.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

11 Kasım 2013 Pazartesi

GÜNÜMÜZ İÇİN YAZILAN NOSTRADAMUS KEHANETLERİ YORUMLARI

Dörtlük II-62:
"Mabus" yakında ölecek.
İnsanlar ve hayvanlar korkunç bir hezimete uğrayacak.
Sonra aniden intikam görünecek
Yüzyıl, hakimiyet, susuzluk ve açlık, kuyruklu yıldız geldiğinde.

Mabus kimdir ?. Mabus İsa peygamberin görüşlerini savunurmuş gibi gözüken ama gizliden onu kendi kirli amaçları için kullanan, dünyayı kaosa sürükleyen kişidir. Yani bir aldatıcıdır. Oysaki alanen Amerika nın karşısında gibi görünen ama onla birçok ticari gizli anlaşmaları olan ve bizzat Amerika tarafından korunan kişi Son Papa Francis’dir. Ölümü ile birlikte vurgulanan tabir Siyonist düşüncede temsil edilen İnsanlar(İsrail milleti) ve hayvanlar(İsrailliler dışında kalan milletler) dır. Papanın ölümü ile birlikte misyonu daha korkunç bir şekilde yürütecek kişinin intikamsal boyutta bir çılgın saldırıları hemen akabinde gerçekleşecektir. B u Kişi AntiChrist yada İslam da geçen adıyla Deccal dir.

Dörtlük IV-58:
Kavurucu güneş insanların boğazında
Etrüsk toprakları insan kanı ile yıkanıyor
Bir kova su, lider oğlunu kurtarıyor.
Tutsak leydi Türk topraklarına götürülüyor

Nostradamus'un kritik bir süreçte anlatmak istediği yer Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı topraklar dır. Yani Türkiye’dir. Ve bu topraklarda ölüm o denli fazladır ki adeta insan kanı bir nehir gibi beslemektedir buraları, bir yandan savaşın şiddeti bir yandan nükleer silahlar ve benzeri ölümcül araçlar sebebi ile iklim yaşanmaz bir hale gelerek adeta cehennemi tasvir etmektedir. Bu gelişmelerin sonunda parçalanma süreci tetiklenip yeni bir Kürt devleti ilan edilebilir. Türk topraklarına götürülen Tutsak leydi aslında çok değer arz eden teknolojik bir silah planı yada buluş olabilir. Karşılığında bir liderin oğlunun hayatı ile takas edilmesi söz konusu, bu olay kova burcu yani ocak-şubat aylarını kapsamaktadır.

Dörtlük III-97:
Yeni bir kanun, yeni topraklarda hüküm sürecek
Suriye İsrail ve Filistin'e doğru
Büyük barbar imparatorluğu çürüyor,
Ay çevrimini tamamlamadan önce.

Yukarıdaki dörtlük de olduğu gibi Nostradamus'un birçok kehaneti günümüz de geçen baş döndürücü hızdaki vahşi dünya düzenini anlatır. Büyük Ortadoğu Projesi bu dörtlük de gayet güzel bir şekilde amacı ile birlikte anlatılmıştır aslında, büyük barbar imparatorluğu tek bir ülke anlamında ele alınmaması gerek, çünkü burada imparatorluk deyimi İslami modelle yönetilen cumhuriyet ve krallıkları vurguluyor. İstanbul şehri ile ilgili bir gelişmeyi haber veriyor ( 2020 Olimpiyatlarının İstanbul’a verilmemesinin ardındaki gizli sebep budur işte) Kendi içinde yüksek egoya mahkum, birlik ve beraberlikten uzaklaşan İslami devletler yüzyıllar boyunca bu tutumu ile çürümeye ve dağılmaya başlayarak kendini sahiplenen kapitalist düzenin oyuncağı olarak, önündeki tehlikeyi dahi görememiş ve savaşa tahrik edilmiş, topraklarını kaybederek iktidar gücünü yitirmiştir.


Dörtlük III-61
Büyük haçlı bandosu ve mezhebi
Teşhir edilecek Mezopotamya'da
Işık eşliği nehrin yakınında,
Aynı kanun bir düşman için kabul edilecek

Avrupa Birliği, Amerika-İsrail birlikteliği ortak amaç içinde hareket ediyorlar. Son zamanlarda Evangelist adı verilen özünde Armageddon'u gerçekleştirmek olan bir mezhep ve bu mezhebin izlediği yol haritası, şu sıralar cereyan etmekte olan karışıklığın hüküm sürdüğü topraklarda o denli zekice uygulanıyor ki başta bizler olmak üzere tüm gelişen aleyhte oluşumlara seyirci kalıyoruz. Unutulmamalı ki ifade edilen toprakların büyük bölümü Türkiye'nin topraklarıdır. Sevr'in hortlatılmak istenmesinin bir diğer gayesi de budur işte. Işık eşliği terimi Mezopotamya toprakları üzerinde yüksek derecede şiddetli bir askeri operasyonu haber vermektedir. Dünya devletlerinin gözü boyansın diye kendi yetiştirdikleri kuklayı yani Esad'ı belki de idama götürecek bir hukuksal prosedürü nü işleme koyacaklar. Lakin Suriye işgali sonrasında sıra İran ve Türki Cumhuriyetlere gelecektir.


Kaynak: Gizli Gelecek

4 yorum:

 1. Yukarıdaki yazının son cümlesi: "Lakin Suriye işgali sonrasında sıra İran ve Türki Cumhuriyetlere gelecektir."

  "Gizli Gelecek'teki Komplo Teorileri yazısından bir cümle: "Arap Baharı benzeri bir akım ve devrim Türki Cumhuriyetlere de uygulanacak mı? Ne zaman?"

  Ortadoğunun dizayn edilmesinin ardından sıra Ortaasya'ya mı gelecek? Bütün petrol ve doğal gaz bölgelerinin kontrolü dünya egemenlerinin tam denetimine mi geçecek.
  Bu düzenleme kime karşı? Rusya ve Çine karşı mı? Yoksa İslam dünyasına kendi toprakları altındaki zenginlikleri müslümanlara zırnık koklatmadan doğrudan onlara mı devredilecek. Aslında şimdi de öyle değil mi? Dünyanın yeni paylaşım düzeni ne?

  YanıtlaSil
 2. Hatta büyük Deccal aslında bu yağmanın perdesi olarak mı piyasaya sürülecek? Malum hadislere göre Deccal Horasan'dan çıkar. Bu bölge Afganistan ve İran arasında yer alıyor.

  YanıtlaSil
 3. Futurist Metin SIRMA’nın Yakın gelecekle ilgili öngörülerinden: “2013 de ABD İran’a saldıracak asıl hedefi enerji merkezi Türki Cumhuriyetler.”
  Demek ki biz İran’a yapılacak bir saldırıya odaklanırken bunu asıl sebebini atlıyor olabiliriz. Afganistan’ın ardından İran’a yerleşen güçlerin asıl hedefi Orta Asya olabilir.

  YanıtlaSil
 4. Muhyiddin-i Arabi'nin Şeceretün-Numaniyyesinden:
  "Şimdi de Hazret’in, içinde bulunduğumuz bu karanlık devirden, Hazret-i Mehdî’nin gönderilişine kadar zuhur edecek olan hâdiseler hakkındaki son sözlerine kulak verelim. O’nun ifâdesine göre, Osmanlı Devleti yıkılıp da insanlar bu duruma düştükten sonra; “Rum, doğuyu ve batıyı birleştirerek mülkü ele geçirir. Böyle olunca da, Zemzem’le Safâ arasından büyük ‘Mim’ zuhûr eder ve lâtif olan ‘Ğayın’da kâim olup, kendisine biat edilir. Sonra kullara vaadedilen gelir ve zulüm ve kötülükle dolduktan sonra yeryüzüne tekrar adâlet yerleşir. ‘Son’un zuhûruyla ilk ‘Mim’in hükmü yeniden doğar ve onunla yeryüzü yeniden canlanır.”(39)

  Buradan anlaşılıyor ki, “Devleti’l ‘Osmâniyye” yıkılınca her ne kadar fitne ve fesad devri başlamışsa da, Allah-u Teâlâ “İlk Mim” olan “Muhammed” Aleyhisselâm’ın nûrunu yaymak ve İslâm’ı yeryüzüne tekrar hâkim kılmak için “Son Mim” olan “Mehdî”yi gönderecek; onunla yeryüzünü zulüm ve kötülüklerden temizleyip, İslâm’ın nûru ve adâletiyle yeniden ıslâh edecektir."
  Rumun doğuyu ve batıyı ele geçirmesi gerçekleşti mi yoksa henüz gerçekleşmedi mi?
  1.dünya savaşı sonunda neredeyse tüm alem-i islamın esaret altına alınmasına mı, yoksa Amerikanın Irak, Afganistan derken İran ve Orta asyayı ele geçirmesine mi işaret ediyor?

  YanıtlaSil