.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

7 Mart 2013 Perşembe

ONYEDİNCİ HİLAL YORUMLARI


ONYEDİNCİ HİLAL NEDİR?

ONYEDİNCİ HİLAL, ONYEDİNCİ SAADAT-I KİRAMDIR.......ONYEDİNCİ HİLAL, ONYEDİNCİ SAADATI KİRAM YANİ GELECEK OLAN -ALLAH-U TEALANIN İZNİ İLE- HAZRETİ SAHİBÜL ZAMAN MEHDİ MURTAZA ALEYHİSSELAMDIR. 

O NAKŞİBENDİYYE YOLUNUN ONYEDİNCİ BÜYÜK EVLİYASI VE HALİFESİDİR. MEDRESE EĞİTİMİ ALMIŞ OLMASI VE ARABÇAYI MÜKEMMEL BİLİYOR OLMASI VE ADININ MUHAMMED-AHMED BABASININ ADININ ABDULLAH OLMASI VE TÜRKİYEDE YAŞAYAN EVLİYALARIN BİAT EDECEĞİ BİR SEYYİDDİR.

ZAHİREN ONU TANIMIYORUZ. KİMDİR BİLMİYORUZ. AMA O ONYEDİNCİ BÜYÜK MÜRŞİDİ KAMİLİ MÜKEMMİLDİR.2016 nelere gebe?

1...İSMİ Bizde mahfuz kalması gereken ve Türkiye de yaşayan büyük bir evliyanın 1996’daki sözü şöyledir: 20 yıldan evvel kim ben Mehdiyim derse asla arkasından gitmeyeceğim. Sizlere de bunu şiddetle tavsiye ederim. Allah muhafaza yoksa bu işin sonu sizin için acıklı olur ki, gerçek Hazreti Mehdi çıktığında o mübareğe bağlanmamış olursunuz.

2...PEYGAMBER Efendimizi ( s.a.v.) yakaza halinde 70 defadan fazla görmüş olan ve görüşmüş olan büyük hadis allamesi Celaleddin Suyuti hazretleri derki: Hazreti Mehdi Hazreti Hüseyin’in( r.a.) şehid edildiği güne tekabül eden anda çıkacaktır. Hazreti Hüseyin (r.a.) 10 muharrem cumartesi aşure günü vefat etti. Yani 10 muharrem cumartesi günü hicri hangi yıla denk düşmektedir?

3...HENÜZ Sufyani melunu Şam’da zuhur etmedi. Şam’da Arab baharının ertelenmesi birazda zamansız Suriye olaylarını başlattığını fark eden batılılardan kaynaklanmaktadır. Hadisi şerifte buyurulur ki. Şam’da süfyani zuhur eder hemen ardı sıra mehdi zuhur eder. C.Suyuti


4... Şeyh Abdullah Dağıstani hz. der ki: Türkiye Rus- Ermeni ittifakıyla işgal edilecek. Ankara ya kadar bu işgal gelecektir. Henüz bu durum olmadı. ( Savaşın 3. ayında islam askerleri hüviyetine bezenmiş kahraman Türk ordusu Rusları darmadağın edecektir. Ermeni milleti millet olmaktan çıkıp yaptığı katliam ve tecavüzü kasabaya dönerek ödeyecektir.) Şeyh Abdullah Dağıstani (k.s.) Sufi yolu- 1973

5...HARESTA denilen Suriye’de ki bir köyde yer batması olması. Henüz olmadı.
Bunun gibi delilleri uzatmak mümkündür. Biz sadece fikir versin diye yazmaktayız. Hazreti Mehdi 2016’dan önce çıkmayacaktır allah u alem.. 

ARMEGEDONDA Son perde 2016’dır. 

Gerekçesi:
1-      Batıni haberleri alabilen siyona inanmış kabala hahamları için bu sürenin geçmesi İsrail için bir yıkım olabilir.

2-      İSRAİL reelpolitik olarak sıkışmış, Arab baharı ters tepmiş ve İsrail karşıtlığını mısırda olduğu gibi attırmıştır.

3-      TEVRATA göre Nuh (a.s.m)ın oğullarından Türkler çok fazla kuvvet bulmaya başlamış, daha önemlisi taraf değiştirmeye yönelmiştir.

4-      EVANGELİSTLERE Göre İncil’de belirtilen son alamet gerçekleşmeden Mesih yeryüzüne inmez, bu da İsrail’in büyük İsrail olması için son bir savaşın yapılması ile mümkün olacaktır.

5-      SON savaşın tarafı önce Türkler diğer tarafı Rus- Ermeni ittifakıdır daha sonra Türklerin öncülüğünde İslam dünyası ile batı arasında olacaktır ve konjonktürel zemin buna hızla hazırlanmaktadır....BÜTÜN bu tertiplerin son yılı 2016 dır. Evangelizme göre Mesihin yeryüzüne inmesi için açılacak olan kapı bu yılda ortaya çıkacak, eğer fırsat kaçar ise bir yüzyıl daha beklemek gerekecektir.

ARMEGEDON Ne zaman başlar....? 

El-cevab:   Armagedon savaşı denilen asıl savaş henüz başlamamış olmakla beraber, Armagedon süreci dediğimiz süreç başlamıştır...
Bu süreçte Babil'in darmadağın olması gerekirdi oldu...
Talikana yazık olması gerekiyordu, oldu...
Irak'ın üçe bölünmesi gerekiyordu, oldu....OLMAK Üzere...
Cebbariye adamların yıkılması gerekiyordu ,oldu....OLMAYA Da devam ediyor...
Mısır da karga burunlu adam devrilecekti ,devrildi........BU karga burunlu adamın Mısırdan kaçması gerekiyordu...MISIR Mahkemesi kendisini idam edeceğe benziyor, dolayısıyla bu adam da kaçmak üzere sayılır...
Yine bu adam kaçınca işte o zaman Armagedonun ilk savaşı - merhalesi- olan savaş; Batı ile Mısır arasında olacaktır....
Bu arada Beni Esfer oğulları Türkiye ye saldıracaktır....KÜRECİK ‘ten dolayı sürekli tehdit etmektedirler.
Yani çoğu oldu diğerleri de hızla olmaya devam ediyor...2-3 yıl içerisinde asıl savaşa da bir adım kalır.....
  
MEHDİ'NİN ORDUSU (Türk Ordusu)

'Mehdinin askerleri Türklerden çıkar. Bizim torunlarımızdır'....(Akşemseddin Hz.)

'Onun ordusunda 300,000 bin Türk kumandan vardır'...(S...Kürdi Hz.)

'Onun ordusu hilafetin battığı yerden çıkar .Onlar Türktür'....(Bütün ulemay-ı tasavvuf evliyaları)...

'Onun ordusunun üçte biri şehid olur, üçte biri düşmanı perişan eyler -darmadağın eder. Bu ordu açıktır ki  Türklerdir....' (Abdullahi Dağıstani hz.)

'o Nakşibendiyye yolundan çıkar ve onlar -Türkler-onun askeridir.'(İmamı-Rabbani hz.)

SALDIRGAN CÜCE ÜLKE:  SURİYE

Cüce bir ülke tarafından uçağımız düşürüldü. Ama onyedinci hilal ekibi şok yaşamadı. Zaten bugünlerde bu cüce ülkenin ve hamisi İran’ın ve de hamisi Rusya’nın bir halt yiyeceklerini haftalar öncesinden defaatle söylemiştik. Şeyh Abdullah Dağıstani hazretlerinin keşif kerameti çıktı .'Türkiye Küçük bir ülke tarafından saldırıya maruz kalır ve büyük bir doğu ülkesi tarafından işgale uğratılmaya çalışılır.....

Ve artık ahirzaman ve artık mehdiyet dönemi. Şüpheler kaybolmaya başlıyor.. Asıl tehlikenin Rus-Ermeni-Baas-Fars tehlikesi olduğunu görmezden gelenler dilini yuttu...

Soru: Hazreti Mehdi (as.)'ın islam birliği görevi nedir...?

El-cevab:  “Onun görevi, müslümanları tek çatı altında toplamaktır. Onun zamanında islam tek bayrak, bütün mezhebler hanefiliğe yakın, bütün tarikatlar da kaldırılıp, tasavvuf, Efendimiz s.a.v. Dönemindeki anlayış ile Nakşibendiliğe yakın olacaktır. O bu işleri yapmakla vazifelidir...” İmamı Rabbani Müceddidi Elfi Sani (k.s.)

TAVSİYE: 
Onyedinci Hilal blogunu sürekli takip ediyorum. Müspet hareket eden samimi müslümanlar olarak takdir ediyorum. Müslümanların kardeşliği ve İslama hizmette beraberliği çok önemsiyorum. 

http://ryksel.blogspot.com/


102 yorum:

 1. Siz karga burunlu; yani 'Mısır'da Kureyş kabilesinden Emevi soyundan burnu çökük bir adam çıkar.' hadisini Hüsnü Mübarek'e tevil etmişsiniz; fakat Kütüb-i Sitte'de bu çökük burunlu adamın 1879 yılında Mısır'ın başına geçen Mehmet Tevfik Paşa olduğu söyleniyor. Doğrusu bu değil mi? Çünkü hadiste anlatılan olayları birebir icraata döken adam Mehmet Tevfik Paşa'dır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeş naçizane fikrim alaca karga sisi nin ta kendisidir. sanırım çok yakın bir zamanda kontrolu tamamen kaybedecek ve batılılara kaçacak ve onları alıp mısıra getirecek. çünkü hadisin birinde alaca karga mısırda çıkınca diyor. Bir başka hadiste de batılılar mısıra çıktığında diyor. Bence bu ikisi de henüz gerçekleşmedi. Çok yakında sisi kontrolü kaybedecek ve batılıları alıp mısıra getirecek. En doğrusunu Allah bilir.

   Sil
 2. Buradaki yazılar başlıktan da anlaşılacağı üzere Onyedinci hilal blog sitesinin yorumlarıdır. Ben burada herhangi kişisel bir yorum yapmadım. Elbette bu gibi yorumlara katılan da olur, katılmayan da.. Bu tarz karşı fikirler ile öne sürülen tezlerin doğruluğu sınanmış olur. Sonuç olarak gaybı Allah bilir. Hem de verilen haberlerin gerçek suretleri vukua gelince anlaşılır. İlginiz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 3. İMAM KAİM: (Mesajı)
  • Süfyani’nin çıkış alametleri
  Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti) Türk (Avrupalılarla birlikte) size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam’ın batısında batma olduğu zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süyfani’nin alametleri olacaktır.
  Bu alametlerin hiçbiri gerçekleşmedi ki, Süfyani çıksın. Çağımıza baktığımızda Avrupa ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'a saldırması için bir neden ve ortam yok. O zaman bu alametler nasıl gerçekleşecektir? Açıklarsanız sevinirim.

  Cevap: Bu blogda mümkün olduğu kadar İslami olsun olmasın bütün gaybi haberleri toplamaya ve bunların ortak noktalarını tespit etmeye çalışıyorum. Yorumlarım da genellikle bu haber sahiplerinin ne demek istediğini anlamaya çalışmaktan ibarettir.

  Verilen gaybi haberlerin gerçekleşme biçimini zaman içinde göreceğiz.

  YanıtlaSil
 4. Türk'ün size hücumu biçimindeki hadisten Türkiye'nin Batılı güçlerle birlikte Suriye'ye girmesi anlaşılabilir.

  Arabistan'a saldıracak kuvvetlere dair İsrail'in Medine'yi bombalayacağı, yada Yahudilerin Hayber'e kadar geleceğine dair hadisler mevcuttur.

  Mısır ile ilgili Batılı donanmanın İskenderiye'ye geleceği ve orada bir Kıpti Hristiyan devleti kuracağına dair haberler mevcuttur.

  Bütün bunlar önümüzdeki yıllar içinde zuhura gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

  YanıtlaSil
 5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 6. Hadislerde okuduğum kadarıyla Önce Türkler Batılılar ile birlikte Araplara hücum eder. Süfyani (Arap diktatörü) her yere saldırdığı gibi Türklerle de savaşır. Daha sonra Mehdi zuhur ettiğinde ilk hazırladığı orduyu Türk’e gönderir. Bu durumu Türkiye’nin bir istilaya uğraması nedeniyle Mehdi’nin ilk önce Türkiye’yi kurtarmak üzere harekete geçeceği şeklinde anlamaktayım.

  Türklerin Arabistan’a saldırması tarzında bir durum Türklerin Cezire’ye (Ceziretül’Arab’a – Arap yarımadasına) inmesi hadisinde ifade edilmiş olabilir. Ama ben şimdi sizin yazınızdan bu bağlantıyı yeni çıkarabildim. Daha önce böyle düşünmemiştim. Irak’tan bir ordunun kuzeydeki Kürt bölgesine yürümesi üzerine Türkiye’nin Kuzey Irak’a girme ihtimali aklıma geliyordu.

  Dediğim gibi bütün bunlar hadis ve gaybi haberlerin tarafımızdan yorumlanmasıdır. Gerçeği Allah bilir. Biz sadece Allah bütün Müslümanlara akıl fikir versin diye dua ederiz. Birbirine girmesinler. Yoksa Kader-i İlahi cihetinde Batılı istilacıların üzerimize saldırmasına fetva verdirecekler.

  Hadiste Yahudiler Hayberin arkasına kadar gelecekler deniyor. Yahudilerden kasıt sadece İsrail mi, yoksa Batılılarla birlikte İsrail mi, onu zaman gösterecek.

  Anladığım kadarıyla ABD'si Rus'u vesair Batılı güçler Ortadoğu'ya girecekler. İslam Aleminin neredeyse tümü işgal altında iken Mehdi'nin Mekke'de kabe örtüsüne tutunup ağlayacağını düşünüyorum.

  İşte ondan sonradır ki Büyük Zuhur olacak.

  YanıtlaSil
 7. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1) Amik ovasındaki savaş hadisine baktığımızda Müslümanlara saldıran bir Hristiyan gruba karşı başka bir Hristiyan grubun Müslümanlara destek olacağını, Müslümanların kendisine saldıran Hristiyanları yendikten sonra bu sefer onların haç geldi diyeceğini bunun üzerine Müslümanlardan birisinin o hristiyanı öldüreceğini, daha sonra o Hristiyanların 9 ay içinde toplanıp Müslümanlara gadirlik yapacakları ile ilgili hadiste iki Hristiyan grubun varlığı anlaşılıyor.
   Bu hadis’in bloğumuzda açıklandığı üzere farklı anlaşılma biçimleri mevcuttur. Dolayısıyla hadis-i şerifin gerçek sureti olaylarla tefsir olacaktır.

   2) Obama’ya işaret eden Hz. Ali’ye atfen bir hadis nakledilmektedir ki:

   “Barack Obama, Şii Müslümanların dünyayı fethetmek için bekledikleri Kayıp İmam’ın habercisi ‘Vaat edilen Savaşçı’ mı?” “Bahr ul-Envar” adlı eserde nakl edilen bir hadiste Hz. Ali’ye atfedilen şöyle bir söz yer alıyor: “Kıyametten hemen önce, uzun boylu siyah bir adam Batıda iktidarı ele geçirecek. Dünyanın en büyük ordusunu komuta edecek. Üçüncü İmam’dan (Hz. Hüseyin) işaretler taşıyacak. Şiiler onun bizden olduğuna şüphe etmesin.” Buna göre, “İmam Ali bin Ebu Talib, zamanın sonunda, kıyamet yaklaştığında ve kurtarıcı Mehdi’nin dönüşünden hemen önce, ‘uzun boylu, siyah bir adam’ Batıda iktidarı ele geçirecek. Dünyanın en büyük ordusunu yönetecek. Batının bu yeni yöneticisi, Üçüncü İmam Hüseyin Bin Ali’den işaretler taşıyacak.”

   Ancak bu iddia şia kaynaklarınca yalanlanmıştır.

   Diğer yandan Bulgar kadın kahin Baba Vanga’nın kehanetlerinde:
   “Amerika Birleşik Devletleri’nin 44’üncü başkanı (Yani George Bush’tan sonraki başkan) siyah olacak. Bu Amerika’nın göreceği son lider olacak. Çünkü siyahi liderin göreve gelmesinden kısa bir süre sonra ülke büyük bir ekonomik krize girecek. Kuzey ve güney eyaletler arasında anlaşmazlık çıkacak. Endonezya karışacak. Tüm bunlar Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacak... Üçüncü Dünya Savaşı’nda ilk kez atom bombası kullanılacak.” demiştir. Doğrusunu Allah bilir.

   Sil
 8. Mustafa Bey hakkınızı helal edin. Size sürekli soru soruyorum ama bu son sorum. Aklıma bir rivayet takıldı da.

  Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (r.a.)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler “alaca karga” Mısır’da zuhur edinceye kadar devam eder.

  1)Herkes bu yıldızın, 24 Şubat 2009'da dünyanın en yakınından geçen Lulin Kuyruklu Yıldızı olduğunu söylüyor; fakat Lulin yıldızı geldiğinden beri (4 seneden) beri) henüz öyle büyük bir fitne falan görmedik çok şükür. Ben rivayette kastedilen yıldızın, UB-313 (Nibiru=Marduk=ELE=Hercolubus=Kanatlı Muhrip Yok Edici)gezegeni (yıldızı) olduğunu düşünüyorum. Zira bu yıldız ileride yakın bir zamanda doğduğunda (çıktığında) dünyaya çok büyük felaketler getirecek, tüm devlet rejimleri çökecek ve Hz. Mehdi'nin öncüleri olan siyah bayraklılar çıkana kadar da Krallıklar kurulacak deniyor.

  2)Herkes bu alaca karga'yı yanlış tevil ederek zalim olan Hüsnü Mübarek'e tevil etti. Bir kere 'alaca karga' Hz. Mehdi (a.s.) ile aynı zamanda Mısır'da zuhur edecek (ortaya çıkacak) olan, oradaki fitneleri durdurup, orayı adaletle dolduracak olan iyi kalpli bir adam değil mi. Zira 'Sonra fitneler 'alaca karga' Mısır'da zuhur edinceye (ortaya çıkıncaya) kadar devam eder.' ifadesi bunu tasdiklemiyor mu?

  Cevaplar için şimdiden teşekkürler Mustafa Bey...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkışı hadisi nedeniyle çıkan her kuyruklu yıldız gelecek önemli olayların habercisi sayılmıştır. İşte onlardan birisi 2013 yılının kasım-Aralık aylarında görünecek olan İSON kuyruklu yıldızıdır.

   (İSON kelimesinin ilk iki harfinin yerini değiştirirsek ortaya SİON kelimesi çıkıyor. Acaba bu işte bir Yahudi parmağı var mı bilmem)
   İnternette dolaşan bu yüzden bizim de bir yazımıza konu olan Papa kuyruklu yıldız görünürken kaçacak denmektedir. Her zaman dediğimiz gibi gaybi haberlerin hakiki şekli ancak zuhurundan sonra anlaşılır. Şimdilik sadece tahminde bulunabiliriz.

   Nibiru-Marduk 2012 yılı Aralık ayında beklendi ama galiba insanların beklediği tarzda bir şey çıkmadı. Ya hesap yanlıştı, ya da yanlış yorum yapıldı. Bunu bilemiyorum. Benim yapmaya çalıştığım daha çok islami gaybi haberleri toplamak, derlemek, ortak noktalarını tespit etmek ve mümkünse bir yorum ve tahmin de bulunmak.

   Yorum ve tahminlerimizin hata ihtimali elbette yüksektir. Allah gaybı perdeler ardında hissettirdiği için gayb-ül-gaybi bilmek haddimiz değil… Sizin ifade ettiğiniz gibi hadislerde haber verilen şahıslar başka şekilde zuhur edebilir.

   En önemlisi ben bu blogda ben kendi anladıklarımı açık açık yazmıyorum.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 10. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. MISIR’DAKİ ALACA KARGA KİM?

   Hadis-i Şerif:
   Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: MISIR’DA KUREYŞ’TEN BİR ADAM ÇIKAR, ÇÖKÜK BURUNLUDUR. MAĞLUP OLUR VE MÜLKÜNÜ ZAİL EDER VE RUM’A KAÇAR. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, H.30)

   Alacakarga’yı nedense herkes Hüsnü Mübarek olarak tarif ediyorlar. Ama Hadis metnini incelediğimizde Mısır’daki Alacakarga’nın mağlup olur, mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar deniyor. Hüsnü Mübarek devrildikten sonra hapishaneye konuldu. Rum’a filan kaçmadı. Onları şimdilik alıp İskenderiye’ye getirmesi söz konusu değil. Bu nedenle alacakarga’nın Hüsnü Mübarek olması çok zayıf görünüyor.

   Diğer taraftan Wikipedia Tevfik Paşa maddesine baktım:
   “Tevfik Paşa tam adı Mehmed (Muhammed) Tevfik Paşa, (d. 15 Aralık 1852, Kahire - ö. 7 Ocak 1892, Hulhan, Mısır) 1879-1892 arasında Mısır hidivi.

   Hidiv İsmail Paşa'nın oğludur. Genç yaşta Meclisü'l-Hususi başkanı oldu. Mart 1879'da babası tarafından başbakanlığa atandı. Kabinesinde maliye bakanlığına İngiliz, çalışma bakanlığına Fransız üyeler ataması tepkilere yol açtı ve bir ay içinde görevinden uzaklaştırıldı. Aynı yıl babası İsmail Paşa İngiliz ve Fransızların etkisiyle II. Abdülhamid tarafından görevden alınınca Tevfik Paşa veraset yasası gereğince hıdiv oldu. Hidivliğe gelişinden kısa bir süre sonra, istifa eden Şerif Paşa'nın yerine başbakanlığı da üstlendi ve bu iki görevi iki yıl birlikte sürdürdü. İngiltere ve Fransa'nın denetiminde Mısır'ın yıllık gelirinin yarısının borçların ödenmesine ayrılmasını kabul etti. 1882'de kurulan Mahmud Sami el-Barudi hükümetinde savaş bakanı olan milliyetçilerin önderi Arabi Paşa'nın saygınlığının iyice artması üzerine, İngiltere ve Fransa'dan yardım istedi. İngiliz donanmasının İskenderiye'yi bombalaması (Temmuz 1882) üzerine muhalefet tarafından hain ilan edilen Tevfik Paşa İngilizlere sığınmak zorunda kaldı. Mısır'ı işgal eden İngilizler, Et-Tellü'l-Kebir'de Mısır ordusunun başkomutanı Arabi (Urabi) Paşa'yı bozguna uğratarak (Eylül 1882) milliyetçi hareketi ezdiler. Tevfik Paşa hidiv olarak yeniden Kahire'ye döndü. Bundan sonra da hidivliğini işgal güçlerinin denetimi altında sürdürdü.”

   Tevfik Paşa’nın hayat hikayesi alacakarga’nın hareketlerine uygun görünmektedir. Ancak Tevfik Paşa’nın şemailine bakıldığında alacakargayı andırır bir acaipliğe rastlayamadım. Acaba başka yönden bir benzerliği var mı bilemiyorum.

   Sil
 11. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnternette araştırma yaparken çok değerli bir kardeşimizin bu konudaki yazısını alıntı yapıyorum. :-)

   %100 safsata. Hüsnü Mübarek hadiste geçen çökük burunlu adam değil bir kere. 3 ayrı hadisi hiç alakası olmadığı halde Hüsnü Mübarek' uyarlamışlar:

   1)Çökük burunlu adamı nedense herkes Hüsnü Mübarek olarak tarif ediyorlar. Ama Hadis metnini incelediğimizde Mısır’daki çökük burunlu adam mağlup olur, mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar deniyor. Hüsnü Mübarek devrildikten sonra hapishaneye konuldu. Rum’a filan kaçmadı. Onları şimdilik alıp İskenderiye’ye getirmesi söz konusu değil. Bu nedenle çökük burunlu adamın Hüsnü Mübarek olması imkansız. Hem bu çökük burunlu adam 1,5 asır önce çıktı bile. Bu adam Mısır Hıdivi Mehmet Tevfik Paşa'dır ve Kütüb-i Sitte'nin tevilcileri de aynı görüşteler. İnternetten adını yazıp araştırırsanız görürsünüz. Herkes şu noktada çok büyük vebale giriyor. Alametler bir kere son 34 yıldır gerçekleşmiyor, 1434 seneden beri gerçekleşiyor. Peygamberimiz'in dünyaya gelişi bile kıyamet alametidir. Kalan onlarca küçük alametler de inşallah önümüzdeki yıllarda tıpkı dökülen tesbih taneleri gibi ya da ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovalaması gibi önümüzdeki birkaç yıla kadar (inşallah en geç 15 yıl içinde) gerçekleşecektir.

   2)Bir kere Abbasi Horasan'a varmadı ve Şark'ta boynuz şeklinde kuyruklu yıldız çıkmadı. Zira bu yıldız çıktığında tüm dünyada fitneler olacaktır (Türkiye ve Avrupa hepsi dahil). Fitne çıkmayan hiçbir yer kalmayacaktır. 'Sonra fitneler 'alaca karga' Mısır'da çıkıncaya kadar devam eder.' 'Alaca karga' Hz. Mehdi ile aynı zamanda zuhur edecek olan ve Mısır'daki fitneleri önleyecek olan ve orayı adaletle dolduracak olan iyi kalpli bir şahıstır, asla kötü kalpli değildir.

   3)Karşı geleni yok eden, uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir arabi başa geçecek ve Beytül Mukaddes'e geldikten sonra ölecektir. Bu rivayette kastedilen şahıs ise; ta Hz. Mehdi öldükten bayağı sonra, hatta Hz. İsa'nın bile ölümünden sonra çıkacak olan adamdır. Hz. Mehdi öldükten sonra yerine sırayla gelecek olan halifeler en detaylı şekilde şunlardır:
   1.Mahzum (Mahzumi=Cehcah); 2.Mevla; 3.karşı geleni yok eden, uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi; 4.iyileri öldüren zalim bir Mısır'lı; 5.Mansur (Kahtani); 6.Selam; 7.Heşimül-Mehdi (Emirül-Usub=Emirülgadap)


   Selam ve dua ile...

   Sil
  2. Maaşallah hocam, tam tahmin ettiğim gibi. Ne güzel, sağolun.

   Sil
  3. 2)Bir kere Abbasi Horasan'a varmadı ve Şark'ta boynuz şeklinde kuyruklu yıldız çıkmadı. Zira bu yıldız çıktığında tüm dünyada fitneler olacaktır (Türkiye ve Avrupa hepsi dahil). Fitne çıkmayan hiçbir yer kalmayacaktır. 'Sonra fitneler 'alaca karga' Mısır'da çıkıncaya kadar devam eder.' 'Alaca karga' Hz. Mehdi ile aynı zamanda zuhur edecek olan ve Mısır'daki fitneleri önleyecek olan ve orayı adaletle dolduracak olan iyi kalpli bir şahıstır, asla kötü kalpli değildir.


   ----sarkta boynuz seklinde bir kuyruklu yildiz birkac sene once cikti.
   siz cikmadi diyorsunuz,ama Hadisde bahsedilen kuyruklu yildiz o olabilir.

   ayrica fitnenin dunyaya yayilmasi:
   bununda su an yasandigini dusunuyorum. suriyeli multeciler sorunu....
   fitne samda cikmis oldu ve dunyaya yayildi.
   bugun avrupalilar bile kendi iclerinde kavga eder hale gelmedilermi multeciler yuzunden? kimisi hic multeci istemiyor,kimisi ulkemden gecmesinler diyor vesaire...
   ama fitnenin dunyaya yayilmasinida belkide multeci sorunuyla eslestirebiliriz??

   Sil
 12. Evet hocam, hadiste 'Mehdi'den önce güneş alamet olarak doğacaktır' diyor; yani güneşin alamet olarak doğması Mehdi'nin çıkış alametidir. Hocam şu üç video bunu çok güzel kanıtlıyor. 1.'si bilimsel, 2.'si ve 3.'sü ise hadis ve rivayetlere dayalı.

  http://www.youtube.com/watch?v=6qbZHx7AbX0

  http://www.youtube.com/watch?v=uNGoy3h4ZsI

  http://www.youtube.com/watch?v=RZVh3bxYfqo

  YanıtlaSil
 13. Barack Huseyin Obama Hakkındaki Hadis:

  Abdurahman b.Ebi Bekre anlatıyor:

  “Abdullah b.Amr bize şunu anlattı:
  “İbn Hamelu’d-Da’n'ın (Koyun kuzusu oğlunun) çıkması pek yakındır.” Bunu 3 kez tekrarladı. Ben:

  “Hamelu’Da’n” (koyun kuzusu) da nedir?” diye sordum. Şöyle dedi:

  “Ebeveyninden biri şeytan olan bir adamdır ve Rumları yönetir.
  (Müslümanlarla savaşmak için) 500.000 kara kuvveti, 500.000 de deniz kuvveti olmak üzere 1.000.000 kişilik bir ordu ile gelip “Amik” denilen yerde kamp kurar.
  Sonra askerlerine:
  “Gemide bazı eşyalarım kaldı” der ve gidip gemiyi ateşe verir.
  Askerlerine:
  “İçinizden kaçmak isteyenlere ne Roma, ne Kontantinopolis yurt olur”der.
  Sonra bir ay savaşırlar. Ayakkabılarına kadar kana bulanırlar.
  O gün mü’mine; Hz.Muhammed(sav)’n ashabı müstesna, önceki milletlere kıyasla iki ölçek sevap verilir. Ayın son günü olunca Yüce Allah şöyle buyurur:
  “Bugün kılıcımı çekip dinime yardım edeceğim, düşmanımdan intikam alacağım.”
  Böylece Allah(C.C.) savaşın kaderini düşmanlarının aleyhine çevirir ve onları hezimete uğratır.
  Bunun sonucunda Konstantinopolis fethedilir. Müslümanların kumandanı
  “Bugün ganimet hırsızlığı yoktur.” diye ilan eder. Onlar bu şekilde kalkanlarıyla altın ve gümüşleri bölüşürlerken birden
  “Deccal geride yurtlarınızı işgal etti”diye bir çağrı duyulur. Hemen ellerindeki malları bırakıp Deccal’in üzerine yürüyüp onu öldürürler.”

  Nureddin El-Heysemi Mecma’uz-Zevaid ve Menbau’l-fevaid 13.c. / 20.s. / hadis no:12420
  Hadisi Bezzar sahabi sözü olarak rivayet etmiş olup ravilerinden Ali b.Zeyd hadisi hasen biridir. Diğer raviler ise güvenilirdir.

  ————————————————————————–

  Hadiste 3 kez tekrarlanan “İbn Hamelu’d-Da’n” (koyun kuzusu oğlu) Müslümanlara karşı savaşmak için Amik ovasına (Hatay’a) gelecek.

  Rum (Hıristiyan) = Nato ordusu Yöneticisinin ismidir.

  Şu anda hıristiyan aleminin başı olan Amerika başkanı “Barack Hüseyin Obama”dır.

  “Berak” kelimesinin sözlük anlamı:
  “1 yaşına girmiş kuzu” (Tür-Dav Osmanlıca-Türkce sözlük)
  Ayrıca hadiste Rum yöneticisinin “Ebeveynininden biri şeytandır” diye bahsediliyor. Barack Huseyin Obama’nın babası müslüman, annesi ise hristiyandır. İnsanlar ya yüce Allah’ın hizbi müslüman, şeytanın hizbi “Hiristiyan, yahudi, putperest” vs. dir. Ve hadiste koyun kuzusu oğlu diye buyurulmuştur, Barack Huseyin Obama‘nın babasının adıda Barack‘tır. O zaman Barack Huseyin Obama, Barack‘ın (koyun kuzusunun) oğlu ve koyun kuzusu oğludur. (Wikipedia/Barack Obama kimdir)

  Melhame-i Kübra (büyük harbin) eşiğinde miyiz acaba?
  4 sene sonra Barack Obama değişip yeni ABD Başkanı seçileceğine göre bu önümüzdeki 4 sene ne olacak, ve şu patriotlar?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. " يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن - ثلاث مرات - " قلت : وما حمل الضأن ؟ قال رجل : " أحد أبويه شيطان يملك الروم ، يجيء في ألف ألف من الناس ، خمس مائة ألف في البر ، وخمس مائة ألف في البحر ، ينزلون أرضا يقال لها العميق ،
   فيقتتلون شهرا

   “İbn hamelu’d-da´n’ın (Koyun kuzusu oğlunun) çıkması pek yakındır.” Bunu 3 kez tekrârladı. Ben: Hamelu’d-da´n (Koyun kuzusu) da nedir?” diye sordum. Şöyle dedi:
   “Ebeveyninden biri şeytân olan bir adamdır ve Rûmları yönetir. (Müslimânlarla savaşmak için) 500.000 kara kuvveti, 500.000 de deniz kuvveti olmak üzere 1.000.000 kişilik bir ordu ile gelip ‘Amîk denilen yerde kamp kurar.
   Sonra 1 ay savaşırlar.

   http://tagutured.com/forum/bu-hadis-sahih-mibahsedilen-kisi-kim-olabilir-t7098.0.html;imode=

    ÇÖZÜM

   ’d-da´n : (yünlü hayvân) ABD
   hamli’d-da´n : (yünlü hayvân yavrusu) cumhûriyetçi parti
   İbn hamli’d-da´n : (yünlü hayvân yavrusu dölü) başkan
   Ebeveyninden şeytân (anası) : ABD cumhûriyetçi parti
   bir adam : Donald Trump
   Rûm : ABD
   yönetir : ABD başkanı
   ‘Amîk : İskenderûn Hatay Antakya
   1 ay : temmuz 2019

    Yorum

   İbn hamli’d-da´n (ABD cumhûriyetçi başkan)

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  7. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  8. Sana helal olsun. O tarihte referandum oldu. Eğer bir bilgin varsa paylaşırsan sevinirim.

   Sil
  9. Ümmetim ömrünün 34 asır olduğu ilginç bir iddia olmuş. Bu konuda ümmetimin ömrü bir buçuk gündür manasında bir hadis varken...

   Sil
  10. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  11. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 14. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 15. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 16. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 17. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 18. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 19. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 20. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 21. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 22. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 23. Mina da hacıların ölmesi Süryani nin çıkış alametlerinden di sanırım. En doğrusu nu Allah bilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Süfyani'nin değil Mehdi'nin çıkış alametlerinden.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 24. Ayrıca Rusların Suriye ye askeri olarak iyice yerleşmesi, Melhame i Kübra nın başında yaşanacak olan Amik Ovasında ki savaşın hazırlığına benzemektedir. En doğrusu nu Yüce Allah bilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, Melhame-i Kübra Mehdi'den sonra olacak. Mehdi'nin ise hangi yüzyılda geleceği belli değil, 6 asıra kadar gelecektir inşallah. Bu yüzyıl geleceğini varsaysak bile Rusya'nın oradaki amacı amacı 3. dünya savaşına hazırlık değil rejimi savunmaktır. Rusya Suriye'ye tam manasıyla askeri olarak yerleşmedi, sadece üs bölgesinde birkaç Rus askeri var, yine üs bölgesi için birkaç tane de Çin gönderekmiş, İran her zaman olduğu gibi yine en çok o gönderecek ve İran devrim muhafızları aynı zamanda sahada da savaşacaklar. İran'ın amacı Beşşar Esed ve Hizbullah isimli örgüte sahada destek vmerkezi yerlerini korumak için destek vermek.destekermek iken Rusya ve Çin'in asıl amacı bulundukları üs bölgesinden Suriye rejiminin ana kalesini savunmaktır.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 25. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. çarşamba günüdür buradan bakın

   http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=385

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 26. Selamun aleykum 2007 nin son aylarında gördûğûm bi rüyamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hava ne gece ne gündüz 10 metre uzagımda yaşlı bi amca var. Çok büyük bi agacın altında duruyoruz. Bana 3 sefer 24 yıl sonra dedi ve uyandım. 2031 e denk geliyor o zamanlar bu konular hakkında hiç bir bilgim yoktu. Arkadaşın yorumunda bu tarihi görünce anlatma gereği duydum.

  YanıtlaSil
 27. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 28. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 29. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 30. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 31. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 32. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 33. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 34. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 35. https://m.facebook.com/profile.php?id=100005732530788#!/photo.php?fbid=499695736898173&id=100005732530788&set=a.413589232175491.1073741830.100005732530788&source=48&refid=17&_ft_=top_level_post_id.499695763564837%3Atl_objid.499695763564837%3Athid.100005732530788%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1464764399%3A6163926894614765660&__tn__=E

  YanıtlaSil
 36. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ct rivayeti doğru ise sen 10 muharrem 1439u bekle. Ama erken bir tarih o. Çünkü öncesindeki ramazanda TR helak olacak. 1 yıl öncesinde de sınırda 3lü savaşlar olacak. Buna göre metin çözümlerinden anlaşılan doğru tarih 10 muharrem 1440 pş.

   23 ramazan 1439 (7 haziran 2018) pş
   10 muharrem 1440 (20 eylül 2018) pş
   20 aralık 2018 Pş

   Bu tarihlerin pş yani Cuma ile ilintili çıkması anlamlıdır herhalde. Pş günleri devamını Cuma akşamı gecesi ve günü izler zaten. Geleneğimizde mübarek Cuma günü inancı olduğundan hayrlı büyük işler Cumaya denk getirilir 23 nisan 1920 gibi.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. Gökten görülecek el olayı uydudan tvler vasıtasıyla tüm dünyaya seyrettirilen RÂBİA işareti olan hareketdir.

   Sil
  7. وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً "

   http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=285&pid=133595&hid=1057

    Çözüm

   el-Mehdî : ‘askerî İmâm seyyid II. Mehdî resûl (‘as) II. Erbakan
   18 yaş : 20 aralık 2018 Pş   يَمْكُثُ الْمَهْدِيُّ فِيكُمْ تِسْعًا وَثَلاثِينَ سَنَةً ، "

   http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=285&pid=133599&hid=1108

    Çözüm

   el-Mehdî : ‘askerî İmâm seyyid II. Mehdî resûl (‘as) II. Erbakan
   39 sene : 10 muharrem 1440   يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، "

   http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=285&pid=133595&hid=1052

    Çözüm

   el-Mehdî : ‘askerî İmâm seyyid II. Mehdî resûl (‘as) II. Erbakan
   40 yaş : 29 muharrem 1399 (29 aralık 1978) c
   40 yaş : 10 muharrem 1440 (20 eylül 2018) pş   الْمَنْصُورُ مَهْدِيُّ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُ السَّمَاءِ "
   يُبْتَلَى بِقِتَالِ الرُّومِ وَالْمَلاحِمِ عِشْرِينَ سَنَةً ،

   http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=285&pid=133609&hid=1283

    Çözüm

   el-Mansûr :
   20 sene : aralık 2020   İsa düşmanı’ndan sonra son bir cehennem prensi daha olacak. Tüm Hıristiyan krallıklar, hatta onlarla bir olmayanlar bile 25 yıl boyunca titreyecekler.

   https://frmtr.com/garip-olaylar/828088-nostradamus-un-kral-henry-ii-ye-mektubu.html

    Çözüm

   İsa düşmanı :
   son cehennem prensi : ‘askerî İmâm seyyid II. Mehdî resûl (‘as) II. Erbakan
   25 yıl : aralık 2025   VIII. 77
   Deccâl çok geçmeden devrilecek.
   Her türlü mücâdelesi 20 ve 7 yıl sürecek.

    Çözüm

   Deccâl : ‘askerî İmâm seyyid II. Mehdî resûl (‘as) II. Erbakan
   20 ve 7 yıl : 2020 + 7 = 2027   " الْمَهْدِيُّ ابْنُ أَحَدٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً "

   http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=285&pid=133595&hid=1051

    Çözüm

   el-Mehdî : ‘âlim ‘ârif III. Mehdî resûl (‘as)
   51 vey 52 yaş : 1451 veya 1452 (2029 veya 2030)   " الْمَهْدِيُّ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً "

   http://library.islamweb.net/hadith//display_hbook.php?bk_no=285&pid=54521&hid=1060

    Çözüm

   el-Mehdî : ‘âlim ‘ârif III. Mehdî resûl (‘as)
   60 yaş : + 60 = 15 mayıs 2029 – ağustos 2029
   https://tr.wikipedia.org/wiki/

   Sil
  8. Mehdi, Mehdi resul değildir. Halifetullah’tır. Raşid hilafet olmayan ısırıcı hilafetin siyasi kanadının ilgası üzerine, hilafetin dini ve manevi makamı ve yönü, Al-i Beyt’ten, yani anne ve babası Hz Hasan ve Hüseyin’in (ra) neslinden olan bir zata melek-i ilham ile vazife tevdi edilir. Bu vazife bir manada İlahi tercihtir. Yani bu zat Türk ve Acem değil aslen Arap’tır. Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda böyle aileler on binlercedir. Bir diğer özelliği Hz. Mehdi Abdülkadir Geylani (ks) üzerinden Hz. Ali’ye(ra) ve onun üzerinden Muhammedi Arabi aleyhisselatü vesselama manen irtibatı olur. Hz Geylani (ks) vefatından sonra Kadir isminin tecellisi münasebityle tasarrufu olan biridir. O ve Hz. Ali (ra) Nakşi geleneğiyle yetişen Mehdi’ye hizmeti sırasında müdahil olarak müdahaleleri olacağı bilinmektedir.

   Böyle oylunca Erbakan ise aslen Karadenizlidir. Soyu sopu tam olarak bilinmiyor. Ona izafe ettiğin bütün rakamların manevi bir yönü, illiyeti olmadığından bir değeri yoktur. O siyasi bir liderdir. Ne biçim bir siyasi lider olduğu ise cümle alem tarafından bilinmektedir. İslam Deccali’ni öven bir yığın röportajı vardır.

   Hz Mehdi’nin ne zaman vazife alacağı Hz. Peygamber tarafından açıkça ve net olarak bilidirmiştir. Müteşabih değildir. Son halifenin Dımeşk’te toprağa verildiği yıl vazife alacağını daha doğrusu zuhur edeceğini belirtir. Muhyiddin Arabi onun doğum tarihi olarak şemsi tavkimle 1255’i istihraç etmiştir. Birçok büyük evliya da aynı rakamı verir. Bu rakam Hicri takvimle 1255 + 38 =1293 eder.

   Mehdi 13. Büyük müceddittir. 1300’lü yıllarda hizmet eder. 12. Müceddit Bağdadi’nin doğumundan 100 yıl sonra doğacağı bildirilir. Onun doğum tarihi 1193’tür. Böyle olunca senin siyasi safsatalarının eseri olan yorum ve yazıların gerçeği ifade etmiyor.

   Mehdi’nin en büyük özelliği ise Kur’an’dan gelen işari özelliği Hz. Yahya ile temsil edilmesidir. Nasıl ki Hz. Yahya Hz. Zekeriya’nın (as) ihtiyarlığında dünyaya gelmişti, Mehdi de İslam’ın ihtiyarlığında dünyaya geleceğine dair işari mana var. Böyle olunca Mehdi, Hz. Yahya gibi al-i beytten ve bekar olacaktır. Erbakan ise evli ve…..

   Ehl-i iman ve İslam’ı yalan yanlış bilgilerle şaşırtmak, sırat-ı müstakim ehlinin işi değildir. Kaldı ki Erbakan’ın ne menem biri olduğu cümlemiz ce malumdur değil mi? Bana o defterleri açtırma. Bir siyasetçi arif olamaz. İlim, marifet ve irfan ancak manevi makam sahibi zatlara izafe edilir. Onlar ise siyasetten şirk-i hafi tehlikesi sebebiyle uzak dururlar. Hiç siyasi yönü olan bir dini sima gösterebilir misin?

   Not:Hz İsa'yı anarken dini edebini takınmak zorundasın. salat edildiği gibi Hazret diye anılacaktır. Tasavvufi neşenin ürünü rivayetlerin hak ve hakikat özellikle Kur'an hakikatleri noktasında bir değeri yoktur.

   Sil
 37. 1* “ON YEDİNCİ HİLAL YORUMLARI” başlıklı yazı daha doğrusu bir blogdan iktibas edilerek bu bloga aktarılan yorum baştan aşağı atmasyon-tutmasyon harikasıdır. Bazı rivayetlerin indi ve dünyevi gözle tevili safsatasıdır. Yani bütün aykırı cinslerin bir potada toplanıp pişirilmek istenmesi ameliyesidir. Ancak Kur’ani ve sünni kaynağa uymayan hiçbir rivayet, keşif ve de keramet , bu iki ana kaynağa paralellik arz etmiyorsa batıldır. Hükmi hiçtir.

  Bir kere ahir zamanın hizmeti Halifetullah ve de veraset-i Nebi sahibi ve de Al-i Beyt mümessili Mehdi’ye aittir. Diğer bütün meslek ve meşrepler ehl-i tarik dahil, Alem-i İslam’ın izmihali, yıkımı, gerilemesi ve işgalini önleyemediği üstüne üstlük faaliyet-hizmetleri aksattığı için ahir zaman hizmetinin asli faili değildirler. Mehdi’nin ihya operasyonunda tali yardımcıdırlar. O da Mehdi’nin hem Hıristiyan hem de İslam deccali Süfyan’ın yol açtığı bid’a rejimini izale etmeye başlaması ile ehl-i tarik hayat bulacak ve de yeniden hizmete başlayabilecektir. Bunun Kur’an işaretlerini aşağıda bulacaksınız. Böyle olunca Mehdi ne Nakşi ne de diğer bir tarikin içinden ve varisi olarak zuhur etmeyecektir. Mehdi ehl-i tarik ile ehl-i medreseyi birleştirerek yani ittihad ettirerek o güne kadar açıklanmayan bir hakikat ile din-i mübini ihya edecektir. Hatta din onunla ikmal olacaktır.

  Bir diğer husus Bediüzzaman Said Nursi hiçbir zaman “'Onun ordusunda 300,000 bin Türk kumandan vardır'.. gibi bir safsatayı dile getirmemiştir. Getirmediği gibi lakabı Bediüzzaman iken Kürdi lafını zikretmek ya cehalet ya da art niyet taşımaktadır.

  Diğer bir palavra Armageddon ile ilgili bir dizi İslam dışı kaynaklardan aktarılan bilgilerdir. Bir kere Beni İsrail Kohenlerin zamanlarında yaptıkları bütün istihraçlar sahihtir. Ancak Tevrat’ın ışığında yapılan bu istihraçlar zamanla tahrife uğrayarak manasını kaybetmiştir. Hiçbir Yahudi rivayetinde Türk adı geçmez. Sadece Anadolu coğrafyasına işaret edilir ve o zaman orada Türk yoktu. İlginç bir tabir kullanılır. Bizim ırkçıların putu havyanın adı zikredilerek Kurt adamlardan söz edilir. Uzun hikaye…

  Mehdi’nin asla ve kat’a askeri ve siyasi bir hedefi olmadığı gibi meslek ve meşrepleri hatta ve de mezhepleri birleştirmek gibi bir vazifesi yoktur. Sadece meslek ve meşrepte yani his ve hevada değil, hak ve hakikat noktasında ittihadı öngörecek. Çünkü aksi bir tutum fıtrata aykırıdır. Bütün mezhepler İslam ağacının dalları ve budaklarıdır. Her coğrafyanın insanının yaratılışı farklı olduğundan, dini uygulamalar farklı hatta ve hatta esmanın farklı tecellisi sebebiyle farklı meşrepler doğmuş ve dini hakikat buna göre taaddüd etmiştir.

  Mesela İslam dini Hak dinlerin iki ayrı kolunun temsil eden bir dindir. Ehl-i medrese ve kanun adamları Beni İsrail enbiyasının meslek ve meşrebini temsil ederken, ehl-i tarik Hz Mesih’in kalb ayağına dayanan meşrebini temsil etmiştir. Ehl-i tasavvuf bu iki şahsiyeti işaretle Zat-ı Ahmediye ve Zat-ı Muhammediye olarak nitelerler. Böyle olduğu için Mehdi dini ihya ederken din yenilenmiş olarak mezhepleriyle, meslek ve meşrepleriyle hükmünü icra edecektir. Bu da Hilafet-i Muhammediye’nin ihyası demektir. Hilafetin saltanat yani siyasi makamının yanında dini yani meşihatla ifade edilen ve alem-i İslam’ı temsil eden ciheti bulunmaktadır. İnsanlar farklı ism-i azamlara ve esmaya mazhariyetleri onların farklı tıyanette, karakterde, meşrepte, meslekte hatta tasavvufta yolların farklı olmasını intaç eder. Bu da Allah’ın takdir ettiği bir husus. Mehdi nasıl olur da fıtrata aykırı hareket eder, mümkün mü? Hilafet hesini kapsar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yahu sana baksan bediuzamanin mehdi olmasindan baska hersey safsata!
   adam 16 nisan referandum tarihini cikarmis vermis. nasil verdigini bilmem ama vermis.
   hala o safsata bu safsata diyor duruyorsun.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 38. 2*Bir diğer husus Ahir zamanın en güçlü kavmi, yani hükmeden kavmi siyasal Yahudilik olan Siyonizm olacaktır. Nitekim Hz. Peygamber onları her taşın arkasında olarak tavsif eder. Hükümranlığı 120 yıl ile 180 yıl arasında değişecektir. Bu süre zarfından iki ehl-i kitap dinini intikam düşüncesiyle ifsada çalışarak dinsizliği teşvik edecek ve bundan yararlanarak devletini kuracaktır. Bu devletin ortadan kaldırılması ise yine fesada uğrayan iki dinin mümessilleri Mesih ve Mehdi cemaatlerinin birleşmesiyle mümkün olacaktır. Tahrik ettikleri İslamfobiya şimdilik bunu önlüyor. Diyar-ı İslam’a bir hançer gibi giren bu taifenin şımarıklığının ve hakimiyetinin en üst olduğu bir sırada Hermecüddin ile son bulacaktır ki o da şu anda kendini göstermiştir.

  Her 3 cihan harbinin müsebbibi olan ve dünyayı fesada veren Siyonistler son (………..) işinde kullanmaya kalkacakları bir silah sebebiyle işi bitirilecektir. Hem de bir gecede.

  Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği ülke Hilafet-i İslamiye’nin merkez vilayeti olan Anadolu’dur. Anadolu yalnız Türkler’den ibaret değildir. Öyle olunca Türk egosunu işmam eden laflar edilmemesi lazımdır. İslam ırkçılığı men etmiştir. Fecr-i sadık önce Türklere sonra Araplara doğacak ve meydana gelecek ittifak sonucu dünyanın genel bir barışa kavuşması ve de Tevhidin Hıristiyan aleminde yayılarak İslam’la omuza omuza gelmesi vuku bulacaktır. Öyle ki tevhid dinine inanan insan sayısı neredeyse İslam’ın zuhurundan o güne kadar olan mü’min sayısına denk hale gelecektir.

  Şimdi ehl-i tarike bakan iki ayet Cin 16 ve 17. “Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık. Böylece onları nimetlerimizle sınarız. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gittikçe artan bir azaba sokar” Bu iki ayet İslam tarihinin birçok önemli tarihlerine, devirlerine ve de Mehdi’nin zuhurundan sonra yapacağı hizmete işari olarak bakar. “Anzikri Rabbihi” cümlesinin ebced değeri 1247 eder. Bu tarihe kadar İslam aleminde yoğun manevi velayet hayatı devam eder. Bunun 497 senesi Kur’an maneviyatı yani ilerici bir dini hayat iken kalan 750 (ki bu rakam tarikatın ebced değeridir) yıl kadar gelenek-görenek kültürü şeklini alarak tarikat halinde devam eder. Ve bu tarihte (ki bu tarih Miladi 1831-31’dir) son kutup Mevlana Halidi Bağdadi’nin vefatı ile sona erer veya zayıflar. Artık Mehdi’nin zamanın başlar. 1879. Bu iki ayetin ilkinde hitap çoğul iken 2. Hitap Süfyan’ın siyasi kanadını da içine alan ferdi hitaptır. Onun da başlangıç tarihi 1872’dir. O tarihte Osmanlı aydını yüzünü İslam’dan çevirmeye başlar. Ve ilerde o malum partinin başa geçmesine sebep olurlar. Ve 1928-29’da sekülerizm başlar.

  Bunu yazmamın sebebi Süfyan’ın ve rejiminin hakimiyeti zamanında ehl-i tarik siner ve yer altına girer. Ta Mehdi’nin zuhurundan sonra yaptığı mücadele ile 1371’den itibaren yeniden ihya olur ve de Mehdi’nin hakimiyet zamanı olan 1439-1441-1444 ile sayısız manevi fütuhatta yer alırlar.

  Onun için Mehdi ehl-i tarik değildir. Belki 12 hak tarikin özü olan Mehdiyetin programını hazırlar 23 yılda ve 20 yıl sonradan başlayarak 60 yıllık hizmetiyle de manevi fütuhat başlar. Bu fütuhat asker-siyasi-iktisadi değildir. Çünkü o tarihe kadar ehl-i iman ehl-i İslam’a inkılap etmiş ve hakimiyeti tesis ederek şahs-ı manevi adına hükmeder. Ve fecr-i sadıklar arka arkaya gelir. Vesaire…Hepsini yazarsak yer kalmaz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yaz Ağabey yaz Mustafa kardeşimiz sana yer açar merak etme sen yeterki yaz yer problemi olmaz inşaallah :)

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 39. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 40. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 41. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 42. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 43. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 44. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 45. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 46. Halil Munzil,

  Çok eseflenmişsin 16 Nisan referandumunu şer diye haber verdiğini ortaya çıkarmamdan. Ben uydurmadım, delilim senin yazdıklarındı ama bakıyorum GEÇMİŞ YORUMLARINI SİLMİŞSİN! Sebeb ne ki? Maşallah kenahetlerinde meşhursun sanırım. Verdiğin tarihlerle caka satmayı bırak! Madem 16 Nisanı kimse ortaya atmamışken bildin peki o yazdıklarını neden sildin?

  Bak senin gibi zuhurat adı altında millete opersayon çekenlerin hileli laflarını, çarpıtmalarını burada ortaya döküyorum ta ki milletin aklı karışmasın sizin gibilere tabi olmasın.

  Ben uyarı babında bu hatanı yazdım ta ki bakayım niyetin nedir! Anlaşıldı ki operasyon adamısın.

  Maşallah yorumların rakamdan, sayıdan, tarihten geçilmiyor!

  Eski yazılarını siliyorsun çünkü algıda etki ajanısın.

  YanıtlaSil
 47. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 48. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 49. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 50. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 51. 14_15.07.2022 Perşembe_Cumua (15?_16? 12.1443 cumua gecesi)nde geçicek ve 33bin253 gün (365 günx91 yıl+38 gün)de geçen bir yıldız var mı.

  YanıtlaSil
 52. Şimdi hal-i hazırda ve henuz ortada zuhur huruc nuzul (Mehdi ve Deccel ve İsa Mesih) olayı yok. Ancak 16.04.2017 Dünya Siyaset Tarihıne girdi aslında tarihe geçti. 18.09.2016da mesajladığım bu tarih referandum çıktı , şahsan Rus-Ermeni-Sırp olayıyla ilgili olabileceğini sanıyordum. Ba`zı akl-ı evveller işi ajanlığa çekti / indirgedi ya neden gocunur bilemem. 14_15.07.2022 Perşembe_Cumua (Cuma gecesi , Hicri Kameri sene başından 15 ? gece önce) 365 günx91+38 gün=33.253 günde dolanan bir yıldız geçer mi ve o tarihte MEHDÎ `ALEYHİRRIDWÂN (`Abdullâh bin `İyâD) çıkar mı bilemem. ''8 evtad ve 3405 (huruf-i muqatta`a) , ... rivayetleri''ne göre değil 2022 , son 25 sene olarak H. 1576 (m.s. 2150_)den önce Mehdinin zuhur / Qaim in qıyamı yok. Bilmiyorum belki 2022+91 yıl 38 gün sonra 17 ? 10.1537=30 (31) .07.2113te de geçer. Kısacası şimdi MEHDİ ŞU ZAMANDA DİYEBİLECEĞİMİZ kesin bir iddia ortaya atmak mümkin değil. Sırada 28.07.2061 Perşembe=10 ? 03.1484te Halleyin geçişi de var ve geçmiş geçicek nice yıldız da yok değil. Bunun başını (Mehdinin çıkış tarihıni) bilmeyince değişen sadece tevarih ve zannlar ise kapış kapış uçuyor adeta. Bilmiyorum m.s. 3749 mu ne . Zaman yolcusu oraya gitmişse h.2025e kadar Mehdi gelicek diyen İmam-ı Rabbani=Sihrindi=Ahmed Faruq Serhendi da`vasında yanılmış mı olıcak ya`ni. h. 3405inci sene ve bir asrın [başlarında] ifadeleri de daha uzun asrlar olduğunu düşündürmüyor değil. Bir de gezegenlerin feth edilmesi ... Özetle ne desek kehanet. Kehanet de memnu` (yasak) olanın belki de daniska bir a`lâ sı. Bunlar ğayb. Ancak 2012 olunca 6700lermiş dediler Mayalara bağlayıp. Ancak 11 / 12 / 13.08.m.ö. 3114/3113 tun baktun alaatun (sonra bilmem kaç yılda bir diye başka bir sayı vardı mesela bir videoda) hesabında 21 / 22 / 23 Aralık 2012 değil Kasım 2011 / 2012 çıkıyordu. Bence Diyanet falan hutbeden önce iddiayı hesaplasaydı da ... Mesajlarım anlıyanlara ışık tutsun. H.1443ün Recebinde=14 ? 02._2021de GÖKTE EL görülecek mi ne bileyim Receb yazan da var zuhurda Zilhicce ayında diye yazan da. Peki 10.01.h.61 aşura cumartesi idiyse neden 10.10.680 çarşamba. nerde yanılıyorum aceba. 29.05.2019da bol yağış olabilir diyerek 18.02.2022ye kadar size veda ediyorum. Belki bu son mesajım olur. Hakkınızı halal edin. HALİL bin MUNZİL eşŞAMİ. Tüm müslimanlar için muhayyer deavat sunarım Hazret-i YARATAN Rabbimiz Celle CelaluhA. Saygı ve sevgi sunarım tüm yorumculara. 2018 , 2019 da Mehdi beklemiyorum. 2016 dediniz de ne oldu sanki.

  YanıtlaSil