.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

22 Mayıs 2014 Perşembe

İSRAİL'İN 74 YILLIK ÖMRÜ

Mustafa Özcan / Yeni Akit

Mustafa ÖZCAN

21 Mayıs 2014 Çarşamba 

1948 yılında kurulan İsrail’in ömrünün İbrani takvimiyle 76, miladi takvimle ise 74 yıl olduğu ifade ediliyor. Bu keşif Tevrat’a da dayandırılıyor veya isnat ediliyor. Bilindiği gibi, İbrani takvimi de şemsi değil kameridir. Kameri olan İsrail takvimi şemsi takvim karşısında üç yılda bir ay ileri atmaktadır. Bunu şu şekilde izah etmek mümkündür: İsrail takvimine göre 3 yıl 36 ay olup bu süre şemsi takvimde 35 aya düşmektedir. Bu nedenle İbrani takvimine göre 76 yıl, miladi takvim olarak karşımıza 74 yıl olarak çıkmaktadır. İbrani takvimine göre İsrail’in ömrü 76 yıl olup bu miladi takvimde 74 yıla düşmektedir. Bu hesaplamaya göre, 1948 yılında kurulan İsrail’in çöküş tarihi 2022 yılıdır. 1948 üzerine 74 yıl ilave ettiğimizde 2022 yılına ulaşmaktayız. Nihad Bessam Cerrar gibi cümle hesabı uzmanları İsrail’in ömrünün 2022 yılında sona ereceğini müjdeliyorlar. Şeyh Ahmet Yasin de New York Times gibi gazetelere yaptığı değerlendirmede üç ihtimalli bir hesapla 2016, 2021 ve 2027 yılları ile karşımıza çıkmıştı. Bununla birlikte Nihad Bessam Cerrar, müstakil olarak yazmış olduğu bir risalesinin başlığında zeval yılını ibraz etmiştir. Zeval-i İsrail: 2022. Elbette Kur’an ile ilgili keşfiyata dayalı olarak bu tarihe ulaşmıştır.. Tevrat’a göre bu nübüe/nübüat yani gaybın haberlerini değerlendiren Muhammed Abdullah Avn da Basiret Gözü (Aynu’l Basire) adlı programında Tevrat üzerinden giderek aynı sonuca ulaşmıştır. Nihad Bessam Cerrar Kur’an üzerinden, Muhammed Abdullah Avn ise Tevrat üzerinden yola çıkarak aynı sonuca varmışlardır. Avn İsrail’in sonu olarak hicri takvim olarak 1443 tarihine ulaşıyor. Bu ise, İsra Sûresi’nin âyetlerinin kelime sayısına tekabül ediyor.
*
Elbette gayb mutlak olarak Allah’ın bilgisi dahilindedir. Bu mutlak bilginin bir kısmını farklı derecelerde kullarıyla paylaşabilir. Münzel kitaplarında açıktan veya perdeli olarak ortaya koyabilir. Kur’an açıkça Rum Sûresi’nin başında Rumların yenildiğini ama birkaç yıl içinde zafere ulaşacaklarını beyan ediyor. Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği gibi birkaç yıl içinde Rumlar yani Bizanslılar Sasanileri yeniyorlar. Demek ki, Kur’an-ı Kerim açıktan gaybın perdelerini açabiliyor. Bazen gayb perdeleri ikinci ve üçüncü seviyeden açılıyor. Lakin perdeli olduğundan dolayı tartışmalı veya muhtelefünfih olarak kalıyor. Muhammed Abdullah Avn, Basiret Gözü adlı görüntülü derslerinde gayb ile alakalı olarak kısaca şu bilgileri paylaşıyor: Gayb iki kısımdır. Mutlak gayb ve paylaşılan ya da mukayyet gayb! Gayb müteşabihat veya muhkemat gibidir. Mutlak gayb muhkemata benzer. Temel gayb budur. Allah katında gizlenmiştir. Kullar buna muttali olamazlar. Gaybın perdeleri dereceli olarak açılır. Herkes kendi nasibinde bu açılan perdelerden gayb huzmelerine aşina olur. Bazen de bilgi ihatalı olmadığından yorumunda yanılır. Sınırlı gayb bilgisiyle sınırsız ve mutlak gaybı çözemez, ihata edemez ve yorumunda yanılır. Gayb perdelerini açan Kur’an ve Sünnet kaynaklı ya da onlardan mülhem haberlere ve keşiflere ise nübüe/nübüat diyoruz. Şimdi bütün dünyada ve bütün dinlerde kurallar (şeriat) yerine bu eğilimin ve gaybın haberlerine ilginin öne çıktığını görebiliyoruz. Yahudilerde İbni Meymunculuk yerine Kıyametçilik, Hıristiyanlar da İncilciler ve Şii ve Sünni’siyle İslami kesimlerde de aynı damar öne çıkmıştır. Bu trend genel eğilim haline gelmiştir. Bu da bütün din mensuplarına göre ahirzaman diliminde yaşadığımızın resmidir.  
*
Nübüe veya nübüat yani gayb haberleri geçmiş veya aktüel veya pasif veya aktif metinlerde yerlerini alırlar. Allah bunlar vasıtasıyla veya gayb dili üzerinden kullarına seslenir. Elbette bu şifrelidir. Allah bazen kullarına bildirir lakin bu bildirim muğlak olarak kalır. Kul künhüne vakıf olamaz, nüfuz edemez. Elbette haberleşme peygamberleri vasıtasıyladır. Lakin ilham ve keşif düzeyinde de ikincil kanallarla da devam eder. Kimileri Peygamberlerin bile gayba muttali olamadıklarını söylüyorlar. Bu şefaat meselesi gibidir. Allah’ın izni dairesinde olur. Onun izin vermediğine kimse ulaşamaz. Bu nokta kesindir, tartışma götürmez. Tartışma, izin verilen oranın veya paylaşılan oranın anlaşılması ve sıhhatiyle alakalıdır. Günümüzde Hasan Turabi gibiler kıyamet alametlerini reddediyor veya bahusus Hazreti İsa’nın nüzulü gibi meseleleri ret ve inkâr ediyorlar. Bana göre bu, kompleks ürünü bir yaklaşımdır. Geçmişte Turabi tıbbı nebevi gibi hususları da reddetmiştir. İlahi metinlerdeki veya hadislerdeki nübüe, gayb perdelerinin yırtılması ve açılmasıdır. Allah mutlak gaybını yine gayb haberleriyle (nübüe) izafileştiriyor, açıyor, sınırlıyor. Bu alanda yanılma payı yüksek olduğundan ihtiyat esastır. Bu anlamda, merhum Ömer Süleyman Aşkar bir konuşmasında ilahi zaferin garanti olduğunu lakin vakit tayini konusunda ihtiyatın elden bırakılmaması gerektiğini söyler. Zira bu gayb haberlerini kendine yansıtan bazıları vaktiyle hayali misyonlara soyunmuşlar ve bu da anlam ve istikamette kayma ve sapmalarına neden olmuştur. Yahudilik ve Hıristiyanlık ve İslam’daki fırkaların çoğunluğu bu nedenden ortaya çıkmıştır. Yehova Şahitleri, Kadiyaniler, Bahailer ve Şii fırkalarının geneli, Sebataistler bunlara örnek olarak verilebilir. Bugün İŞİD taife-i mensuru hadisine dayanarak kafa ve baş koparıyor. Reşad Halife ‘19 mucizesi’ üzerinden yeni bir fırka türetmiştir.
 Sahte Mesih veya Mehdi namzetleri zamanla fırkaların teşekkülüne neden olmuştur. Bununla birlikte sahteleri var diye hakikatini inkâr doğru olmaz. Bunları ortadan kaldırarak imtihan araçlarını da ortadan kaldırmış olmayız. Bu hususta ‘İmtihan araçlarını ortadan kaldırmak’ başlıklı yazımıza müracaat edilebilir. İmtihan sırrı araçlarını da beraberinde getirir. Biz Allah’tan doğru tarafta olmayı niyaz edelim. Bunun karinelerinden birisi, ihtiyatlılıktır. Bu da havf ile reca makamlarının meyvesidir. Ömer Aşkar’ın sözleriyle bitirelim: Ne vakit olacağını tayin edemesek de İsrail karşısında zaferimiz kesindir. Mesele zafer meselesi değil, vakit meselesidir. Ehil olursak, 2022’yi görürüz. Kısmet olursa bir başka yazıda da rüyaların kapışmasına değinelim!
Not: Bu makale Yeni Akit gazetesinde yayınlanmıştır. Tuğrul Çalışkan kardeşimizin haberdar etmesiyle yayınlıyorum. 

144 yorum:

 1. şu anda hiç bir islam ülkesi ona yaklaşabilecek durumda değil askeri gücü yüksek
  kendi ürettiği merkava ve kfir uçakları siha lar hariç 400 e yakın nükleer silahı ve abd ile batı var arkasında
  suriye meselesi olmasa idi şu anda islam ülkeleri arasındaki bölünmüşlük olmazdı
  özellikle bizim israil in kıtalar arası füze ve nükleer tehdidine karşı kıtalar arası başlık ve nükleer silah edinmemiz lazım
  bunun için pakistanla mı anlaşılır bilmiyorum ancak bunun karşısına bir kaç yüz nükleer silahımız olmazsa işimiz zor

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. Selamun aleyküm. Paylaşım için Allah razı olsun. Çok faydalı bilgiler.

  Size imam el Mehdi nin doğum tarihi hakkında bir görüş paylaşmak istiyorum.
  Beddiüzzaman hazretleri 1980 leri işaret ederken hadislerde kuyruklu yıldızın görünmesi onun çıkış alametlerindendir deniyor.
  Bu çıkış kelimesini doğum olarak değerlendirirsek 1986 yılında doğmuş olabilir.

  - RAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI: Peygamberimiz hadisinde, hicri 1400, miladi 1980 itibarı ile Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacağını, bu tutulmaların ortalama 14-15 gün arayla olacağını ve iki kez tekrarlanacağını bildirmiştir.

  1981 yılında Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında Ramazan Ayının 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

  - KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI: Peygamberimiz doğudan kuyruklu yıldızların doğuşunu Mehdi'nin çıkışına alamet olarak bildirmiştir. Doğudan ışık veren parlak bir kuyruklu yıldız çıkacağını, bunun Ramazan ayı içinde iki kez ay ve güneş tutulmalarının ardından gerçekleşeceğini bildirmiştir.

  1986'da ''Halley'' kuyruklu yıldızı dünyamıza çok yakın geçmiş, parlak ve ışıklı bir yıldızdır. Ve hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 82 yıllarında Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmalarından sonra çıkmıştır.

  Eski dönemlerdede bu yıldız göründüğünde ilginç hadiseler zuhur etmiştir. Mesela:

  * Fatih Sultan Mehmed cülus ettiği zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü; papa o zaman yıldızı “Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız” olarak aforoz etmişti. Bu kuyruklu yıldızın sonra Halley kuyruklu yıldızı olduğu öğrenildi. Balkan Harbinde Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerlerken Halley kuyruklu yıldızı yine görünmüştü. O zaman kilise adamları: “Türklerin uğur yıldızı göründü; Bulgarlar yine mağlup olacaklar!..” demişti; ve hadiselerde böyle oldu. Çatalca muharebesini kazandık. Balkanlı müttefikler arasına nifak girdi. Edirne’yi Bulgarlardan geri aldık.

  Eğer 1986 yılını doğum tarihi olarak kabul edersek 40 yaşında olduğunda kabe de biat olacaktır ve oda 2026 yılına geliyor.
  Bu siteden bir alıntı:

  İmam Ali (a.) sonra şöyle buyurdu: “Araplar, Yahudilerle üç kere savaşacak* ve dördüncü savaşlarında Allah onların sabit kadem olduklarını, iman ve sadakatini gördüğünde zaferi onların başlarının üzerinde dalgalandıracaktır.” Hz. Ali (a.s) sonra şöyle buyurdu: “Yüce Allah’a andolsun ki bir tek Yahudi Filistin’de kalmayacak şekilde tüm Yahudiler koyun gibi öldürülecektir.”
  Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin “Araplar ve Arap olmayan Müslümanlar birlikte Filistin’in kurtarılması için (Yahudilerle savaşmak için) kıyam edecektir.” Cümlesinden ve bunun gibi onlarca hadisten anlaşıldığı kadarıyla Arap olmayan Müslümanlardan maksat İranlılardır. İmam Mehdi’nin (a.s) zuhuru öncesi Filistin’in kurtarılması için Irak ve Suriye üzerinden Aziz Kudüs’ü kurtarmak için Filistin’e gireceklerdir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şimdiye kadar karşılaştığım en doğru bilgiler sende...çünkü 1981 ve 1982 yıllarında ki tutulmaların son gununde hz mehdi dünya ya geldi...bu gün isa zindanda ve fazlasıyla çilesi var...şimdiye kadar küdüsü kötülerden alan kaç komutan varsa takip edin aynı ırktan ve aynı tekniği kullanarak hareket edecektir.o kafkasların ulu kartalıdır...o hz.nuhun gemisinin durakladığı yere komşudur...o şimdi altın oranı hesaplamalarıyla mekke kudus istanbul arasında tam odak ve bilindiği halde unutulmuş ilk medeniyet şehirlerin birisindedir...kendisi bilmiyor kim olduğunu ama çektiği çile ve gözünü küdüsten ayırmaması salih insanların ruyalarımızda kendisine verdiği öğüt ve yardımlarla bir çoğumuz biliyoruz şimdiki mevcut durumunu...sizler bu dediklerimi şimdilik dikkate almayın...ama çok aramak isteyen olursada onu eshabı keyf çıvarında arayabilirler

   Sil
 4. Beklenen Mehdi kitabından alıntı :

  4-Mehdi'den önce BeniAbbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra
  Horasan'dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunacağı,
  sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu,
  Süfyan'ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs'e inecekler
  ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun
  çıkması ile, halifeliği Mehdi'nin teslim alması arasında geçen
  zaman 72 aydır.

  72 ay 6 yıl eder
  Eğer 1986 yılını doğum tarihi olarak kabul edersek 40 yaşında olduğunda kabe de biat olacaktır ve oda 2026 yılına geliyor

  şimdi bir hesap: 2026 - 6 = 2020

  çünkü siyah bayraklılar mehdinin hilafeti almasından 72 ay önce çıkacaklar yani 2020
  2 senede İsrail ve Filistini alsalar ozaman yukarıda yazılan israilin çöküş tarihide birbirine uyumlu oluyor.

  Ayrıyeten farzedelim Mehdi 2026 yılında 40 yaşında ve resmiyette artık Halife ve 7 veya 9 senede hükmetti ozaman 2033-2035 cıvarlarında Deccalın çıkması gerekiyor ve ardındanda Hazreti İsa a.s. gelecek
  O da deccalı öldürdükten sonra dünyada 40 yıl yaşayacak
  ve 2073-2075 cıvarlarında vefat etse ve ardından müslümanlar bir süre daha yaşasalar ve onların ruhlarıda serin bir rüzgarla alındığında artık sadece kafirler kalır dünyada ve bu ümmetin ömrü 1500 yıl hadisinede uyumludur.

  Hepsini bir sıralayalım.
  Mesela Imam el Mehdi 40 yaşında olduğunda 2026 desek hicri 1447 eder
  en fazla 9 sene tek başına hükmetti desek çünkü ya 7 ya 8 ya 9 sene diyor hadiste bu da eder hicri 1456
  Bu aralarda Deccal çıksa ve Hazreti İsa a.s. zuhur etse onu Öldürüp 40 sene kalsa eder hicri 1496
  Hazreti İsa vefat ettikten sonrada bir takım müslümanlar yaşayacak ve Allah onların ruhlarını serin bir rüzgarla alacak. Kaynak aşağıda:
  Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim içerisinde Deccal çıkar ve kırk gün kalır. Sonra Allah, Meryem oğlu İsa’yı gönderir.İsa, Deccal’i arar ve onu öldürür. Sonra insanlar, iki kişinin arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın tam bir huzur içinde yedi yıl yaşarlar.

  Sonra Allah, Şam tarafından serin bir rüzgâr gönderir de artık yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığınca hayır yahut iman bulunan kimse kalmaz. O rüzgâr kalbinde zerre miktarı hayır yahut iman bulunan herkesin ruhunu kabzeder.

  Sizden biri dağın içine ta ortasına kadar girmiş olsanız bile bu rüzgâr onun ruhunu kabzetmek için saklandığı yere girecektir. Artık yeryüzünde kuşlar hafifliğinde, canavarlar ahlakında olan şerli insanlar kalır! Onlar hiçbir iyiliği tanımaz ve hiçbir kötülüğü reddetmezler!’ buyurdu.”

  Müslim 2940/116

  Bu rüzgar meselesinden sonra dünyada artık din yok müslümanlarda kalmadı
  Buda artık hicri 1496 yılından Allahu Alem 5 - 10 sene sonra olsa gine bu ümmetin ömrü 1500 yılı fazla geçmeyecek hadisi şerifine uygun.

  Siz ne dersiniz ?
  Bu yorumdaki yazılar birbirine uyumlumu yoksa değilmi ?
  Bence uyumlu.
  Ve sizde uyumlu değilse neden değil onu da lütfen paylaşırmısınız ?

  Allah hepinizden razı olsun.
  Vesselam.

  YanıtlaSil
 5. Verdiğim miladi ve hicri seneleri kontrol yapmak isteyenler şu linke girsinler

  http://www.ibayrak.com/hicri-miladi-takvim.asp

  Burdan tarihleri birbirileriyle kıyaslarsınız.

  Vesselam.

  YanıtlaSil
 6. Selamun aleyküm.

  Eğer Imam el Mehdi 1986 Halley kuyruklu yıldızın geçtiği yılda doğdu ise 40 yaşında olduğu senede 2026 senesi olacaktır yani hicri 1448.
  Ve 40 yaşındayken Muharrem ayının 10.cu günü Aşure Günü Kabede biat olacaktır.
  Eğer 1986 tarihi doğruysa ozaman Kabedeki Biat Günü Hicri Muharrem 10.cu gün Cuma günü
  Ve miladi tarih 26-06-2026 cuma günü.

  Bir arkadaş bunun cumartesi gününe denk geleceğini söylemişti.
  Şu açıdan bakılırsa cumartesiye denk geliyor.

  Bilindiği üzere dinimizde akşam namazı girdikten sonra diğer güne geçmiş oluyoruz.
  mesela bugün cuma günü 23 mayıs 2014 veya cuma günü 24 recep 1435.
  Bugün akşam namazı girdikten sonra cumartesiye geçiyoruz yani cumartesi gecesi olmuş oluyor.

  Aşure gününde Kabe de Imam el Mehdi'ye olan biat yatsı namazından sonradır ve Cumartesi gecesine geliyor.

  Yorumlarınızı bekliyorum.

  Hayırlı cumalar.

  Vesselam.

  YanıtlaSil
 7. şahsi kanaat olarak Hz.Mehdi a.s'ın 1979 yılında doğmuş olabileceğini düşünüyorum.
  1979 yılında kabe baskını,rusyanın afganistan işgali ve 2500 yıllık iran şahlığının yıkılması,sahra çölüne tarihinde ilk defa kar yağması,independenta tanker kazası ve boğazdaki yangın gibi büyük olayların da bu doğuma alamet olabileceklerini düşünüyorum..

  Ki bu düşüncemle de yukarıdaki makale gibi farklı kanallardan israilin yıkılışının (muhtemelen deccalin de öldürülmesinin) 2022-2023 gibi olmasını düşünürsek bu tarihlere de uyumlu bir durum ortaya çıkıyor.
  Bu sene veya önümüzdeki sene bitmeden suriyeye müdahale edilirse yukarıda bahsettiğim seneler daha da sağlamlaşıyor.

  Allahualem.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu arada başbakanın da 2023 söylemininin farklı bir kastının olduğunu düşünüyorum.
   one minute çıkışı ile çok ama çok bağlantılı olan, bazı ifşaatlara da dayanan bir hedef olduğunu düşünüyorum.
   Bence cumhuriyetin 100.yılı başbakanın umurunda değil.O one minute ile başlayan sürecin o tarihte noktalanabileceğini ve bu sebeple de büyük birliğin o tarihte kurulabileceğini düşünüyor olabilir.
   Bu tamamen bir tahmin

   Sil
  2. Selamun aleyküm Türker Eraslan kardeş.
   Nasılsın iyisin inşallah ?

   Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili bir yazı paylaşıyorum.
   Yorumunu bekliyorum.
   Vesselam

   Alıntı:

   HALLEY KUYRUKLU YILDIZI ve SAYILARDAKİ ANLAM...
   Sahibi: POPÜLER BİLGİ · bir yılı aşkın bir süre önce güncellendi
   Modern astronomi alanındaki önemli gelişmelerden birisi Halley kuyrukluyıldızı'nın 17.yüzyılda Edmund Halley isimli astronom tarafından keşfedilmesidir. Bu yıldıza “Halley” adının verilmesi buradan gelmektedir. Yıldızın 76 yıllık dolanım süresini, yani Dünya’dan 75-76 yılda bir görüldüğünü bu bilimadamı keşfetmiştir. İşte bu noktada çok dikkat çekici bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de keşfinden çok asırlar öncesinden bu yıldıza işaret edilmektedir.

   Halley, tüm periyodik kuyrukluyıldızlar arasında en meşhurudur. Her yüzyılda bir, çok uzun periyodlu kuyrukluyıldız görülmesine rağmen, Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyrukluyıldızdır. Ayrıca insan ömründe geri dönecek çıplak gözle görülür tek kuyrukluyıldızdır. Halley kuyrukluyıldızı Güneş Sistemi'ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.

   Bu yıldız, tarihi kaynaklara bakıldığı zaman, 1066 yılında da görüldüğü Bayeux işlemesi'nde (Normanların İngiltere’yi ele geçirildiğini tasvir eden tarihi bir halı) anlatılmıştır. Yine 1682 yılında da yeniden ortaya çıktığına dair kayıtlar vardır.

   Edmund Halley ayrıca, yıldızın bu yörüngesinin 1531 ve 1607'de görülen kuyrukluyıldızların çakıştığını saptayıp, dolayısıyla bu üç kuyrukluyıldızın gerçekte aynı kuyrukluyıldız olduğunu ve 1758'de döneceğini öne sürdü; bu varsayım doğru çıktı. Kuyrukluyıldız 1835 ve 1910'da yeniden ortaya çıktı.

   Hesaplamalara göre MÖ 12 yılında da görünen Halley kuyruklu yıldızının Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in Yeni Ahit'inde peygamber İsa'nın doğumu ile ilgili öykünün anlatıldığı incil bölümlerinde göründüğü anlatılan Beytlehem yıldızı olduğu da tahmin ediliyor.

   "Halley" ismi ile anılan bu yıldızın ismi, Kuran'da dikkat çekici bir şekilde En'am Suresi'nin 76. ayetinde geçmektedir:

   --------------
   “Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti.” [En'am Suresi, 76.ayet]
   ---------------

   "Halley" kelimesini oluşturan harşer, Kuran'da ilk defa bu ayette geçmektedir. Üstelik bu ayette "kaybolup giden" bir yıldızdan bahsedilmesi de son derece manidardır. Ayrıca bu ayette "yıldız" anlamına gelen Arapça "kevkeba" kelimesi de, "Halley" harşerinin hemen yakınında yer almaktadır.

   Sil
  3. Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir büyük ihtimalle. (Doğrusunu Allah bilir tabi). Bu nedenle Halley yıldızının Kuran'da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah'ın bir mucizesidir.


   Halley yıldızı ayrıc bazı hadislerde de geçer:

   ---------
   “O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” [Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32]
   “... Ne zaman ki Melikler seyahat, zenginler ticaret, fakirler dinlenmek, hafızlar gösteriş yapmak için hacca giderler; işte o zaman, kuyruğu bulunan bir yıldız zuhur edecektir.” [Kıyamet Alametleri, s.123]
   -------

   >> Yıldız en son 1986 yılında Dünyamız'ın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır.
   >> Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.
   >> 1981 ve 1982 yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır.

   Bu yıldızın doğuşunun da diğer çıkış alametleri ile aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

   Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda tüm inananlar açısından çok önemli hatta dönüm noktası sayılabilecek olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı Peygamberimiz (sav)'den aktarılan rivayetlerde de bildirilmiştir:

   Bu yıldız ilk çıktığında;
   > Hz. Nuh (as)'ın kavmi helak olmuştur.
   > Hz. İbrahim (as) ateşe atılmıştır.
   > Hz. Musa (as) ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir.
   > Hz. Yahya (as) öldürüldüğünde de görülmüştür.
   > Hz. İsa (as) doğmuştur.
   > Peygamber Efendimiz (sav)'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır.
   > Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır.
   > İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür.

   Bu yıldız her geçtiğinde önemli gelişmeler meydana geldiğine göre, beklenen 2061 yılında da muhtemelen önemli olaylara işaret olabilir.

   ----------
   “Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah'a sığınınız.” [Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32]

   Sil
  4. Abdulkadir kardeş Allah razı olsun iyiyim.
   Halley ile ilgili ben de birşeyler okumuştum zamanında ama ahir zaman olaylarıyla direkt bağlantısı hakkında bir bilgim yok.

   Sil
 8. yazarın bahsettiği yazarın orjinal kaynağı burdadır
  http://www.alargam.com/prove/jews/ragm222.htm

  YanıtlaSil
 9. ALLAH DOSTUNA VERİLEN BİR BARDAK SU !!!
  Bir sofi kardeşimizden..
  İnegöllü bir sofi kardeşimiz anlattı. Bandırma?da küçücük bir kulübesi olan aynı zamanda o kulübede manavlık yapan 24 saat sarhoş olan hiç kimsesi olmayan bir zat vardı. Kahtalı bir ağabeyimiz devamlı Seyda Hz. lerinden bahsedermiş. Ne kadar ısrar etse götüremezmiş.
  Yine bir sohbet esnasında Seyda Hz.lerinden bahseder tekrar gitmesi için ısrar eder.
  Kahtalı kardeşimiz kendisi hocalık yapmaktadır. Bandırmalı sarhoş kardeşimize şayet Menzil?e gelirsen kahtaya uğra beraber gidelim demiş. Bandırmalı sarhoş niyetini almış yola çıkmış. Kahta?ya uğrayarak Ömer hocayıda yanına almış doğru Menzil?e vasıl olmuş.
  Sarhoş kardeşimiz Seyda Hz.lerinin yanına gider pervasız bir şekilde yanına sokulur mubarek kendisiyle çok ilgilenir 10-15 dk. Seyda Hz.leri ile sohbet eder. Ömer hoca korkusundan direğin arkasından olayları seyreder. Orada bulunan cemaatte bu kimdir diye merak etmektedir. Seyda Hz.lerinin yanından ayrıldıktan sonra Ömer hoca merak eder sorar:
  -Sultanımla ne konuştun.
  Bandırmalı sarhoş şöyle anlatır.
  -Seyda Hz.leri ne iş yaptığımı sordu. Kısaca hayatımı anlattım. Cezaevinde geçen bir olaydan kendisine bahsettim mübarek çok ilgilendi olay şuydu.
  Said-i Nursi Hz. leri ile aynı koğuşta idik kendisine bir bardak su ikram ettik. Bediüzzaman Hz.leri sırtımı sıvayıp bana dua buyurdu. Cezaevinde Said-i Nursi Hz.leri ile dalga geçmek isteyenleri tehdit ederek kim bu hoca efendiye dil uzatırsa işini bitiririm dedim. Bunu söyleyince Seyda Hz.leri çok keyiflendi mübarekle konuşmamız böylece sonuçlandı
  O gece tövbesini yaptı hamd olsun bandırmalı kardeşimiz tövbekarlar kervanına dahil oldu. Memeleketine döndüğünde küçücük barakası mescid oldu. Dört beş sene daha hayat sürerek Hakka vasıl oldu. Az çalıştı çok kazandı. Said-i Nursi Hz. lerine bir bardak su vermenin bedeli...

  YanıtlaSil
 10. Türkiye Yeni Bir Felakete Hazır mı?

  Türkiye'nin Gıda, Hava, Toprak ve Yeraltının Korunması İçin, acilen "Milli Güvenlik Politikaları Oluşturulmalıdır!" Önümüzdeki üç gün ile, (15 Haziran - 15 Eylül Arasına Dikkat Edilmeli Gibi Görünüyor!)

  İstanbul-Ankara Uçuşumuz Sırasında Farkettik ki:
  TÜM TÜRKİYE'Yİ YERLE BİR EDEBİLECEK BÜYÜK DEPREMLER İÇİN HERGÜN KUZEY ANADOLU FAY HATTI'NIN ÜZERİNDEN CHEMTRAIL SPREY YÜKLÜ UÇAKLAR BIR YILDIR YOĞUN OLARAK GEÇİYOR !

  24 Saat Canlı Yayın Yapılan Bu Linki Tıklayınızve Hava Hareketliliğini Seyrediniz: http://www.flightradar24.com/data/airports/ist/
  ...
  Uçaklar İstanbul-Muş arasındaki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bittiği yerde radarda kayboluyor, açıkça niyetlerini belli ediyorlar.

  Yolcu uçağı radarında olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde seyreden uçaklar Chemtrail Spreyleme yapan uçaklardır, bunu da takip ettikleri yönden anlıyoruz, direkt Kuzey Irak'taki havaalanına değil de fay hattı üzerinden hiç sapmadan dolaşarak havaalanına gidiyorlar.

  Fay hattının bittiği yerde radarda kayboluyorlar, bu da büyük depremleri tetiklemek için yapılan türden bir Chemtrail Spreyleme faaliyeti olduğunu gösteriyor.

  Uzmanlar çok yakında Büyük Marmara Depremi olacak dedi, Bolu depremi ve ardından medyada yer almayan 2 Marmara Depremi'nden sonra yeni hazırlıklar olduğu görülüyor. Bu resmi gördükten sonra artık hiç kimse Türkiye'de doğal depremler oluyor diyemeyecek. Müslümanlara soykırım yapmak isteyen, binalarımızı ve tarihi güzelliklerimizi yok etmek isteyen Sionistlede ve şeytanın uşaklarına karşı bu bir birliktelik çağrısıdır. Artık hiçbirşey eskisi gibi olmasın, herkes birlik olsun. Bunu yapanlar insan olamaz ve şimdi onların hiçbir zaman istemediğini yapmanın yani birlik olmanın vakti geldi. Somut yada soyut (dua ile) herkes elinden geleni yapsın, zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

  Müslümanları sevmek, kâfirleri sevmemek, İmanın en önemli şartıdır. İmanın şartlarından ilki, Allah’a imandır. İman etmek için, sadece Allah var demek yetmez, Allah’ı sevmek de şarttır. Bu sevginin şartı da, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek yani düşmanlık beslemektir. Bu yüzden İmanın altı şartında Allah’ı sevmek, onun sevdiklerini sevip, düşmanlarını sevmemek de var. Bir âyet-i kerime meali: ’’Allah’a ve kıyamet gününe iman edenler; babaları, kardeşleri ve akrabası olsa dahi, Allah’ın ve Resulünün düşmanlarını sevmez.’’ Mücadele 22
  Allah, Hz Musa ve Hz İsa’yı da bu konuda uyarmıştır: ’’Namaz, oruç, hac, zekat ve zikir aynı zamanda senin iyiliğin için. Peki sadece benim için ne yaptın? Yer ve göklerdeki bütün mahlûkatın ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevip, düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, faydası olmaz.’’

  Ey İman Edenler ! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. İçinizden kim onları dost edinirse şüphesiz onlardan olur. Şüphe yok ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Maide 51
  Şeytan, sizi ancak dostlarıyla korkutur. Onlardan korkmayın. Mü'min iseniz benden korkun. Al-i İmran 175

  Hak(su) ile batıl(köpük) bir araya gelirse batıl(köpük) erir. İmanınıza sahip çıkın. Ehl-i Sünnet’e tabi olun.

  La İlahe İllallah Muhammedür Resulullah.
  İnneddine İndallahil İslam. Allah katında tek hak din İslam’dır. Al-i İmran 19

  ...
  Haberin Kaynağı: http://gidateroru.com/tr-TR/haberler/425/turkiye-yeni-bir-felakete-hazir-mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yeşil kardeşim ingilizce bir belgesel seyretmiştim What in The Hell are They Spraying...
   Bu belgeselde spreylemenin bir yönünün de alüminyum spreyin suya ve toprağa inerek doğal tohumun yetişmesini engellemek iddiası vardı.Hatta hawai taraflarında tamamen organik tarım yapan bir ailenin ürünlerinde alüminyum oranının çok fazla olmasından bahsediyorlardı.

   Dünyanın en büyük tohum üreticisi monsanto da patentli alüminyuma karşı dayanıklı tohum üretmeye başlamış.Alüminyum karışmış toprakta yetişebiliyormuş.

   Düşününce şeytaniler açısından mantıklı bir durum aslında.Dünyadaki tüm orjinal tohumları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine onların yetişmesini engelleyecek ortamı yaratmak daha ucuz kolay ve gizlenebilir bir yöntem.

   Allah bunların şerrinden önce ümmeti muhammedi sonra da tüm kainatı ve içindeki masumları korusun.

   Sil
  2. bildiğiniz gibi sionist yahudilerin ve deccalin en tipik özelliği kuranda da bahsediliği gibi
   onların hasatı ve nesebi ifsad etmeleridir.
   dikkat edin tüm çalışmaları bu iki başık altında toparlanır.

   hasadı,gdo,hibrit spreyleme vs gibi işler

   nesebi de eşcinselliği yayma,klonlama,genetik,insan-robot projeler,sigularity gibi işlerle ifsad ederler

   Sil
  3. Bu yazi persembe gunu yayınlanmış. Önümüzdeki üç gün deprem bekliyoruz denmis. Cumartesi gunu deprem oldu. Ilginc değil mi?

   Sil
  4. Bu konuya uygun bir yazı okudum paylaşmak istedim arkadaşlar.Nesebi ve gıdayı bozmayla ilgili.
   Alıntı :Dünyadaki gizli gerçekler.
   Tüplerin içinde,yaşam labaratuvarlarında beslenen genetik mühendisliği ürünü yeni türlerin varlığı uzun bir süreden beri bilinen bir gerçek,bu tür çalışmalarda tıpkı şu günlerde GDO meselesiyle gündem arayan medya,son derce Tarihi bir hatırlatma yaptı..

   Genetiği değiştirilmiş Bebek mamaları yasaklanırken şimdi ise yani tam bir gün sonra % 0,09'luk bir bulaşmaya izin verildi..

   Kızgın demir ve Bakırdan örülen duvar eriyor mu ?

   Gizli üslerde üretilen genetik "MUTANT"lar artık belirli bir sanayi ve bilimsel seviyelere sahip ülkeler tarafından birer araştırma konusu olarak uzun süreden beri biliniyorlar.Türkiye'de bir Üniversite,koyun kopyalama yöntemiyle çiftlik hayvanları yetiştirmeye başlamıştı hatta bu koyunlar fosforlu deri hücrelerine sahipler,böylece orijinallerinden kolayca ayırt edilebiliyorlar çümkü karanlıkta parlayan "salya" ve "mukus" akıntısına sahipler..

   Ama başka neler üretiliyor bu üslerde ?

   Üstelik artık saadece genetik manipulasyonlar ile yetinmiyorlar,nükleer elektromanyetik ışınlar ve parapsikolojik uygulamalar da ilave ediliyor..

   Genetik Uzmanlarından birisi şöyle anlatıyor :

   "Bunların hepsi doğrudur,ancak insanoğluna acıyorum çünkü ne yapıldığı konusunda kimse sağlam bir fikre sahip değil,neden mi...?

   Bak eğer böyle işler yapmazlar insan kopyalayıp,bebek bakmazlar diye düşünüyorsan bu mutantları süt biberon beslemezler diye düşünüyorsan,gerçekten ne yiyip içtiğini bilmeyen ve 24 saat uyutulmuş bir zavallısın demektir.."

   "Bak dostum...'Rekombinant DNA' teknolojisi ile 'IN VITRO' yani,dna molekülleri tüplerde,artık hücrenin dışında bir araya getirilebiliyor,el sürmediklerini mi sanıyorsun ? Öylece önlerinde duracak ve hadi vaz geçelim bu işe bakmayalım diyeceklerini mi sandın..sence o kadar safmıdırlar ? Yani Dünyayı yönetebilecekken ?

   Tabi ki Salak değiller..Ahlaklarını mı soruyorsun herkes para için çalışıyor bi kaç milyon için kendini satıcak adam yok mu sence ?

   Bakterileri 1973'te yapmaya başladılar !

   Sil
  5. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun ? KANATLI INSANLAR ! Evet kendi kendine uçabilecek kanatlı insanlar tasarlıyorlar..tıpkı 'X MEN' gibi..o filmi seyrettin değil mi ?

   Sırada 'TRANSJENİK' bitki ve hayvanlar var..!

   Hastalıkların biteceğini söylüyorlar,bu olabilir ama asıl kaynak çalışmalar yeraltında yürütülüyor..

   Dostum sen hiç 6 günde büyüyen bir sazan balığı gördün mü ? Ya da Bir gece'de 40 Metre uzayan bir ÇAM ağacını..işde bunların hepsi ortaya çıkmak üzere ama sanırım küreselciler bir süre daha saklayacaklar,ormanları bunun için yakıyorlar,'AGENDA 21' planına göre dünya nüfusu kırsal alandan kovulup 'MEGA CITY' lere hapsedilecek,tıpkı şey filmindeki gibi onu da seyrettin değil mi...'JUDGE DREDD' yargıç dred.

   O filimde bir Şehirde 48 Milyon insan yaşıyordu..Tek bir Site gökdeleninde 40.000 kırkbin insan..

   İşde plan bu..Tüm kaynaklara el koyacaklar..tüm sulara,göllere,petrole,eroine,hayvanlar bile devletin olacak,yediğin her şeyi onlar belirleyecek,yaşam alanın için sana 20 ya da 30 metrekare yer verecekler,buna zorlayacaklar..H.A.A.R.P. gibi iklim silahlarıyla iklimleri çoktan manipule etmeye başladılar,kolayca yangın çıkarabiliyorlar dikkat ettin mi AGENDA 21 ile bir anda Amerika'da 150 ayrı yerde aynı anda yangın çıktı..

   İnsanlar tüplerde büyütülüyor,yani nüfuslar kırılıp nesiller öldürülünce bu tüpler açılacak,her yetenekte insan yetiştirilecek,askerler 3 Metre boyunda olacak ve su içmeden yemek yemeden saadece şırıngalarla beslenen ordular kurulacak,elitler olacak ve uçacaklar,sıradan bir hayat için programlananlar ise tüm işleri görecekler,çipli olacaklar inançları olmayacak aslında pek fazla düşünmelerine de izin verilmeyecek..

   Denizlerden çıkan dev kalamar ve ahtopotlar dikkatini çekti mi ? dev canavarlar yapıyorlar..bi anda okyanustan çıkıp insanlara saldıracaklar.

   Çok korkunç olaylar planlanıyor..olağanüstü işler,her şeyi değiştirmek ve adeta bir bilim kurgu dünyasına çevirmek istiyorlar..böylece kontrol etmek kolaylaşacak,insanlar karşılarında dev bir kertenkele görünce şaşıracaklar ve düşünemeyecekler,bir çok kişi delirecektir,bir anda yüzlerce milyonlarca ölüm ve savaşlar olacak,işciler bile toplu halde umursamadan üç beş kuruş ücret karşılığında yok olacaklar.."

   Sil
 11. chemtrails cok sakat her gun goruyorum, Allah kahretsin bunlari her sekilde zehirliyorlar kalpleri, bedenleri. Etkilerinden biri de insani duygulari koreltmek, ani ofke krizleri..kanser de yapiyor aluminyum var icinde suya karisiyor. Bugunku deprem oncuydu muhtemelen. devami gelecektir. 17 agustos marmara depreminin buyuk bir kara buyu ayini neticesinde oldugunu okumustum nette. egzoz dumani sanayi dumani yeter be kardesim cigerimiz yaniyor...evet temiz hava yok ondan. arabalar osuruyor. koklamak zorunda degilim ki kardesim. o petrolde, satin alinan benzinde irakli kardesimin ahi var. Kimsenin umrunda degil. Suur yok. Tek dertleri modern yasama uyum saglamak. insAllah tum dunyada teknoloji coker. asfaltlardan agaclar biter insAllah. Bi temiz nefes alalim yaw, atlara binelim yine. Guzelim gezegeni mahfettiler.

  YanıtlaSil
 12. Selamun aleyküm Türker Eraslan kardeşim.
  Zikrettiğin Kabe baskını meselesi hadişi şeriflerde zikredilen Kabe baskını değildir.

  Çünkü hadişi şeriflerde bildirildiği üzere.
  Kabedeki çıkan olaylarda insanların çoğu bazı rivayetlerde 10 da 9 u öldürülecektir.
  Bu dönemde Süfyani şahıs olarak çıkmış olacak.

  Bu olay üzeri Şam dan 7 Alim yani Ebdaller yani Rical ul gayb İmam el Mehdi yi aramaya gelecekler.

  Aşure günündede ona Biat edilecektir ve ondan önceki ramazan ayında ayın ortasında semadan bir münadi (Cebrail a.s.) dünyaya seslenecek ve herkes onu kendi lisanında işitecektir.
  İmam el Mehdi nin ismini babasının ismini söyleyecektir ve ondan sonra tüm dünya onun kim olduğunu bilecektir.
  Hatta Resulullah s.a.v. hadisi şeriflerinde buyuruyor:
  Onu şu an adeta görüyor gibiyim. (Mehdi) kabeye sarılmış vaziyette ağlayarak: Yazıklar olsun ne kadar söz bozdunuz.
  Kabe baskınıda semadan nida geldiği ramazan ayının akabininde olan Hac döneminde olacaktır ve Rükun ve Makam arasındaki biat da Hac ın akabininde olan Muharrem ayında olacaktır.
  Aşağıda bu konu hakkında hadisi şerifler paylaşacağım.

  Beklenen Mehdi kitabından alıntı:

  40- Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak,
  ve bu fitne, semadan 3 kez "Emir, mehdi'dir, gerçek
  O'dur" şeklindeki nida'ya kadar sürecektir.

  41- Sema'dan bir münadi çıkacak ve "Hak, ali-Muhammed'indir",
  yerden de bir münadi çıkacak ve O da "Hak, İsa'nın alindedir"
  şeklinde sesleneceklerdir. Abbas (R.A) bu konuyla ilgili
  olarak "Yerden gelen ses şeytandan, sema'dan gelen ses ise
  Allah'tandır" buyurmuştur.

  42- Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Mehdi'dir" şeklinde
  bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

  43- Hz. Mehdi ile Süfyan karşı karşıya geldiğinde bir münadi
  şöyle seslenecek : "Allah'ın dostları Mehdi'nin arkadaşlarıdır."

  44- O günün alameti: Sema'dan bir el uzanacak ve insanlar ona
  bakacak ve göreceklerdir.

  54- Sema'dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğu'da Batı'da
  hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Abdulkadir kardeş herhangi bir hadisi şerife atıf yapmamıştım dikkat edersen.
   Sadece önemli olaylardan biridir diye yazdım.

   Sil
  2. Türker Eraslan kardeş özür dilerim öyle birşey demek kastım değildi.
   Burda bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
   Imam el Mehdi 40 yaşından önce kabedeki biattan öncede faliyette olacak bunuda Beklenen Mehdi kitabının şu bölümünden öğrenmiş oluyoruz.

   Alıntı:

   14- Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek,
   insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden
   birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak
   üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan
   refakat edecektir.
   Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar.
   Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini' sorduklarında, hepsi de
   ‘Bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi
   arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ORDUSUNUN
   isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler.
   Hep birlikte onu aradıktan sonra, Hz. Mehdi'yi Mekke'de bulacaklar,
   ‘Sen, Mehdi'sin' dediklerinde O inkar edecek ve Medine'ye kaçacaktır.
   Ancak O'na Medine'de yetişecekler, O ise tekrar Mekke'ye gidecek,
   onu tekrar bulacaklar ve kendisine ‘Senin ismin budur,
   babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur' diyecekler,
   ancak O yine inkar ederek Medine'ye kaçacaktır. Sonunda onu
   Mekke'de Rükun'da tekrar bulacaklar ve ‘Eğer elini bize uzatıp
   biatımızı kabul etmezsen, ve başında Haddam'dan birisinin
   bulunduğu, amacı da bizim canımızı almak olan Süfyan ordusuna
   karşı bizi korumazsan, bütün günahımız ve dökülen
   kanlarımız boynuna olsun' diyecekler. Bu konuşmadan sonra
   Hz. Mehdi, Rükun ve Makam arasına oturup, elini uzatarak biatları
   kabul edecektir. Daha sonra da Allah (C.C), bütün insanların
   kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır. Sonra O, gündüzleri
   aslan, geceleri abid olan bir kavimle yürüyecektir.

   Sultan Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni kuddise sirruhu hazretleri Mehdi 2016 yılında Türklerin arasında çıkacak demişse ozaman benim kendi acizane yorumum şudur:

   2016 yılında Mehdinin komutanlarından ve vekillerinden biri olan Selim Han bu devletin başında olacaktır ve savaşlara ilk müdahale 2016 yılında başlayacaktır.
   Çünkü Mehdinin 2 kaybolma dönemi olacaktır gaybet dönemleri
   ve 40 yaşından sonraki dönemler hep insanların arasında geçiyor mesela Irak Horasan Rumiyye Konstantiniyye Kudüs vs.
   Şeyh Abdulkerim el Kıbrısi hazretleri kuddise sirruhu youtubedaki sohbetlerinde anlatıyor bu gaybet dönemlerini.
   Allahu Alem savaş esnalarında kendini tam olarak yetkisiyle ve kerametiyle belli edecektir savaşlar bittiğinde halka görünmeyecektir sonra tekrar savaş başladığında tekrar çıkacaktır ki bunlar arasında kısa bir zaman geçecektir.
   İkinci zuhurundan sonra uzun bir süre görünmeyecektir hatta hadisi şerifte geçtiği üzere insanlar Öldümü kaçtımı işi bıraktımı diyecekler.
   Ve üçüncü zuhuratta 40 yaşındaki biat olacaktır diye düşünüyorum. Ve bundan sonrasıda gaybet olmayacaktır çünkü o andan itibaren Resulullah s.a.v. in dediği üzere Mehdi işi sık tutacaktır hesabı seri tutacaktır ve onun 1 senesi sizin 20 yılınıza bedeldir demiştir.

   Siz ne diyorsunuz bu konuda ?
   Vesselam

   Sil
  3. '' Çünkü o andan itibaren Resulullah s.a.v. in dediği üzere Mehdi işi sık tutacaktır hesabı seri tutacaktır ve onun 1 senesi sizin 20 yılınıza bedeldir demiştir. Bu durum 7 yıl devam edecektir.''
   Bu da 40 yaşında iken Kabedeki biattan sonra olacaktır.

   Yorumlarınızı bekliyorum kardeşler vesselam.

   Sil
  4. Abdulkadir kardeş, S. M.Raşid ksa hz.lerinin böyle bir ifadesi için kaynağınız var mı?

   Sil
  5. Türker Eraslan kardeş bu sözü ben bu sitede okudum hangi yayında şu an hatırlamıyorum ama burada birileri söyledi.

   Ayrıyeten Hz. Ali r.a. efendimizin besmelenin harfleri son bulduğunda ve vakit tam olduğunda sözünün büyük ebced hesabıda 2016 yılına denk geliyor o açıdan bunları burda okuduğumda kendi kendime fikir yürüttüm.

   Sen veyahut birileri bu sözü tasdik edecek bir kaynak bulabilirmisiniz ?
   enim şu an böyle bir imkanım yok.
   Sadatların sohbet kitapları var orda yazarmı acaba ?

   Sil
 13. 29- İnsanlar birlikte hacca gidecek ve hep beraber Hz. Mehdi"yi
  arayacaklar. Bu arada kabileler arasında, ayakları kanlar içinde
  bırakacak kadar büyük savaşlar olur, sonra da bir hayra iltica ederler.
  Hz. Mehdi'yi yüzü Kabe'ye dayanmış, ağlar bir halde bulacaklardır.
  İnsanlar o zaman "Gel sana biat edelim" dediklerinde,

  O, "Size yazıklar olsun, ne kadar sözünüzden dönüyor, ne çok
  kan döküyorsunuz" diyecek ve istemediği halde biatları kabul
  edecektir. "Siz ona yetişirseniz, biat ediniz, çünkü o yerde ve
  gökte Mehdi'nizdir' buyurulmuştur.

  30- Şam ehlinden, Bedir savaşçıları adedince insan yanına gidecek
  ve Hz.Mehdi'yi Mekke'den çıkararak Safa'daki bir evde, kendisi
  istemediği halde ona biat edilecektir. Daha sonra Hz. Mehdi,
  onlara 2 rekat namaz kıldıracak ve Makam'ın yanında minbere çıkacaktır.

  14- Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek,
  insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden
  birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak
  üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan
  refakat edecektir. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar.
  Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini' sorduklarında, hepsi de ‘Bu
  fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi
  arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ordusunun
  isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler. Hep birlikte
  onu aradıktan sonra, Hz. Mehdi'yi Mekke'de bulacaklar, ‘Sen,
  Mehdi'sin' dediklerinde O inkar edecek ve Medine'ye kaçacaktır.
  Ancak O'na Medine'de yetişecekler, O ise tekrar Mekke'ye gidecek,
  onu tekrar bulacaklar ve kendisine ‘Senin ismin budur,
  babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur' diyecekler,
  ancak O yine inkar ederek Medine'ye kaçacaktır. Sonunda onu
  Mekke'de Rükun'da tekrar bulacaklar ve ‘Eğer elini bize uzatıp
  biatımızı kabul etmezsen, ve başında Haddam'dan birisinin
  bulunduğu, amacı da bizim canımızı almak olan Süfyan ordusuna
  karşı bizi korumazsan, bütün günahımız ve dökülen
  kanlarımız boynuna olsun' diyecekler. Bu konuşmadan sonra
  Hz. Mehdi, Rükun ve Makam arasına oturup, elini uzatarak biatları
  kabul edecektir. Daha sonra da Allah (C.C), bütün insanların
  kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır. Sonra O, gündüzleri
  aslan, geceleri abid olan bir kavimle yürüyecektir.

  YanıtlaSil
 14. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 15. Imam suyuti hz.lerinin tasnifinden alıntı:

  • Hz. Mehdi’nin gelişinden önceki aylarda zuhur edecek alametler

  6.13 --- Dani, Şehr b. Havşeb’den tahric etti. Dedi ki, Resullullah (sav) buyurdu: Ramazanda bir seda, Şevvalde bir ses, Zilkadede kabileler arasında savaş olur.
  Hacılar talana uğrar.

  Mina’da ölülerin çok olacağı bir savaş olur, öyleki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar.
  İnsanlar nihayet Mehdi’ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği
  halde, O’na biat ederler.
  “Eğer kabul etmezsen boyununu vururuz” derler.
  Yer ve gök ehli O’ndan razı olur.

  Şark’tan(Doğu tarafından) boynuz şeklinde bir yıldızın doğuşu

  4.17 --- Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b.Ali (r.a.)’dan tahric ettiler.

  Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir.
  Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b.
  Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür.
  Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O yıldızın doğması
  güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler “alaca karga” Mısır’da zuhur edinceye kadar devam eder.

  Bu Allahu Alem 1986 da çıkan Halley kuyruklu yıldızıdır.

  • Ramazan 15'inci gecesinde duyulacak ses

  1.8 --- Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses,
  Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve
  itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan
  adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır.
  Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri
  tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır.
  O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesedir.
  (Bu olaydan sonra zaten Mehdi a.s. ın Son ve en Aşikar olan ve tüm insanlar tarafından bilinecek olan Aşure günü biatıdır.)

  • Zilhicce ayında hacıların öldürülerek talana uğratılması

  4.32 --- Ebu Naim, Hz. Ali (r.a.)’dan tahric etti. Buyurdu ki:

  Mehdi her DOKUZDAN YEDİ öldürülünceye kadar çıkmaz. Günahsız insanların
  öldürülmesi onlardandır.
  (Bu olaylar biattan önceki katliamlar kabede kabile çatışması ve Süfyani katliamları vs. gibi olaylar).

  4.33 --- İbni Ebi Şeybe, Mücahid’den tahric etti.

  Peygamber(s.a.v.)’in ashabından bir adam bana dedi ki: Günahsız insanlar öldürülmeden Mehdi çıkmaz. Günahsızlar öldürüldüğünde, onları öldürenlere yer ve gök ehli buğz ederler.
  Mehdi insanlara gelir de onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar.
  O yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur.
  Arz nebatatını çıkarır, gökde yağmurunu yağdırır.
  Ümmetim daha önce görülmemiş biçimde nimetlenir.

  YanıtlaSil
 16. Türker Eraslan kardeş yazıyı buldum bu blogda farklı bir konu altında yazılmış

  http://gaybihaberleri.blogspot.com.tr/2013/03/safa-asya-insaallah-olmaz-ama-4-yil.html

  Alıntı:

  Mustafa5 Haziran 2013 21:56
  Afedersin, baktım ki Muhammed Raşit El-Hüseyni hazretleri: Mehdi 2016 yılında Türklerden çıkacağını ve dünyaya hakim olacağını söylemiş.
  Burada üç bilgi var:
  1- Mehdi 2016 yılında çıkacak.(der)
  2-Türklerden çıkacak. Yani mesela Muhammed Raşit Hazretleri de Türkiyede doğmuş olsa da o da seyyid ve Araptır.
  3-Dünyaya hakim olacak olan Mehdidir.

  Başka hadislerde Mehdi'nin önce kırmızı bayrağın sonra yeşil bayrağın sahibidir. denmiş. Sanırım yeterince açık.
  Ayrıca Mehdinin dağınık olan Türk bayraklarını bir araya toplayacağı da nakledilmiş.
  Bütün bunlardan Mehdinin kuracağı İslam birliğinde Türklerin önemini yada Mehdinin önce Türklere dayanıp ondan sonra Araplara hakim olacağını anlamaktayız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. M.Raşid hz.ksa atıfla böyle bir tarih verilerek yapılan bir ifşaattan haberim yoktu doğrusu.
   Makale sahibi (safa asya) yazar keşke kaynağını belirtseymiş.
   Çünkü bildiğim kadarıyla hiçbir yazılı kaynakta da böyle bir tarih belirtilmemiş.
   Bu sebeple bu konuda doğru-yanlış herhangi bir yorum yapmıyorum

   Sil
  2. Makaleyi Safaasya bey yazmış, ben de ondan alıntı yaptım. Kendileri belki bu konuda bizi bilgilendirebilirler... Bizler genellikle medya taraması sonucu konumuz itibariyle bulduğumuz yazıları bloglarımıza alıyoruz. Sonra onlar üzerinde yorumlarda bulunuyoruz.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Kaynak için Allah razı olsun.

   Sil
 17. Bu konu altına mı yazmalı bilemiyorum ama paylaşmak istediğim bir link var. Linkteki yazından biekaç paragraf da buraya yapıstıracagım. Sizlerden ricam; Türkiye'de hazırlanan toplama kampları konusunda bilgisi olan varsa lütfen paylaşır mı?
  Bir de "1 Temmuz 2014 milattır..." cümlesi var. Neyi kastediyorsa artık...

  http://gidateroru.com/tr-TR/haberler/380/bu-millete-soykirim-uyguluyorlar-ve-dusmanlari-da-daha-bilincli-ve-yandasi-daha-da-cogaldi

  Kuzey Amerika'da 800 adet FEMA toplama kampı vardır.

  Türkiye'de İzmir-Çiğli'de toplama kampları tespit edilmiştir, Ankara, Gaziantep, Van, Kayseri, Kırklareli ve Erzurum'da da yapılıyor. Her kampın maliyeti 100 (yüz) milyon dolar, on tane yapsalar bir milyar dolar tutar ve bu ekonomik krizde bu maliyeti sadece "Afrikalı göçmenler (Muhalefetin tezi ise Suriyeliler) için yaptıklarını" söylemeleri akıl dışı.

  İsrail, Almanya'da Naziliğin olduğu yıllarda, sonradan Yahudi olan kişilere gösterdiği muameleyi, bu kez Yahudi olmayan milyarlarca kişiye uygulamayı, bu sayede dünyaya hakim olmayı planlıyor.

  Planlarına göre öncelikle Sahte Ufo İstilası yapacaklar, tüm dünyada olağanüstü hal ilan edilecek ve askerler yönetimi devralıcak, ufo ve uzaylılardan korkan insanları Nazilerdeki gibi toplama kamplarına gönderecekler, oraya gitmek istemeyenleri ise zorlayacaklar, amaç Rehber Taşları'ndaki 10 emirden ilkini gerçekleştirerek dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirmek ve bu şekilde Deccal gelmeden önce İsrail'in dünyaya tamamen hakim olmasını sağlamak.

  2016'da Hz Mehdi'nin geleceğini düşündüklerinden, bu süreci hızlandırabilirler.

  Türkiye için öncelikli hedef kuraklık, susuzluk, zam rekorları, işsizlik ve toplumsal hareketlenmeler. Ardından Büyük Marmara Depremi gibi yurdun birçok bölgesinde büyük depremler. Ardından 500 bin kişilik askerinin olduğunu tüm dünyaya ilan eden, İstanbul ve Türkiye'yi alacağız diyen El Kaide ve Öcalan'ın 50 bin kişi olmasını istediği PKK'nın Türkiye'ye saldırıları. Sağ kalanları da Toplama Kampları'na göndereceklerdir.

  1990'da ilk kez Yeni Dünya Düzeni'nden bahsedildi, 2001'de 11 Eylül Mega Ritüeli gerçekleşti, 2012'de Londra Olimpiyatları'nda bu düzenin Sionist düzen olacağı belirtildi, 2023'te Deccal bekleniyor. Dikkat ederseniz her bir önemli olayın arasında 11 yıl fark var, bu belirtilen yıllarda da güneş dönüşünü tamamladı, bir sonraki dönüş 2023'te tamamlanıcak ve Deccal'in 2023'te gelmesini bekliyorlar, bundan eminler. Hz Mehdi, 7 yıl hüküm sürecek, buna göre 2023-7=2016, birçok kişi 2016'da geleceği konusunda hemfikir. Hicri hesaplamalarda şöyle bir durum var, Cübbeli, Hz Mehdi'nin gelişini kafirler uzak görecek, biz yakın göreceğiz, beklenenden erken gelecek dedi. Hicri hesaplamalar, kafirlerin önlem almasını engellemek için bir yanıltmaca olma ihtimali yüksek. NASA'nın paylaştığı videoya göre, küresel ısınma böyle giderse, dünyanın sonu 2038'de gelecek. Dünyanın sonunu birçok açıdan zorluyorlar, rezonans 12 hz'a çıktı, 13'te sıfırlanınca dünya durup ters dönmeye başlayacak mesela, küresel ısınma da 2 dereceyi geçti ve 4 dereceye geldiğinde uzmanlara göre dünya yaşanılmaz bir yer olacak. Her yerde kuraklık var, iklimi değiştirdiler, yağış geri döndürülemez biçimde azaldı, bu yazdan itibaren su sıkıntısı başlayacak. Hadis rivayetlerine göre Hz Mehdi ilk geldiğinde kıtlıkla uğraşacak. Sahte Ufo İstilası'nı 2018'den önce yapacaklardır, Hz Mehdi'yi engellemek için BOP ve FEMA Kampları projelerini hızlandırdılar. Bugünlerde ABD'de rekor silah satışı gerçekleşiyor, ordaki halk tehlikenin farkında, ancak bu silahlar kaydediliyor, özel birlikler bu silahları alacaktır. Her ülke farklı bir şekilde karışıyor ve zayıflıyor, son bir kaos oluşturacaklar, bu da Sahte Ufo İstilası olacak ve dedikleri gibi bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar, dünyaya hakim olma rüyasını gerçekleştirmek üzereler, biz nasıl Hz Mehdi'nin gelmesi için sabırsızlanıyorsak, onlar da ...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yeşil Karaltı kerdeşim
   Selamun aleyküm.
   Allah sizden razı olsun.
   Ufo istilası veyahut nüfusu 500 milyona indirmek veya şu siyonistlere fazla takılmayın.
   Rakamlara bakılırsa bunlar devasal olaylardır ve böyle birşeyler olsaydı Allah Resulu s.a.v. bizleri hadisi şeriflerinde uyarırdı veyahut Evliyaullah'tan en az da olsa 1 kişi sohbet yapardı bu konuda.

   Eskiden youtubeda yer altı yaşam mağraları resimleri çıkmıştı eğer nükleer savaş çıksa zenginler yerin altında yaşayacaklar işte her tür sebze yetiştirme imkanına sahipler tırlar dolusu gıda ürünleri stokluyorlar falan filan.
   Bunlar hepsi onların kurdukları planlar ama TUTMAYACAKTIR !
   Allah'ın planı hepsinden üstündür.

   Size bir soru soracağım.
   Beyt ül Makdis bölgesinde yahudilerin arkasında saklanacağı gargaç ağacı olacakmış. Deccalla savaşırken yahudilere ağaç seslenecek ve diyecekki ey yahudi gel arkama saklan. Şu anda ö bölgede yahudiler hep o ağaçları dikmişler. Cübbelı Ahmet Hoca Efendi anlatıyor oraları gezmiş.

   Ahir zamanda siyah bayraklılarda orayı feth ettikten sonrada büyük ihtimal o ağaçların çoğu gine kesilecektir ve belki sobayı yakmak için kullanılır veyahut yemek pişirmek için.

   Yani demek istediğim şudur planları tutmayacaktır.

   Sil
  2. Kardes bircok evliya bu konuda ifsaat yapmis zaten. Kimisi dunya nufusunun beste biri kalacak, kimisi onda dokuzu olecek diyor. Daha ne desinler...

   Sil
  3. Ufo mevzusunu kastettim. Yeşil Karaltı kardeşim.
   Ölümlerin sebeblerini savaşlar ve doğal afetler olarak anlatmışlar

   Sil
  4. Kardes verdigim linkteki yazinin tamamını okumamissin belli. Olumler zaten savas ve dogal afetler sayesinde olacak. Nükleer silahlar falan... siz baska toplu olum sebebi mi bekliyorsunuz?

   Sil
  5. Okudum Yeşil kardeş.
   Küffar birsürü plan kuruyor doğru Blue Beam HAARP Chemtrails nano teknoloji mikro çipler RFID toz parçacıkları vs. vs.
   Ama şu ufo istilasını bu Dünya Yutacakmı ?
   Ve bumu birsürü insanın ölümüne sebeb olacak?
   Insanları Kamplaramı sürükleyecekler ?
   Buna gerçekten inanıyormusun ?

   Hiç bir rivayette veya herhangi dini kaynak olursa olsun Sahte Ufo İstilası diye birşey geçmiyor ve şu CİN mevzusunada fazla takılma.
   Sana teyzemin bana söylediği bir sözü söyleyeceğim.
   Bu büyüler bu kadar etkili ise bu cinci hocalar niye savaşları durduramıyor ?
   Zihin kontrolunada gelince Sadatın Himmeti ve zikir korur bu durumdan hatta zikir bunları yakar bitirir.
   Bu konuda tecrübem var.
   Hatme zikir rabıta ve korunursun inşallah.
   Böyle birşey olmayacak inşallah eğer istersen istihare namazı kıl ve rüyanı bizimle paylaş.

   Sil
  6. http://www.gaybihadisler.com/2013/10/mars-gezegenindeki-cin-sultanlg_1836.html
   Kardeş yukarıdaki linki de gözden geçir
   Ben büyülerin etkisini değil global çapta zihin kontrolünden bahsediyorum.
   Size nasıl korunacagımı sormadım dikkat ederseniz, kitleleri etkileyen hadiseleri anlatıyorum.
   Sadatın himmetinden bahsetmişsin de kac kişi bu zikirleri yapıyor acaba? Örneğin Türkiye'yi ele alalım. Zikri bırakın 76 milyondan kaç milyonu namazsız? Hatta abdestsiz(gusul)? İnsanoğlunu koruyucu bir kılıf gibi kaplayan aura denilen enerjinin çeşitli yanlış davranışlar yüzünden bozulmasıyla insan manen korumasız bir hale gelir. Toplumda bu hususta farkındalık oluşmamıştır. Korumasız bir insana çeşitli frekanslarda dalga boylarında sinyallerle tesir edebilen, onlara intihardan cinnete birçok hali yaşatabilecek teknoloji şu an kafirin elinde mevcut. Hatta bu kullandığımız elektronik aletler de bizi menfi yönden etkilemektedir. Yorumlarınızdaki " deccal evlere girmiş, coluk cocugunuzu tutsak etmiş" benzeri cümlelerin yorumunun da su an cocuklarımızın elindeki tv, tablet, akıllı telefonlar vb oldugunu düşünüyorum. Neyse konuyu baska yonlere çekmeyeyim. Hülasa şer odaklarının sahte ufo istilası planı vardır. Bu armageddon plancılarının planlarından bir bölümdür, tsunami ya da deprem yapmak planları gibi. İsterseniz bu konuyu biraz arastırın.
   Bu arada Türkiyede bu konuda somut birşeyler yapan Maranki'nin "yaşam enerjisi" kitabını temin etseniz belki farkındalığınız artar. Zihin kontrolü konusunda Aidin Salih hanımın "gercek tıp" kitabındaki bölümleri de okusanız demek istediğimi daha iyi anlardınız.

   Sil
 18. son tv den alıntı
  Selim manik depresif hastalığa tutulmuştu. Manik nöbete yakalandığında kendine güveni artıyor, çok konuşuyor, daha hareketli oluyordu. Uykuları azalıyor, yerinde duramıyordu. Manikleşince eline bir sopa almış, sopanın ucuna yeşil bir poşet takmıştı. Kendince mehdinin yeşil bayrağıydı bu. Sopayı havaya kaldırarak, bir yandan da tekbir getirerek İstanbul surlarının üstüne çıkmıştı. “Artık beklediğiniz mehdi zuhur etti” diye bağırıyordu.

  Şikâyet üzerine güvenlik görevlileri yakalayıp hastaneye getirmişlerdi. Neler olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Çünkü mehdiliğine inanmıştı. Milletin peşine takılacak yerde alıp akıl hastanesine getirilmesine bir anlam verememişti.

  Günler geçip düzeldiğinde biraz halinden utandığı dikkati çekiyordu. “Ne oldu ben de anlayamadım doktor bey” diyor ve ekliyordu: “Aslında dini vazifelerimi yerine getirmem. Yani dindar biri değilimdir. Mehdilik diye bir kavram duymuştum. Nasıl kapıldım bu düşünceye anlayamıyorum.”

  Ahmet ise 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. O da Selim gibi mehdi olduğuna iman etmişti. Kendisine, “Ahmet” dedim. “Dinî kaynaklara göre ahir zamanda ortaya çıkacak mehdinin adı Muhammed olacak. Ama senin adın Ahmet.”

  “Ne fark eder” diye cevap verdi. “Ahmet de Muhammed de aynı kökten gelen kelime ve ikisi de Peygamberimizin ismi değil mi?”

  “Ama aynı kaynaklarda mehdinin 40 yaşlarında olacağı bildiriliyor. Sen ise 22 yaşındasın” deyince; “Siz beni 40 yaş olgunluğunda görmüyor musunuz?” şeklinde karşılık verdi.

  Bu sefer mehdinin babasının adının Abdullah olması gerektiğini, ancak kendi babasının adının Suat olduğunu söyleyecek oldum. “Ne yani Abdullah, Allah’ın kulu demek. Benim babam Allah’ın kulu değil mi?”

  Birkaç gün sonra baktım bizim Ahmet serviste hemşirelerle oturmuş tavla karşılaşması yapıyor. Takılmadan edemedim. “Ahmetciğim oldu mu şimdi. Hanımlarla tavla oynamak mehdiye yakışır mı?”

  Ahmet’in cevabını unutamıyorum. “Bakın doktor bey. Mehdi içtihad sahibidir. Yaptığımın İslâma aykırı olmadığı da benim içtihadımdır.”

  Görüldüğü gibi mehdilik inancı içinde olanı ikna etmek mümkün değildir. Rabbim bizi ve toplumu sahte mehdi ve mesihlerin şerrinden korusun.

  YanıtlaSil
 19. Buraya dün yazdım ama şu alttaki karakter doğrulamada rakamlar gelmediği için gönderemedim.Şimdi geldiğini gördüm ve yazıyorum İnşaallah.
  Bu karakter doğrulamayı kaldırırsanız seviniriz.Bir kaç defa sorun yaşadık.

  Ömer Kocaarslan kardeşimizin açıkladığı kaynaktan biz de yararlandık. Ayrıca Çubuk Haber sitesinde yayınlanmış yazımızdaki kaynağımız ise Şeyh Muhammed Raşid Hazretlerinden duyduklarını aktaran Şeyh Ahmet Yasin Busrevi idi.Yazılı bir kaynağımız yok yani.

  Şunu da eklemek isterim: O yazının ana hatlarında değil ama küçük detaylarında düşüncelerimizde bazı değişiklikler oluşmuştur. Hepimiz kuluz ve hatalar bizim için. Araştırmaya da devam ediyoruz.

  En son bilgilerimizi ise bloğumuzda yayınladık ve yayınlamaya devam ediyoruz.
  Arkadaşların paylaşımları güzel hepsinden de Allah CC razı olsun.

  Hz.Mehdi As ile ilgili son bilgilerimiz:

  2015 veya 2017 de Mekke'de Muharrem ayının 10.günü zuhur edeceği ve o yıl kırk yaşında olacağı şeklindedir.

  HERKESE SELAMLAR
  ALLAH'A CC EMANET OLUNUZ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 10 Muharrem 1392 Aşure Günü 25 Şubat 1972 Cuma
   10 Muharrem 1400 Aşure Günü 30 Kasım 1979 Cuma
   10 Muharrem 1405 Aşure Günü 05 Ekim 1984 Cuma
   10 Muharrem 1408 Aşure Günü 04 Eylül 1987 Cuma
   10 Muharrem 1416 Aşure Günü 09 Haziran 1995 Cuma
   10 Muharrem 1437 Aşure Günü 23 Ekim 2015 Cuma

   10 Muharrem 1440 Aşure Günü 20-09-2018 Perşembe

   Sil
  2. safa bey cevap için teşekkürler.
   Emeğinize lafım yok ancak mehdi ahir zaman konularında ahmet yasini güvenilir bir kişi/ravi olarak görmüyorum.

   Sil
 20. Ayrıca Ömer Kocaarslan'ın paylaştığı ifşaat bizim araştırmalarımıza da uygundur.Hatta biz Hz.Mehdi As'ın bir Nakşibendi tarikatından yetişip nasıl Mekke Emiri olacağına dair de bir yazı paylaşmıştık.

  YanıtlaSil
 21. Akdoğan kardeşin tespitleri de doğru ve böyle kişiler çok miktarda var.Ancak Akdoğan kardeş bu forumlarda paylaşım yapan arkadaşları bu yazı eleştirmeyi düşünmüş ise yanlış yapmış.Çünkü sahte mehdiler, deliler, sahtekarlar olacak.Hadislerde bunlar anlatılıyor zaten.

  Ama gerçek bir Mehdi gelecek ve onunla alay eden O'nu bulamaz.Ya da erişemeden o hengamede ömrü vefa etmez. Allah korusun.Hz.Mehdi As haktır ve mutlaka gelecektir ve gelmesi de çok yakındır İnşaallah.2015 veya 2017 de görürüz İnşaallah.

  Hz.Mehdi AS'ın zuhurunun ilk işareti (Yani somut delili) Suud kralının ölmesi ve krallık rekabetinin başlamasıdır.O anda Mekke'de de Hz.Mehdi AS ayaklanacak.Bekleyelim ama hadislerini hafife alarak günaha girmeyelim.

  ALLAH'A CC EMANET OLUNUZ.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selam aleyküm Safa Asya kardeşim.
   Kral Abdullah'ın ölümü neyle bağlantılı ?

   Sil
  2. Cevabı aşağıdaki yazınızda var.

   “Benden sonra halifeler bulunacaktır. Halifelikten sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zâlim idareciler olacaktır.

   Zalimlerin içinde halife olur mu? Abdullah adında bir halife asla olmayacak.Abdullah adında bir zalim olabilir ancak. O zalim de Suud kralıdır.

   Hz.Peygamber SAS Efendimizin Halife demesinin sebebi de Allahu alem şudur:

   Benden sonra halifeler derken Hulefai Raşidin'i kastettiğinden Arap yarımadasını işaret etmiş Allahu alem.

   Tabi ki ALLAHU ALEM:

   Sil
  3. Hadisi şerifte Abdullah isminde bir dikkat edin lütfen HALİFE öldürülecek diyor Resulullah s.a.v. hazretleri kral demiyor HALİFE diyor canım kardeşim.

   Kaynak:

   “Bir halifenin ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke’ye gidecek.

   Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde onu (evinden) çıkaracaklar. Rükn-ü Yemanî ile Makam-ı İbrahim arasında ona biat edecekler. Onları (ortadan kaldırmak için) Şam’dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda’da yere batırılacak. İnsanlar bunu görünce Şam’ın Ebdâl’ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş’ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbî’nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbî’nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. Mehdi, malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslâm yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. Sonra ölür ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar.” (Ebu Dâvud: 4286, 4288, 4289)

   Bu Ebu Davud hadisidir ve açıkça Halife deniyor hatta başka rivayetlerde Abdullah adında bir Halife diye geçiyor ama şu an bulamadım.

   Sil
 22. Hadislerde Abdullah adında bir halife deniyor kral demiyor.
  Yoksa kral derdi çünkü böyle bir hadisi şerif var:

  Câhı’s-sadefî -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre
  Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

  “Benden sonra halifeler bulunacaktır. Halifelikten sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zâlim idareciler olacaktır.

  Daha sonra ehl-i beyt’imden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır.” (Câmiu’s-Sağîr: 4768)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Burdaki halifeden kasıt yönetici olabilir Allahu Alem, kral veya halife sonuçta yöneticidir.Bazı hadislerdede Efendimiz S.A.V. şam tabirini kullanmıştır fakat bu bugünkü bildiğimiz şam şehri değil bölge ismi olarak geçer.Altta verdiğim hadisi şerifte medineden kasıt konstantiniyyedir.
   Hz. İbni Amr'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
   Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.
   -Denildi ki : HANGİ MEDİNE? (HANGİ ŞEHİR?)
   -Buyurdu ki: KONSTANTİNİYYE.

   bu verdiğim hadiste de açıkça hayvan isimli bir kardeşi olduğundan bahsediyor abdullahın, Allahu Alem bu günümüzdeki kral abdullah olabilir büyük ihtimalle.
   Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu.
   Hicaz’ı (Suudi Arabistan) isminde hayvan ismi olan bir adam yönetecektir. Uzak bir mesafeden baktığınız zaman gözlerini şaşı olduğunu göreceksiniz. Eğer yakında bakılırsa normal gözükecektir. Abdullah isminde olan kardeşi tarafından desteklenecektir. Eyvahlar olsun ki onların peşinden gidenlere. Rasulullah (s.a.s) üç kez tekrarladı. Bana onun (Abdullah) ölümünün haberini verin ki bende size Mehdinin zuhurunu haber vereyim. Ahmet bin Hanbel tarafından müsned hadisler,250 signs kitabı,sayfa:122

   Sil
  2. Fehd bin Abdulaziz, 1982-1995 yılları arasında Arabistan kralı idi. 2005 yılında vefat etti. Şuan kardeşi Abdullah Suudi Kraldır, gözü şaştır. Fehd bin Abdulaziz isminde bulunan “Fehd” Farsçada Pars denilen bir hayvan adıdır.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Selamun aleyküm Ömer Kocaaslan.
   Allah razı olsun isim meselesini daha önce hiç okumamıştım.

   Sil
 23. Safa Asya kardeş 2015 veya 2017 demişsin.
  Eğer bu doğruysa o senelerin ramazan ayının ortasında semadan bir ses çıkmalı (Cebrail A.S.) kaynak imam suyutinin tasnifinden:

  • Ramazan 15'inci gecesinde duyulacak ses

  1.8 --- Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses,
  Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır.
  Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır.
  O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesedir.
  (Bu olaydan sonra zaten Mehdi a.s. ın Son ve en Aşikar olan ve tüm insanlar tarafından bilinecek olan Aşure günü biatıdır.)

  Bu olaydan önce zaten Şark'tan yani doğu tarafından siyah bayraklılar çıkmalı ve Filistin ve Kudüsü yani Beyt ül Makdisi feth etmeli. Bunlar Imam el Mehdi den 72 ay önce yani 6 yıl önce çıkmalı.
  Kaynak:
  Beklenen Mehdi kitabından alıntı :

  4-Mehdi'den önce BeniAbbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan'dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan'ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs'e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun
  çıkması ile, halifeliği Mehdi'nin teslim alması arasında geçen zaman 72 aydır.

  Imam el Mehdi 40 yaşındaki kabe biatından önce faaliyette oldğunu bu hadisi şeriften öğreniyoruz: BÜYÜK HARFLERE DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİM.
  Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı:

  14- Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek,insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar. Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini' sorduklarında, hepsi de ‘Bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ORDUSUNUN isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler.
  Hep birlikte onu aradıktan sonra, Hz. Mehdi'yi Mekke'de bulacaklar, ‘Sen, Mehdi'sin' dediklerinde O inkar edecek ve Medine'ye kaçacaktır. Ancak O'na Medine'de yetişecekler, O ise tekrar Mekke'ye gidecek, onu tekrar bulacaklar ve kendisine ‘Senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur' diyecekler..........''

  Dikkatinizi şu cümleye çekmek isterim:

  Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ORDUSUNUN isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler.
  Yani 40 yaşından önce bir orduya sahip olacak yani faaliyetlere çoktan başlamış olacak.

  YanıtlaSil
 24. Şu an faaliyette zaten ama biz kim olduğunu bilmiyoruz.Beni Abbasa karşı çekilecek siyah sancakları Türk Ordusu çekecek.(Mahrem maile yazalım)2.siyah Sancakları Horasandan gelecek Türk ordusu ABD ye karşı çekecek.(Rusya'nın teşvikiyle) Bu siyah sancaklılara Özbek,Kazak,Kırgız orduları (Mansur) destek verecek ve Kufe'de ABD'yi durduracaklar.
  Ramazanda gece duyulacak ses Arabistan'da değil, (belki de Beyda'dan sonra da olabilir) diğer ülkelerde (Ürdün,Irak,İran,Suriye, muhtemel Suriye) olabilir.

  Hepsi yorum tabi..ALLAHU ALEM DİYORUZ.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ramazan ayının ortasında Cebrail a.s. Imam el Mehdi ve babasının ismini zikredecektir. Bunu Tüm Dünya işitecektir hatta uykuda olan bile uyanacaktır.
   Muharrem ayının 10.cu günü Aşure günü biat olacak ve orda gine sema dan ses yükselecek ve Süfyani Mehdi'ye karşı ordu gönderecektir.
   Ondan sonra Beyda denilen beldede Süfyan ordusu yerin içine batacaktır yanı Aşure gününden sonra.

   Sil
 25. Kabe deki biatta kutsal emanetlerle çıkması:
  Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

  '' Keza (N:B.Hammad) Cafer'den tahric etti, o şöyle dedi: Mehdi yatsı vaktinde Resulullah (SAV) bayrağı, gömleği, kılıcı ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile hitab eder.
  "Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'anı indirmiş ve size söyle emretmiştir:

  Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Allah ve resulune itaati koruyun. Kuran'ın ihya ettiğini diriltin, yasakladığını da yasaklayın ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben size Allah ve resulüne, O nun kitabıyla amel etmeyi, batılı yokedip, sünneti ihya etmeye çağırıyorum."

  Şu cümleyi okuyun :
  '' Keza (N:B.Hammad) Cafer'den tahric etti, o şöyle dedi: Mehdi yatsı vaktinde Resulullah (SAV) ın BAYRAĞI, GÖMLEĞİ, KILICI ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder.

  Yani 40 yaşından önce Istanbula gidecektir bu kesindir.

  Ve Safa Asya kardeşim Melhame i Kübranın nekadar süreceğini sormuşsun bir ara.

  Kaynak: Imam Suyuti hzretlerinin tasnifinden: Dikkatle okuyun ki yanlış anlaşılmasın insanların çoğu yanlış yorumluyor bu konuyu.

  • Melhame-i Kübra veya Amik Ovası Savaşı

  8.10 --- Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, dedi ki: Mehdi, Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. O’nun fıkıh bilgisi on aliminkine bedeldir. O Tabut-u Sekine’yi de Antakya mağrasından çıkarır.

  • Rumların gadri ve Amik Ovası :

  8.6 --- Hatip, Müttefek ve Müfterek’inde Ebu Hureyre’den tahric etti. Dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)’ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır. Burada
  Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür, sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. 3. gün (seferde) ise savaş Rumlar aleyhine döner.
  Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye (Roma)’yi feth eder ve oradaki malları taksim ederler.
  Tam bu sırada ise “Deccal sizin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır.” şeklinde bir ses duyacaklardır.
  (Burada bahsi geçen savaş Amik ovasında Rumlarla (yani
  Hıristiyanlarla) yapılacak savaş olup, diğer hadis kitaplarında
  “Melhame-i Kübra” diye bahsi geçen savaştır.)

  Yani Melhame i Kübra Amik Ovasındaki olan savaştır ve 3 gün sürecektir.
  Bu konu hakkında Beklenen Mehdi kitabındanda kaynak paylaşacağım.

  Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

  50- Rum'larla 3 gün savaşacak, 3. gün galibiyet onun olacaktır. Konstantiniyye fetholana kadar savaşa devam edecektir. Savaşa iştirak edenler, elegeçen altını ölçeklerle taksim edecekler. Bu sırada birisi ‘Deccal sizin çoluk çocuğunuzu elde etmiştir' diye bağıracaktır.
  Bu bilgi, sahih bir hadisle günümüze kadar gelmiştir ki,hadisin tamamı şöyledir: ‘Rumlar (Hristiyanlar) A'mak veya Dabık'a (Halep yakınlarında iki yer) gelene kadar, kıyamet kopmaz.Medine'nin en hayırlı insanlarından bir ordu, o gün hristiyanlara karşı çıkacaktır. Müslüman ordusu, hristiyanlara karşı harb nizamında saf saf olduğunda, hristiyanlar Müslümanlara ‘Mallarımızı harabedenlerle savaşmak için bize yol açın' diyecekler, ancak müslümanlar izin vermeyeceğinden savaş olacaktır. Müslümanlar bu savaşta 3 gruba ayrılır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kutsal emanetlerin teslim alınması ile ilgili bir yazımız vardır bloğumuzda ve bu konuyu açıklamaya çalışmıştık Allahu alem.Başka türlü de olabilir ama en mantıklısı bu. Çünkü fetih Mekke'de başlayacak ve İstanbul'da bitecek.Kutsal emanetler fethe başlamadan değil tamamlanınca teslim edilecek.Fetihe başlamadan önce alınacak kutsal emanetler Hz.Mehdi As kılıcıdır Allahu alem.Yazımızı okumuş muydunuz? Hz.Mehdi AS kılıcı.Başka türlü içinde çıkamayız.Çok zıt ihtilaf var.Ve hadisler de zıt olamaz yani.Açıklaması olmalı ve böyle açıkladık Allahu alem.

   Sil
  2. Kutsal emanetler:

   Şu cümleyi okuyun :
   '' Keza (N:B.Hammad) Cafer'den tahric etti, o şöyle dedi: Mehdi yatsı vaktinde Resulullah (SAV) ın BAYRAĞI, GÖMLEĞİ, KILICI ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder.

   Yani 40 yaşından önce Istanbula gidecektir bu kesindir.
   Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

   Sil
  3. Bu mümkün değildir.Yani Hz.Mehdi AS zuhur etmeden İstanbul'a gelip kutsal emanetleri asla alamaz.Ancak Mekke'den fetihe başlar, İstanbula'da tamamlar o zaman alır.Zaten merasimle alacak bunu işaret eder.NBH bu rivayetinde maddi emanetler değil manevi emanetler kastedilmiş olabilir. Allahu alem.Aksi mümkün değil.Şu an Topkapı Sarayındaki kutsal emanetleri KİM ALABİLİR? Bir Mehdi gelse "ben mehdiyim dese" yine alamaz.Önce fetihleri gerçekleştirmesi lazım değil mi? Daha açık yazalım da siz bir de o yazıya bakınız.Hz.Peygamber SAS Efendimizin softan siyah bayrağını şu an Ay yıldızlı Türk Bayrağı temsil etmektedir.Softan bayrak madden al bayrağın, albayrak da manen softan bayrağın koruması altındadır.H.Peygamber SAS Efendimizin Savaş gömleğini şu an Türk Subayının üniforması temsil etmektedir.Ve yine harp okulunu bitiren her subayımızın beline taktığı mezuniyet KILICI Hz.Peygamber SAS Efendimizin kılıcını temsil etmektedir.Yani bu kahraman Ordunun da,üniformasının da, kılıcının da sahibi Allah CC tır ve hepsi de Hz.Peygamber SAS Efendimizi temsil eder. ZUHUR dan önce alınacak emanetler onlardır ve çoktan teslim edilmiştir.Şimdi zuhur zamanı ve kırklı yaşlar beklenmektedir ALLAHU ALEM:YANİ BİZİM YORUMUMUZ.

   Gaybeti suğra ve kübra da bununla ilgilidir. Suğra kendisidir, kübra ise ordusudur Allahu alem.

   Sil
  4. Emanetleri teslim alacaktır Selim Han'dan onda bir sıkıntı yok amma velakin sizin istanbul diye yorumladığınız imam suyuti ve başka alimlere göre roma vatikandır. O yazıları burda paylaştım.

   Kaynak: Imam Suyuti hzretlerinin tasnifinden:
   • Rumların gadri ve Amik Ovası :

   8.6 --- Hatip, Müttefek ve Müfterek’inde Ebu Hureyre’den tahric etti. Dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)’ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır. Burada
   Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür, sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. 3. gün (seferde) ise savaş Rumlar aleyhine döner.
   Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye (Roma)’yi feth eder ve oradaki malları taksim ederler.
   Tam bu sırada ise “Deccal sizin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır.” şeklinde bir ses duyacaklardır.
   (Burada bahsi geçen savaş Amik ovasında Rumlarla (yani
   Hıristiyanlarla) yapılacak savaş olup, diğer hadis kitaplarında
   “Melhame-i Kübra” diye bahsi geçen savaştır.)
   Bu o kitaptan bir alıntıdır ve şahsım tarafından yazı eklenmemiştir.

   Sil
  5. Rumların müslümanlara gadri, müslümanların birinci ve ikinci gün üçte ikisinin öleceği savaş manası çok ilginç... Rumlar Mehdiye gadr edecekler. Gadr etmek ona haksızlık yapmak... Onu savaşta yalnız bırakıp ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Ancak savaş üçüncü gün Mehdi lehine, Rumlar aleyhine dönecek.
   Mehdinin bölgede güç kazanmasını engelleme çalışacaklar.

   Sil
  6. Güç kazanması değil ortadan kaldırma girişimidir.
   üçte birinin öleceğini ben demiyorum Resulullah s.a.v. hadisidir.
   üçte biri ölecek çok faziletli şehitler olacaklar.
   üçte biri cihaddan kaçacak ve onlar mürted olacak ve Allah asla tövbelerini kabul etmeyecektir.
   üçte biride muzaffer olacak ve bu savaşta Türkiyeden 300.000 kişilik ordu iştirak edecek.

   Sil
 26. Hep birlikte onu aradıktan sonra, Hz. Mehdi'yi Mekke'de bulacaklar, ‘Sen, Mehdi'sin' dediklerinde O inkar edecek ve Medine'ye kaçacaktır. Ancak O'na Medine'de yetişecekler, O ise tekrar Mekke'ye gidecek, onu tekrar bulacaklar ve kendisine ‘Senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur' diyecekler..........''
  BU CÜMLENİZ HZ.MEHDİ AS İLK ZUHURUDUR ALLAHU ALEM.DİĞERLERİ HEP BUNDAN SONRADIR.İLK BUDUR.ALLAHU ALEM.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öyle değil kardeşim aynı kaynağın şu kısmını iyi oku:

   Dikkatinizi şu cümleye çekmek isterim:

   Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ORDUSUNUN isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler.
   Yani 40 yaşından önce bir orduya sahip olacak yani faaliyetlere çoktan başlamış olacak.

   Ayrıyeten Mehdinin 2 gaybet dönemi var birincisi kısa sürecek ikincisi daha uzun sürecek ve o zamanlarda Mekkede olacak ve onu Rical ı Gayb orda bulacaktır.

   Sil
  2. İşte 10 muharrem bu gündür Allahu alem.Ramazanda duyulacak ses ise bundan sonraki ilk Ramazanda başka ülkede duyulacak Allahu alem.

   Sil
  3. Tamam Hz.Mehdi'nin kılıcı isimli yazımızda var işte.ORDUSUNUN İSMİ.Gaybeti suğra da gaybeti kübra da var orada.Ama şifreli var mail atarsanız tam yazalım inşaallah.

   Sil
  4. Tüm dünya duyacak bu sesi ve herkes kendi lisanından duyacak aynı anda ve bu hadisi şeriflerde geçiyor ve Şeyh Ahmed Yasin i Bursevi hzretleri de bunu söylüyor.
   Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

   41- Sema'dan bir münadi çıkacak ve "Hak, ali-Muhammed'indir",
   yerden de bir münadi çıkacak ve O da "Hak, İsa'nın alindedir"
   şeklinde sesleneceklerdir. Abbas (R.A) bu konuyla ilgili
   olarak "Yerden gelen ses şeytandan, sema'dan gelen ses ise
   Allah'tandır" buyurmuştur.

   42- Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Mehdi'dir" şeklinde
   bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

   43- Hz. Mehdi ile Süfyan karşı karşıya geldiğinde bir münadi
   şöyle seslenecek : "Allah'ın dostları Mehdi'nin arkadaşlarıdır."

   44- O günün alameti: Sema'dan bir el uzanacak ve insanlar ona
   bakacak ve göreceklerdir.

   54- Sema'dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğu'da Batı'da
   hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

   Sil
  5. Muharremden sonraki ramazanda olabilir.Çünkü muharremden önce olsa yedi alimin MEKKEYE gidip arayıp, hatta tehdit edip biat etmesine ne gerek var?
   Bizim yorumumuza göre bu nida BEYDAdan sonra veya o esnalarda da olabilir.

   Sil
  6. Ben sadece hadisi şeriflerde belirtilen sıralamayı söylüyorum çünkü bu olaylar sıralanmış Resulullah s.a.v. tarafından onun için hiç kimsenin yorumu geçerli olmaz.

   Cebrail a.s. Imam el Mehdinin ve babasının ismini ramazan ayının ortasında açıkladıktan sonra 7 Alim o isimleri öğrendikten sonra onu aramaya başlıyorlar çünkü senin ve benim ve nice müslümanların bildiklerini onlarda biliyor ne o ? Bu olaylar zuhur ederken bunların sıralamaya göre hadisi şeriflerde geçmesidir mesela ramazandaki semadaki nida'dan sonraki muharrem ayındaki gerçekleşecek olan biat mevzusu.
   O alimler Cebrailin a.s. ramazandaki nidasını duyduktan sonra vakit geldi diyecekler ve hepsi birbirinden habersiz Mekke de karşılaşacaklar. Bunların hepsi hadis benim söylemlerim değil.
   Ve niye Mehdiyi tehdit edecekler ? Süfyani ordu gönderiyor üzerlerine onları ve birçok başka insanlari öldürmek için.
   Peki Mehdi niye biatı kabul etmek istemiyor niye mekke den medine ye bir kaç defa kaçıyor?
   O Biat ancak ve ancak AŞURE gününde gerçekleşecektir çünkü bu Allah'ın Emridir ondan önce gerçekleşemez yoksa Resulullah s.a.v. hazretleri sümme haşa ve kella yanlış bildirmiş olur bize.
   Mehdi Ledün ilmi sahibi kutbiyet sahibi olacakta insanlar ölecekte halifeliği istemiyecekmiş.
   Sen bile olsan yada ben bile olsam yani biz bile kabul ederdik o yükü ama Mehdi Aşure gününü beklemekte çünkü o Alimler Aşure gününden önce bulacaklar Mehdiyi ve tehlike büyük olduğu için onu tehdit edecekler.
   Imam el Mehdide ancak Aşure günü olana kadar bunlardan kaçacaktır bilindiği üzere ve Aşure günü olduğundada yatsı namazından sonra biatları kabul edecektir.
   Çünkü Resulullah s.a.v. hazretleri biat Aşure günü yatsıdan sonra olacaktır diyor.

   Sil
  7. Ramazandaki nidayı herkes duyacak ve umumi bir davet olacak.O nedenle de yedi alim biat ettikten çok sonra olacak Allahu alem. Mekke emiri olunduktan sonra da olabilir.ALLAHU ALEM.

   Hz.Mehdi AS Suriye'ye hareket edip Gutaya karargah kuracak ya Allahu alem bu nida belki de Suriye'ye davet nidası olacak.Çünkü bütün İslam orduları Hz.Mehdi AS Suriye'ye gelirken ordu, ordu katılacaklar.Burada olabilir.Biattan önce olamaz Allahu alem.

   Sil
  8. Biattan önce olacak ve ayrıyeten semadan nida bir defa olmayacak bir kaç defa olacak:

   Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

   41- Sema'dan bir münadi çıkacak ve "Hak, ali-Muhammed'indir",
   yerden de bir münadi çıkacak ve O da "Hak, İsa'nın alindedir"
   şeklinde sesleneceklerdir. Abbas (R.A) bu konuyla ilgili
   olarak "Yerden gelen ses şeytandan, sema'dan gelen ses ise
   Allah'tandır" buyurmuştur.

   42- Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Mehdi'dir" şeklinde
   bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

   43- Hz. Mehdi ile Süfyan karşı karşıya geldiğinde bir münadi
   şöyle seslenecek : "Allah'ın dostları Mehdi'nin arkadaşlarıdır."

   44- O günün alameti: Sema'dan bir el uzanacak ve insanlar ona
   bakacak ve göreceklerdir.

   54- Sema'dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğu'da Batı'da
   hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

   Gördüğümüz üzere farklı zamanlarda ve çeşitli nidalar yapılacak semadan ve bir kaç tane daha vardı ama şu an bulamadım.

   Biattan önce olamaz demişsin.
   Sana hadisi şeriflerle cevap vereceğim kardeşim.
   kaynak imam suyutinin tasnifinden:

   • Ramazan 15'inci gecesinde duyulacak ses

   1.8 --- Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses,
   Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır.
   Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır.
   O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesidir. Bu sesi herkes işitecek ve herkes Mehdinin ismini öğrenecek.
   Bunun üzerine alimler yola çıkacaklar onu aramaya.
   Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı:

   14- Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek,insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar. Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini' sorduklarında, hepsi de ‘Bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye'yi (Roma çünkü imam suyuti ve diğerleri Roma diyorlar yani Vatikan)fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ORDUSUNUN isimlerini öğrendik' şeklinde cevap verirler.
   Ramazandaki nidadan sonra öğreniyorlar Mehdinin ismini ve ondan sonra onu aramaya çıkıyorlar.
   Buda Mehdinin ikinci gaybet döneminde yani Gaybeti Kübra Döneminde olacaktır ve neden diye sorarsan ?
   40 yaşından itibaren artık yapacağı faaliyetler hadislerde sıralamaya göre söyleniyor ve hep insanların arasında bulunuyor Mehdi mesela Mekke yi ele geçirecek sonra Beyda da Süfyani ordusu yere batacak sonra Medine de bir alimin vahabi alimin kellesi kesilecek yani Resulullah s.a.v. diyor ilk önce Hicazı ele geçirecek sıraya göre.
   Beyt ul Makdiste olacak ve 7 yada en fazla 9 sene sürecek bu açık aşikare tek kişilik Dünya Hakimiyet dönemi.
   Resulullah s.a.v. diyor:
   Onun yani Mehdinin 1 senesi sizin 20 senenize bedel işi sık tutacaktır hesabı seri görecektir böyle bir sürede nasıl Gaybet olsun?
   Gaybeti Kübra Süfyani dönemindedir çünkü bürsürü insan ölecek ve insanlar hatta diyecekler kaçtımı öldümü yoksa işini bıraktımı öyle bir dönemde Zuhur edecek yani TAM Zuhur artık Gaybet olmadan.

   Sil
 27. Üçte biri, savaştan kaçar ve mürted olur, ve Allah onların tövbelerini ebediyen kabul etmez,
  Üçte biri şehit olur,ki bunlar Allah katından şehitlerin en faziletlisidir.
  Diğer üçte biri de, fethe devam ederler, netice de Konstantiniyye'yi alırlar.(Burdaki Konstantiniyye'den kasıt Roma Vatikan'dır)
  Fetihten sonra, kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış bir halde ganimeti aralarında taksim ederken şeytan aniden nara atarak ‘Deccal, ehlinizi elde etmiş ve sizin yerinize geçmiştir' der. Şeytanın bu haberi yalan olduğu halde Müslüman askerler yola çıkarlar ve Şam'a gelirler. Bu sırada Deccal çıkar. Savaşmak üzere hazırlık yapıldığı bir sırada, Meryem oğlu İsa (A.S), gökten nüzul eder.Allah'ın düşmanı olan Deccal, Hz. İsa’yı görünce, tuzun suda erimesi gibi erir. Şayet İsa (A.S), onu bırakmış olsaydı, o zaten kendi kendine helak olacaktı. Ancak Allah onu, İsa (A.S)'nın eliyle öldürtür ve Hz. İsa, süngüsündeki Deccalın kanını Müslümanlara gösterir.'

  YanıtlaSil
 28. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu 72 ay ile ilgili;

   2015 ile 2021 arası veya 2017 ile 2023 arasını anlıyoruz biz Allahu alem.

   Siyah sancaklıların zuhuru ile Hz.Mehdi AS ın zuhuru arasında geçen süre belli değil ki.Süfyan aynı yıl çıkacağına göre (3 ay önce) siyah sancaklılar da Süfyan ile savaşacaklar onlar da aynı yıl çıkabilir.2014 veya 2015 ya da 2016 veya 2017. yani bu zaman diliminde.Biz 2015-2021 yorumluyoruz Allahu alem.

   Sil
  2. Bende şahsen 2020 civarında diyorum ama bu benim acizane görüşümdür.
   Mailinizi verirseniz size bir yazı göndereceğim.

   Sil
  3. safaasya@hotmail.com

   2020 İstanbulu fethi mi, siyah sancaklıların çıkışı mı?

   Sil
  4. Şimdi yazıyı gönderiyorum kardeşim.

   Sil
 29. Bizim hesaplarımız değiil hadisi şeriflerde öyle geçiyor.
  Kaynak :Beklenen Mehdi kitabından alıntı :

  4-Mehdi'den önce BeniAbbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan'dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan'ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs'e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun
  çıkması ile, halifeliği Mehdi'nin teslim alması arasında geçen zaman 72 aydır.

  YanıtlaSil
 30. Benim şahsi görüşüm farklıdır 40 yaşındaki biyatla ilgili burda bir yazı paylaşmıştım.
  İsterseniz mailinizi yazın yazıyı göndereyim.

  YanıtlaSil
 31. Siyah Sancaklılar Hz.Mehdi AS başlarına geçmeden Kudüsü alamayacaklar.Son gelecekleri yer KUFE geçiyor.Yani doğudan gelenler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beklenen Mehdi kitabından alıntı :

   4-Mehdi'den önce BeniAbbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra
   Horasan'dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunacağı,
   sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu,
   Süfyan'ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs'e inecekler
   ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun
   çıkması ile, halifeliği Mehdi'nin teslim alması arasında geçen
   zaman 72 aydır.

   Burdaki yazılardan şu anlaşılır:
   Ona saltanat hazırlayacaklar yani Mehdi Kudüse gelmeden Beytül Makdisi ele geçirecekler ve ele geçirdikten sonrada Mehdi a.s. kendisi gelecek Beytül Makdise.
   Diğer kaynaklardada öyle geçiyor.
   Bulursam paylaşırım.

   Sil
 32. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2015 ve 2017 tarihleri Safa Asya kardeşimize aittir.
   Ben kardeşimin verdiği tarihlere göre yorum yaptım.
   Ben geçen bir yazı yazdım burda israilin ömrü ile ilgili konuda yukarılarda.
   İsterseniz mailinizi yazın bu yazıları göndereyim belki faydalı olur.

   Sil
  2. Selamun aleyküm Siyahtepe blackhill kardeşim.
   2015 ve 2017 tarihleri bana ait değil o Safa Asya kardeşimizin yorumu.
   Ben siyah sancaklılar şahsen 2020 senesi civarında çıkacak diyorum
   çünkü israilin ömrü 2022 de bitecek diye bir yazı var en yukarıda.
   Bu yazı ile benim tahminler birbirlerine uygun olmakta.
   Ve şahsen Mehdi a.s. 2016 gibi çıkacak diyorum yani kendi şahsi düşüncem.
   Beddiüzzaman hazretlerinin dediği gibi Mehdinin 3 hizmet görevi ve 3 hizmet dönemi var.
   2 defa gaybeti olacak eğer anlatabildiysem.
   Bence ilk dönemi 2016 da başlayacak ve başladığında ilk olarak Şam dan çıkacak yani Suriyeye Müdahale edecektir bu hadislerdede geçiyor ve
   öbür hadislerde mekkeden çıkacak diyor bu birbirine zıt değildir sadece farklı hizmet dönemleridir.
   ilk hizmet döneminde Şamda çıkacak savaşa müdahale için ve gaybet i suğra yani küçük gaybet ikinci hizmet döneminden önce olacak.
   İkinci hizmet dönemi ile ilgili şu an bir bilgim yok.Ondan sonra Büyük Gaybet yanı Gaybet i Kübra olacak ve ondan sonrada üçüncü ve son hizmet dönemi 40 yaşında Kabedeki biat ve ondan sonrası olacak.

   Sil
  3. Bilindiği üzere Mehdi'nin 3 Görevi var Beddiüzzaman Said i Nursi hazretlerine göre.
   1. Siyaset 2. Diyanet 3. Saltanat

   Bence şu şekilde olacaktır.
   İlk çıkıp savaşlara müdahale edecektir. Dünyadaki ekonomik sistemler önümüzdeki savaşların vesilesiyle çökerse ki öyle olacak inşallah(diyor Ulema ve Evliya)Mehdi ve Ekibi siyasete girip batan ülkelere şeriat kanunları ile ilgili ekonomik ve kalkındırma projeleri sunacaktır grafiklerle istatistiklere dayanan bir proje.
   Bununla ilgili şu bilgiyi paylaşmak istiyorum.

   Bir kaç sene önce bir Türk radyosunda duymuştum.
   Araştırmalara göre eğer Türkiyedeki tüm büyük firmalar gelirlerinin %2.5 ini yani farz olan zekat miktarını ödeseler bu ülkede FAKİRLİK kalmayacaktır.
   Mehdi bu tür çalışmalar yapacaktır.
   Allah o ülkelere diz çöktürecektir inşallah.
   İstemedikleri halde de olsa İslama girecekler.
   Dİyanet mevzusuna gelirsek.
   Mezheblerden hanefi kalacak ve Tarikatlerden Nakşibendi kalacak bunu herkes biliyor.
   Resulullah s.a.v. in bir emri var bu konuda oda şöyledir:
   Mescide giden kapıların hepsini kapatın sadece Ebu Bekirin kapısı hariç ve evliyaullah'ın tefsirine göre HZ Ebu Bekirin kapısı Nakşibendi tarikatıdır.
   Ayrıyeten Kuran Tefsiri olarak Imam el Mehdi Beddiüzzaman'ın Risale i Nur Külliyatını tatbik edecektir bunuda Beddiüzzaman Hazretleri kendisi Söylemektedir.
   Bu konu hakkında şu bilgiyi paylaşmak isterim.
   Gavs ul Azam Seyyid Abdulhakim El Hüseyni kaddesallahu sirrahu hazretleri bunu bir gün Rahmetli Yarbay Mehmet Ildırar efendiye söylüyor.
   Diyorki:
   '' Mehmedim, ahir zamanda ümmeti Muhammed s.a.v. in hidayeti için bu 2 cemaat vesile olacaktır.
   1. Nakşibendi tarikatı
   2. Risale i Nur külliyatı
   Peki hazret neden külliyat diyorda cemaat demiyor ?
   Çünkü Nur cemaatide Nakşi olacaklar yani vird ehli.

   Sil
  4. Bid'atları ortadan kaldırmak ve sünnetleri ihya etmek de bu görevin içindedir.
   Unutmayın bazı rivayetlerde Herkes Mehdi'yi kendi evinden görecek ve herkes kendi lisanından işitecektir. Bu da şu olabilir televizyon kanalları radyo ve internet vasıtasıyla.
   Ve ancak ihlas sahipleri onu ilk başta tanıyabilecektir yani zikir ehli samimi müslümanlar. Yani kendisi ben Mehdi'yim demiyecek ilk başta. Ta ki 40 yaşındaki biata kadar.
   Ve yabancı ülkelerin hükümetlerine İsevi dindarlar geçecek diyor Beddiüzzaman Hazretleri ve bunlar Mehdi'ye yardım edecekler.Bence bu irşad hususunda yani imkanlar sağlayacaklar ona mesela televizyon radyo yayınları kitap dağıtımı mescid ve cami inşaatları ve belkide medreseler açacaklardır. Bu şekildedir bence Mehdi'nin batı ve Dünyadaki faaliyetleri.
   3. Saltanat.
   Bu da zaten belli ve tam olarak 40 yaşındayken Kabedeki biattan sonra başlayacaktır ve Hazreti İsa a.s. gelene kadar devam edecektir ve ondan sonrada beraber istişare halinde hareket edeceklerdir.

   Sil
 33. Biz de katılıyoruz bu yoruma.

  YanıtlaSil
 34. Eğer Muhammed Raşid hazretleri kuddise sirruhu Mehdi 2016 yılında Türklerin arasından çıkacak dediyse ve benim yorumuma göre 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızın zuhuru yılında doğdu ise 2016 yılında 30 yaşında olacaktır ve hadislerde 30 yaşlarında olduğu geçmektedir.
  Safa Asya kardeşime şimdi o yazıyı gönderiyorum.

  YanıtlaSil
 35. Hadisler yorumlarken Hz.Mehdinin çıkışı,doğumu yada biatları alacağı gün ile karıştırıyoruz.

  Örnek...Hadislerde Yüzyılın başında gelecek denildiğinde hicri 1400 başı yani milladi 1979-1980 bu Hz Mehdinin doğumu 40 yıl sonra biatları alacağı yıl da hicri 1440 milladi 2019-2020 olur.

  Peki ya yüzyılın başında doğumu değilde biatları alacağı gün yüzyılın başı ise bu da demek oluyorki hicri 1400 önce doğması yani hicri 1360 doğumu 40 yıl sonra yani hicri 1400 başı biatları alacağı gün olurdu.

  1400 de gökten kimse bir nida duymadığına göre 1400 doğumu kabul edersek 40 yıl sonra 2019-2020 çıkışı-biatları alacağı yıl olur.ALLAHU alem

  Yüzyılın başında biatları alacaksa çıkışı yani 1400 geçti artık.  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selamun aleyküm Siyahtepe Blackhill kardeşim.

   Doğru söylüyorsun ayrıyeten bu konular müteşabi şekilde aktarılmıştır yanı demek istediğim kısmen açık ve kısmende örtülü şekilde.
   Imam el Mehdi eğer biatları almış olsaydı şimdi o meşhur Kabe deki biat O zamanda tüm dünya o nun ismini bilecektir hatta hz. ali r.a. diyor o andan itibaren herkes onun aşkını içecektir ve sadece ondan konuşulacaktır.
   Beddiüzzaman hazretleri 1979-1980 yıllarını işaret vermişsede bu ebcedlerdede bir kaç yıl oynama olabilir bak bazen evliyaullahın ifşaatlarında bile kir kaç sene oynama oluyor.
   Takdiri İlahidir bu çünkü Allah hepimizi imtihan etmekte alimide veliyide.
   Gaybın ta kendisi Allah'tadır ve bize gelen ifşaatlar bir tür ilahi rahmet ve lutuftan ibarettir ama bu imtihan bitti manasına gelmez.
   Sana senelere ve hadisi şeriflerdeki geçen olay ve senelere göre yazdığım bir yazı var eğer mailini verirsen sana gönderirim kardeşim.

   Sil
 36. Selamun aleyküm.
  Benim yazdıklarımla ilgili bu blogda bir yazı buldum o yazıyı burada paylaşmak istiyorum.

  Yazıyı paylaşan Mustafa kardeşimizdir.
  http://gaybihaberleri.blogspot.com.tr/2013/03/risale-i-nurdan-gaybi-notlar_7193.html

  Hariçten kafirin, içerden mürtedin saldırısına karşı topuz lazım olacaktır.

  O zamanda karanlıkları dağıtacak zatlar Hz. Mehdi’nin şakirtleri olabilir.


  ·İslam Alemi tam uyanacak. Yeni Dünya denilen Amerika’da kurulacak yeni bir devlet İsa’nın gerçek dinine dönecek ve İslam Birliği ile ittifak edecektir. İncil’in Kur’ana tabi olmasıyla o iki cereyana karşı dayanıp galip gelecek. İseviler Kur’an ehli ile ittifak edip ortak düşmanları olan dinsizliğin saldırısına karşı dayanacaklar.

  Almanya, Japonya, Hindistan, Pakistan, Amerika ve İslam Alemi beraber olarak mutlak küfre karşı vuracaklar.

  Avrupa hayranlığı meşru olmadığı için en sonunda akıbeti ve mükafatı Avrupa’nın gaddarane düşmanlığı olacak.


  Bu ülkedeki siyasetçiler eskiden batıya verilen siyasi ve manevi rüşvetin belki on mislini ileride İslam Cumhuriyetleri Birliğini kuracak İslam ülkelerine bu devlet ve milletin selameti için verecektir.

  Ankara ileride daha önce hilafet merkezi olan İstanbul’un vazifesini görecek.


  Ayasofya camiye çevrilecek. Bu da mason zincirinin kırıldığının alameti olacak.

  İsevi ruhanileriyle ittifak edecektir. Siyaseti tam dindar İsevilere bırakıp yalnız İslamiyet hakikatlerini kanıtlama, yayma ve uygulamaya çalışacaktır.

  1980-1990 dönemi İslamın sadık fecir dönemidir. İslam güneşinin dünyayı aydınlatmasına engel olan perdeler açılmaya başlamıştır.(Bunu şahsen Mehdi'nin doğduğu dönem olarak yorumluyorum Halley kuyruklu yıldızın 1986 dönemi)

  YanıtlaSil
 37. — “Ahmet Zihni Bey Futuhatı İslamiyesinde yazılıdır. Mehdi’nin hurucunda Türkler üçyüzbin asker vereceklerdir. Anlaşılıyorki Türkiye kıyamete kadar (islamiyeti) koruyacaktır
  bu çümlenin şeyh said efendiye ait olduğu ve idam edilirken söylediği söylenir 300000 kişi yaklaşık 30 tümen eder ifade doğru ise ilerde türkiyede seferberliğe benzer bir durum olacak hz mehdi o dem ortaya çıkacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu olayı Cübbeli Ahmet hoca Youtubedaki sohbetlerinde anlatıyor bu olay Melhame i Kübra dır.

   Sil
 38. Günümüzde “filan kişi mehdidir” veya değildir türünden tartışmalar çok oluyor. Bu konuda neler dersiniz?

  Mehdi, ismi mef’uldur, ism-i fail değildir. Yani “hidayete erdirilen” dir, “hidayete erdiren” değildir.

  Mehdiler iki kısımdır;

  Birincisi, mesela yüz kişinin hidayetine vesile olan kişi bir nevi mehdidir. Ona mehdi denilebilir. Bu neviden çok mehdiler var, her zaman da varlar. Ekmel-ül Ulema Bediüzzaman’ın tabiriyle bunlar Mehdiyyundur.

  Bir de Peygamberimiz(Aleyhissalatu vesselam)’ın haber verdiği Ahirzaman’ın beklenen mehdisi vardır ki üç özelliği olacak:

  1-Tamamıyla hâkimdir, silahı var, askeri var.

  2- Çok zengin ve cömerttir.

  3-Çok âlimdir.

  -Lenin Deccal mıdır?

  -Riyasetinde hile yapan kim ise, o deccaldır. Bu neviden deccallar çoktur.

  YanıtlaSil
 39. Ben her ne kadar Hiristiyan ve Yahudi öngörülerine itibar etmiyorsam da yukarıdaki öngörüden yola çıkarsak

  israilin yıkılışı 2022-2023 tarihi ise bize göre bu siyah bayraklıların Kudüsü aldıkları manası olur ALLAHU alem.Siyah bayraklılar kudüsü aldıktan 76 ay önce çıkacaklarına göre 2022/2023 - 72 ay buda geriye doğru 6 yıl yani 2016/2017 siyah bayraklıların çıkışı olur.Sayın safa beyin 2017 öngürüsü gerçekleşirse o zaman siyah bayraklılar,süfyani ve mehdi ard arda çıkacakları anlaşılır ALLAHU alem.

  HADİSTE Siyah bayraklılar mehdiye saltanatı hazırlar geçtiğinden bizim kafamızda siyah bayraklıların mehdiden çok önce çıkacakları anlamı gelir ALLAHU alem.

  O nedenle verilen tarihler konusunda ben buna yada şuna katılmıyorum yada bu yanlıştır demem yanılma payları vardır.Hatta geçmişte bu olmuş ama çok beklemelerine rağmen gökten o nida gelmemiştir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Arkadaşlar şu sitede siyah bayraklı ordunun çıkışını ebcetlerden ve yukardaki hadisin 6 yıllık hilafetten dolayı 2017 yılını veriyor.
   http://www.gaybihadisler.com/2013/09/siyah-bayrakllarn-cks_3180.html

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Siyah bayraklı ordu çıktıktan hemen sonra Hz.Mehdi çıkacak ama aralarında süre ne kadar belli değil. Siyah Bayraklı ordu Kudüsü feth ettikten sonra hilafeti Hz.Mehdiye teslimi ile ilk çıkışları arasında 6 yıl vardır.

   Hz.Mehdinin çıkışı ile siyahlı ordu çıkışı arasında 6 yıl vardır yorumları yanlış yorumlardır. ordunun çıktıktan sonra

   Önce siyahlı ordu, sonra Hz.Mehdi,sonra kudüs fethi, ve ardından kudüs saltanatının teslimi..

   Siyah bayraklı ordı küfeye indiği zaman hz.Mehdi çıkacaktır diye benzeri bir hadis okumuştum suyutiden.

   Sil
  4. Siyah bayraklıların çıkışı ve Mehdi'nin Hilafeti alması arasında 72 ay var diyor hadisi şerifte yani dediğiniz 6 sene.

   Sil
  5. Tamam işte..
   Siyahlı ordu çıkışı ile hz.Mehdi çıkışı arasında 6 yıldır yorumu yapmak yanlıştır.

   Siyahlı ordu ile hz.Mehdiye Kudüsün saltanatı teslimi arasında 6 yıl vardır. Bunu karıştırmayalım. Safa asya arkadaşım yanlış anlamış

   Sil
  6. Selamun aleyküm Siyahtepe Blackhill
   Bu konu hakkında ebcede baktığımda inşallah diyorum çünkü ne kadar erken olursa okadar iyidir.
   Mailini yazsanda sana bir yazı göndersem.

   Sil
  7. Bir de kindeli topal adam, mısır in işgali ve abga ordusu meselesi var. Bu konularda gaybihadisler sitesindeki yazilari, hatta yorumlari da okusaniz iyi olur.

   Sil
  8. Allah razı olsun Yeşil Karaltı kardeş

   Sil
  9. Siyah bayraklılar yıllar önce çıktılar ve Iraktaki hapisanelerdeki müslümanları kurtardılar.ABD askerlerini kestiler abd askerleri sokağa çıkamaz oldu ve en son kuweyte kaçtılar....Buna o siyah bayraklılar sebep oldu 2010-2011 yılı diye hatırlıyorum ama konu hemen kapatıldı akabinde deaş ın siyah bayraklıları çıkarıldı piyasaya gerçek siyah bayraklılardan kimse bahsetmez oldu. Ben o dönem o siyah bayraklıların hapishane baskınlarını hapishanelerden müslüman esirleri kurtarmalarını ve bunların abd askerlerini ıraktan defettiğini bizzat kendim okudum........

   Sil
 40. Selamun aleyküm Cihat Uğruna arkadaşım.
  Said i nursi hazretleri Mehdi'nin 3 hizmet dönemi var diyor.
  Ben burda yukarılarda görüşümü paylaştım.
  Senin düşüncen nedir bu konuda?
  Ve kutsal emanetler hadisi şerifte Mehdi 40 yaşında Kabe'deyken yanında olacak diyor.
  Bu konuda ne diyorsun çünkü bazıları Mekke'den sonra olacak diyorlar.
  Hadisi şerif burda :

  Kabe deki biatta kutsal emanetlerle çıkması:
  Kaynak: Beklenen Mehdi kitabı

  '' Keza (N:B.Hammad) Cafer'den tahric etti, o şöyle dedi: Mehdi yatsı vaktinde Resulullah (SAV) bayrağı, gömleği, kılıcı ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile hitab eder.
  "Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'anı indirmiş ve size söyle emretmiştir:

  Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Allah ve resulune itaati koruyun. Kuran'ın ihya ettiğini diriltin, yasakladığını da yasaklayın ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben size Allah ve resulüne, O nun kitabıyla amel etmeyi, batılı yokedip, sünneti ihya etmeye çağırıyorum."

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kaybolmalar gaybetler zuhurattan sonra çıkışından sonradır. Neden önce olsun ki? Bir hadiste insanlar onu göremediği zaman öldü diyecekler. Bu olay tanındıktan sonradır.

   Kutsal emanetlerin hepsi istanbulda değildir. bir kısmı istanbuldadır. mekkede çıkınca bir kısım emanetlerle çıkacak inşallah

   Sil
 41. Öyle demek istemedim.
  Demek istediğim hadisi şeriflerde Allah onu 30 yaşlarında gönderecektir diyor.
  Ama 40 yaşına kadar kimliğini halka açmayacak.
  Diğer bir hadisi şeriftede halkın nazarından uzak olacak diye geçiyor.
  40 yaşından sonra bütün dünya kimliğini bilecek ve artık yaptığı faaliyetler sirasıyla hadisi şerifte anlatılmakta bildiğiniz gibi kısa sürerse 7 uzun sürerse 9 sene sürecek bu dönem ve Beyt ül Makdisede hicret edecek.
  Ordada ikamet edecek uzun süre. Ordayken nasıl gaybet olsun ki? Orda yalnız başına değil hatta ehli beyti yani kendi hane halkı bile oraya hicret edecek.
  Ayriyeten 40 yaşındaki kabe biatından sonra en fazla 9 sene sürse hakimiyeti ondan sonra Deccal çıkacak ve Mehdi Mescidi Aksa yani Beyt ül Makdiste olacak ve Hazreti İsa'da nüzul ettikten sonra oraya gelip Deccalı öldürecek ondan sonra ikisi beraber hareket edecekler ozaman nezaman olacak gaybet dönemleri ?
  Hazreti İsa geldikten sonramı ? Pek sanmıyorum.
  Resulullah s.a.v. diyorki o Kabe biatından sonra Mehdi işi sık tutacaktır hesabı seri görecektir onun 1 senesi sizin 20 senenize bedel böyle bir dönemde gaybet mümkünmü?
  Hep iş başında olmayacakmı ?

  YanıtlaSil
 42. onun 1 senesi sizin 20 senenize bedel ve bu hal 7 yıl devam edecek diyor Resulullah s.a.v. efendimiz. Kabe biatından itibaren.

  YanıtlaSil
 43. Gaybetler aylar sürer, yılların sürmesi mantıklı olmaz hadislere göre.....

  YanıtlaSil
 44. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 45. Alıntı:

  Süfyani, Siyah Bayraklılar, Hz. Mehdi a.s. Çıkış Zamanları Mumsema 1-Hadisler rivayetince; Hz Mehdi a.s'dan önce Siyah Bayraklılar Kudüs'ü fethedecek bundan 36 veyahut 72 ay sonra ise Mehdi a.s. gelecektir.

  2-Bir rivayete göre; doğudan gelecek ve başlarında Şuayb bin Salih Temimi denilen bir zatın siyah bayraklı ordusu da Süfyani'nin ordusunu yenecektir. Bu siyah bayraklı ordu Kudüs'e kadar muzaffer ola ola gelecekler. Çıktıkları yerden 3 sene sonra Kudüs'e ulaşacaklar.

  3-Bazı rivayetlere göre; Kudüs fethedildikten 3 yıl sonra Hz. Mehdi a.s. zuhur edecektir.

  1,2 ve 3 rivayetlerinin ortak sonucu; Siyah Bayraklılar'ın Hz. Mehdi as.'dan 6 yıl önce çıkacağını, 3 yıl sonra Kudüs'e ulaşıp orayı fethedeceklerini, bundan 3 yıl sonra da Hz. Mehdi a.s.'ın zuhur edeceği sonucu ortaya çıkıyor. Nitekim, İran'ın Hz. Mehdi ile ilgili yayınladığı propaganda filminde; hadislere göre Şuayb, zuhurdan 72 ay önce harekete geçer, diyor.

  FAKAT, ehli sünnet hadislerinde ise; Siyah Bayraklılar'ın Hz. Mehdi'nin Şam'a gelmekte olduğu haberi onlara ulaşınca gidip Şam'da Mehdi'ye katılacaklarını ve hilafeti ona teslim edecekleri, Siyah Bayraklılar'ın bu hilafeti Şam'da Mehdi'ye teslim sürecinin ilk çıkışlarından 72 ay sonra olduğu yazıyor. Yani Mehdi a.s. Mekke'den Şam'a ne kadar sürede varacaksa o süreyi çıkarınca Hz. Mehdi'nin Siyah Bayraklılar'dan ne kadar süre sonra zuhur edeceği ortaya çıkıyor.

  AYRICA, Şia kaynaklarına göre; Kudüs'ü Haşimi Genç ve Şuayb bin Salih'in oluşturduğu Siyah Bayraklılar'dan önce Yahudiler Filistin'de Yahudi devleti kurduktan belli süre sonra Araplarla Irak tarafından gelen Acemlerin (İranlıların) ittifak kurup oluşturdukları ilk Siyah Sancaklılar'ın Kudüs'ü fethedeceği yazıyor. Bazı ulemalar da ehli sünnet hadislerine dayanarak; Kudüs'ü bizzat Haşimi Genç ve Şuayb bin Salih'in oluşturduğu Siyah Bayraklılar'ın fetheceğini beyan ediyorlar.

  1)Son paragraftaki bu iki görüşten hangisi doğrudur?

  2)Diyelim, ikinci görüş doğruysa eğer, madem ki; Kudüs'ü Haşimi genç ile Şuayb bin Salih komutasındaki Siyah Bayraklılar fethedecekse, o zaman nasıl Süfyani'nin ordusuyla İran'da İstahar ovasında savaşacaklar? Yani bunlar Kudüs'ü Süfyani ordusu ile İran-İstahar ovasındaki çarpışmadan sonra fethetmeyecekler mi? (Zira ehli sünnet hadislerinde; Haşimi genç ile Şuayb bin Salih komutasındaki Siyah Bayraklılar Süfyani'den sonra ortaya çıkacakları yazıyor.)

  YanıtlaSil
 46. Selamun aleyküm Siyahtepe Blackhill kardeş.

  3-Bazı rivayetlere göre; Kudüs fethedildikten 3 yıl sonra Hz. Mehdi a.s. zuhur edecektir.

  Eğer bu yazıya göre hareket edersek ve israilin 74 yıllık ömrü yazısını(en yukarıda) esas alırsak 2022 de kudüs feth edilse ve buda İsrail devletinin ortadan kaldırılmasını birlikte getirse ve bundan 3 sene sonrada Imam el Mehdi zuhur etse ozaman eder sene 2025 ve benim şahsi tahminimde 2026 yılıydı zuhur yılı.
  Ozaman siyah bayraklı ordularda 2019 2020 gibi çıkmaları lazım gelmezmi ?
  Bu tabiki acizane şahsi yorumumdur yani ginede Allahu Alem.

  Vesselam

  YanıtlaSil
 47. 3-Bazı rivayetlere göre; Kudüs fethedildikten 3 yıl sonra Hz. Mehdi a.s. zuhur edecektir.

  Ve
  Beklenen Mehdi kitabından alıntı :

  4-Mehdi'den önce BeniAbbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan'dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan'ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs'e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun
  çıkması ile, halifeliği Mehdi'nin teslim alması arasında geçen
  zaman 72 aydır.

  Bu iki rivayet arasındaki bağlantı bu olabilirmi?
  Gine 2022 yılını israil ve kudüsün fethi tarihi olarak esas alırsak siyah bayraklılar 3 sene önce çıksalar 2019 2020 cıvarlarında olabilirmi ?
  Ondan da 3 sene sonra Mehdi a.s. zuhur etse yani 2022+3=2025 veya 2026 ??
  Ne dersiniz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rivayetlerde birkaç olay-durum-şahs için 18 ve 36 ve az bir zaman ve 72 ifadeleri geçmekle birlikte 72 rivayetinde AY ifadesi yok[muş] 36 ay+72 gün olması belki dahâ muhtemeldir. Ancak Qudusü feth edicek olan ordunun içinde olmasından dolayı mı Mehdînin eli vesîlesi ile feth edilir denmiş. Zuhûr / qıyâm / hurûc / Mehdî Qâim `AleyhirrıDwânın çıkışı , fethten önce mi sonra mı rivayetlerde kesinlik olmamakla [lafzan ve ma`nâen =kelime ve anlam olarak farqlılık birlikte] 36 ay ve az bir zaman çok yakın bir zaman ifadesine göre 36 ay +72 gün olarak sanılabilir. İşte bu 36 ay ve 72 gün olarak sandığım süre , GÜNEŞ yılına göre ise (ASr-ı Seadette takvim birliği yoktu) 36 ay ve 72 günü AY takvîmine göre sanacaklarından ümmîtsizliğe düşmeleri bu hesabın hangi TAKVİMe göre olduğunu bilmemekten kaynaklanacak olabilir. Julyen ile Gregorien arasında 13 gün fark olduğu ancak her 2sine de miladî !? dendiği zannımca hercesçe ma`lûm. GERÇEK TARİHLERİ (tevârihıl haqîqî) ortaya çıkartacak olan MEHDÎ HAZRETLERİ elbette takvimleri de HAZRET-i RABBİM bilir ki anlatır. Doğru tarihleri ortaya çıkartanın , ortaya çıkardığı doğru tarihler hakkında hesap ve beyan sarf etmeyeceği düşünülemez. DAHÂ VAR. Boşuna tarih vermeyin. aşura olarak kendisinden mervî, olan CA`FER-i SÂDIQ-ı TÂHİR hazretleri , tarih verilmesinin doğru olamdığını ve çıkıştan [18] hicrî ay önce [7nci recep] ayında gökte el görüleceğini söylemişse öyle yarımyamalak ve olur olmaz alıntılar ve yorumlar yaparak 2017=1438_1439da Mehdî beklemek , SIDQı ya'ni doğruluğuyla meşhûr bir zat olan CA`FER-i SADIQın sözlerine muhâlefet ve saygısızlık olmaz mı. Gökte el recep 1438=29 ? Mart_ 26 ? Nisan 2017de görülse Mehdînin çıkması 10.01.HQ 1440= 19 ? Eylül 2018 Çarşamba ? dan önce olmaz. Kaldı ki Mehdiden 3 / 6 / 9 ay önce [recep] ayında çıkacak olan Sufyânî=Muhammed bin Ebû `Utbe , henûz [ESED]i def` etmiş değil. Yaaaa. Kim ne biliyor da ne konuşuyor be.

   Sil
 48. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selamun aleyküm Siyahtepe Blackhill kardeş.
   Allah razı olsun paylaşımın için.
   Aralarında bukadar az bir fark olduğu beni baya şaşırttı diyebilirim.
   En fazla bir kaç sene.
   Allahu Teala nasıl olsa zamanı gediğinde gösterecektir inşallah kesin olan birşey var oda zamanın yakın olmasıdır.
   Elhamdulillah Elhamdulillah Elhamdulillah.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Ayrıca daha önce bir yorumunuzda '' Türkiye Suriye'ye girdikten 4 yıl sonra Hz. Mehdi a.s. zuhur edecektir Allah'ın izni ile''....Bu yorumunuzu da dikkate alarak hesap yapmaya çalışmıştım.Yani 2015 türkiye suriyeye girerse 4 yıl sonra 2019 gibi zuhurat gerçekleşir .Hadislere tekrar tekrar bakmakta ve yeni olan olayları da dikkat edersek tarihlerde farklılıklar olmaktadır.Paylaşımınız için ALLAH CC razı olsun.Tabi Türkiye suriyeye önce tek başına mı girecek yoksa nato ile beraber mi sorusu var.

   Sil
  5. Siyahtepe BLackhiLL kardeşim. Aslında 4 yıl olayını da tartıştık. Bu durum Şia hadisine mensupmuş. Ehli sünnet hadislerindeki zamanlara ters düşmekteymiş. Öncelikle itibar edilmesi gereken ehli sünnet hadisleridir elbette. Şia hadisleri genellikle doğru ama zaman bakımından yanlışlıklar varmış.
   Ayrıca Hz. Mehdi 2023 yılında ortaya çıkarsa doğumu 1983 değil, 1984 yılı yapıyor. Çünkü hadislerde miladi değil, hicri takvim baz alınır. Bazı hadislerde Hz. Mehdi a.s.'ın aşure gününün Cumartesiye denk geldiği günün aşure gecesinde (9'unu 10'una bağlayan gece) zuhur edeceği belirtiliyor (yine İslamiyette önce gece sonra gündüz gelir, miladi takvimin tam tersi). Hocalarım buradaki zuhurdan kastın hurucuna değil, doğumuna işaret olduğunu söylüyorlar. Ama çoğu başka hadislerde genellikle zuhur terimi huruc manasında kullanılırmış. İşte tam 1984 yılında aşure günü Cumartesiye denk geliyor. Onun için 2023 yılının isabetli olduğunu söylüyorlar. Zira bazı hadislerde de Hz. Mehdi a.s.'ın hurucunun (ortaya çıkışının) Cuma gecesi; yani Aşure gününün Cumaya denk geldiği günde olacağı belirtiliyor. 2023 yılında Aşure günü tam da Cuma gününe denk geliyor. Aslında her şey ne kadar tutarlı imiş değil mi! Hadislerde Hz. Mehdi a.s.'dan tam umudun kesildiği ve hiç Mehdi yokmuş denilen zamanda zuhur etmesinin sırrı da burada gizli! O zamana sağ kalanlar Mehdi'nin daha çabuk çıkacağını zannedecekler; ama bu kadar geç çıkınca umutlar tamamen tükenecek.

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  7. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  8. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 49. 17 ararlık sürecinden önce iki ayrı yerden; Fethullah hocanın 2015'te 100.000 kişi ile toplu hac planladığını duymuştum. Ne derece doğru bilmiyorum. Başka duyan kardeş var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. iki ayrı yer dediğiniz gülen grubu içinde midir?
   bir de böyle bir işle hedeflenen nedir?

   Sil
  2. Evet gülen grubu içinden iki yerden duydum. Doğruysa amacını bilmiyorum.

   Sil
 50. Türker Kardeş buna fazla takılmayalım eğer söylentiler doğruysa bir ara Halifelik senaryoları vardı, onun için olabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://www.timeturk.com/tr/makale/dr-kevin-barret/kissinger-10-yil-icinde-israil-olmayacak.html#.U5CTjvl_uAg

   Sil
  2. O kadar erken değil, neticede bu ibare kehanet üzere söylenmiş bir söz. Yahudilerin değil de, İsrail'in yok olması Hz. Mehdi a.s. zuhur ettikten sonraki süreçte olacağından 20 yıl içinde olmayacak demek daha isabetli olur. Yahudiler ise daha sonra; yani Hz. İsa a.s. zamanında yok olacaklar.

   Sil
 51. geçmişe baktığımızda oturup hatalarımızıda konuşmalıyız örnek ihh kuruluş bir türk gemisini alıp komor bayrağı çekiyor
  gemi israile ekserisi türk yolcu dolu israile gidiyor t.c koruması yok çünkü yabancı bayraklı
  ve elim hadise oluyor hükümet israil e cephe alıyor onlarda t.c nin ve hükümetin başına olmadık gaile ler açıyor şimdi devrilme tehlikesi var
  ihh daki arkadaşlarda israille ilişkileri koparmak için o şehitleri bilerek ölüme göndermedimi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yazıklar olsun sana...
   bir de "otoriteden izin almaları gerekirdi" de de tam olsun...

   Sil
  2. hakaret yok düşünüyoruz hükümet devrilme tehlikesi ile karşı karşıya onca yılın emekleri heba olacak
   Türkiye Gemi Sanayi A.Ş tarafından imalatı 9 Kasım 1994 tarihinde tamamlanan, uzun yıllar İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş tarafından Sarayburnu hattında yolcu taşımacılığında kullanılan gemi, 2010 yılında İnsani Yardım Vakfı tarafından 800.000 $ bedelle satın alınmıştı.Satın alındıktan sonra Türk bandırası yerine, 'Komor Adaları' bandırası takılarak, gözü dönmüş İsrail ordusu üzerine salınan Mavi Marmara gemisi, bu formülle Türk Silahlı kuvvetlerinin deniz ve hava kuvvetlerinin koruyuculuğundan sıyırıldı. Adeta çırılçıplak bırakıldı. Mavi Marmara yolcularını Uluslararası kamuoyun nezdinde yalnız bırakan irade, bu gerçeği çıkıp söylemeli. neden gemiye türk bayrağı çekilmedi
   iha yöneticileri gemiye neden binmedi
   otoriteden izin ucuz söylemi geçelim
   yahudi bu hükümetten nefret ediyor ve onu yıkmak istiyor kendisine oy verdiğimiz bu hükümet şu olayların altında kalır bir ihtilalle yıkılırsa milletimize yazık değilmi kaç yıl geriye gideceğiz

   Sil
  3. israil ordusunun üzerine mi salındı..!
   yoksa o kuduz köpekler o müslümanları "uluslararası sularda" şehit mi ettiler...
   Olayı bilmiyorsun, olaydaki incelikleri görmüyorsun Allah rızası için yorum yapma bari...

   Sil
  4. cahilliğime ver yanlız ihh gemiden neden türk bayrağını indirip komor adaları bayrağını çekti birde müdahele biliniyordu bazı yolcuların yolda indirildiği iddiası var
   ihh hükümetle beraber veya tek başına böyle bir saldırıyı ön gördü ve iki ülke ilişkilerin kesileceğini hesap etdi çünkü kan döküleceğini önceden tamin ediliyordu
   bunun için bazı yolcular önceden indirildi kurban olabilecekler gemide kaldı
   iddialar bu dediğin gibi ben incelikleri görmüyorum kafam bu konulara takıldı

   Sil
  5. 1.elbette türk devleti uluslararası diplomaside zora girmesin diye komor bayrağı çekildi.

   2.gemi bir protesto olarak israil gazzeye ablukayı kaldırana dek uluslararsı sularda kalacaktı.İsrail bunu bildiğinden kendi karasularına girmesini beklemedi.Çünkü o gemi hiçbir zaman israil karasularına israile rağmen girmeyecekti.

   3.israile mısır istihbaratı kasıtlı yanlış bilgi verdi gemide silah var diye.İsrail silah olduğundan çok emin olduğundan direkt silahlı baskın yaptı.

   4.Mısır derini israilin müdahale etmesini istedi ki türkiye bölgede liderliğe oynamasın

   5.Buna rağmen Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.O şehitler hürmetine türkiye ortadoğuda tekrar itibarını kazandı

   6.israilin uluslararası arenada meşruiyetini tamamen kaybetmesini tescilledi mavi marmara.

   Sil
 52. 2016 , 2021 , 2022, 2027
  2016 geçti. 2021= Hicrî 1442_1443 ya'nî 1443 hem 2021e hem 2022ye denk gelir. 14.05.m.s.1948=Recep 1367
  1948 / 1367+ 70 yıl (Adnan diyordu) veya 76 yıl. SORUM ŞU: NostradamusUN ARABIN DEHŞET SAÇICI FELAKETİnden 73 yıl 7 ay sonra ARAP İMPARATORLUĞU YIKILIR ifadesi , Eylül ? 1980_1988=Hicrî 1400de başlıyan ÎRÂN _ IRÂQ savaşı ile ilgili ise 1980+73 yıl 7 ay. Nostradamus , sözlerinin 500 yıl sonra anlaşılacapını !? söylerken tarih olarak 01 Mart 1550+500 demeyi de ihmâl etmemiş. Ancak Julyen takvim 1582den 1900e toplam 13 gün ileri atıldığı için ya'nî Julyen 01 Ocak , günümüzde 14 Ocak olduğu için bu hesaplar en az 1 ay hatâ' verebilir. İnsanlar ya `arap (araplara musta`reb ve bedevîLER dâhil) ya a`cem olduğuna ve ırak , 44 ? `arap ülkesinden biri olduğuna ve iranın bir adı da acemistan olduğuna veya acem kelimesi çoğunlukla/ba`zan İranı anlattığına göre ... 1980+73 yıl 7 ay=2054=H.Q.1476 (05.08.2054 Çarşamba=01.01.hq 1477)

  YanıtlaSil
 53. 2016 , 2021 , 2022, 2027
  2016 geçti. 2021= Hicrî 1442_1443 ya'nî 1443 hem 2021e hem 2022ye denk gelir. 14.05.m.s.1948=Recep 1367
  1948 / 1367+ 70 yıl (Adnan diyordu) veya 76 yıl. SORUM ŞU: NostradamusUN ARABIN DEHŞET SAÇICI FELAKETİnden 73 yıl 7 ay sonra ARAP İMPARATORLUĞU YIKILIR ifadesi , Eylül ? 1980_1988=Hicrî 1400de başlıyan ÎRÂN _ IRÂQ savaşı ile ilgili ise 1980+73 yıl 7 ay. Nostradamus , sözlerinin 500 yıl sonra anlaşılacapını !? söylerken tarih olarak 01 Mart 1550+500 demeyi de ihmâl etmemiş. Ancak Julyen takvim 1582den 1900e toplam 13 gün ileri atıldığı için ya'nî Julyen 01 Ocak , günümüzde 14 Ocak olduğu için bu hesaplar en az 1 ay hatâ' verebilir. İnsanlar ya `arap (araplara musta`reb ve bedevîLER dâhil) ya a`cem olduğuna ve ırak , 44 ? `arap ülkesinden biri olduğuna ve iranın bir adı da acemistan olduğuna veya acem kelimesi çoğunlukla/ba`zan İranı anlattığına göre ... 1980+73 yıl 7 ay=2054=H.Q.1476 (05.08.2054 Çarşamba=01.01.hq 1477)

  YanıtlaSil
 54. 2023=HQ 1445in `âşûrâ'=10 Muharrem günü cumartesidir=29.07.2023 (11.06.1994=01.01.1405 ve her 30 sene 10.631 gün formulüne göre. Ancak 1979lardan ? berî TAKVİM ENFLASYONU olduğundan günümüzde İSLÂM ÜLKELERİ arasında GÜN BİRLİĞİ GÜN NETLİĞİ olmadığı ve sanırım ba'zan 10.630 ve ba'zan 10632 olduğu için çeviriler hatâlı olabilir). 10.01.HQ 61 tarihi , 15 / 16.07.622 Perşembe/Cumu`a ve 10.631 gün formulüne göre salı / çarşamba= 09 / 10 Ekim 680dir. aşura ve hafta günü olarak gah cumartesi gah cumua denmiş. Belki de gün karşılıkları sonradan çevirene göre değişik sunulmuş. 20 Nisan 571 Pazartesinin 09 mu 12 mi kaç rabî`a ûlâ -53 olduğu hesaplarda belli olmamakla 1likte 06 ? ila 12 ? si arasıdır. Bilmiyorum önceden zamanın hızı yavaş olup da AY seneleri daha da mı uzundu. 20 ve 12 , tek rivayet değil ya. 17 ? Muharrem+50 gün (ila 40 yıl)= 7 / 8 / 9 rebiul evvel olduğuna göre sizler neden camileri QINDÎL diye 12de doldurusunuz ki. Her şey'in sayısını süresini hesabını YARATAN BİLİR.

  YanıtlaSil