.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

4 Kasım 2014 Salı

ŞEYH AHMET YASİN BURSEVİ'NİN 30.10.2014 TARİHLİ SOHBETİ
Bu son günlerde cereyan eden bazı meselelerden dolayı bugün, dün bayağı bir soru geldi. Bu sorulara binaen cevap vereceğim bugün, inşallah.

Hem vakte mahsus, hem de mekana mahsus… Soruyu şöyle başlamışlar.

Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, almış olduğumuz haberlere göre son günlerde bazı Avrupa Birliği parlamenterleri, dışişleri bakanları ve devlet bakanları ile görüşmüşsünüz. Bize gelen bilgiler karmaşık olduğu için sizin ağzınızdan doğruları duymak istiyoruz.

Türkiye’de olan bu olayların sırrı ne?  Gidişatı nereye? Suriye meselesi, Irak meselesi, İsrail meselesi, Ortadoğu ve Filistin diye sormuşlar.

Sofi milleti, derviş milleti böyledir işte… Gizli bir şey yapılmaz. Gerçi onların tahmin ettiği kadar da belki öyle biz büyük adam değiliz büyük insanlarla görüşelim. Ama mademki sormuşlar, biz de onların cevabını verelim inşallah... Aynı zamanda da gerekli yerlere tekrar son bir uyarı olsun. Çünkü önemlidir.

Görüşmelerimizden ve konuşmalarımızdan çıkan çok ciddi sonuçlar var. Daha önceki konuşmalarda söylediğim gibi İŞİD meselesi ciddi bir mesele… İŞİD’e dünyanın muhtelif yerlerinden talebelerimizden aldığımız haberde biliyoruz ki, çok ciddi şekilde katılımlar var. Biz bunu söyledikten sonra Avrupa Birliği kendi devletleri içerisinde araştırma yaptı. Yaptıkları araştırmada vermiş oldukları rakamları tespit ettiler, dediler doğru…  Evet, bizden, bizim vatandaşımız olan insanlar gitmiş, İŞİD’e katılmış dediler. Bunu itiraf ettiler. Ama buna rağmen vermiş oldukları rakamlar çok komik rakamlardı.  Şu an sadece Bulgaristan’dan 3000’e yakın Bulgar vatandaşı olan savaşçı var, İŞİD’e katılmış olan…  Sadece Bulgaristan’dan…

Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’tan o kadar var yine… Bosna-Hersek’ten ciddi bir katılım var ve hepsi tecrübeli insanlar… Finansiyel  olarak da, maddi yönden zayıf olduklarından onlara sunulan şartlar cazip geliyor. Almanya’dan tahmin ettiklerinin çok üstünde katılım… 2200’ün üzerinde Fransa’dan katılım var. 4000’e yakın İngiliz vatandaşından katılım var. Bunun gibi daha bir sürü katılımlar var.

Ama biz meseleyi genel olarak nereye vardığını bir konuşalım ki, hem devletimiz, hem milletimiz için bir uyanıklık ve inşallah bir hazırlık olur. Devletimizden ricamız odur ki; acilen, bir an evvel askerini ciddi şekilde eğitsin, büyük bir savaşa hazır olsun. Halktan ve vatandaşlardan istediğimiz önemli … Bir an önce evlerinin altlarını sığınak haline getirsinler. En az 70 günlük yiyeceklerini depolasınlar.

Bu coğrafya üzerinde 1900’lü senelerde ciddi bir harita çizimi yapıldı. Şimdi sohbeti iyi dinlerlerse, meselenin nereye varacağını her biriniz anlayacaksınız. 1900 senesinde Ortadoğu’da haritayı çizen devletler İngiltere, Fransa, Almanya gibi önemli devletler başı çekmek şartıyla haritayı önüne koydular. Cetvelle üzerinde sınırları çizip; şurası İran, burası Irak, burası Suriye, şurası Ürdün, şurası İsrail diye ayrımı yaptılar.

Buna rağmen bu yüzyıl içerisinde iki defa harita değişti. Şimdi esas haritayı değiştirmek için uğraşıyorlar. Gayeleri o zamanda yola çıktıklarında Osmanlı Devletini yıkmaktı. Ortadoğu’da söz sahibi olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Çünkü halihazırda, her zaman söylediğimiz gibi İslam halifeliği Türkiye Cumhuriyeti devletinin elindedir. Büyük Millet Meclisinde “saklı hak” olarak tutulmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin haricinde hiçbir devletin İslam Halifeliğini, yani Roma’daki, Vatikan’daki başpiskopos papazın durumunda Hristiyanlara hüküm veren, fetva veren durumla hiçbir devlet, İslam devleti gelemez. İlla bu hak Türkiye Cumhuriyetinin hakkıdır. Ve bunu çok iyi bildikleri için… Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çok güçlendi. Gücünün de farkındalar… Onlar bu kadar ilerlemesini istemiyorlardı. Hesaplarında yoktu. Hazırlıkları çok farklıydı.

Afganistan’ı 1978 senesinden başlamak şartıyla paramparça etmeleri bilinçli bir şekildeydi. İran ve Irak savaşını çıkartarak,  Afganistan’dan yani Rusya ve Çin arasında bulunan Afganistan’dan, İran’dan Akdeniz’e bir yol açacaklardı. Haritalar değişecekti. Umdukları gibi olmadı. Allah hepsinin hesaplarını bozdu.

Bunun tam bilinci içerisinde cahil Müslümanları kışkırtarak, aldatarak…  Çünkü hesap büyük İsrail’in, arz-ı mukaddesin kurulması… İsrail’in, büyük İsrail’in kurulabilmesi için o hattın açılması şarttı. O hattı açamadılar.  Açamayınca 80 senesinde Türkiye Cumhuriyetinin başına Pekaka denen dinsiz, ateist, komünist, Allahsız APO’yu kendilerine tanrı gibi gösteren, ilah gibi gösteren bir sistemi kurdular.

Bunu kurmalarındaki tek sebep Suriye hükümetini bu güne hazırlamaktı. Suriye’ye biz defalarca seslendik. Gel, aklını başına topla! Toprak kaybetmeden, devletine hiçbir zayiat gelmeden Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilhak ol ! Bayrağı göndere çek! Sana kimse sataşamaz dedik. Seneler önce…

Fakat bizim insanımız dinlememesine rağmen, İsrail bunu çok ciddiye aldı. Ya yaparlarsa diye, yüzde bir bile ihtimal bırakmamak şartıyla, amcası, dayısı Amerika’yı, İngiltere’yi, Fransa’yı ve Almanya’yı arkasına alarak bugünkü tuzağı kurdu. Bugün kurulan tuzak halihazırda bir Kürdistan devleti kurdurmak, Türkiye Cumhuriyetini parçalayıp kurulacak olan Kürdistan devletiyle Suriye’yi bölmek, araya Dürzi devleti, Nuseyri devleti kurmak, Araplar için küçük bir devlet kurmak… Dolayısıyla bunları daha kolay biçimde hükmü altında tutabileceği için İsrail, kendisinin büyümesine bir zemin hazırlamak için yapılmış olan planlardır.  Ve bu planı da ciddi şekilde işletmeye koydular ve işletiyorlar.

Şu anda akılların almayacağı işler oluyor. Pekaka ateist, dinsiz, komünist, korkak, ürkek bir kuruluştur. Baskıcı bir rejimdir. Önüne gelen kim olursa olsun, ailesinden dahi olsa davası için yemin etmiştir, kurşunu kafasına sıkar. Sıkıştığı zaman da kadın elbisesi giyip rahatlıkla kaçar. Karı gibidir. Bunu haberler de teyid ediyor, gösteriyor. Olaylar da gösteriyor, açık açık…

Peki, aynı coğrafya içerisinde, 1940’lı senelerde şimdiki Mesud Barzanî’nin babası –Allah bana nasip etti- Molla Mustafa Barzani ile 80 senesinde kendisiyle görüştüm ben, Suriye’de… Cenab-ı Allah bize nasip etti, kendisini görmeyi… O sünnîdir.  Beş vakit namazını kılar, aynı zamanda Nakşibendi tarikatı mensubudur, Barzani, Peşmerge…  Diğerleri tamamiyle dinsiz ve ateisttir.  PYD ise Suriye sınırında suni bir gündem olarak aradaki insanlardan toplanmıştır. Bir terör örgütü…

Oyun içerisinde oyunlar var. İŞİD Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in isteği üzerine, Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın desteğiyle kurulmuş olan bir örgüttür, İŞİD ile bir taşla üç-beş kuş vurma niyetleri vardır. Kendi ülkelerinde bulunan, kendi vatandaşlığını almış ciddi Müslümanlar, onların yapacakları hareketlerden korktukları o Müslümanların çocukları bir türlü yok edemeyeceğini anlayan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hepsini buraya toplayarak, hepsini bir yerde, hem birbirine kırdırarak, hem de kalanları yok etmek suretiyle üzerinden yükü atma derdindedir. 

Bu arada İsrail’in büyük arz-ı mukaddes demiş olduğu hedefe ulaşma niyetidir. İsrail görüyoruz ki, şimdi bile Filistin sınırına 500 metre genişliğinde, 13 kilometre uzunluğunda, ne kadar Filistinli varsa hepsinin evini yıkıp, oraları istimlak etti. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan… Bu karışıklığın içerisinde yapıyor.

Haberlerde durmadan Türk milletinin gözünü boyamak için Kobane belasını başımıza koydular. Kobane kürtçe bir kelimedir. Şehrin ismi Kobane değildir. Şehrin ismi Ayn’el-arap’tır. Arapların bulunduğu bir beldedir. Arapları oradan uzaklaştırdılar, göçe zorladılar, yerli Suriyelileri… Daha sonra oraya oturan Kürtlere sanki kendilerinin başkentiymiş gibi, batı Kürdistan gibi, güneybatı Kürdistan gibi, merkezi başkentmiş gibi insanlara empoze edip, inandırıp ve çoğu da inandı.

Meseleyi, o şekilde, ciddi şekilde üzerine gidiyorlar ki, çözüm sürecini de güzelce kullanıp, devlete kafa tutup, bir an önce Abdullah Öcalan’ı çıkartıp Kürdistan’a Cumhurbaşkanı yapmak için uğraşıyorlar. Maalesef Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik gidişatı çok güzel olmasına rağmen, dışişlerindeki politikası ürkek ve çekingen tavırları hepimiz için zarar ve ziyan oluyor.

Avrupa, dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri ilk bombalayan, hemen arkasından Fransa… Niye en son Suriye’yi bırakan Fransa idi, topraklarını terk edip, bağımsızlığını veren… Arkasından hemen İngiltere ve arkasından hemen Almanya, Kanada ve Avustralya gibi büyük devletler destek verdiler. Niçin? Yeni kurulacak olan haritada söz sahibi olmak için…  Harita çizildi. Ben haritayı gördüm. Şaşar kalırsınız. 

Türk milleti başına ne geliyorsa merhametinden geliyor. Dost zannediyor. Atalarının sözünü unutuyor. Domuzun derisinden post, gavurdan dost olmaz atasözünü unutuyor. Koskoca imparatorluğa dost olmamış olan bu devletler şimdi Türkiye’nin yüzüne gülüyorlar. Gülmeleri çok büyük parçalamanın işareti…

Biz üzerimize düşen vazife olarak, az da olsa öz de olsa, tek tek de olsa, altı ayda bir de olsa işaretimizi veriyoruz. Dinleyen dinliyor, sözlerimizi anlayan anlıyor. Sık sık konuşmanın ve devamlı bu meselelerden bahsetmenin bir anlamı yok. Adam olana laf bir kere olur. Adam değilse zaten bin kere müzminleşir, hastalaşır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin durumu çok ciddidir.

Halka acilen tavsiyem odur ki: evlerinin altlarını ciddi bir şekilde sığınak haline getirsinler. Ellerindeki parayı, kimin kaç parası varsa, gerekiyorsa ellerindeki arabasını satıp, paraya çevirip evlerinin alt katlarını sağlam bir sığınak haline getirsinler. Ve en az 70 günlük yiyeceklerini konserve cinsinden orada stoklasınlar. Bakliyat cinsinden stoklasınlar. Her şey bir pamuk ipliğine bağlı…

Avrupa’nın bu oyununa Rusya sessiz kalamayacak, kalamıyor zaten… Hele ki Rusya devlet başkanı Putin şu anda kanser olduğu ilan edildi. Üç senelik bir ömür biçiliyor. Bütün Avrupa ve Amerika seviniyor, sevinçten uçuyor. Ama Putin akıllı bir insan… Zaten ölecek. Hiçbir şeyi ahirete götüremeyeceğini veya öbür dünyaya götüremeyeceğini çok iyi bilen bir insan… Güçlü ve dirayetli bir insan… Gitmeden önce hem Avrupa’nın, hem de Amerika’nın hakkından gelmek için hazırlıklarını yapıyor. Son günlerde Karadeniz üzerinde uçaklarını uçurması, hatta Baltık denizinde Norveç, İsveç ve Finlandiya tarafında uçaklarını sınırlarına girecek derecede uçurması ve hiçbir haber vermemesi bunların alametidir. Bilgi topluyor, hazırlığını yapıyor.

Çin’i bugüne kadar şöyle susturdular ki; ekonomik yaptırımla korkutarak Çin’i susturduklarını zannettiler. Çin susmadı. Çin her şeyi takip ediyor. Ama Rusya’nın kendi başına bu işe kuvveti yeter.

Savaş aslında Irak’ta… Amerika Birleşik Devleti yeni çekildi oradan… Her gün en az elli, altmış, yüz kişi ölmesine rağmen Irak’tan kimse bahsetmiyor. İŞİD Irak’ta Bağdat’a kadar girdi. Bağdat’ın kapısında, üç kilometre kaldı Bağdat’a… Dört koldan saldırıyor. Bağdat’ın etrafındaki büyük şehirlerin, kasabaların hepsini ele geçirdi.

Önemli yeri bırakıp insanları Ayn’el-Arab’a, Kobani’ye yönlendirmeleri Türkiye Cumhuriyetini olayın içine çekmek istemeleridir. Devletimiz dahi çok önemli ölü yatırımları, istikbali ilgilendirmesine rağmen azaltması ve acilen hava savunma sistemini güçlendirerek hazırlıklı olmasını tavsiye ediyorum. İş işten geçmeden…

Eğer söylediklerimiz çıkarsa kimse bize aferin demeyecek. Biz de çıkmasını istemiyoruz. İnşallah yanılırız, hiç birisi olmaz da, hiçbir kulun canı yanmaz. Hepimiz rahat ederiz. Mehdi aleyhisselam hayatta… 80 senesinden beri hizmetini yapıyor. Bütün bu olaylar son meseledir artık…

Avrupa Birliği Filistin’i tanıdı. Avrupa Birliğinden İsveç, İsviçre gibi devletler Filistin’ devlet olarak tanıdı. Bu çok ciddi bir olaydır. Filistin devlet olarak tanındıysa, İsrail onu kendi sınırlarından uzaklaştırıyorsa, evlerini yıkıyorsa, ona toprak verilecekse, bütün dünyadan Yahudileri içine toplamış olan İsrail zaten kendine dar gelen yeri, demek plan ve proje her şey tamam… Genişlemek için açılım hazır ve bu oyuna maalesef acıdır ama Suudi Arabistan’ı kattılar, Katar’ı kattılar. İlk yıkılacak olan devletler, önümüzdeki senelerde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan olacak… Genç olanlarımız, hepimiz bunları göreceğiz, hepimiz bunu yaşayacağız.

Bu arada akıllı adamlar… Gavurun dini imanı paradır. Yahudinin dini imanı paradır. Başka hiçbir şey değil… Euro – Dolar paritesini o kadar oynatıyorlar ki, çünkü Irak’a yapmış oldukları bütün masrafı günbegün hesabını tutuyorlar. Irak elli sene petrolünü satsa borcunu bitiremeyecek. Bugünkü haliyle el an… Daha sonraki, bundan sonraki masraflar üzerine katlamalı gidiyor.  Suriye’ye yapmış oldukları veyahut Kobani’ye atmış oldukları bombanın hesabını yapıp, kaç milyar doları geçtiğini her geçen gün televizyonlarda bağıra bağıra haykırıyorlar. Bu parayı da Suriye devletinden bilahare hepsini tahsil edecekler. Bir elli senede Suriye kendini doğrultamaz.

Ama bu arada onlara -bunlar ilerde gelecek olan para- acilen sıcak para lazım. Sıcak parayı da gene müslümandan çıkartıyorlar. Müslümanı Müslümana vurduruyorlar. Euro-doları bir oynatıyorlar. Euro 15 cent Türk parasıyla 30 kuruş, bir lirada 30 kuruş, dolar bir lirada 20 kuruş fark attı. Bir hafta içerisinde 100 milyar doların üzerinde hesap ettiğin zaman, savaşın bütün masrafını bir hafta içerisinde bütün Müslümanların cebinden çıkarttılar. Dün 100 milyar TL’si olan bir insan dolar hesabında şu kadar yaparken bugün dolar hesabından cebinden en az beşbin, onbin doları çıkartılmış oldu, çekilmiş oldu.

Altındaki oyun aynısıdır. Düşürdükleri zaman millete sattırdıklarını tekrar toplayarak yükseltiyorlar. Amerika Birleşik Devletlerinden FED’in yapmış olduğu tek bir açıklamayla istediği gibi rakamlarla oynayıp yine Müslüman ülkelerin cebinden paralarını rahatlıkla çekebiliyorlar.

Aynı zamanda miadı dolmuş olan bütün silahları o ülkelerde Müslümanlara kullandırarak ki hepsi zehirlidir. İlla zehirli gaz olması gerekmez. Kendi tabiatı icabı zararlı maddelerdir. Savaş bugün dursa 30 sene boyunca doğacak olan insanlarda hem psikolojikman, hem de kullandıkları silahların acısı sakat doğan çocuklar ve hastalıklı insanlarla yaşayacaksınız, göreceksiniz.

Nüfus oranını ciddi bir şekilde, kadınlar ciddi şekilde çoğaldı, erkekler azaldı. Aynı zamanda kadınları alarak, çünkü bir karın tokluğuna gidecek yer arıyorlar. Almana, İngiliz’e, Fransız’a ve Amerikalıya gidecek Suriyeli kadınlar… Gidiyor Iraklı kadınlar, sizler de burada görüyorsunuz. Nesli de bozuyorlar. Her iki taraftan da hedeflerine ulaşıyorlar.

Fakat Allah’ın planı bütün planların üzerindedir. Mehdi aleyhisselam çok yakın… Bütün kardeşlere tavsiyem odur ki, ne olur, ne edin ne yapın, kendiniz sıkın… Mehdi aleyhisselam’a asker olacak o vasıfları üzerinizde toplayın. Yoksa iş işten geçer. Mehdi aleyhisselam geldiğinde ağzınız açık kalır. Sıfatı ve fıtratı tutmayan hiç kimseyi ordusuna almayacak Mehdi aleyhisselam… 

Mesele çok ciddi… Ev almakla, şunu yapmakla bunu yapmakla parasını harcamasın kimse… Mevcut sıcak parayı elinde tutsun. Büyük altın olarak değil, küçük altın olarak tutsun. Bilezik olarak tutsun, yuvarlak bilezik… Çünkü vakti geldiği zaman onları kesecek, küçücük parçalar halinde bileziği, bir yuvarlaktan en azından otuz parça çıkartır. Hiç değilse beş ekmek, on ekmek veya bir çuval un alacak kadar değişebilir. Eğer ona aklı ermezse bileziği gösterdiği zaman, açlık canına tak etmiş, bir bileziğe bir çuval unu zor alır. Kırıntı kırıntı kesip öyle verecek. Bakın bu laflarımı boşa atmayın.

Burada sorunun içerisinde Türkiye’de olan olayın sırrını sordu. İşte Türkiye’yi olayın içerisine sokmaya çalışıyorlar.  Kürdistanı kurmaları tamamiyle İsrail’in projesidir. Suriye diskalifiye edip, ortadan çıkartmak içindir. Rahatlıkla genişlemesi içindir. Türkiye Cumhuriyeti ile de kendi arasına Kürdistan devletini koyup, kendini garantiye almasıdır. Türkiye ile direkt sınır olmayı göze alamıyor. Çünkü yeryüzünde İsraillileri ciddi şekilde sevmeyen tek millet Türk Milletidir. Çünkü Araplar bağırırlar, çağırırlar, saman alevi gibidir. Ertesi gün giderler, onda çalışırlar, onun ekmeğini yerler, onlarla beraberdirler. Türk öyle değildir. Bunu çok iyi bildikleri için Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu ümmete özel övgüsü olduğunu bildikleri için çekinirler.

Suriye meselesi dediğim gibi kimse Esad’a yardım etmiyor. Özgür Suriye ordusu Esad ile savaşmıyor. Özgür Suriye ordusu Müslümanlardan ibaret… PYD ile beraber, Pekaka ile beraber… Dinsiz ve ateistlerle beraber… Peşmerge onunla beraber değil… Olamaz da… İnancı ve itikadı tutmaz. Dinsiz adamla beraber olamaz.

Ve Tevratın anlayışına göre Suriyelilerin gözünde Ye’cüc ve Me’cüc olan Kürtlerle Türklerdir. Biri Ye’cüc kavmi diğeri Me’cüc kavmi… Dünyanın her tarafına yayılmıştır. Elinden ne geliyorsa hepsini ezip geçmiştir. Sedleri aşmıştır, yani sınırları aşmıştır. Bazı yerlerde işçi olarak, bazı yerlerde dayı olarak, kabadayı olarak, ama bir şekilde dünyanın her tarafında söz sahibi olmuşlar. En pis işleri de yapıyorlar. Ye’cüc ve Me’cücü kendi anlayışı içerisinde en iyi  şekilde kullanıyor. Sedleri aşırdı. Dabbetülarz debelenen kablosuz interneti Yecüc ve Mecüc olmak şartıyla bütün herkesin hizmetine sundu. İnterneti de karşısına koydu. Deccalın oyunu çok güzel şekilde cereyan ediyor. Onlar şimdi Mesihi bekliyor. Onların kendi kafasına göre beklediği bir Mesih değil ama… Gelecek olan İsa aleyhisselam, gelecek olan Mehdi aleyhisselam… Onların sonu olacak… Allah o iki mübarek zatla beraber, bunların yapmış olduğu bütün planları başına çevirecek.

Bu konuşmalarıma iyi dikkat edin… Filistin meselesine de kısaca değindim. İsrail de kısaca değindim. Bu kadar bilgi yetişir. Daha fazlasını ehline gene anlatırız. Ama umumun bundan daha fazla bilmesi gerekmez. Üstüne de vazife değil… O sadece devletine ve milletine sadık olsun. Aklını başına toplasın. Çoluk ve çocuğunu muhafaza etmesi için evlerini sağlamlaştırıp, camlarını sağlamlaştırıp ona göre sığınakları hazırlasın.

Bunu haricinde şu içinde bulunduğumuz Muharrem ayı çok önemli… Her Muharrem önemli olmakla beraber bu Muharrem çok daha farklı… Çünkü Haccü’l-ekberin arkasından güneş tutulmasıyla beraber Muharrem ayında kızıl güneş tutulması ve Muharrem ayı da Cuma mübarek günü bayram olan bu günde başlaması kuvvetli ihtimal ayın 10’u Aşûre günü olacak olan Pazartesi günü çok ciddi haberler ve müjdeler alacağımıza inanıyorum.  Pazartesiyi bekleyin ciddi olarak… Kulaklarınız dört açın. Olacak olan zuhuratlara ve haberler hazır olun. Kişi neyle uğraşırsa onunla haberi olur. İşi olmayan kişiye elbette göstermezler.

153 yorum:

 1. Admin paylaşımlarını beğeniyorum umarım gaybi hadisler gibi burada kapanmaz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Valla zaman zaman çok düşünüyorum ama pek çok kimsenin merak içinde blogu takip etmesi nedeniyle sorumluluk hissedip devam ediyorum.
   Blogum tam istenilen kıvam da mı? Elbette hayır. Kafamda daha entellektüel konularda yayın politikası var. Ama bu sefer bu kadar ilginç ve heyecanlı takipçiler olmayacak. Zaten blogum kendi kafama göre bir yer olsun demiyorum. Herkesin asgari saygı şartları çerçevesinde dilediği mesajı vermesini istiyorum. Kimsenin mesajlarını -sövme hariç- silmiyorum.
   Sonuçta 10 numara değilse de idare eder.

   Sil
 2. Salı günü çıktı hadi bakalım..

  Boş konuşmaya devam..

  Allah'dan korkmayınca 80li yıllarda da çıktı - vazifeye başladı der,

  Çıplak mayolu - iç çamaşırlı kadınlara da Mehdinin talebesi der..

  Masonda olurlar..

  Bunlar çok şükür tescilliler..

  Zaten ok yaydan çıkmış..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Pazartesi cikacak müjde herkese ayan beuan degil de ilgidi olanlarin görebileceği birşey diyor. Mehdinin cikis yili 80 ise su an 74 yaşlarında bu da mantıksız. Marksizm, darwinizm gibi kufrun belini kiran faaliyeleri mehdiyetten görüyor. Bu konuda bir kisim nurcularla hemfikir gibi. Onun dışında Ahmed yasin hakkında bildigim menzile kadar birçok seyhten icazetli oldugu ve su an kendi hizmetlerini bağımsız surdurdugudur. Ara sira sohbetlerini dinlerim, ehli sunnete ters bir durumuyok. Fakat bariz hatali insanlari hatalari da var lakin hizmetlerini de görmek gerek diye soyledigine şahit oldum.... her halukarda yukaridaki sohbetinde dikkate deger seyler vat bence ayiklayip bakmak onemli.... hoca efendi din işleriyle ugrassin diyenlere de sunu söyleyebilirim din dunyadan ne kadar ayridir hesap etsin, mesafeyi cm cinsinden yazsin..
   Din bu dünya icin gönderilmiştir. Elbette hayatin her anına dahil olmalidir. Sizin mehdi mebus oluyor ama..... burda bir seyh efendi, üstelik sik yaptigi birşey degildir bu, ummeti uyarmal babindan birseyler söylüyor, hemen dunya işlerine karismakla itham ediliyor... ummete dikkat edin, kendinizi guven altina alin, maneviyatinizi kuvvetlendirin, birikiminizi altın olarak bilhassa bilezik olarak yspin demesinin neresi abes... halk 1gun içinde nadil bilezikler alsin, ancak aylar icerisinde temin edebilir...
   Ayrica şöyle bir uyarıyı deniz baykal yapsa, ben su falsn isler karistirmis adamin lafini kaale almam demem. Yine de dikkat ederim çünkü bazi basit önlemlerin anlamini ancak felaket aninda anlariz....

   Sil
  2. yeşil kardeşim şeyh olmak o kadar kolay değil.Bilindiği gibi Nazım kıbrisinin vekillerine şeyh diyorlar.

   ahmed yasin denen kişiyi yakından tanımam ama türkiyede herhangi bir tarikatten icazet aldığına dair bir delil görmedik bugüne kadar.

   Fakat malum versace tişörtlüyü ve avanesini övücü mahiyetteki duruşu sebebi ile hakkındaki düşüncemiz "çok müspet" değil.

   Birşeyler duymuş olabilir ve dediklerinin 10da 9u doğru da olabilir yorum yapmıyorum ancak emin olmadığınız kişi o 10da 1de öyle birşey yutturur ki sizi mahveder Allah korusun.

   Dikkatli olmak lazım

   Sil
  3. Şeyh Yasin'in sadece dünya siyaseti hakkında değil aynı zamanda dolar-euro paritesinden, altından vs uzmanlık sözleri etmesi bende bu düşünceleri uyandırdı. O yüzden sohbetler sürekli bu konularda mı acaba diye düşündüm. Her cemaatin asıl iştigal alanı vardır. Tasavvuf ehlinin asıl iştigal alanı Kur'an ve sünnet dairesinde nefis terbiyesi ve maneviyattır. Gerektiğinde de etrafta olan bitenden -ümmeti huzursuz eden savaştan- müridleri haberdar etmektir.
   Düşüncelerime etki eden sadece Ahmet Yasin değil... Fatih Nurullah efendinin de sohbetleri genellikle bu minvalde... hatta mübarek zat Alevilere var da bize yok mu kabilinden serzenişlerde bulunmaktaydı. Adnan Oktar'ı zaten saymıyorum. Kendisi zaten başlı başına global vizyona sahip bir Mehdiyet projesi... Nur cemaatinde şimdi geride kalan uzun siyasette ölçü tartışmalarını hatırlıyorum.
   Din ve dünyayı birbirinden ayrı düşünmüyoruz. Sadece kime ne lazım ve ne dozda lazım konusu beni ilgilendiriyor. Eğer on kere hak sohbeti yanında bir kere de dünyada neler oluyor deniyorsa ona da razıyım. Mesele asıl olanın ihmale uğratılmaması... Sürçü lisan etmişsek affola... Hatta son yazılarında Mehmet Ali Bulut dahi Nurcuları fazla siyasi konularda ön plana çıkmaları konusunda uyarıyor. İlgimi çekti.

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Yeşil Karaltı kardeşim merhaba,

   Ahmet Yasin Menzilde tutunamayıp, Molla Yahya hzlerinin yanına gidip, Molla Yahya hzleri tarafından tart edilen biridir,

   Bildiğim kadarı ile Şeyh Nazım efendinin tek gerçek Halifesi oğlu Mehmet efendidir,

   Nefsinin heves ve hevasına uyan biri, Mürşidlik, Şeyhlik ciddi ve genelde icazet ile giden bir yoldur, vebali çoktur

   Sohbetlerinde genelde bende sorun görmüyorum ama Siyasi Yorumları ve Güncel olay analizleri dikkate değer değildir, heleki Mehdi Yorumları tam bir felaket..

   Mehdi askeri dediği kişiler Mayolu - İç Çamaşırlı resimlerini Facebook vs yerlerde teşhir ediyorlar (Hz Mehdinin hava kuvvetleriymiş)

   Frenk gavurlarının hanımları bile böyle edep dışı işler yapmaz..

   Allah'a emanet ol..

   Sil
  6. En kötü israf zaman israfıdır. Ehl-i diyanetin vazifesi nurdur. Yani birinin aç ve sefil, muhtaç ve hasta bir semtte para saçsa ne kadar büyük bir hayırsa, manevi erlerin din hizmeti onun gibi ve ondan daha önemlidir. Din ancak nasihattir.

   Rivayetlerde bir şey var. Deccal gelir kılıçla Mehdi’yi iki defa bölüp geçer gider, diye. Yani silahlı vesayet dini kullanarak Mehdi’yi iki defa zaafa düşürür. Öyle olmadı mı?

   Türkiye’de iki dini odak 1966 ve 1980 sonrası iki büyük fitneye sebep oldular. Biri 40 yıl siyaset ile nizamat vereceğini sandı ortalığı karıştırdı. Diğeri ise işi darbeye teşebbüse kadar götürdü. Yani ümmet iki defa bölündü. Bu mudur ahir zaman hizmeti. O mesailer dini hizmete odaklansaydı Alem-i İslam bambaşka olurdu.

   Bizim sözlerimiz eleştiri değil. Durum muhasebesi. Böyle durumlarda menfi-müsbet bir arada mütalaa edilir ki, doğru yol kazansın. Şeyh Ahmed Yasin elbette bazı şeyleri söyleyecek. Biri fısıltı ile çevresine ve ilgililere. Dini hakikatleri ise açık beyan ile herkese duyara duyara. Rejim ben artık İslam’ı temsil etmiyorum diyor. Laiklikle. O zaman bize kalan manevi cihaddır. O da va’zu nasihat ve aydınlatmadır. Bu herhangi bir cemaati kötüleme değil, hak bazen birden fazla olablilir, ama paslaşarak mı atalım golü, yoksa sahte düşüşle penaltıya sebep olark mı? Bunu tartışıyoruz.

   Bu site kapanmamalı. Gerekirse menfi yazılara yer vermemek şeklinde sansür değil, konu dışı diye silinmeli. Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye’de teknolojik harikaların İslam’ın yayılmasından ve hizmette büyük rolü olacağını belirtir.

   Bırakın herkes boyunun ölçüsünü görsün ki, hatalar tekerrür etmesin.

   Sil
  7. 80 li yıllarda mehdi liğini söyledi demiyor gizli olarak hizmete başladığını söylüyor mehdi as. bir ruhen birde fiziken hizmet ediyor o zamanlar ruhen hizmet ediyordu şimdi fizkende hizmet ediyor ve yakında çıkacak armegedon savaşından sonra

   Sil
  8. Yeşil Karaltı kardeşim.Şeyh Ahmed Yasinin Menzilden icazeti yoktur ve kovulmuştur diye bir kişiden duymuştum.Daha sonra da Şeyh nazım kıbrisi dergahına katılmış.Oradan icazetli olabilir.Ama menzilden icazeti yoktur.Menzil Şeyhlerinden Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin halifeleri bellidir.o dönemde menzilde kaldığı yönünde kendi beyanları mevcut.Ancak oradan icazet aldım demez.İcazetli olmadığını kesin biliyorum ama kovulduğu yönündeki iddia bir kişiden duyumumdur.Doğrudur veya değildir bilemiyorum.Örneğin mihr var mehdiyim diyen onunda kovulduğu yönünde rivayetler var....Selametle

   Sil
  9. Kardeş ben de bu zât hakkında pek birşey bilmiyorum. Internetteki bilgiler sadece. Ama yukarıdaki sohbetini önemsiyorum. Bence muhim meselelerden bahsediyor. Gaybdan bilgi verir gibi değil de kendi analizlerini aktarıyor gibi geldi. O yüzden önemsiyorum. Bu konuda beni kinayabilirsiniz de, ama onun hayatinda yaptigi yanlışlar yuzunden hic bir dediğini kabul etmiyorum diyemem...

   Sil
  10. Yeşil Karaltı kardeşim.Yanlıştır demedim veya geçmişte yanlış yapmıştır demedim.Sonuçta ilim sahibi bir insandır.Saygıyı hakeder.Sadece Menzilden icazetli olmadığı hususunda bilgi paylaşımım oldu.Hakkını helal et öyle bir intiba uyandırmış isem.Haddime değil Şeyh Ahmed Yasin yanlış söylüyor veya yanlış yapan kimsedir demek istemedim.Kınamak olur mu kardeşim.Önemsemeni ben de kınamak şöyle dursun önemsiyorum.Her ilmin üzerinde bir ilim her makamın üzerinde bir makam vardır hepsi saygıyı hak eder.Hakkını helal et.

   Sil
  11. Estağfurullah... Bu blogda belki de en çok benim yaptığım, zaman diger kardeşlerin de yaptigi bir hata dikkatimi çekti. Paylaşılan bir köşe yazısini bile analiz edip yorumlayacagimiz yerde hemen yazarin genel halini eleştiriyoruz. Mesela Mustafa Abi geçenlerde yeni mesajdan bir yazarın yazısını yayinladi. O yazida 3. Dunya savaşında fert olarak alacağımız önlemler siralaniyordu. Ben bu yaziya geçen yil rastladığım ve dikkate alip ufak tefek hazırlık yaptığım halde nedense bu sefer yazari arastirasim tuttu. Adamin o günkü yazisindan yola çıkarak elestirip geçmişteki yazisini es geçtik. Oysa değerli bilgiler mevcuttu. Belki zor bir zamanda hayat kurtaracak derecede onemli bilgiler....
   Sonuç olarak bilginin önemini dikkate almadan hemen aktaran kişiyi eleştirme huyumuz var. Özellikle bende var bu problem. Oysa ahir zamandayiz, kirli çeşmelerden duru sular, temiz çeşmelerden kirler akıyor. Sapla saman karismis durumda. Bize dusen biraz dikkat ve basiretle lüzumlu bilgiyi seçip almak...

   Sil
 3. Canınız sıkılıyorsa size Prof iddiasını inceleyin derim, 4 dak sonra, belki Gaybi manası vardır veya tevafuktur..

  http://m.youtube.com/watch?v=BZaItHCW6SA

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. güncel kardeşim yorumlarını özlüyoruz. sen olmayınca biz gevezelik yapıyoruz.
   Allah razı olsun.

   Sil
  2. Türker kardeşim merhaba,

   Estağfurullah, yukarıdaki şahıs benim için bilgi kirliliği, ne ilimsel, ne genel, ne de manevi delil olmaz, benim gördüğüm tek olumlu yanı, incelediğim kadarıyla duyduğu veya okuduğu sohbetleri genel olarak doğru aktarması,

   Ben asıl burada, siz, Yeşil Karaltı kardeşim, Mustafa kardeşim dahil Kur'an ve Sünnete ve Ehli Sünnet itikadına göre bilgilendiren ve yorum yapan, hak kıssaları anlatan herkese teşekkür ederim,

   Sil
  3. sayın @güncel ve @türker eraslan

   bu kişinin şeyh muhammed raşid hazretleri (k.s.) hakkındaki açıklamaları hakkında ne söylersiniz. doğruluk payı varmıdır. merak ediyorum.

   1. açıklamasında 1980 yıllarda seyda hazretlerinin ağzından mehdi a.s. ın hayatta olduğunu söylüyor. kendisinin göremiyeceğini fakat oğlu nun göreceğini seyda hazretlerinin ağzından duyduğunu söylüyor.

   2. açıklamasında ise seyda hazretlerinden mz. mehdi a.s. verilmek üzere asa emanet aldığını ve bu asayı mehdi a.s. teslim etmesi için adnan oktara teslim ettiğini anlatıyor. bu açıklamaları konusunda ne dersiniz.

   ilgili videolar. http://www.youtube.com/watch?v=ywtdYYNuCis
   --- http://www.youtube.com/watch?v=d___241euqQ

   aslında bu açıklamalara itibar etmiyorum. tevaffuk olduğu için soruyorum. zahiren ve bu forumda bu konunun gündeme gelmesi üzerine şaşkınım ve bu yüzden soruyorum.

   yoksa yolumuz saadatların yolu, başkaları bizi ilgilendirmiyor....

   Sil
  4. Zülkarneyn arkadaşım merhaba,

   1 - Muhammed Raşit Erol hzlerinin ben onu göremeyeceğim (zamanına yetişip) ve bazı hala yaşayan sofi abilere sen onu göreceksin ama asker olamayacaksın dediği rivayetlerini duydum ama ne kadar sahih bilemiyorum, kendi durumunu bildiren sofi abiyi biliyoruz bu konularda asla yanlış çarpık bir söz söylemez, dikkatli olup nasihatıda yanlış anlama durumu zayıftır

   2 - Vakıftan sorup doğru cevabı almak lazım, o konunun doğruluğunu ve detayını bilmiyorum

   Bana sorarsan her iki konu içinde Vakıftan bilgi almak lazım..

   Allah'a emanet ol..

   Sil
  5. Güncel kardeşimin verdiği videoyu izledim. Prof. Dr. Abdulfettah el-Uveysi - Mescidi Aksa ile İstanbul Arasındaki Büyük Sırrı açıklıyor. Kabe ve Mescid-i Aksa arasındaki mesafe ile İstanbul ve Mescid-i Aksa arasındaki mesafe aynı imiş. Bu nedenle Türklerin Mescid- Aksaya karşı sorumluluğu var der.

   Blogumda Manisa civarındaki Nakşibendiler arasında bir söylentiyi yazmıştım. Manisa ve Kütahya'dan 1200 kişi ellerinde kılıçlarla Kudüs'ün fethinde bulunacaklar derler.
   Diğer yandan Manisalı bir zat 2012 haccında demiş. 5 yıl içinde Türkiye İsrail'de taş üstünde taş bırakmayacak.
   Yine Manisa'dan bir zattan duydum. Türkiye İsraili halledecek demişti.

   Sil
  6. Mustafa kardeşim merhaba,

   Ayrıca Istanbuldan Mekke'ye bir doğru çizince tam ortasında Mescidi Aksa kalıyor, yani İstanbulda namaza durunca iki kıblegah (eskisi ve yenisi) aynı hizzada oluyor, ikisine de dönmüş oluyorsun, Facebook da bir paylaşımda görmüştüm, ne kadar doğru bilmiyorum..

   Allah'a emanet ol..

   Sil
  7. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı haritalar ve çalışmalar

   http://wowturkey.com/tr423/k_fatih_civelek_istanbul_jerusalem_mekka_mystery.jpg

   http://www.kutsalgizemler.com/img/img/Resim1.jpg

   http://www.kutsalgizemler.com/makale-altin-hat-mucizesi

   Sil
  8. Dünya uzaydan bakıldığında yörüngesine göre 23 derece eğik görünmektedir. Eğer dünyanın yörüngesine dik bir çizgi Mekke şehrinden Makam'ı İbrahim gösterdiği yöne yani kuzeye doğru yükseltilirse şaşırtıcı şekilde Mekke, Kudüs ve İstanbul'un aynı düz çizgi üzerinde yer aldığı görülecektir.
   Yaklaşık, Mekke’den Kudüs'e 1200 km, Kudüs'ten de İstanbul'a 1200 km'lik birbirine eşit mesafe vardır. Bu ibretli oran tarihte de kendini gösterir. Kudüs yaklaşık 1200 yıl kadar Müslümanların elindeydi, İstanbul da yaklaşık 600 yıl kadar Müslümanların kontrolündedir. Yani 1/2'lik oran aradaki mesafelerde olduğu gibi tarihsel süreçte de kendini göstermektedir.

   Peki, Altın Hat ismi verilen, dünya yörüngesine dik çizilmiş bu gizemli çizgi neden İstanbul'u işaret etmektedir. Şüphesiz İstanbul önce Hıristiyanlığın yönetim merkezi sonra da Müslümanlar tarafından fethi ile birlikte İslam'ın yönetim merkezi ve başşehri olmuştur. Hadislerde övgüye mazhar olmuş bu şehir, hilafetin simgesi sayılan Kutsal Emanetlere de ev sahipliği yapmaktadır.

   alıntı: http://www.kutsalgizemler.com/makale-altin-hat-mucizesi

   Sil
  9. Mustafa kardeşim merhaba,

   İsterseniz sayfanızda paylaşın daha önce paylaşmadıysanız, konu hakkında nasıl yorumlar ve bilgilendirme gelecek,

   Böyle bir sır var ise esasında büyükler bilebilir, bakalım istişare ile biz neler bulabiliriz ?

   Büyüklerin konu hakkında görüşleri var mı acaba ?

   Genel bakış açısı ile bakalım isterseniz, yani sadece Hz Mehdi (As) çerçevesinde bakmayalım..

   Sil
 4. Şeyh bir çok anlama gelir. İhtiyar, aşiret reisi, cemaat önderi, tarikat önderi. Tekke ve zaviyede ders veren. Ama Şeyh Ahmet Yasin konuşmasında sofi ve derviş kelimelerine kullanıyor. Demek ki bir tarikat başı olarak konuşuyor.

  Din adamının esas vazifesi va’z ve nasihattir. Dine hizmettir. Özellikle bu zamanda en büyük hakikat Kur’an ve imana hizmetidir. Dünyevi meseleler, meşgaleler talidir. Onların vazifesi değildir. Hani hizmet yalnız Allah rızası içindi?

  Bu konuşma siyasidir. Dini değil, dünyevidir. Kıymet-i harbiyesi yoktur. Bir takım bilgileri doğru yanlış art arda sıralamadır. Siyaset ve diplomasi ile ilgilenenler bunları 30 yıldır zaten biliyordu. İkincisi hakiki mana erleri yani ahirzamanın ve vazifesine vakıf olanların hiç yabancısı değildir.

  Burada iki doğru olmayan düşünce var. 1. Sanki yarın Türkiye savaşa girecek, kıtlık olacak falan filan. Savaşa hazırlanın kehaneti. 2. Mehdi yakında gelecek. Yani geldi ama görünmüyor, görünecek.

  Birinci madde: Zaten Türkiye 30 yıldır düşük tansiyonlu bir savaşla meşgul ediliyor. Oyalanıyor. Geçiniz

  Mehdi gelecekmiş. Ne yapacak Mehdi o söylenmiyor. Sadece gelecek. Hem de askeri kumandan olarak. Ve ne yapacak? Onu yenecek bunu yenecek, devirecek, başa geçecek, kan döküp hükmedecek. Acaba?

  Peki, Hz. Hasan’ın (r.a) yarıda kalan hilafetini kim tamamlayacak? Hilafeti bırakırken ne demişti Hz. Hasan(r.a): “Ben hakiki hilafete Kur’an ve iman hakikatlerine hizmet vazifesine başlıyorum” Yani manevi hizmete. Ama ömrü vefat etmedi. Rivayetlerde O’nun bu hizmetini asırlar sonra gelecek olan Mehdi tamamlayacaktı. Kan dökmeyecek. Çünkü o vahyin, ehli beyin mümessili ve Halifetullahtır. Rahim ve Hakim ismine mazhar olacak. Şefkatli bir müceddit olacak.

  Eee o zaman kan dökücü olmayacaksa ne yapacak? Hikmetle, manevi ilimle hizmet görüp Hz. Mesih ile tevhidi dünyaya hakim kılacak. Çünkü siyaset ve askeri gücün imkanları kısıtlıdır. Dinde zorlama olamayacağı için de bunların bir gerçekliliği yoktur. Ama o öyle bir eser vücuda getirip öyle bir manevi hizmet görecek ki, ilim gibi bütün unsurlara, ırklara, milletlere, beyinlere, kalplere sirayet edecek ve tevhid bayrağını dalgalandıracak. Mehdi’nin hizmeti budur.

  Bir şey daha söyleniyor. Mehdi gelmiş miş. 1980’de yani Hicri 1400’den beri hayatta imiş. Ve hizmetini yapıyormuş. Hangi mekanda, ne yapıyor? O bilgi yok salla gitsin.

  Hz. Mehdi hilafet battığı gün vazifeye başladı. O ve decallerle muasırdır. Sonra vefat etti gitti. Kahtani, Heysem, Mak’ad olan yaverleri da gelip geçti. Bir Cehcah kaldı. O da sükut lazım. Cehcah Ayasofya’yı ibadete açılmasına hizmet edecek zattır. Ondan sonra Mehdiyet’in 3. faslının tesiriyle Hıristiyan Alemi’nde Hz. Mesih’in cemaatinin büyük hizmetiyle Tevhid akidesi revaç bulacak. Aslında 1962 ve 1984’te bunun temelleri atıldı. Muhterem Şeyh bilir misiniz? Hıristiyanlar bize artık kafir demiyor. Bayramlarımızı kutluyor.

  Artık Türkçe ezan okunmuyor. Okuyanlar hapse atılmıyor. Nur talebeleri mahkeme mahkeme dolaştırılmıyor, ehl-i tarik rahatça hizmetini görüyor. Her yerde manevi fütuhat dört nala. 1920-30-40’ların baskıcı rejimi nereye gitti acaba? İyi de bunların ben mi yaptım yoksa babanız mı yaptı, yoksa şeyhiniz mi? İlmi, vehbi, vahyi, ledüni ilimlere vakıf olanlar o cevabı verir. Değil mi? Siyaset ve diplomasi ve askeriye değil.

  Kur’an ve iman’ın elmas hakikatlerini, cam parçası hükmündeki dünyevi meselelere değiştirenlere yazıklar olsun. Hıristiyanlar; Yahudi deccali, hükümdarlarını ve diğerlerini Lut Gölü’nde yenecek Mehdi demezler ama onu “Ağzında elmas kılıç olan” diye tarif eder. Dil kesmez, söz keser. Demek ki, dil tevhid ilmini söyleyecek. IŞID,İsrail, 6 ayda bir haber veririz değil.

  Not: Ahir zamanın hizmeti namına yazdım. İman, hayat, şeriat faslı hürmetine. Bunun kusuru olmaz. Muhterem Şeyh Kur’an ve iman hakikatleri sünnetin ihya eden hakikatleri bekleriz. Bu ümmetin seçtiklerin güveniniz yok mu? Ne buyurmuştu Fahr-i Alem (a.s): Ümmetim batıl üzerine ittifak etmez. Bak deccalin son koç başı paralelciler bile hava aldı. Sana yakışan Kur'an ve sünnetullahtır. Yani hakikatleridir.

  YanıtlaSil
 5. bildiğim kadarı ile iki değişik mehdi var 1-her asırda görev yapan mehdi 2-beklenen büyük mehdi mehdi muntazır üstad mehdi zamandır muntazır değildir...................................konuylailgili alıntı
  - Türkiye’deki siyasî gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?

  - Kim çok hile biliyorsa, aferin ona!  - Bunu takdir makamında mı söylüyorsunuz, tenkid makamında mı?

  - Şimdi devlet dediniz, din demediniz; din demediniz!.. Şu anda iktidarda olanlar namaz kılıyorlar mı, tam tesettür değilse bile (Kur’an-ı Hakim’de başörtüleri yaka paça üstüne bırakın buyruluyor, bunlar yaka paça altına sokuyorlar.) Türkiye’de görülmeyecek bir şey, karısı başörtülü cumhurbaşkanı oldu, başbakan oldu. Ben özellikle başbakanın gavurlara karşı dik duruşunu çok seviyorum… Ama her cemaatte, her ailede iyiler var kötüler var…  -Şu an maslahata uygun diyorsunuz?

  - Evet; gücü budur! Neden millet ittifak etmiyor? İttifakın olmaması sebebiyle onlar mağlub oluyor.  - Müslümanlar mağlub oluyor.

  - Evet. İttifak etsinler!  - İttifakın altyapısını nasıl hazırlayabiliriz?

  - Zor!.. Zor!.. (Eliyle para işareti yapıyor.)  - Maddiyat mı?

  - Para… Para… Şu an cemaatler, tavuk cemaatidir…  - Tavuk cemaati?!

  - Birisi balkona çıkar, kabı boşaltıp “bili bili” dedi mi, mahallede ne kadar tavuk var, oraya toplanır. Tane bulduysa yer, kümeyi dağıtır. Taneyi yiyen tavuğun peşine kümedeki diğer arkadaşları düşüyor, büyük lokmayı yedi diye. O yedi, bu yedi derken, küme perişan… Bugünkü siyaset budur!  - Biraz önce bahsettiğiniz, hanımları başörtülü siyasetçiler de böyle yapıyorlarsa ne yapacağız?

  - İlim okuyorlarsa, Müslüman olarak ilim okumaları…  - Kur’an, sünnet, icma ve kıyas üzerinden…

  - Para… Para… Bugün halkımız ekmek partisindedir!  - Millet para peşinde; parası olan da kandırabiliyor.

  - Hepsi değil, kısmî azamisi… Şimdi bak arkadaş, İsrailoğulları aleyhinde bulunmayana ben kızarım. Bunlar diyalogcudur, ben diyologcu değilim. Ben Ehl-i Sünnet ve’l Cemaatim.  - Elhamdulillah, biz de öyleyiz.

  - Şu anda İslâmî tatbikatta birleşecek Müslümanlar aciz ve fakir değiller. Ama hırsızlık bizi fakir ediyor. Yahut da rüşvet fakir ediyor.  Mehdi İçin Zemin ve Zaman Tamamdır- Dünyanın gidişatını nasıl görüyorsunuz?

  - “Siz dininizi bıraktığınız vakitte, Allah sizin düşmanlarınızı size musallat edecek.” Şimdi Saddam orada dövülürken sen uyuyor muydun? Ben uyuyordum!…  - Mehdi Aleyhisselam hakkında ne buyurursunuz?

  - Her sabah “bu akşam gelir”, her akşam “bu sabah gelir” diyorum. Ama görür müyüm, görmez miyim, bilemem. Geleceği kesindir. Zamanı tamamdır. Mehdi’nin zamanına kadar, en zor Irak muhaberesiydi; o da tamam. Zemin tamamdır, zaman da tamamdır. Mehdi konusunda Ehl-i Sünnet’in ittifakı vardır. Muhyiddin Arabî Hazretleri, “Onunla musafaha yaptım.” buyuruyor.

  - Mehdi Aleyhisselâm hakkında, “Her sabah bu akşam gelir, her akşam bu sabah gelir” diyorsunuz. Buna paralel olarak, ümmet-i Muhammed’e bir müjde verir misiniz?

  - Bugün gelir diyemem.  - Ama bekliyorum, diyorsunuz.

  - Evet. Geleceğini inkâr etmek mümkün değildir. Üç vasfı var ki, bunlar kimsede yok.  - Nedir onlar?

  - Meselâ, “Humeyni, mehdi” dediler. Humeyni geldi. Zengin, evet. Hükümdar, evet. Ama adaleti icra etmekten aciz. Beceremedi. Bediüzzaman geldi, o da hükümdar değildi… Muhtemelen Uhud dağındaki altınlar Mehdî Aleyhisselâm’a kendini gösterecek.  - Uhud’daki altınlar, Fırat’taki altınlar…

  - Gizli kalmaz ona.  - Bildiğimiz altın madeni, hadis-i şerifte geçen…

  - Petrol de olabilir.  - Su da olabilir mi?

  - Olabilir.  - Tevile açık, her şey olabilir…

  - Nasıl olacağını bilemeyiz ama, geleceğine inanıyorum ve bekliyorum. Bediüzzaman kadar âlim olması lâzım, tekâmülünü ilerletmesi lazım, ki bugünkü zındıklara karşı konuşabilsin.  - Konuşması kitâbî mi olacak, yoksa sözlü mü?

  - Kitâbî! Bugünkü bilgisayarlar, tele deccallar o zaman olursa herkes görecek Mehdî Aleyhisselam’ı..................

  YanıtlaSil
 6. - Günümüzde “filan kişi mehdidir” veya değildir türünden tartışmalar çok oluyor. Bu konuda neler dersiniz?

  Mehdi, ismi mef’uldur, ism-i fail değildir. Yani “hidayete erdirilen” dir, “hidayete erdiren” değildir.

  Mehdiler iki kısımdır;

  Birincisi, mesela yüz kişinin hidayetine vesile olan kişi bir nevi mehdidir. Ona mehdi denilebilir. Bu neviden çok mehdiler var, her zaman da varlar. Ekmel-ül Ulema Bediüzzaman’ın tabiriyle bunlar Mehdiyyundur.

  Bir de Peygamberimiz(Aleyhissalatu vesselam)’ın haber verdiği Ahirzaman’ın beklenen mehdisi vardır ki üç özelliği olacak:

  1-Tamamıyla hâkimdir, silahı var, askeri var.

  2- Çok zengin ve cömerttir.

  3-Çok âlimdir.

  -Lenin Deccal mıdır?

  -Riyasetinde hile yapan kim ise, o deccaldır. Bu neviden deccallar çoktur.

  -Kur’an’a abdestsiz dokunulabileceğini savunanlar var, bu konuda ne dersiniz?

  -Bunlar Kur’an’ı tanıyamayanlardır. Herhangi bir beşerin yazdığı kitapla Kur’an arasında fark göremeyenlerdir. 150 sene öncesinden Asr-ı saadete kadar uzanan çizgide hiçbir kitapta böyle bir şey dendiğini bilmiyoruz.

  -Faizden alınan bir para talebeye burs verilebilir mi?

  -Verilebilir, ama mukabilinde sevap beklenilmez. Bu haram paranın telef edilmesi farz. Yakılabileceği gibi, mukabilinde bir sevap beklememek şartıyla şahsa, camiye, yüznumaraya da verilebilir. Şayet talebeye veya bir fakire verildiğinde alan kişi “Allah razı olsun” dediğinde veren “âmin” derse kâfir olur. Buna çok dikkat etmek lazım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hz. Peygamber (a.s) nasıl ki vahiy ile hareket ediyorsa ve vazifesini ciddi ciddi icra ediyorsa, Onunla başlayan din Mehdi ile kemale erip nihayet bulacaktır. Bu bulmaca değildir. Kur’an ve sünnet kılavuzluk edecek. Sadece kim olduğu bilinmiyor. Ve bilinmesi de gerekmiyor. Sadece ilimde rasih olanlar bilebilecek. Vazifesi belli ama şahs-ı müphem. Mesele bundan doğuyor.

   Mehdi ve deccallere olağanüstü haller izafe edilir. Yani onların devrinde meydana gelen haller onlara mal edilir. Mehdi bir müceddittir. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi. Vazifesi iman ve ihya-yı dindir. Dünyevi saltanatı olmayacağı gibi, serveti, mali mülkü olmayacak. Çünkü bu ehl-i beyte yasak olduğu gibi Mehdi dünyevi değil uhrevi hayata talip olacağından.

   Bir hidayet cereyanıdır. Deccal ve Süfyan tarafından tahribata uğrayan imanı tecdit edecek, bununla İslami hayat ihya olacak ve sonuçta İslam hakimiyetini tesis edecek. Bu onun ve cemaatinin vazifesidir. Hepsini onun yapması mümkün değildir. Adaleti tesis etmesi sulh-u umumiyi tesis etmesi sonucu trilyonlar silaha değil sivil ekonomimin canlanmasına yol açacağından bütün bunlar ona mal edilmiş. Oysa o iman ve Kur’ana hizmet edecek. Mesele bu kadar basit. Refahın yaygınlaşmasını vesile olacak

   Ama şu çok önemli ittifak değil ittihad-ı İslam önemlidir. İttifak başka ittihad başkadır. Bu bütün saadetin başıdır. Bununla İslam dünyası istiklalini koruyacağı gibi hilafet-i İslamiye ünvanını icra edecektir. Ve tevhidin bütün dünyaya hakimiyeti söz konusudur. Bütün bunlar Mehdi’nin ve cemaatinin işi ama, esas fail Cenab-ı Allah’tır. O dilediğini hikmetle ve rahmetinin tecellisi ile yapıyor.

   Mesle bu kadar basit. Siyaset menfaat üzerine dönerse canavarlıktır. Ama insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde refahın tabana yayılması adaletle olur. Mehdi İslami esasların ihyası sebebiyle mümkün olacaktır. Savaşları tahrik edip servet yapan küresel Yahudi sermayesidir.Onlar bitecek.

   Mehdi’in önemi şuradan gelyior. O cennetin 7 Seyyidinden biri. Hz. Peygamber (a.s), Hz. Hamza, Hz. Ali. Hz. Hasan. Hz. Hüseyin. Hz. Cafer ve Mehdi (r.ahüm) Parlak bir makam var göz alıyor. O hiç hata yapmayacak. Melek-i ilhamın sürekli tarassudu altında olduğundan. Ve Halifetullah’tır.

   Sene 1923. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 90’ı köyde. Erkeklerin çoğu şehid olmuş. Yaşayanlar yaşlı ve sakat. Fert başına gelir 200 dolar bile değil. 90 yıl sonra bu 11 bin dolara çıkıyor. Nüfusun yüzde 60’ı modern şehirlere geliyor ve İslam Alemi’in gözdesi oluyor. Yer altı servetleri olmadan. Bunu kim yaptı ve nasıl oldu, hangi güçle.?

   Türkiye dış yardım sömürüsü ile soyulur. Arap dünyası petrolle. Bunların temizliği yakındır. İngiltere’deki dünya finans merkezi, faizsiz bankalar cirit atar. Bize lo lo. Darbelerde, kirzlerde Londra baş rolde. İngiliz vesayeti Türkiye’deki en büyük süper vesayettir.İçini edeceğiz günler de yakındır. O ittihad-ı İslam-ı bekliyor.

   1975 yılında İslam Konferansı İstanbul’da toplandı. Zengin Arap Şeyhleri ilk defa geliyor. Ve yapılan görüyor. Soruyorlar“Petrolünüz yok, bir şeyiniz yok bunu nasıl yaptınız” 14 milyar dolarlık borçla olduğunu öğrenince hayretle ”Ne yani bir çeklik borçla mı” diyorlar. Küfran-ı nimet haramdır. Rabbimizin bereketini ve nimetini unutmamalı. Vesilesi Mehdiyet’tir. İster inan ister inanma. Salat-ı Kübrayı 484 yıl kıldırdık. 2. Fetih’ten sonra yine biz kıldıracağız. Çok yakında 3, 5 ya da en geç 7 yılda. İnşallah.

   Sil
  2. Akdoğan kardeş.. Bu paylaşımın kaynağını yazar mısın? Bu soruları cevaplayan kimdir?

   Sil
  3. http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=3731&ctgr_id=123
   http://furkandergisi.com/allame-seyh-ismail-cetin-hazretleriyle-yaptigimiz-roportajin-tam-metni/

   Sil
 7. Sohbeti yazıya geçirdim.İyi mi ettim kötü mü ettim, takdir sizin... Hatta çoğu yeri es geçeyim dedim. Sonra biraz zor olsa da hiç bir kelimesine müdahale etmeden çevirdim. Beni şaşırtan Şeyh kavramının ne olduğu ... Kendi içimden sorguluyorum. Bir şeyhin vazifesi nedir? Manevi cihazlanma, tasavvufi ve ahlaki terbiye mi? Yoksa uluslararası ilişkiler, politik ve askeri konularda müridleri bilgilendirme mi? Gerçi en sonda bu kadar bilgi size yeter dahası lazım diyor ama yine de garipsedim. Tarikat yurtları terk-i dünya ve zühd dersi verilen yer mi yoksa dünya siyasetinin sorulu-cevaplı öğrenildiği yerler mi? Bir şeyhe ahireti kazandıracak yada nefsi terbiye edecek konular mı sorulur yoksa dünyanın ahvali mi sorulur.
  Neyse bu soruları kendi kendime soruyorum yoksa başkasını tenkit etme amaçlı değilim.
  Şeyh Nazım hazretleri de aynı mealde şehirleri terk edin, gıda stoklayın tarzı sohbetleri vardı. Bunu anlayışla karşılıyorum. Çünkü 2002 yılından beri devam eden manevi derslerimizin ana teması da hayatta ve ayakta kalmak içindir. O yüzden anlayabiliyorum. Uyguladık mı? Maalesef hayır. Savaş olursa her halde hepimiz hazırlıksız yakalanacağız. Savaş ne zaman? Savaşı zaten düşük yoğunluklu olarak yaşamaktayız. Ama yine de rüyalarımızda gördüğümüz üzere göklerin kum gibi uçak kaynadığı, şehirlerin bombalandığı manzaraların beklentisi hep içimde... Bir ehl-i tarik kardeşimiz savaş için 2014 haziran-temmuzunu vermişti. tuhaf şekilde istihbari konularda kulağı delik bir tanıdık savaşın aslında 5-6 haziran 2014 civarında başladığını söylemişti. Yani birbirini tutar söylemler yok değil ama... Bakış açısına göre yorumlar farklı olabilir.
  En nihayet zahiri şartlara bakacak olursak gerçekten bu 10 muharremde bir şeyler beklentisi güçlü... Ama geldi geçti. Bir şey oldu da biz mi anlayamadık ? Yada tetik çekildi de silah az sonra mı patlayacak ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ahmed yasin ve şeyhliği hakkındaki az önce yaptığım yoruma ilave olarak şunu eklemek isterim.

   bu tip ifşaatlar evet veriliyor ancak türkiyede, dünyanın en büyük ve müstesna irşad faaliyetleri yapılıyor çok büyük veliler mürşidi kamiller dua orduları, zikir orduları bulunuyor.

   Bunlar gece gündüz çalışıyor.Hiç ortalıklarda da konuşmuyor.işini yapıyorlar

   Bu iki durum sebebi ile belalar musibetler def oluyor kimisi hafifletiliyor kimisi de hayırlara tebdil oluyor vs...

   Yani ben bazen anlatmaya çalışıyorum, evet ifşaatlerde musibetlerden belalardan haber veriliyor ancak Allah dostları, salih müminler sebebi ile bu işler değişebiliyor, değişiyor.
   Hele bu ahir zamanda bu işler aşikare olmaya başladı nerdeyse

   Sil
  2. 3.dünya savaşı esasen 8 temmuzda başladı ancak büyük savaşa geçiş henüz olmadı şu an cepheler belirleniyor.Keza Şam(Anadolu)daki Abbas'ın yani Cabir'in yani R.Tayyip Erdoğan'ın yıkıılması ile başlayacak olan iç savaşta dikkatli olmak gerekir.süfyani fetulahın Recep Ayında başlattığı 6 aylık savaşı son bulmak üzere...

   Sil
 8. Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, Türkiye ile savaş halinde olduklarını açıkladı.

  Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, ” Amerika Suriye'nin Noel Babası değil, Türkiye ile de savaş halindeyiz ve bunu herkes biliyor” diye konuştu.

  YanıtlaSil
 9. http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/1217576-mgknin-paralel-yapi-karari

  Mehmet Ali Bulut'un yazısı...
  Milli Güvenlik Kurulu kararında paralel yapı yerine Paralel yapılar olarak çıktı. Bundan sadece malum paralel yapıların kastedilmediği, bu role soyunacak her türlü oluşumun hedeflendiği açık... Mehmet Ali Bulut biraz da benim yukarıda belirttiğim Şeyhlerin kendi alanları dışında devlete akıl vermeye uğraşmasını garipsediğim konuda yazı yazmış. Mehmet Ali Bulut bu konuda uyarılarda bulunuyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Admin kardeşim bahsettiğiniz ilişki, fatih sultan ile akşemseddin hz.leri arasındaki gibi olmalıdır.

   Devlet başkanlarının maddi danışmanları olduğu gibi manevi danışmanları da olabilir olmalıdır da.

   Fakat bu ilişki naziktir, umum üzerinden kurulmaz.

   Bu aralar youtubedan şeyh olmak sonra da devlete ayar vermek pek bir moda oldu maalesef.

   Sil
 10. Arkadaşlar, bu adamdan uzak durmanızı tavsiye ederim. Mason Adnan Oktar ile sıcak muhabbeti olan bir İslam Alimi helaka sürüklenmiştir. Şeyh Nazım Cemaatini kuşatan Deccal fitnesi konusunda Fatih Nurullah Efendi Hazretleri uyarıyor.

  YanıtlaSil
 11. Adım Adım Felakete Doğru

  BUGÜNKÜ durum büyük ve vahim bir kopuşa, ârızaya, kazaya doğru gidildiğini gösteriyor.
  1924’te Halifenin yurt dışına sürülmesiyle başlayan hareket tarihî bir ârızaydı.
  27 Mayıs 1960 korkunç bir ârızaydı…
  12 Mart 1971… 12 Eylül 1980… 28 Şubat… Bunların hepsi ârızadır, kopukluktur, kazadır.
  Son yıllarda olup bitenler, bugünkü hadiseler, yukarıda saydıklarımdan daha kötü, daha berbat, daha yıkıcı, târumar edici bir arızayı haber veriyor.
  Her şey güllük gülistanlık diyenleri muhatap bile kabul etmem.
  Sen Kürtçe bilmeyen Artin’i Kürtlerin lideri ve sözcüsü kabul edersen, işin sonu elbette fena olur.
  Bu memleket ancak Ehl-i Sünnet Müslümanlığı ile ayakta durur. Sen Ehl-i Sünnet’i yıkıp yerine reformculuk, Fazlurrahmancılık, dinde yenilik ve değişiklik, Mutezile mezhebi, sekülarizm, Şeriatsız ve cihadsız bir İslam getirmek istersen, çok şiddetli fırtınalar biçersin.
  Abartma!.. Durum o kadar vahim değil… Böyle diyenlere, 1911’de Rumeli-i Şahane’nin bizde olduğunu, iki yıl sonra koskoca Avrupa Türkiyesini kaybettiğimizi hatırlatmak isterim.
  En çok gafil Müslümanlara kızıyor ve acıyorum.
  Sizi korkutacağını tahmin ettiğim bir cümle sarf edeceğim: Türkiyemiz adım adım bir iç savaşa sürüklenmektedir.
  Bu savaşın mağlupları=yenilenleri gafiller olacaktır.

  Mehmed Şevket Eygi
  http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Adim_Adim_Felakete_Dogru/22128#.VFnnffmsUkI

  YanıtlaSil
 12. ABD'de cumhuriyetçiler senato ve temsilciler meclisindeki çoğunluğu ele geçirdi.
  http://www.takvim.com.tr/Dunya/2014/11/05/abddeki-secimleri-cumhuriyetciler-kazandi

  Lame duck yani topal ördek periyodu resmen başlamış oluyor ta ki 2016 kasımına kadar.

  Lame duck iki türlü olabiliyor
  1.şimdi olduğu gibi demokrat bir başkan varken senatonun ve meclisin cumhuriyetçilerin eline geçmesi (ya da tersi)
  2.ön seçimler sonucu mevcut başkanın seçimi kaybederek yeni başkana devir edeceği döneme kadar geçen süre.

  FAKAT bilindiği gibi obama yasa gereği 3.kez seçilemeyeceğinden ikinci tür lame duck kendisi için geçerli olmuyor. Kala kala ilk tür lame duck olasılığı vardı ve de o gerçekleşti.

  Hadisi şeriflerdeki kindeli topal adam durumunu bazı arkadaşlar obamanın lame duck olma ihtimali ile açıkılıyordu. Bilemiyorum ancak ortada ilginç bir durum var.

  Çünkü lame duck olan başkan aynı zamanda bazen vitesi boşa alıp kendince kararlar verebiliyor nasıl olsa herkes bana karşı diyerek.

  wikipediadan kanıt
  "However, lame ducks are also in the peculiar position of not facing the consequences of their actions in a subsequent election, giving them greater freedom to issue unpopular decisions or appointments"

  bu durumda obama, neconlara, israile v.s karşı gelerek mısırı işgal eder mi etmez mi bilinmez?
  Çünkü mevcut durumda mısırın işgali demek sisinin gönderilmesi demektir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

   Sil
  2. Hadisleri okuduğumda Mısırda Ebka (Abga) ordusu Topal adam ve Süfyanla savaşacak.
   Yakında Mısır'da Sisiyi devirecek olan Ebka ordusunu Topal adam (Obama) müdahale edebilir. Ebka bu durumda islami cihadi ordu olma ihtimali yüksek.

   Rivayetleri okuduğumda Ebka önce Süfyanla (Süfyani ordu) sonra Topal adamla savaşacak. Süfyan Ebka ordusunu Mısır'a geri püskürtecek. Topal adam Mısır'ı işgal edip bu orduyu kaldıracak. Topal adam bir nevi Süfyanla ittifakı söz konusu. Topal adam ordularını önce Şam topraklarına sonra Mısır topraklarına sürecek. Diğer hadislerde Rumlar(Batılılar) ve Türkler Şam topraklarına girecek. Süfyan Türklerin olduğu bu orduyu Karkıysa bölgesinde Mağlup edecek.

   Rumlar denilince BM tarafından oluşturulan ordu olmalıdır. Topal adam spesifik bir tabir olup şahıstır.

   Sil
  3. Topal ördek sendromu ilk olmuyor. Daha önce de oldu. Birçok başkan 2. dönmenin son iki yılında topal ördek durumuna düştü. ABD'de bu fevkalade bir durum değil. Başkan yetki bakımından oldukça donanımlı. Sadece politik kararlar almakta zorlanır. Başkan Ford seçilmemiş bir başkan ve çoğunluğa sahip değildi. Vazifesini yaptı. Ama bu durumlarda Yahudi lobisinin bazı dümenleri sözkonusu.

   Deccaliyet fitnesi yalnız bizi etkilemiyor ki. ABD'de de büyük tahribatı oluyor. O da dünyaya menfi olarak yansıyor. Orada da çok ciddi bir mücadele var. Mesela Türkiye'ye hak verenler. “İsrail'in oyuncağı olduk niçin onlara kapılıyoruz” diyenler çoktur. Kavga da şimdi bunun üzeride oluyor. Kissinger gibileri “Çin iyi onunla uğraşmayalım. Müslümanlar kötü onları parçalayıp yutalım” diyor.

   İşte Mesihiyet'in püf noktası ve savaşı bu. Onlar bir gün bir ülkeye bir şey verecek. O ülke son darbeyi vuracak. Oldu-bitti gibi bir şey. Ve dünya rahat bir nefese alıp sulhu umuminin kapısını çalacak. Tıpkı rivayetlerdeki gibi. Yine doğruyu Allah bilir. Mühim olan Alem-i İslam’ın ittihadı.

   Sil
  4. abdurrahim kardeşim elbette bu durum ilk defa olmuyor. bazı arkadaşların kindeli topal ördek tanımını kenyalı obamanın lame duck olmasına tevil etmelerinden bahsettik.

   şimdilik lame duck tevili tutmuş durumda obamanın soyu taa kinde kabilesine kadar gider mi yoksa kimilerinin dediği gibi burdaki kinde kenyaya tabir olunur mu bilemeyiz.

   Fakat yukarıdaki yoruma ilave olarak"ibn hamelud dan" yani koyun kuzusunun oğlu hadisi şerifindeki mucizat ve önümüzdeki yakın zaman içindeki bir savaşın yüksek ihtimallerini hep birlikte düşününce...

   obama da üzerinde düşünülmesi gereken bir karakter oluyor...

   Sil
  5. Birincisi Obama Kinde soyundan değil, ikincisi hadislere göre; kinde kabilesinden topal (bir ayağında hafif aksamlık bulunan) adam Fas'tan çıkacak, üçüncüsü yine hadislere göre; ismi Abdullah olacak.
   Yine hadislere göre; bir de Ceziretü'l Arap Balad adasından çıkacak kızıl Esheb ve Mısır'dan çıkacak alacalı Ebka'dan sonra ve Fas'tan kindeli topal Abdullah'tan önce Mısır'da insanları hakka çağıran ve Karkısia bölgesine kadar ilerleyecek olan Abdullah isiminde bir kişi daha çıkacak.

   Sil
 13. 9 kasım ekonomik kriz 10 kasım Anıtkabir,akdenizdeki petrol arama ünitelerimize saldırı ve beraberindeki gemilerimize saldırı,hemen akabinde işid doğu ve güneydoğuda saldırı bekliyorum. Allah esirgesin tabi ama tamda ritüel zamanlarına denk geliyor..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kurgucu gene kurgulamışsın. İyi düşünen iyi söyler, kötü düşünen kötü söyler. Karamsar ruhlar, karamsar kelimeler sarf eder. Şimdi İzacae nasriullahi ve fethu'nun eşeğindeyiz. O ne yaparsa rahmettir. Sen duayı eksik etme, kötü sözler şeytana kalsın. Türkiye armut toplayanlar ülkesi değildir. Mehdi'nin merkez üssüdür. Türkler'in çöküşünden 100 yıl sonra ikinci yükseliş başlıyor. H. yüzyıl bu yıl, miladi ise 2017'dir. Ondan sonrası rivayetlere göre yükseliş devridir.

   Sil
  2. Kurgucu davut bir yazını okumuştum. Ağustos ayı ve 8 milyon ya da 10 milyon ölü hatırladığım kadarı ile. Biraz açar mısın?

   Sil
  3. Kardeş o rüya idi. Esad Coşan Efendi rüyamda söylemişti ve çok telaşlı bir hali vardı. O konuda açılacak birşey yok kardeş.

   Sil
 14. Tuğrul Çalışkan

  İlgili arkadaşlar iyi biliyorlar ki, Abdullah Efendi bazı sohbetlerinde Türkiye'nin geleceğine dair bazı keşifler belirtiyor .. Ben acizane burada, Efendi hazretlerinin şahsî sohbetlerinde bulunanlardan dinlediğim konuları aktarmak istiyorum. Efendi hazretleri şunları belirtmiş:

  * (AK Parti daha seçime girmeden önce) 3 dönem üst üste iktidar olacaklarını..
  * İlk iki dönemlerinde İslam adına güzel gelişmelerin olacağını..
  * Askerin başörtüsüne selam duracağını..
  * Erdoğan'a darbe girişimi olacağını..
  * Bu darbe girişiminin bir genel kurmay başkanı tarafından engelleneceğini.. ( Zaman göstermiştir ki, bu kişi Hilmi Özkök'tür)
  * Ordu içerisinde sağcı ve solcuların ayrışacağını.. (Ergenekon davası)
  *Ak Parti'nin üçüncü döneminde, Tayyip Erdoğan'ın zorla koltuktan indirileceğini.. (Gezi ayaklanmaları bizi bu sonuca götürebilir)
  * Ak Partinin 3.döneminde İsrail'in önce Suriye'yi işgal edeceğini, Suriye’lilerin Türkiye’ye kaçacağını ve Türkiye’nin de İsrail tarafından vurulacağını.. Akabinde İsrail’den sonra Yunanistan’ın da Türkiye’ye saldıracağını.. ( Bu sohbet internette mevcut. İlgililer biliyor zaten..)
  * Türkiye'ye savaş açıldığında İran'ın Türkiye'ye yardım edeceğini belirtiliyor Abdullah Efendi..
  * İsrail ve Yunanistan saldırılarından sonra ülkede bir bölünme olacağını, hangi ülkeyle savaşa ağırlık verileceği hususunda görüş ayrılıkları yaşanacağını..
  * İslâm’ın ilk yıllarındaki sıkıntılar dönemi gibi bu dönemin de çok zor olacağını..
  *Savaş devam ederken Hz.Mehdi’ nin zuhuruyla alakalı Abdullah Efendi’nin sohbetleri de internette mevcuttur..

  Katkımız olduysa ne mutlu bize.. Sevgilerimle..

  https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=5307200958410966708#editor/target=post;postID=1698444480028479870;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=140;src=postname

  YanıtlaSil
 15. 5 vakit Namaz kaza namazı olan ilk fazifesi kazaalrını öedemeli akılbagli yaşından itibaren hesab edip evet savaşlar vardır ama zamanlamsını en güzel bilen Allah dır evet altın gecer li olur saten MEHDİ alehiselamın zuhurundan önce kıtlık ve kuraklık şidedlenir evhamada gerek yok güçün nisbetinde tetbir almak güzeldir Türkiyenin evet savunma sını cidi olarak daha güçlendirmesi lazım dır mili üretimlere daha acil önem verilmelidir ama cok aşırı heycana gerek de yok işine güçüne bak fazla hayal prest olmamak lazım dır evet her denilen hadisi şeriflerdeki gibi zamanı geldmi zuhur edecekdir dünya nüfüsnün yarndan fazlası heder olur kayıp verilir Türkiyeye saldırı vardır mehdini zuhurundan önce 6 ay kadar iç savaş yada dışarıyla savaş varıdr saten MEHDİ alehiseam dünya kırldıkdan akabinde zuhur edder kendisi HÜKÜMDARDIR BEDİU ZAMAN RAHİMEHULLAHDAN EN AZ 2 KAT İLMİ VARDIR cok zengin dir En az Türkiyedeki 1 zenginden 2 kata daha zengin dir cıktıgı zaman savaşlar a dahil olur VE her cephede galip gelecekdir Türkiye öyle kolay lokma degildir olmuycakda Allahın izni ilee bir kısmı gecici işgale ugrasada olaylar Allahu alem 15 yıl içinde Alemetlere bakıldında. Allah en güzel bilendir hüküm onundur evet mehdinin zuhurundan önce savaşlar aralıklarla başlar bir sen earayla 2 sene arayla ufak savaş olur büyük olcak sanılır tekrar aynı ülkeyle büyük başlar yine başka ülke yardıma gelir itifaklar başta farklı olur sonra ters düşerler Türkiyede bi iç temizlik olurr Müslümanalr galib gelir en son son Mehdiyede Türkiyemizden cok asker cıkar ve büyük komutanlarından da CIKAR rumuzlu anlatım dı kesin şu tarih denmez ama bir kaç büyük olduguna inanılan ehli sünnet olan alim evliya 1400 gibi dogumuna mehdinin coook büyük olasılık diye belirtmişlerdir ima ile Allah imanımızı muhafaza etsin

  YanıtlaSil
 16. 1401 olur 1403 5 hesablamalar asrı saaddedn itibaren bazıları resulullah efendimizin dogumunualır bazıları hiçreten bazıları peygamberlik geldi zamndan işte bu 1400 olmasa 1405 dir olmasa 1410 10 yılık bi hesablamda saten celişki bazı hesablamalarda isa alehiselamın dogum tarihi ne kadar dogru 10 yıl sabmalar oldugunda söylenir onun içi,n 5 yılada gelebilir 10 yılda 15 yıladaama zamanı yakındır bir cok Alim evliya zamanının yakın oldugu bildirmişlerdirAlametlerde bunu göstermekdedir Allaha kuluk yapmalı madden namerde merde muhdaç olmamak için işimize güçümüze hayale 1 sene sonra gelir diye asla ihmal edilmemeli dir kesinlikle saten mehdi gelcek calışmasam da olur gibi nefsin şeytanın kandırmasındna uzak durulmalıdır bu konun şuurunda olur dünyevi ihdiyaçlardan ve Namazından taviz vermeden Allahın taktiri etigi zamanı gelince zuhur eder fitne fesadan uzak duramak lazım dır sokaklarda ilerde cıgırtkanlık edenelre aASLA BİRİM VERİLMEMELİ ŞERİATE MUHALİF OLAN HİÇ BİR AKIM IN adamı olunmamlı bölücü faliyetlere birim verilmemeli Allah yardımcımız olsun biz müslümanlara selamet versin birlik versin Vatanımızı kafirlerin işgalinden korusun Müslüman idarecilerimiizn sayısını cogaltsıniman ehlinin sayısını cogaltsın amin

  YanıtlaSil
 17. SON SON ZAFER İSLAMIN BUNDA ASLA ŞÜPHE YOKTUR

  YanıtlaSil
 18. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen öyle san!
   İlahi gazap aniden gelir. 2.Dünya savaşını kimse tahmin edememişti.

   Sil
  2. para hareketi en fazla olanı açıklar.

   şirketler ise geleceğe dönük olasılıklar arasından seçim yapar, çünkü "kurumsal vizyon" u belirleyebilmek için geleceğe dönük varsayım yapılmak zorundadır.

   ülker seçimini o yönde yapmış olabilir peki 11 eylülden sonra ülkerin en az 100 katı büyüklüğündeki lehman brothers ne yönde yapmış?

   Sil
  3. 2.Dünya savaşındaki Almanyanın rolünü şuan Rusya oynuyor. Bu savaşa Rusya sebep olacak Allahu alem. Yemişim yahudilerinin yatırımlarını, çöküşleri aniden olacak. Dünyadaki yahudi mallarının varisi Hz.Mehdi'dir, çok pişman olacaklar çok..

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. isteyen istediğine inanır. bazı arkadaşlar 3.dünya savaşı geçtiğimiz yaz ayında başladı diyor.

   Benim şahsi yorumum 3.dünya savaşının 11 eylül 2001'de başladığı ve hala devam ettiğidir.

   Bu savaşa da war on terror denerek başlanmıştır. (Buradaki terorden kasıt islamdır)

   hemen tüm dünya savaşları aldatmaca ile başladığı için bu son savaş ta aldatmaca ile başlamıştır.

   Bush stratejisini de tek cümle ile açıklamıştır.

   You are either with us or with the terrorists.

   Fransa başkanından da ortadoğudaki gog ve magog'larla (türk-kürt) savaşma konusunda destek istemiştir.

   Ne kadar yorum yapılırsa yapılsın hadisi şerifte melhamei kübradan bahsediliyor zaten.

   Müslüman kişi Allahın muhafazasını, rahmetini ve kolaylığını her daim ister. Olayı ajite etmeye, farklı yerlere çekmeye hiç gerek yok.

   Sil
  7. Aramızdaki fark sacred ve sacramental misalidir. Neden gocunduğun bende saklı kalsın. Fazla söze gerek.

   Batılılar ile İranlıların savaşının anlatıldığı Rum süresini okuyun. İlk ayeti Elif Lam Mim'in işaret ettiği Hicri yıldayız (1436). Bu hicri yıl bir şeylerin başlangıcı.Asıl atışmalar ve gelişmeler 2015 yılı içinde olacağına inanıyorum. Kapanan sitede bu yıla çok dikkat çekilmişti.

   Sil
  8. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  9. Türker Eraslan kardeşimiz doğruyu teşhis etmiş. Bir farklı. 3. Dünya Savaşı diğer ikisine göre daha düşük yoğunlukludur. Ancak daha uzun sürer. Dünya savaşı demek bir çok dünya ülkesinin katıldığı savaştır. Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi ise 1990 Ağustos’udur. Bu savaş, ABD’nin riyasetinde, İngiltere, S.Arabistan, Suriye, Mısır, dahil 34 ülkenin katıldığı Körfez savaştır. Önemli nokta şu. Büyük deccal komünizmin çöktüğü yıl her iki deccalin anası olan Yahudi Deccalin aleni harekete geçtiğinin delilidir. Yahudi vekalet savaşıyla Yinon Planı’nın uygulamaya başlamıştır. Körfez Harekatının devam etmemesinin sebebi ise Clinton’dır.

   2003’teki Irak Savaşı 3. Dünya Savaşı’nın devamıdır. Ve bu savaş bütün hızıyla devam etmektedir. Her iki savaşa Türkiye itinayla bulaştırılmamıştır. Kimin tarafından? Rahmet-i İlahiye canibinden. 2003 ‘te ABD teçhizatı İskenderun’a kadar gelmesine rağmen Meclis’in haysiyetli kararı sonucu Türkiye bu beladan uzak tutulmuştur. Aynı zamanda Alem-i İslam’ın halklarının gönülüne taht kurulmuştur. Bunu önleyenlerden biri de hiç kimsenin aklına gelmeyen ve o sırada sıradan danışman olan Ahmed Davutoğlu’dur. Tabi Arınç ve Baykal’ın emeklerini inkar etmemek lazım.

   Körfez Harekatı ile Mehdiyet-Mesihiyet ortak operasyonunun başlangıç tarihidir de. Bu savaş İsrail’in tarih sahnesinden silinmesi ile bitecek. Kanlı ve kansız mı Yahudi’nin tutumuna bağlı. Orası Allah’ın işidir. 11 Eylül’ün esas teşebbüs tarihi de Körfez Harekatını genişletmek için 1993 ve 1994 yılında Mısırlı bir kör din adamının cemaatinin adını bulaştırarak patlayıcı yüklü bir kamyonun New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin zemin katında infilak ettirilerek gerçekleştirilmek istendi. Ne var ki operasyon tamamlanmadan açığa çıktı. Clinton’ın Başkan seçilmesi bu operasyonu genişletme teşebbüslerini erteletti. Türk basını ve medyası böyle şeyleri yazmaz. ABD’de olduğu gibi Türk medyası uyutulur. Ninni yavrum ninni. Ayrıca onu yazacak kalifiye elemen ve bilgili muhabirleri de yoktur.

   Abdullah Efendi’nin ihbarlarının fazla bir kıymeti yoktur. Sinek vızıltısını uçak vızıltısı mertebesine yükseltmiş. Velayet, makamı kehanet makamı değildir. Ehl-i imana ve İslam’a Kur’an hakikati söylemektir. Bazı hadisat için ikazda bulunmak olabilir. Ama bu ihbarların Mehdi’nin zuhuru gibi hatalı izahının bir gerçeği yoktur. 3. Dünya Savaşı'nın sonu 1. Kudüs kurtulacak 2. Ayasofya açılacak 3. Alemi- İslam istiklalini kazanacak. Hepsi de Bediüzzaman’ın fecr-i sadık müjdesinde yatar. Onun 3 şartı var. 2’si tamam. Biri kaldı. O da Cehcah’ın işi.

   Sil
  10. Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür hatırlayalım Abd, Eceviti Irak'a mudaheleye ikna edemediği için Tayyip beyi iktidara getirdi.Irakta abd tarafınfan öldürülen 1,5 milyon müslümandan,ve binlerce kadının tecavüzünden Tayyip bey sorumludur. Amerikalı askerlerin evlerine sağ,salim gitmesi için dua dahi etmiştir.

   Sil
  11. yakında davtoğlunun mehdi as. komutanlarından olduğunu göreceksiniz

   Sil
  12. Başbuğun çerisine

   ABD hep Ecevit'le işbirliği yaptı. 1974 ve 1999. Türkeş bile ABD'nin hazırladığı senaryoyu 27 Mayıs'ta uyguladı.

   Senin dediğin doğru olsa idi, Türk hükümetine bile sormadan İskenderun'a kadar gelen ABD gemileri, tezkerenin TBMM'de reddi üzerine gerisin geri dönmezdi. Değil mi? ABD bir müttefik, onunla çalışmak milli birlik ve beraberliğimizi ile istikbalimizi tehlikeye düşürmeme şartıyla sınırlı.

   Türkiye'de 4 darbe onların isteğiyle oldu. En son cemaati kullanarak kim hükümeti devirmek istedi. Niçin? Kim Moon tarikatı benzeri yapılanma istedi? Hesap ne. Mısır'da Sisi Türkiye'de kimdi? Pansilvanyalı değil mi? Kime hizmet ettiler. Bunları kullanan üstün akıl kim?

   Sil
 19. Selamun aleykum arkadaşlar konuyla ilgisi yok ama kral abdullah hadisinin bir biharul envar sii kurgusu olduğunu Ahmed bin hanbel hz.lerinin rahimehullah musnedinde geçmediği açıklandı sorularla ıslamiyet sitesinde.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. A.s, yeni baskılarda yoktur. sorularla islamiyet sitesi yeni baskılara bakmıştır. eski baskılar suud yönetimi tarafından toplandığı söyleniyor. hatta ulaşılamayan sayfalarda varmış..ama gidişata bakarsan kral abdullah'tan sonra arabistan karışacak ve sonrasında işaretlere bakıldığında Hz.Mehdinin geleceğine kanaat getirebiliyor insan.

   Sil
 20. Şeyh Ahmet Yasin'in söylemleri masaldan ibaret, Muharrem'de bir zuhurat olacak diyor halbuki olmayacağı kabak gibi belliydi. Mason ajanı Adnan Oktar için Mehdi olabilir ve Allah onu bu sohbetler için özel olarak görevlendirdi diyen bir sahte şeyhten ne hayır beklersiniz daha.

  YanıtlaSil
 21. şeyh ahmet yasin hz. leri seyyid muhammed raşid(menzil) şeyhinden icazetli şeyh molla haşim hz.lerinden icazetli şeyh nazım kıbrisi hz. lerinden icazetli şeyhtir ve şeyhleri şeyh ahmet yasin hz. lerine mehdi as. komutanlarında olduğunu söylediler şeyh muhammed raşit hz. lerinin oğlu şeyh fevzettine sorabilirsiniz
  adnan oktara mehdi demedi mehdi as. anlattığı için onu övdü
  şeyh ahmet yasin hz. leri mehdi as. tanıyor biliyor
  mehdi as. 3 tekbir çekecek ilki kabede ikincisi şamda.üçüncüsüde istanbulda
  şeyh hz. leri bursada gidin görüşün yoksa günaha girersiniz şeyhin görevi ümmeti muhammedi uyarmak dünya işi olsun ahiret işi olsun herkeze nasihat eder

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sen daha icazetin ne olduğunu bilmiyorsun...
   Mübarek cuma günü Allahın veli kullarına iftira etme, Allah'tan kork..!

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Arif kardeşim,

   Seyyid Muhammed Raşid Erol hzlerinin halifeleri aşağıdaki gibidir

   1 - Molla Seyyid Abdülbaki Hzleri (Kardeşi) - Adıyaman Menzil

   2 - Seyyid Molla Ahmet hzleri - Van

   3 - Molla Muhammed Hzleri (Muhammed konyevi) - Konya

   4 - Molla Yahya hzleri - İstanbul

   5 - Seyyid Abdülbaki hzleri (Dayısı) - Urfa

   6 - Molla Seyyid Yusuf hzleri

   Seyyid Fevzeddin Hzleri bile onun halifesi değil, icazetini Seyyid Abdülbaki hzlerinden (Dayısı) - Urfa almıştır

   Ahmet Yasin denen adam Molla Yahya hzleri tarafından tard edilmiştir,

   Menzile veya Seyyid Fevzeddin hzlerine sor bakalım Ahmet Yasin'in Halifeliğini ve sallamalarını, bakalım sana ne diyorlar ?

   Mehdi askeri - talebesi dediği kişiler Mayolu - İç Çamaşırlı resimlerini Facebook vs yerlerde teşhir ediyorlar (Hz Mehdinin hava kuvvetleriymiş)

   Dediğim gibi Frenk gavurlarının hanımları bile böyle edep dışı işler yapmaz..

   Sil
  4. Seyyid Fevzeddin hzlerine sordum. Şeyh Ahmed Yasin hzlerinin söylediklerini doğruladılar. Molla Yahya hzlerinin oğluna sordum, Şeyh Ahmed Yasin hzlerinin söylediklerini doğruladılar. Nazım Kıbrısı hzlerine sormama gerek kalmadı, kendisi açıkladı. Şeyh Ahmed Yasin hzlerini doğruladılar. Sen nerenden uyduruyorsun, paralel yapıdan mı?

   Sil
  5. YARAN kardeş ALLAH CC.razı olsun senden
   bir ALLAH dostu veliyinin mürşidin hakkında konuşurken dikkatli olalım ALLAH cc. ile harp etmiş oluruz ALLAH cc. korusun işin hakikatini öğrenip o zatlada görüşüp gerekirse istihareye yatıp öyle konuşalım hatta manevi gücümüz varsa peygamber alihisselam efendimize soralım

   Sil
 22. mehdi as.çıkışı:
  türkiyede bir karışıklık hükümetin düşmesi türkiyeye yunanistanın saldırması türkiyenin 2 ye bölünmesi rusyanın işgali amik ovası savaşı ve savaşın sonnuna doğru mehdi as. çıkacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu iddialarının hepsi las paragas palavras asparagas. Bir daha böyle kehanetlerde bulunma.

   Hz. Mehdi önce küfr-ü mutlakın belini kıracak, sonra şear-i İslamiye'yi ihya edecek, en sonra da mü'min ve müslümin yurdunda ahkam-ı Kur'aniyye'ye serbestiyet sağlanmasında cemaati ve diğer cemaatlerle hizmet edecek. Bunların hepsini yalnız kendisi değil, müsaade et de biraz cümle ehl-i iman da çalışsın. Zaten onun böyle bir iddiası da olmayacak. Herkesin vazifesi ayrı.

   Avam tabakası gözünü Kabe'den nedense hep siyasi saraylara çevirir.

   Sil
  2. Herkes Rusya’ya düşmanlık eder. Bu eskiyen bir politika olmalı. Soğuk harpten kalma gerginliği sürdürmek isteyen neocon ve neoliberal soytarılar sürekli Rusya ile cebelleşir. Çatışma olsun, gerginlik çıksın biz de nemalanalım zihniyetindeler. Rusya ak sütten çıkma değil, ama Rusya İslam Konferansı Örgütü’nün gözlemci üyesidir. Bünyesinde İslami cumhuriyetler barındırır.

   Rusya Türkiye’nin kalkınmasında daha doğrusu ağır sanayinin kurulmasında emeği ve sermayesi vardır. Seydişehir Alüminyum tesisleri, İskenderun Demir-Çelik, Sivas Demir Çelik, kağıt fabrikaları onların yardımıyla kuruldu. Bunu istemeyen batılı müttefiklerimiz 1960’lların sonunda bunu sağlayan Demirel’in ipini çekti. Aynı Rusya ile işbirliği yapan İran ta Humeyni zamanından beri bize göre daha vefalı davrandığı için, bugün Ortadoğu’da Rusya-İran işbirliği var. Buna rağmen Rusya Türk müteşebbislerine iş verdi. Turistlerini yollar. Yani işbirliğimiz çok iyidir.

   Rusya’ya cephe alan fitne odakları aramızı açmak için çalışır. Bu odaklar aynı zamanda küresel güçlerle Siyonist güçlerin maşalarıdır. Mahir Kaynak gibi bazı uzmanlarımız Türkiye’in Washington-Moskova ekseninde tutulduğunu söyler. Bunun faydalarını sayar.

   Bugün dinsiz ve küfri bir rejimden çıkan Rusya, Müslüman halklara saygılı davranıyor. Putin “Kur’an bu ise Müslümanlıktan bir zarar gelmez” diyendir.Siyaset başka diyebilirsiniz. Ama bizim Rusya ile çok geniş ilişkilerimiz var ve bu ekonomimize katkıda bulunuyor. Avrupalı sözde dostlarımız bundan rahatsız. Çünkü Türkiye muhtaçları olmaktan çıkıyor. Çıkması güçlenmesi anlamına gelir. Onun için körükle Rus düşmanlığını. Evet Rusya şirin değil, ama gereksiz de değil. Ona göre. Ona başkalarının hesabına değil, Türkiye’nin çıkarına göre eleştirmeli. O da şimdi aptalca. Çünkü ilişkilerde bahar havası hakim.

   Bediüzzaman'ın bir sözü var. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbî olabilir.

   Bunu istemez misiniz? Maziye ait ihbarlar istikbalde hükmetmez. Ortada müsalaha var.

   Sil
  3. Sayın ABDURRAHİM ÇOKGUNGÖR Rusya konusunda ve Gülen ile ilgili düşüncelerinizde sizinle hem fikirim bu yazınızın altına imzamı atarım.Rusya komizimden kurtulduktan sonra siyonist emperyalistler çeçen savaşını başlatmasalardı Rusya belkide top yekun İslama geçecekti.Amerika'ya göre Rusya zemzemle yıkanmış gibidir.

   Sil
  4. Rusya inşallah Kur'an ile barışacak veya ona tabi olacak. Yani İslam birliğine tabi bir devlet haline gelecek.

   Sil
  5. mustafa abiciğim efet rusya bedüüzzaman hz. lerin dediği gibi rusya islama hizmet edecek ama mehdi as. dan sonrz ondan önce savaşacağız bedüüzzaman hz. leri benim kürt kardeşlerim anadoluda rusların işgalini durduracak diyor olay bu

   Sil
 23. SERAY EFE'DEN...

  ''MAYIS 2015 SAVAŞI TÜRKİYE''
  BÖLÜM:1

  Not: Kennedy amerikada ilkokuldan üniversiteye kadar her kesimde güneşle, ayla uzayla ilgili dersler anlatılması,hikayeler yazılması ,makaleler kaleme alınmasını bilim kurgu kitaplara ağırlık verilmesini istemiş,bilim kurgu ve fantastik kurgu eser yazan herkese ödüller vermiş ve paraları yağmur olup akıtmış , yaklaşık 250 milyon eser ve makale kaleme alınmış bu olaydan bir kaç yıl sonra amerikanın uzayla macerası ciddi anlamda başlamıştır.Aynı durum hem çinde hem de uzayla ilgilenen diğer ülkelerde de benzer seyirlerle olmuştur.Biz de ise 90 yıldır ATATÜRK HAKKINDA KOMPOZİSYONLAR YAZDIRILMIŞ YALAN İNÖNÜ SAVAŞLARI OKUTULMUŞ,DARBELERLE KULAKLARIMIZ ÇEKİLMİŞ,OKUMA ZEVKİNİ ÖLDÜREN ESERLERLE OKUMAYAN VE DÜŞÜNMEYEN BİR HALK oluşturulmuştur.Her TEDBİR KURGULARDA,ÖNGÖRÜLERDE ,STRATEJİLERDE ve bazen FİLMLERDE ortaya çıkar ve gerçeğe bakan bir yönü vardır.Bu kurgu da tam bir hayal ürünü olsa da içinde gerçeğe vurgu yapan ve gerçeklerden de alıntı olan taraflar vardır.PAYLAŞILMASI ÖNEMLİDİR.

  ---9 MAYIS 2015 KOBANİ BÖLGESİ GECE SAAT 00:02---
  Işid militanları her ne kadar pkklıları da öldürse de yapılan çok gizli anlaşmayla hem pkklılar hem de ışid militanları çok güçlü bir şekilde hem bir çok yeni araç ve içindeki askerlerle hem de yürüyerek, güneydoğu anadolu bölgesine ait bir çok ile girmeye başladı.Bdpli gruplar da onlarla bağlantılı olarak hareket etmek için tüm hazırlıklarını yaptı.
  Yeni hedef DİNSİZ VE KAFİR REJİME SAHİP TÜRKİYEYİ itaat ettirene ve sistemini değiştirene kadar hizaya sokmaktı.Kürtlerin Atatürkü pek sevmemesi ve dini kesimin atatürke karşı olan tutumu çok önceden bilinen bir şeydi.Bu yüzden yahudi kontrolündeki ve ingiliz mason lojasının kontrolündeki SİYAH SANCAĞIN hedefi bilinçli bir şekilde DİNSİZ ATATÜRK TÜRKİYESİNE KARŞI TÜRK KÜRT TÜM MÜSLÜMANLARI YANINA ÇAĞIRAN BİR ÇAĞRI şeklinde oluyordu.
  Fakat çok büyük bir çelişki söz konusuydu.
  Hükümet ve cumhurbaşkanlığı halkın seçtiği ve sevdiği ERDOĞAN VE DAVUTOĞLUNA aitti.
  Bu iki lideri,onların da sevmediği inönü sistemine saldırarak yıkmaya çalışmak tarihin gördüğü en çakalca saldırıydı.
  Türkiye islamın kalesiydi.Çok güçleniyordu.Dünyadaki büyüklere kafa tutuyordu.Başında müslüman liderler vardı.Ama bir el ışidle ve kürtlerle TÜRKİYENİN DİNSİZ SİSTEMİNE SALDIRI YAPIP OSMANLIYI İSTİYORDU, ÖZGÜRLÜK İSTİYORDU.BÖYLECE GÜNEYDOĞU VE DİĞER İLLERE GİRMEK ÇOK KOLAY OLUYORDU.Devlet karşılık verse ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU KEMALİST SİSTEMİN AJANLARI OLARAK LANSE EDİLECEKTİ.
  Tüm Türk ve dünya televizyonları Türkiyenin güney illerinin ışid tarafından işgal edilmesini ve kürtlerin Türkiyeden ayrıldığını konuşuyor ve yanlı,spekülatif

  YanıtlaSil
 24. -6 AY ÖNCE---
  Cumhurbaşkanı Erdoğanın fransayla yaptığı askeri anlaşmalar,nükleer teknoloji transferleri masonik locaları ve israili fena kızdırmıştı.Ya amerika ya israil fransanın nükleer tesislerinin üzerinde çok fazla insansız uçak uçurmaya başladılar.Türkiye hangi ülkeyle işbirliğine gitse o ülke karıştırılıyor ve bu çok profesyonelce yapılıyordu. FRANSAYA,NÜKLEER TESİSLERİN VURULUR manasında uçuşlardı bunlar.Ardından İngiltere başkanı CAMERON'un korumaları arasından çok rahat geçerek bir gencin ona dokunması İngilterede korkuya sebeb oldu.Bir süre önce Filistinin bağımsız devlet olarak tanınması buna neden olmuş olabilir ve mesaj mı verilmişti.Türkiyenin güney hattını hegemonyasına alacağı önceden görüldüğü için güneye IŞİDİN yerleştirilmesi,suriyenin karıştırılması ve mısırın yahudi komutanlara devredilmesi operasyonları son derece kaliteli operasyonlardı.Türkiye kardeş kavgasını bitirip sevgisiyle ve stratejik zekasıyla kürtleri kucakladığı ve barzaniyle anlaştığı için israil ve masonik ingilterenin ,neocon amerikanın o bölgede kürtler ve Türklerin burnundan getircek yeni projelere imza atması gerekiyordu.Dünyanın değişik ülkelerinden gelen özel kuvvet elemanları sakal bırakıp siyah sancak açarak güneydeki örgüte katılıyordu.Bayraklar israilde basılıyordu.Hedef bir taşta birden fazla kuş vurmaktı.
  *Hem Türkiyeyle savaşan ülke belli olmayacaktı.
  *Işid Türkiyeyle savaşırsa Işide el altından çok fazla destek verilecekti.
  *Kürtler ve Türkler cezalandırılacaktı.
  *TÜRKİYENİN TOPKAPI SARAYINDAKİ SİYAH SANCAĞI AÇMASI ÖNLENECEK VE İSLAM DEVLETLERİNE EMİR VERMESİ ENGELLENECEKTİ.
  *Bu bölgeyle uğraşıldığı için TURAN ASKERİ ORDUSUNUN SİLAHLI BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELMESİ gecikecekti.
  *Türkiye siyah sancağı açarsa,Işide ait siyah sancak ekibi dünyanın değişik yerlerinde bombalı saldırı yapıp TÜRKİYEYİ TERÖRİST GÖSTERECEKTİ. SİYAH SANCAK HEDEF HALİNE GELECEKTİ.Böylece tüm dünyadaki hristyanları kandırmak kolay olacak ve yeni haçlı seferi bir çok askerle çok rahat başlatılabilecekti.
  Türkiyenin KASIM AYINDA AHMET DAVUTOĞLUNUN YAPTIĞI ASKERİ ALANDA VE SAVUNMA SANAYİNDE IŞIK HIZINDA DÜĞMEYE BASTIK AÇIKLAMASINDAN SONRA DIŞ GÜÇLER ve israil Türkiye için düğmeye basmıştı.
  -Mart ayında barzaniye saldırı düzenlendi.Öldürüldü.Işidin yaptığı intihar saldırılarında 123 kişi ölmüştü.Kürtlerin özgürlüğünü düşünen ne avrupa ne de amerika vardı ortada...Bu olay Türkiyeye karşı yapılmış bir olaydı.Türkiyeyle anlaşan barzani korunamamıştı.ve İngiliz masonik örgütle israil,güneydeki kürt liderlere ve pkkya BİZLE ANLAŞIRSANIZ İSTEDİĞİNİZ OLUR.TÜRKİYE TARAFINDA OLURSANIZ DÜNYA BURNUNUZDAN GELECEK DİYORDU.
  -mart-nisan arası Türkiyenin değişik yerlerinde çok fazla maden,kaza haberi gelmeye başladı.Yine bir maden olayı olmuştu.Ardından bir uçak düşmüş iki pilot şehit olmuştu.Çok geçmedi ki vandan bir haber geldi.Askeri bir kamyon şarampole yuvarlandı ve 9 asker şehit!!!!!
  Cemaat kanal ve gazeteleri Türkiyenin başına gelen tüm felaketin FETHULLAH GÜLEN HOCALARINA YAPILAN ZULM SEBEBİYLE OLDUĞUNU VE TÜRKİYENİN ŞEFKAT TOKADI YEDİĞİNİ HER YERDE YAYMAYA VE İNANDIRMAYA BAŞLADILAR.Muhalif gazeteler için bayram zamAnıydı bunlar...
  Mart ayının sonuna doğru APONUN KALP KRİZİ geçirip öldüğü duyuldu.Bu olay ecel değil de TÜRK DEVLETİNİN APOYU KASITLI ÖLDÜRDÜĞÜ ŞEKLİNDE YAYILMAYA BAŞLANDI.Milliyetçi görünen kesim tüm yurtta bu olayı bayram gibi kutlarken bdpliler bunu fırsat bilip yerel halk üzerinde ırkçı kışkırtmalarla halkı ilerdeki atağa hazırlıyorlardı.İsrail ve ingiliz aklı çift taraflı hamleler yapıyordu.

  YanıtlaSil
 25. Rumlar israilden çok gizli ve kritik silah alımları gerçekleştiriyor ,israilli özel komutanlar tarafından dersler alıyorlardı.
  Türkiyeyle rusya arasında geçmişten kalan gerginlikler olmadığı için nato fonksiyonunu yitirmişti.OYSA NATO ASLINDA AVRUPALI DEVLETLERİN ,TÜRKİYEYE KARŞI OLAN TEHDİTLERİ BAHANE EDEREK KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA ALAMADIKLARI TOPRAKLARA bu bahane ile yerleşme sistemiydi.Türkiye her ne zaman bu sistemden çıkmaya kalkarsa ya ışid,ya pkk,ya rusya ya da başka tehditler aktif edilecekti.BU YÜZDEN TÜRKİYENİN KENDİ YERLİ SAVUNMA VE SALDIRI SANAYİNİ KURMASI NATODAN ÇIKMASI VE TAM BAĞIMSIZ OLMASI DEMEKTİ.O halde yerli savunma sanayini geliştireceği tüm ülkelerle bir şekilde uğraşılacak ve ya Türkiyenin ekonomisini güçlendircek tüm hatlar kontrol altına alınacaktı.Türkiyenin karşısındaki düşman tam anlamıyla MATRUŞKAYDI.Yüzlerin altından bir israil,bir ingiltere,bir neocon amerika,bir mason locaları ve bir de hepsinin dahil olduğu nato çıkyordu.Her ne zaman natodan çıkmayı tam olarak istesek bu sefer ÇİNİN TÜRKİSTANDAKİ KATLİAMLARI ALEVLENİYORDU.Bir etki bir el orayı tekrar hareketlendiriyor ve Türk devlet aklına ''İLERDE ÇİNLE SAVAŞIRKEN NATO GÜCÜNÜN YANINDA OLMASI SENİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ '' DENMEK İSTENİYORDU SANKİ...
  Ne olursa olsun Türkiye olağanüstü güçlü olmalıydı.
  Bu yüzden saldırılar arttıkça arttı.
  Nisan ayında ankarada istihbarat binasının giriş kapısına intihar saldırısı düzenlendi.Saldırıyı düzenleyen kişi aracın içindeyken öldürülsede araç, giriş kapısının önüne yakın, büyük bir SESLE patladı.BU OLAY FLASH HABER OLARAK DÜNYANIN HER YERİNDE SERVİS EDİLDİ.Bu olayın Türk dünyasına ait devletlerde bıraktığı izlenimle müslüman dünyada bıraktığı izlenim ve Türkiyeyi güçlü gören ülkelerde bıraktığı izlenim çok farklı olacaktı.Oraya kadar nasıl gelinip de bu olay yapılmıştı.
  Sözcü gazetesi ve devşirme hainler hiç rahat durmuyordu.
  Gezi olaylarının yıldönümü için hazırlıklar yapılıyordu.
  İsraildeki bir gazete ''BİZİ HİSSETTİN Mİ TÜRK İSTİHBARATI!'' diye manşet attı.İsrail devlet başkanı bu olayın kendileriyle bir alakası olmadığını açıklasa da gazeteleri yoluyla mesajlarını vermişlerdi.
  Masonik örgütleri , israili ve baronları deşifre eden bazı gazete yazarları kaza geçirdi.Birisi durduk yere kalp krizi geçrip canlı yayında öldü.
  Nisanın ortasında Marmarada büyük bir deprem meydana geldi.99 depreminin ardından meydana gelen bu büyük deprem denizin altından kaynaklansa da istanbul,bursa,balıkesir,çanakkale,tekirdağ,kocaeli hattında bile şiddetli bir şeklde hissedildi.İstanbulda vahim bir tablo vardı. İsrail,amerika,avrupa,iran,çin,rusya yardıma hazır olduklarını duyursalar da Türkiye BAŞINA GELEN BU DURUMUN bu ülkeler için bulunmaz bir fırsat olduğunu çok iyi biliyordu.Müslüman toplumlarda bu durum kader olarak algılansada kadere iman edilip depreme tam hazırlık yapılmamış tedbir alınmamıştı.Dış güçler Türkiyenin zaaflarıyla ilgili toplantı üstüne toplantı yapmıştı.99 depremini yapan el,yine üstün teknolojilerini kullanarak çok şiddetli bir operasyon yaptı.
  PARALECİLER BUNUN ŞEFKAT TOKADI olduğunu yayıyor ve halkı şimdiden TÜRKİYE ilerde liderleriyle bir savaşa girerse ona inanmamaları gerektiğiyle ilgili ikna ediyor ve içerde çatlak oluşturuyorlardı.
  IŞİD'İN ERMENİ PKKLILARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE TÜRKİYEYE, DİNSİZ REJİMİ YIKMA BAHANESİYLE GİRMESİ,İSTANBULDA YAĞMACILIK,HÜKÜMET İSTİFA EYLEMLERİ,VE MEGİDDO SAVAŞI BAŞLAMAK ÜZEREYDİ.BEŞİNCİ AY BUNUN İÇİN EN UYGUN ZAMANDI.
  Devamı gelecek...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yukarıda paylastiklarim genç stratejistler klubü diye bir facebook sayfasindan alınmıştır. Bazi seyler bizim konustuklarimizla örtüşüyor gibi....

   Sil
  2. İlginç paylaşım. Teşekkürler...

   Sil
 26. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yahudi mistisizmi kitabı Zohar'da yazılı olduğu ifade edilen bir konu:İsrailin yok olacağı savaşta insanların yedide altısı ölecekmiş. Buradaki insanlardan kasıt yahudiler... Çünkü insan olarak kendilerini gördükleri için başkalarına Goyim yani kır hayvanı diyorlar. Bundan şu anlaşılıyor ki: Bu savaşta yahudilerin yedide altısı ölecek. Sadece yüzde 15'i sağ kalacak. Kalanı ya öldürülecek yada denize dökülecekler. Kalan yahudilerin yakınlardaki bir adaya sığınacakları yazılı imiş. Bu ada Kıbrıs adası olsa gerek. Zira Kıbrıs Rumları ile Yahudiler arasında ittifak var.
  Kuzeydeki aslan büyük bir hışımla İsraile hücum edip onu hızla silip süpürecek.

  YanıtlaSil
 27. Çünkü Bediüzzaman demiş ki: Bir gün bu tayyareler İslamiyete büyük bir hizmet edecekler. Başka bir yerde yazmış ki: (Ordu) Elindeki kılıncı ayağına vurdurmaz. Düşmanına vurdurur. Kurana hizmetkar eder. Ağlayan Alem-i İslamı güldürür.

  YanıtlaSil
 28. Aslında burada ben tayyare derken karacılarda olmayan asabiyet ve mezhepçiliğin havacılarda çok gorulmemesiyle beraber eğer ordu içinde ayrışma olacaksa bunun havacılar tarafından toparlanacağını sanıyorum. / Başka bir konu : İşid özellikle Hatay'a yuklenince ve ortalığı cehenneme çevirince(Türkiye'de) Aleviler hukumete/devlete isyan bayrağı açabilirler. İşidi hükümetin/devletin desteklediğini gerekçe gösterip kendi kurtarılmış mahallelerini oluşturabilir ve kendi silahlı orgutlerini çok rahat bir şekilde marjinal sol grupların desteğiyle oluşturabilirler. Kürtler ise özellikle pkk lı kesimin işid saldırıları ile hukumete yaklaşacağını düşünüyorum. Askeriye de ortadan yarılma olarak değilde bir grubun ayaklanacağını yalnız ordunun bunu bastıracağını,olayların şiddetinden Erdoğan'ın Davutoğlu hukumetini görevden alıp asker-mit karışımlı/destekli bir yönetim atayacağını ve meclisi dahi fesh edeceğini düşünüyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok şiddetli işid eylemleri yüzünden ulkemizden büyük kutleli para çıkışlarının yaşanacağını ve ekonomininde çokeceğini . İngiltere bizi kolay kolay kendi başımıza bırakmaz. Bizi ateş topuna çevirecektir. Önümüzde çok sıkıntılı günler olduğunu tahmin ediyorum. Ben kendi adıma hazır pişmiş nohut(su yokluğunda) konservesi,tuzlu-şekerli biskuvit,konserve bazı hazır gıdalar,bir miktar su,ıslak mendil(su olmazsa temizlik için) vs.şu anda aklıma gelmeyen kuru-konserve vb.gıdalardan bir miktar depolamayı düşünüyorum tabi kimseye çaktırmadan sadece kendi bilgim dahilinde güvenli bir yere depolayacağım en kısa zamanda. Birde şunu söyleyeyim : İngilterenin saldırılarına karşı koymaya gucumuz yetmez,bir yerden sonra Amerikalılar mecburen yardıma gelecekler. Büyük şehirlerde yağma daha çok olur. Küçük nufuslu ilçe ve köylerde yaşayanlar daha iyi atlatırlar inşallah. Bana paranoyak demeyin ihtiyaten azda olsa kimseye çaktırmadan birşeyler depolamaya bakın imkan dahilinde. 10 kutu hazır pişmiş nohut konservesi,çok sayıda tatlı yanında 10/2 oranında tuzlu bisküvi,

   Sil
  2. Islak mendil(su yoksa temizlik için), Nohut en besleyici bakliyat özellikle protein açısından,Biskuvit özellikle tatlı olanı hazır enerji kaynağıdır basit karbonhidrattır. Açıkta bozulmayacak şeyleri unutmayın. Mum gerekli olabilir,saldırılarda elektriklerinde kesileceğini düşünüyorum ve özellikle bu elektrik kesilmelerinde işidin(artık içindeki profesyonel birliklerin yeteneğini siz düşünün) askerimizi polisimizi gece görüşlü silahlarıyla keklik gibi avlayacağını düşünüyorum. Ben bugün inşallah biraz hayati malzeme depolayacağım aileme,akrabalarıma dahi gostermeden. Kimse vahametin farkında değil maalesef. Arkadaşlar bakın size kıyamet kopacak,şu olacak bu olacak deyip korkutmuyorum sadece tahminlerimi yazıyorum. Müslüman tedbirli olur sadece bu zaman için değil. Süt almayıda unutmayın yanına da kahvaltılık gevrek. Sutleri kuçuklerden alın buyukleri açıldıktan sonra elektriklerin olması kesin olmayacağı için saklayamazsınız,bozulur. Bu erzakları da en zor zamanlarınızda kullanın. Belki devlet gıda yardımı yapabilir,siz sizde birşey olduğunu sağa sola çaktırmayın,çok kıymete binecek.

   Sil
  3. Bu yapacağınız alışverişlerin toplamı 100-150 lirayı geçmez bir ucuzluk marketinden alırsanız. Bu arada birşey daha var : Ben iki-üç günden beri sabah 09:00'da kahvaltı edip öğleni atlayıp akşamıda 17:00'da edip diğer sabah 09:00'a kadar birşey yemiyorum. 16 saat aç kalıyorum su içmek hariç. Kendimi alıştırıyorum. Vücut sihhatim içinde iyi oruca benziyor,kritik zamanlar için insülin seviyesinin kontrolünde inanılmaz etkili. Şişmansanız kilo kontrolü için birebir,gavurlar buna intermittent fasting yani aralıklı oruç diyorlar,deneyin faydasını görürsünüz. Müslüman ihtiyatlı olmalı inşallah sıkıntı zamanlarınızda beni hatırlar bu kardeşinize de dua edersiniz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhaniyeti benimle dalga geçenler aşağılayanlar hariç bütün kardeşlerimin en sıkıntılı zamanlarında yanında olsun inşallah. Atlatacağız kardeşlerim inşallah ve Hz.Mehdi a.s. Nakibul Eşraf belgeli Seyyidler cemaatinin yardımıyla,nur risalelerinden vuruc iman ve ahiret konularını program yapıp,bu kaos ortamında şeriat kurallarını elinden geldiğince uygulayıp,işide karşı gerçek hilafet bayrağıno açacak(artık zaruret oldu),hutbelerde Ehli Beyte dua okutulup Seyyidlerinde yardımıyla bozulmamış ahlaklı Alevi kesim camilere çekilecek,saçma gelebilir ancak İran'ı da Çin'e kaptırmaktansa yanımıza çekip ittihadı İslamı kuracağız inşallah.

   Sil
  4. Kardeş su konusunda ne yapacaksin? En sıkıntıli mesele su... bir de bence doğalgaz olan veya olmayan illerde bir tane yedek tüp bulundurmak çok iyi olur. Zaten 3 aylik erzak bulundurmak sünnet. Ben de 100- 200 liralık bir alışveriş yapmayi düşünüyorum. Bu büyük savaş için degil, ayaklanma vs. gibi bir durum için uygun olur. Geçen gun kobani eylemlerinde 15 gun ekmeksiz kalan bir aile anlatmışti. O yüzden ben de en az 15-30 günlük ihtiyaç temin edecegim. En fazla 1 saatimi ve 200 lirami harcarim. Bunu paranoya olarak degerlendirmiyorum. Günlük işlerimi aksatmiyorum, her zamanki gibi yaşıyorum. Bi kenara bir kutu hazirlamak paranoya değil bence...

   Sil
  5. Hazır pet şişe sulardan almaktan başka çarem yok.

   Az önce 8 kutu haşlanmış nohut konservesi(süzülünce 400gr.her kutuda net nohut),24 tane küçük pet şişe su,8 tane büyük boy(200 mendil adette) ıslak mendil,30 tane mini fıstıklı krokan yanında 10 tane mini cezerye,2 kutu minik salatalık turşusu,petibor büyük boy 4 paket bisküvi,3 tane ton balığı konservesi,5-6 tane tuzlu bisküvi aldım. Aklıma bunlar geldi zaten vaktim yoktu. Bunları da kimsenin bilmediği bir yere sakladım. Eve getirmedim manyak demesinler diye. Temizliği ıslak mendille bir şekilde hallederiz. İçme suyu sıkıntılı. Köylerde bile kuraklıktan sularda çok sıkıntı var(suyu bol yerleri kastediyorum). Minik bir adet tüp var.

   Aslında sıkıntının büyüğünü Avrupalılar yaşayacak. Bizlere tabiri caizse teğet geçecek ama geçmeyedebilir bulunduğumuz bölge itibarıyla. Ben daha farklı besin maddeleri ve su stoklamaya devam edeceğim çaktırmadan. Zaten olaylar başlayıp gıda sıkıntısı olmaya başlayınca marketlere gidip büyük çapta alım yaparım. Dün akşam 17:00'de yemiştim halen daha birşey yemedim kahvaltıda yapmadım. Su içiyorum sadece. Alıştırmam lazım kendimi. Tahminim önümüzde olaylar başladığından itibaren Erdoğan'ın refleksine göre bir 5-6 ay sıkıntılı bir dönem var. Davutoğluyla olmayacağını görene kadar çok vakit kaybedeceğiz Allah yardımcımız olsun..

   Sil
  6. Bu konuda bizim hanımın bir kaç sene önce gördüğü rüyada savaş nedeniyle kıtlık olduğu için herkese birer avuç nohut dağıtılıyormuş. Rüyada bu az değil mi deyince size zaten daha fazla verdik bile denmiş... Hanım bu şeylere kafayı takan bir kimse olmamasına rağmen bu rüyayı görmüş ve bana anlatmıştı.
   Sonuç olarak kimseye sezdirmeden ve olayı fazla abartmadan bir kenara biraz malzeme tedarik etmek fena olmaz. Bu arada Kurgucu Davut kardeşin düşündükleri absürt değil, zira üç aşağı üç yukarı benim de aklıma bunlar geliyor. Ama henüz bir hazırlık yapmadım. Ortada ciddi bir kargaşalık emaresi görüldüğünde ilk iş böyle bir teşebbüs yapmak olmalıdır.

   Sil
  7. Açıkçası ben kargaşalık emaresinden önce yüksek şiddetli patlamalar ve akabinde market yağmalamaları ve sokağa çıkma yasakları gördüğüm için acele ettim. Kafamdaki senaryoya göre işid kılıflı küresel sermaye özel birlikleri ülkeyi cehenneme çevirecek ve bunu da öyle işaret fişeği vb.önceden belli etmeyecekler. Tahmin edilemeyecek bir kaos bekliyorum dur durak bilmeyen. İki güç var ve şer olan taraf bize ya benimsin ya toprağım mesajını verecek. Öyle şurda şu patladı,bir saat sonra şurada şu vuruldu gibisinden gelişmeler beklemiyorum açıkçası. Ansızın,büyük çapta,sınır ve büyükşehirlerde intihar eylemleri,hızlı kaçan hafif motorlarla baskınlar bekliyorum. Abd-Rus kanadı ehveni şer görünüyor tabi Abd'nin bizimle dost geçinen tarafı ha dostluğu tartışılır o ayrı mesele...

   Sil
 29. Ben profesyonel motorsiklet sürücüsüyüm. Şehir içinde ve kırsal kesimde çok hızlı ve seri hareket edebilirim.Orman içinde kimsenin bilmediği yerlerde su kaynakları tespit ettim.Yabani yemiş,mantar,ve balık tutmada uzmanım.Yabani ortamda senelerce destek almadan yaşabilirim.Kaos ortamında ailem için hertürlü ihtiyacı tadarik edebilirim.Fakat hertürlü tebbiri almak lazım.Gıda ve silah yönündende

  YanıtlaSil
 30. Venüs aralık ayında Oğlak burcuna girdiğinde 91 yaşı gösteriyordu. Bu yerleşim olumsuz olduğundan 17 Aralık olayı meydana geldi. Ocak ayı ile bu yerleşim devam etti. Türkiye Ekim 2013 de 91 yaşına girmişti. Venüs değil de Satürn eğer terazi veya Boğa burcunda olsa idi işte bu en büyük tehlike olurdu. Fakat Satürn Akrep burcunda seyir ediyor. Satürn’ün Boğa veya Terazide olması 91 ve 92 yaş demektir.

  Venüs bu sene artık 91 yaşı gösterecek hareketlerde bulunmuyor. Altı ay sonra ise (aralık 2014 de olabilir) 2015 senesinde (92 yaşı gösteriyor) Ocak, Şubat 2015 çok riskli olayların başlayacağını anlatıyor. Venüs hızlı hareket ettiği için sorunların çözümü de mevcut. 2015 te Venüs Oğlak’a vardığında yine bir 17 Aralık kâbusu gibi kâbus görünmektedir.

  ---alıntı---

  YanıtlaSil
 31. Başka bir alıntı :

  İstanbul’da bir çok camii çevresinde bombalama olayı yaşanabilir. Askeri güçler barışı sağlamak için ileri adım atması gerekir. Ama Türkiye’ye yepyeni bir gün doğuyor; tamamen farklı ve yeni bir hükümet yönetimi devralarak güçlenebilir ve Ortadoğu’nun ‘arabulucu’ konumuna geçebilir. İstanbul, tüm dünyanın trendlerini belirleyen bir rol model olarak gücün merkezi konumunda yükselişte olacak.

  YanıtlaSil
 32. Altın ve gümüş en iyi yatırım aracı gözüküyor. Gelecekte insanlar, arada bankalar olmadan birbirleriyle para alışverişinde bulunacak; mesela Bitcoin kullanımı gibi.. Ancak İstanbul ve Türkiye’nin bu konsepti bir müddet sonra yakaladığını görüyorum. Sonraki nesilde görünen dünya trendinde ise; bankacılık sektörü ve hükümetlerden geri alınan güç, insanlara verilerek toplum güçlendirilebilir. Sonuçta, dünya üzerindeki tüm sınırlar yıkılmış olacak görülüyor. Bunda ilk başı çekecek olan Asya, özellikle Çin ve Japonya. Bitcoin kavramı çoğu insan için hayal bile edilemez bir kavram olabilir ancak, bizim gelecekteki para alışverişinde kullanacağımız yol bu.

  YanıtlaSil
 33. 2016 tüm dünya için çok zor bir yıl olabilir. Borsanın dünya çapındaki çöküşü, dünya savaşı tehditlerini getirebilir. Bu da kesinlikle İstanbul’u kalbinden vurabilir.

  YanıtlaSil
 34. Türkiye Hükümeti’ni 2015 yılında çok büyük sürprizler bekliyor. Çok büyük ve beklenmedik değişimler kapıda. 2015 yılının sonunda (Aralık), hükümet tamamen değişmiş olabilir. Neptün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güneş Evinde gözüküyor ki bu, aldatma ve yalanlama anlamına gelir. Transit konumunda olan Satürn, Mars ve Ay ile 12’inci evde buluştuğunda Erdoğan, gizli rakiplerinin/düşmanlarının kendisinden daha üst konumda olduğunu görebilir. Bu durumda kendisinin aldatılmış olması muhtemel olduğu için son derece dikkatli olması gerekiyor. Bu zaman dilimi, onun için çok zor olabilir. Bir ülkenin lideri, kendi ülkesini çok özel bir şekilde yansıtır. Bundan dolayı, Erdoğan’ın kişisel yıldız haritasını etkileyen faktörler, aynı zamanda ülkede de gerçeğe dönüşebilir. Bu da, gizli düşmanların gizlice Türkiye’yi ele geçirmeye çalıştığını gösteriyor. Birçok kez düşman, tahmin ettiğimizden çok daha yakındır. Erdoğan, hayatının bu en istikrarsız ve karışık zamanında sağlığına çok dikkat etmelidir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahirzamanda bazıları yıldızlara taparlar. Onlardan medet umarlar diye rivayetler var. Her bir yıldız hidrojen deposudur, gezegenler ise kimisi gaz deposu kimisi taş toprak. Bunlar mı insanları etkileyip yönetecek. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki, İlahi iradenin ve Kader'in yani İmam-ı Mübin’in hükmü olmaksızın hareket etsin. Burada sapık yıldıznameci ve astrolog numaralarıyla bize palavra sallama. Bu blog ehl-i iman ve İslam'ın blogudur. Git sen ne sallayacaksan senin astrolog kehanetçilerinin ininde salla. Bu numaralar bize sökmez.

   Sil
  2. Tövbe Ya Rabbim..Bednim yıldızlara taptığım,kehanetçilerden medet umduğum falan yok. Sadece buradaki arkadaşların görüşleriyle paralellik arz eden bazı şeyler olduğunu gördüm ve iktibas ettim başka birşey değil. Siz kendinizi bu konularda otorite olarak görebilirsiniz birşey diyemem ancak farklı seslere tahammülü olmayan bir kişi gibi gözüküyorsunuz. Elhamdülillah Müslüman'ım. Celalinizi haksız olarak bana yöneltiyorsunuz,üzerimde hakkınız kalıyor,Sizi edebe davet ediyorum. Ben hamdolsun Ehli İman ve İslam'ım.

   Sil
  3. tasdik ediyorum astroloji tamamen yalandır eliboşların işidir http://www.haber5.com/video/astroloji-buyuk-bir-yalan-mi

   Sil
  4. Ben yalan değildir demiyorum ama bu kadar hakareti de hak etmediğimi düşünüyorum.

   Sil
  5. Zeyd İbni Halid el-Cühenî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
   “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hudeybiye’de gece yağan yağmurun ardından sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince insanlara yöneldi ve şöyle dedi:
   ‘Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz?’ Sahabeler:
   −Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
   −‘Allahu Teâlâ dedi ki: Kullarımdan bazıları bana inanmış, bazıları da inkâr etmiş oldu. Kim Allah’ın kerem ve rahmetiyle bize yağmur yağdı derse o kimse inanmış ve burçların tesirini inkâr etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın etkisiyle bize yağmur yağdı derse o kimse beni inkâr etmiş ve burçların tesirine inanmıştır.”
   Buhari
   Dergi ve gazetelerdeki şans burçlarına bakmak da bu anlamdadır. Kısmetinde yıldızların ve gezegenlerin etkisi olduğuna inanırsa müşrik’tir. Eğlence olsun diye okursa asidir, günahkârdır. Çünkü şirk olan bir şeyi okuyarak eğlenmek caiz değildir. Ayrıca, şeytan kalbine yazılanlara inanmayı sokabilir. Şirk’e düşmesine sebep olur

   Sil
 35. Düşman işgalinin başlangıcı, bu yılın Şubat ayında gözüküyor; sınırlar titizlikle korunmalıdır. Mart ayı içinde, dünya çapında terör ile bağlantılı patlamalar görülüyor. Bu, bütün Ortadoğu bölgelerini içermektedir. Ancak bu terör, dünyaya uyanışı getirecek görünüyor.

  Mars, Uranüs ve Ketu ile Balık burcunda bir araya gelirken, Jüpiter ile de üçlü oluşturarak, son derece yoğun bir spiritüel enerjinin ortaya çıkmasını sağlayabilir görüşündeyim. Bu enerjinin, dünyada birikmiş olan savaş baskıları ile, dünyayı kontrol etmeye çalışan diktatör hükümetlere karşı çıkan sosyal ayaklanmalara iyileştirici etkisi olacabilir. Bu arada Rusya, dikkatle izlenilmesi gereken bir ülke.

  YanıtlaSil
 36. Dünyanın en gergin dönemi 2016 yılının ilkbaharında, Mars ve Satürn, Akrep takımyıldızında olduğu zaman hissedilecek. Mars ve Satürn, 7 ay boyunca birlikte geri giderek savaş yıldızı Antares (Akrep’te) ile birleşecekler.

  YanıtlaSil
 37. Kasım 2014’ten Temmuz 2015’e kadar para piyasaları/ borsa ve ekonominin durumu iyi gözüküyor ancak, 2015 yılının sonbaharına doğru aşağı doğru bir iniş trendinde olacak ve İlkbahar 2016 yılında ekonomide çok ani bir düşüş veya iflas beklenebilir. 2015 yılının yazında altın fiyatları yükselişe geçerek bu günden alım yapanları bayağı zengin edecek.

  YanıtlaSil
 38. 2014 Ekim-2015 Ekim arasında Türkiye Profeksiyon’a göre 8.evini yaşayacak.
  8.ev “her türlü krizler ekonomik kriz sosyal ve yaşamsal konularda krizler gizli düşmanlıklar vergi sigortahazine vs” evidir. Ayrıca entrikalar suikastler kayıplar ve ölüm konusunu içerir.
  Bu sene iyi bir seneye girmiyoruz maalesef.

  8.ev ve profeksiyon haritasını doğum haritası ve transit yıldızlar ışığında incelediğimde ortaya çıkan olasılıklar;
  Ekonomi ile ilgili çalkantılar ekonomik kriz vergiler konusunda problemler gerek halkın vergi veya devlete borçları ülkeyi ilgilendiren önemli konu haline gelebilecek. Ayrıca devletin iç-dış borcu konusunda krizler yaşanabilecek. Ekonominin çalkanacağı ve ekonomik krizlerin yaşanacağı zamanlar özetle.
  Zaten transit Satürn 25 Aralıkta Yay burcuna girdikten sonra ülkeyi ekonomik kriz bekler demiştim daha önceki astrolojik makalemde ve twiterde yazdığım tahminler arasında. Şimdi profeksiyon haritasında 8.evi yaşayacağımızı da görünce bu tahminim daha güçlendiğini görmekteyim. Umarım yanılırım diyorum ama görünen o ki durum pek parlak değil.
  8.ev kayıplar getirmek riskine sahip bir evdir. Doğal afetler veya halk protestoları gibi eylemler sırasında insanların ölmesi halkı üzen ölümlerin gerçekleşmesi riski vardır.

  Aralık ve Ocakta suikast olayına karşı dikkat etmek gerekir derim.

  24 Ekim güneş tutulması 2014-15 profeksiyon haritasında 8.ev Kovanın yükselmesi vs hepsini bir araya getirdiğimde ülke önemli bir kişinin kaybını yaşayabilir diye görmekteyim. Bu iktidar yönetim veya siyasetin önemli kulvarında bulunan biri olabilir.

  Ülke içinde terörist faaliyetler konusunda Kasım ve Aralık önemli. Ayrıca Şubat ve Mart önemli.
  Doğal afetler konusunda özellikle deprem konusunda dikkat edilmesi gereken zamanlar bu ay yani EkimKasım 2014 2015 Şubat Mart Temmuz ve Ağustos önemli görünüyor.
  Özellikle deprem konusunda dikkat edilmesi gereken zaman dilimi olarak bu ay Ekim Şubat ve Mart ve Ağustos öne çıkıyor.

  YanıtlaSil
 39. 2014 Türkiye yıllık güneş dönüş haritasında Oğlaktaki Mars Ay ve Plütonun pozisyonu hiç parlak değil savaş demek resmen sınırda.
  Aynı zamanda 2014-15 yıllık haritada gördüğüm bir şey daha var polis devleti resmen eyleme dökülüyorsomutlaşıyor adeta.
  Halkın üzerindeki baskının iyice artacağı bir yıl olacak. Halk resmen sıkılmış portakala dönecek adeta.
  Öte yandan 2015 yıllık haritasına baktığımda bu sefer siyasiler için parlak olmayan zamanlar başlıyor. Aslında siyasiler için de 2014 de pek parlak değil… Ama somut olarak bunun görüldüğü zamanlar 2015’e denk gelecek.
  Ülkede iktidarı çalkalandıracak önemli yıldız transitleri var önümüzdeki 1 yıl içinde. İktidarın kalıcı olduğunu düşünmüyorum. 2014-15 yıldızları bu iktidarı değiştirir. Bu aydan Ekimden itibaren bu bakımdan olayların somut olarak giderek tetikleneceğini tahmin ediyorum.

  Ben açıkcası Ekim ve Kasımda iktidarı ilgilendiren önemli bir olay bekliyorum. İktidarı ilgilendiren ve çalkalandıran..

  Erdoğan’a gelirsek… Onu ilgilendiriyor 2014-2015 yıldızları ilk başta zaten.. Bu sene Ekim Kasım Ocak Şubat ve Ağustos onun için önemli ve kritik dönüm noktaları görünüyor.

  Ekim sonları ve 6-10 Kasım arası 25 Aralık civarı Ocak ikinci yarısı sağlığıyla ilgili gelişmelere ve yönetimiyle ilgili krizlere maruz kalabilir.

  Halk isyanı çıkar mı yani 2.bir Gezi olayı çıkar mı diye baktığımda çıkabilir diye görüyorum. Bu bakımdan2014-15 profeksiyon haritasında özellikle Şubat-Mart-Nisan ve Haziran öne çıkıyor.

  YanıtlaSil
 40. Ve profeksiyon haritasının Akrep şironu natal Akrep Venüsle partil kavuşumda bu bir sağlık konusu olsa gerek diyor. Önemli bir siyasetçinin sağlığı risk altında olabilir..

  Aklıma eski siyasetçilerden Demirel geliyor bir de mevcut siyasetçi Erdoğan geliyor.
  Öte yandan Erdoğan’ın sağlığı ve yönetiminin 25 Aralıktan sonraki transit Satürn Yaydan itibaren sert etkileneceğini tahmin ediyorum. Ve 2015 ikinci yarıda transit Jüpiter Başakın dönüm noktası olduğu tahmin ediyorum.

  YanıtlaSil
 41. Davut'tan önemli not : Bu alıntıladıklarımı bu blogdaki kardeşlerimin yazdıklarıyla paralel olması sebebiyle buraya yapıştırdım bana ilginç geldi..

  YanıtlaSil
 42. ŞAHSÎ TAHMİNLERİM :

  Gaybı Cenabı Allah celle celaluhu bilir. Kurgucu Davut olarak bazı tahminlerimi ve düşündüklerimi yazmak istiyorum.

  Hepimiz Deccal hakkında az ya da çok fikre sahibiz ve hepimi yine biliriz ki temel çıkmadan bina yapılmaz. Buradan hareketle kendisine ' Ben Yaratan'ım' diyecek bir salağa şu an için hiç kimsenin inanmayacağı malûmdur. Ama işin fizibilitesi iyi yapılır ve argümanlar doğru seçilirse olmayacak iş hemen hemen yoktur.

  Bir kısmımız Deccal'İn Haarp teknolojisini kullanıp iklimlere hükmedeceğini,bir kısmımız ölülerden alacağı dna örnekleriyle suni olarak teknolojik tesislerde ürettiği bedenlerle kişinin ölüsünü dirilteceğini vs. duymuştur. Yalnız işin ekonomik,siyasî,askerî ve felsefî boyutlarını bir arada harmanlayıp bir çözüme gidememiştir,giden varsa da ben duymadım,okumadım,görmedim.. Bunları harmanlayıp ben sonuca ulaştım da demiyorum ancak lakabımda olduğu üzere Deccal hakkında bazı düşüncelerim ve tahminlerim var :

  Yahudiler tarih boyunca insanlara başka güçlerin arkasından zulmetmişlerdir. Bir sonraki güç malum olduğu üzere Çin'dir ve Deccal bu gücün başına geçecektir. Yalnız iddia ettiği İlahlık mertebesini empoze etmek için Uzakdoğu inanışlarının nasıl bulunmaz bir fırsat olduğunu çoğumuz gözden kaçırıyoruz. Bu inanışları kendisine kalkan yapıp iddiasını daha da güçlendirecektir.

  Aslında dünyayı yöneteceği yer Kudüs olmakla beraber bugün nasıl Washington eskiden nasıl Londra etki altına aldığı yerlerse geldiği zamanda Pekin yahutta benim tahmin ettiğim Budist-Hindu karışımı inancında olanların kuracağı bir birliğin başkentinden dünyayı idare etmeye çalışacaktır.

  Gördüğüm kadarıyla kimse şu an için bir insanın ya da içinde şeytan olsa bile yine insan görünümlü bir insanın her ne kadar akıllı,güçlü vs. olursa olsun 'Ben İlahınızım' demesine inanmayacaktır.. Ancaaak :

  Ayrıntıya girmeden : Herşeyin kaybetmiş insanlarla kendisine gönülde bağlananları yönetmesi,yönlendirmesi çok kolay olacaktır. Bilmiyorum biraz anlatabildim mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Deccal işe inkar-ı Uluhiyet ile başlar. Sonra ortalığı fesada yani kanlı fitnelere boğar. Bunların hepsi oldu. Büyük Deccal komünizmidir. Yahudi’nin fitne nazariyeleri, yani teorileriyle yani Yahudi Konseyi’nin fikriyatını derleyip sözde bilimsel menifesto haline getirmesiyle başlamıştır. Doğum tarihi 1840’tır. Geberme tarihi ise bugün tam tamına 25. yıl dönümüdür..

   Bugün komünizmin çöküşünün yani Deccal’in geberdiği tarihin 25. yılıdır. Rivayetlerde “Doğu’nun Meliki gider Batı’nın Meliki yener. Sonra Batı’nın Meliki gider Doğu’nun Meliki yener” diye verilen ihbarın sonudur. Tam 25 yıl önce bugün Berlin’i ikiye ayıran utanç duvarı Mesih’in cemaatinin çalışması sonucu yıkıldı. Ve komünizmin domino etkisiyle hak ile yeksan oldu.

   Dini fikri katleden, 40 bin kilise, 25 bin cami yıkan, 25 milyon Müslümanı katleden kömünist rejim 70 yıl sonra bir anda yıkılıp gitti. Sözde hür dünyada ona inanan sersem salak komünist ve sosyalistlerin bütün söylemleri bir anda yokm oldu. Tıpkı Hadis’te belirtildiği gibi: Deccal Mesih’i görünce tuzun suda eridiği gibi yıkılır gider. Ve o mübarek ağızıdan çıkan ihbar aynen tahakkuk etti. Yıldıznameci palavracılar bundan ne anlar.Sen şimdi ne sallıyorsun Allahı’nı seversen.

   Peki İslam deccali için siz ne yaptınız. Yahudi’nin gayri meyru çocuğu için. Gevezelik. Hem de cehaletle. Hadi oradan palavracı.

   Sil
  2. Site Admini bu kişiye karşı lütfen yaptırım uygulayınız. Yazdıklarının silinmesini istemiyorum,herkes cemaat taassubunun,sevgi de ipin ucunu kaçırmanın,kendisini ilmi otorite gibi görmenin menfi yanlarını görsün..

   Sil
  3. Bir tek cemaat var o da ümmet-i Muhammed (a.s). Ümmet-i Muhammed'in (a.s) içinde hikmet-i Rabbani gereği meslek ve meşarib farkılığı vardır ama esasta ana hakikatte müttehid ve müttefiktir. Birbirini kıskanmaz, kötülemez bid'a ve nifaka ve küfre karşı müttehiddir. Çünkü benim yapamadığımı o yapıyor onun yapamadığını ben yapıyorum. Ama ufak bir kusurunu örtmek için onu ikaz eder. Çünkü din va'z ve nasihattir. Neticede bütün sicimler birleşip ip oluyor. Habl-ül Rahman.

   Sil
 43. Ayrıca : Deccalin ruhu ya da her neyiyse asırlardır ortalıkta dolaşmıyor ancak onu bulanlar onunla kontağa geçenler ondan bazı fikirler,yardımlar alıyor olabilirler..

  O öyle bir ortam istiyor ki güç elinde olsun,insanlar ona muhtaç olsun. Zamanı geldiğinde yani yıkımlarla beraber insanlık harap duruma gelip yerkürenin doğu tarafı iyice -her yönden- hazır olduğunda belirlediği ya da kendisine belirlenen insan bedeninin içine girecektir.

  İnsan bedenli ama farklı ruhî (ya da her ne yapıda ise) yapıda bir kişiyi bir insanın ya da insan icadı birşeyin öldürmesi mümkün değildir. Öldürmesi derken etkisizleştirmesi,bir yere hapsetmesi mümkün değildir. Bundan dolayı belirli bir vakte kadar Mevla azze ve celle tarafından hapsedilmiş.. Bazılarının dediği gibi şurdan şuraya ordan oraya dolaştığına pek inanmıyor ancak kendisiyle muhakkak kontak kurulmuş olmalı hatta onu serbest bırakmak için Deccal'in kendisinden bile daha büyük bir özveriyle çalışan inananlarının olduğunu sanıyorum lâkin Deccal bile malum hadiste belirtildiği gibi bazı şeylerin vuku bulmasından önce prangalarından kurtulamayacağını iyi bilmektedir.

  Cenabı Allah hepimizi fitnesinden muhafaza buyursun..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kocakarı masalları ile Vahiy ile insanın akıl ve gönlüne hitap eden Kur’anı ve imani ile hakikatleri gösteren Rabb-ül Alemin’in işi gücü yok bir yaratık müsveddesi Deccali bir yere hapsedecek. Bu Kadir-i Mutlak olan Rabbimizin terbiye ve eğitim tarzına aykırıdır. O fırsat verir sonra imtihan kapısın kapatır ve hak ile yeksan eder. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Tabi bir de mahşer sonrası var ki, kendini kolla öbür tarafa yani Deccalin yanına düşmeyesin. Malum Deccal’in ana manası aldatandır.

   Her devrin küfür hareketi farklıdır. Ve her imtihanı kazanan ve kaybedeni de. Bize kocakarı masalları anlatma.

   Sil
  2. Haps meselesi hadiste geçiyor Temimi Dari hadisi. Zahmet olmassa okuyunuz.

   İşi gücü yok demek kimsenin haddine değil,Allah celle celalühü hakkında böyle konuştuğunuza göre ipin ucunu çoktan kaçırmışsınız. Zatı Âlî'sinin terbiye ve eğitim tarzını belirlemek,kota koymak haddinize değil.

   Arkadaşlar sevgi ve saygıda aşırılığa gitmenin sonucunu görüyorsunuz. Herşey Said Nursî'nin etrafında ve O'nun eserlerinin etrafında dönüyor. Admin kardeşim ibreti alem olarak bu yorumları silmesin lütfen.

   Sil
 44. Şeker ve himalaya tuzu alın. Himalaya tuzu mineral açısından zengin.
  Konserve barbunya pilaki ve ton balığı aldım. 3-5 yıl dayanma süresi var. Yurt konservenin ucuz konserve nohut haşlaması var.
  Mum, pil, radyo, ilk yardım seti alınabilir.
  Maddi durumu iyi olanlar güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretim sistemi kurabilirler.
  Zeytin yaprağı kıtlık anlarında yenebilir.
  En önemlisi ise silah, çünkü evlere tecavüz olacağı evliya ifşaatında var.
  Bir çeşit soba olan maşınga iş görür, hem yemek yapılıyor hem ısınma sağlanıyor.
  Soğuk havalar için uyku tulumu, gaz maskesi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeş himalaya tuzu almıştım bir ara yarım kilo kadar gelir ancak aklımda bu sıkıntılar yoktu farklı bir sebepten dolayı almıştım.

   Ton balığını aç karnına denedim mide bulandırıyor söyleyeyim. Mum,pil ve ilk yardım setini almadım ama alacağım iyi aklıma getirdin kardeşim Allah razı olsun. Ben ev için ufak jeneratör almayı düşünüyordum ama biraz erteledim. Aynı su gibi elektriğe de muhtaç kalacağız gibime geliyor. Birde jeneratörü saklamak kolay değil.Yine birilerinin manyak ithamlarına maruz kalırız diye alamıyorum açıkcası..

   Maşıngaya baktım,kuzine sobanın aynısı,öyle de diyorlar ismine..Soba kolay. Köyde akrabalarda var.Ben geçen tüplü mangal almıştım lav taşlı o da var. Tüpüde idare eder biraz. Uyku tulumunu da tedarik etmeye çalışacağım. Gaz maskesi şimdilik aklımda yok.. Kimyasal saldırı olacağı kanaatindeyim ancak bunun Suriye'ye sınır olan illerde olacağını tahmin ediyorum..Kıymetli fikirlerin için tekrar teşekkür ederim. Yeşil Karaltı kardeşimde okur inşallah..

   Sil
  2. Bütün bu hazırlıklar yanında dahada önemlisi, bu sıkıntılı günlerde hayatta kalamassak ebedi hayat için hazırlık yapıp yapmadığımız konusu.
   Hayatta kalsak ve hatta Mehdi efendimizi bulsak bile bizi ordusuna alacak mı? Malum, ordusunu ihlaslı kimselerden kuracak.

   Sil
  3. Kardeş sınır illerinde olmayanlar,büyükşehirlerde yaşamayanlar,etnik kimlik ve/veya dinî kimlik olarak yaşadığı yerle uyumlu olanlar yahut etnik-mezhep olarak kendisiyle beraber nüfus olarak baskın durumda olanlar,asker ve polis olmayanlar çok daha güvende ama tabi ecel birdir değişmez.

   Sınır illerinde kimyasal sıkıntısı,

   Büyükşehirlerde toplu yerlerde intihar eylemleri,

   Türk olup Kürtlerin Kürt olup Türklerin Sünnî olup Alevîlerin yaşadığı yerlerde yaşayanlar dikkatli olmalı,

   Asker-Polis olmamanın faydasını görüyoruz zaten..

   Hz.Mehdi a.s.'mın ordusuna girmekten çok imanımızın elverdiği ölçüde o güzel insanı tanıyabileceğiz inşallah.

   Sil
  4. hazırlığınıza diyecek kelime bulamadım bana kalırsa tabii devamlı suyu akan kendinizin veya eşinizin dostunuzun köyünde bir ev veya kulubecik hepsinden daha önemli şehirde istediğin kadar yiyeceğin olsun 3 gün sonra kolera başlar
   geçmişte atalarımız bunu yaşamış büyük gaçkın hadisesi var devlet herkese vergi salınca halk devletin kendisini bulamayacağı dağlara kaçmış onun için anadoluda 40000 köy var

   Sil
 45. Risalei Nur'da süfyanın özellikleri sayılmış.

  "YEDİNCİ MESELE: "Rivayette var ki, "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar." Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir."

  Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyanın şahs-ı mânevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.

  Fetullat süfyandır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şimdi soruyorum 7. Meselede geçen ibareler KAMAL'e uyuyor mu? Hayır.
   Üstad Mehdi'dir ancak ahirzamanın beklenen büyük Mehdisi değildir.
   Kendisi Salih Özcan'a "keçeli sen Mehdiyi devlet başkanı olarak göreceksin" demiş midir?
   Biz hala mehdi kim süfyan kim diye tartışalım, feto 2015'te toplu hacc planlıyormuş hem de 100.000 kişi ile. Daha öncede yazmıştım bunu. Son olaylardan sonra iptal eder diye düşündüm ama yeni duydum hâlâ planı varmış.
   Amacı ne? Net bilmiyorum ama aklıma birşey geliyor. İpucu vereyim: BEYDA.

   Sil
  2. Kardeş bende Fethullah=Süfyan diyordum ancak zahirde belleri kırıldı fakat şu bir iki gündür bazı okuduklarım beni tekrar şüpheye sevk etmiyor değil ancak yine de tam emin olamıyorum. Bahsettiğin olayın gidişat yönünden tahminini daha açık yazar mısın ? Beyda geçen hadisi biliyorum ancak Gülen yere mi batırılacak diye tahmin ediyorsun ?

   Sil
  3. "YEDİNCİ MESELE: "Rivayette var ki, "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar." Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir."

   Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyanın şahs-ı mânevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır."

   ISE, Abdurrahim cokgungor nereden uyduruyor, hadisleri tevil ede ede bir hal oldular, şimdi de risaleleri mi tevil ediyorlar. Yok artık...

   Yine de Fethullah'in fiziksel ozellikleri uymuyor sufyana. Kızıl olmali, yuzunde çiçek gibi iz olmali, yasi daha genc, mehdi yaşlarında olmali vs... Alim olmasi uyuyor ama diğer ozellikleri ortusmuyor.

   Sil
  4. suratında iz var kardeş :

   http://www.s10haberler.com/wp-content/uploads/2014/01/300120141040032042225_2.jpg

   http://i.ytimg.com/vi/NlaVFHMZJEk/maxresdefault.jpg

   http://thepostonline.nl/wp-content/uploads/2014/02/FethullahG%C3%BClen.jpg

   http://www.buguntv.com.tr/newsFiles/2014/10/8/7101/7101.jpg

   Sil
  5. Ahirzamanla ilgili Hadis-i Şeriflerin ekseriyetinin müteşabih olduğunu söylüyor üstad.

   Sil
  6. birde şuna bakarsan :

   https://mustafaemreakkas.wordpress.com/2014/08/27/son-sufyan-deccal-kim-m-emin-akkasin-tespitleri/

   Sil
  7. Kardeş o resimlerde sahsin yuzunde belirgin bir iz yok. Ihtiyarlik lekeleri. Herkeste olan birsey, cenesindr vr burun kenarinda doğal kilcal damar izleri. .. Hersey normal. Iz var demek icin belirgin izler olmali... ayrica gaybihadisler sitesinde bu koniyla ilgili ayrıntılı bir çalışmada Süfyanın Şam Mescidinde içkili zina toplantisi gibi birşey gerceklestireceginden bahsediliyordu. Buna dayandirilarak genç yaslarda olmasi lazim deniyordu. Mescidde zina konusu galiba hadisti.

   Sil
  8. https://mustafaemreakkas.wordpress.com/2014/08/27/son-sufyan-deccal-kim-m-emin-akkasin-tespitleri/

   Sil
  9. tefsiri tevil etmişler ne diyor 5 şua da "Bunun bir tevili şudur ki: Türkler, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.(5. Şua)................üstad orta asyadaki horasan la erzurumdaki horasanı ayıramayacak adammı hata yapıyorsunuz gülen tuzağa düşmüş kendi oyunu ile yenilmiş biridir o kadar süfyan çıkmıştır beklenenler sufyani dir yani onun yolunda giden zelemelerdir

   Sil
  10. Gülen'in Erzurumlu değil. Aslı Ahlatlı’dır. Bitlis'in Ahlat İlçesi'nden Erzurum'un bir köyüne göç etmişlerdir. Sebebi de bir namus davasıdır. Dedesinin adı bir olaya karışınca, can korkusuyla Erzurum'a kaçmışlardır. Bütün Ahlatlılar bilir. Ninesinin sürekli ağladığını anlatır. Onun ağlama sırrını bilseniz o zaman böyle saçmalıkları yumurtlamazsınız.

   Sil
  11. Sana ne oluyorda Risalenin dilini sadeleştiren kişiyi savunuyorsun ? Ayrıca o ağlamasının sırrı olduğunu söylüyorsun. Ne yapalım acıyalım mı ? Ağlaması kitleleri etkilemek istemesinden de olabilir. Hem bir adam o kadar her yerde bu olay için ağlayamaz,iki şeyi bir arada düşünemez bu imkânsız.

   Sil
 46. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Peki Bediüzzaman'ın ikinci vasiyeti olan Risalelerin Diyanet tarafından yani devlet tarafından basılmasını sağlayan Erdoğan hiç mi ehl-i bid'aya karşı Nur tarafından korunmayacak? Okunan Cevşenler onu hiç mi himaye etmeyecek de, bir meczup Cibali Baba sapığı onu yıkacak. Siz aklını peynir ekmekle mi yediniz?

   Hele Ahmed Davutoğlu'nun bir sempozyumda okuduğu 65 sayfalık Risale-i Nur'u anlatan analiz bildirisini bu ülke kaç kişi yazabilmiş. Hatta anlamış. Onun Risale-i Nur meslek ve meşrebini ve hizmetinin onda birini anladığı kadar acaba Gülen ve Cemaati anlayabilmiş mi? Meymuni hayranı Abdullah Aylmaz'ı da. Eski Mücadelesi Ali Ünalı da kurdun sevdiği Dumanlı da Turnacı Alkan mı vs. o idrake topluca varabilmişler mi acaba?.

   Tavsiye ederim girin sitelere Davutoğlu'nun bildirisini okuyun. Küçük dilinizi yutarsınız.

   Sonra mazide kalan rivayetler istikbalde hükümsüzdür. Onlar mazi oldu. Hendek Harbi benzeri savaş 2013-24’de verildi. Şimdi manevi fetih zamanı. Darbeci, entrikacı, ananasçı, dinsiz felsefeci ve batılı ve Siyonist-necoon irtibatlı yapılanmalar yıkılmaya ve mağlubiyete mahkumdur. Siz Türkiye’in gücünü bilmiyor musunuz? Dışarıdan görünüşünü bir bilseniz Allah Allah biz uzaydan mı geldik dersiniz. Hamd ve şükür zamanı.

   Kobani hadisesi daha çok Kürt içi bir kavgadır. Hizbullah-PKK versiyonunun bir başka yönü. PKK'lı teröristler önceden bazı hedefleri belirlemiş. Oraları vurdular. Ama devam ettiremediler. Maksad bambaşka. ABD'den dönen yani Gülen gibi neocon-suyonsit atmosferden etkilenen deccalist kölesi ve Ye'cüc-Me'cüc taifesinin başı kendilerini açığa vurdu. Hükümet ve devlet kanadı teenni ile hareket etti. Tuzak bozuldu. İstihbarat armut toplamamış demek ki.

   Muvaffakiyet nifakta değildir. Şimdi ittihad zamanı. Bütün İslami cemaatler, ekoller, tarikatlar ana maksada ittihad etmelidir. Herkes kendi dairesinde serbest ama ana maksatta Kur’an ve iman hakikatleri meselesinde itihad etmelidir.Bunun doğum sancıları çekiliyor. Bundan sonra Alem-i İslam’da ittihad söz konusu olabilir.

   Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bir konuşması var. Angajman meselesi O aslında Muaveneti vuran ve vurduranlara da mesaj verdi. Anlayabilseler. Biliyorsunuz Aslan uyanınca çakallar İsrail, Rum Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan ittifaka eder.Yani fitnenin oyunu belli oldu. Evet Mehdiyet Ayasofya’dan Kıbrıs’a oradan da Mescid-i Aksaya urucudur. Nasıl mı? Bakın o meşiet-i İlahiye’ye bakar ki, takdir de müjde de o canibten gelir. Sadece manevi romatizmalarımız sızlamaya başladı, oradan anlaşılıyor. Malum yağmur yani Rahmet öncesi böyle olurmuş.

   Sil
  2. Şöyle güzel güzel yazınca ne güzel oluyor. Teşekkür ederim bilgiler için. Bir iki şey söylemek istiyorum :

   En tesirli dua fiilî dua,okuduğunuz cevşenlerin yetmeyeceğini zannediyorum zira bahsi geçen oluşumlar çoktan kilit yerlerde mevzî kazanmışlar,bir ara bir arkadaş dillendirmişti askeriyede gülenciler darbe yapabilir diye..adamlar fiilî duayı iyi yapmışlar yani iyi kadrolaşmışlar.

   Türkiye'nin dışarıdan görünüşünü ben iyi biliyorum zira yurtdışında bulundum. Güçlü görünüyor ama içeriden kof..Ekonomi inşaata dayalı,adam akıllı üretim yok,savunma ürünleri yeni yeni yerliye geçiyor ve diğer meseleleri geçiyor tam acınacak haldeyiz..Bakmayın Erdoğan'ın yağmasa da gürlemesine..ha destekliyorum o ayrı konu..bizden bi cacık olmaz.

   deccalist kölesi ve Ye'cüc-Me'cüc taifesinin başı dediğin kim ? açıklar mısın ?

   Ben Avrupa savaşının yani Rus-Avrupa savaşının Kıbrıs yüzünden çıkacağını bir yerlerden duymuştum. Yazdığınız paralel oldu.

   Diğer yönden 2015 için ne düşünüyorsunuz ve Gülen hakkında ?

   Sil
  3. Kurgucu Davut’a
   1*Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de iken HDP’den bir heyet de ABD’ye gitti. Eşzamanlı. O heyetin dönüşü sonrası sokağa çıkma sinyali verildi ve 6-7 Ekim olayları yaşandı. Maksad ne? Cumhurbaşkanı bunu üst akıl ile izah etti. Üst akıl Pentagona, medyaya, Avangelistlere, ekonomiye hakim olan siyonist ve onun baş destekçisi neoconlardır.Yönlendirmeyi onlar yapıyor. Çünkü Yinon Planı ile Büyük İsrail tasarlanıyor. Bunların bir takım hesapları var. Onlar sokağın çalışmasını istedi. Sokak da çalıştı. Ahirzaman’da sokağın ismi Ye’cüc ve Me’cüc. Kim olursa olsun. PKK’nın kaç başı var. Siyasette, İmralı’da ve Kandil’de. Bu kadar basit. Artık gerisin anla. Selahattin Demirtaş çok eleştiri aldı. Niçin?.

   Türkiye’nin ihracatı 150 milyar doları aştı. Bu 10 sene önce 30 milyardı. Ne oldu da arttı. Bir defa Anadolu sermayesi oluştu ve ihracat payı yüzde 40-45’e ulaştı. Ve bu artıyor. Bunlar her yere girip çıkıyor. Diğer yandan Türkiye’nin AB’nin yanı sıra Rusya ile ilişkileri büyük ölçüde arttı. Enerji alıyorsunuz mal veriyorsunuz. Afrika ile büyüdü. vs. Geçenlerde Demirel bir gazeteciye beyanat verdi. Çok ilginç şeyler söyledi. Modern Türk ekonomisinin kurucusu ve 1 numarası bu adamdır. Her şeyi çok iyi bilir ki muhteşem bir tablo çizmiş. Onu sevip sevmemek ayrı. İnşaat sanayi oldum olası kalkınmanın motorlarından ama, Türkiye bilişim sanayi hariç her sanayide ileri gitti. Bilişimde geç kalmasının sebebi 28 Şubat. İç kavgaya boğup bizi uyuttular. Şimdi iktidar buna el attı. Hatta harp sanayinde bazı yazılımlarda büyük başarı sağlandı. Orada patlama lazım. Eli kulağında. Mekteplere bilgisayar bu işin kotarılacağının deli ve yemidir.

   Avrupa hizmet sektörü ve bilişime geçti. Sanayiyi bizim gibilerine bıraktı. Biz kaderin seçtiği bir vazifede 1000 yıldır istihdam ediliyoruz. Mehdi’nin Türklerin arasına gelmesinin bir sebebi de budur. Türk’ün beyin ve beyincik işlerine ihtiyacı vardı Onu da Risaleler halletti. Önünü açtı. Gerisi bize kaldı. Bu husus çok çok önemli.

   Menderes, Demirel, Özal, Çiller fitne planlarıyla bölünüp zaafa uğratıldı. AK Partide bu olmadı. Çok uğraştılar ama başaramadılar. Çok sebebi var. En birincisi o kadar hata yapıldı ki, bu kez aklımız yerinde durdu. Bediüzzaman’ın 2018-19 ve 20210-22 için müthiş müjdeleri var. Sorma gitsin.

   Sil
  4. 2* Şimdi mesele Ortadoğu’ya yani İslam dünyasına kilitlendi. Bu düğümü çözecek formül aslında belli. Mehdi ve Mesih cemiyetlerinin ortaklaşa bir operasyonuna bakıyor. 2017’de bu ortaya çıkacak. O tarih çok kritik.

   Avrupa-Rus savaşı olmaz. Ancak neocon-siyonist-neoliberal kanat Merkeli ve eski NATO Genel Sekreteri’ni ve Sarkozy’yi yanına alarak soğuk harp döneminde olduğu gibi gerginlik çıkardı. Gerginlik olunca güvenlik politikaları öne çıkıyor. Yani askeri operasyonlar artıyor. Bu da insanlığı ve alem-i İslam’ın aleyhine Yahudi’nin ve harp sanayinin lehine oluyor. Kazanç bir anda 10 misli artıyor.

   Bu durum Mehdiyete aykırı. Çünkü Mehdi’nin bir vazifesi de sulh-u umumiyi tesis etmek. Ki harpsiz darpsız bir dünyada manevi cihadı ile tevhidi Mesih’le yaysın. Mehdi-Mehdiyet, Halife ve Hilafet gibi mütalaa edilmeli. Bu kıyamete kadar sürecek yepyeni bir dini anlayıştır. Medeni çağda İslam’ın ilim ve irfanla yayılma operasyonu. Kabul edip etmemek hakikati değiştirmez.

   Mehdi’nin manevi cihad ve hizmeti Türkiye’ye nazım rol sağlayacak. Bu böyle bilinmeli. Mazideki olayların vuku şekli ile şimdiki çok başka. Bediüzzaman Rumuzat-ı Samaniye’de silahlı ve şiddetli İslam’ın hizmet tarzının 1222’den itibaren değişeceğini bir ayete dayanarak belirtir. Siz silahla dünyanın her yerine ulaşmazsınız ama ilimle imanla bu olur. Bir Nur talebesi bir gün ABD’de bir papazla tartışır. Ona Allah’ı, isimlerini ve sıfatlarını tecellileri ile anlatır. Papaz çok etkilenir ve onu Pazar vaizine çağırıp cemaatine anlattırır. Milletin ağzı açık kalır. Ama avangelistler ve neoconlar Yahudi güdümünde. Radikal İslam falan cebellezi yaptı. Bu çok uzun sürmedi. Ama bilen biliyor.

   Gülen’in ne olduğu yeni yeni anlaşılıyor. Aslında 1972’den beri gerçek hüviyeti biliniyor. Hele 1990 sonrası. İttihad Yayınları onun için dergi çıkarıp bir düzine kitap yayınladı. Herkes güldü 20 yıl sonra aynen çıktı. Paralel yapının emniyet kanadı ta 1980’lerden beri bazı tarikat önderlerini sonra bu Pansilvanyalı’yı kullanıyor. Susurlukçu kanat da bu işin içinde. Onların adamları var. Yamani sakallı, gözlüklü falan. Bütün melanetler onlarla Pansilvanyalı tarafından organize ediliyor. ABD’nin CIA’sı 1986’dan beri cemaatle çalışıyor. Onların öğrencilerini ve öğretim üyelerini elemanlarını kullanıyor. Yahudilerle çok sıkı fıkılar. Çok ahmakça oyunlara alet oluyorlar. Bu bizim için meçhul değil. Pansilvanyalı kendini uçurmuş. Ama tokadı yiyecek demiştik. Yiyor. Daha ne ki bu. Adamlar dış görünümde mübarek kılıklı, hakikatte çeteci darbeci engerek

   Sil
  5. Teşekkür ederim,memnun oldum yazdıklarınıza. Peki İran meselesi ?

   Sil
  6. Onu ve 2015'i sonra yazacağım. Vakit kalmadı.

   Sil
 47. http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/56685-asker-icindeki-cemaatciler-devreye-girecek.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. erhat Ünlü @unluferhat · 4 Kas
   Yeni TR Armageddon'unda son cephe sokaklar. Plan mikro iç savaş ve Gülenist askeri darbe. 'Anglosaksonca'sıyla gerçek olamayacak kadar kötü.

   Sil
 48. Fetullatın CIA ve mossadın kontrolünde olduğunun delili:

  Beşinci esas: Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur'âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor.

  Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur'ân'ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir poraganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.

  YanıtlaSil
 49. Buda sadeleştirme dolayısıyla yapılan aldatmaca:

  Bu gizli din düşmanları ve münâfıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları Risâle-i Nur'dan ve Üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için, şeytânî plânlarını, desîselerini değiştirdiler. "Bir zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden istifade ederiz" fikriyle, aldatmak yolunu tuttular. O münâfıklar veya o münâfıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar, dost sûretine girerek, bâzan da talebe şekline girerek, derler ve dedirtirler ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir, bu da onlarla mücâdeledir. Şu mâlûmâtı elde edersen, Risâle-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir" gibi birtakım kandırışlarla, sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihâyet Risâle-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bediüzzaman’ın bir sözü var: Batılı iyice tasvir, safi zihinleri idlal eder. Bir daha böyle örnekler verme. Herkes biliyor. En büyük tahribat için Risale-i Nur’un tesirin kırmak ve orijinalliğini ortadan kaldırmak için bu işe giriştiler.


   Paralel yapı hizmet-i Kur’aniyye’nin iki ana cemaatini vurdu. 1. Risale-i Nur Talebeleri 2- Süleyman Efendi’nin talebeleri. Çünkü o meczup ve Eraslan Türker’in deyimiyle kıtmir ta askerlik döneminden başlayarak derin odakların ve cuntasal yapıların uşağı olarak çalıştı. Türk toplumuna tesir eden bu iki gücün etki altına alınmasını gerekirdi. Onu icra ediyorlar. Safdilleri de kullanıyorlar. Alet olmayın.

   Bak Elmalı’nın tefsiri sadeleştirildi. Artık örijinali ortada yok. Halbuki tefsir ilmi beliğ ve fasih bir dil ister. Osmanlıca bunu karşılıyordu. Lakin tangur tungur Türkeçsi bunu karşılamıyor. Ve mana katli oluyor. Hedef de bu. Yahudiler ve Hıristiyanlar bu yolla kutsal kitapları mana kaydırmasıyla tahrif edip rezil oldular. Bunlar da aynı taifenin veletleri.

   Bilindiği gibi kanuni düzenleme yapıldı. Artık böyle eserleri basamayacaklar.

   Sil
 50. Abdurrahman Abi Allah razı olsun günde belki 50 kere bu siteyi ziyaret ediyorum yazılarını okumak için. Allah ilmini artırsın.

  YanıtlaSil
 51. Ahmet yasin Bursevi nin 33 kademeLi Mason Adnan oktarı şeriate Muahlif o kadar sözleri varken Ahmet yasin Adnsn oktarı öve öve bitiremedigi gibi sözde Mehdi nin en byük komutanıymış işte 95 dogru derler 5 öyLe şeriate muhalif adamları överler ve adamı güme sokarlar. birde KamiL insanmış Adnan oktar Allah bunların fitnesinden ümmetti Korusun

  YanıtlaSil
 52. aslında şahıslar hakında bek yazmak istemiyom ama Ahir zamanda kimi cemmat lideri kimi sözde şeyh gibi insanımıza piskolojik etki yapmakdadırlar dedikleri bazıları dogru olsada yanlış da cok sözlerinde Adnan oktar denen şahıs Mason dur ona tabii olan şeyh im desede itiba edilmez . bazı kardeşler yorumlarımdna rahatsız olca için kısa geçiyom . ahmet yasin Adnan oktar için videosunda zamanın bediu zamanı odur der . bediu zaman saidi nursi (rahmettullah) haşa kıyas bile edilmez bediu zaman saidi nursi rahmetullah şeriatı muhamediye ahmediye yolundan taviz vermeden ümmete hizmet etmiş 1900 yıların asrında itikata ümmetin imamlarından dır . onun gibi bi mehdiyun bi Allah dostuyla Adnan oktarı şeyhlik adı altında kıyas etmek basireten yoksun luk dur. acizene bediu zaman saidi nursiyi savunmak güçümüz yetmez aciziz ama milletide kandırmamak gerekir her gün kadın kız oynatan birini nasıl olurda ekmeL kamil bir evliya konumunda gösterme cüretinde buluna bilir bir şahıs bide şeyhlik adı altında olmaz . ayıpdır. ilim erbabına . gerçek şeyh ler evliyalar kamili mürşitler susmuş ortalık da medyatikler dolanıyor. saten sayılarıda cok az . bakın acık dicem ister şeyhim desin ister cemmat lideriyim para işi dönüyosa insanları nefsine davet ediyosa boş. gerçek evliya mürşit lider tabisini Allah ve resullullaha davet eder . kendide onlara tabii olduna şeriat ahkamına göre yaşar. şeriat ahkamına göre yaşamıyosa tabii olunmaz . bir evliya şeyh cematt liderinde şeriatle amel etmesi sünnetin de en az 10 7 sini amel etmesi lazımdır.

  YanıtlaSil