.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

25 Ekim 2013 Cuma

İSLAMIN YAŞAYACAĞI DEVRELER
Allah islamı diğer dinlere üstün kılacak:
Allah Saf suresi 9 ayette şöyle buyurur: “Müşrikler hoş görmeseler bile, dinini, diğer bütün dinlere üstün kılmak için, Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.”

Ümmetin egemenliği yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşacak:
 "Allah benim için yeryüzünü dürüp göstermiştir. Ben de bu sayede yeryüzünün doğusunu da, batısını da gördüm! Bana gerçekten Cebrail, bu bana gösterilen yerlere kadar ümmetimin mülkünün ulaşacağını haber verip müjdelemiştir." (Müslim / 2889, Ebu Davud / 4252, Tirmizi / 2203, İbni Mace / 3952)

İslamın girmediği hiçbir ev kalmayacak:
“Sübhesiz bu iş, gece ve gündüzün ulaştığına ulaşacaktır ve Allah aziz olanın izzeti veya zelilin olanın zilleti ile bu dinini girdirmediği yerleşik ve göçebe hiçbir ev bırakmayacaktır. Öyle bir izzet ki Allah onunla İslâm’ı aziz kılacaktır; öyle bir zillet ki Allah onunla küfrü zelil kılacaktır.” (Ahmed, 6/103; Hakim, 4/430-431; Kitab’ul-İman/İbn Mende, 102/1;  Taberani, 1/126)

Nübüvvet, hilafet, meliklik, ceberut ve en sondaki hilafet dönemleri:
“Allah’ın dilediği kadar nübuvvet aranızda olacaktır, sonra kaldırmayı dilediğinde onu kaldıracaktır. Sonra Nübuvvet yolu üzere  hilafet  olacaktır, böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra Allah onu kaldırmak dilediğinde kaldıracaktır. Sonra ısırıcı meliklik olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra Allah onu kaldırmak dilediğinde kaldıracaktır. Sonra ceberut  meliklik olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra Allah onu kaldırmak dilediğinde kaldıracaktır. Sonra nübüvvet yolu üzere olan bir hilafet olacaktır.” Sonra sükut etti.” (Ahmed 4/273)

İnsanlar kıyamete yakın tekrar putperestliğe dönecek:
Aişe (ra) dedi ki: Allah Resulu  “Lât ve Uzzâ’ya ibâdet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez.” buyururken işittim ve: ‘Ey Allah’ın Resulu , ben Allah  “Hak dîni bütün dînlere üstün kılmak için, Resulunu hidayetle ve hak dîn ile gönderen O’dur. Velev ki müşrikler hoşlanmasalar da.”  ayetini indirdiğinde bunun tamâm olduğunu sanmıştım.’ dedim.  Allah Resulu (sav) şöyle buyurdu: “Allah’ın dilediği muhakkak olacaktır.” (Muslim  ve Ebu Ya’la Musnedi)

En sondaki şerli dönem:
“Üzerinize öyle bir zaman gelmez ki, kendisinden sonrası ondan daha şerli olmasın, ta ki Rabbinize kavuşuncaya kadar.” (Buhari)


1 yorum:

  1. İslam ayrıca aşağıdaki hadislerden anlaşılacağı üzere Ülker takım yıldızına kadar erişecektir.
    “Nefsimi elinde tutan Allah hakkı için, gece ve gündüz oluşumu bitmeden bu Din mutlaka şu yıldızın varacağı yere kadar ulaşacaktır.
    Yaklaşın ey ferruh oğulları eğer İlim süreyya yıldızında da olsa içinizden ona ulaşıp bu İlmi alacak kimseler olacaktır.

    YanıtlaSil