.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

23 Şubat 2014 Pazar

RUSYA...

Dost mu, düşman mı?

Rusya ilk önce 862’de Kiyef Knezliği olarak tarih sahnesine çıktı. Kiyef Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayıp yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği 16. yüzyılda Rus imparatorluğu haline geldi. Rus imparatorluğu 1917 yılında yıkıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. SSCB 1989 yılında dağıldı. SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya'nın bütün zenginlikleri Soros destekli kişilerce satın alındı. Bunlar yahudi destekli Rus oligarklarını oluşturdular. Ancak Putin’nin iktidara gelmesiyle Putin bu oligarkları toplayıp ya Rus devletine tabi olmak yada ülkeyi terk etmek seçeneğinden birini kabule zorladı.
Dünya egemenliği hedefini güden devletlerin izledikleri temel hedeflerini içeren politikaları vardır. İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluktu. Almanya Ostpolitik denilen doğuya yayılma politikasını yürütmüştür. Osmanlı üç kıta üzerinde devlet-i ebed müddet siyasetini takip etmiştir. Rusya kuzeye sıkışıp kalmış olmasından dolayı sıcak denizlere inme politikası gütmüştür. Dünyadaki gelişmeler bu politikalar üzerinde ayarlamalar yapmayı gerektirse de, temel hedeflerde değişme olmamıştır.
Türkler ile Rusları yüzyıllar boyu savaştıran Rusların sıcak denizlere inme politikası olmuştur. Türkler sedd-i zülkarneyn gibi Rusların güneye inmelerinin önünde bir sed oluşturmuştur.  İslam ülkelerini yüzyıllar boyunca Türkler korumuştur. 
İngilizler Ortadoğu'daki petrol bölgelerini ele geçirebilmek için önlerindeki en büyük engel olarak Türkleri görmüştür. Rusya'yı, Balkan ülkelerini, Yunanistan'ı bize saldırtan perde altında hep İngilizler olmuştur. En sonunda Arabistanlı Lawrens’in çalışmalarıyla sembolize edildiği gibi İngiliz siyaseti Arapları Türklerden koparıp 20. yüzyıldaki islamın dünya üzerindeki karanlık dönemine yol açmıştır.  İngilizlerin baskısı ile Lozan anlaşmasında ilk verilen ödün de Türkiye'nin islamı temsil etme rolünün terk edilmesi olmuştur.  Dünya egemenliği için İngilizlerin bir hedefi Londra – Hong Kong hattının kendi kontrollerinde olmasıdır.  Türkiye de bu hat üzerindedir.  Bu nedenle Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde İngiliz gücü çok etkin olagelmiştir.
Rusya dost mu, düşman mı? Tarihe bakarsak Rusya’ya karşı daima dikkatli olunması dersini alırız. Rusların sıcak denizlere inme hedefinde değişme olmamıştır. Savaş yada barışçıl olarak  Akdeniz'e inmek zorundadır. Montrö ve Lozan anlaşmalarıyla bu durum düzenlenmiştir.  Rusya Suriye’nin Lazkiye şehrinde bir üsse sahiptir. Rusya bundan kolay kolay vazgeçemez. Bunun alternatifi Kıbrıs adasında bir üs edinmesidir. Ama Kıbrıs'ta iki adet İngiliz üssünün bulunması nedeniyle buna şimdilik imkan yoktur.
Gazeteci yazar Ergün Diler’in yazılarına baktığımızda dünya üzerinde iki güç rekabet ve mücadele içindedir. Bir tarafta yahudi sermayesi, diğer taraftan buna karşı olan diğer sermaye grubu..   Bir tarafta başını yahudi ve ingilizlerin çektiği finans kapital denilen grup, karşı tarafta Obama Amerika'sınca temsil edilen sanayi kapitalizmi, Putin ile temsil edilen Rusya ve Erdoğan Türkiye'si… Elbette her ülkede bu iki grubun temsilcileri bulunmakta ve mücadele içindedirler.
Mahir Kaynak üçüncü dünya savaşının son meydan savaşının İstanbul'da yapılacağını söylemektedir. İstanbul'daki savaşı kazanıp Türkiye'yi kendi tarafına çeken grup savaşı kazanacak demektedir. 
Aynı şekilde gazeteci ve yazar Yiğit Bulut da Türkiye ile Rusya'nın birlikte bir Türk-Rus imparatorluğu oluşturmasını önermektedir. Türkiye bu açıdan Şanghay grubu içinde yer alması gerektiğini söylemektedir.
Bugünlerde Ukrayna’daki karışıklıklar Rusya ile AB arasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır.  Almanya'nın ostpolitik hedefi göz ardı edildiğinde bu rekabet anlaşılamaz. Rus yanlısı Yanukoviç’in görevden alınması, Soros yanlısı portakal devrimin anası olan Timoşenko’nun hapisten çıkarılması Rusya'nın güneye doğru açılan kapısının daralması anlamına gelir. Bu durum Rusya’nın üçüncü dünya savaşında neden Almanya'yı hedefleyerek Avrupa üzerine yürüyeceğinin de açıklaması niteliğindedir.  Anlaşılan Rusya bir kedi gibi köşeye sıkıştırılmasını hazmedemeyecektir.
Türkiye'nin bekası ve menfaati ne yöndedir. Kapitalist batı bloku içinde mi, yoksa Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi doğu ülkeleri yanında mı?  Elbette bunun kararını vermede duygusal eğilimler değil, akılcı çıkarlar ağır basacaktır.
İslam evliyalarında Osman Akfırat Efendiye göre önce Avrupa Türkiye’yi aralarından atacaktır. Pek çokları bu duruma çok üzülecektir. Türkiye daha sonra Nato’dan da çıkacaktır. Üçüncü dünya savaşı başladığında bu durumun Türkiye için rahmet olduğu anlaşılacaktır. Zira Rusya Avrupa üzerine yürüyecek ve Avrupa'da taş üstüne taş bırakmayacaktır, denilmiştir. Rusya üçüncü dünya savaşında İstanbul'u 6 ay işgal edecektir. İstanbul Mehdi tarafından tekbirlerle savaşsız geri alınacaktır.
Bediüzzaman'a göre Türkiye kuzey-doğudaki dehşetli ejderha tarafından işgale uğrayacaktır. Kuzey-doğudaki dehşetli ejderha tabiriyle Rusya'yı işaret etmiştir. Bunun zamanı olarak  “bundan bir asır sonra” diyerek zamanımızı tarif etmiştir.
Bediüzzaman’a göre Ahirzaman fitneleri dönemi 1293 (1877) tarihinde İngilizlerin tahrikiyle Rusların Osmanlı üzerine saldırması ile başlamıştır. Ruslar İstanbul Yeşilköy önlerine kadar ilerleyip Mevlana Halid Bağdadi’nin himmetiyle durdurulabilmiştir.  Yine Osmanlı devleti 1911-12 Balkan harplerinde Rus desteğindeki Balkan devletlerinin isyanıyla Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.  
Bediüzzaman 1958 yılında Irakta General Kasım darbe yapıp İngiliz destekli Nuri Paşa hükümetini devirdiği zaman bir radyo istemiş ve haberleri dinlemiştir. Sonra radyoyu kaldırın, daha zamanı gelmemiş demiştir. Ardından: “Ben bekliyordum ki, Amerika, Almanya, Türkiye, Alemi İslam, Hindistan-Pakistan, Japonya birlikte mutlak küfre vuracaklar” demiştir.
Üçüncü dünya savaşında Rusya Avrupa’ya saldıracak ancak, aynı şekilde İran ve Türkiye'yi de işgal edecektir. Rus ordusunun Hatay’a kadar inip Amik ovasında Amerikan destekli Türk ordusu ile savaşacaktır. Rus ordusu Doğu Anadolu’da teslim alınacaktır. Ancak başlangıçta Türkiye'ye destek veren Amerika bulunduğu bölgeden çıkmak istemeyecektir. Bunun üzerine Amerika ile de bu bölgede savaşılacaktır. Mustafa Necati Özfatura’ya göre 1 milyon Amerikan askeri Toros dağları eteklerinde ölecektir. Bu savaşlar sonunda batı çökecek, buna karşı İslam dünyası Mehdi’nin liderliğinde yükselecektir.

18 yorum:

 1. "Kiev düştü

  Avrupa Birliği'nin desteklediği muhalifler, uzlaşma kararına uymadı. Parlamento ele geçirildi. Muhalif vekiller, şehri terk eden Yanukoviç'in görevden alındığını ve seçimin 25 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Devrik başkan ise yaşananları darbe olarak nitelendirdi"
  Bu haber size tanıdık geliyor değil mi? Gezi de gerek İstanbul'da ve gerek Ankara'da Başbakanın çalışma ofisleri basılmış ancak ele geçirilememişti. Eğer başarılı olsalardı bu haber Kiev değil, Ankara ve İstanbul olarak haber ajanslarında yerini alacaktı.
  Benzerlik Alman istihbaratıyla da ilgili... Taksim'de Alman istihbaratı çok etkindi. Kiev'de ise düpedüz Alman vatandaşı yapılmış olan birinin liderliğinde Alman istihbaratı rol oynadı. Kievi yakıp yıktılar ve ele geçirdiler. Renkli Soros devriminin anası olan Timoşenko hapisten çıkarıldı. Rusya köşeye sıkıştırıldı. Rusya boş duracak mı? Hayır. Ostpolitik gereği AB yada Almanya şimdilik Ukrayna'yı ele geçirdi. Film daha bitmedi...

  YanıtlaSil
 2. bediüzzaman'a göre büyük deccal kuzeydeki komünist rusya idi. komünizm in yaydığı dinsizlik akımı sebebiyle rusyayı en büyük düşman görmüştür. yine bediüzzamana göre islamın deccali olan kişi ise mustafa kemal in kendisidir.

  yukardaki yazıdaki son kısımda bediüzzamanın anlatmak istediği, tüm milletin birleşerek rusya yı vurmak istemesini arzu etmiştir.

  birde ukranyadaki son gelişmeler daha sıcak. bu konuda rusya nın nasıl davranacağı nı bekliyoruz. rusların hiç beklnmedik bir anda hareket edip batının üzerine yürümesi süprizolmayacaktır. çok yakın zamanda rusyanın gürcistanın üzerine nasıl yürüdüğünü biliyoruz.

  şu an olaylar sıcak...
  her an her şey olabilir...

  selametle.

  YanıtlaSil
 3. Maiden : 5-51

  Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

  Yukarıdaki ayeti kerimeye bakarsak kimin dost kimin düşman olduğu ayetle sabitlenmiştir. Dost ve düşman bellidir.Buna göre... ^^Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin^^ ve devamında ^^Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar)^^
  ayeti kerimede bir yahudi+hiristiyan ittifakı olduğu anlaşılmaktradır.Normalde yahudi ve hiristiyanlar Hz.İsa olayından birbirilerine dost değillerdir.Ayeti kerime de de burada yahudi ve hiristiyanların ayrı ayrı değil birbirilerinin dostu yani ittifakı olayına işaret etmektedir. Bu ittifaka bugün bakarsak ancak NATO da görebiliriz.Yahudi+hiristiyan ittifakı = SİYONİZİM veya başka ad ....ben bimem başkası Global sermaye der fark etmez nerede yahudi+hiristiyan ittifakı varsa ayetle sabit onlar düşmandır ve onlara yardım edenlerde onlardandır.Allahu alem.Malesef :( Hem Ülkemiz hemde rusya şu an itibarı ile bu ittifaktadır ve kağıt üstünde birbirilerinin dostudur. Zaman neyi gösterir bilmem ama kim bu ittifaktan çıkar kim devam eder Müslümanın bilmesi gereken düşman yukaridaki ayeti kerime ile bellidir ve sabittir ...vesselam. Selametle

  YanıtlaSil
 4. Atalar boşuna söylememiş: "Ayıdan post, Rustan dost olmaz" diye. Ruslar asla sıcak denizlere inme ülküsünden vazgeçmez. Rusyayla sadece karşılıklı çıkar ilişkisinden doğan ticari işbirliğimiz var. Başbakanın bizi Şangay'a alın salvoları içerdeki seçmenine al şu şekeri yala demesinden başka bir şey değil. AB'ye girmek için AB bakanlığını kuran şu anki mevcut hükümetimiz değil mi? Türkiye NATO ülkesi ayrıca Türkiyenin dört bir tarafında ABD, NATO üsleri, radar tesisleri, ve yine NATO'ya ait nükleer silah depoları var. Sıkıysa bunlardan birini kapatıyoruz deyin. Görün bakın o zaman neler oluyor. 17 Aralık operasyonundan sonra başbakan Japonya gezisinde bir soru üzerine küresel yada bölgesel güç olma iddiamız yok dedi. Şimdilerde ise Kıbrıs Barış görüşmeleri tekrar başlatılıyor. Genel seçimlerden önce KCK özerklik ilan etmeye hazırlanıyor. Hani, nerede tam bağımsız Türkiye? Bize ne Rustan ne de Amerikadan dost olur. Siyahtepe kardeşimizin yazdığı ayetler müslümanın tarafını gösterir.

  YanıtlaSil
 5. Bu arada Rusya'nın giderek sıkıştığı çok doğru. Rusya Ukrayna'yı batıya nasıl yedirmeyebilir? Bu olaylar 3. dünya savaşına zemin hazırlayan olaylar. Belki de Ukrayna savaşın çıkışındaki sebeplerden biri olacak. En son, Rusya Ukrayna büyükelçisini Ukrayna'dan çekti.

  YanıtlaSil
 6. "Hiç yağmur yağmasın, halk isyan eder ki Tayyib iyice zorlansın" diye beddua edenlerin, yağmur yağınca üzülenlerin olduğu (kimlerden olduğunu söylememe gerek var mı?) bir ülkeyi artık kim işgal ederse etsin, umrumda değil artık, o ülkede ben yaşasam bile..

  YanıtlaSil
 7. 3. dünya savaşının istihbarat ön savaşları döneminden bir manzara olarak Ergün Diler'in yazısından bir kısmını okuyalım.... Düşman Beşinci kolu içimizde....

  TÜBİTAK içinde 1500 mühendisin görev yaptığı BİLGEM'de DEVLETİN TEPESİNDE yer alan isimlerin kullandığı KRİPTOLU telefonların yazılımı yapılır! ŞİFRELER buradaki çalışanlar tarafından üretilir! Bu birim Türkiye'nin gözbebeğiydi!
  Kimse burada üretilen şifreleri kıramadığı için devletin özgürce konuştuğunu sanırdı! "Sanırdı" diyorum çünkü bunun böyle olmadığı ortaya çıktı! 2 saniyede bir frekans değiştiren KRİPTO yani sistemin kodu dışarıda birilerine verildi!
  Burada görev yapan ÜÇ KİŞİNİN bu yazılımları oluştururken PORT adı verilen üç bölgeyi AÇIK BIRAKTIĞI ortaya çıktı!
  PORT demek dinleme yapabilen merkez demekti! Bu 3 PORT'tan biri Amerika'da, biri İngiltere'de, diğeri de BOĞAZ'daydı!
  BOĞAZ'da olan dinleme merkezi PAŞABAHÇE'deki bir YALIYDI!
  Baronun uzaktan kumanda ettiği bir yalı!
  Dinleme, siber saldırı ve bilişim hareketlerini araştırırken bu YAPI ortaya çıkarıldı! Devletin tepesindeki konuşmaların SIZDIĞI öğrenilince düğmeye basıldı!
  TÜBİTAK ilk hamleydi. Oraya girilip KAÇAK giderildi! Sonraki adım ise BOĞAZ'dı! Paşabahçe'ye gelindi ve düzenek imha edildi!
  Sahibi kimdi?
  Kimler yakalandı?
  Ele ne geçirildi? Gibi soruların cevaplarını ilerideki günlerde veririz!
  Ama sorun şu ki içeride ve dışarıda herkes Tel Aviv, Londra-New York hattına bilgi taşıyor! CASUSLUK en hafif tabir!
  Durum bu!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ergün Diler...
   İngiliz MI6, CIA, MOSSAD gibi teşkilatlar bir olup hem MİT'e hem de Türkiye'ye karşı atağa kalktılar! Çünkü Ankara, 1923'te atılan imzaları tanımama kararı aldı! Ortadoğu'da, enerjide hisse sahibi olmak istedi!
   Londra'dan kalkıp gelen şirketlerin IRAK'ı parsellemesine sessiz kalmadı! Kürt kardeşleriyle buluşup dev olma yolunda büyük bir adım attı! Bunlar 90 yıllık İngiliz hakimiyetinin silinip gitmesi ve finans imparatorluklarının darbe alması demekti!
   Bu korkulardan yola çıkarak maalesef dışarıdaki cemaatle içerideki BARON, MI6'le CIA, üniversitelerle İstanbul sermayesi anlaştı! Hedefe de Erdoğan'ı koydular! Yalan ya da gerçek, her türlü iddiayla bu nedenle geliyorlar! Gelecekler!
   Asıl kavga altını çizdiğim ülkeyi kimin kontrol edeceği meselesi!
   Gerisi teferruat!

   Sil
  2. Biz filmin kendisine değil, sahne arkasına bakıyoruz. Bize göre mesele siyaset ve particilik değil devlet ve milletin bekasıdır. Suskunluğumuz bu devlet ve millet için koca bir duadır. Allah milletimizi fitnelerden korusun. Hepimize basiret versin. amin...

   Sil
  3. Bülent Erandaç:

   Paralel yapıyı kullanan STRATEJİK AKIL KİM?
   Uydularımızı dinleme imkânı olan devletler 17-25 Aralık derin operasyonlarının neresinde? Bu sorulara verilecek cevaplar bizleri Cemaat'in arkasındaki küresel odaklara doğru götürür.

   SONUÇ: STRATEJİK AKIL'IN, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirerek, Cemaat'e, Türkiye'yi yönetme fırsatı, kendisine de, Türkiye'yi yeni Ortadoğu kurgulamasında kullanmayı ve özellikle enerji vanalarını ele geçirmeyi düşündüğü hala anlaşılmadı mı?

   Sil
 8. Deccalin vasfı aldatmaktır. Hak ve batılı birbirine öyle karıştırır ki herkesi kandırır. Hem Deccal başlarda hak ve hakikat iddiasındadır. Müslümanın deccale karşı iman kuvvetinden gelen bir basirete sahip olması lazım. Atılan adımın nereye varacağını görür. Artık hakkın zuhurunu bekliyoruz. Deccal bir adada gizlidir hadisi gereğince biz bu adanın İn... olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradan derlenen bilgiler oraya gidiyor. Onlar işliyor ve tekrar bize gönderiyor. Biz de onların uyandırdığı fitneler içinde kavruluyoruz. Ama onların ateşi su, suyu ateştir. Ateş içindeki bu ülke insanı ateşi güle, cehennemi cennete çevirecektir inşaallah. Deccalin hakimiyetine onlar zemin hazırlıyor. Zira Mehdi İstanbula ulaştığında onlar deccali dünyanın başına musallat edecekler. Buna karşı Kudüs'te kuşatma altında -açlığa mahkum edilmiş-müslümanlara, Hz. İsa'nın gelişi ve Mehdiye namazda tabi olmasıyla o dinsiz meslek mahvolacak.

  YanıtlaSil
 9. Eğer Erdoğan onların istediği gibi uyaroğlu olsaydı zaten bu kadar Türkiye'nin üzerine gelmeyeceklerdi. Erdoğan şimdiye kadar onların hiç rastlamadıkları cinsten birisi çıktı. Menderes kibar ve nahif bir kimseydi. Yassıada'da İngiliz menfaatine onu kırarken fazla zorlanmadılar. Demirel halkın umuduydu. İslam kahramanı olacak zannedilmişti. Ama Demirel en ufak zorda şapkayı aldı gitti. Özal da oldukça radikal bir kimseydi. Onu kurşunlayanların ucunun nereye kadar uzandığını anlar anlamaz bunlarla başa çıkılmaz deyip fazla ileri gidemedi. Sonuç Türkiye'ye biçilen rolü kabullenmez de Türkiyeyi büyütmeye kalktığı için bedelini zehirlenerek ödedi. Şimdi Erdoğan onların hiç ummadığı kadar cüretkar çıktı. Rahmetli Menderes beyaz kefenini giyip sehpaya çıktı. Bu büyük Türkiye idealinin Menderes'in şahsında idam edilmesi idi. Erdoğan'da beyaz kefenini giymiş ve öyle çıkmıştır. Türkiye islamın bayrağıdır. Bugün Türkiyeyi darülharp zannedenler o Türkiye eğer tarih sahnesinden kalkarsa he beraber yok olacağımızı görecekler. Türkiye darülislamdır. Türkiye islamın son yurdudur. Ya heru ya merru.. Silahımız duamızdır. En büyük silah da odur.

  YanıtlaSil
 10. Reyhanlı'da meydana gelen ve 52 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Türkiye Cumhuriyetinin en kanlı saldırısı ile ilgili ihbarın 4 gün önce Savcı Özcan Şişman'a bildirildiği öğrenildi. 11 Mayıs 2013 tarihinde Beşar Esed'in gizli servisi El Muhaberat bağlantılı bir grubun düzenlediği iki ayrı bombalı saldırının ihbarını aldığı halde gereğini yapmayan Savcı Özcan'ın, Suriyeli Türkmenlere yardım götüren MİT TIR'larını durduran savcı olduğu ortaya çıktı.

  YanıtlaSil
 11. Ahmet Taşgetiren:
  Demirel dedi ki, “One Minute” günlerinde, “Bunun bir faturası olur.”

  YanıtlaSil
 12. Abdurrahman Dilipak: Darbe teşebbüsleri 2023'e kadar devam edecek.
  "Bu, 2023'e kadar devam eden bir süreç olacak. 28 Şubat'ta elde edilen kazanımlar diğer ülkeler için model olarak kullanılacaktı. Çünkü 1950'lerden sonra kurulan ülkelerde 25, 50 ve 100 yıllık imtiyaz anlaşmaları imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin önemli bir kısmı 2023'ten önce bitecekti. Bu tarihten önce işbirlikçi hükümetler iktidara geçirilecekti ki, Batı yine 99 yıllık imtiyaz sözleşmeleri imzalayabilsin. Onun için bu darbe teşebbüsleri 2023'e kadar devam edecek."

  YanıtlaSil
 13. ÇOK ÇOK ÖNEMLİ!!!

  Putin'den orduya hazır olun talimatı
  Rusya lideri Putin, Ukrayna sınırındaki ordu birliklerine 'savaşa hazırlıklı olun' emrini verdi. Ayrılık rüzgarlarının estiği Kırım'da ise Rusya yanlıları Sivastopol kentini ele geçirdi. Ukrayna geçici başkanı Turçinov, ülkenin bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

  YanıtlaSil
 14. Puzle oyunu:Bir puzle oyun kutusunu alırsın ve başlarsın parçaları teker teker birleştirmeye.Sonunda bir şekilde parçalar eşleşir ve şekil meydana çıkar.Şimdi oynan oyunda parçalar bir bütün olarak kutuda değil.Parçaları sen veya senler bulup bir kutuya koyup sonradan parça parça birleştirmesi gerekiyor.Anlayacağınız Oyun içinde oyun.Güncel gelişmeleri takip edip bunları gerekli yerlere monte etme bir beceri gerektirir.Bunu yapabilenlerin takvimi daima diğerlerine göre ileridir.

  İlim: Bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. Bilgisizlik bilginin zıddıdır. İlim, bilinenden gizlilik ve kapalılığın kalkmasıdır. İlim; nefsin, bir şeyin manasına ulaşmasıdır. Düşünen ile düşünülen arasında hususi bir alâkadır. (Cürcânî, et- Ta'rifat, s. 160, 167).

  YanıtlaSil
 15. Son günlerde Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarda çok feci artış var. Burası yakında çok büyük olaylara gebe. Savaşın fitili alev almak üzere.

  YanıtlaSil