor. Bir düzmece ihbar Arkasından cemaatçi savcı devrede işin aslını öğrenmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar ki iş doğru. Bu kez 7 Şubat’ta MİT Müsteşarı’nı içeri almaya kalkıyorlar. Beyler bunun adı nedir biliyor muzunuz?. (oooooooo ) dur.

   Sil
 9. OSMANLI – FATİH SULTAN MEHMET VE KADI - (ADALET)
  Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlı tebaasından bir hristiyan, kapısının önünde ağlıyor. Oradan geçmekte olan birisi: "Kardeşim, niçin ağlıyorsun?" diyor. O da derdini anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camiini yaptıracak yer arıyor. Bir yer bulmuş ama sahibi "Satmam." diye tutturmuş. Fatih Sultan Mehmet, adamlar göndermiş. Onun kalbini kazanmaya çalışmış. Herşeyi denemiş ama adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Fatih Sultan Mehmet onun toprağı üzerine şimdiki Fatih Camiini yaptırıyor. İşte ağlayan adam o. O ağlayan adama sokaktan geçen diyor ki:
  - Evlâdım, neden ağlıyorsun? Kadıya git. Kadı efendi adaleti mutlaka yerine getirir.
  - İyi ama bu kadı efendinin padişaha nesi olabilir ki?
  - Nesi olduğunu görürsün. Sen git.
  Ve mahkeme cereyan ediyor. Fatih Sultan Mehmet ayakta; kadı efendi oturuyor ve mahkemenin başlaması söz konusu. Fatih Sultan Mehmet müdafaasını yapıyor ve diyor ki:
  - Ben orada bir camii yaptırmak istedim ve ona çok paralar vaad ettim ama hiçbirini kabul etmedi ve ben camiyi inşa ettirdim.
  Fatih Sultan Mehmet sahibinden izinsiz, arsa üzerinde inşa ettirdiği cami sebebiyle elinin kesilmesi cezasıyla tehdit altında.
  Kadı efendi soruyor:
  - Evlâdım, bak bu bir padişah. Ama ben Allah'ın kadısıyım ve de bana emrettiği şey, böyle bir durumda onun kolunu kesmektir. Ben şimdi onun kolunu kesip hükmü eda edeceğim, yerine getireceğim.
  Yabancı tebaa bakıyor ki; gerçekten kadı efendi padişahın elini kesecek. O zaman davadan vazgeçtiğini söylüyor. Kadı efendi diyor ki:
  - Böyle bir davadan vazgeçersen, sana o arsanın bedelinin kaç katı büyük miktarda para verilir.
  Adam davadan vazgeçiyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki:
  - Ben ona şu anda bin altın vereceğim ve ömrü boyunca da her gün bir altın devam edecek.
  Mahkeme bitiyor. Mahkeme bitince kadı efendi derhal ayağa kalkıyor ve diyor ki:
  -Padişahım, şu ana kadar ben kadıydım; ben Allah'ı temsil ediyordum. Ben oturuyordum, siz ayaktaydınız. Ama şu andan itibaren mahkeme bitmiştir. Senin sadık bir tebaan olarak ben ayaktayım ve artık kadı falan değilim. Sizin sadık bir tebaanızım.
  Fatih Sultan Mehmet, kadı efendinin sözlerinden sonra ne yapacağına bakıyor. Kadı efendi kılıcını çekiyor ve diyor ki:
  - Eğer padişah olarak yanlış bir şey yapsaydın, seni öldürürdüm.
  Fatih Sultan Mehmet de beraberinde getirdiği kılıcını çekiyor ve diyor ki:
  - Eğer sen, ben padişahım diye haksız olmama rağmen beni haklı çıkarsaydın, benim de yapacağım şey bu kılıçla aynı şeydi. Ben de seni öldürecektim

  anlayana sivri sinek saz...anlamayana davul zurna az...

  ya kadı fatihi öldürseydi....vebale girermiydi...? yada vatan haini olurmuydu...?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fatih Mehdi'nin de kılavuzudur. 2. Fethin sahibinin yol göstericisidir. Sen onu nasıl örnek alırsın. Seni git imamının tabi olduğu meşru İsrail rivayetlerini ve kıssalarını anlat. Bizim bunlara karnımız tok.

   Büyük İsrail için çalışan paralel yapının bunlarla ne ilgisi olabilir. Mehdi sizin düşmanınız sayılır. Çünkü o önce cemaatin çarkını sonra Büyük İsrail'in çarkına tükürecek. Siz nasıl kalkar da onun kılavuzunun adını anar ve hayatından örnek verebilirsiniz. İntihar ediyorsunuz intihar. Vah vah.

   Bak ben sana Cafer imamı anlatayım. Cafer imamı Pansilvanya imamı gibi hep sümük salya ağlarmış. İlk büyük deccal Cengiz Buharaya’ya girdiğnide müritlerine silah kullandırmamış. Cengiz’e yardım etmiş. Cengiz ne demişse hep şirinlik gösterip işi idare etmiş.

   Bir gün gelmiş Cengiz bu hoca fazla ortalıkta fazla dolaşıyor, diyerek okçusuna emri vermiş. Ok ağzından girip yaralamış. Can verirken ne demiş. “Biz fena ettik” demiş. Ve Cafer İmam oracakta ihanetinin diyeti olarak gebermiş. İşte böyle Deccale hizmet edenler Deccalin silahı ile temizlenir. Şimdi ikinci deccalin yalakası Pansilvnaylı o da aynı akibete gidiyor. Çok öttü. Ağzından yiyip gidecek.

   Sil
 10. Ben Gülen'in o 'beddua' ya da 'mülaane' ya da 'kabalistik ritüel' vb.yaptığı şeyden çok kelimelerine dikkat çekilmesi taraftarıyım. Ettiği kelimelerin bir kısmını özenle seçtiğini düşünüyorum ve bu kelimeler bize göründüğünden çok polis ve adliyedeki elemanlarına yönelikti. Dikkatle bakarsanız görürsünüz. Önlerini kesmek,birliklerini bozmak vesaire.

  Birde işin evlere şenlik tarafı şu ki evrensel değerlere,demokratik değerlere,hukuka vb.sayılıyor ve şeriatla,islamla,haram-helalle çorba yapılıp bir yemin ediliyor.

  Önceden de yazmıştım ütopik hayalleri olan bir kimseydi Gülen..En başlarda samimice hareket etti fakat daha sonra kantarın topuzunu kaçırdı maalesef..Aslında bazı arkadaşların dediği gibi meczupluğa sardı gibime de geliyor ancak bu kadar zeki,organize bir adamın meczup olabileceğini de zannetmiyorum..

  Yolsuzluk vb.iddiaları bir yana..Erdoğan Anadolu Sermayesinin önünü açtı,ihaleler verdi,bağışlarını da istedi yerlere kanalize etti. Yerinde kim olsa aynısını yapardı muhabbetine girmekten ziyade yaptığını bir Müslüman olarak tasvip ediyorum. Beşerî bir sistemde Müslümanlar güçlü olmalı,güçlenmeli,birbirini kollamalı.

  Cemaat meselesi bence iyiden iyiye sıktı. Ayrıca ben şuna da bakarım : Müslümanlar bir yanlışta ittifak etmezler. Ehli Sünnet bildiğim ne kadar Tarikat ve Nur grubu varsa Erdoğan'ın arkasında. İstisnalar var ama ana caddede çoğunluk Erdoğan'ı destekliyor. Ve bu destekleyenler geçen ilanda da gördüm öyle yanlışta ittifak edecek hareketler değil. Mesela Sami Efendi Vakfı,Semerkand,Hayrat Vakfı vb..Bu kişi ve müesseseler yanlışta ittifak etmezler,mümkün değil.

  Kadir Mısıroğlu'nun güzel bir sözü var : Çetin Altan beni överse,imanımı yoklarım diye..Bir bakın Gülen'le işbirliğine girenleri,aynı telden çalanları..Arkadaşlarına,dostlarına,ahbaplarına bir bakın..

  Yabancı istihbarat servisi hakkında müspet değerlendirme yapıyor oturma izni için..Bu bile aslında yeterde artar.

  Bir yolsuzluk bir hırsızlık tutturmuş gidiyorlar bazıları..Ben iktidarda olsam bende bütün kuvvetimle Anadolu Sermayesini desteklerim. Zerrab olayında adam İran ambargosunu delip ekonomik getiri sağlamış ülkemiz için. Neden elin Abd'si İsrail'i vb.si için içeriden kendime operasyon yaptırayım ?

  Birde şu var : Eskiler bilirler,seçim zamanı bir oy bir oydur,insanlar köylerde damlarda beklerlermiş bu eve kim giriyor kim çıkıyor diye..Seçime 3 ay kala böyle arada ayrışma olsun ve Erdoğan'da normal şartlar altında Cemaati karşısına alsın. Mümkün değil. Demek ki ANORMAL şeyler vardı. Kimse o kadar kısa sürede karşısına güçlü bir grubu almak istemez hele ki kendisine oy veren bir kesimi.

  Onun dışında Cameko'yu Cengiz Han'a getiren Cameko'nun adamlarını Cengiz Han hain diye öldürtmüştür. Bilmem anlatabildim mi ? Gücüne kuvvetine güvenenler hesapsız çıkış yaptılar ama sebepleri yaratanı hesap edemediler. 'Erken Huruç Ettiler' ve Allah'tan karşılarına Allah Erdoğan'ı çıkarttı. Bu grup kendisinden olmayanı ezip geçerdi ve Gülen şimdiye başımızda halifeydi. Allah korudu bizi..

  Neyse..Cengiz Han Cameko'nun kanı akmasın diye belini kırdırmış. Erdoğan'da hukuk içinde olsun diye çok üstlerine varmıyor. Aslında bu abilerini dinleyen adamların cezası en hafifiyle idamdır. Keşke idam geri gelse..

  Önceden hüsnü zannım çoktu,hatta aylar öncesine kadar. Ama şimdi yok olmalarından tarafım.

  YanıtlaSil
 11. iddalar yazıyorsunuz...ama size karşı olanlara asla cevap vermiyorsunuz...

  gülenin hatasını görsek zaten brakırız kardeş...adamın hatasını bulsak bi...

  siz cevapları verilmiş sorularla uğraşıyorsunuz...

  oysaki biz cevap alamadığımız sorulardan başka soru sormuyoruz...

  mesela mehmet doğan yada molla muhammedin el kaide ci olduğunu ve remen siyah sancak hadisini sapıttığıyla ilgili cevap veremiyorsunuz...link verdiğim halde...

  yukarda fatih sultan mehmet ve kadı olayını paylaştım...bu sizin için islam değilmi? şeriat değilmi?...ki konu olan bir huristiyan...

  velevki gülen kafir olsa imansız olsa meczup olsa...KADININ HÜKMÜ DEĞİŞİRMİ...

  biliyorum güleni sorgulamak ve kendinizi sorgulamamak nefsinize hoş geliyor...tamam ama islam bunu emretmiyor...kadı iseniz hükmü adaletle vereceksiniz ...yok kadı değilseniz...hüküm vermiceksiniz...

  biz tayyibe laf ediyorsak cevap veremediği için...cevap veremediğiniz için...

  BEN DİYORUM MEHMET DOĞAN SEN DİYON TAYYİP ERDOĞAN...

  MEHMET DOĞANA GEL SEN ...GELEBİLİRMİSİN? ELBETTE HAYIR...


  ADMİNE BURDAN HESAP SORUYORUM...GÜLEN AKP TARTIŞMASINDAN TAMAMEN BAĞIMSIZ OLARAK...

  NEDEN BU İSLAM DÜŞMANI EL KAİDECİ MEHMET DOĞAN HAKKINDA ONU ÖVÜCÜ HATTA EVLİYAYMIŞ GİBİ GÖSTEREN YAZILARI YAZIP...KÖTÜYÜ İYİ OLARAK LANSE EDİYORSUN....?

  TEKRAR SÖYLÜYORUM...BUNU GÜLEN AKP TARTIŞMASINDAN BAĞIMSIZ SORUYORUM...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mehmet Doğan'ı tanımıyorum da senin sözlerin doğru olsa,o da bir yerde beyanda bulunmuş üsame müslüman olduğu için severim diye,onu da katsak sorun şurdan kaynaklanıyor...
   Mehmed Doğan'ı el kaideci olduğu için mi bu kadılar tutukladı,yoksa gülen aleyhine eserler yazdığı için mi ?
   Bunların Recep tayyiple ne alakası var,davanın tarafı mı ?
   El kaide örgüt mü örgüt, örgütlere karşısınız demek ki,örgüt ne demek,örgütlenmek nasıl olur ? gülen el kaide gibi örgüt değil mi ? örgütlenmesi yok mu ? (adına paralel denir,başka denir,şu denir bu denir,isimsiz örgüt olur) el kaideyi burda destekleyen kimse yok.Olmadı da sanırım.Hatta şahsen karşıyım.Ama ben el kaideye nasıl karşıysam ,gülen örgütüne de o kadar karşıyım.Birisi ülkemizde direk faaliyet göstermiyor çok konuşmuyoruz,cevaplamıyor üzerinde durmuyoruz.Ama gülen örgütü bu ülkede faaliyet gösteriyor onun hakkında yorum yapıyoruz.
   Benim görüşlerim bu doğrultuda,

   Sil
  2. Üsame b.ladine ye mehdi diyenler vardı,gülene de mehdi diyenler var,birisi ülkemizde etkili olamasada İslam topraklarında zarar verdi,öldü gitti birisi Türkiyeye zarar vermeye çalışıyor,hala yaşıyor,tehdit devam ediyor,ölse de aynen el kaide gibi örgütlenmesi kalacak bu topraklarda bu fitne üzerinde durmamın sebebi budur.

   Sil
  3. KARDEŞ SEN VİDEOYU İZLEDİNMİ İZLEMEDİNMİ?

   Sil
  4. Eğer mehmed Doğanı el kaide örgütüne destek veriyor diye tutuklayan savcılar,takip eden emniyet müdürleri,SAMİMİ OLSALARDI ___ Gülene destek veren,ona gönül veren,her kesi tutuklar hapse atardı.Onunki suçsa bu da suç.Ama 2 tane emniyet müdürünün yeri değişiyor,2 tane adam içeri alınıyor kıyamet koparılıyor gülen örgütü mensuplarınca (örgüt olduğuna delildir). Gülen de gelsin yatsın,talibana destek veren de yatsın kadının yapacağı budur.

   Sil
  5. EL KAİDEYİ TAKİB EDEN SAVCILAR GÜLENCİLERİ NEDEN İÇERİ TIKSINKİ? NE YAPMIŞLARKİ...

   Sil
  6. Benim tarafsızlığıma inanmayabilirsin,Aşağıda Başbuğun Çerisi ne yazmış.Savaş var diyor,savaş varsa bir tarafta devleti temsil eden Başbakan,Cumhurbaşkanı diğer tarafı da örgüt.Şimdi bu Kadılar tarafsız mı yoksa o örgüte mensuplar mı ? ülkesine vatanına ihanet etmiyorlar mı ? parasını kimden alıyor bu kadılar devletten almıyor mu ? Kadı felan hikaye ne kadısı,bir çoğu bilindiği haliyle emniyetinden yargısına,askeriyesine,...devletin her kademesine yerleşmiş olan örgüt mensupları.

   Sil
  7. GÜLENCİLER NE YAPMIŞ DİYE SORDUM..

   Sil
  8. Ha Mehmed doğan örgüte destek veriyor diye hapse atılmasına destek veriyorsunuz,bizleri de el kaideyi desteklemekle suçluyorsunuz benim şahsen görüşüm
   ---Ülke bu duruma gelmişken ülkesine,milletine,dinine,kendisine yardım eden,gönül verenlere ihanet eden gülen asılmalıdır
   -gülene bağlı olup hala destek verenler hapse atılmalı,yada o örgütten ayrılmalıdır.

   Sil
  9. Felsefem sen hangi ülkede yaşıyon da gülen ne yapmış diyon yahu .Hakkaten dalgamı geçiyon ? cidden gülen bişey yapmıyor mu ? gülen bişey yapmıyorsa sen niye karşımızda duruyon ?

   Sil
  10. SORUMA CEVAP VER GÜLENCİLER NE YAPMIŞ...?

   Sil
  11. aralık 2013 den önce olayları boşver.Aralık 2013 den sonra gülenin tüm yazılarını,stv,zaman gazetelerini gün gün oku,ondan sonra bana ne yapmış de.Bunu yanına solcu birini al oku,kör birini alma yanına,erdoğanı desteklemeyen birisi de olsun ki taraftarlık yapıyor deme.Sen git güvendiğin bir sol görüşlü al oku,yorumlat.sana laf anlatamayacam şimdi

   Sil
  12. CEVAP VERİCEKMİSİN...?NE YAPMIŞ...DARBE Mİ YAPMIŞ...YOKSA HIRSIZIMI YAKALAMIŞ...?

   Sil
  13. Hırsız kendisi,hırsız kendisini nasıl yakalatsın,Hırsız var diye bağırdı ülkeyi ,millette hırsız ararken ülkeyi soydurttu.Bak bakalım devler ne kadar zarar etmiş.

   Sil
  14. ORDAKİ POLİSLERE EMPATİ YAPARAK KONUŞ...NE YAPMIŞ...DARBE Mİ....SULTAN MEHMET HAN DAN...DAHA M KUDRETLİ BU ADAM...

   DEDİĞİM GİBİ...HATALARIN BULSAM BEN BU CEMAATTE 1 DAKİKA DURMAM...VE CEVAP ALAMADIĞIM SORUDAN BAŞKA SORU SORMAM...

   Sil
  15. Darbe yapamadı maalesef demiyorum.Ayışığı,balyoz felan filan darbe teşebbüsleri nasıl olduğuna inanılıyorsa o da darbeye yeltendi.Başaramadı

   Sil
  16. O BİZİ İLGİLENDİRMEZ...KADIYIDA İLGİLENDİRMEZ...ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ...ONU ÇALMADAN ÖNCE DÜŞÜNECEKLERDİ...ÇALDIRANDA İRAN ZATEN...

   KADI HADİSESİNDEKİ KADI FATİHİN ELİNİ KESER AF ETMEZ...DAVACI DAVASINDAN VAZ GEÇENE KADAR..

   Sil
  17. Tamam şeriatın kestiği parmak acımaz sözünü bi zahmet ekrem dumanlıya da söyle bas bas bağırıp durmasın.Gülene de aynı şekilde tavsiyelerde bulunuyoruz,gelsin acımayacakk

   Sil
  18. HIRSIZ YAKALAMAK DARBE Mİ...?FATİHE KILIÇ ÇEKMEK DARBEMİ...?

   KONUŞAMAZSIN YA ÖMER GÖMLEĞİN HESABINI VER DİYEN SELMAN BİN FARİSİDE DARBECİMİ...?

   NERDE YAŞIYORSUN BİLMİYORUM AMA AKP NİN TABANI DAHİ KABULLENDİ BUNU ...ÇALDIKLARINI...

   ÇALSIN CANIM NE VAR BUNDA DİYORLAR....

   ZATEN ÇALMADIKTA DİYEMİYORLAR..

   HATTA KPSS DE NASIL KUL HAKKI YENİRMİŞ DERS VERİYORLAR...

   HATTA SAAT ALAN ŞERFSİZ DİYİP...SONRADA SAATE ZAAFIM VER DİYORLAR..

   HATTA İRANLILAR DALGAMIZI GEÇİYORLAR KENDİ MEDYALARINDA....BEBAK ZENCANİYİ İDAMLA YARGILIYORLARYA...

   HATTA POLİS KOYDU O PARALARI DEDİKLERİ PARALARI FAİZİYLE GERİ ALIYORLAR....

   HATTA ERGENEKONU VE KCKYI SIRF KENDİLERİDE YARGILANMASIN DİYE SALIYORLAR...O HAİNLERİ...

   ARTI BARZANİ ARTI İŞİD....ARTI MOLLA PKK LI MUHAMMED....VSVS

   YAZAYIMMI DAHA...

   DEDİĞİM GİBİ CEMAATİN TEK BİR YALNIŞIN GÖRSEM 1 DAKİKA DURMAM...ADAMLAR HAKLI KARDEŞİM...

   HATTA GEÇEN GÜN AFGANİSTAN YETKİLİLERİ DALGANIZI GEÇTİ...

   Sil
  19. ACIMAZ...VALLAHİ ACIMAZ BİLLAHİ ACIMAZ....YETERKİ DELİL OLSUN BE KARDEŞİM...HA AKP NİN HIRSIZLIĞINA DELİL ÇOK....İSTEMEDİĞİN KADAR...Bİ MAHKEME OLSA BÜLBÜL GİBİ İTİRAF EDECEKLER.....ZATEN EDİYORLARDA...

   DELİL SUNAN MAHKEMEDEN KAÇMAK NE AYIP...

   BİZİM DURUMUMUZDA ŞU...ÜSTÜMÜZDE GÖMLEK YOK GÖMLEĞİN HESABI SORULUYOR....

   BAK YUKARDA YAZDIM DURUMUNUZUN VAHAMİYETİNİ...


   Yiğit Bulut programda Tahşiyecilerin liderini El Kaideci olmakla suçladı. Terörist ilan ettiği grup hakkında ise ''İslam, bu El Kaidecilerden kurtarılmalı'' ifadelerini kullandı.

   14 Aralık medya operasyonuna gerekçe olarak 2010 yılında başlayan ve devam eden Tahşiyeciler isimli gruba yönelik dava gösteriliyor.

   İŞTE ADALETİNİZ BU KADAR....


   Sil
  20. HA CEMAATİN SUÇU ŞU....BU CEMAATEN OLMAYAN HİÇ BİR POLİS YADA HAKİM FATİH HANI YARGILAYIP MAHKUM EDEBİLECEK KADAR ADALETLİ OLAN KADI NIN TAVRINI GÖSTEREMEZ...O AYRI...

   ZATEN O NAMUSLU POLİSLERİN ELİNE DELİL TUTUŞTURUP NASILSA BU ADAMLAR NAMUSLU BAKAN BİLE OLSA HAKKI UYGULARLAR DİYENDE İRANIN TA KENDİSİ...

   Sil
  21. Felsefem sen samimi değilsiniz diye sözler sarfediyorsun ya bak sen diyorsun ki şeriatın kestiği parmak acımaz,tamam ben de diyorum ki evet öyledir şeriatın kestiği parmak acımaz
   Madem o zamanların kadısını,kıssalarını günümüze uyarladın
   --Gülen şeriatten kaçmasın gelsin,şeriat keserse rahmettir acımaz,kesmezse tamamdır
   -- ekrem dumanlı ve yanındakiler de samimi olsun,şeriatın kesitği parmak karşı tarafın parmağı olurken acımaz diyorlarsa kendileri niye o parmağın acısını daha kesilmeden hissedip yaygara yapıyorlar.
   Bu mu samimiyet yoksa bu taraftarlık mı ???
   Tamam hırsızdan sorulsun çalan herkesten sorulsun...
   Ama 1 tane hırsıza çaldın deyip şeriat uygulanırken hırsızın anababası,fitne başı gülenin bu ülkeye verdiği zararda sorulsun,
   Sen samimiysen bunu savun,samimi değilsen ,kadısını,şeriatı kendi anlayışına göre kullanma.
   Zaten gülenlere ne zaman operasyon yapılsa aynı gün nedense hemen tefsir dersi veriyordu hoca diye haber geliyor??
   başka gün bu haber niye gelmiyor da aynı güne hemen tefsir dersi haberi geliyor amaç ne ? (tefsir yapmıyorlar demiyorum,neden hergün tefsir dersi yapılıyor diye açıklama yapmıyorlar)

   Sil
  22. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  23. DAHADA O DELİLLERİ NASIL ELDE ETTİKLERİ MEVVZUSUNA HİÇ GİRMİYORUM...İRANIN BU İŞLER İÇİN ÖZEL YETİŞTİRİLMİŞ ZÜLEYHA GİBİ GÜZEL KADINLARINDAN HİÇ BAHSETMİYORUM...


   DİYORSUNUZKİ ""BU ADALET DEVLETİ YIKAR..""

   HAYIR....BİZDE DİYORUZKİ""BAĞIRSAKLARINIZI TEMİZLERSİNİZ...AK PAK OLURSUNUZ...HATTA O ZAMAN GERÇEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ OLURSUNUZ İŞTE O ZAMAN HİÇKİMSENİN DEVİREMEYECEĞİ İKTİDAR OLURSUNUZ""""

   AMA GEL GÖR Kİ..............

   Sil
  24. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  25. KARDEŞİM DELİL SUNULSUN PAŞA PAŞA EKREM DUMANL YATAR...

   DELİL SUNULSUN GÜLEN PAŞAŞA GELİR YARGILANIR HAPSE GİRER...

   ONLAR DÜNDEN RAZI...

   İSYAN EDİYORSAK DELİL SUNULMAMASINDAN...

   ELİN NAMUSLU KADUNUNA OROSPU DEMEKTEN FARKI YOK BUNUN...DELİLİ SUNARSUN RECM EDERSİN...?

   Sil
  26. HA SİZ DELİL İSTİYORSANIZ 7000000 DOLARLIK SAATTE ORTADA...AYAKKABI KUTULARUDA ORTADA...MAHKEMEDEN KAÇMADA ORTADA...ERGENEKONDA ORDA KCK DA ORDA...BARZANİDE ORDA...YOL KESİP KİMLİK SORAN PKK LILARDA ORDA...

   CEM YILMAZIN DEDİĞİ GİBİ....""MONTAJ MONTAJ....GÖRDÜK MONTAJI

   Sil
  27. MGAZİ...BÜLENT ARINÇ KENDİ İTİRAF ETTİ KPSS OLAYINI...

   İRANLI AJANLARIDA BÖCEK KOYAN İKİ KADIN İRAN AJANLARINDAN BİLİYORUZ...ARTI REZA ZARRAP VE EKİBİNİN VE İRAN İSTİHBARATININ TEMEL OYUNUDUR BUNLAR...BİLİNEN ŞEYLER..BNLAR..SIRMI ZANNETTİN..

   Sil
  28. AL SANA BİRDE LİNK ATAYIM...KRİPTOLU MU DEĞİLMİ SEN GÖR...

   http://www.youtube.com/watch?v=YPx4cxbAGwY

   Sil
 12. Ben ne akp ciyim nede gülenciyim.Olaylara tarafsız gözle bakan biri olarak söylüyorum. Cemaat akp savaşını maddi,manevi oarak cemaat kazanacak.Cemaat toplu olarak Tayyip beye ve ialesine kahriye gönderiyor.Ve bu konudada başarılı olacaklar.Bunların böyle ilimleri var.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gönerdikleri kahriyeler Allah'ın izniyle geri dönüyor.Şimdi başlamadı ki 1 yıldır gönderiyorlar.Ama kendilerini vuruyor onu da göremiyorlar,körler sağırlar hale gelmişler haberleri bile yok.Bundan daha kötü beddua tutarmı

   Sil
  2. Dünya gurbet kardeş,ben seni samimi bir müslüman olarak görüyorum.Bu kadar fanatik akp li olmana şaşırıyorum.Bunlar dağilmiydi 12 sene cemaatle kol,kola yürüdüler.Kendilerinin ve ailelerinin midelerini haramla doldurdular.Midesine haram giren insan iflah olurmu?

   Sil
  3. AK Parti DP, AP, DYP, RP gibi milletin bağrından çıkan misyona olan bir partidir. 100 yıllık Türk'ün sürüngenlik yıllarına son verecek partidir. Dahası, bir mesele var başarılı olursa, ki inşallah olur, İslam Alemi'ni çok büyük bir badireden kurtaracak bir partidir.

   Siyasi kimlik farklılıkları olsa dahi milletin yüzde 50 güvenini kazanan bir partiye böyle saldırılması, milli his şaşkınlığıdır.Beddua etmek ya iman zayıflığıdır, ya da manevi mecnunluk işidir. Hele ki siyonist ve neocon uşağı olursa o zaman din ve millet düşmanlığından şüphe edilir.

   Türk milletin bugüne kadar hiç bir batıl görüşü olan parti ve liderlere ve hoca taslaklarına temayül göstermemiştir.

   Sil
  4. Suriyede Eset,mısırdada sis yüzde seksen oy aldı.Alınan oy, şaibeleri aklamaz.Kendilerine güvenleri varsa yargıya müdale etmeden adaletin önüne çıkarlar aklanırlar

   Sil
  5. Başbuğun çerisi kardeş siyaset olarak akp yi neden desteliyorum demişsiniz. Ben bu ülkede geçmişte 3 kişi bir araya gelse ,şeriat hortladı,iticacılar işbaşında devleti yıkacaklar diye ne hapse atılanlar gördüm,küçükken evimize jandarma gelirdi kur^'an-ı ve islamı kitapları poşetin içinde toprağa gömerdik,başörtülülere ne yaptılar bu ülkede ,sohbete gitsek çıkışta toplarlardı,felsefem var ya o günleri o zamanların gülene bağlı olanlarına sorsun,memurluktan atılmayalım diye namazı gözleriyle kılarlardı,evlerine içki şişeleri alırlardı....saysam bitmez.Ama ülkeyi yıkalımi,zarara uğratalım hiç demedik,ayaklanmadık..bekledik sabrettik...
   Akp gülenle veya başkalarıyla ittifak yapsın farketmez,ülkeye hizmet etsinler yeter.
   devletten direk maaş almam,makam kaygım yok,politik olarak bir geleceğim yok,Allah onlardan razı olsun,müslümanlara dokunmasınlar yeter.Böyle olduğu müddetçe destek verecem iİnşaallah.

   Sil
 13. sufyani fetulah,önce müslüman Cabir(R.Tayyip Erdoğan) ve ailesini sonra kafir abka(apo) ve abkanın peşinden gidenleri alt edecek.Cabir darbe sonucu hapse düştükten alt etme(öldürülme) meydana gelecektir.Darbe hukuk üzerinden olabilir.abkayı Cabir hapse düştükten sonra ergenekonun pkk ile çalışan kanadının abkayı hapisten kacıracağını düşünüyorum.Cabir'in hapsinden önce de Cabir'in kurmuş olduğu Abbasogulları hükümetinde tartısmalar(ihtilaflar) büyüyecektir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sakarya Seyf kardeşi valla nereden buluyorsan senin şu senaryolarına bayılıyoruz :)

   Sil
  2. Ülkemizde yeterince süfyanistler çıktı Allah bu milleti bir daha süfyandır deccaldir sınamasın (içeriden).Dışardaki düşmana rahat karşı koyuyoruz da içerde ki fena...Dışarda olsun gülenin daha güçlüsün olsun...

   Sil
  3. Peki cabiri yutacak olan canavarın süfyani fetulahla alakası ne ve bu canavar kim

   Sil
 14. Bir yorumcu Tahşiye davasında adı geçen Mehmed Doğan için terbiyesizce laflar etmiş.

  1.Velilik Türk’ün inhisarında değildir.Herkesin kavmi şereflidir. Amma millyet başka bir şeydir. O da Millet-i İslami’yedir. Kürt de Türk kadar Müslüman’dır. Ve bu milletin şerefli bir mensubudur. Ve onların içinde büyük bir grup Kerbela’dan kaçan nesil olarak Ehl-i beytttendir. Pansilvanya’da oturan Hoca da Kürt asıllıdır. Ama ırkçı ve şöven mekanlarda beslendiği için nesebini unutmuş olabilir. Ama biz unutmayız.

  2.Mehmled Doğan bir komploya kurban gitmiştir. Mağdur ve Masum olarak 20 ay kadar hapis yatırılmıştır. Pansilvanya’daki hoca kılıklı eşkiyanın çetesinin komplosuna kurban gitmiştir.

  3. Mehmet Doğan Pansilvanya’da mukim neocon-siyonist maşasından 1 milyon defa daha alim ve zahid bir zattır. Diyalog adı altında çıkarılan safsatanın Yahudi-Hıristiyan yalakalığı olduğunu ve içyüzünü ortaya çıkardığı için kurban seçilmiştir. Kemalist derin mihrakın maşalığını da yapan ve onlara itaatkar bir din anlayışı ve dini topluluk tanzimle görevlendirilen Pansilvanya’daki molla taslağının ilmi Mehmed Doğan kadar olsa idi böyle bir komployu irtikap etmezdi.

  4.Yargı-polis cuntasının komploları su yüzüne çıkmıştır. Mehmet Doğan’a El Kaide demek için kişinin ya şaşkın ya da hain olması lazımdır. Çünkü El Kaide’yi kuran ve sonra onu 11 Eylül komplosunda da kullanan ABD’deki derin odaklardır. Aynı odaklar Pansilvanya’da mukim hoca taslağının da destekçisidir. O Türkiye ile Ortadoğu’ya yönelik operasyonda kullanılıyor. Kimmiş uşak şimdi ortaya çıktı.

  5. Mehmet Doğan’ın dini noktadan bazı eksiklikleri olduğunu bilen biri olarak Alem-i İslam’ın dolayısiyle onun motoru Türkiye’nin önünü kesmek isteyen iç ve dış hain şebekelerinin kullanamadığı bir zattır. Yahudi’nin parası ve fikriyle içimize sızan mikroplar tek tek temizleniyor. Bütün çetelerin bu dünyadan temizleneceğinin olacağı bir 5 yıl yaşayacağız. Mehdiyet bunun için vardır. Şarlatanlar korksun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. GÖRÜNTÜLERİ İLK DEFA YİĞİT BULUT YAYINLADI

   Bulut programında Tahşiyecilere yapılan operasyonun detaylarını anlatan bir haber yayınlandı. Grubun El Kaide ile bağlantılı olduğunun anlatıldığı haberde Tahşiyecilerin lideri Mehmet Doğan'ın silahlı mücadele çağrısı yaptığı sözlerinin görüntülerine de yer verildi. Yiğit Bulut görüntülerden sonra Tahşiyeciler soruşturmasını destekleyen sözler sarfetti. Konuğu da Cübbeli Ahmet Hoca'ydı.

   TAHŞİYECİLERİ TERÖRİST İLAN ETTİ

   Yiğit Bulut programda Tahşiyecilerin liderini El Kaideci olmakla suçladı. Terörist ilan ettiği grup hakkında ise ''İslam, bu El Kaidecilerden kurtarılmalı'' ifadelerini kullandı.

   http://www.youtube.com/watch?v=RoURU7bzwuo

   Sil
  2. Mehmed Doğanı da Tahşiyecileri de önceden duymadım tanımam,ne evliya derim ne de başka türlü ocudur bucudur derim.Tanımadığım İnsanlar,ama bana 2014 de gülenlere işaret eden cifr hesaplaması ilginç geldi.Doğan geçenlerde üsame bin ladene destek evriyormuşsunuz sorusuna ''müslümandır severim '' yanıtını verdi,başka destek oldu mu olmadı mı niçin destek verdi beni ilgilendirmez...yukarıda felsefeme verdiğim cevaptan dolayı yanlış anlaşılmasın,felsefemin iddiası üzerinden devam ettim,doğruluğuna şehadet etmedim.

   Sil
  3. DÜNYA GURBET ...VİDEOYU İZLEDİNMİ KARDEŞİM....YA Bİ İZLE ÖYLE YORUM YAP...Bİ ZAHMET...BAK ORDA SİYAH SANCAKTANDA BAHSEDİYO...Bİ ZAHMET KARDEŞİM İKİ DAKİKA YA....

   Sil
  4. Felsefem kardeş vallahi vaktim yok,tahiyecilerle ilgim alakam yok,onları savunmuyorum,eğer senin dediğin gibiyse yargılandılar mı yargılandılar,şeriat diyorsun parmak diyorsun acımaz diyorsun hepsine tamam,tamam da şeriata hep neden başkalarının parmağını kurban veriyorsunuz ? sessiz olun ülkeyi fesada sürüklemeyin,ekreme ve stv ye ve zamana ve gülene deyin ki yahu bu şeriat herkesin parmağını kesmiş size de böyle iddialar var korkmayın sesinizi çıkarmayın sabredin de.siz değilmisiniz şeriatın kestiği parmak asılmaz diyenler de,o zaman neden şeriatın kesmediği parmak için ülkede velvele yapıyorsunuz de,diyeblirsen şunu da ekle samimiyetiniz varsa böyle yapın samimi değilseniz defolun ülkeden de !!! ülkenin nedir çektiği,sabah akşam beddua,sabah akşam fitne de....

   Sil
  5. Bak doğan denen kişi yatmış hapiste haberimiz olmadı,bu ülkede kaos çıkmadı hakkaten adam şeriata parmak vermiş sesini çıkarmamış ki bizler tanıyamadık,duymadık.
   Ama ekremin gözaltına alınması hala gündemde hala tartışılıyor şeriata ? ,kadılara ? küfürler ediyorlar,bu mu samimiyet ? seslerini çıkarmasınlar ne parmak gitti ,ne kol gitti,ne bacak,sadece 2 gün gözeltında kaldı.

   Sil
  6. Dünya Gurbet şimdi piyasada dolaşan Mehdi ile ilgili rivayetlerin menşei bu Tahşiye grubudur. Risale-i Nur’u eksik ve yanlış anlayarak Mehdi daha gelmedi, bir değil 3 Mehdi olacak rivayetine çıkaran Mehmet Doğan’dır. Risalelerdeki bazı ihbarları 20-25 yıldır yanlış tevil ediyordu. Bunun dışında bilgisi sağlamdır. Cemaatin tamanını cebinden çıkartacak kadar bilgi sahibidir. Risale-i Nur’un bazı kavramlarını eksik de olsa şerh ediyor ve kitaplar halinde yayınlıyorlar.

   Nur cemaati içinde bulunan dinde hassas ama biraz muhakeme-i akliyesi noksan bir gruptur. Ama yaramaz bir itikatları yoktur. Samimi ve kendilerine göre hizmet eden bir grup. Kürtlerin içnde de etkilidir. Tabi bu ırkçı ve faşist dindar kisvelileri çıldırtıyordu. Hele ki Pansilvanya imamına dokununca yani foyasını ortaya çıkarınca hepten kudurdular ve komploya kurban gitti.

   Bugünlerde cemaate düzenlenen operasyonun sebebi bir grubun hukuki şikayetidir. Asıl operasyon daha yapılmadı. Bu gruba karşı Müslümanların bir borcu var. Alçakça bir komploya giderken kimsenin gıkı çıkmadı. Eğer 5 yıl önce bu komplonun karşısında durulsaydı bu fitnelerin hiçbiri yaşanmazdı ve o paralel yapı lağım faresi gibi anında yakalanırdı. Bir musibet bin nasihattan daha iyi derler ya. Şimdi herkesi aklı başına geldi.

   Sil
  7. KARDEŞ VİDEOYU İZLEMEDEN YORUM YAPMUCAN ...İZLİCEN...VE DİYECEKSİNKİ ...AAA...HAKKATEN BU ADAMLARI HAKSIZ YERE İÇERDE TUTUYORLAR BU KUL HAKKIDIR DİYECEN...TAMAM..

   VE YAHUT HCBC BANKIN BOMBALANMASINDA ÖLEN MASUM MÜSLÜMANLARIN KANINA ORTAK OLMUCAN...

   SEN ZAMANA OPERASYON YAPILMIŞ OH OLSUN DERKEN ..HCBC DE ÖLEN MÜSLÜMANLARIN KANINA ORTAK OLUYORSUN HABERİN YOK...

   İŞTE DURUMUNUZ BU KADAR VAHİM...

   Sil
  8. ya videoda senin anlattığın şekilde tamam haklı tutmuşlar mı tutmuşlar.Tamam buraya kadar sorun çıkarmadım zaten sana.Diyorum ki bu ülkede talibana destek verdiler diye insanlar tutuklanıyor mu ? diyorsun tutuklanıyor ve haklılar.Ben de diyorum ki talibandan ülkemizde daha tehlikeli olan gülen örgütüne destek evrenler niye tutuklanmıyor

   Sil
 15. ABD’nin maşası paralel yapı Zarrab’a niçin düşman bilir misiniz. Çünkü o ve benzerleri İran’a uygulanan ambargoyu delinmesinde görev aldığı için.

  İran ambargo üzerine Türkiye’ye sattığı petrolün parasını dolar değil Türk lirası olarak yatırttı. Çünkü ambargo sebebiyle transfer edemiyordu. İran, bu paranın bir kısmını Türkiye’den ithal edilen malların karşılığı olarak ödendi. Geriye kalan ise Zarrap gibi müteahhitleri vasıtasıyla o paraları çektirip altına çevirtti ve İran’a elden transfer etti.

  Cemaatin kamudaki maşaları , çaşıtları, ajanları dinlemelerle bunu tesbit edip ABD’ye ispiyonladı. ABD Hazine Müsteşarlığı bunun üzerine Nisan 2013 tarihinde ABD’ye bu ticaretin önlenmesi için yasa teklifi sunarken Türkiye aleyhtarı kampanya başlattı. Gezi ve sonraki komplolar o bakanlıkta çalışan Yahudi istihbaratçılar tarafından desteklendi. Onların isimleri tek tek yayınlandı.

  Söz konusu Türk bankası Türkiye’nin çeşitli operasyonlarda yapılan harcamaları ve yardımlarını elden ödemelerle karşılıyordu. O elden transfer edilen paraların geldiği gün yargı-polis cuntasının marifetiyle operasyon düzenlendi. Bu operasyonun adı 17 Aralık operasyonudur.
  Alemlere rahmet gelen bir dinin hizmetkarı perdesi altında Siyonist uşaklığı yapanların irtikap ettiği bu komplolar için cehennem şimdiden dalgalanmaya başladı. Bedduası medduası geçerli değildir. Çünkü dönüp onu vuracaktı, vurdu, ve vuracak. Tarumar olacaklar tarumar.

  Mili menfaatlar için İran’la sıkıntılarımız olabilir, ama Türkler Siyonistlerin uşaklığı için İran’a düşmanlık etmektense onların safında onlara karşı savaşmayı kamil bir iman ve katıksız bir Müslümanlığın gereğidir. Bu sebeple İran’a düşmanlık yapan hem dini hem milli düşmanımızdır. Velev ki adı cemaat olsun.,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. BEBAK ZENCANİ NEDEN İDAMLA YARGILANIYOR...

   Sil
  2. İran'da gündem yolsuzluk. Başkent Tahran'da düzenlenen yolsuzlukla mücadele konferansında yapılan açıklamalara, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de katılırken, yeni gözaltı haberleri geldi.
   Eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminde yapılan soruşturmayla ilgili, aralarında önceki hükümetten üst düzey bürokratların da olduğu 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3’ü tutuklandı. 30 kişinin ifade vermek üzere adli mercilere çağrıldığı soruşturmanın odağında, Türkiye'de 17 Aralık sürecinde adı geçen iş adamı Babek Zencani bulunuyor.
   Yaşanan yeni gelişmeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i de harekete geçirdi.
   Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin, Tahran'daki konferansla ilgili mesajıı talep ettiği Hamaney, bunu, resmi internet sitesinde aracılığıyla yaptı.
   Mesajında, yolsuzluklarla ilgili hassasiyeti takdirle karşıladığını, fakat bu ve bunun gibi konferansların sorunun çözümünde yeterli olmadığı ifadelerini kullanan Hamaney, şunları kaydetti:
   "Siz yöneticiler ve devletin üç erki için (yasama, yürütme ve yargı) konu açık değil mi? Yöneticiler ve yetkililer arasında fikir birliliği varken niçin kararlı adımlar atılmıyor ve her şey ortaya çıkarılmıyor? Beklentim, ister konferanslarla ister konferanssız, yetkililerin bu konuda kesin ve kararlı adımlar atmaları ve uygulamalarıdır. Başarılar diliyorum."
   Konferansta daha önce konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yolsuzluğun ana kaynağının "tekelleşme" olduğunu vurgulayarak, "Eğer sermaye, gazeteler, haber ajansları, askeri güç ve diğer güç elemanları tek bir kurumda toplanırsa bu kurumun başındakiler Ebuzer ve Selman dahi olsalar yolsuzluk kaçınılmazdır. Halk, bizden yolsuzlukla kesin ve ayrım gözetmeksizin mücadele etmemizi istiyor. Bu mücadeleyi yapabilmek için e-devlet sistemini yaygınlaştırmamız çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

   Sil
  3. TARİHTE MÜSLÜMANLAR İRANDAN İHANETTEN BAŞKA HİÇBİRŞEY GÖRMEMİŞTİR...SİZDE GÖRMEYECEKSİNİZ...AKP NİN SONU HAMANEYDEN OLACAK...

   Sil
  4. felsefem diyorsun ki müslümanlara ihanet ettiler her zaman, akp ye de ihanet edecekler sonlarını getirecekler diyorsun.Biz de katılıyoruz,irandan bize pek dost olmaz,akp nin de sonunu getirmek istiyorlar o halde biz iran tarafında değiliz ,akp tarafındayız.gülen hangi tarafta ki ???

   Sil
  5. Yani felsefem gülenin bu ülkeye vesile olacağı en büyük hizmet üzerinde çalışmalara başalmıştım,Onun beddualarına karşı millet dua okur,ayet okur biz de yazalım diye araştırma yapıyordum ona bile fırsat vermedin ha,videodur yok tahşiyecidir yok öyledir böyledir diye

   Sil
  6. Dini hakikat dedikodudan trilyon kere iyidir. Sen devam, millete selam. Bir hakiketçi 1 milyon gevezeye bedel

   Sil
  7. Felsefem hala f.g. ni ölesiye savunuyorsunya ne demeli sana.ne gerek Ay ikiye mi ayrılmalı?denizler mi?..sadece gerizekalılar fikirlerini değiştirmez.lütfen bakış açını değiştir.peşinden gittiğin davanı tekrar tekrar gözden geçir.unutma doğru tektir.

   Sil
 16. Babek Zencani İran’ın adamı. Ona görevi veren Tahran yönetimi. Onların parasını onların izniyle kullanan o. Türkiye ile bir alakası yok sadece cemaatin maşaları sahte delil uydurmak için o ismi kullanır. Bütün mesele şu. İran’ın petrol dolarları nasıl olur da Türkiye’den elden gider. Türkiye’den gidince mali durumu düzelir. Ve İran’ın ABD ve İsrail önünde diz çöktürmez. Tabi bu Siyonist ve neocon gibi onların maşası paralel yapıları ve sahte molları kızdırıyor. Mesele bu.

  Dünyadaki bütün para hareketleri New York’tan ağdan iznelir. Londra ve TelAviv’den de. Sonra kendileri için bir aykırılık görülünce önce maşalar harekete geçiriliyor sonra kendileri. O yolsuzlukta adı geçen Türk bankasının müdürü bir kahramandır. Türkiye’nin örtülü ödemelerini o yönetiyordu. Bu Türkiye’nin operasyonlarla güç kazanmasını sağlıyordu. Bu Türkiye’nin İslam Alemi’nin eli düzgün ülkesi haline getiriyordu. Bu İsrail için tehlikedir. Ve emir çıkıyor ey Türk ve Müslüman uşaklarımız AK Parti hükümetine hücum. Ve salyalı ağızları saldıryorlar. Kuduruyorlar. Çünkü bu kadar uğraştılar başaramadılar. Türk milleti uyanrdı. Aslan uyandı. Türk milleti dünyanın kaderini değiştiracak.. Ve Pansilvanya’ya kaçan lağım faresi ile cardonları evrile çevrile temizlenecek. İşte Türkiye’deki kavga budur.

  Ankara’da bir işadamının yaptırdığı saray yavrusuna gelecek ve Halife-i Müslim olarak emirler yağdırıp nizamat verecekti. Ama şimdi kırmızı bültenle aranan bir cani oldu. Çete reisi oldu. İşte böyle bir sinek bile değilken tavus kuşu olmaya özenen meczupların sonu budur. Daha bu ne ki. Göreceksiniz neler olacak neler.

  YanıtlaSil
 17. İran’ın nüfusunun yüzde 35/40’ı Türk. Rum ve Ermeni kanı ile karışmamış Türk. Tahran sokaklarında Anadolu’nun bir şehrinde yürür gibi olursunuz. Türk’ün batıya yürüyüşünde o topraklar yüzyıllarca vatan olmuştur. Selçuklu İmparatorluğu orada kurulmuştur. Anadolu oranın kuvveti ile İslamlaşmış ve Türkleşmiştir. İnsan vefasız olur ama bu kadar da olmaz ki. Ama Neocon-siyonist ekmeği yerse bu olur.

  Bizim ABD uşağı ırkçılarımız vardı, onlara son cemaate verilen İran düşmanlığı misyonu verilmişti. Bon-Paris İran’da Humeyni ile darbe yapıp ABD’yi devirince, Türk asıllı bir Ayetullah vardı. Şeriatmedari. Irkçılar onunla Pansilvanya mollası gibi entrikalar çevirmeye kalkınca deşifre oldu ve operasyon yüzümüze gözümüze bulaştı. Ve adam sürgündü hayatını kaybetti. Böyle akılsız işlerimiz çoktur. Çünkü biz sadece savaşırız. Doğru dürüst edebiyatımız, kültürümüz, felsefemiz yok. Ama acemlerin var. Dünyanın en mükemmel ikinci dili Farsça. Bizden daha entel ve münevverler. Biz daha yeni yeni Risale-i Nur ile o vasfı kazanıyoruz. Şu anda son iki yüz yılda gelen 4 nesil 4 ayrı Türkçe kullanır. Niçin? Ama şimdi Ak Parti ile uyanışın 3. Aşaması başladı. Türkiye her alanda parlıyor. Bak Avrupa’daki İslamfobia’nın sebebi Türkiye’dir. Aslan uyandı. Batının pastası küçülecek. Hey Türkiye bizim buradayız işaret fişeği atıyorlar. Bizi gözetleyin diyorlar. Ama biz paralel yapı imiş cemaatmiş. Ağlama makinesi neocon casus ile uğraşıyoruz. Ne günlere kaldık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İrana ben ırksal bakmıyorum.Şia inancına bağlı olanlar Hz Ebubekir R.A.,HZÖmer R.A. , Hz Osman R.A. kötü sözler söylerler.O bakımdan ben onlara kalben yakın değilim.Ama devlet menfaatleri icabı ittifak edebilir.Bu ittifak mezhepsel bir ittifak olarak anlaşılmaması koşuluyla.Devlet kar edecekse tabiki ittifak yapacak,elin gavuru onlara kendi menfaatleri için ambargo koymuş bizden de menfaatlerimize aykırı olacak şekilde uyulmasını istiyorlarsa tabiki devlet menfaatte din,dil,ırk,din gözetmeden bunları yapacak.Ama şimdi devlet ittifak yapıyor veyahut anlaşmalar yapıyor diye de iranın şia anlayışına mensup kişileri de biz sevemeyiz.
   Vallahi Peygamberimizi kim reddederse sevemem,kim ashabtan birisine söz söylerse sevemem ama sevmiyoruz diye de memleketin menfaatine olarak da anlaşmalar yapılsın da istemem.O devletin bileceği iştir.Biz Hakla kalır hakla oluruz.

   Sil
  2. Sonra türk,arap,yunan,ermeni,ingiliz .....arasında benim ayrımım yok,müslüman veya müslüman değil olarak tüm dünyayı 2 ye böler tarafımı müslümanlardan tarafa yazarım.Türk olan müslüman değilse bana ne ,gülen şimdi türkse bana ne yararı var ,

   Sil
  3. İran’ın talihsizliği siyasi İslam’ın tuzağına düşmüş olmaları. Ehl-i beyt meselesine siyasi açıdan bakıp tavır alması. Ama o topraklarda çok İslam Alimi yetişti. Yani hepsi ehl-i şia değil. Sonra ırkçılığın bizi vurduğu zamanlarda onları da aynı mahfiller ırkçılıkla vurdu. Meselenin ırkçılığa gelip dayanması harici dinsizliğin eseridir. Ama İslam‘ın yeniden doğuşu Türk-Arap ittihadındadır. Mehdi’nin bir vazifesi de bu. 19. Yüzyılda biz hangi safhalardan geçti isek onlar da aynısından geçerek kavmiyetçilik fitnesine düştü. Ama orası da düzelecek.

   Sil
  4. Yahu şimdi böyle yazıyorum da sevmiyorum elin hristiyanını,şiasını ateşe tapanını derken ,elimize silah alalım da onlara kıyalım da değil.Fitneden uzak durmak en iyisi bazen sükut bile hakkı söylemekten evladır.Bazen yazmadığım şeyler yanlış anlama sebebiyet verdiğinden yorularak yazılıyor.Şahsi düşüncem besmelesiz kesilen bir hayvanın etid mundar olup yenemiyorsa,Allah adına olmayan her dökülen kanda helal olmayabilir,savaş harici kafirin malı da,canı da ,ırzı da korunmalıdır,savaş yoksa onlara inançlarından dolayı ilişilmemelidir.Fıkhen yanlışmıyım bilmiyorum,ben böyle düşünüyorum.Sanırım böyle olsa gerektir fakih bir arkadaş varsa aramızda yanlışsam düzeltsin...

   Sil
 18. İşte göründü gibi KamİL İMAN SAHİBİ HEM ZAHİR HEM BATIN İLİMLERİNDE vakıf silsile si olmasa kafasına göre İSLAMİ yorumlar Ayet ve hadisi şerifleri yorumlayıp muhataplarını Saptırı sa olca bu Görüldü gibi YAZIK adam larını siyasetci yapcak böyle giderse ALLAHA kullukla iştigal edilmesi gerekirken bedualar günceL demi komuşlar namaz abdest olmuyan yazarlar şunu demiş bunu demiş kalb dimagı nefis boş lakırtılarla iştigal bi bakmışsın şeytan hisleri ele geçirmiş sonra NAMAZ allah kourusun agır gelir. Şahsen Ben devletle alaka kadrolaşma faliyetlerini az cok biliyorum. deginmicem Gerek yok devletin işi Acizzane beni en cok Üzen yahudi ve hristiyanlarla misyonerlerle koL kola olması işitim yabancı ülkelrdeki Türk okularıolarak gözüken oKUllarda cia mosaad cıların cirit atıgını bizat hocalarından o okulda bulunanlar dan işşitim . az cok da biliyom . DİNİ konuda en tehlikeli gördügüm Allah inançında yahudi hristiyanlık kardeşligi ve Resullullahı DEVRE DIŞI BIRAKMA FALİYETLERİ YAVAŞ YAVAŞ SİNSİ SİNSİ __ Burdan acık diyom Alahın izni İle TAYİP ERDOGANI yIKAMAZLAR ALLAHIN İZNİ İLE TAYİP ERDOGANDA İMAN VAR . EhLi keşif olanlardan işitim siyasetle zerre kadar alakaları olmuyanlardan . ona bedua edenin ehvaLi hoş degiL tarayanlar var destek olan hayırlı Bi evliya varmı yok 1 tane olsa burdan payLAŞCAM YOK. sadece benimd eakrabalarımdan temiz inanmış insanlar dua eder. ama bedu a edilse noluyo biliyonuzmu karşıdan bi evliya top gibi toparlıyor atırıveriyo hepsini )) Tayipde dua var isabet etmiyor kala landırmışlar. bir ehLi keşife görede fetullahı gömüyolardı diye işitim manası nedir anlamadım demiş. sayın erdogan ehLi beyt en bazı mubareklerede sahib cıktı bildim zahir ve batındaki bir cok Allah adamı dua ettii eger yıksalardı erdoganı şu an toplumda cok müslüman Tutukalamalar hatta bazen bir yorumcularıda tehdid ederler ya görceksiniz diye Bunlarında abileri var. bende konuşurum beni anlamaz lar ))) 2016 görcekler hocamız demiş bi yayarlar tamma coocuklar yazık 2015 sonunda tayip gitcek sırf piskolojik algı arkasındaki toplulugu kaybetmemk için Burdan diyom ALLAHDAN BAŞKA KİMSEDEN DE KORKUM YOK. FETULLAH BEYİN ŞAHSINA DEGİL sözümüz YAPTIGI İSLAM DIŞI YORUMLARDAN DOLAYI FİTNEYE SEBEB OLDUGU İÇİN YIKILACAK.. YIKILDI SATEN DE İZİDE KALMICAK. ALLAHIN İZNİ İLE

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnşaallah Hakdan kardeşim.Ben de abilerine diyorum beni de anlamıyorlar:) hatta bazıları var ki gülen ne yaptı diyorlar:) Kardeşim bu konuda 2-3 şekilde elimizden gelen destek söz konusu benim algılayabildiğim kadar
   1-Fitneye elden geldiğince alet olmadan set çekmek,algı oprasyonlarını yıkmak
   2-Dua etmek
   3-Oylarımızı vermek
   Bunları yaparsak netice Allah'ın hükmüdür.Biz elimizden geleni yapmış oluruz.İnşaallah millette bir uyanma söz konusu ( uyandırıldık,demir yanarak,dövülerek işlenebilir,bizler de az yanmadık,az dövülmedik) sıra demir gibi sağlam durmakta.Allah'ım mahcub etmez,İnşaallah

   Sil
  2. Dünya gurbet Artık bu ülkede ASİL ŞEREFLİ Ecdadı gibi İSLAM şuru sevgisiyle harekete eden Müslümanlar olmalı yönetimlerde. FasıK BEYNAMAZ hain istemiyorum Müslümanlara zülm eden haçlı piyonlarını istemiyorum Başörtürüne tahamülü olmuyanlar KahroLsun şeri a.. diyenler haşa istemiyoruz insan gibi yaşayan Milli mavevi degerlerine Müslümanalra zülm yapmıyan en azından imanlı yöneticiler olsun. namaz abdets olmuyana oy vermem. takıyeciyse yine vermrm ortak olmam artık kimsenin Müslümanları horlamasına tahamülü yok korkumuzda yok. Şeytani akımlar Şeytani akımlarla bediu zaman saidi nursi ve bircok Allah dostuna zülüm yapmışlarla kolkola menfaat gereyi anlaşanlar la işi,miz olmaz camileri ahıra ceviren lerle işimiz olmaz ezanı türkceleştirenlerle İŞİMİZ OLMAZ pkk MECLİSE İLK SOKANLARLA İŞİMİZ OLMAZ. islam Birligine kardeşligine karşı cıkanlarla işimiz olmaz yahudi hiristyan yakalaıgı yapan larla onlara gösterdikleri hoşgörüyü takıyyeyi Müslümanlara göstermiyenlerle işimiz oLmaz .. menfatine dokunulca bedular eden ÜlKEME milletime Müslümanlara sözde hlocalar la işimiz olmaz. israiL e ses cıkarmıyan zülmüne gariban Müslümanlara Aslan kesilenlerle işimiz olmaz. EhLi sünnet itikatına savaş açmış insanmızı Türkiyenin evlatlarını kandıranlarla işimiz olmaz hangi grub olursa olsun istersen adı sözde tarikat şeyhi densin KARI KIZLARLA haha hihi edenleri övüyosa işimiz olmaz. her kez artık kİMİN LE DOSTLUK etigini kimin peşindne gitigini düşünsün her kez Ahirete lideri ile sevdigi ile haşir olur. hesaba cekilir. safımIZ ALLAH REULLULLAH KURANI KERİM SAFII İNŞALLAH ADAMALR KEYF ETSİN ALT TABAKA KIRILSIN UYANIN KIRDIRCAKLAR SİZİ KULNAIYO BAZI PİYONLAR PKK NINDA CAHİL CÜHALAYI KULANDI GİBİ DİNİ HASASİYETİ OLAN İNSANIMIZIDA DEVLETE KARŞI İHANETE TEŞVİK ETCEK KADAR GÖZÜ DÖNEN LER KULLANMAK İSTİYENLER VAR ADAM AMERİKADA KEYFO KİMSE BİLMEZ KİMLERE TOPLANTI YAPTIKLARINI BİLEN VARDIR ELBET HALK BEK BİLMEZ

   Sil
  3. Türkiye islam birligi İle inşallah şerefLi AsiL ecdadı İSLAM sancakdarLoı yapmış dedeleri ATA ları gibi Mehdi Alehiselamın Öncülügünde daha büyük topraklara hükmedecekdir adaletle Bollukla temizlikden sonra Allahın izni Keremi iLe

   Sil
 19. Ancak inmesi iç karışıklIk ve savaş da olur. saten bunu istiyolari Sayın delikanlI mert insan evladı RTE giderse. Din düşmanları na Daha sert biri geliR))) onunda zamanı var. Mevlana celalettin rumi rahmetullah sivri sinegin tın tın demesiyLe top ateşlenmez der. Mehdi alehiselam süreci başlamışdır. 2016 itibaren daha belirginleşir. Allahu alem Allaha kulluk edenler resullullaha itiiba edenler iki alemde kurtuluşa erer ırkı ne olursa olsun . sonuç Zafer islamındır ok yaydan cıkmışdır. Müslüman beldelerde kıyım fitne fesat var. burlar islam olmadan bu sıkıntılar bitmez. kıyametin kopmasına 1 gün kalmaz kalmaz ki Allah MEHDİ ALEHİSELAMI bu ümmete gönderir. burdan bile anlaşıldıgına göre demek ki kıyamet kopma deresine dünya gelir. buda Nükler savaşların olması ile _ fetullah mevsuzu filan ufak mevzular, Zaman iman kurtarma zamanı fitnelere dalanlar heder olur Vatan hainleri heder olur. İslam dan başka ya İSLAMA GELEN KURTULUR.. KARŞI CIKAN HEDER OLUR.. Dünyanın yarısından fazlası gitsede Zafer islamın olur. başka YoL YOK ALLAHIN İZNİ İLE

  YanıtlaSil
 20. Bazı ları İRAN düşmanlık algısını Aşılayıp İsraiL i esgeçerek iktidarı ele geçirip Türkiyeyi İranla kapıştırma hayaleri olabilir İsraiL den aldıkları emir gereyi toplumu o tarafa piskolojik algı ile yönlendirip iki BölgeseL güçü catıştırıp taptan Türkiye ve İRANI haledip parçalama saten geriye bişey kalmıyor hayalerince bu toprakları yönetmek kendinerin e piyon kukla olmuş yönetimlerle HAVA HAYAL sen daha NİYETİNİ ALDIN AN ENSENDE BİTERLER.)) İSRAİL KEYF ETSİN ÖYLEMİ MEZHEB SAVAŞI YAPSIN MÜSLÜMANLAR SİZDE Amerikadan seyredin sonra kurtarıcı halife gibi oturun ne kadar aklısınız ya )) sonra işte halifemiz geldi .. dünya medyalarında yaygara batı hristiyan kardeşlerinde yahudi kardeşelrinde en baba yerlere istanbulA ankarada cöksün fetvayıda verisin iki yorum bulup bakın kuran böyle der filan KARDEŞLERİMİZLE MALINIZI MÜLKÜNÜ PAYLAŞIN KİLİSELER SİNAGOPLAR AÇILSIN 3 DİN OKULARI TAMaM HAYALİNİZ COK fena sayılmaz da pensilvanya ALLAHIN DA Bİ HESABI VARDIR. MÜLK ONUNDUR

  YanıtlaSil
 21. Türkiyeyi sömürmek Kürt türk catışması olmasını isteyenler islamcı reformis gözükenler arkalarında hep Türkiyenin büyümesinden cekinen ÖnCÜLÜK YAPMASINDAN CEKİNLER VAR. sayın Recep t e kukla olmasını İsraiL kafa tutmamasını dogru ları söylemmeisini istiyen iç ve dış miraklar artık hangi kesimden olursa olsun iş biriligine aga babaları tarafından zorlanıyolar. hatta Dogu da Bile Müslüman Kürtleri bastırmak için Pkk ve siyasi baglantısı aktif halde . dindar gibi gözüküp insanalrımızı kulanan sahde hocalar belirdi. Bunların arkasından Loca lar dış yabancı istikbarat var. insanLarımızı dört gözle catıştırmak Türk kürt alevi sünni diye hesab peşinde olanlar var. Allah musade etmesin devletimize diz cöktürmek hükümeti caresiz bırakmak için devamlI acık yakalmaya calışan dış basına Türkiyeyi şikayet eden paralel örgüt uzantıları var. Allahdan meded beklemeyi bırakıp avruba parlemontarının kapılarında Türkiyeye baskı yapılmasını istiyen grublar var . azda olsa bir cok kemalis, pkk, paralel, hatta azda olsa diger eLi kalem tutan maaş Lı elamnlarından

  YanıtlaSil
 22. ben nacizane, blogtaki samimi arkadaslarin `kopegin` tarafgirligini yapan zavallilara cevap yazmamalarini oneriyorum.

  Buyuk harfle yazilmis, gereksiz ve kucuk insanlarin sapkin mesajlari sebebi ile bazi degerli arkadaslarin mesajlarini okuyamiyoruz.

  YanıtlaSil