.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

4 Temmuz 2013 Perşembe

MISIR İLE İLGİLİ HADİSLER

Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler “alaca karga” mısır’da zuhur edinceye kadar devam eder. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

H.30—Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.

Ondan (Mehdi'nin zuhurundan) önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir..." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

Naim b. Hammad’dan, yapılan bir nakilde deniyor ki; “Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifenin ölümünden sonra, iki yıl içinde azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da; Mısır’a çıktığı zaman.. bunlar Süfyani’nin alâmetleridir.”
58 yorum:

 1. Şu gecici başkanlık konseyine getirilen adil mansur süfyani tanımına ne kadar uyuyor.Kafa büyük,gözler çukur,melun gibi bir sima,çenesinin dudaga yakın kısmında yara izi birde sag alt kulagının yakınında bir yara izi.Belki fotodan belli olmuyor ama yüzünde bayagı yara izi olabilir.yani kipti hristiyan olmasa bu adam tam sufyaniye uyuyor.

  YanıtlaSil
 2. Ne alakası var kardeşim, bu sadece bir benzetme. Süfyani'nin çıkış alametleri nitelikleri, vasıfları, özellikleri, çıkış yeri ve zamanı vardır. Süfyani doğrudan Dımeşk (Şam)'deki Yabis çölünden şeytanın ona misyonunu bildirmesi ile çıkacak ve ta ki Hz. Mehdi (a.s.) kendisini öldürene kadar Dımeşk'ten hiç ayrılmayacaktır, lakin ordularını (küçük süfyanileri) her tarafa gönderecektir ve acımasızca ve çetince ortalığı yakıp yıkmalarını isteyecektir. Ordularının komutanlığını yapan baş kişi de Haddam adında biri olacaktır. Lakin zuhurlarından önce ne Süfyani'yi Yabis çölünde arayarak bulabilirsin, Siyah Bayraklıları Horasan-Fars ve Sicistan taraflarında arayarak bulabilirsin, ne de Hz. Mehdi'yi Medine'de arayarak bulabilirsin!

  YanıtlaSil
 3. Hz. Ebu Hureyre radıyAllahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Mısır'a ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Başladığınız yere döneceksiniz" buyurdu ve üç kere tekrar etti." (Müslim, Fiten: 33, (2896); Ebu Davud, Harac: 29, (3035))

  Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “… Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır… Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39)

  Sıra Mısır'da, sonra Arap Yarımadası'nda.

  YanıtlaSil
 4. "Başladığınız yere döneceksiniz"

  Bu hadis cümlesinin manası ne olabilir?

  malum Asr-ı saadette İslam orduları kendi yurtlarından çıkıp büyük fetihler gerçekleştirip burada sayılan Şam, Irak ve Mısır gibi ülkelere yayıldılar.

  Acaba "başladığınız yere döneceksiniz" derken, tekrar buraları kafir elilne geçecek ve Arabistana sıkışıp kalacaksınız mı demek istiyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hadisi şerifi tam hatırlamıyorum ama, o gün arapların hali nice olur diye geçiyordu. Peygamber efendimiz ise; o gün sayınız az olur ve şam bölgesinde toplanırsınız gibi bir şey buyuruyordu. Sanırım bir Arap katliamına tanıklık etmenin arifesindeyiz.

   Bu arada yecüc mecüc olayını hiç konuşmadık. Bu siyonistlerin yecüc mecüc olabilme ihtimali nedir? Çünkü; yaklaşan şerden dolayı vay arapların haline diye başlayan bir hadisi şerif var;

   Zeynep bt. Cahş'ın (r.ah.) anlattığına göre:
   Hz. Peygamber (a.s.) bir kere uykusundan: "Allah'tan başka ilah yoktur. Vukuu yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline! Bugün Ye'cüc ve Me'cüc seddinden şu kadarı açıldı" diyerek uyandı. Süfyan eliyle on işareti yapmıştır. Ben: Ey Allah'ın Resulü! İçimizde bunca iyi kimseler varken biz helak olur muyuz? dedim. Allah Resulü! "Evet. Pislik ve kötülük çoğaldığı zaman" diye cevap verdi.
   Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5128

   “Kâfirler Arap yarımadasına inerler, ordular düzenlenir, halife öldürülür, dertler de büyür. Şam surları üzerinde bir münâdî ‘Yaklaşan şerden dolayı vay Arapların haline!’ der.” (İmam-ı Suyûtî)

   Sil
  2. Evet Mustafa Bey aynen dediğiniz gibi. Bir rivayette, dünya zalimlerin eline geçmedikçe Mehdi zuhur etmez, denmektedir.


   Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
   "İnsanlar Şam diyarında toplanıncaya kadar Mehdi zuhur etmez. Fitne yaygınlaşacak insanlar ondan kurtulmak için bir çıkış yolu arayacaklar fakat bulamayacaklar. Kufe ile Hire arasında katliam olacaktır."
   -Cabir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Ey Cabir! Kaim’in kıyamından önce Şam’da halkı öyle bir fitne saracak ki ondan kurtulmak isteseler de kurtulamayacaklar. Sonra Kufe ile Hîre (Necef yakınlarında bir şehir) şehirleri arasında sayıları eşit olan katliamlar olacak...”


   *"Ramazan'da bir seda olur (manası anlaşılır). Şevval'de de bir seda olur (manası anlaşılmaz). Zilkade'de kabileler çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olur. "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz." (Ramuz El Hadis, 2/518)
   -"Ikdiddurer" isimli kitaptaki alametlerden:
   "Şevval'de savaş nidaları, Zilhicce'de harb ve kıtal olur, yine Zilhicce'de hacılar talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beytül Muazzam'ın (Kabe’nin) yanında büyük günahlar işlenir." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 37)


   *…abdullah bin sinan’dan:
   imam caferi sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum:
   Ölümler ve katliamlar halkı öylesine saracak ki sonunda (Kabe’nin) haremine sığınacaklar. Katliamların şiddeti yüzünden sadık bir münadi şöyle nida edecek: “Savaşıp katletmek neden? Sahibiniz filancadır.”
   --Keza (N.b. Hammad) Hakem b. Nafi’den tahric etti. Buyurdu ki: Kabileler arasındaki savaşlardan sonra (Zilkade ve Zilhicce aylarından sonraki Muharrem ayında), insanlar Mina ve Arafat’da iken münadi, “Emiriniz falandır” diye seslenir ve arkasından ikinci bir ses gelir. “Agah olun, bu münadi kesinlikle doğru söyledi” der. Bunun üzerine insanlar silahlarını sıyırırlar şiddetle çarpışırlar. İşte o zaman (Muharrem ayında) semadan kendini belli eden bir el görünür ve savaş ise şiddetlenir. Hak yardımcılarının sayıları Bedir Savaşçıları sayısınca kalana kadar bu şiddet devam eder ve onlar da sahiblerine (Mehdi’ye) biat etmek için giderler.

   İnsanlar dünya fitnelerden iyice darlanıp sıkılınca en sonunda Şam diyarına/coğrafyasına sığınacaklar. Ancak burada da fitneden kurtulamayıp öldürülecekler. En sonunda ise Medine ve Mekke'ye sığınacaklar. Ancak Medine'ye de kafirler girebilecek, Mekke'ye giremeyecekler, zira Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Beyda/Zulhüleyfe çölünde yere batacaklar. Ancak Süfyani taraftarı olacak olan Mekke'nin yöneticileri milyonlarca hacıyı şehid edecekler, bir kısmını esir alacaklar, Kabe'ye sığınan hacılar bile öldürülecek, Kabe'nin orası kan gölü içinde bomboş kalacak, kalan hacılar Mina ve Arafat dağlarına sığınacaklar, orada silahlanma önlemleri alacaklar (bu olay yere batma olayından önce Zilhicce ve Zilkade aylarında gerçekleşecek). Sonra Muharrem ayında da semadan art arda 2 münadiden duyulan sesin üzerine Mina ve Arafat'taki hacılar silahlarını sıyırarak biribirleriyle savaşacaklar ve Bedir ehli sayısınca (313, 314 veya 315 kişi) kalıncaya kadar bu şiddet devam edecek, tam o sırada Hz. Mehdi Kabe'nin önünde tekbiri alarak zuhur edecek ve Bedir ehli sayısınca kalan hacılar da endişeyle Kabe'nin yanına koşacaklar, zorla biat isteyecekler kabul etmeyecek, en sonunda zorla istemediği halde yazıklar olsun size, ne kadar kan döktünüz, ne kadar söz bozdunuz diyerek biatlarını kabul etmek zorunda kalacak.

   Sil
  3. Bu arada Yevcüc Mevcüc kavminin Siyonistlerle ne ilgisi var StickandCode kardeşim, o kavimler ta Hz. İsa (a.s.)'ın Altın Çağı'nda çıkacaklar, ve Irkları çok acayip bir ırktır, Moğol-Tatar-Çin karışımı acayip bir kavim onlar ve çok güçlü ve çok iyi bir savaşçılardır ki, onlarla kimse başa çıkamaz.
   *Allah Teala Hz. İsa (a.s.)'ya: “Ben şimdi Bana ait olan birtakım kullar çıkardım. Hiç kimsenin onlarla savaşmaya gücü yetmez. Bu sebeple sen yanındaki kullarımı Tûr Dağı’na ve Eyle etrafına sığındır ve orayı onlar için sağlam bir sığınak ve kale yap!” diye vahyeder.
   -Bu sırada Allah Teâlâ Îsâ a.s.’e vahyederek “Kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım; diğer kullarımı toplayıp Tur’a götür” buyurur. Allah Teâlâ Ye’cûc ve Me’cûc’ü yeryüzüne gönderir. Onlar tepelerden süratle inip giderler; öncüleri Taberiye gölüne varıp gölün bütün suyunu içer.
   Oraya sığınmayan ne kadar Mümin varsa hepsini öldürecekler... En sonunda Allah Teala onların hepsini Hz. İsa (a.s.)'nın ve Müminlerin duası vesilesiyle burunlarından enselerine negaf adı verilen kurtçuklar salarak hepsini bir gecede helak edecek.

   Sil
  4. Valla İmran Hüseyin'in yecüc ve mecüc araştırmasına bir bakmanı öneririm. Değişik bilgiler var. Sadece bir hadisi diğerlerinden ayrı tutup düşünemezsiniz diyor. Ayetten deliller ve hadislerden deliller gösteriyor. Hatta ben bir hadis görmüştüm; Yecüc mecüc çıktıktan sonra hac hala devam eder diye. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Kitaplardan bulacağız anlaşılan. Yecüc ve mecüc konusu cidden değişik bir konu. Bu arada hadislerin bazıları tevil istiyor. Mesela Deccalin iki kaşının arasında kafir yazması gibi. Bunu okuma bilen mümin de bilmeyende okur diyor.

   وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ


   Ve harâmun alâ karyetin ehleknâhâ ennehum lâ yerciûn


   حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ


   Hattâ izâ futihat ye’cûcu ve me’cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn
   “And there is a ban on (the people of) a town which We destroyed: that they (the people of the
   town) shall not return (to reclaim their town) until Gog and Magog are released and
   (eventually) they descend from every height (or spread out in every direction)”


   "Ve harab ettiğimiz bir şehrin (şehir halkının) üzerinde yasak vardır ki onlar (şehir halkı) geri dönemeyeceklerdir(dönemezler), taki; yecüc ve mecüc salınana ve her yükseklikten/tepeden inecekleri zamana kadar (yada her yöne yayıldıkları/akın ettikleri zaman)"

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. deccalin iki kaşının ortasındaki kafir yazısı tevil ise bu belkide serpuştur. Frenk şapkası yahut avrupai giyim kuşam... hiç bir ehli sünnet hoca kafir şapkası takmaz onlara benzemez. s.a.v. soyundan gelecekde öyle tabi... Yanlış hatırlamıyorsam Bediüzzamannın şualarda okumuştum bunu.

   Sil
  7. Bediüzzaman bu hadisi böyle yorumlamıştır. Bu yorumu bu anlamda doğrudur ama manası bundan ibarettir denilmez. Bu mana kapsamına giren ne kadar makul yorumlar varsa bu hakikate dahil olabilir. Bu manaların içinde hakikat olanları da Allah bilir.

   Sil
  8. Allahu alem başladığınız yere döneceksinizden kasıt, ırak ı örnek verecek olursak, batılılar kendi istedikleri gibi bir yönetimi başa getirdiğinde bu ambargolarda kalkacak

   Sil
 5. Ne alakası var kardeşim, benim hadisleri ayrı tuttuğum falan yok. Siz bu olayın ne zaman, ne kadar, nerede, ne şekilde, nasıl cereyan edeceğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını analiz edememişsiniz o kadar. Yoksa Yevcüc Mevcüc'den sonra yeryüzü ayna gibi tekrar pırıl pırıl olup Altın Çağ'a kalındığı yerden devam edileceği için doğal olarak hac da devam edecek tabi ki.

  Deccal meselesine gelince; alnındaki كافر = kfr (kafir) yazısını Arapça bilen ya da bilmeyen her Mümin okuyacak diyor. Bunda da bir tevile gerek yok ki. Bu durum imanın nuruyla alakalı bir Mümin'dir. Neden illaki hadisleri zahiri olarak kabul etmiyorsunuz da tevile gitme yorunu arıyorsunuz anlamadım gitti.

  Bir âyet-i kerime meali:
  (Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez.) [Enam 158]

  Bu âyet-i kerimeyi açıklayan Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
  (Şu 3 şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) [Müslim, Tirmizi, Beyheki]

  Demek ki, Deccal ortaya çıkınca artık herkes iman edecek, ama olağanüstü alametler görülmeye başladığı için, artık iman kabul edilmeyecek.

  Hafız Ebu Nuaym el Esfahani rahmetullahi aleyh, Hilyetul Evliya ve Tabakâtul Asfiya adlı kitabında, Tabiinden güvenilir bir zat olan Hassan Bin Atiyye rahmetullahi aleyh'in hal tercemesi bölümünde, hasen, sahih isnad ile rivayet ediyor; "Deccal'in fitnesinden ancak on iki bin erkek ve yedi bin kadın kurtulacaktır. [Ebu Nuaym Hilye(6/77) Fethul Bari(13/92) Lakit Bin Malik'ten (ehli ridde'nin reisi); "Deccal çıktığında müminler; on iki bin erkek ve yedi bin yedi yüz veya yedi bin sekiz yüz kadındır."Nuaym Bin Hammad(2/539)].

  Yani onun giremeyeceği yerlere sığınan Müminler değil de, onu görüp de fitnelerine inanmayan/aldanmayan 12 bin erkek, 7 bin kadın olacaktır, şeklinde anlamak gerekir.

  YanıtlaSil
 6. Ne alakası var kardeşim. Bu kadar alim şerh ediyorlar hadisleri. O hadisi ben şu şekilde duydum cübbeli hocadan; Yani iman etmez olarak değil, ama imanı zayıf olduğu için onun istidraçlarına çabuk kanacaktır. Güneş batıdan doğana kadar tövbe kapısı açıktır. Adam imansız ise yada imanından hayır görmemişse düzelmez yada tövbe etmez yada küllen bitti demek doğru değildir. Deccali gördükten sonra, İsa as gelince iman edecek İseviler museviler vardır.

  KFR yazısı ise gene bak imanın nuruyla alakalı diyorsun. Adam üniversite mezunu da olsa imansızsa okuyamayacak. Ama mümin ise okuyabilecek... Burada yine bir tevil durumuna gidilebilir.

  Hac hadisini bulamadım bir yerde okumuştum ama kaynağı var mı?

  Yecüc ve mecüc ile ilgili ciddi bir kitap hazırlamıştır imran hüseyin. Özellikle yukarıda ki ayetler ve Yahudilerin kudüse yerleşmeleri yani yasak olan şehre geri dönmeleri buna bir delil olabilir. Biz hadislerin hepsini tevil etmiyoruz sadece edilmesi gerekenleri... Ne sapıklar var, tevil olmaz diye Allah'ın eli vardır diyen...


  YanıtlaSil
 7. Yanlışlarınız:

  1)Deccal çıkınca her tarafı büyüsü (manyetizması) ve ispirtizması salacağı için o ölene kadar daha önce iman etmemiş olanlar iman etme fırsatı bulamayacaklar. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamet kopana kadar bir daha böyle bir imkan bulamayacaklar. Öbür türlüsü hadisi reddetmek olur.

  2İmam Nevevi dedi ki; "Muhakkikler indinde bu yazı zahiri üzere, hakiki bir yazıdır ve Allah, onun yalanının ve batıllığının açığa çıkması için, onun küfrü hakkında kesin bir alamet yapmıştır. Allah Teala o yazıyı, okuma yazma bilsin veya bilmesin her Müslüman için açık bir hale getirir. Deccal'in fitnesini, şekavetini dileyenlere ise bu yazı gizli kalacaktır." [Nevevi elMinhac BiŞerhi Sahihu Müslim bin Haccac(18/80)]

  Siz benim yazdığımı dikkatli okumamışsınız anlaşılan. Ben 'okuma bilen ve bilmeyen Müminler sadece onu okuyabilecek dedim, imanı zayıf olanlar okuma bilseler bile okuyamazlar dedim, işte bu Bediüzzaman Said Nursi Hz.'lerinin de dediği gibi imanın nuruyla alakalı değil de neyle alakalı, nitekim Cübbeli Ahmet Hoca dea aynen böyle zahiri olduğunu beyan ediyor. Siz hala illaki bu hususta bir tevile gitme yolunu seçiyorsunuz. Bazı ayetler ve hadisler tevili gerektirir; yani müteşabihtir, o başka.

  ******-------- Bu arada hac hadisini ben de okumuştum, şu an bulamıyorum nedense.

  Ebu Said elHudri radıyallahu anh hadisinde, devamı şöyle anlatılır; "Kalelerde korunan veya Medine'ye sığınmayan kimse kalmaz. (Ye'cüc ve Me'cüc'ün) sözcüleri der ki; "Yeryüzü ehlinin işini bitirdik. Sıra sema ehline geldi!.." Sonra onlardan biri mızrağını sallayıp göğe fırlatır. İmtihan için mızrak onlara kana bulanmış olarak geri döner." [Ahmed(3/77) Hakim(4/489) İbni Mace(4080) İbni Hibban(15/243) Kenzul Ummal(38871) Bkz. Nuaym Bin Hammad Fiten (s.359)]

  Bu kavim Tur-i Sina ile Eyle Dağı'na ve Medine'ye giremeyecek. Ama dediğim gibi bu kavim öldükten sonra Altın Çağ'a ve hacca yeniden kalındığı yerden devam edilecek.

  YanıtlaSil
 8. 1)Allah cümlemizi korusun; Dövme, müzik, zina ve içki bataklığındaki insanların kimliklerinde Müslüman yazıyor diye Müslüman olmuyorlar. Özellikle hayatı artık sadece dövme ve zina ikileminde geçen gençler neredeyse toplumun ekseriyetini oluşturuyor. Şeyh nazım dan okumuştum; nükleer savaştan sonra ne kadar hippi hoppa varsa decalin peşi sıra takılır ilerler diye. Benim merak ettiğim, bildiğimiz gibi İsa as. Deccalden sonra gelecektir ve bir çok isevi musevi bunu görüp Müslüman olacaktır. E adam imansız iken imanlı olacaktır. Demek ki, burada ince bir konu vardır.

  2)İşte zahiri bir KFR yazsa idi herkesin okuması lazımdı. Sadece imanı olan, veya imanı tam olanlar okuyabilecekler. İki türlü de düşünülebilir; birincisi ya o yazı sadece feraset sahiplerine aşikar olacaktır yada sadece feraset sahipleri okuyabilecek diğerlerine gizli kalacaktır ki aynı yere çıkıyor aslında :) Yazı sadece belli bir zümreye aşikar.

  Ebu Said-i Hudri'den: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Ye'cuc ve Me'cuc'un hurucundan sonra da; Beyt(Kabe) haccedilir ve Umre eda olunur." Buhari, C.6 , Hno: 789, s.106.

  Şimdi buradan ne anlamalıyız, onlar çıktıktan sonra öldürülür ve ondan sonra mı hac devam eder yoksa onlar çıktıktan sonra hala hac devam eder mi? İmran hüseyin kendine göre bir çalışma yapmış. Her yaptığı çalışmada bazı eksikler ve yanlışlar var ama yine de göz gezdirmeye değer. Selametle.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selamunaleykum kardeşim, Allah Teala razı olsun, hadisi bulmuşsun çok şükür. Yevcüc-Mevcüc kavmi öldükten sonra devam edecektir. Zira ölmeden önce olsaydı Hz. İsa (a.s.) ve Müminler Tur-i Sina'ya sığınıp mahsur ve aç bir vaziyette kalmazlardı, hac yapmaya devam ederlerdi.

   Sil
  2. Bu bir açıklama olamaz. Ne kadar süresince o dağda kalacaklarını bilmiyoruz. Kısa bir süreliğine olacaktır muhtemelen.

   Sil
 9. Konuyla alakası yok ama bazı gözlemlerimi yazmak istiyorum.Bu taksim hadisesinin başladıgı günlerde eminönü çevresinde dolaşanların yada kafetarya ve restaurantlarda oturanların çogunlugu genç iranlı ellerinde fotograf makineli turistler ve onlara eşlik eden bizim yerli aleviler.20 gün boyunca hep böyleydi.geçen hafta yoktular.Benim işyerim eminönünde .Bu haftabaşından itibaren işyerine fiyat sormaya gelen alevi-nusayri müşterilerin sayısında patlama oluyor.Bunu yanımdaki arkadaşlara söyleyince abartıyorsun diyorlar.dün bu sayı bayagı fazlaydı.Bugün eminönünde bir çay bahcesine oturdum.Çay bahçesinin yarısı genç ve orta yaşlarda yerli aleviler ve onların eşlik iranlılar.Ellerde fotograf makineleri.Tabi bugün ögrendim gene taksimde eylem varmış .yarın gene olacakmış.Evet şia iran mezhepcilik kartını sonuna kadar oynuyor.Maalesef alevi vatandaşlarımızda bu oyuna canı gönülden katılıyorlar.sanki yarın bir mezhep çatışması çıksa aleviler uzay gemilerine binip gidecekler.Galactica uzay gemiside yerdeki sunnileri imha edecek.Sonra aleviler uzay gemileriyle geri dönecekler ve muradlarına erecekler.Evet uç ve absürd bir örnek verdim.Ama maalesef böyle.bu cografyada bir fitne ateşi yanarsa arnavutluktaki bektaşi tekkeleri bile bundan nasibini alır.

  YanıtlaSil
 10. 3-9'u bırakın siz yecüc-mecüc için daha zaman çok, asıl mesele bu kral abdullah denen melunun ne zaman gebereceğidir, zira bu mısır'daki darbe yapan cuntayı ilk tebrik eden bu şerefsiz olmuştur, imam ahmed'in müsnedinde "kim abdullah'ın ölümünü haber verirse ben de ona kaimin zuhurunu müjdelerim" şeklinde bir rivayet olduğu sötleniyor, bu bakımda öncelikli meselelerimiz bunlar olmalıdır...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet Ali bey bunu daha önce defalarca dile getirmiştim zaten. Bir de Katar-Bahreyn köprüsünün tamamlanması meselesi var, yarıda kaldıi onu da bir tamamlasalar, Kral Abdullah da ardından çok fazla zaman geçmez ölür inşallah. Zira o vahhabi zihniyetli olduğu için çıkacak olan Süfyani'nin avanesidir. O öldükten sonra halk kimse üzerinde yönetime geçmesi için tamahlanmaz ve Arabistan halkı arasında kargaşa ve iç savaş olur. Dünyada zorluklar baş gösterir. Çok önemli bir hadise sonucunda (ki bu husustan çok korkuyorum, Allah Teala'ya sığınıyorum) bütün devlet rejimleri çöker ve kısa süreli yeni devlet rejimleri kurulur, aralarında harpler olur ve kurak çöllleri aşarak kendisine tabi olanlarla beraber (Yabis Vadisi) Süfyani (İslam deccali) zuhur eder ve ortalığı karıştırır.

   Sil
 11. selamun aleyküm dostlar. Kıyamet Alametleriyle alakalı Oktan Keleş adlı yazarın çok enteresan yazıları var. Linkteki yazıyı sizlerle paylaşmak istedim.

  http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1410

  YanıtlaSil
 12. Teşekkür ederim kardeşim... Takip ediyoruz....

  YanıtlaSil
 13. İnternette blogu olan ve facebookta hesabı olan
  The ottoman empire m2d isimli şahsın yazısını yayınlıyorum.  -----------------
  facebook/ottomanm2d sayfamızda
  yuşa tepesiyle ilgili
  1 nisan 2012 tarihli yazıdır :
  -----------------

  " Kardeşlerim ...

  mehdiyet tevrat incil de peygaber efendimiz muhammed mustafa sallallahu aleyhi vesellem
  efendimizin hadisleriyle
  Sabittir ....

  şeytanoğlu 70 li yıllarda özellikle 80 lerde
  Mehdi nin istanbulda olduğu nu sabitledi ....
  Mehdinin adresi istanbuldur...
  Eh istihbarat bu şeytanoğlundan olduğu için harıl harıl arattılar....
  Bulamadılar ....
  Özellikle 2003 yılında mehdi alayüsselamın
  Enerjisini alenen hissettiler ....
  Büyücüler majik vibrasyonları yüklemek için ellerinden geleni yaptılar
  Etkileşime geçemediler....

  İlmi ledünde beden taşıyıcıdır...bunu sonra açarız uğraşsınlar...

  Ve 2009 2010 mehdi aleyüsselamın ruhaniyetinin tüm dünyayı sardığını anladılar
  Zira yaptıkları büyüler idrak bağlamaları
  Çözülüyordu...

  Şeytan tapınakları yıkılıyordu....

  şeytanoğlu medyum kahin cinni kahinler psişik ler
  İblis ve avanesi mehdi istanbulda dır onayını verdi türkiye durdurulmalı onayını verdi
  Alarma geçtiler.....

  İstanbul mubarek mekanlarına yerleşmeye başladılar
  İstanbul yuşa tepesi...
  Eyyüp camii..
  Süleymaniye camii...

  Fatih camii nde ve çevresinde dünyanın bütün psişik ajanlar doldu...

  Ödlekler her ilçeye de koreli ajanları doldurdu....
  Olağanüstü yetenekte zat arıyorlar....

  çok korkuyorlar zira peygamberimiz mehdi alayüsselam için adı adıma benzer buyurdu...
  Kardeşlerim bu gücü insan idrak edemez....
  Peygamberimiz peygamberler imamıdır isminde bütün peygamber isimleri vardır....hükümdar peygamber isimleride.
  Süleyman peygamberin ölüsü bile bunlara saltanat ettiğine göre
  Düşünün canlısının gücünü o yüzden tir tir titriyorlar
  Büyüleri tutmuyor idrak artıyor zira mehdi alayüsselamın ruhaniyeti özellikle türkiyede erken uyanış yaptı mason = deccal=şeytanoğlu nun gazetesi tv si ergenekonu gıdası sineması sanatı tıbbı giyim i hayat tarzı reklamı partisi
  Deşifre ...
  Eskiden hergün yaptıkları büyü artık saat başı oldu fazla mesaideler....
  mehdi alayüsselamın isimlerinden biri kaim dir
  Kaim ismi 2011 i gösterir...
  Bazı alimler 2012 der...
  Vakit tamam kardeşlerim ....
  ancak deccalin diyaneti mehdi reddeder...
  Bazı vasıfsız şeyhler mehdi yoktur der..
  Bazısı şahsı manevidir der..
  Bazısı yüz yıl sonraya gün verir.....

  Alimler de mehdi hadisler le delil haktır...
  İstanbuldadır...
  Zaman dolmuştur der....
  Bu kadar müjdeli ortamdayız şükür Allah a...
  Bu yüzden şeytanoğlu bir ülkeyi dahi yokedebilir sapıtmasında
  Korkuyor korktuğunun kanıtları işte haçlı nazilerini artırmak için masumları öldürüyor ...
  Türklere hucum diyor ....
  türkler semeri hazırladı bize binecekler diyor...
  Evet kardeşlerim şeytanoğlu= mason = deccal mehdi alayüsselam için tımarlanması kolay dır....
  Siz de vazifeli ülkenin vazifeli vatandaşlarısınız...
  Günü gelince anlarsınız ....
  hay allah emin
  Esselamu aleyküm "

  www.facebook.com/ottomanm2dhttp://ottomanm2d.blogspot.com/
  http://dunyagerceklerim.blogspot.com/
  M2D zaman: 14:01
  Paylaş

  Hiç yorum yok:
  Yorum Gönder

  Ana Sayfa
  Web sürümünü görüntüle

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu adamla çok tartıştık, başta anlaşıyorduk, bilgi alışverişi yapıyorduk ama sonradan bozuştuk. Nazarı dikkate alınmayacak birisidir. Aklına eseni yazar. Her konuda hükümeti haklı duruma çıkartmak için konular ortaya atar vs. Şimdi de Mehdi İstanbulda'dır muhabbetine başlamış. Ya sabır ya selamet.

   Sil
  2. Anti-hükümet duruşunla tabiki hükümeti savunan kişi ile zıt olursun. Normal karşılıyorum

   Sil
  3. Saçmalayanlarla zıt olmam gayet normal. Aramızda uzun diyaloglar oldu sizin bilmemeniz gayet normal. Bu arada hemen bir parladın anti hükümet duruşun var falan diye. Ben size hükümeti savunuyorsun diye aşağılıyor muyum? Irak ta milyonlarca Müslümanın kanına ortak olan partiyi seviyorsunuz diye küçük görüyor muyum? Üstüne üstlük, bu askerlere kahraman askerler kazasız belasız evlerine dönsünler dua ediyorum diyen birini destekliyorsunuz diye size anormal diyor muyum demiyorum aksine normal karşılıyorum... :))

   Sil
  4. Ben hükümetin politikalarını savunmuyorum.Böyle bir yorum yapmam hükümeti savunduğum anlamına da gelmez. Sadece etki-tepki noktasına değindim. Allaha emanet olun

   Sil
  5. Yok yok siz direkt açığa vurdunuz o yazdığınız garip cümle ile. Benim hükümet politikalarını savunmadığım içim, o adam ne kadar haklı yada haksız olduğu önemli değil, direkt olarak suçlu konumuna getirdiniz :) E lafı çevirme de evet öyle demek istedim de, tepkin; benim yorumumun, senin beynin üzerindeki etkisini göstermiş oldu.

   Sil
 14. Mustafa Abi lulin kuyruklu yıldızı muhabbeti vardı bir ara boynuz şeklindeydi. 2009 yılında. Ondan sonra ekonomik kriz ve arap baharları zuhur etti. Acaba hadiste geçen bu yıldız o olabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "14 Mart 2013 Perşembe
   SON PAPA KUYRUKLU YILDIZ GÖRÜNÜRKEN KAÇACAK


   ISON kuyruklu yıldızı 2013 yılı Aralık ayında görünecek, son Papa Roma’dan kaçacak…"

   Blogumuzda bu yazımız sizin konunuz ile ilgili olabilir mi?

   Sil
  2. ISON kelimesine dikkat... SION kelimesi ile aynı harfleri taşıyor..

   Sil
  3. Değerli kardeşim, o bahsettiğiniz kuyruklu yıldızın kurulması için tüm devlet rejimleri çöküp yeni devlet rejimlerinin kurulacağı ve Mehdi'nin zuhurundan önceki son Ramazan'da dünya kurulduğundan beri ilk defa ilk gecesi ay, ortasında güneş ve sonunda tekrar ay tutulmasından sonra Şevval ayının (bu ayda manası anlaşılmayan savaş naraları olacak) başında bu yıldız doğacak ve bu yıldız doğunca bütün dünyada kuraklık olacak ve bütün nehirler kuruyacaktır (en büyük göl olan Taberiye gölü bile kuruyacak, diğer kuruması Deccal'in çıkışından önce olacaktır, işte o gölün 2 kere kuruyacak olması hadisesi buradan gelir), Fırat nehri yarılacak ve altı ve gümüşten bir dağ çıkacak ve orada savaş olacak (bu olay Armageddon Savaşı başladıktan hemen sonra Zilkade ayında olacaktır; yani Fırat nehri hadisesi Armagedon Savaşı'ndan önce değil, başladıktan hemen sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla 2009'da dopan Lulin kuyruklu yıldızının hadis-i şerifte bahsedilen dev kuyruklu yıldızla kesinlikle alakası yoktur, ama internette cahilleri kandırmak için böyle büyük veballere giren sahtekar ve büyük günahkarlar da var.

   Ayrıca bahsedilen kuyruklu yıldızın doğması için bunların dışında birkaç alametin daha gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla ISON kuyruklu yıldızının bile kesinlikle hadis-i şerifte bahsedilen dev kuyruklu yıldız ile alakası bile yoktur. Mustafa hocanın dediği gibi, ISON kuyruklu yıldızının ismini de Yahudiler koymuş olabilir ve bu yıldız da daha öncekiler gibi doğup gidecek.

   Sil
  4. taberiye gölünün iki kere kuruyacak olması ile ilgili kaynak nedir?

   Sil
 15. StickandCode kardeşim bunu direkt söyleyen rivayet yok, ama ayrı ayrı rivayetlere bakınca 2 değil, 3 kere kuruyacağı bile ortaya çıkıyor, tüm nehirler Mehdi'nin zuhurundan önce kuyruklu yıldızın doğmasıyla kuruyacak, Deccal'in zuhurundan önce kuruyacak, bir de Yevcüc-Mevcüc kavmi içerek kurutacak. Bu arada Yevcüc-Mevcüc çıktıktan sonra 2 yıl hüküm sürecekleri söyleniyor, ama onunla ilgili zayıf bir rivayet okumuştum ki 7 yıl müminlere zulmedecekler diyordu; ama uygun olanı 2 yıl, 7 yıl Müminler onlar öldükten sonra savaş silahlarını yakacak olarak kullanacaklar asıl.

  YanıtlaSil
 16. Bugün ingiliz sat komandolarının libyada 2000 kadar berberiye askeri egitim verdigini okudum.Suriyede ilerde barış misyonunda kullanılacakmış.Ayrıca suriyede şu an yaklaşık 5 bin kadar magripdeki arap ülkelerinden gelen gençlerin esede karşı savaştıgını okudum.Ayrıca bazı yabancı haber sitelerde okuduguma göre israil kadir gecesi suriyeye girmeye hazırlanıyor.Aslında önce türkiyedeki taksim gezi parkı bahanesiyle darbe girişimi sonrada mısırda yapılan darbe israilin suriyeye girdiginde muhalefet edececek ülke bırakmaması içindi.Mısırı israil yanlısı sisi rejimi iktidarı ele gecirdi.Şu an bir türkiye kaldı.İsrail iranıda vuracak.İranda bizdeki sabetaycıların benzeri meşhedi denilen yahudi dönmesi farsiler var.Meşhediler bu savaşı kışkırtmak için herşeyi yapmaktadırlar.Ama neticede israilin irana saldırmasında referans islam degildir.israil ekonomik ve jeopolitik sebeblerle iranı vuracaktır.Yoksa tarihi boyunca gayrimuslim devletlere tek mermi sıkmayan irandan niye korksunki.Kendi ekonomik ve jeopokitik çıkarları yüzünden iranı üçe bölmek istiyor.Arap devletleri en son israile 1973 de yahudilerin en kutsal günü olan yom kippurda saldırmıştı.şimdi israil bunun intikamını kadir gecesi suriyeye girerek almak istiyor.esede kıyı şeridinde bir nusayri devleti vadedildi.Esed şu an halep tarafını temizleyip.hatay ile lazkiye baglantısını kurmaya çalışıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. israil suriyeyi işgal edince .İsrail destekli yunanistanda turkiyeye karşı harp çıkartacak.Adalar ve kıta sahanlıgı üzerinde it dalaşı gibi şeylerden çıkabilir.Tsknın içindeki israil güdümlü subaylarda bir harekette bulunabilir.İsrail yunanistana lojistik ,silah ve istihbarat yardımında bulunacaktır.güneyde ise pkk militan sayısı son söylenene göre 10 bini aşmış.suriyedeki kolu pydnin elinde kısa menzilli füzeler var.İsrailin her türlü yardımını alarak pkk ve pyd türkiyenin güney bölgelerine saldıracak.Bu hat hataydan ta şırnaka kadar olan hattır.tabi bu sırada israil sadece 10 km kadar suriyeden içeri girecektir.Türkiyenin şırnak ve mardin bölgeleri pkknın eline gecebilir.gecici yönetim kurabilir.Burada iki ihtimal var ya türkiye suriyeye girebilir yada israil hem havadan hemde karadan ateş gücüyle hataya kadar gelebilir.Gecen yazımda libyada ingiliz sat komandoları tarafından 2000 berberi egitim görüyordu.misyonları ise esed devrildikten sonra güya barış gücü olarak suriyeye gidecekler.Sat komandoların başında daha önce afganistanda askerlik yapmış prens charlesın büyük oglu william var.kindeli topal yada ahraç prens villiam olabilir.

   Sil
 17. Yorumlarınız ilginç... İsrail'in Suriye'ye girmesinin vakti geldi mi göreceğiz. Türkiye'deki Gezi ve Mısırdaki darbe operasyonları akla uygun geliyor. Kimsenin iyi saatte olsunlar diye dile getiremediği gerçek mezhepçilerin halen Acilciler görüntüsü altında TC ile savaştığıdır. Kavga Hatay için olabilir. Zira Lazkiye ile Hatay birlikte düşünülmeli...

  Abdullah Gürbüz Baba ifşaatında İsrail'in Hatay'dan vurması kaydı var. Hatay'ı mı vuracak, yoksa Hatay'a girip oradan mı vuracak anlaşılmıyor. İsrail nasıl kendini Mısır ile garantiye alıyorsa kuzeyden de Nusayri devleti ile garantiye almak istiyor. Türkiye'nin karadan önüne set çekmek istiyor. Bu tampon ne kadar işe yarar bilinmez. Zira haberlere göre İsrail'in fazla zamanı kalmadı.

  Ancak bilinen o ki Mesih Deccal'ın devletinin kurulması için vaktinden önce kurulan şimdiki İsrail yine kendilerince kurban (!) verilecek.

  YanıtlaSil
 18. Yanlış yazmışım prince harry olacaktı.prens william abisi oluyor.prens harry gecen sene afganistanda taliban ile çatışmada yaralanmıştı.

  YanıtlaSil
 19. Bugün okuduguma göre iki tane amerikan uçak gemisi ve 3 tane kruvazor mısıra gidiyormuş.Herhangi bir içsavaşa müdahale etmek içinmiş.Ayrıca amerikanın çıkarları geregi imiş.ilk melhame mısırda olacak diyor hadisi şerif.

  YanıtlaSil
 20. Haşim bey hadisin kaynağını verirmisin

  YanıtlaSil
 21. Mu ce yukarda site sahibinin yayinladigi yaziya bak .görürsun kaynagini.

  YanıtlaSil
 22. İbni Asakir Tarih’nde, Ebu Zer’e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler. Resulullah (s.a.v) buyurdu: MISIR’DA... BURUNU ÇÖKÜK BİRİS ÇIKAR. MAĞLUP OLUR VEYA MÜLKÜNÜ ZAİL EDER, RUM’A KAÇAR. ONLARI İSKENDERİYYE’YE GETİRİR VE EHLİ İSLAM İLE SAVAŞIRLAR. Bu melhamelerin ilki olur.

  YanıtlaSil
 23. Kardeşim ne alakası var, bu konuyu daha önceden aydınlatmıştık ya, Bu olay yaklaşık 150 sene önce (Temmuz 1882) aynen gerçekleşti. Çökük burunlu adam da Kureyş kabilesine mensup olan Mısır Hıdivi Tevfik Mehmet Paşa'dır. Hadis-i şerif onunla ilgili olayları anlatmaktadır. Bu olay olmuş bitmiş. Şimdi siz bu olayları Hüsnü Mübarek'e mi bağlıyorsunuz, daha çok beklersiniz o halde. Şu anda Mısır'da bildiğimiz bir kargaşa devam edip gitmektedir. Yani; Mısır'da şimdiki yaşanan olaylarla ilgili özel bir hadis-i şerif bulunmamaktadır.

  YanıtlaSil
 24. Naim b. Hammad’dan, yapılan bir nakilde deniyor ki; “Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifenin ölümünden sonra, iki yıl içinde azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da; Mısır’a çıktığı zaman.. bunlar Süfyani’nin alâmetleridir.”

  Şu hadisi şerif ilginç aslında. Türk kime hücum edecek? Malı toplayan halife? 2 yıllık bir süreç ve ardından Mısırın işgali...

  YanıtlaSil
 25. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 26. Yazdığınız rivayetin eş anlamlıları; yani aynı olayları içeren değişik rivayetler:

  -Moğol nesli, Müslümanlara saldıracak, halife ölecek ve 2 sene biattan sonra azledilecek olan zayıf bir adam başa geçecek, Şam batısındaki bir cami batacak, ve Şam'dan 3 kişi ile batıdan gelenler birlikte Mısır'a gidecekler… Bu ise, Süfyan'ın alameti olacaktır. (Kütüb-i Sitte, Sahabe'den intikal eden rivayetler kısmından)

  -Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz." [Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, (2912); Ebu Davud, Melahim 9, (4303, 4304); Tirmizî, Fiten 40, (2216); Nesâî, Cihad 42, (6, 45).>

  Burada, Müslümanların mutlaka savaşacakları bir kavmin fizyolojik tasviri yapılmakta, fakat ismi verilmemektedir. Bu tasvire göre, ayakkabıları, koyun yünü, keçi kılı veya deve yünü gibi şeylerden imal edilecektir. Yüzleri de kalkan gibi geniş ve burunları da yassı olacaktır.
  Muhaddisler, bu kavmin Türkler olduğunda müttefiktirler. Buharî' nin bu hadisi verdiği bablardan birinin adı; بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ "Türklerle Savaş Babı"dır. Hadisin burada kaydedilen vechinde Türk kelimesi geçmezse de, Buharî'nin aynı babta kaydettiği müteakip hadiste Türk kelimesi de geçer: "Küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yassı burunlu, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olan, (kıldan ma'mul elbise giyen ve kıl içerisinde yürüyen) Türk(ler)le savaşmadığınız müddetçe kıyamet kopmaz…"

  Şimdi ilk rivayeti (sizin yazdığınız) adım adım açıklayalım:
  1-Türk kökenli Moğollar 1260 yılında Arap kökenli olan Müslüman Memluk Devleti’ne saldırmışlardır (Ayn Calut Muharebesi). 2-(Malı toplayan) halife I. Baybars 1277 yılında ölmüştür. 3-Yerine oğlu Berke Han (Barakah) geçmiştir ve 1279 yılında (2 yıl içinde) görevinden feragat edildi (azledildi) ve yerine küçük kardeşi Sülemiş’i halife ilan ettiler (yaptılar). Görüldüğü gibi rivayetin ilk 3 kısmı yaklaşık 750 sene önce gerçekleşmiştir.
  Rivayetin henüz gerçekleşmemiş olan/yakın zamanlarda gerçekleşecek olan son 3 kısmı:
  4-Şam’ın batısında batma olduğu zaman/Şam’ın batısındaki bir caminin batması: Gökten bir münadi nida edecek ve Müminlere Şam taraflarından fetih müjdeleyen ses gelecek, Şam köylerinden/karyelerinden biri olan Cabiye/Haresta [Bugünkü Suriye-İsrail sınırındaki Golan tepelerinin yakınındaki bir köyün adıdır] köyü/bölgesi yerin altına girecek. Sonra Şam mescidinin sağ duvarı yıkılacak.
  5-Şam’dan üç kişi (Rabii, Cermuhi, Asheb) çıktığı zaman ve 6-Batı insanları [Kindeli Topal Adam (Çilli Adam=Kızıl Adam) ve ordusu olan Berberi kavmi] da Mısır’a çıktığı zaman (Şam'dan 3 kişi ile batıdan gelenler birlikte Mısır'a gidecekler): Şam'dan Rabii, Cerhumi ve Asheb) çıkar, onların hepsi bir idare aralar, daha sonra ordularıyla beraber Mısır’a giderler ve orada Kindeli Topal Adam (Çilli Adam=Kızıl Adam) ve ordusu olan Berberi kavmi ile birleşerek orayı işgal ederler ve oraya zafer bayraklarını asarlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanlışınız var hemde çok bir kere moğollar türk değil. Memlük sultanlıgıda halk arap türk karısık yogunluk arap sultanlar türktür.

   Sil
 27. Daha sonra Süfyani Şam minberine oturduğu zaman Mısır'ı işgal eden bu ordu Şam'a gelecekler.

  Şia kaynaklarında bununla ilgili bayağı detay var. Şia kaynağına göre; bu Berberi kavmi Şam'a gelince Süfyani'ye karşı savaşacaklar, ancak Süfyani onları öyle bir biçecektir ki tıpkı ekin biçer gibi biçecektir (birtakım harikuladeliklere sahip dehşetli şahıs olduğundan ötürü). Topal adam ve Şam'dan çıkan 3 kişi (Rabii, Cerhumi, Asheb) öldükten sonra kalan Berberi ordusu Süfyani'ye biat edecekler ve onun ordusuna katılacaklardır.

  Ayrıca Amerikalılarla Yahudiler de onun ordusuna katılacak. Ondan sonra Süfyani bizzat Hz. Mehdi tarafından Şam'da öldürülene kadar oradan hiç ayrılmayacak, ancak ordularını her tarafa (dünyanın dört bir yanına) salacak ve işgal edilen yerlerdeki halkın bir kısmı Süfyani'nin ordusuna katılacaklar. Süfyani'nin ordusu her tarafı ele geçirirken, bir ara Siyah bayraklılar çıkıp onları yenilgiye uğratsalar da, ikinci defasında onlar Siyah bayraklıları mağlup edecekler ve onların zaferi Hz. Mehdi zuhur edene kadar devam edecek ve ondan sonra bir bir tükenmeye başlayacaklar.

  YanıtlaSil
 28. Mısırı merak ediyorum ben. Mısırda halk ayaklandı yönetimi devirdi,Sayın Mursi C.Başkanı seçildi....Yabancı istihbaratlar (özellikle İsrail) ülkeye daldı (Yabancılar işgal etti) ortam hazırlandı Darbe oldu Sisi başa geçirildi...Hadise uygun gelişmeler....Müslümanlar zulüm altına alındı hapse atıldılar idam ediliyorlar vs Hadise uygun...Müslümanlara şuan zulüm var muhtemelen açlık sınırına dütüler işlerini kaybettiler tüm malvarlıkları da erimiş olmalı bu da Hadise uygun...Bunun sonucu 2016 yılından itibaren yeniden bir halk ayaklanması ve orduda bir bölünme söz konusu olabilir...Böyle bir isyan hareketi başlarsa ki muhtemelen İsrail bu ayaklanmayı Mısırı işgal ve yok edebilmek için gizliden destekleyecektir. Bu İsyanla birlikte 2017 yılında batılı devletlerin Bayan Başkan Hillary Cilintonun (Demir Laydy) Mısıra asker yollaması söz konusu olacak ve Hillary ilk güç gösterisini Mısırda yapacak....En iyisini Allahu Alem bilir.....

  YanıtlaSil
 29. Naim b. Hammad’dan, yapılan bir nakilde deniyor ki; “Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifenin ölümünden sonra, iki yıl içinde azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da; Mısır’a çıktığı zaman.. bunlar Süfyani’nin alâmetleridir.”

  Malı toplayan halife Selman mı? 800 milyar dolar paraya el koyduğu söyleniyor. Yerine geçecek zayıf adam da oğlu? Şu an mısır Suudi Arabistan ve bae savaş hazırlığında.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türk size hücum ettiğinde diyor. Araplara hücum etmedikki...

   Sil
  2. 1*Türk ismi tarihte 7 ve 8. yüzyılda duyulmaya başlamış ve ancak 10-11. yüzyıldan sonra yaygın olarak tanınmıştır. Çünkü Türk adı İslam seyyahları ve alimleri tarafından ilk kez Ortaasya kavimlerinin genel adı olarak üstelik bir millet adı olarak kullanmıştır. Yani Türk deyince bir kavim değil millet adı akla gelmelidir. Ortada bizim anladığımız manada Türk tarifine uyan bir isim yok iken, Hz. Peygamber’in bizi mütecaviz olarak nitelemesi yalnız risalete değil akla ve mantığa ve tarihe aykırıdır. İslam’ın bin yıl bayraktarlığını yapacak bir milleti gayb aşina gözle bilen ve öven Hz. Peygamber’in “Et-Türk” adı ile ne kast ettiği bilinmeden dilden dilen nakledilirken tarifini ve işaretini kaybeden bir rivayeti alarak günün gelişen hadiselerine uygulamak biraz haddini aşmaktır. Yani Trük ve Et-Türk benzerliği bir çok ravinin kafasını karıştırmıştır. Bu bir.

   İkincisi. Hilafet bitmiştir. Sona ermiştir. Yani ilga edilmiştir. İlga edildiği izcin İslam dünyasın başsız kalıp dağılmıştır. Bu ilganın da yine Hz. Peygamber gayb aşina gözle zamanını 19-20 yüzyıl Rumi. 13-14. Hicri asırda olacağını da işaret etmiştir. Son Halife herkesin bildiği gibi Abdülmecit’tir. O 102. Halifedir. Bunlar Halife-i Nebidir. Ondan sonra Halifetullah devri başlar. Bu ayrı bir konudur.

   Üçüncüsü: Suudi ismi, İslam’ın dünyevi saltanat olarak gerilemeye başlamasının dahildeki ilk kilometre taşıdır. Suudi ismi bir manada ihaneti ifade eder. Suudi bir manada batıdan gelen dinsiz siyasetin ilk kullanışlı muvazene-yi akliyeden noksan örneğidir. Suudi bağlı olduğu bid’a mezhebi ile İslam’da rahneler açan bir isimdir. Böyle bir isime hilafet izafe etmek cehalettir.

   Sil
  3. 2*Dördüncüsü: Şimdi Et-Türk ile Horasanlı adı Hz. Peygamber’in hadislerinde geçen iki kavram, iki isimdir. Et-Türk bir manada terk edilmesi uzak durulması anlamında bir sıfat isimdir. Bu İslam dünyasını saldıranların genel ismi olmakla yanında bir de ahir zamandaki özellik kazanan Et-Türk(Türkler) Beni Kantura yani Beni Esfer’dir. Çünkü Hz. Enes, Hz. Resulullah’tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle denmektedir. Dikkatle okunmalıdır Et-Türk’ün ne olduğu bu hadiste açıklanıyor:

   “Ey ümmetim. Türk milleti (yani batılı emperyalistler) sizlerle harbe girmediği müddetçe onlarla harp etmeyin, onlara yaklaşmayın; çünkü onlar şiddeti seven ve şiddetle oynayan ve memleketleri çok soğuk olan bir cemaat ve millettirler. Hem de en sonunda (ahir zamanda); ümmetimin malını, mülkünü, ve saltanatını beni kantura ümmetimin elinden alacaktır.” (1. Cihan Harbi sonrası İngiliz-Fransız işgali.)

   Hz. İbrahim’in (as) bir sarışın cariyesi vardı. Adı Kantura. O Kantura’nın çocuklarına Beni Kantura denmiştir. Annelerinin sarışınlığına izafet bir isimleri de “Beni Efser”dir. Sarışının çocukları zamanımızda Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan İngiliz-Fransız-Rusların ülkelerini kapsar. Bu hadisi niçin verdim. Çünkü bu hadis şimdi vereceğim hadisin tavzihi ve açıklayıcısıdır:
   “Ne zaman ki Türkler (beni Esfer) şiddetli bir rüzgar gibi üzerinize esmeye başlarsa, iaşenizi ve hayatınızı temin eden ve mallarınızı devlet hazinesiyle güvenceye alan Halifeniz vefat ederse, (Kudüs’ü Yahudiye vermeyen Abdülhamid’i kast ediyor) onu takiben bedenen ve siyaseten zayıf bir halife tayin edilirse, iki sene sonra vazifeden de atılırsa (Vahiddin-1922) veya istifa ederse, Şam’da Mescid-i Dımeşk’in batısında hasıf biri bir yere batmış mezara benzer bir yerde defnedilirse (1926) işte o zaman Mehdi’nin zuhurunun alametidir.”

   Yani Kudüs’ü Yahudilerin cazip tekliflerine rağmen vermeyerek ümmetin mallarını (Filistin’i kast ediyor ve Sultan Abdülhamid’in Kudüs’ü mülküne geçirişi yani malı üzerine alarak) güvenceye getiren Halifenin 1908 tarihinde tahttan indirilmesi değil manevi tasarrufunun devam etmesi sebebiyle vefatının (1917) nazara vermesi çok manidardır. Burada Hz. Peygamber iki halifeyi fazla nazara alıp üzerinde durmuyor. İttihatçı yanlışı Sultan Reşat ile saltanatı olmayan Abdülmecit’i es geçiyor.

   Sil
  4. 3*Şimdi burada dikkat edilmesi gereken rivayetlerde sık sık vurgulanan 3 kişi. Yalnız rivayet ağızdan ağza geçerken her ravi kendi yorumuna katınca neyi kast ettiği anlaşılmaz. Burada Süfyani değil Süfyana işaret eder. Çünkü Süfyan ve iki yardımcısı( ki bunlar cebri-keyfi-küfri temsil eder) kast edilmektedir. Bir de onlara zemin hazırlayan 3 Süfyani var. Ve aynen öyle olmuştur. Bunların hepsi askerdir.

   Suudi ülkesindeki olay bir iktidar-post kavgası ile bir zamanlar bizde olduğu gibi batının 150 yıllık vesayetinin devamı sağlanıyor. Yeni bir deccali tezgahın habercisidir. Çünkü ana Deccal siyonizmin ABD üzerinden eskiden Türkiye ve İran üzerinden yönlendirdiği politikalar Mehdiyet’in oyun bozanlığı yüzünden 2006’dan itibaren makas değiştirdi. 2011’den itibaren de yeni bir tezgahı devreye soktu. Burada şu incelik gözden kaçıyor. Eskiden Müslüman ülkeleri siyasi veya ideolojik vekaletle yönlendirirken İsrail şimdi ittifak kurarak ipi geline aldı. Direk olarak, acemi ve akılsız bazı cüzdanı şişkin Arap ülkeleri kullanılıyor. Şii-Sünni veya Arap-Acem gerginliği kışkırtılarak parçalanmayı hızlandırıyor. Bence iyi ki yapıyor. Eceli gelen köpek misali oluyor. Yakında ne olacağını hep göreceğiz.

   Herkesin bildiğinin ve iddiasının aksine Mhedi Hicazdan çıkmayacak. Öyle olunca da Mehdiyet’in en son gireceği ülke Hicaz’dır. Yani Mekke-Medine’dir. Süfyan Rum ilinde çıkacak, Yani Hilafetin battığı Rum illerinden. Ve sonra bilen biliyor.

   Bu arada İslam tarihinde 3 büyük deccal var. İlki Cengiz-Kubilay’dır. Abbasi hilafeti onun muhrip eline geçti. Sonraki iki deccal 600 yıl sonra iki asır arayla huruç ederler. 2 nolu büyük deccalin ileri karakolları olan öncülerinin huruç tarihi 1230-1241’dir. Dinsizliği hakim kılacak Deccalin (büyük-küçük) huruç tarihi 1335-1341’dir. Onun yıkımının yani hurucundan bir asır sonra bu kez kıyamete sebep olacak 3 nolu Deccalin ileri karakolları çıkacak. Yani Mehdiyet’in hakimiyetinin başladığı 1425’ten yani 2006’da. Bu tarihten bir asır sonra kıyametin kopmasına sebep olacak son deccal çıkacak. O zaman Kabe’nin çevresinde vahşi havanların dolaşacağından bahsedilir. Yani Kabe’nin tahribi söz konusu. Ve ondan sonrası malum.

   Sil
  5. 4*Ahir zaman dinsizlik hakimiyetinin ileri karakollarının başladığı tarihten itibaren 300 yıldır. 300 yılın sonunda vade dolacak. Bu 300 yıl insanlığın bir önceki 4 bin yılına denk hadisat meydana gelecek. Yani her 7 yılda eski zamanın bir asrına denk olaylar yaşanacak. Hz. Peygamber’den ahir zamanın sürecine kadar ki 1222 yılda ondan önceki 6 bin yılın hadisatı kadar olaylar cereyan etti.

   Şimdi rivayetlerde son 3. Nolu deccal ile ilgili tek ipucu yok. Ve onun hakimiyeti ile dinin neredeyse silineceği bir zamanda sık ve şiddetli depremlerin meydana gelmesi sonucu dünyanın yörüngesinde sapmalar başlar. Başlayınca da 20 yıllık bir süreç zarfında dünya bir sapma sonucu gidip başını bir yere vuracak. O zaman da dünyanın sağdan-sola olan mihver dönüşü tersine dönecek. Ki bu tövbe kapısının kapanmasına yol açacak güneşin batıdan doğması meydana gelecek. Dünyanın mihver dönüşünü yeniden güneş sistemindeki çekim alanı ile düzeltecek. Ama kıyamet hemen kopmayacak. Aradan 9 veya 12 ay geçmesinden sonra aniden hiç kimsenin beklemediği bir anda kıyamet başlayacak.

   Önce hayat sönecek. Sonra gezegenin tahrip başlayacak. Denizler oluşacak yüksek basınç sebebiyle suyun hidrojen oksijen bileşiğinin ayrışması sonucu denizler tutuşacak. Uzun bir sürecin sonunda güneş sistemindeki gezgenler birleşerek 150 milyon km. yarı çapında mahşer platformu emr-i İlahi ile oluşturulacak. Ondan sonra buyurun hesaba. O gün tam tamına bu zamanın takvimiyle 50 bin senedir.

   Sil
  6. dünyadaki hayat dünyanın başını bir yere vurması ile biter çünkü dinazor devrini bitiren 10 km çapında bir meteordu.....belki dünyaya yakın dünya yörüngesine ters istikamette giden bir küre dünyanın dönüşünü geçici olarak frenleyebilirki bu takdirde dahi dünyadaki oksijenin kaçma ihtimali var neyin nasıl olacağını bilmiyoruz ama büyük bir hadise olacak demekki

   Sil
  7. orta asyadan anadoluya gelen iki farklı grup var bunlardan biri
   şeyh necmeddin kübranın(k.s) ihbarı ile gelenlerki bunların içinde mevlananın babasıda var..bunların kalkış yeri afganistan
   birde moğolları destek olarak gelen onlara yardımcı olanlar var mesala varsaklar
   bunlara kara tatarlarda deniliyor

   Sil