.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

16 Kasım 2014 Pazar

EVLİYAULLAHIN GAYBİ HABERLERİ

Hakdan Aydemir /  13 Kasım 2014

Amerika’nın müslüman olmasının bir vesilesinin şöyle olacağını işitim.  Sahabe-i kiramın kabirlerini bulurlar ve derler ki bizim de atalarımız Müslümanmış.  Cesetlerin taze yeni gibi olduğunu görünce şok olurlar.  Amerika’nın bir kısmı İslama geçer.

Deccal konusunda Hint okyanusu tarafında bir adada Allah’ın gizlediği bir adacıkta olduğu ve zincirlere bağlı bir şekilde Allah izin verdiği zaman Mehdinin akabinde zuhur eder.  Nasıl ki Mehdinin yolunda olan EVLİYALAR mehdiyun zevat ise, hizmetleri şeriat ise; aynı şekilde islam karşıtı olan ve İslam düşmanı olan akımlar, birlikler de Deccaliyelerdir.  Ama asıl Deccal çıkmadı. Araçları, gerçekleri ve deccaliye fikirleri, yardımcıları vardır. Zaten deccali öldürecek olan da İsa Aleyhisselamdır.  Bu eserlerde açıkça bellidir.

Bediüzzaman Said-i Nursi rahimehullah çok kıymetli cemu cem makamıyla şereflenmiş Allah dostlarındandır. 1900’lü yılların itikat imamlarından olup, yazdığı eserler olan Risale-i Nuru herkes kendi anlayışıyla anlar. Derindir, rumuzludur. 

Bazı gaybi konularda, mesela hazret-i Mehdi zuhur ettiğinde mübarek derki: “Şeriat-ı garra Mehdi vesilesiyle yer yüzünü kapladığında biz onu kabrimizden sevinçle seyredeceğiz” diye okumuştum.  Aynı zamanda Gavs-ı Azam Seyyid Abdulkadir Geylani’nin (Rahimehullah)  o mübareğe çok himmet ve teveccühü olmuştur.

İmam-ı Rabbani Ahmed el- Faruki (rahimehullah) ikinci bin yılda ekmel alimlerin imamıdır.  O da eserinde Mehdi aleyhisselamın kendi nisbetinden olacağını yazmış, bildirmiştir. Mehdi aleyhisselam İmam-ı Rabbani kolu, Nakşibendiyenin müceddidiye koludur. Burada bile bir anlatım vardır, ilim koludur.  Demek ki Mehdi aleyhisselam ümmi değil, aksine yanında çok çok derin alimlik vardır. Ki bazı Allah dostlarının dediğine göre kendisinde en az iki Bediüzzaman Said-i Nursi ilmi vardır. İmam-ı Rabbani rahimehullahın eseriyle örtüşüyor.

2015 yılına  gelince…  Gaybı en güzel bilen yaratan Allah’tır; ama duyduğumuz, okuduğumuz, işittiğimiz 2015’te bir savaş var gibi… Ama kiminle emin değilim. Rum - Türk mü, İsrail - İran mı, yoksa Suriye’ye NATO müdahalesi mi, yoksa Avrupa – Rusya mı emin değilim… Ama Rusya’nın beş savaşı olacağı, Türkiye’nin Ruslarla iki savaşı, ilki ufak çaplı… Türkiye’nin yine savaşları… Amerika ile bile işitim…  

Allahu a’lem, tahminim asıl büyük dünya çapındaki savaşın 2019’larda, bir aşağı bir yukarı olacağını düşünenlerdenim ve akabinde “zuhur”…  Bu 3 - 5 sene sarkabilir.  Allah bilir ama ne kadar ehli sünnet kaynakları alim, evliya varsa işaretleri bu asradır diye düşünüyorum.

Her duyduğumu -muhalif olunur diye- aktarmıyorum, yoksa kıtlık ve kuraklıkların şiddetlenmesi… Evet halkın ekmek ve un için, bir zaman gelir ki, altınlarını kesip gıda alacağı, daha çok kırsalda olanların şehirlere göre daha hali vakti yerinde ve huzurlu olunacağı gibi vesaire vesaire…

Mehdi’nin askerinin kalblerinde sultani zikir burhan olacağı, şehvet ve alçaklıktan âri olacakları… Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ın akabinde daha muhafazakar bir liderin geleceği, Ahmet Davutoğlu mu? bilemem…   O zaman göreceğiz.

Savaş zamanların da bile idarecilerimizin müslümanlardan olacağı… Savaş zamanında bile Ayasofya ibadete açıldığında Masonluğun beli kırılacağı, daha bağımsız olacağımız…

İstanbul’daki  Hırka-i Şerif çalınacak mı? Artık gittiğinde İstanbul’un işgale uğrayacağı gibi; sözlerine değer verileceğine inandığım Allah dostlarından, eskilerden yenilerden işitenlerden işittim.  

Mehdi Askerlerin ekserinde Kaza namazı borcu olmayacağı ehl-i sünnet vel’cemaat itikadında olan Müslümanların Mehdi’nin taraftarı olacağı…  İmam-ı Rabbani rahimehullah hazretlerinin işareti eserindeki anlatımı çok çok önemlidir.  Bediüzzaman Said-i Nursi’nin , İsmail Çetin hoca efendinin eserlerindeki anlatım da çok önemlidir.  Yoksa şeriatsiz olanların sözlerine pek itibar yoktur. Gaybi konulardaki yorumlarım şahsi düşüncelerimdir. En güzel bilen Allah’tır. Müslüman Kurtulur.

Amerika’nın doğal afetlerle de boğuşacağı ve siyahi bir lider zamanında çökeceği… Avrupa Birliği’nin deccaliyye birlik olup iflas edeceği… Türkiye’de cüz’ide olsa tevhid ve bereket olduğundan dolayı iflas etmeyeceği… Rusya’nın Moskova’ya kadar daralacağı, Kafkaslardan da düşeceği…  Çin’in vurulacağı ve parçalanacağı…  

Mehdi aleyhisselamın zuhuruna çok yaklaşıldığında doğal afetler ve hastalıkların yaygınlaşacağı… Geçici olarak Kürdistan’ın kurulacağını…  Afganistan’daki mücahitlerin Mehdi taraftarı olacağı, Türki devletlerinden Mehdiye tabii olanların olacağı… İran’ın parçalanacağı… Türkiye’nin bir bölümünün kısa süreli işgale uğrayacağı… 

Bazı savaş gemilerinin Akdeniz’de Mehdi taraftarlarınca imha edileceği…  Siyah Sancaklı’ların Horasan,  Afganistan, Türkmenistan o bölgeden zuhur edeceği… Mehdi aleyhisselamın komutanlarının evliyalardan, kutub, ebdallerden, rical-i gaybdan olacağı… Mehdinin tam yeri bilinmesin diye her kafadan farklı yorumlar çıkacağı… Mısır’daki karışıklıklar aralıklarla devam edeceği… Suudi Arabistan’ın bölüneceği…  

Ağırlıklı olarak Mehdinin bir hükümdar olacağı, artık nerede hükümdar olur bilmiyorum, ama Mehdi aleyhisselamın hükümdarlık ve komutanlık yönü de vardır. 

Arapların fitneye maruz kalmadı pek yeri kalmayacağı… Süfyan çıktığında Şam civarında beş yeri alacağı… Türklerle Kürtlerin tersleşip kısa bir süre sonra kardeş olduklarını anlayıp,  kafirlere karşı savaşacakları … Mehdinin zuhuruna  çok kısa, 1 sene 6 ay gibi bir zaman kala Türkiye’de karışıklık olması ve büyük savaşın başlaması… Türkiye’den Mehdi aleyhisselama çok asker ve taraftar çıkması…  Hatta Mehdi ordusu ile Türkiye’nin beraber hareket edeceği… 

Temizlikten sonra Şam’da başlayan fitnenin Mehdi zuhuruna kadar devam etmesi… Süfyan ile Mehdi zuhuru arasının 6 - 9 -12 ay kadar olması… Mehdi aleyhisselamın ilk ordusunu savaşta olan Türklere yardıma göndermesi… O savaşta Türkiye’ye Türki devletlerinden de, Afganlardan da yardıma gelinmesi… Azerilerin Ermeni kafirleriyle savaşması…

Bu yazdıklarım Mehdi zuhurundan önce olacaklar diye inananlardanım. En güzel Bilen Allah’tır. Zamanı çok yakındır.

Zaten fitne Şam’ın çevresinde Mehdi zuhur edinceye kadar devam eder.  İsrail perişan edilecektir. İran da, Türkiye de İsrail’e farklı aralıklarla darbe vurur. İsrail’in tam manasıyla yok edilmesi Mehdi alehiselamın zuhurunda olur. 

Geldikten kısa bir zaman sonra Antakya’daki Musa aleyhisselamın kutsal emanetlerinin olduğu sanduka Tabutü’s- sekine Mehdi’ ye getirilir.  Mehdi aleyhisselam bunu Yahudilere gösterdiğinde kısm-ı azamisi İslamı seçer. Savaşlardan arta kalanlar ve kabul etmeyenler de yok edilecektir. Taşlar dahi dile gelir, arkamda yahudi var diye vesselam.  Zafer islamındır.

Büyük dünya harbinde -Allah bilir- anladığımız, öğrendiğimiz dünya nüfusunun yarısından fazlası gider. İmanı olan Müslüman olan şehit edilse de fark etmez, yine kurtulmuştur. Allah imansız ruhumuzu almasın. Bizleri, siz müslüman kardeşlerimizi, beni imanı kavi, sevdiği kullar zümresine dahil etsin inşallah… Yazdıklarım kendi görüşlerimdir. Yüzde yüz  böyle olacak değildir.  Ama buna benzer yakınlıkta olacağına inanıyorum.  

Hazret-i Mehdi aleyhisselama İstanbul’daki kutsal emanetleri alır. Resulullah Efendimizin sancağı, gömleği, bazı kılıçları alır. Mehdi’nin yanında isimleri Ahmet olan bazı arif-i billah -Allahı bilen- Allah dostları vardır. Tayy-ı mekan edenler de İstanbul’a gelir. İlk biat doğuda, ikinci biat batıdadır.  Çağrısına İstanbul’a geldikten sonra birçok Müslümanlar arıların toplandığı gibi icabet ederler. Ekseri velayet dairesinde ehl-i beyt olan irşat ehli ve tabileri vardır. 

Dünyanın dört bir yanında irili ufaklı müslüman savaşçılar gelirler ve Avrupa’ya kadar, Roma’ya kadar fethederler.  Ağlayan ümmeti sevince boğar.  Allah’ın melekleri, ebdalleri, müslüman cinler dahi ona zahirdekiler, batındakiler tabi olur. Elektronik cihazlar çalışmaz. Muazzam biridir.  Nasıl bir cin dahi bir anda dünyanın bir ucundan diğerine varıyorsa, anında müslümanların ruhları, kalbleri nurlananları daha güçlüdür. Her girdiği cephede savaşları kazanır. 40 yaşında Mehdiliği verilir. Şimdi de yaşadığını ehl-i irşat bildirmişdir.  

Mehdi ordusuyla Şam’a geldiğinde müslümanlarla savaşta olan kafirlere -Rum, Avrupa, ABD-  der ki; kardeşlerimizle aramızdan çekilin. Meydan okur ve savaş kızışır. Toros’larda çok kafir askeri öldürülür. Türkiye kara savaşında çok güçlü olur. Türklerden iman nimetiyle şereflenenler ecdadı Osmanlı gibi asla kafire boyun bükmez. Savaşçıdır, hürriyetine bağımsızlığına müslüman Türk milleti düşkündür. Yalakalığı sevmeyen bir millettir. Mazlumların yanında olan bir millettir. Bu millet aslına rücu edecek ecdadı Osmanlı gibi inşallah…

Küdüs’te, Şam civarında ve İstanbul’daki kutsal emanetler kendisine verilir ve birçokları biat eder. Artık Roma’ya kadar ilerlenir. Dünyanın her yerinden Müslümanlar biatine icabet ederler.  

Suudi Arabistan’ın karışması da iyice yaklaşmasının alametidir. Vehhabiler’in bazı Şia’nın kendisine diklenmesi de…

O kadar çok hadis-i şerif var ki açık… Kabe ilk biat yeridir. İçinde çok şeyler anlatılıyor. Nida kelimesi geçiyor. Kıtlık, kuraklık ve savaşların şiddetinden dolayı azıklarınızı çoğaltmamız gerekiyor demek ki… Başka eserlerde havadan atmayı derken evliyalardan bazıları bunu bombalanma olarak yazmış.  Yine Savaşın şiddetinden Amuk ovasındaki veya 3. dünya savaşında savaşın şiddetinden gökteki kuş yanacak diyor. Bazıları bunu Atom bombası kullanılacağı olarak tevil etmiş.  

Mehdi aleyhisselam hakında tevile gerek olmayan çok hadis-i şerif var.  Evliyalar anlaşılmayan  bazılarını da tevil etmişler. Mesela Siyahsancak’tan Müslümanların kalabalıklığı gibi… Mesela Mehdi aleyhisselam çorak kuru bir toprağa ağaç dalı dikecek, Allah bunu yeşertecek. Demek ki anlaşılan kuraklık var. Bunun sebebi olarak âcizane yorumlardan anladığım nükleer silahlar çok kullanılacak ki atılan yerlerde toprak verimini kaybedecek. Bir İsrail de bile 200’e yakın olduğu söyleniyor. ABD, Rus,  Çin, Türkiye’de de var.  

Mehdi daha Mehdilik vazifesiyle çıkmadı. Yakındır diyen çok âlim ve evliya var. Alametler beliriyor iyice…

Medine-i Münevvere’de Nakşibendi şeyhlerinden biri  yakın zaman önce “Türkiye savaşa girdiğinde ilk önce iç karışıklık olur, sonra savaştan 6 ay, 1 sene sonra Mehdi çıkar” demiş. Evliya ifşaatı olarak paylaştım.