.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

6 Aralık 2013 Cuma

3. DÜNYA SAVAŞI SENARYOSU


Bu yazı Tripod.com sitesinden tercüme edilip özetlenmiştir. Yazının ana ekseni Demirperde’nin yıkılmasından önceki Sovyetler Birliği – ABD karşıtlığı üzerine kurgulanmış olması nedeniyle yazar olayların sıralamasını ve finalini kendi anlayışına göre yapmaktadır.

Bu yazıda 3. Dünya savaşıyla ilgili bir takım kehanetler sıralanmış, diğer taraftan islami kaynaklardaki hadisler de Hristiyan bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Nedense hadislerde belirtilen Süfyani öne çıkarılmış, ancak Mehdi ve İsa’nın zuhuru göz ardı edilmiştir. Mehdi’nin fetihleri ise Süfyaniye mal edilmiştir.  Bakış açısı Hristiyan olunca gerçeğin yüzü bulanmıştır. Hadis-i şerifler Mehdi ve İsa’nın zuhuruyla islamın zaferini haber verirken yorumcu gerçekleri kendine göre algılamıştır.

Buradaki özette daha çok bütüncül bir senaryo üzerinden Türkiye ve İslam ülkelerinin savaştaki konumunu ve Batının bize bakışını anlamak istedik. Bu senaryodaki unsurların daha doğru yerlere yerleştirilmesiyle daha gerçekçi bir senaryo oluşturulabilir.

****

İsveç’li kahin Anton Johansson (1858 - 1909) 3. Dünya savaşında Rusya’nın Avrupa’yı istila edeceğini haber vermiştir. Bu savaşta: İran ve Türkiye Rus orduları tarafından işgal edilecek. Ruslar Balkanları işgal edecek.  İtalya’da büyük bir yıkım olacak.  Rus fırtınası Macaristan, Avusturya, kuzey İtalya ve İsviçre yoluyla Fransa’ya yaklaşacak. Almanya doğudan saldırıya uğrayacak.  Rusya ABD üzerine büyük bir saldırı başlatacak. Bu yüzden ABD güçlerinin Avrupa’ya yardım etmesi engellenecektir.

Johansson’a göre: Rusya Fransa’yı işgal etmek için Macaristan, Avusturya, Kuzey İtalya, İsviçre üzerinden bir rota çizecektir. Ayrıca Rusya güneyde İran ve Türkiye’yi, kuzeyde İskandinav ülkelerini işgal edecektir.  

Rusya’nın Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkiye rotası; belki de Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak Avrupa’ya yardım etmesini önlemek ve Akdeniz üzerinde kontrol tesis ederek Güney Avrupa’ya karşı başka bir cephe açmak içindir.

Bir başka sebep Mısır’ı işgal eden ve İran’a savaş başlatan Şamlı Süfyani Arap liderine yardım etmek olabilir. Mümkündür ki Rusya,  Süfyani Arap liderinin İran'a karşı savaşında onlara yardım etmiş, daha sonra da Türkiye’ye saldırırken onun yardımını almış olabilir.

Arap Prens Mars, Güneş, Venüs, Aslan
Kilisenin yönetimi denizde boğulacak.
İran’a doğru neredeyse bir milyona yakın kimse
Korkunç yılan Bizans ve Mısırı istila edecek. ~ Nostradamus, V.25

Nafi ibn Utbe dedi ki: Peygamber (sav) dedi, “Sizler Arabistan’a hücum edeceksiniz. Allah onu fethetmenize imkan verecek. Sonra İran’a hücum edeceksiniz, Allah onu fethetmenize imkan verecek. Sonra Roma üzerine hücum edeceksiniz, Allah onu fethetmenize imkan verecektir. Sonra sizler Deccala hücum edeceksiniz, Allah size onu fethetmenize imkan verecektir. (Hadis: Müslim)

İmam Ahmet anlattı ki: Abdullah bin Amr bin el-As dedi: Bizler Allah’ın resulünün etrafında hadis yazıyorken, Allah Resulüne  (sav) soruldu. “Bu şehirlerden hangisi önce fethedilecek. Kostantiniyye (İstanbul) mi, yoksa Rumiyye (Roma) mi? O dedi ki: Heraklius’un şehri daha önce fethedilecek. İstanbul’u kastetti. (El-Hakim, El-Müstedrek)

İran’ın Rus ve Arap kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinin ardından İran’da yeni bir idarecinin yönetime getirilecektir. Bu İranlı yönetici Türkiye’yi istila etmek ve ötesinde Avrupa’ya saldırmak için onlara yardım edecektir.  Bu yeni İran yöneticisi Nostradamus’un II. Henry’ye mektuplarında bahsettiği Yeni Serkis’tir.

Türkiye’ye yapılan asıl saldırı ise aşağıdaki dörtlükte tarif edilmiştir.

İki baş ve üç kola bölünmüş.
Büyük şehir sular tarafından rahatsız edilecek.
Onların arasından bazı büyük kimseler sürgünde yoldan çıkarılacak.
Bizans, İran’ın başı tarafından sert şekilde sıkıştırılacak. ~ Nostradamus, V.48

Ateş ve silahlarla, Karadeniz’den fazla uzakta değil
O, İran’dan gelecek Trabzon’u işgal etmek için.
Faros ve Midilli titreyecek, güneş parlak
Adriyatik denizi Arap kanıyla kaplanacak. ~ Nostradamus V.27

Trabzon Türkiye’nin kuzey-doğusunda Karadeniz kıyısındaki bir şehridir. Mısır ve Yunanistan Türkiye üzerinden saldırıya uğrayacaktır. Faros, Mısır’ın İskenderiye şehri açıklarında bir adadır. Midilli ise Ege denizinde Yunanistan’a ait bir adadır. Yunanistan’a hücum edilip ele geçirilmesinin ardından hedef noktası İtalya’dır. Yunanistan İtalya’ya yapılan saldırılar için bir üs olarak kullanılacaktır.

“Attika ülkesinden, aklın kaynağı ki şimdi dünyanın gülüdür. Papalık harabeye döndü. Onun görkemli ihtişamına boyun eğdirildi ve dalgaların altında enkaza döndü.” ~ Nostradamus V.31

Attika Yunanistan’ın Ege denizine uzanan bir yarımadasıdır. Bu da gösteriyor ki, Vatikan ve İtalya’ya karşı hücumlar Attika’dan deniz yoluyla yapılacaktır.

İtalya’ya saldırı ayrıca Doğu Avrupa üzerinden kara yoluyla da yapılacaktır. Aşağıdaki  dörtlükte İtalyaya karadan saldırının Ermenistan Yöneticisi tarafından yapılacağı anlatılıyor. Bütün ihtimaller Rus lideri gösteriyor.

“O kimse, Büyük Almanya’ya girecek. Brabant ve Flanderler, Ghent ve Boulogne: Ateşkes sahte, Ermenistan büyük dükü Viyana ve Köln’e hücum edecek.” ~ Nostradamus V.94

Yani Ruslar yıldırım savaşıyla Belçika, Almanya ve Fransa’nın birçok yerini işgal edecek.  

İlginç bir şekilde islami kaynak metinler de iki Hristiyan tarafın Türkiye üzerinde birbirine karşı savaşacaklarını söylüyor. Bu savaşta Hristiyan taraflardan birine Araplar tarafından yardım edilecek. Hadislerde Süfyani isimli büyük Arap liderinin ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Süfyani’nin ortaya çıkışının hemen ardından  Mehdi ve İsa ortaya çıkacaktır.

Allah’ın Halifesi Mehdi’nin zuhurundan önce Ebu Süfyan neslinden birisi olan Süfyani ortaya çıkacaktır. Seyyid Berzenciye göre bu kimse Halid İbn Yezid ibn Ebu Süfyan neslindendir. İmam Kurtubi’ye göre onun ismi Urve olacaktır. Süfyani Hasan ve Hüseyin neslinden gelen seyyidleri öldürecek. Süfyani Mısır ve Şam (Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye) üzerinde hüküm sürecek.

Hasan ve Hüseyin neslinden gelen Seyyidlerin Süfyani tarafından öldürülmesi  üzerine Araplarla İran arasında bir savaş başlatacak. Bu düşmanlığın tarihsel bir temeli vardır. 

“Süfyaninin günlerinde Bizans’ın (Türkiye’nin yada bölünmüş Türkiye’nin İstanbul’a hakim olan kısmının) yöneticisi Hristiyan bir grupla savaş halinde olacak ve başka bir Hristiyan grupla barış yapacak. Türkiye’nin savaştığı Hristiyan taraf Kostantiniyye –İstanbul üzerine yürüyecek ve onu işgal edecek. Bizans –İstanbul yöneticisi kaçacak ve Şam’a gidecek. Müslüman ordusu ile  ittifak ettiği Hristiyan grup; öteki Hristiyan grup üzerine savaş açacak ve zafer kazanacaktır.

Müttefik Hristiyan ordusundan birisi o zaman ilan edecek ki: “Haç sayesinde zafer kazanıldı. Haç adına savaşı biz kazandık” Müslüman ordusundan bunu duyan birisi bu hristiyanı öldürecek.

Bu olay üzerine Müslümanlar ile eski müttefik Hristiyan ordusu arasında bir savaş başlayacak. Müslüman lider şehid edilecek ve Hristiyanlar Şam ülkesi üzerine galip gelecekler. Bunun ardından iki Hristiyan taraf arasında barış yapılacak. Kalan Müslümanlar Medine’ye göç edecekler. Hristiyan yönetimi Medine’nin kuzeyindeki Hayber’e kadar uzanacak. İslam ülkelerinin Hristiyan esareti altına düştüğü bir zamanda Müslümanlar Allah’ın halifesi Mehdi’yi aramaya başlayacaklar.”

Süfyani Arapları destekleyen Hristiyan taraf olan Rusların Bizans -Türkiye’ye karşı savaşı ile diğer Hristiyan taraf olan Batı ittifakı ile Arap-Rusya ittifakı arasındaki savaş bir bütündür. 
Savaş sırasında Rusya’da ani bir liderlik değişimi olacak. Bunun ardından Rusya ile Batı arasında ittifak kurulacak. Durum Rusya’nın eski müttefikleri olan Araplar ve Çinliler aleyhine dönecek.   Burada Araplardan kasıt Müslümanlar olmalıdır.
Kuzey kutbu birleştiği zaman doğuda büyük bir korku ve üzüntü olacak. Titreyen büyük biri tarafından desteklenen bir adam seçildiği zaman hem Rodos hem de Bizans Arap kanıyla lekelenecek. ~ Nostradamus, VI.21

Burada Ege denizi ve İstanbul’daki deniz savaşlarında denizin kanla lekeleneceği ifade ediliyor.

Bir gün iki büyük lider dost olacak. Onların büyük gücü büyümeye başladığı görülecek. Yeni ülke gücünün doruğunda olacak. Kanlı birisine sayı bildirilecek. ~ Nostradamus, II,89

Slav halkı savaşın içinde talihi sayesinde yüksek bir dereceye çıkacak. Prenslerini değiştirecekler. Taşrada doğmuş birisi, denizi geçmek için dağlarda bir ordu doğacak. ~ Nostradamus, V.26

Rusların ve Arapların İki büyük ordusu İran’da üç kere bir araya gelecek. Arabistan ve Ermenistan muhalif güçlere karşı çıkıyor. İran ve Türkiye’yi kontrol etmek için çatışmalar burada yapılacak. Arap yarımadasında yapılacak çatışmalar muhtemeldir ki Batılı güçlere karşı yapılacak ve orada yenilgiye uğratılacak.

Bir çatışma özellikle Süleyman’ın ülkesinde olacak. Süleyman muhtemelen Arap imparatorluğunun ya da Türkiye’nin liderdir. Türkiye- Ermenistan ve Ermenistan-İran sınırını oluşturan Aras nehri boyunca kanlı çatışmalar olacak.

İran, Arabistan ve Ermenistan arazisinde iki büyük ordu üç kere bir araya gelecek. Aras nehri kıyısında kalabalık, büyük Süleyman’ın ülkesine dalacaklar. ~ Nostradamus, III.31

Rusya’nın Avrupa’yı istilasının Balkanlardaki bir sorun nedeniyle Balkan bölgesindeki ülkelerden birinin liderine (belki de üç lidere) düzenlenecek suikastın ardından başlayacağına dair kehanetler vardır.

Üçüncü dünya savaşı eski Yugoslavya-Macaristan bölgesindeki bir ülke liderinin düzenlenen bir suikastle öldürülmesinden birkaç gün sonra başlayacaktır.  

Alois Irlamier’den alıntı:  Üçüncü büyük savaş üç yüksek rütbeli insanın öldürüldüğü zaman gelir. Tümüyle siyah bir insan kütlesi doğudan gelecek. Her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Rusların İskandinavya’daki bütün askeri üsleri ele geçirmesinden sonra, ikinci saldırı Türkiye üzerine olur. Türkiye ve İran’da büyük tank savaşları olur. Ruslar ondan sonra Balkanlar üzerinden Adriyatik denizine ulaşmak üzere ilerler.

Batı Avrupa’ya karşı strateji; üç ilerleme kolu halinde saldırmak olacaktır. Birincisi Stettin-Berlin bölgesinden Lübeck’e gelir ve Hollanda’ya girer. İkincisi Sakson ve Dresden bölgelerinin dışından Ruhr vadisine. Üçüncü ilerleme kolu Bohemya ve Bavyeranın dışından Ren nehrine yönelecek. Hayal edilemez bir tank kümesi İsviçre’nin dağ zincirlerinden doğrudan Lyon’a akacak.

NATO kuvvetleri belli savunma alanlarında kalabalıklaşacak. Pek çok alan Rus ordusu tarafından işgal edilip uzun süre elde tutulacak. Savunma alanlarının yerleri: Ruhr vadisi ve Hollanda, Bavyera, Alpler ve İsviçre, aynı zamanda Rhone bölgesi. Ayrıca İtalya denizleri ve Türkiye’de savunma alanları olacak.

Rus ordusunun  Avrupa’daki saldırısı henüz yeni kırılmış ve Rus ordusu bozulmuştur. Rus ordusunun asker kaybı 7 milyon olacaktır. 

Paris isyancı Fransızlar tarafından ateşe verilir. Papa Roma dışına kaçar. 200 gün sonra tekrar döner.

Almanya ve Avusturyalı, İsviçreli ve Fransız kuvvetleri Lyon ve Ulm’den kuzeye doğru savaşlardan sonra Ruslara ve müttefiklerine karşı saldırıya geçer.

Öncelikle, bu nispeten kısa savaşın sonunda nükleer silahlarla yapılan bir düello gelir. Sonra bunu total bir nükleer savaş takip eder. Onun muazzam etkileri tarifin ötesindedir.  

Savaş sırasında terör, yağma, kundaklama, cinayet ve anarşi yıkıma yol açar. Büyük metropoller kırsal kesimden gelenlerin yağmasına uğrar. Bütün bunlara insanlığın üçte birini yok eden zehirli bulutlar eşlik etmektedir.

Amerika’nın toptan olarak savaşa girmesi ilk önce Suudi Arabistan’da büyük Ortadoğu’da çatışmasına girmesiyle olacaktır. Her ne kadar bunu zayıf bir biçimde yapabilseler de… Rusya Amerika’yı yenecek. Polonya batının müttefiki olarak Rusya’ya karşı çıkacak. Rusya ondan sonra Almanya’ya doğru yıldırım savaşını başlatacak.

Balkan yarımadasında sınırlı bir çatışma ve New York’un tahribi savaş benzeri eylemleri başlatacak.  

3. Dünya savaşı hakkındaki kehanetleri özetlersek:

3.Dünya savaşı Doğu ile Batı arasında yer alacak. Doğulu güçler başlıca Rusya, Çin, Araplar (ve genel olarak İslam ülkeleri) ve Kuzey Kore’den oluşan birliktir. Batılı güçler Avrupa ülkelerinin çoğu İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve ABD’den oluşacak. Savaşın başlamasının tam öncesinde teröristler New York’u tahrip etmek için küçük nükleer silahlar kullanacaklar.

Orta Doğuda başka bir savaş olacak. Muhtemelen İsrail-Filistin arazisinde Suriye, İran, Suudi Arabistan vb. ülkeleri katılacak. Rus ve NATO deniz kuvvetleri arasında Akdeniz’de ve diğer yerlerde gergin bir bekleyiş sürecek.

Savaşın başlamasına gerçek işaret fişeği Balkanlarda üç liderin aynı sırada bir suikast sonucu öldürülmesi ile verilecek. 

Aniden Rusya Avrupa’yı Almanya, Çek cumhuriyeti, Baltık cumhuriyetleri ve Fransa’ya kadar bir yıldırım savaşı ile istila edecek.

Başka bir Rus ordusu Ermenistan  üzerinden İran’a doğru hareket edecek. Yönetimini Suudi Arabistan, Irak ve Suriye’ye kadar genişletmiş olan yeni Arap lideri Süfyani Urve ile birleşmek için ilerleyecek. Birleşik Arap-Rus orduları İran’ı yenilgiye uğratacak ve orada yeni bir lideri başa geçirecekler.

Sonra birleşik Rus, İran ve Arap orduları (liderleri İsa karşıtı üç deccal olan) Mısır ve Türkiye’ye saldıracak ve bu ülkeleri NATO kuvvetlerini yenerek işgal edecektir.

Birleşik kuvvetler sonra Akdeniz’i boydan boya geçerek Yunanistan ve İtalya’ya saldıracak. Ve sonunda Doğu Avrupa’yı istila eden kuvvetlerle birleşerek Fransa’ya saldırıp ele geçirecekler.

Çin, İslami kuvvetlerle birleşerek Hindistan’a saldırıp ele geçirecek ve sonra Kanada ve ABD’ye saldırıp batıdaki Rusya ile birlikte ABD’nin Avrupa’da ve Orta Doğudaki savaş alanlarına etkin müdahale etmesini önlemek isteyeceklerdir.

Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yoğun kullanımı bu savaşta standart bir özellik olacak. Birçok Avrupa ve Amerikan şehri bu savaşta nükleer silahlarla tahrip edilecek. Bu durumun aynen Rusya, Orta Doğu ve Çin içinde geçerli olacağını varsayıyoruz.

Avrupa’ya yapılan Rus saldırısı sarı-yeşil toz denilen kimyasal/biyolojik silahın kullanılması ile durdurulacak.  Biyolojik silahlardan kaynaklanan tedavi edilemez salgın hastalıklar milyonlarca kimseyi öldürecek. Doğal felaketler de ayrıca birçok kimseyi öldürecek.

Savaş sürerken bir kuyruklu yıldız yada meteor dünyaya çarparak birkaç parçaya ayrılacak. Okyanusa çarpan bu parçaların sebep olduğu gelgit dalgaları tsunamiler Büyük Britanya dahil pek çok ülkeyi silip süpürecek. Gökten ateşli parçalar düşecek ve yere çarparak ciddi depremler ve volkanik püskürmelere neden olacak.

Rus ordusunun Avrupa’daki soykırımın ve Rusya’da yoğun tahribatın ardından Rusya’da bir hükümet darbesi olacak. Rusya liderleri öldürülecek ve yeni bir hükümet göreve gelecek.

Yeni Rusya batılı güçlerle ittifak yapacak Arap ve Çin kuvvetlerinin üzerine yürüyecek ve Chiren önderliğinde savaşın gidişatını tersine çevirecek.

Sonunda Araplar, Çinliler ve onların müttefikleri yenilecek ve savaşın sonunda barış bütün dünyada barış kurulacak. Savaşın sonunda insanlığın üçte ikisi öldürülecek. Pek çok ülkede kadınların sayısı erkeklerin sayısından çok daha fazla olacak.14 yorum:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=lNz4ycdt2Cw

  YanıtlaSil
 2. Bugun ruyamda hazreti mehdi aleyhirrahmeyi gordum, gencti, saclari uzun ve siyahti. Siyah giyinmisti. Peygamber efendimizin aleyhisselatu vesselam sancagini acti siyah renkli bir sancakti, arapca birsey soyledi tam anlayamadim. Boyle bir telase vardi ama etrafta. Az kaldi gibi, Allah bilir en dogrusunu.

  YanıtlaSil
 3. Bu hafta içinde bir kardeşimiz bir çok evliyayı toplu halde ve telaşlı bir şekilde görmüş...

  YanıtlaSil
 4. Yine dün bir kardeşimiz gördüğü rüyada seçimle ilgili olarak bulanık şeyler görmüş ve acaba seçim olmayacak mı diye yorum yaptı.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Önümüzdeki seçim(ler)de şimdiye kadar eşi görülmemiş bir skandal/tezgah üretilip bunun üzerinden kaos planlarının hazırlandığını duymuştum.

   Sil
  2. seçim yapılmayacak olmaz seçim başbakanla zamanın da yemiş içmiş kişiler kendilerine verilmiş sırları sokağa döker saçarlarsa felekat olur fakat ihanet eden kendisi kaybeder seyretmişsinizdir camoka mağlup olup cengiz den kaçar daha sonra mağlup camokanın askerleri camokanın üstüne saldırır onu bağlayıp cengize götürürler hem iane alacaklar hem cengizin adamı olacaklar cengiz kendi efendisine ihanet eden bana da ihanet eder diyerek hepsini öldürür başbakana içinden ihanet olmaz ise bir şey olmaz sağlık hadisesi müstesna bakalım göreceğiz ha hükümet bir şey olusa olan yine bize olur millete olur din diyanet le alakalı bir şey olmasa bile dolar 5 tl olur şimdi 1000 dolar karşılığı tl maaş alan 400 dolar maaş alır doğuda kavga tekrar başlar artık geri de dönülmez milletcek belamızı çekeriz

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 5. https://www.facebook.com/U.Kadir.Misiroglu?fref=ts
  cemaat konusunda bu günkü konferans

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. way way way... bu hamur cok su götürecek....

   Sil
  2. Evet bu konu da fitnenin yayılmaması için daha itinalı davranmalıyız. Allah hakkımızda hayırlı olanı versin.

   Sil
 6. http://www.youtube.com/watch?v=RdsFB_tQBqU

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ben yıllar önce istanbuldaki bir zelzeleyi ruyamda görmüştüm
   o dev plazalar ortalarından kırılıp kırılıp yıkıldı vakit hatırladığım kadarıyla akşam olurkendi
   tarihde 24 veya 28 ocakdı ama hangi yılın 24 ocağı onu bilmiyorum

   Sil
 7. http://www.youtube.com/watch?v=ZopHiGmY8So&list=PL4bGKiBT1u21ZqsediTC1wGA05dc80wwi
  Bu gruptaki 45 videoda epey gaybi haber var. Merak edip inceleyenlere ip uçları var... Ama bazılarının sesi yok, bazıları da Arapça, maalesef bilmiyorum...

  YanıtlaSil
 8. Garip. Onlar gibi alttan alttan birleşilmeli. Geç. Ama az bile olsa.

  YanıtlaSil