.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

15 Temmuz 2014 Salı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU DEVRİN TALUT'UDUR

Gazeteci Yazar Mustafa Özcan bir hadisi şerife dayanarak yaşadığımız devri deccaller ve cebbarlar devri olarak tasnif ederken, Başbakan Erdoğan'ın da bu devrin "Talut'u" olduğunu belirtti.


Röportaj: Umut Yavuz / ROTAHABER - ÖZEL
GİRİŞ: Ortadoğu ve İslam dünyası denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Özcan geçtiğimiz günlerde Akit gazetesindeki köşesinde iki gün üst üste “Talut ve ordusu” ve “Tarihin Geçiş Devirleri” başlıklı makaleler yayınladı. Özcan bu Makalelerinde bir Hadis-i Şerif’ten yola çıkaran tarihin beş devre ayrılabileceğini bunların, “Birincisi, nübüvvet dönemi… İkincisi nübüvvet veya peygamberlik metodu üzerine hilafet dönemi… Üçüncüsü ısırıcı saltanat veya ümera dönemi… Dördüncüsü cebabire ve decacile dönemi. Beşincisi ise başa dönüş yani peygamberlik ve nübüvvet yöntemi üzerine hilafete geri dönüş dönemi” olarak tasnif edilebileceğini ifade etti. Özcan şu anda bizim yaşadığımız dönemin ise “dördüncü dönem olan decacile ve cebabire yani ‘Deccaller ve Cebbarlar’ dönemi olduğunu kaydetti.

Özcan bu iddiasını bir adım daha ileri götürerek Erdoğan’ın dördüncü dönem ile beşinci
dönem arasındaki geçiş lideri olduğunu yazdı. Özcan, Erdoğan’ı Hz. Musa’ya, Gül’ü de Harun’a benzetenlere mukabil, “Ben daha ziyade Recep Tayyip Erdoğan’ı yine Beni
İsrail tarihinden başka bir döneme tekabül eden ve o dönemde zuhur eden Talut’a benzetiyorum” dedi.

Özcan'ın bu iddiası geçtiğimiz günlerde yine Rotahaber'in gündeme getirdiği Bediüzzaman'ın "4. devir" yorumunu ve Erdoğan'ı dördüncü devrin temsilcisi olarak yorumlayan haberi akıllara getirdi. Erdoğan hakkında bu kadar çok benzetme ve yorumların yapılıyor olması şüphesiz onun ve AK Partililerin dini söylemleri ve dine çok fazla referans veren siyaseti sebebiyle yaşanıyor. Özcan'ın yorumu da bunlardan biri...

Daha önce uzun yıllar teşriki mesai ettiğimiz ve bir anlamda hocamız sayılan Mustafa Özcan’a bu ilginç makaleleri üzerine ulaşarak ne demek istediğini sordum. Çok
yoğun olduğundan kısa kısa cevaplamak nezaketini gösterdi.

İşte Özcan’a yönelttiğim sorular ve cevapları:


ERDOĞAN DİNİ BİR FİGÜR MÜ SİYASİ BİR FİGÜR MÜ?

-Başbakan'ın devr-i iktidarını ilahi dinler tarihinde Hz. Musa döneminden ziyade Talut ve dolayısıyla Davud Aleyhisselam öncesi döneme benzettiniz. Bu tarz bir benzetme ihtiyacı Erdoğan'ın siyasi bir figür olmaktan öte, "dini" bir figür olarak algılandığı anlamı çıkarır mı?

Elbette benim yaptığım tarihi dilimler ve şahsiyetler arasında karşılaştırma ve mukayese yapmaktır. Elbette Talut bir kral ve Allah tarafından Beni İsrail’e
gönderiliyor. Süleyman Aleyhisselam gibi kral peygamber değil. Beni İsrail’in ona karşı kusurları olduğu gibi o da hatalardan münezzeh olmayan bir kimsedir. Başbakan için dini bir figür benzetmesi yapılabileceği gibi dini olmayan bir figür olarak da görülebilir. Bu hususta bir netlik aranmamalı. Arapların deyimiyle hammalu evcüh. Yani hem oraya hem buraya çekilebilir yönleri var. Net bir tanım yapmak zor. Dini anlamda bazı iyileştirmeleri olduğu gibi sekülerleştirme etkisi de oldu. Ters etkiyle birlikte rejimi tahkim ettiği de söylenebilir.


TALUT’UN NEHRİNDEN SU İÇEN MÜCAHİTLER, MÜTEAHHİT Mİ OLDU?

-Bu benzetmenizde Talut'un ordusunun Ürdün nehrinin suyundan kana kana içip savaşamayacak hale gelmesini AKP devrinde muhafazakarların, mücahitlikten-müteahhitliğe geçişiyle bağdaştırıyorsunuz. Günümüz muhafazakarları için bu büyük bir imtihan ve badire değil mi? Bunun müsebbibi kim ve çaresi nedir?

Talut’un ordusu Ürdün nehrinden kana kana su içtiği gibi zamanımızın dindarları da dünya nehrinden kana kana içtiler. Peygamberimiz de ümmetinin imtihanının dünya ile olacağını haber vermiştir. Yaşananlar hadisin tasvirine de uygundur. Pratiğimiz Peygamberimizin koyduğu teoriyi tasdik ediyor. Meselenin sorumlusuna gelince: Burada da işler karışık. Elbette AKP’nin sorumluluğu var. Ama külli bir sorumluluk değil. 28 Şubat sürecinden sonra İslami kesimler duvara toslamışlardı. Çıkış yolu görünmüyordu. Başbakan Erdoğan dini değerler ve özellikle söylem bazında kitleyi geri vitese aldı. Bu yanlış, zorunlu bir yanlıştı. Bu zorunlu yanlış içindeki doğrular daha fazla öne çıkabilirdi. Dindarlar hırsı, dünyayı değil de paylaşımı ve ahlakı daha fazla öne çıkarsalardı bu süreçten hepimiz daha kazançlı çıkabilirdik. Buradaki zincirleme sorumlulukta elbette Başbakan Erdoğan’ın payı olduğu kadar seleflerinin ve ondan öte rejimin aman vermeyen yapısının ve dünya sisteminin de payı vardır. Dünyevileşme cereyanı dünyadan bağımsız değildir. Ama yalıtımın azlığı ve geçirgenliğin yüksekliği noktasında muhafazakarların kusuru çok. 

ERDOĞAN TALUT İSE PEKİ YA DAVUD KİM?

-Eğer Erdoğan, Talut devrinin temsilcisi ise Davud kim olacak? Böyle bir beklenti ve ümit mi var?

Davud kimdir? Bölgede yeni düzeni kuran adam, zamanın Davud’u olmaya namzettir. Elbette onun makamının temsilcisidir. Buna Mehdi diyenler olabileceği gibi salih adam veya halife diyenler de çıkacaktır. Bu isimlendirmelerden hiçbirisi yanlış olmayacaktır. Her biri diğeriyle türdeştir. 

ERDOĞAN’I TEMSİL EDEN EL BADHİ EDGAM KİMDİ?

-Yine köşe yazınızda İslam tarihini beş devre ayırıyorsunuz. Daha doğrusu bu tasnifi ilgili hadis-i şeriften yola çıkarak yapıyorsunuz. Erdoğan iktidarının 4. Dönemdeki yahut beşinci döneme geçişteki El Badhi Edgam olduğunu söylüyorsunuz. Edgam kimdir ve özellikleri nedir?

Tunuslu bir rüya yorumcusu içinden geçtiğimiz dönemle alakalı ilginç bir rüyayı naklediyor ve yorumluyor. Yolun ortasında Zeynelabidin Bin Ali’yi görüyorlar. Onu kenara çekiyorlar. Ardından Mübarek’i yolun ortasında görüyorlar ve çekil diyorlar çekilmiyor. Çekil diyorlar çekilmiyor sonra da çekilmek zorunda kalıyor. Bu kareden sonra rüyada hatıftan/gaipten bir ses El Bahi el Edgam gelecek ardından da peygamberlik metodu üzerine hilafet zuhur edecek diyor. Tabirci burada el Bahi el Edgam üzerinde duruyor. El Bahi el Edgam, Burgiba döneminde Tunus başbakanlığı yapmış bir isim. Gelecekte değil geçmişte yaşayan bir adam. Lakin bugün peygamberlik metodu üzerine hilafete mukaddime olacak bir adama benzetiliyor. El Bahi el Edgam Tunus’ta cumhuriyet sistemini kurmuş ve milli orduyu teşkil etmiştir. Kara Eylül sonrasında Arafat ve Filistinlilerle Ürdün Kralı Hüseyin arasında arabuluculuk yaparken, barıştırmaya çalışırken Burgiba tarafından merhum Muhammed Mzali gibi azledilmiştir.

Bu rüyayı tabir edenler bunu şöyle yorumluyorlar: Gelmekte ve yaklaşmakta olan hilafetten önce ara bir devreden geçilecek. Bu devrenin aktörü de el Bahi el Edgam suretindeki adam ve sistemi olacak. Arap yorumcular rüyada Mübarek ve sair tağutların devrilmesinden sonra el Bahi el Edgam gelecek ve ardından da Peygamberlik metodu üzerine hilafet zuhur edecek ifadesini şöyle yorumluyorlar: Arap Baharıyla birlikte despot liderler yıkılacak ve eseren bade ayn olacaklar. Yani bir varmış bir yokmuş haline gelecekler. Gümbür gümbür gidecek ve tepetaklak olacaklar. Bunların yerini ise El Bahi el Edgam tarzı bir idare alacaktır. Yine bu yorumculara göre El Bahi el Edgam elbette ölen Tunus başbakanının yeniden dirilmesi değil; Tayyip Erdoğan modelinin Arap dünyasında hakim olmasıdır. Hemen bunun ardından da hilafet-i raşidenin yeniden doğmasıdır. Zeynelabidin Bin Ali’nin devrilmesinden sonra başbakan olan Hammadi Cibali ilk konuşmalarından birisinde raşit hilafeti müjdelemiştir!


ŞİİLER ERDOĞAN’I SÜFYAN’IN ADAMI OLARAK GÖRÜYOR

Bu dönemden sonra insanlar yeniden dinde derinleşecek ve gri alanlar kaybolacak ve hızla beyaza dönüşecektir. . Arap Sünniler Recep Tayyip Erdoğan ve onun modelini alan Arap Baharını hilafetin hazırlayıcısı olarak görürken Şii yorumcular ise başka telden çalmaktadır. Bunlardan birisi olan Ebu Ali Şeybani, Recep Tayyip Erdoğan’ı Süfyani’nin adamı olarak nitelendirmektedir.

ERDOĞAN DÖNEMİ BİR GEÇİŞ DÖNEMİDİR

-Bu devri "cebabire ve decacile" dönemi olarak niteliyorsunuz. Bu "cebbar" ve "deccaller" mücessem ve müşahhas olarak kimlerdir. Erdoğan'ın dönemi de bir nevi "istibdat" dönemine benzemiyor mu?

Osmanlı’dan sonra gelen yöneticilerin tamamına yakını bu kategoriye giriyor. İstisnalar elbette var ama istisnalar kaideyi bozmaz. İdeolojik olarak İslam’ın dışında referans arayan ve şuranın dışında istibdatla iş görenlerin tamamı kastediliyor. Medine yerine siyasi başkent ve model olarak Paris’i ve Fransız Devrimini esas alanlar yine bu kategoridedir. Hadislerde bunlara dair ipuçları var. Bu tasvire göre, Erdoğan dönemi geçiş dönemi olduğundan, kapıları hem doğruya hem de yanlışa açılabiliyor. İyiye doğru bir seyir olmakla birlikte yetersiz ve alacalıdır. 

Röportaj: Umut Yavuz / ROTAHABER - ÖZEL

http://haber.rotahaber.com/recep-tayyip-erdogan-bu-devrin-talutudur_474160.html

87 yorum:

 1. Kürt kökenli bazı vatandaşlarımız; Kürt Devleti kuracak diye RTE ye neredeyse tapıyorlar.
  Mehdi bile küçük RTE ye göre..

  Mustafa Özcan'ın alim olmadığını bir kaç yazımızla ispat etmiştik.

  Şimdi de RTE Talut'tur diyor. O zaman soruyoruz "Davut kimdir? Suud kralı mı, Katar Emiri mi?"

  Ne alakası var diyen varsa şunu çok net bilsin Suud Kralı da Katar Emiri de RTE den çok çok önce RTE yi kontrol edenlerin güdümüne girmişlerdi. Yani RTE giderken onlar geliyorlardı. ABD VE İSRAİL İŞBİRLİKÇİLİĞİNDE RTE ONLARDAN GERİDE KALIR.

  RTE NİN RÜVEYBİDA OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK. ANCAK;

  Kürt Devleti kuruverecek ya birilerine ilah gibi tapmaya devam ederler.

  Bilmezler ki başlarına ne gelecek?

  2015 de görecekler....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. safa asya üstadımız bizleri heyecanlandırdı. 2015 ile ilgili öngörülerini bizlerle paylaşmasını umuyoruz.

   Sil
  2. herkes işid e kötü bakıyor süfyan v.b diyor fakat ülkemiz için şöyle bir faydası var
   büyük kürdistan ın kurulması yönünde tek görünür engel işid görünüyor
   ırak ve suriyede pkk ve pyd nin yönetimi ele geçirdiğini düşünün sıra kime gelecek
   ırak halkı işid i şii fanatizmine karşı kurtarıcı gördü http://www.youtube.com/watch?v=gtVzzJU2NPY
   işid de yakın gelecekte gelen tepkiler üzerine kendine çeki düzen verecektir
   bakalım seçimlere yakın 49 kişiyi serbest bırakıp başbakanın oyunu bir iki puan yukarı çekecekmi

   Sil
  3. 4 cümlelik bir paragrafta 5 tane çelişki nasıl olabiliyor..?

   Sil
 2. Türkiye'ye AB kapılarını kapanması hakkında bir yazı.. http://www.aktuel.com.tr/dunya/2014/07/15/jeanclaude-juncker-onumuzdeki-5-yil-yeni-ab-uyesi-olmayacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ean-Claude Juncker: 'Önümüzdeki 5 yıl yeni AB üyesi olmayacak'
   Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker Avrupa Komisyonu başkanı seçildi. Juncker, "Önümüzdeki 5 yılda yeni Avrupa Birliği üyesi olmayacak" dedi.

   Sil
  2. Türkiye'nin A'ye girmeyeceği yada alınmayacağı gaybi haberlerde bildirilmiştir.

   Sil
  3. Türkiye AB'ye değil, AB Türkiye'ye girecek (!). Girebilmesi için de gireceği yer olan batısından askerin çekilmesi gerektiği açıktır. Trablusgarp'ta da aynı oyunu oynamışlardı: En uzak nokta diye hesap etmişler Trablusgarb'ı patlatmış, hesap etmişler ki İstanbul'u bekleyen ordu oraya kaydırılır da arkasından Balkanları patlatıp İstanbul'u alırız. Allah'tan kendi aralarında paylaşımda anlaşamadılar da 2. Balkan harbi çıktı da İstanbul ucuz kurtulmuştu. Şimdi 100 yıl sonra aynı bilgisayar programı döngü gereği aynı komplo düzen oyun uygulanıyor. Hem de her şey tüm akış aktörler yerini almış tamamıyla aynı. Sonuç da aynı olacak tabi: TR'nin helâki!
   İstanbul ve İzmir'deki ordular nasıl olsa AB'ye gireceğiz girme şartı da zaten deyü doğuya federe Kürd'ü bastırmaya kaydırılınca âdî AB7'lisi TR'ye arkadan saldırıp batısını işğal halkın hepsini esir ve çoğunu da katledecek! Böylece II. Mehdî Erbakan'ın uyardığı gibi 100 yıllık "time out" bitmiş şark sorunu da halledilmiş olacak.
   23 ramazan 1439 (7 haziran 2018 pş) cuma gecesi başı SP genel başkanı Kâim Mehdî MAFE askerin de baskısıyla tam yetkili olarak başa getirilecek (diğer partiler sırayla iflas ettikleri için) ama halk gerekli desteği vermeyince Allah da son çare olarak helak edecek. Beklenen büyük Ege depreminde 100 bin ölecek ve AB7 fursat bu fursattır deyü saldıracak!

   Sil
 3. II. Mehdî Erbakan siyâsî Tâlût ve siyâsî Dâvûd resul idi. "Mücâhid Erbakan!" ifadesindeki mücâhid kelimesine karşılık geliyor Tâlût kelimesi. Siyasi Câlût'u ise II. Süfyânü'd-deccâl Demirel oynamıştı. Yerlerine devamları olarak da şimdi siyasi Câlût RTE, siyasi Tâlût ve siyâsî Dâvûd resul de Kâim Mehdî MAFE. Dâvûd nebi ve Süleyman nebi de III. Mehdî Süleyman Karagülle oluyor.

  Diğer taraftan askerî Câlût III. Süfyânü'd-deccâl Beşşâr Esed, askerî Tâlût da Buhâra'dan 5 bin askeriyle çıkıp Horâsân'da Abbâsî hükûmetini Mekke'de de İslâm Hılâfetini tekrar kuracak olan TR'de Millî Görüş'te yetişme Özbek'te aşiret sahibi biri. Askerî Dâvûd resûl ve Süleymân resûl de Kâim Mehdî MAFE oluyor.

  Diğer taraftan geniş dairede de (temmuz 2019 ABD-NATO ile TR-İslam savaşı itibariyle) askerî Câlût ABD devlet başkanı, askerî Tâlût askerî Dâvûd resûl ve Süleymân resûl de başbakan Kâim Mehdî MAFE, Dâvûd nebî ve Süleymân nebî de III. Mehdî II. TC kurucu Meclis başkanı Cumhurbaşkanı Süleymân Karagülle.

  YanıtlaSil
 4. Daha önce ifade ettiğim gibi zaman vermek beklentileri yükseltiyor. Gaybi haberlerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda temkinli olmakta yarar var.
  Talut, Calut, Davud sembollerine mazhar olan kişiler konusunda herkes farklı argümanlar öne sürebilir. Birinin Talut'u diğerinin Calut'u oluyor. İşin doğrusunu Allah biliyor.
  Orduların güneydoğuya kaydırıldığı bir sırada Yunanın batıdan saldırması kavramını daha önce Abdullah Gürbüz Baba'dan işittik. Burada İsrail hızla Suriyeye dalıyor. Hataydan Türkiyeyi vuruyor. Türkiye buraya odaklandığı sırada Yunan batıdan saldırıyor.
  Abdullah Dağistani de sınır olmayan komşu bir ülkenin ülkemize saldırmasından bahseder.
  Ahmet Müştak Baba ise Kuzey Irak meselesinden bahseder.
  Maksadımız bu gaybi haberlerin özünü kavramaya çalışmaktır. Bu da kolay bir iş olmuyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hadislerdeki tarih bildirme sistemini keşfederek çözümledim (hicri 1400 ve miladi 2000 küsürleri ilgili yılları veriyor. Mesela Mehdî MAFE 18 yaşında başbakan oluyormuş TR'de. Bu 2018'de demek işte). Benzer sistemler Nostradamus'da da var (4 farklı şifreli tarihleme sistemi kullanmış. Kaynaklar aynı vahy yani çünkü). Merak eden varsa tartışabiliriz. Ayrıca mesela III. Mehdi 2019da cum olup (5 ve 2 yani 7 yıl) ölünce 99 yaşında olacak. Yani TR'nin tufan tarihinin daha fazla ileriye gitme ihtimali makul değil. Hepsini bir arada düşünerek kesinleştirdik her şeyi.

   Peygamber döngülerini zaten sadece 2 Mehdi arasında paylaştırıyoruz (hadislerde de öyle zaten). Tüm tarihî döngüleri tespit edip listeledim tablolarla.

   Kesin kanaatimizin gelebilmesi için ilgili metni görmemiz lazım: Hadîs, Arabî, Nostra, İncil, Tevrat ve tabi Kur'ân kıssa gibi.
   Yoksa birilerinin çözümlerinin sadece "çözümdür bir fikir verir akılda tutalım" anlamında bir değeri vardır. Mesela konunun Rusya ile alakası yok. Saldıracak olan 7 üyeli yeni AB olacak. Bu metinlerde açıkça var. Yoksa sadece Yunan'ın harcı değil TR'ye saldırmak. 100 yıl önceki tabloya geri dönülüyor yani "time out" ya. İtiraz olursa ilgili metin parçalarını gösterebilirim.

   Bir kere hadisler tarihsel döngülerle anlatılmış. Daha öncesinden bu tarihsel döngüleri çözmeden ilgili hadisler çözülemez neden bahsettiği anlaşılamaz yani. Hadisler çözülmeden de Arabî'nin de dediği gibi cifr rumuz dili ve benzer şekilde Nostra çözülemez. Aslında hadis ve Nostra çözmek için önce metnin neden bahsettiğinin anlaşılması lazım. Çünkü neticede metinler vahy halinden bize aktarılarak gelene kadar çok tahrif olmuş hale gelebiliyor. Mesela tercümelere de güvenemeyiz. Ayrıntılı bilgi için:

   https://twitter.com/MehdiKaragulle

   ugurtanis@hotmail.com

   Sil
  2. aralık 2018: SP-CHP Se‘âdethalk‘Â koalisyon hükûmeti başbakan M‘AFE yardımcısı Mustafê Sarıgül TBMM başkanı Süleymân Karâgülle

   aralık 2018: erken genel yerel seçimler (SP %70 360 vekîl, ‘ÂDP 9 vekîl, CHP % 20)

   Sa uğur tanış. hesabındaki mesajları okuyordum bu iki mesaj arasında bağlantı kuramadım. %70 oy almış bir partinin biri %20 diğeri %9 oy almış 2.ci ve 3.cü partilerle nasıl olupta koalisyon hükümeti kurduğunu bir türlü anlayabilmiş değilim. açıklarsan sevinirim

   ayrıca ; 7 haziran 2018: (23 ramazân 1439 pş) C gecesi SP g. bşk. M‘AFE ‘Asker getirecek! bu mesajında 2018 tarihini veriyor. % 70 oy almış bir partiyi nasıl asker getiriyor.

   uğur tanış seni gerçekten anlamaya çalışıyorum samimi olarak ama ya senin kafan çok karışık ya da benim kafam karıştı anlamakda zorlanıyorum

   Sil
  3. son örneği şundan verdim eklemeyi unuttum

   23 ramazan 1439 (7 haziran 2018 pş) cuma gecesi başı SP genel başkanı Kâim Mehdî MAFE askerin de baskısıyla tam yetkili olarak başa getirilecek (diğer partiler sırayla iflas ettikleri için) ama halk gerekli desteği vermeyince Allah da son çare olarak helak edecek. Beklenen büyük Ege depreminde 100 bin ölecek ve AB7 fursat bu fursattır deyü saldıracak!

   7 haziran da askerin başa getirdiği bir partiyi halk desteklemiyor o yüzden helak oldular diyorsun ama aynı yılın aralık ayında bu parti % 70 oy alıyor.

   Sil
  4. ADP SP ile SP çatısı altında seçim ittifakı yaparak birlikte 360 vekil çıkarıyorlar (Ramuz'daki müteşabih bir hadisde bu rakamlar var.)
   ADP'nin etkisiyle artık AD gereği barajı geçebilen diğer parti de hükümete dahil ediliyor (ADP CHP'nin tarihsel döngüsü ve CHP ileride ADP'ye iltihak edecektir zaten).
   Dikkatli değilsiniz: 9 vekil yazdım. Yüzde olsa baraj altı olur da vekili olmazdı zaten. Diğer taraftan Askerin getirmesi seçimlerden ve tufandan bile önce tarihlere dikkat edersen.

   Sil
  5. Halk tufanı yiyince Ampul patlıyor ve oyları SP'ye transfer oluyor işte. Bunun rüyasını bile bir arkadaş görmüş. Hadisde diyor zaten
   "Muhakkak ki o, insênların karşılaştıkları şerrler sebebiyle Ğâib’in (Mehdî’nin) kendilerine insênların en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır."
   Demek ki neymiş halk tufanı yiyince mecburen Hakka dönecekmiş.
   Kronolojik akışta vermişiz, araya tufan giriyor da halk akıllanıyor haliyle.

   Sil
  6. Sa uğur kardeş. kafamı karıştırmaya ısrarla devam ediyorsun. kurduğun her cümlenin sarfettiğin bir başka cümleyle ısrarla tezat düştüğünü görüyorum.

   ADP SP ile SP çatısı altında seçim ittifakı yaparak birlikte 360 vekil çıkarıyorlar diyorsun ama verdiğin oranlarda ADP ve SP nin oy oranları ayrı ayrı. %70 lik oy oranına karşılık 360 vekil. eğer ADP ye ait 9 vekil bu 360 ın içindeyse ve CHP nin oranı olarak yazdığın % 20 aslında ADP nin oy oranıysa % 10 luk oy oranı nereye gitti ?

   ben tufanı falan bilmiyorum uğur. tarihleri söyledim sadece senin yazdığın tarihler bunlar. aynı yıl içerisinde 5-6 aylık arayla olan olaylar bunlar senin verdiğin tarihlere göre dolayısıyla o konuda cevabı hala alamadım ''7 haziran da askerin başa getirdiği bir partiyi halk desteklemiyor o yüzden helak oldular diyorsun ama aynı yılın aralık ayında bu parti % 70 oy alıyor.''

   Sil
  7. mustafa kardeşim ...abdullah gürbüz babanın ifşaatleri hakkında bir uyarım var...

   o büyük zat...kendi büyüktür ama etrafındakiler.küçüktür...aşşağılama manasında demiyorum...

   o büyük zat kahvehanede mehdiyi anlatmış...nevşehir gibi dindar olmayan bir şehirde....

   bu sebebtendirki kullandığıbazı kelimeler aslı değil mahiyeti niteliğinde olabilir...mesela...

   israil hataydan vuracak amik ovası kan gölüne dönecek..(yahudi hükmünde olan amerika ve kafirler ordusu 960 000 kişi) yoksa israil bizi vurmayacak...

   yünan istanbulu vuracak (yünan kadar kafir olan ruslar)

   vs vs..

   yani biz hadi tırsmıyoruz ama o velizat diğer veliler gibi anlatsaydı adama deli derlerdi belki...

   o yüzden aslıyla değilde mahiyetiyle anlatmış olabilir diye düşünüyorum...

   Sil
  8. ADP SP içinde olduğundan oy yüzdesi yok tabi. sadece vekil sayısı var. CHP % 20 ve diğer partiler barajın altında kalmışlar ve toplamı % 10

   "Tüm alametler 6 ay içinde" diyor zaten hadis. Mehdi çıkış tarihinden önce 6 aylık süreç oluyor tufan.

   Teknik olarak neye itiraz ettiğini yazsan da izah etsek. Metin yaz burada böyle ama de de cevap verelim.

   Tarihleri nasıl çözümlediğimi söyledim: Nostra ve hadislerden çıkardım tarihleri.

   Sil
  9. Esed'i "Lazkıye Nusayri devleti"ne köyüne geri gönderecekler. Sonra İran'ı İsrail ABD ile birlikte şişleyecek. Suud ve Mısr'ı da aynı şekilde. Sıra TR'ye gelecek. TR sınırda 3lü su atın savaşları yapacak. Sonra federe Kürd ile iç savaşa kalkışınca arkadan AB7 tarafından şişlenecek. TR helak olunca AB7 ajan kelbi olan Esed Suriye'de tekrar başa gelip ilk iş olarak Hatay'a saldıracak. Sonra o bölgeye ABD-NATO'nun yerleşmesiyle çekilip Orta Doğu'yu AB7 adına işğale yönelecek. ABD içte askerî darbe yaptırtıp kendini davet ettirecek. Çöllerde ortak operasyonlarla orduyu helak ettirecek. Sonra seçimlerle 2 Mehdi iş başına gelince de gerçek niyetini gösterip düşmanlığını ilan edecek ve Büyük Savaş olacak.

   Sil
 5. değerlikardeşim kaim mehdi mafe .....hüsnü zan ediyorum ama gerçekten işparanoyaya dönüyor...

  tamam mehdimafe dir karagülledir de bir şey demem...sonuçta bunlar imanı konular değil..sonuna koyarız allahu alem işbiter..

  bahsettiğin kişiler gerçekten değerli kişiler....allah hepsinden razı olsun...AMA

  MİLYARLARIN YOK OLACAĞI...İNSANLARIN İNİNMİNİM İNLEYECEĞİ DEHŞETLİ ZAMANLARDA. PARLEMENTER REJİMİN NE İŞİ VAR GERÇEKTEN ANLAMADIM....
  demişsinki cumhur başkanı olacak başbakan olacak seçim olacak...ne seçiminden ne seçmeninden bahsediyorsun kardeşim ...bir açıklarsan sevinirim...ayrıeten 1 mehdi bediüzzamanın asker kökenlisi nerde?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kurtuluş Savaşı'nı yapan TBMM'den haberin yok galiba. Yine aynı döngü gereği öyle olacak işte. Başka ne çaresi var ki. İnsanlar seçecek seçmek biat etmek işte. Düzen kurulacak o düzen kurtaracak insanları. Kalıcı çözüm yani. Başbakan resulün, cum da nebinin makamı. III. Mehdi cum olunca yapacak tüm yapacaklarını. 7 ayda AB'yi feth edecek. İçte de ve tüm dünyada Adil Düzen'i kuracak.
   Diğer sitede yazdıklarımı ismimden tarayarak incele işte.

   Sil
 6. kardeş kurtuluş savaşı hikayedir...anlattırma şimdi....tbmm yi kim seçmiş....hangi seçmen seçmiş...ilk seçim kaçta biliyormusun sen...bediüzzamanın asker kökenlisi nerde..sEN onu cevapla artı amerikada avrupada olmayan demokrasi türkiyedemi olacak....saçmalık...obama gidince yerine sivilmi geçecek sanıyorsun sen...TÜM ÜLKELERİN BAŞI ASKER OLACAK...BU KESİNDİR...

  YanıtlaSil
 7. Muhammed resul, Davud nebi ve Hızr'ın öldürdüğü çocuğun mümin babasını TC kurucu cumhurbaşkanı Atatürk oynamıştır. Buna göre
  TBMM Kabe, I. İnönü Bedr harbi, II. İnönü Uhud, Sakarya Hendek harbi, Lozan ise Hudeybiye idi.
  Bediuzzaman + Atatürk = III. Mehdi Karagülle oluyor. Risalei Nur + Kemalizm = Adil Düzen oluyor. Buna göre Karagülle II. TC kurucu Meclis başkanı ve kurucu Cumhurbaşkanı olacak. Bedr, Uhud ve Hendek harbine karşılık gelen Antakya savaşını yapıp kazanacak. İstanbul'u da tekrar aynı şekilde kansız alacak.
  Vahdeddin'i oynayan Kâim Mehdi MAFE, Atatürk'ü oynayan III. Mehdi Karagülle'yi Meclis başkanı ve cum yapacak.
  Mısr doğumu albay Ahmed TBMM'yi koruma altına alacakmış. Neymiş demek ki Bedi'nin övdüğü asker kökenli döngüsel Kabe olan TBMM'yi kurtuluşun hareket merkezi olarak koruyacakmış.
  Adil Düzen gerçek demokrasidir. Allah'ın Kur'ân düzenidir ve gelecektir. akevler.org sitesinden tartışmalara katılabilirsin.
  2016 ABD seçimlerini cumhuriyetçi aday kazanacak ve Nemrud Firavn gibi döngüleri oynayacak. NATO ile saldırıp dünyayı ateşe verecek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. peki kardeş öyle olsun...bakalım ne olacak...

   Sil
 8. Masonlarin yazdigi yorumlara itibar etmeyin kardeslerim.
  Kafa karistirirlar
  Hak ile batili
  Tum vahyleri incelerler
  buna gore strateji gelistirirler
  Necip fazildan nefret ediyorsun degil mi ugur? Erbakanin mason oldugunu kac kisi biliyor? Demirelle beraber burs alip yurtdisina gittiklerini? Sunu soyleyeyim de korkmam sizin gibilerden. Seytani zekanizi bilginizle karistirip deli sacmasi yorumlar atip milletin kafasini bulandirmayi amacliyorsunuz. Bu tip cozumlemeleri masonlar yapiyor. Biz Kuran i kerimi hadisi serifleri ve kesflerin bir kismini baz aliyoruz. Sizin gibi tevrat ve incili isin icine katmiyoruz ya da baska kitaplari. Eger bu isabetli bir tespit degilse hakkini helal et. Yaptigin yorumdan kuffar kokusu sezdim. Buram buram. Sadece sezgi, dogru ile yanlisi karistiriyorlar son zamanlarda affola.

  Ama eger masonsan defol bu siteden.

  İki cevaptan istedigini uzerine alin

  esselamu aleykum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. zaten türkçeside hiç iyi değil cümleler düşük hep karmakarışık okuyunca birşey anlaşılmıyor..böyle yorumları bilgileri daha önce hiç bir yerde görmedim çok garip. Hz . Mehdi'nin seçimle gelcek demesini de ayrı bir ilginç buldum.

   Sil
  2. Bir Mekkeli putperest müşrik gelmiş ve Hz Peygamber'e "ya Muhammed sen ne çirkin adamsın!" demiş. Hz Peygamber de adama "haklısın" demiş. Sonra da bir sahabisi çıkıp gelmiş "ne kadar güzel bir insansın ya resulallah" demiş. Hz Peygamber ona da "haklısın" demiş. Ashab sormuş ne iş 2sine de haklısın dediniz. Hz Peygamber "2si de kendini bende gördü" demiş.
   Tekfîr ettiğinde isabet etmezse eğer döner edenin kendini bulur.
   Lanet ettiğinde isabet etmezse döner edenin kendini bulur. hadisleri de yukarıdaki "ayna sendromu" durumuyla benzer mantıktan kaynaklanıyor olsa gerek.
   O yüzden haksız ithamlara artık kızmıyorum. Çünkü ne güzel kendini itiraf ediyor ele veriyor da haberi yok. Tersinden okuyorum yani.

   NFK adı üzerinde münafık kökünden işte. İlgili döngüleri zaten ne olduğunu hayat hikayesi gibi ele veriyor. Bak 2li döngüleri neler II. Mehdi Erbakan ile:
   Erbakan siyasi Muhammed resulü oynarken NFK "kâfir şâir Ümeyye bin Ebî’s Salt es-Sakafî"yi oynadı. Sadece bu döngü bile ne mal olduğunu hakikatını ele verir.
   Erbakan sultan Hamid'i oynarken NFK Namık Kemal'i oynadı.
   Erbakan sultan Melikşah'ı oynarken NFK da şarapçı rubaici Ömer Hayyam'ı oynadı.
   NFK aynen döngüsündeki gibi nefsî tipiyle kendini bir şey sanmış, kendini Erbakan aynasında görmüş ve sadece kendisini itiraf etmiştir o kadar.
   II. Mehdi Erbakan'ın Milli Görüş siyasi cihad hakk davasına bir türlü girememiş, içine sindirememiş, ısınamamış ve ait olduğu yere kaçıp gitmiştir, o da Medine'deki münafıkların başı olan Abdullah bin Übeyy bin Selûl olan Türkeş'in yanı. Yeğûs putu Bozkurt oluyor, Menât putu da MHP. Zaten Evs Hazrec kabilesi de Miliyetçi Hareket partisi oluyor.
   Döngüsündeki gibi bir daha da iflah olmamış Lât putunu oynayan ANAP'ı da Özal'a kendi evinde kurdurmuştur.

   Tevrat ve İncil Kur'ân gibi korunmuştur demedik. "Bozulmamış kısımlarına iman etmek vacibdir" hükmünü de mi duymadın. Kasd ettiğim İncil'deki rüya kısmı ile Tevrat'taki Danyal bölümleri. Nostradamus da Arabî'nin arapça tek nüsha eserini tesadüfen ele geçirmiş, sıralı olduğu ve 3 asır geçtiği için nasıl da doğru olduğunu fark edip ciddiye almış, tercüme edip kendi küreden görmüş havasında anlatmış ve anlatırken de zengin kültüründen de katkılar yapmış. Yunan mitolojisi, astronomiyle tarih düşümü ve Danyal Yuhanna rüya bölümleriyle de desteklemiş. Özü Arabi'nin eseridir. Tek kötülüğü sırasını bozması.

   II. Mehdi Erbakan siyaset Mehdisi olduğu için seçimlerle geldi hükümet odu. Yerine devamı olan MAFE de öyle olacak ve Şeriat Mehdisi olan III. Mehdi Karagülle'yi de öyle seçimle başa getirecek. Zaten döngüdür TC Meclis ile seçimlerle kurulmadı mı. Döngüsü II. TC de yine öyle olacak işte.

   Sil
  3. Cevap veririm de uzun surer. Tembelim biraz.
   Simdi kendini aklamaya calisma
   Munafik olan sensin. Ustad necip fazil degil. Gizlenmeye calisma. İster tersten oku ister duzden oku. İstersen yan yatir oyle oku. Boyun fitigi olma ama dikkat et. Dersine iyi calismissin belli
   aferim
   Tahrif olmamis kisimlari nereden bileceksin?
   Bu millet dinini necip fazila borcludur.
   O mehdi dedigin keltos da bilmem ne selamet locasina kayitlidir
   ulan zubukler
   buradan size ekmek cikmaz
   akademik arastirmalariniza devam edin. Ama sacmaliklarinizi da kendinize saklayin. Mehdi dedigin o yavsak da yahudinin ne kadar zeki ne kadar ustun oldugunu anlatip muslumanlara gozdagi vermekten baska halt yapmamistir. Ustada laf atiyor zirto. Alparslan turkesin tipi tam yahudi zaten. Yahudi genclere musanin kurtlari demistir. Hahamlarla omuz omuza fotosu var. Baska seyler de varda yeri degil. Ulkuculeri gec tayyipcileri gec hepsi demokrat olmus demokrasi puttur bir kere! Demokrasi yok bizim dinimizde kafalarina vura vura anlatmak lazim. İstisare olur. Demokrasi degil. Cumhuriyet ne! Ataturk ne?!? Bunlar İslamiyete ters dusen renkler. Bilmem anlatabildim mi? :)
   Ramazandayiz bak. Kim oruc tutuyor? Fosur fosur sigara elinde milletin. Bu ulke İslam ulkesi olmaktan cikmistir. Sanmayin ki Hazreti Mehdi turkiyeyle savasmayacak, buradan cikmasini birak.
   Ajan misin nesin
   İstihbarat servislerinin yorum atip tepki olctugu botlardan biri misin?
   Yada cin misin peri misin?
   Sunu bilesin,

   buradan sana ekmek cikmaz

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 9. Yorumlar cidden merakımı cezbediyor. İş neredeyse şirazeyi aşma sınırında ama, inşaallah kardeşlerimizin derdi hakkı bulmak olacaktır. Hepinize dua ve selamlar.

  YanıtlaSil
 10. Uğur kardeşimizin satır araları benim için önemli... Darılmasın sözlerinin tümünü anlıyamıyorum. Şifreleri de çözemiyorum. Ama aralarda benim aradığım bilgileri kolluyorum. Önemli olan istifade etmek.
  Benim tarzım: kapalı olan kapıları yumruklamak değil, açık kapıdan içeri girmek.. Vesselam...

  YanıtlaSil
 11. İlginç yorumlar vesselam.bakalım gelecek günler neler getirecek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ilginç bulduğunuz vatandaşa saadete oy vermeyenlerin hükmünü sorun bir zahmet..!
   Aldığınız cevaptan sonra bakalım muhabbetiniz devam edecek mi...

   Sil
  2. Uğur Tanış'ın ilginç bir kişi olmadığını kim söyleyebilir.

   Sil
 12. أخبرنا جراح عن أرطاة قال
  في زمان السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام حتى يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم
  Ertât bin Al-Munzir dedi ki Şâm bölgesinde 2. Süfyânî zamanında bir ses duyulacaktır. İnsanlar, gelen sesin komşu ülkelerden gelen bir yıkım sesi olduğunu düşünecekler.
  (Naim bin Hammad, el-Fiten ve’l-melâhim kitabı)
  http://www.gaybihadisler.com/2013/10/ramazan-ayndaki-nida-ses_8.html

   ÇÖZÜM

  Şâm : (Emevîler) TC
  2. Süfyânî : II. Süfyânü’d-deccâl Süleymân Demirel
  zamanında : XIII. cumhûrbaşkanı
  ses : 30 mayıs – 4 haziran 2018 (15-20 ramazân 1439)

  YanıtlaSil
 13. KUR'AN HÜKÜMLERİNE GÖRE,
  SİZİN SADRAZAMINIZ YAHUDİLERDEN ÖDÜL ALDIĞINDA,
  MUTLAKA BÜYÜK FELAKET YAŞAYACAKSINIZDIR !..
  FELAKETİNİZ GELİYOR !..
  TEVRAT HÜKÜMLERİNE GÖRE,
  YAHUDİ ALTIN BOYNUZ ÖDÜLÜ YAHUDİ OLMAYANA ASLA VERİLEMEZ !..
  ALAN KİŞİ YAHUDİ İSE,
  ALTIN BOYNUZ ÖDÜLÜNÜ ASLA İADE EDEMEZ !..
  ALLAH BÖYLE BİR MİLLETİN,
  BELASINI VERECEKTİR,
  BÜYÜK BİR UĞURSUZLUKLA,
  FELAKET GÜNLERİ YAKINDIR !!

  Tayyip bey,siyonistlerin verdiği üstün cesaret ödülünü iade edebilirmi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah Türk Milletini kıyamete kadar yaşatacaktır kardeş... Allah bin yıl Kur'ana hizmet eden bir milleti inşaallah perişan etmeyecektir. Her gün milyonlarca müslüman bu milletin beka ve selameti için dua ediyor. Devlet-i ebed müddet bu milletin hakkıdır.

   Sil
  2. Mustafa bey, geçmişte bin yıl Kurana hizmet etmiş millet, eğer şimdi yolunu değiştirip Kuranla arasına büyük bir uçurum oluşturduysa da mı dedikleriniz geçerli? (tabi ki ekseriyeti itibariyle milet diyorum, yoksa hepsini için söylemek imkansız) Geçmişin yüzü suyu hürmetine, şu miletin ataları İslam yoluna onca hizmet etti ama kendi yolundan ayrılan milletin torunları mı ayrıcalıklı olacak? Yoksa yahudileşen toplumlar aşağılık maymuna mı çevirilir? Bizim yaşadığımız son dönem bu çevrilmeyi mi ifade ediyor bir düşünelim derim. Her dinden herkes kendi milletinin beka ve selameti için hem kavli hem fiili dualar ediyor, bizim ki neden sadece "kavli" kalıyor acaba? Çünkü taklit ehli olarak kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Bu da zaten yukarda bahsettiğim "çevrilme" ile ilgili bir durum.

   Sil
  3. Mektubattan bir paragrafta Bediüzzaman şöyle der:
   Rahmet-i İlâhiyeden ümit kesilmez. Çünkü, Cenâb-ı hak, bin seneden beri Kur'ân'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tâyin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşallah perişan etmez. Yine o nûru ışıklandırır ve vazifesini idâme ettirir."

   İşte benim dua ve temennim bu söze dayanmakta. Bu milletin ruh köklerine inanıyorum. Kaldı ki ben bir balkan müslümanıyım. Bütün dünya müslümanlarının ümidi her şeye rağmen Türkiye'dir. Türk milletini yolundan çevirmeye çalışanlar çoktan ters geldiler. Kabirde azap çekiyorlar.
   Bu arada biz Türk Milletinin başına felaketler yağmasını temenni etmiyoruz.

   Sil
 14. Bir kac sorum var zamanin bedisi (!)hakkinda:
  Sultan ii. abdulhamit han hazretleri neden bu adami timarhaneye attirmistir?
  Neden cennetmekana yazdigi bir eserde hakaretler etmistir?
  Abdulhamithan hazretleri devrin 40larindandir.
  buna ragmen neden muhalif olmustur ittihatcilarin tarafinda yer almistir?
  bu adamin yuzunde neden nur yok?
  nur talebeleri neden risale i nuru ilahi bir kitapmis gibi servis ediyor? gunde 1 sayfa okursan su olur 10 sayfa olursan bu olur gibi...kiyamete kadar risalei nur okunacaktir vs gibi.
  Neden ingilizlerle avrupanin dort bir yanini dolasmis bu adam? neden askere gitmemis? Musluman iseviler diye bir tanim İslamiyyete uyuyor mu? gercek incile gore amel eden iseviler? son yuzyilda? neshedilmisken? bunlar dinler arasi dialogun ilk perdesi olabilir mi? fettoşun ikinci perdedeki basrol karakter oldugunu biliyoruz. israile askere kosa kosa giden turkiyeli yahudilere polis ses cikarmazken konsoloslugun onundeki kardeslerimizi jopluyor. Tayyip sizce samimi mi? yani akliniza su ihtimal gelmiyor mu? ; tayyipte fettoşta ekmellebin de ne bileyim o meclisi dolduran k.o.c larinda gercekten ayni efendiye hizmet edebilecegi? İblise. Gercekten Allah icin mi yapiyor oradakiler? İslam Seriat bu ahlaki curumusluk umurlarinda mi? Herkes yaptigi kopruyle yolla ovunmedi mi yillarca? Bizim egitimimiz ahlakimiz karimiz kizimiz umurlarinda mi? Para icin degilse bile ego tatmini icin yapiyordur o puttan tahta oturan. Ehli sunnet adam icerde salih mirzabeyoglu. Osmanliyi yeniden kurmak istedi. kitap yazdi etti. aksiyon -ki İslamiyyetin unutulan ayagidir- adamiydi islerine gelmedi attilar iceri. cemaatciler baglilarina ne iskenceler etti. Ne gibi mesela: cemaatci bir polisin abdest alip gozunun onunde karina kizina tecavuz etmesi gibi. penisini metrelerce sundurmek gibi. efendiiim.. arkana jop sokmalari gibi. bunlari sansursuz anlatiyorum ki BU ULKEYİ YONETENLERİN POLİSİN ASKERİN HUKUMETİN MUHALEFETİN, VEL HASİL TUM SERİAT İSTEMEYEN ANNESİ HAYAT KADİNİ OLAN İNSAN SEYTANLARİNİN ASLİNDA HEPSİNİN GİZLİ DOST OLDUGU BİLİNSİN. BEN BURAYA DUSMAN KAZANMAYA GELMEDİM. SİZLERİ DUSUNDURMEYE CALİSİYORUM. ASRİ SAADETTE DEGİLİZ. TOZ PEMBE GOZLUKLERİNİZİ CİKARİN! AHİRZAMANDAYİZ. İSLAMİYET GOKYUZUNE CEKİLMİS SEKLİ KALMİSTİR. AKP FALAN MHP BİLMEM NE hikaye hepsi. Ayni oksitlenmis besin atiginin renkleri diyorum ya. Bu sisteme, bu hukumete, askere polise guvenmeyin. Sokakta sorsan imanin sartlarini 32 farzi bilmezler muslumanim derler. Tekfirci degilim durum ortada. Yapmamiz gereken dinimizi ayakta tutabilmek icin osmanlica ogrenip ehli sunnet alimlerinin eserlerini okuyup (gercek ehli sunnet safii hanefi alimlerinin) osmanli bozulmaya baslamadan zamanki alimler. Kuran i kerimi okuyup meal degil beydavi tefsirini okuyup amel etmek. Ve dunyaya zerre kadar meyletmemek. Ve hakki soylemek. Korkmadan. Korkarsak ruzgarimiz kesilir Allahu teala oyle buyurmus. KORKMAK MUSLUMANİN HEYBETİNİ ALİR KAFİRİ GUCLENDİRİR. MEKTUBAT İ RABBANİ OKUYUN BOL BOL.
  ESSELAMU ALEYKUM

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hikmet karlı....öyle herkesin kafasına göre usul olmaz..Müslüman adam nefsini terbiye ile ve ümmete hizmetle mükelleftir. ?kendine ve ümmete hizmeti amaç etmemis adam sirf okumakla en fazla kitap yüklü merkebe benzer.
   Abdülhamit han zamanının gavsi idi..Bediüzzaman da ondan sonraki gavstir. Abdülhamit han hakkında hata ettiğini kendisi de kabul ediyor, .onlara Münkirlikle bir yere gidilmez. Allah hepsininin sırrını makamının Yüceltsin ve mirzabeyoglunu da tutsakliktan kurtarsin ve selamet versin

   Sil
  2. Bol bol Allah dedirt kalbine ki mektubattaki hakikatler zayi olmasın kalbimizde...

   Sil
 15. hikmet karlı...bir ibda c militanımız eksikti o da oldu...salih mirzabeyoğlu ibda c örgütü başıdır..bilmeyenler için...

  cemaatin işkence iddalarıda tamamen iftiradır...suikastlerle tanınırlar...

  admindende ricam şu ana kadar yapmadığını yapmasıdır....

  ama ben ilmi cevap vereyim arkadaşa...kovulmadan cevap versin...

  kendinizden başka desteklediğiniz grup varmı? ismini açıklayınız...

  bediüzzamana iftira atmanız zaten karakterinizi sergiliyorda genede siz risalei nurun neresini beğenmediniz..söylermisiniz...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sizler insanlari putlastirmissiniz. bediye iftira ediyormusum
   michael sikkofield diye bir adam var blogu da vardir
   hadis inkarcisi ahmagin tekidir
   ancak cok dogru tespitler yapar. bedinin mason olduguna dair yesilayin sitesiydi oradan bir yazi belge buluyor..blogda paylasip yaziyor 1 hafta sonra kaldiriyorlar. beni ilgilendirmez ne oldugu. sizin gibi dinlerarasi dialog yapmaktansa hosgoru kisvesiyle, hazreti omer gibi cabbar taviz vermeyen oluruz. ehli sunnet akidesi budur. sizin gibi papanin elini tutan gizli yahudi bir zatin pesinden kosanlarin sozune itibar ediliyorsa ibdacinin sozune de itibar etmeleri gerekir. isine gelmeyince siteden banlanmami istiyorsun. Oysa buraya ne meczuplar ne cinlenmisler gelip yorum atti sesini cikarmadin. Nefsinizin kolesi olmussunuz. Annesinin adini soylesene bana fetosun. yahudi ismi. yahudalik anne tarafindan gecer. Pasaportunda gordun anne ismini, unuttum tabi tuhaf bir isimdi. daha sonra mahkemeyle isimlerini degistiriyor hocaniz. Soylecegim sudur ibdayla olan tek bagim gonul bagidir. Hahamlarin ne isi var bana soylesene muslumanlarin yattigi hapishanede.Hocaniz gondermis olabilir mi?İslamiyeti sizin kafanizdaki cihadsiz suursuz anlayisa gore yasamayacagiz. Ve siz bu dini asla temsil edemeyeceksiniz.

   Sil
  2. hikmet kardeşim . Mirzabeyoğluna mütefekkir olmasından ve davası için bu kadar çile çekmesinden ötürü saygım var.Allah inşallah tez zamanda selamete kavuşturur . Ben nurcu değilim ama Bedüzaman büyük bir evliyadır. Ona münkirlik hele onun emanetine ihanet eden bir gruba bakarak münkirIik zarardan başka bir şey getirmez.

   Sil
  3. hikmet karlı...fark şudur...cemaat kimsenin tarikatına cemaatine laf etmez...kötü düşünmez...küfür etmez...imansız demez...

   sen ise kendiniz hariç herkeze laf ediyorsun....

   fark budur işte...

   sana bir soru sordum dedimki kendiniz dışında desteklediğiniz grup varmı ?

   cevap gelmedi?
   neden...

   çünkü münafıklığın en baş alameti kendinden başka hekeze kulp takmaktır...

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Akit gazetesi iftira ve yalan üzerine kurulu gazeteciliğe hız kesmeden devam ediyor. Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında bugün 1. sayfadan verilen ‘Rabin oğlu Fetullah’ başlıklı asılsız ve düzmece haber de öğleni görmeden yalanlandı.

   Hocaefendinin muhterem validesinin halk arasında "REFİA" olarak tanınan ismi resmi kayıtlardaki "RABİA" ...

   Yalan bülteni gazete,Hocaefendi’nin merhume annesinin Rafia diye bilinen ancak resmi kayıtlarda Rabia olarak geçen isminin,bir Yahudi ismi olan Rabin olduğu şeklinde çirkin bir iftira attı. Hocaefendi hakkında algı operasyonu yapmaya çalışan Akit adlı yayın organının delil olarak gösterdiği ‘Pasaport İstek Formu’ belgesine dikkatli bir şekilde bakıldığında aslında iddia ettiklerinin aksine Rabia yazdığı çıplak gözle görülüyor. Hocaefendi’nin kimlik bilgilerinde de anne bölümünün karşısında Rabia yazdığı açıkça görülüyor. Hocaefendi’nin verdiği vekaletnamelerde de anne adının Rabia olarak yazıldığı görülüyor.   İftira ile algı operasyonu yapıyorlar

   Akit yalan ve iftirada sınır tanımıyor:Rabia’yı Rabin yaptılar. Akit adlı hükümet yandaşı gazete,edep haya sınırlarını aşarak Hocaefendi ve ailesi için Yahudi kökenli şeklinde bir algı oluşturup karalamayı amaçlıyor. Haberle ilgili açıklama yapan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin avukatı Nurullah Albayrak,“‘Rabia’ yazan isim ‘Rabin’ diye sunularak oluşturulan senaryo,gelinen kara propagandanın seviyesini göstermesi açısından önemlidir. İyi niyet yoksunu kişilerin kendi görme kusurlarından kaynaklı hatayı dahi bir senaryoya dönüştürme çabaları yapılan saldırıların ne kadar bilgi kaynaklı olduğunu göstermesi açısından da manidardır.” şeklinde konuştu.

   En ufak bir teyit çabası yok

   Avukat Albayrak,araştırma,bilgiyi teyit etme gibi en basit gazeteciliğin gereklerinin yapılmadığın ifade ederek,hazırlanan haberle ilgili olarak yasal haklarını savunacaklarını açıkladı.

   RABİA YAZDIĞI ÇOK NET OKUNUYOR. RABİN DİYEREK MİLLETİN GÖZÜYLE,AKLIYLA ALAY EDİYORLAR.

   Sil
  6. sen bilgiliyim diyorsan önce iftiranın ehli sünnetteki anlamını hükmünü cezasını bedelini vs öğren....böyle ehli sünnet olmaz...allahın ve peygamberin laneti iftiracılaradır....

   Sil
 16. bir musubet bin nasihatten iyidir...bu türkler hakkında söylenmiştir sanki...merak etmeyin musibetler kapımızı çalınca doğrulacağız inşallah...bu genlerimizde var...allah bu geni yalnızca bizevermiş sanki...örnek vermek istemiyorum..ama ver dersenizde veririm...

  YanıtlaSil
 17. uğur taniş kardeşim....geçtiğimiz seçimde saadete oy vermiş biri olarak fikirlerini tasvip etmesemde çok değerli buluyorum mustafa bey gibi...

  seninle şahsi değil ilmi tartışmak isterim ..madem emek verip ilim yapmışsın...sorularıma cevap verirsen ve aklıma yatarsa bende fikirlerine katılırım...

  1-beni esfer 1 mehdi bediüzzamanın ifşaa ettiği( yada imamı rabbanininde ifşası var bu konuda ) gibi ruslarmıdır yoksa ab devletlerimi...

  2 mafe nin kendinden haberi varmı?

  3 mehdinin zuhur etmeden bilinmesi mümkünmüdür? hangi alamete göre

  4 bilinse bile bunun ifşaası doğrumudur...

  5 ankarayı mekke tbmm yi kabe yapmışsın...tbmm nin mimari şekli ve üzerindeki senbollerden ve ve 1 süfyanın çıkış yeri olması münasebetiyle bu konuda ne dersin...

  6 senaryonda (senaryo lafını yanlış anlama) beyda daki ordu batması olayı nasıldır ...senaryonda beyda neresidir...

  7 işid hakkında ne düşünüyorsun...sence 1 siyah bayraklılar onlarmı ? onlarsa 2 siyah bayraklılar onların doğusun danmı batısındanmı çıkacak...?

  8 bazı ahir zaman hadisleri gerçekleşmiştir....olmuş bitmiştir...onlarda hadisler tevilsiz aynen olmuşsa ve mekanlar belirtildiği yerlerde olmuşsa ki belirtilen mekanlarda aynen olmuştur....mekan tevili doğrumudur?

  9 kındeli topal adam hakkında ne düşünüyorsun...

  10 senaryonda şii lerin durumu nedir?

  11süfyaninin kufede yapacağı katliam da kufe döngüye göreneresidir...

  12 mehdinin karargahı guta neresidir...

  13 amik ovasında savaşacak türklerin başı kimdir yardıma gelecek ordu kimdir...

  14.tayyip yakın zamanda giderse senaryon çökermi...

  şimdilik bu kadar daha soru var...

  amacım seni sıkıştırmak yada yormak değil...samimi bir şekilde soruyorum ...

  sorularıma cevap alırsam saadete oyvermiş biri olarak desteklerim...benim desteğime elbette ihtiyacan yok ...ama benle başlar milyonlara gider belki...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1) Benî Esfer NATO oluyor. Birlikte önce ortak komployla TR'yi hallediyorlar (I. dünya savaşı döngüsü zaten). Sonra da II. dünya savaşındaki gibi kendi aralarındaki paylaşımda birbirlerine düşüp savaşıyorlar (İncil'deki rüyada var). ABD NATO'su AB7 NATO'suna karşı duramayınca Avrupa'dan çekilip asıl işi niyeti hedefi görevi olan TR'yi şişlemeye geliyor milyonluk ordusuyla.
   Özetle benî Esfer'in AB7 kanadı TR'yi arkadan şişlerken ABD kanadı da bilahare içte askerî darbe yaptırtıp kendini davet ettirip çıkartmayla yerleşip gerçek niyetini gösterip Büyük Savaş'a dönüşüyor.

   2) MAFE'nin kendinden haberi vardır herhalde.

   3) II. Mehdî Erbakan siyaset Mehdîsi olması hasebiyle fiziksel özellikleriyle anlatılıyor. Yerine devamı olan Kâim Mehdî MAFE ise Kabe'den kıyamı ve negatifi olan III. Süfyânü'd-deccâl Beşşâr Esed ile mücadelesi ve Hicaz kralı olarak TR'ye dönmesi itibariyle anlatılmış (rüyada da bir arkadaş görmüş zaten. Nazım Kıbrısî'nin de kasd ettiği sultan Selim döngüsü oluyor.) III. Mehdî Karagülle ise II. TC kurucu meclis başkanı ve kurucu cumhurbaşkanı olarak (Atatürk döngüsü) dünyayı Zülkarneyn olarak fethi (kendisi rüyasını da görmüş ve yazmış zaten) ve içte ve tüm dünyada Adil Düzen'i kurması yönüyle anlatılmış.
   Özetle 3 Mehdî tek bir kişiymiş gibi Mehdî olarak anlatılmış.

   4) 3 Mehdi'ye inanan tanıyan bu metinleri gördüğünde de anlayacaktır. Aksi halde zaten metinlerden anlamayacaktır.
   İfşa edilse de inanmayan zaten inanmayacaktır. İş olacağına varacaktır. Madem ki metinlerde haber verilmiş demek ki insanların bilmesi gereken bir ortam yaşanacaktır. Bu ihtiyaca binaen biz de aynı şekilde haber veriyoruz. Sadece ehli olan nasibi olan temiz kalpliler anlayacaktır nasıl olsa.

   5) TBMM döngüsel Kabe'dir. İbrahim peygamber oğlu İsmail peygamberle birlikte inşa etmiştir. Erbakan da Karagüle ile birlikte inşa etti. Devamı MAFE de aynı şekilde Karagülle ile birlikte inşa edecektir yeni TC olarak.
   Aynı zamanda ABD başkanı Nemrud'un puthanesidir TBMM (içindeki Amerikancı putperest partiler ve kişilerce). I. Süfyanü'd-deccâl Atatürk de Mekke'ye ilk putu getiren kişiyi oynamıştır tabi.
   Medine (yani döngüsel TR) 3 kez sarsılır içindeki münafıkları dışarı atar diyor hadis. 2018 seçimlerinde münafık AKP Meclis dışında kalacaktır.

   6) Beydâ‘ (Medîne ile Mekke arasında). Kâim Mehdî MAFE'nin 20 eylül 2018 (10 muharrem 1440) pş ‘Âşûrâ´ gecesi Ke‘be'den hurucu itibariyle Esed'in üzerine gönderdiği ordunun depremle yere batması olayı.

   7) Işid III. Süfyanü'd-deccâl Beşşâr Esed'e çıkışında katılacak gruplardan sadece biri olabilir.
   1. siyah bayraklılar Mâverâünnehr'den Özbek'ten Buhâra'dan çıkacak kral Tâlût ve ordusunu oynayacak. Rüyasını da bir arkadaş gördü yazdı zaten. tartışması var. http://akevler.org/#DergiSayi/53/1113
   2. siyah bayraklılar ise Afganistan Horasan'dan çıkacak.

   Sil
  2. 8) O mekanlarda olup bittiği ne malum. Harun Yahya örnekleri hep acele ve yanlış. Hadîslerde sıra vardır ve daha hâdiseler sökün etmiş değil.
   Mekan tevili döngüsel olabilir gereklidir.

   9) Tarihte Kindetü'l-mülûk diye geçer ve hadislerde döngüsel manadadır ve AB7 anlamına gelir. Şâm ve Mısr da döngüsel manada (Emevîler ve Firavnlar anlamında) ve TR anlamına gelir. Buna göre AB7'nin TR'ye saldıracağı anlamına gelir. Topal adam da İstanbul'u işğâl edecek olan Fransız komutandır.

   10) İran İsrail tarafından 21 gün şişlenecek. Havada alıkonunca da ABD tarafından yardımına gelinip iş bitirilecektir (Tevrat'ta var). Bunun rüyalarını da bir arkadaş gördü yazdı zaten. TR seçimle ayağa kalkınca da AB7'nin fethinde İslam'ın 4lü müttefiğinden biri olacaktır.
   Ondan önce bir fonksiyonu yok yani. İran devlet propagandasındaki gibi 3 kahraman Şii değil yani (seyyid Horâsânî - Horâsânî ve Yemânî şeklinde Îrân dînî lîderi - devlet başkanı ve Hizbullah başı ile alakası yok). Seyyid ve Horasani olduğunu kim söylüyor. Hêşimî döngüsel manada ve Türkiyeli demek ve rüyada da görüldüğü gibi TR'de Milli Görüş'te yetişmiş biri o ve Buhara'dan çıkacak Tâlût'u oynayacak.

   11) Kûfe Irâk ülkesi oluyor.

   12) Ğûta döngüsel anlamda ve TR demek (Taberî tarihinde İbrahim peygamberin ateşe atıldığı yer anlamında ateş ocağı Ğûta adlı karyede idi der. Tarihteki Ğûtî coğrafyası yani). Buna göre Hatay Antakya oluyor.

   13) Var olan Arap Acem savaşçılara TR'den de başbakan Kâim Mehdî MAFE başkanlığında 12 bin erkek ve 7 bin de kadın katılıyor. Bilahare Yemen'den de 40 bin katılımla toplam sayı 70 bin oluyor. Hadiste 10 katınızdan fazla diyor düşmana. ABD NATO da 960 bin olacak. Seçimler 2018 sonunda. Amîk savaşı ise temmuz 2019da.

   14) XII. cum RTE bir arkadaşın gördüğü rüyaya göre başpagan Apo Gül ile birlikte bir suikasd timiyle öldürülüyor (yazın sabah 10 gibi).
   Başka bir arkadaşın gördüğü rüyaya göre de Demirel cum seçiliyor.
   Cum teklifi ilk olarak Demirel'e gitmiş zaten (RTE-ApoGül'e karşı şansının olmadığını anladığından tabi kabul etmemiştir. Bu 2li gidince konjonktür de müsait olunca demek ki yeni aday olup seçilecek.)
   Senaryoda var zaten ve akışı engellemez.

   Sil
  3. MAFE ne demek neyin kısaltılmışı bu

   Sil
  4. M.ali fatih Erbakan. Dongusel mehdisi oluyor bu vatandasin.
   sakin hata edip de soyunu medine olayini vs gibi Mehdi delillerini sormayın. Çok rahat herseye Dongusel bir kulp takabiliyor kendisi.yetenekli

   Sil
  5. Niye M. diye bıraktın da açılımını yazmadın Muhammed diye.

   "döngüsel mehdi" diye bir ifade de nerden çıktı? 3 Mehdî hadisinin analizi olarak Kâim Mehdî diye geçiyor hadislerde diye keşfettik tespit ettik.

   Soyunun döngüsellikle ne alakası var? Babasının tvde dediği gibi Seyyid.

   Medîne'de doğması döngüsel manada ve TR demek. Nostra'da da geçen Mağrib Fas doğumunu napacan? İslam 7 ayda 2 koldan AB7'yi feth edecek. Afrika kolunun sökün edip geldiği yer itibariyle Mağrib Fas denmiş metinde.

   Bedi'den de mi duymadın bu konudaki hadislerin müteşabih olduğunu. Müteşabih olması işte bu döngüsel tarihten kaynaklanıyor. Mesela 3 Mehdî'den Kur'ân'daki peygamber isimleriyle bahseder hadisler. Şimdi o peygamberlerin ruhaniyetleri mi gelip oynayacak diye anlayacağız. Ashabı kehf'in uyanıp da geleceğini mi sanıyon? Tabutu's-sekine'nin gerçekten bulunacağını mı sanıyon vs. Buldun da bunadın tabi! Böylece tüm dünyaya tarih literatüründe de olan "döngüsel tarih" diye bir şeyin gerçekten var olduğunu örneklerle öğretmiş oluyoruz.

   Sil
  6. sen dört tane ismi kısaltıyorsun problem yok da ben bir ismi kısa yazdım diye mi problem yaptın?

   uğur taniş...benim seninle ne konuşacak birşeyim var ne de ayıracak zamanım.Dua ettik o kadar.

   Senin durumunu anlamayan fanlarınla ilgilen ..!

   Sil
 18. Allahım..! musibetleri ve belalari ancak onları çağıranlara ver..biz onlardan beriyiz...biz senden iki cihanda da ancak selamet diliyoruz ve merhametine siginiyoruz

  YanıtlaSil
 19. uğur taniş kardeşim...senaryon pamuk ipliğinde duruyor...ama gerçek şu ki duruyor...yani çürütülmemiş ve çökmemiş...

  takdir edilecek bir ilim yapmışsın... tebrik ederim...

  şahsım için temel senaryo 3blogun ortak senaryosudur gönlümde 1numaradır...

  senin senaryon son sıralardan 2 numaraya yükseldi...bunda sorulara mantıklı uygun ve samimi cevap yazman oldu...

  mustafa kardeşin neden seni takdir ettiğini şimdi anlıyorum...

  ama benim için biraz daha emek sarf etmen gerekecek...

  14 sorunun 13 ne verdiğin cevapları çürütemiyorum...3 mehdinin hadislerde ayrı ayrı anlatılmasına rağmen tek bir mehdi gibi görünüyor olması zaten baştan beri savunduğum birşeydi...

  1 soru beni esfer hariç tüm cevaplar mantıklı...

  ama 1 sorunun cevabını alamadım...imamı rabbani bediüzzaman ve osman akfırat beni esferin RUSYA olduğunu ifşaa etmişler...ab değil....be bu soruyu cevaplamadan aklımı sana karşı ikna edemem ..

  benim seneryomda ruslar kritik öneme sahipler beni esfer olarak...benim senaryomda herşey ruslara bağlı....istanbulun fethinden amik ovasına suriye işgalinden nüklüer savaşa...herşey...hatta ve hatta horasandan çıkacak siyah bayraklılara rusların yardım edeceğini...siyah bayraklıların çıkışında lehte parmakları olacağına inanıyorum...

  bazı arkadaşlar abdullah gürbüzün ifşaatlerinden yola çıkarak beni esferin yünan yada ab olabileceğini söyleselerde yukarda bu konuda uyarım vardır kopyalıyım tekrar...

  kısaca beni esferin ab olduğunu ıspat etmen için 3 büyük zatı nasıl aşacaksın merak ediiyorum...bunu hallet gerisi kolay..sabrın içinde teşekkür ederim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. mustafa kardeşim ...abdullah gürbüz babanın ifşaatleri hakkında bir uyarım var...

   o büyük zat...kendi büyüktür ama etrafındakiler.küçüktür...aşşağılama manasında demiyorum...

   o büyük zat kahvehanede mehdiyi anlatmış...nevşehir gibi dindar olmayan bir şehirde....

   bu sebebtendirki kullandığıbazı kelimeler aslı değil mahiyeti niteliğinde olabilir...mesela...

   israil hataydan vuracak amik ovası kan gölüne dönecek..(yahudi hükmünde olan amerika ve kafirler ordusu 960 000 kişi) yoksa israil bizi vurmayacak...

   yünan istanbulu vuracak (yünan kadar kafir olan ruslar)

   vs vs..

   yani biz hadi tırsmıyoruz ama o velizat diğer veliler gibi anlatsaydı adama deli derlerdi belki...

   o yüzden aslıyla değilde mahiyetiyle anlatmış olabilir diye düşünüyorum...

   Sil
  2. Hadislerde benî Esfer'in İstanbul'u işğâl edeceği ve 960 bin askerle de Amik savaşı yapacağı var.
   Nostra'da İstanbul'un FR tarafından denizde de Portekiz'in yardımıyla işğâl edileceği geçiyor. Yunan'ın Ege depremiyle TR'ye saldıracağı 4lükler var. Demek ki benî Esfer AB7 oluyormuş.
   Diğer taraftan İskenderun körfezinden milyonluk askerî çıkartma yapacak olanın da yine ABD-NATO'su olduğu açıktır. Yani ABD-NATO'su da benî Esfer oluyor.
   Rusya ise İran'ın şişlenmesiyle Batı ile dostluğunu bitirip İslam ile müttefik olacak. Batı tarafından Japon'un üzerine saldırtılması şeklinde cezalandırılacak. İslam ittifakı eski Sovyet donanmasını satın alarak bununla AB7 fethini yapacak.
   Nostra'da mektuplarda vs tüm bu ayrıntılar var. Nostra'yı dünyada tek çevirebilen kişi Peter Lemesurier denen profesyonel bir çevirmen yazar. Türkçe Nostra 2 kitabı var ve 3.sü İngilizce çevrilmemiş alıp incele. Adam haritalarla kabaca senaryoyu ya çözmüş yazmış.

   Sil
 20. Mehdi(a.s) çıksa bu mafe denen mal kabul etmez :D Hayır benim cemaatten çıkacaktı, der. Mehdi(a.s)'a karşı savaşır :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynada kendini itiraf ediyon tabi.

   "Ama Allah halkın nefslerine karşı zulmü, cefası ve isrâfı yüzünden onu halktan gizleyecektir." Bu hadis durumunuzu deşifre ediyor işte. Ancak kendinize zulmetmiş olursunuz. Dünya kadar imkanı da israf edersiniz tufana kadar tabi ki. İnadınız yüzünden Allah da size hidayet vermeyip Hakkı göstermeyecek işte.

   Mehdî zaten Erbakan demek. Geçmişin üzerine konarak yürünür. Bu çıkmaz sokakla ancak Tufan'da helak olursunuz da yola hidayet yoluyla devam edilir. Nitekim dönüp dolaşıp iş MAFE'ye kalacak. Çünkü İslam dünyasındaki Erbakan markasını ancak o hedefe tahvil edecektir. Kur'ân'da da zaten Zekeriyya peygamberin manastırının vesayetini verdiği oğlu Yahya peygamberi oynamaktadır.
   Siz Allah'a yani Hakka inanmadığınız güvenmediğiniz için güce öykünüp Hakkı küçümsüyorsunuz. Oysa bu durum hadislerde zaten haber verilmiş. Alah'ın Erbakan yerine oğlunu göndermesinin sebebi imtihanmış ve Allah'ın her şeyi ben yaparım diye öğretmesiymiş.


   Onun (Mehdi'nin) gaybetinde Allah Tealâ, ONUN (HZ. MEHDİ'NİN) ÖMRÜNÜ UZATACAK, SONRA KENDİ KUDRETİ İLE ONU KIRK YAŞINDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ olarak aşikâr edecektir ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir."
   (Kemal'üd-Din, c.1, s. 305)

   Sil
 21. insanların anası babası soyu sopu ile uğraşmak boş iştir.
  orta yerde aleni ve aşikare söyleyip ettikleri varken gizli kapaklı tarafları, yalan yanlış araştırılmaz.

  hafızaları tazeleyecek iftiraya bir örnek:
  yerel seçimler öncesi stv'den kes yapıştır montajla....
  adamların o kadar içine işlemiş ki halka açık ajanslardaki haberi bile çarpıtmaya kalkmışlar.ilk iki dakika stvnin çarpıtma ve iftirası sonrası da haberin orjinali...!

  http://www.habername.com/haber-samanyolu-haber-erdoganin-sozlerini-carpitti-96920.htm

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. STV'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

   "Başbakan Erdoğan'ın Niğde mitinginde hizmet hareketine yönelik sözleri sırasında kullandığı bir ifade, o an miting alanında bulunan bir vatandaşa söylenmiş olarak anlaşılmıştır. Dolayısıyla haber bu yanlış anlama üzerine kurgulanmıştır.

   Başbakan'ın son dönemde hizmet hareketine ve hizmete gönül vermiş insanlara yönelik ağır hakaretleri rutin hale geldiğinden, kendisinin miting sırasında söylediği "hanımefendi buraya ne yüzle geldin sözü" de yanlış anlamaya müsait bir sözdür.

   Samanyolu Haber, yalan haber yapmaz. Mevzu bahis haberin yanlış anlamadan kaynaklı olarak hazırlandığı yayından sonra fark edilmiş ve yayından çekilmiştir. Bu hassasiyetimizin haftalardır bilerek yalan ve karalama amaçlı haberler yapan iktidar medyasına da örnek olması temennisiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur."

   bak adamlar yanlış olmuş demişler...

   haydi türker kardeş ...şimdide iftiralarını geri çekmeyenler içinde birşeyler söyle de olgunluğunu görelim...adaletlimisin bakalım...o haberi yapanlar cehennemde cezasını görecek ..tayyip le yüzleşecekler...acaba cemaatin tamamına yüzde yüz iftira edenlerin akıbetinide sen söyle...bizdende eğer bir zümreye karşı iftiramız olursa onuda aynı böyle ifşaa et...çekinme..

   allaha şükür hiçbir zümrenin toplu halde günahını alacak kadar basiretsiz değiliz..okadar ahmak değiliz...böyle yapanlar belli...

   şimdi sabah namazını kıl otur netin başına araştır...zümrelerin günahını almışmıyız bak bakalım...almışsak bizi yerin dibine batır...batırabilirsen...

   ama zümre günahını alanlarıda bir zahmet batırki sana kıvırtıyor demeyelim...

   hadi kardeşim...

   Sil
  2. hehe yanlış olmuş..koy diğerlerinin yanına...felsefem nickli "hiç"...

   Sil
  3. diğerlerinden bazıları....koleksiyon meraklısına...

   http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/stvden-simdi-de-mahmud-efendi-yalani-17.03.2014-626593
   http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/stvye-gore-filistinli-birlikler-terorist
   http://www.yeniakit.com.tr/haber/samanyolundan-bir-carpitma-daha-12597.html
   http://www.furkanhaber.com/menzil-pensilvanyanin-fitnesine-gelmedi/

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. türker eraslan ...ciddi hakkaniyet sorunların var...olgunlaşmamışsın kardeş...seyri suluk boşa gitmiş....menzil terbiyesinden yoksunsun...yeni akit yazarları gibi olmuşsun...hakkaniyet insanı değil medya çocuğu olmuşsun...

   ben hikmet karlıya bediüzzamana attığı iftiradan ötürü cevap yazdım...iftiracı olduğunu ıspat ettim...kanıtladım...hepsi bu...

   sen niye araya girdin kardeş...neden 3. oldun...

   bana cevap yazma kardeş....mademki hükmüm "hiç" miş...bana cevap yazıp tükürdüğünü yalama...

   Sil
  6. hahahaha
   ulan ne adamsın cemaatçi
   sana tonla şey yazdım önlem olsun diye yorumu kopyalamamışım mouse 2 kere tıkladı sayfa yenilendi uzun uzun yazmıştım halbuki

   evvela şunu belirtelim

   “Ribanın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir"

   bana münafık dedin canım kardeşim
   öyle bir gruplaşma var ki herkes işine gelmeyen şeyler söyleyenleri münafıklıkla yaftalıyor, tekfir ediyor. Halbuki bir müslüman için ne kadar tehlikeli ithamdır..
   Sizin kafa yapınıza göre Hazreti Ali Hazreti Ömer Ebubekir Osman ve Hazreti Peygamber SUİKASTÇI haşa
   Öyle mi?
   Halid bin Velid Hazretlerinin elinde bir günde 9 kılıç parçalanıyor
   Bu din savaşçı bir dindir. Allah katında tek makbul olan, kişinin kamil insan olmasını sağlayan tek dindir. Sanıldığı gibi hoşgörü dini değildir. Müslümanın iki kanadı olur biri sevgi diğeri nefrettir. Birinden biri eksik olursa uçamaz.
   Her hususta, alanda üstün olmalıyız.
   Sanatta, bilimde ve İslamiyete ters düşmeyen yenilenmeyi ileri bakmayı amaçlayan her işte.

   Ayriyetten sorunuza da cevap vereyim canım kardeşim:

   İhlası imanı olan itikatı bozuk da olsa kardeşimizdir.
   Bu tipler tabanda olur genellikle, sizi tanımıyorum belki öylesiniz belki değilsiniz bilemem. Her tarikat ve cemiyette. Hepsi kardeşimiz. Kimi kandırılmış kimi yolda.. Her halükârda itikadı doğru olanın bile cebinde iphone varsa oturup düşünmek lazımdır.
   Hocanızın kirli çamaşırlarını dökmeye vs uğraşmayacağım
   Bağlanmışsınız körü körüne Allah kurtarsın
   Hazreti İsa aleyhisselam Resullullah'ın oğludur diyebilen itikatı bozuk küfür içinde yüzen bir adama inanan ya gafildir ya hain.
   Daha neler neler var..
   Bediüzzaman'a hadi laf etmeyelim
   Düşmanlıkta ettiğimiz yok
   Kalpleri Allah bilir
   Ama İslam halifesine başkaldıranlardan olduğu için
   SEVMİYORUM KARDEŞİM

   Zorunda değilim ya
   Kalbim de ısınmadı
   Hazreti Ömer öyle buyurmuş: Kalbinizin ısınmadığı kişiden uzak durun
   Meşrebim değil belki
   İftiracı da değilim, yeşil ay'ın kurulmasının masonların ve bediüzzaman'ın bağlantısını bir araştır bakayım.
   Kim olduğunu Allahu teala bilir. Karl Marx'a da Das Kapital'i cinler yazdırmış o kadar sayfa kütük gibi kitap

   Belki bediüüzzaman'ı da şeytanlar kandırıverdi, ne olacak?
   Mesnevi'yi değiştirdiler
   Hazreti Mevlanaya her türlü iftirayı atıyorlar
   Belki Risale i nur da değiştirildi?
   Benim BU KADAR ÜZERİNE DÜŞMEMİN SEBEBİ BEDİ'NİN "MÜSLÜMAN İSEVİLER" kavramıdır. Ehli sünnet itikadına göre SON VAHY KUR'AN I KERİM GELDİKTEN SONRA MÜSLÜMAN İSEVİ; YAHUT GERÇEK İSANIN YOLUNDA GİDENLER diye bir tanım O-LUŞ-TU-RU-LA-MAZ.
   Hazreti Peygamber buyurmuş: Allah'a yemin olsun ki, eğer Musa bile hayatta olsaydı O'nun bile bana tabi olmaktan başka yapacağı bir şey yoktur." PEYGAMBER YAŞASAYDI EFENDİMİZE TABİ OLMAK ZORUNDAYDI, NORMAL KULUN HALİ NE OLUR SENCE

   YETERİNCE ANLAŞILIR KONUŞUYOR MUYUM?

   APTAL DEĞİLSİN DEĞİL Mİ? Aptalın da anlayacağı dilden yazmaya çalışıyoruz.

   Cübbeliyi severim nasipli adam efendimizin sac-ı şerifi nasip oldu hediye ettiler. Sana bana böyle bir hediye nasip olur mu? Olmaz. Fetoya olur mu? Olmaz. Cübbelinin ve eşrafının hizmeti büyüktür. Alimdir. Osmanlıdaki alimler gibi mübarek, kafasından konuşmaz nakil eder.

   Büyükdoğuyu necip fazılı üstadın şeyhi Esseyid Abdülhakim Arvasi Baba'yı tanıyıp bilen seven, farketmez kardeşim herkes kardeşimiz. Dinler arası dialogcu olmasın yahut şia olmasın fasık bile olsa dost oluruz. Gerekirse bizde kirleniriz ona bişeyler öğretebilmek için. Kafasını değiştirebilmek için.

   Feto attırmıştı Salih mirzabeyoğlunu
   Çıktı şimdi mübarek
   Bak burada lafı geçti, 1 gün sonra çıktı görüyor musun?
   Bu da sana bir işaret... Doğru yolda olmadığına.
   Haydin Allah'a emanet

   esselamu aleykum

   Sil
 22. sen hala burdamısın yav...rabia yı rabin diye gösterme münafıklığını yaptığını ıspat etmedimmi ben...biz ehli kıbleye tekfir yapmayız...taaki ağzıyla söyleyene kadar...

  yukarıda yazdığın saçmalıklarada tek elimle cevap veririm ama

  merak ediyorum rabia yı rabin yapmanın vebelini yani ölmüş bir kadına dahi iftira atma münafıklığından yakanı nasıl kurtaracaksın merak ediyorum....

  tekrar ediyorum ölmüş bir kadına iftira attın be şerefsiz...

  ilk okul çocuğunun anladığı dilden yazıyorum..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. cevabı tokat gibi verilmiş soruların peşinden koşan be hey ahmak

   Sil
 23. Bediüzzaman mevcut Hristayanlığı değil belki "Gerçek İsevilik" olarak adlandırdığı, tevhid dinine inanacak ahirzamandaki bir takım İsevilerden bahseder ki; Nursi'ye göre bunlar, İslamiyet ile omuz omuza vererek dinsizliğe karşı mücadele edeceklerdir.(Kastamonu Lahikası, 76. Mektup)

  Hz. İsa'nın yeryüzüne ilk gelişinde tebliğ etmiş olduğu hak din, özünden uzaklaşmış ve tahrif edilmiştir. Kuran'da bildirildiği gibi, Hz. İsa'nın ardından üçleme ve Hz. İsa'nın ilahlaştırılması (Allah'ı tenzih ederiz) gibi çeşitli sapkın inanışlar Hıristiyanlığa dahil edilmiştir. Nursi'ye göre, Hz. İsa yeryüzüne geldiğinde öncelikle, Hıristiyanlığı bu sapkın inanışlardan arındıracaktır. (Mektubat, Birinci Mektup)

  İki bin yıldan bu yana özünden uzaklaşma süreci yaşamış olan Hıristiyanlığı özüne döndürebilecek olan tek kişi Hz. İsa'dır. Kendisini bekleyen Hıristiyan dünyasına gerçek din ahlakını yani Kuran'da bildirilen İslam ahlakını anlatacak, Hıristiyan dünyası hak dine yönelecektir. Hz. İsa'ya tabi olanlar da gerçek İseviler olacaklardır. Nursi'nin ifadelerini incelediğimizde gerçek İsevilerin; Kuran ahlakına ve sünnete uyan, Hz. İsa'ya itaat eden kimseler olacağı anlaşılmaktadır.

  Bu dönemde dinlerinin içine karışmış olan hurafelerden ve batıl inanışlardan yüz çevirerek gerçek İslam ahlakına yönelecek olan Hıristiyanlar ve samimi Müslümanlar, gerçek İseviler olacaklardır. Müslümanlar ve batıl inanışlarından kurtulan Hıristiyanlar, Hz. İsa vesilesiyle büyük bir ittifak kuracaklardır. Gerçek İsevilerin ittifakı yeryüzündeki din ahlakına karşı olan her türlü sistem ve uygulamanın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. (Mektubat, Onbeşinci Mektub)

  YanıtlaSil
 24. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 25. "Ahir zamanda Hazret-i İsa (as) gelecek, Şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek" mealindeki hadisin sırrı şudur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdiği cereyan-ı küfriye (inkarcı hareket) ve inkar-ı uluhiyete (Allah'ı inkar) karşı İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd edip (hurafelerden temizlenip) İslamiyete inkılab edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahy-i semavi kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür; öyle de Hazret-i İsa, İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür... yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek. (Mektubat, Birinci Mektub)

  ...felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete (Allah'ı inkar) karşı...": Bediüzzaman; Hz. İsa'nın, maddeciliğin ve sefahatin meydana getirdiği inkarcı harekete ve Allah'ın varlığını inkar edenlere karşı büyük bir mücadele yürüteceğini belirtmektedir.

  "...İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd edip İslamiyete inkılab edeceği..." Bediüzzaman bu hikmetli açıklamasında Hz. İsa'nın ahir zamanda tekrar dünyaya geldiğinde, İslam dininin gereklerine göre hareket edeceği yönündeki hadisi tefsir etmektedir.1 Hz. İsa'nın mücadelesi çeşitli hurafeler ve geleneklerle özünden uzaklaşan Hıristiyanlığın özüne dönmesi ile başlayacaktır. Hz. İsa Hıristiyanlığı tüm batıl inanışlardan temizleyecek ve ona tabi olduklarını söyleyen tüm Hıristiyanlar gerçek din ahlakına yani İslamiyet'e döneceklerdir.

  Ve Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu (tabi olunan) makamında kalacak. Din-i Hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık (Hz. Muhammed sav), bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey va'detmiş, elbette yapacaktır. (Mektubat, Onbeşinci Mektub)

  YanıtlaSil
 26. "...Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu makamında kalacak..": Hıristiyanlığın Hz. İsa ile başlayacak olan hak dine dönüşümü, son kitap olan ve herkesin uymakla mükellef olduğu Kuran'a tabi olmakla neticelenecektir. Hz. İsa'nın şahsı ve ona tabi olan Hıristiyanlar İslam'a tabi olacaktır.

  "...Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak...": Hz. İsa öncülüğündeki Hıristiyanlık Kuran'a tabi olduğunda çok büyük bir güç oluşacaktır. Çünkü günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğuna sahip iki din olan Hıristiyanlık ve Müslümanlık hem siyasi, hem ekonomik hem de manevi yönden çok büyük iki kuvvettirler.

  Bu nedenle de dinsiz ideolojiler karşısında birleştiklerinde çok büyük bir güç kazanarak dinsizlik akımlarını fikren mağlup edip, dağıtacaklardır. İnsanları hayatlarının gerçek amacından uzaklaştıran bencil, sevgisiz, çatışmacı bir hayata iten maddeci felsefe ve dinsizliğin dünya üzerindeki etkileri, iki dinin birleşmesiyle ortadan kalkacaktır.

  "...cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini...": İki dinin ittifakı ve Hıristiyanların Kuran'a tabi olması ile dünyada nüfus çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut gibi hareket edecek, bu hak dinin başına ise Hz. İsa geçecektir. Bediüzzaman bu sözünde Hz. İsa'nın yeryüzüne gelip, samimi olarak iman edenlerin başına geçeceğini Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdiğini hatırlatmış ve bu nedenle de bu haberin mutlak gerçekleşecek olan hak bilgi olduğunu söylemiştir.

  Yukarıdaki ifadelerden de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi, Bediüzzaman Hazretleri İseviliğin mevcut halini değil, belki ahirzamanda Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesiyle başına geçeceği, hurafelerden arındırılmış ve tevhid dini olan hakiki bir İsevilikten bahsetmektedir.

  1. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368

  YanıtlaSil
 27. RECEP TAYİP ERDOGANA ZAHİR BATIN BİR COK EVLİYA DUA EDİYOR İMANLI Bİ LİDERDİR

  YanıtlaSil
 28. RECEP TAYİP ERDOGAN gelmeden ne cabuk unutuk ozaman ki günleri müslümanlar bu kadar rahatmıydı yorumlarımızı biraz kin nefret den uzak tutarak yapsak şaşkınlıkla bakıyom bu adam RTE cumhuriyet tarihinin gördügü en düzgün müslüman bi lider menfati, ne ters düştügü için adamı yerden yere vurmak yanlış degilmi özel secdeye gidip okadar müslümanın duasını alan biri okudukca ben de yana yana recep tayip erdogan aklımda fikrimde yokkken ALLAHA kuran hakkı için onu şerlilerin şerrinden hasedlerden koru diye dua edesim içimden geliyorr ve ediyom Allah onu müslümanlarıt
  Türkiyemizi düşman şerinden vatan hainlerinden KORUSUN ALEMLERE RAHMET ALLAHIN RESULU HAZRETİ MUHAMMED SALLALAHU ALEYHİ VESSELLEM HÜRMETİNE Allahımmmmmmmmmmmmm ALLAHIMMMM KATINDA DEGER VERDİGİN KULLARIN HATIRINA GÜNEŞE TECEELİ ETTİN ESMALARIN HATIRINA KURANI KERİMDEKİ TÜM HARF LERİN BEREKETİNİN HATIRINA LA HAVLE VELA HAVLE İLLA BİLLAHİL ALİYİL AZİM ZİKRİNİN BEREKETİYLE KORURUMUSUN FİTNECİLERDEN KAFİRLERDEN VATAN HAİNLERİNDEN MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANLARINDAN SANA YALVARIYOZ MUHAFAZA ETMENİ DİLERİM DİLENİRİM

  YanıtlaSil
 29. MUHAMMED ALEHİSELAM AŞKI İ.ÇİN EBU BEKİR SIDDIK AŞKI İÇİN ÖMERİL HATTAB AŞKI İÇİN CEDDİ ALİ HAYDARI KERRARIN RADIYALLAHU ANH ECMAİN HASAN HÜSEYİN ANNEMİZ FATİMATUL ZEHRA HATRINA UHUD ŞEHİTLERİ HATRINA BEDİR ŞEHİTLERİ HATRINA SEN MÜSLÜMANLARI BİRLEŞTİR mÜSLÜMAN LİDERLRE YARDIM ET MÜSLÜMAN TÜRKLERE TÜRKİYEMİZE T
  ÜRKİYEDEKİ MÜSLÜMAN HALKLARA SELAMET VER BİRLEŞTİR G
  ÜÇLENDİR ALLAHIM EVLİYALARIN DUASINIDAN HİMMETİNDEN MAHRUM ETME ALLLAHIMZALİFLERİ KAFİRLERİ HANGİ MASKE GÖRÜŞ ALTINDA GİZLENİYOLARSA ALLAHIM SEN CÖKERTİ VER İSLAM DÜŞMALARINI HİDAYETE NASİBİ OLMUYANLARI İSMİ AZAMININ HATIRINA AMİN

  YanıtlaSil
 30. inşallah takıyeciler munafıklar inişe geçti zafer müslümanlarındır ALLAHIN İZNİYLE ZAFER MÜSLÜMANLARINDIR

  YanıtlaSil
 31. http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/07/26/muslumanlara-ihanet-ettiniz

  http://www.finansgundem.com/gundem/chomsky_den-turkiye_ye-filistin-ovgusu-610405.htm

  YanıtlaSil
 32. http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/pariste-filistin-zirvesi-h33308.html

  http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/07/26/davutoglunun-gazze-mesaisi

  YanıtlaSil
 33. İkiz kardeşim Ukrayna ile iş yapıyor,

  Bana aktardıklarını aynen yazıyorum :

  Ukrayna askerleri gelişi güzel şehirlere füze atışı yapıyorlar, kadın – çocuk gözetmeksizin insanları öldürüyorlar, amaç yine belli, Yahudi asıllı Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Lugansk Bölgesinin doğal gaz sahaları ile doldurmak istiyor, hiçbir televizyon, hiçbir ülkede bu olaylar topluma yansıtılmıyor, Rus – Ukranyalı ayrımı yapılmadan şehirlere füze yağdırılıyor..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Not : Cumartesi İstanbul'da bulunan Ukranyalıların özel isteği, acılarının duyurulma talebi, İkizime dedim, Söyle o mazlumlara iki İslami sitede isteklerini yerine getireceğim

   Sil
 34. Mehmet Ali Bulut'un "Dünya beşten büyüktür" yazısından...

  Bu Calut düzenidir. Calut (cilt, dışı parlak içi pislik şey) düzeninde ‘beni İsrail (Bugünkü anlamda Müslümanlar, özelde Türk halkı)’e kendi silahını yapması yasaktı. Beş tane Çete devlet vardı. Bu çete devletlerin başını ‘Amalikalılar’ çekiyordu. ‘Beni israil’in kılıç kalkan yapması, savaş gereçlerine sahip olması yasaktı. Talut, Culatla uzun sür mücadele etti ama o ambargoyu kaldırtamadı. Çünkü o beşli ittifak Talut’a o imkanı tanımadılar…
  Talut’tan sonra Davut, Beni İsrail Kralı oldu. Davut’un yaptığı ilk icraat, bu sanayi ve silah ambargosunu tanımamak oldu. Davut uzun süre Amaliklerle beraber olduğu için onların zayıf tarafını iyi biliyordu. O zayıflıklarından yararlanarak kendi ustalarına kendi silah ve kalkanlarını yaptırdı. İlk iş olarak da Amelikler’e saldırdı ve o beşli Çeteyi yıktı. Bölge huzura kavuştu ve Davut büyük krallığını kurdu.
  İnanmayacaksınız ama bu, Türkiye’nin de hikâyesidir. Bu kıssanın, tıkır tıkır işlediğini görmenin hayti içindeyim.
  Şimdi bilmiyorum ‘Talut’un bu, “Dünya Beşten Büyüktür” açıklaması netice verir mi? Çünkü onu gerçekleştirecek olan Davut’ur. Davut kimdir. Ahmet Davutoğlu o kalıbın içini doldurur mu? İnşallah doldurur ve Allah bu millete vadini tamamlar. Ama bunlar kuru açıklamalarla olmaz. Bu tür çıkışlar, beşli çetenin yeni tedbirler almasına hizmet etmekten öteye gitmiyor. Bu tür açıklamalar ve iddialar başımızı çok ağrıttı.
  Zira bu çeteler, bizim mülkü üzerinde verilen kanıl kavgaların neticesinde oluşmuştur. Onlar için en tehlikeli halk Türklerdir ve Türkiye’dir. O yüzden bu cümleyi bir başkası söylese gülüp geçerler. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı söylemişse çoook ciddiye alırlar. Zira insan ürkmeetelsi başka bir şeye benzemez. Batı hala ne Osmanlıyı unutabildi ne de onun tokadını. Hiç onun yeniden ayağa kalkmana fırsat verirler mi?
  Sen ise ikide bir çıkıp “ben Osmanlıyım” diyorsun. Bu doğru bir siyaset değil. Bu açıdan diyorum ki bu tür söylemler keşke hiç olmasa. Alttan alta ülke kendini geliştirse, güçlense ve sözle değil icraatla varlığın hissettirse… Ancak o zaman sözün bir kadri ve kıymeti olur.
  Mamafih ben bekledim ki o sözden sonra kıyamet kopar. Hiçbir şey olmadı! Sadece –şimdilik- kendi tasmalıları olan Mısır yönetiminden ağır bir eleştiri geldi. İngiltere, sanki hiç duymadı. Oysa en çok alınması gereken oydu.
  Sessiz kaldılar. Sessiz kalmaları iyi değil. Ya “seni iplemiyoruz” demektir, y ada ‘sana bunu yediririz’ demektir.
  Suriye’nin şimdiki hali oe bizim vakitsiz çıkışlarımızın neticesidir. Batılılar, Türkiye işe müdahil olunca, Suriye’ye müdahale etmekten vaz geçtiler. Türkiye’yi güçlendirecek hiç bir açılıma fırsat vermek istemezler çünkü. Kürt açılım süreci de dâhil!
  Dolayısıyla, Türk yetkililer, arkasında yaptırım gücü bulunmayan konuşmalara hiç girmemeliler! Görüyorum ki Sayın Davut oğlu da bazen aynı hataları yapıyor.
  Tebük savaşına katılmadığı için sonradan derin bir pişmanlığa düşen ve bu pişmanlığından dolayı da ilahi affa mazhar olan üç kişiden siri olan Kaab bin Malik, “Vallahi” diyor, “biz sefere çıktığımızda Resullulahın bizi nereye götüreceğini asla bilmezdik!”
  Hakikaten de Rasululah, yürüttüğü mücadelesinde hiçbir zaman hedefini tam olarak açık etmemiştir. Eşyanın tabiatı da bunu ister.
  İslam tarihini iyi bildikleri kabul edilen cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın bu incelikleri, siyasetin ve diplomasinin içine taşımaları onlara daha çok yakışır.
  Diğer şekli düşman uyandırmak olur!

  YanıtlaSil